Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайдыжүктеу 0.65 Mb.
бет4/4
Дата21.04.2019
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4

21

KPK/

PPO 4305

Қолданбалы программамен қамсыздандыру

4

6

7

Пререквизиттері:

Интернетте программалау. Постреквизиттері: -Мақсаты: Программалардың жұмыс істеу принциптері мен компьютерлік техниканы тиімді пайдалануда технологияландыру болып табылады. Мазмұны:

PageMaker, программасының мүмкіндіктері. Mathcad командалары. Графикамен жұмыс істеу. Объектілерді салу, бояу. Mathcad ортасында есептеулер.1. Mathcad ортасында есептеулер жүргізуді үйрету.; 2.PageMaker, программасының мүмкіндіктерін үйрену;

3. Графикамен жұмыс жасай алу;

4.Интернет желісі арқылы қажетті ақпараттарды іздеп таба білуге машықтандыру;

5.Өздігінен қосымша материалдарды игеруге қабілетті болуы.- PageMaker программасын пайдаланып жұмыс жасай алуы;

-PhotoShop программасын пайдаланып, графикамен жұмыс істей алуы;

-CorelDraw программасын пайдаланып объектілерді сала білуі;

-Mathcad ортасында есептеулер жүргізе алуы;

- Matlab ортасында есептеулер жүргізе алуы.

22

OBP/

OOP 4306

Объектіге бағытталған программалау

4

6

7

Пререквизиттері: Программалау тілдері мен технологиялары. ЭЕМ-де машықтану.

Постреквизиттері: -

Мақсаты:

Программалау терминдерін және әдістемелерінің сипаттамасын білу. Абстракция, инкапсуляция, полиморфизм түсінігін білу. Компоненттік технологияны меңгеру. Мазмұны:

Кіріспе. Программалау технологиясының эволюциясы. Құрылымдық және объектіге бағытталған программалау қағидалары. Объектіге бағытталған тілдердің негізгі концепциясы.


1. Полиморфизм түсінігін білу; 2. Программалау терминдерін және әдістемелерінің сипаттамасын білу; 3. Функцияны және операцияны қайта анықтау түсінігін қалыптастыру; 4.Динамикалық жадыны бөлу; 5.Жалпы оқу біліктері ретінде оқу-компьютерлік біліктің негізін қалыптастыру.

- Абстракция, инкапсуляция, полиморфизм түсінігін білуі; - Интерпретациялаудың заманауи тәсілдерін меңгеру және тексеруі; - Теория мен эмприкалық мәліметтер арасындағы қатынастарды бағалау және тексере алуы; - Есеп құжаттарын дайындай алуы; - Алынған мәліметтерді ғылыми мақала және баяндама түрінде жалпылай білуі.
23

PKZhT/TRPO 4307

Программалық қамсыздандыру

дың жасалуы

4

6

7

Пререквизиттері: Программалау тілдері мен технологиялары. Постреквизиттері: -

Мақсаты:

Пәннің қаншалықты маңызды екендігін, қолдану әдістерімен толық таныстыру. Оның қазіргі кездегі қолданысын зерттеу. Кескіндерді жазықтықтарда тұрғызу білімін қалыптастыру.Мазмұны:

Құрастырушыға, жобалаушыға және зерттеушілерге арналған жаңа эффектілі техникалық әдістер. Компьютердің көмегімен дайындау процесінің автоматизациясы. Гграфикалық ақпараттың сақталуы және орындалуы. Графикалық ақпарат есебінде объектілердің моделі және олардың бейнелері. Бейнені жасау, өңдеу әдістерін программалық комплекстер көмегімен зерттеу.

1.Құрастырушыға, жобалаушыға және зерттеушілерге арналған жаңа эффектілі техникалық әдістерді үйрету.

2. Компьютердің көмегімен дайындау процесінің автоматизациясы ұғымын қалыптастыру.

3. Графикалық ақпараттың сақталуын ұғындыру.

4. Графикалық ақпараттың орындалуын ұғындыру.

5. Графикалық ақпарат есебінде объектілердің моделі және олардың бейнелерін үйрету.

- Компьютердің көмегімен дайындау процесінің автоматизациясын білуі;

-Графикалық ақпараттың сақталуы және орындай алуы;

-Графикалық ақпарат есебінде объектілердің моделін және олардың бейнелерін жасай алуы;

- Бейнені жасау, өңдеу әдістерін программалық комплекстер көмегімен зерттей алуы.
24

ZhIZh/

SII

4308

Жасанды интеллект жүйелері

4

6

7

Пререквизиттері:

Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау. Есептеуіш жүйелер және телекоммуникациялар. Постреквизиттері: -Мақсаты:

Жасанды интеллект жүйесінің архитиктурасын үйрену, заңдарды интерпретациялау әдістері мен білімді көрсету әдістерін оқыту. Мазмұны:

Бірінші ретті логика предикаттары. Ережелер -өнімдер. Семантикалық желілер мен фреймалар. Экспертті жүйелердің архитиктура. Сараптамалық жүйелерге кіріспе. Сараптамалық жүйелерді құрудың принципі мен құрылымы. Білімді ұсынудың моделі. Сараптаманы бағалау әдісі.


1.Бірінші ретті логика предикаттарын білу;

2.Ережелер-өнімдер жайлы ұғым қалыптастыру;

3. Семантикалық желілер мен фреймалар жайлы ой қорыта алу;

4.Интернет желісі арқылы қажетті ақпараттарды іздеп таба білуге машықтандыру;

5.Білім алушылардың өздігінен ізденіп, қосымша материалдарды игеруге қабілетті болуын жүзеге асыру.


- Бірінші ретті логика предикаттарын білуі;

-Ережелер-өнімдер жайлы білуі;

-Семантикалық желілер мен фреймаларды білуі;

- Экспертті жүйелердің архитиктурасын білуі;

- Сараптаманы бағалау әдісін білуі.


25

ZhP/SP 4309

Жүйелік программалау

3

5

7

Пререквизиттері: Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау. Есептеуіш жүйелер және телекоммуникациялар Постреквизиттері: -

Мақсаты:

Программаны сынау мен қалыптасу тәсілдерін, жады кластарын, адрестеу мен жадыны ұйымдастыруды құруды үйрену.Мазмұны: Программалаудың автоматтық негіздері. Программалау тілінің классификациясы. Мәліметтер типтері түрлері. Программалау тілінің операторлары. Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдері, программалау стилі.

1.Программалау тілінің классификациясын тұжырымдау және шеше білуі; 2.Өз бетінше бағдарлама түзу; 3.Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4. Бағдарламалық модульдерді қолдану мен оларды құру әдістері түсініктерін қалыптастыру; 5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.

- Есептердің алгоритмдеу негізін, программалаудың автоматтық негіздерін білуі; -Программалау стилін түсіне алуы; -Программалау тілінің операторларын білуі; -Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін білуі;

-Программалау стилін білуі.


26

FT/TF 3221

Анимациялық графика(Flash технологиясы)

4

6

6

Пререквизиттері:
Интернетте программалау Постреквизиттері: Компьютерлік графика. Web дизайн негіздері. Мультимедияның компьютерлік технологиялары. Үшөлшемді анимациялық модельдеу. Үшөлшемді модельдеу әдістері.

Мақсаты:

Flash бағдарламасының интерфейсі және мүмкіндіктерін, Сурет салу жолдарын, Мәтінмен жұмыс жасауды, Анимация ұғымын және ұйымдастыруды түсіндіру.Мазмұны:

Flash бағдарламасының интерфейсі және мүмкіндіктері. Сурет салу жолдары. Мәтінмен жұмыс. Анимацияларды ұйымдастыру.
1. Анимация түсінігін қалыптастыру;

2. Өз бетінше анимация жасай алу; 3.Мультимедияның компьютерлік технологиясы жайлы ой қорыта алу; 4. Өзбетінше интернеттен қосымша материал алуға қабілетті болу;

5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.


- Анимация түсінігін білуі;

- Өз бетінше анимация жасай алуы; - Мультимедияның компьютерлік технологиясы жасай алуы;

-Flash программасының технологиясын білуі;

-Өз бетінше мультфильм жасай алуы.


27

JTP/

YaPJ 3222

Динамикалық беттерді жобалау

(JavaScript)

4

6

6

Пререквизиттері:
Интернетте программалау.

Постреквизиттері: Компьютерлік графика. Web дизайн негіздері. Мультимедияның компьютерлік технологиялары. Үшөлшемді анимациялық модельдеу. Үшөлшемді модельдеу әдістері.

Мақсаты:

Java тілінің автоматтық негіздерін, программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтері мен түрлерін ұғындыру.Мазмұны:

Программалау тілінің операторлары, программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдері, жадыны ұйымдастыруды құру.1. Программалау тілінің операторлары жайлы ұғым қалыптастыру;

2.Өз бетінше Web-парақтарын жасау;

3.Динамикалық беттерді жобалай алу; 4.WEB беттерді біріктіретін құрауштардың негізгі түсініктері; 5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.


-Программалаудың берілген түрінің негізгі функцияларын білуі. - Гипертекстік тілдердің қызметтері мен оларды құру әдістері түсініктерін қалыптастыра алуы; -WEB беттерді біріктіретін құрауыштардың негізгі түсініктерін білуі; - Бейнені жасау, өңдеу әдістерін программалық комплекстер көмегімен зерттей алуы;

-Өз бетінше Web-парақтарын жасау, электрондық басқару жолдарын маман ретінде басқа мамандарға жеткізе, үйрете білуі.


28

WZhB/UWP 3223

Web жобаларды баскару

3

5

6

Пререквизиттері:

Интернетте программалау.Постреквизиттері:

Компьютерлік графика. Web дизайн негіздері. Мультимедияның компьютерлік технологиялары. Үшөлшемді анимациялық модельдеу. Үшөлшемді модельдеу әдістері.Максаты:

Белсенді серверлі беттер технологиясы түсінігін, Web-формалы

қосымшаларды жобалау және ары қарай дамытуды ұғындыру.

Мазмұны:

Белсенді серверлі беттер технологиясы. Web-формалы

қосымшаларды жобалау және ары қарай дамыту. Белсенді

мәліметтер объектісінің технологиясы. Қосымшалармен деректер қорын жобалау.1. Web-формалы

қосымшаларды жобалау;

2. АЖ қосымшаларын жасау;

3. Қосымшалармен деректер қорын жобалау;

4.Объектілі қосымашаларды дамыту жайлы ой қорыта алу;

5. Белсенді серверлі беттер технологиясын жасау.-Web-формалы

қосымшаларды жобалауды білуі;

- АЖ қосымшаларын жасай білуі;

- Қосымшалармен деректер қорын жобалай білуі;

-.Объектілі қосымашаларды дамыта алуы;

- Белсенді серверлі беттер технологиясын жасай алуы.


29

KG/KG 4305

Компьютерлік графика

4

6

7

Пререквизиттері: Интернетте программалау. Анимациялық графика(Flash технологиясы).

Web- жобаларды басқару.


Постреквизиттері: -

Мақсаты: Программалардың жұмыс істеу принциптері мен компьютерлік техниканы тиімді пайдалануда технологияландыру болып табылады. Мазмұны:

PhotoShop, CorelDraw программасының командалары. Графикамен жұмыс істеу. Объектілерді салу, бояу. Палитралармен жұмыс. Мәтінмен жұмыс. Шрифтті өзгерту.1. PhotoShop, CorelDraw , 3d max программасын пайдаланып жұмыс істеу принциптерін үйрету;

2. Ақпараттық технологиялар туралы білімдер негізін құрайды;

3. Білім алушыларының назарын және ойлау қабілетін дамыту; 4.Ақпараттық технологияларды пайдалануда аталған программаларды әр саласында қолдану;

5. Жалпы оқу біліктері ретінде оқу-компьютерлік біліктің негізін қалыптастыру.- PhotoShop программасын пайдаланып, графикамен жұмыс істей алуы; - CorelDraw программасын пайдаланып, графикамен жұмыс істей алуы;

-3d max программасын пайдаланып, графикамен жұмыс істей алуы;

-Графикада палитралармен, объектілермен жұмыс жасай алуы; -Машиналық графика құралдарын, эксперттік жүйелер және білім базаларын қолдана білуі.

30

WD/

OWD 4306

Web дизайн негіздері

4

6

7

Пререквизиттері:

Интернетте программалау, Web- жобаларды басқару.


Постреквизиттері: -


Максаты:

Активті серверлік парақтар технологиясы. Web-форма

қосымшаларын жобалау және іске асыру.

Мазмұны: Активті мәліметтер

объектілерінің технологиясы. Қосымшалардың мәліметтер

қорымен өзара қатынастарын жобалау және іске асыру.

Қосымшалардың бизнестік объектілерін жобалау және іске асыру. Ақпараттық жүйе қосымшаларын түзету.1.Активті мәліметтер

объектілерінің технологиясын түсіндіру;

2.Қосымшалардың мәліметтер

қорымен өзара қатынастарын жобалау және іске асыру;

3.Қосымшалар объектілерін жобалау және іске асыру;

4.Ақпараттық жүйе қосымшаларын түзету;

5. Web-форма қосымшаларын жобалау және іске асыру.-Web дизайнның қазіргі заманғы аппараттарын шебер қолдана білуі;

-Web-дизайн мен Интернет технологияларының негіздерін білуі;

-Қосымшалар объектілерін жобалау және іске асыра білуі;

-Ақпараттық жүйе қосымшаларын білуі;

-Web-форма қосымшаларын жобалау және іске асыра білуі.

31

MKT/

KTM

4307

Мультимедияның компьютерлік технологиясы

4

6

7

Пререквизиттері:

Интернетте программалау, Web- жобаларды басқару.


Постреквизиттері: -


Мақсаты:

AUTOCAD элементтерін қолдану негізінде графикалық жұмыстарды орындауға арналған технологиялық жобасын оқып үйрету.Мазмұны:

Жобалаудың сатылармен кезендері. Жобалау процессінің толық жетілдіру әдістері. Жобалау процессінің мінездемесі. Жобалау объектілерінің мінездемесі. Негізгі құралдар панелі болып, қасиеттермен жұмыс істеуге арналған Properties панелі.1. WEB беттерді біріктіретін құрауштардың негізгі түсініктерін білу;

2. Өз бетінше Web-парақтарын жасау; 3.Мультимедияның компьютерлік технологиясы жайлы ой қорыта алу; 4. Өзбетінше интернеттен қосымша материал алуға қабілетті болу;

5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.


-Қосымшалар объектілерін жобалау және іске асыра білуі;

-Ақпараттық жүйе қосымшаларын білуі;

-Web дизайнның қазіргі заманғы аппараттарын шебер қолдана білуі;

-Web-дизайн мен Интернет технологияларының негіздерін білуі;

-Web-форма қосымшаларын жобалау және іске асыра білуі.

32

UAM/

MTA 4308

Үшөлшемді анимациялық модельдеу

4

6

7

Пререквизиттері:

Интернетте программалау, Web- жобаларды басқару.


Постреквизиттері: -


Мақсаты:

Үш өлшемді модельдеу, визуализациялау және анимациялау жүйесі туралы ұғындыру.Мазмұны:

Объектілердің үш өлшемді модельдерін құру.

Шынайы сапалы визуализацияланған сурет алу және компьютерлік анимация жасау.


1.Объектілердің үш өлшемді модельдерін білу;

2.Шынайы сапалы визуализацияланған сурет алу және компьютерлік анимация жасауды меңгеру;

3.Үш өлшемді модельдеу жайлы ой қорыта алу;

4.Анимациялау жүйесі туралы өз бетінше интернеттен қосымша материал алуға қабілетті болу;

5.Үш өлшемді анимациялық модельдеу ұғымын қалыптастыру.


-Табиғат құбылыстарын модельдеу және анимациялауды үйрету әдістерін білуі;

- Бейнемонтаж әсерлерін құра білуі;

-Қосымшалар объектілерін жобалау және іске асыра білуі;

- Ақпараттық жүйе қосымшаларын түзету әдістерін білуі.


33

UMA/

MTM 4309

Үшөлшемді модельдеу әдістері

3

5

7

Пререквизиттері:

Интернетте программалау, Web- жобаларды басқару.


Постреквизиттері: -

Мақсаты:

Үш өлшемді модельдеу, визуализациялау және анимациялау әдістері туралы түсінік қалыптастыру.Мазмұны:

Объектілердің үш өлшемді модельдерін құру әдістері.

Сапалы визуализацияланған сурет алу және компьютерлік анимация жасау әдістері.


1.Объектілердің үш өлшемді модельдерін құру әдістерін білу;

2.Шынайы сапалы визуализацияланған сурет алу және компьютерлік анимация жасау әдістерін меңгеру;

3.Үш өлшемді модельдеу әдістері жайлы ой қорыта алу;

4.Анимациялау жүйесі туралы өз бетінше интернеттен қосымша материал алуға қабілетті болу;

5.Үш өлшемді анимациялық модельдеу әдістері ұғымын қалыптастыру.


- Ақпараттық жүйе қосымшаларын түзету әдістерін білуі;

Табиғат құбылыстарын модельдей алуы;

-Үшөлшемді анимациялау әдістерін білуі;

- Бейнемонтаж әсерлерін құра білуі;

-Қосымшалар объектілерін жобалай алуы;

-Қосымшалар объектілерін жобалауды іске асыра білуі.
Кафедра меңгерушісі:Жидебаева А.Н.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет