Физика класс 11 казжүктеу 0.85 Mb.
бет3/4
Дата20.04.2019
өлшемі0.85 Mb.
1   2   3   4

E) тек молекулалар арасындағы әсерлесу күшінде, молекулалар қозғалысында, олардың орналасуында.

163_


Тұрақты сыртқы жағдайларда газ:

A) берілген барлық көлемді қамтиды

B) оңай сығылмайды

C) тығыздығы барлық көлем бойынша әртүрлі болады

D) көлемін сақтамайды, пішінін сақтайды

E) көлемін сақтайды, пішінін сақтамайды

164_

Заттағы молекулалар санын анықтау формуласыA)

B)


C) 

D)


E)

165_


Зат мөлшерінің формуласы

A)


B)

C)


D)

E)


166_

Заттардың Mr салыстырмалы (молекулалақ немесе атомдық) массасы

A) берілген заттың молекуласының (немесе атомының) массасының көміртек атомының массасының бөлігіне қатынасы.

B) 12 г көміртекте қанша атом болса, сонша бөлшектері бар заттың мөлшері.

C) бір молекуланың массасы.

D) 1 моль мөлшерінде алынған заттың массасы.

E) 1 моль мөлшерінде алынған кез келген заттың атомдар саны.

167_


Бір моль бұл-

A) берілген заттың молекуласының (немесе атомының) массасының көміртек атомы массасының бөлігіне қатынасы.

B) 12 г көміртекте қанша атом болса, сонша бөлшектері (молекулалары, атомдары, иондары) бар заттың мөлшері.

C) бір молекуланың массасы.

D) 1 моль мөлшерінде алынған заттардың массасы.

E) 1 моль мөлшерінде алынған кез келген заттың атомдар саны.

168_

Мольдік массаA) берілген заттың молекуласының (немесе атомының) массасының көміртек атомының массасының бөлігіне қатынасы.

B) 12 г көміртекте қанша атом болса, сонша бөлшектері бар заттың мөлшері.

C) бір молекуланың массасы.

D) 1 моль мөлшерінде алынған заттың массасы.

E) 1 моль мөлшерінде алынған кез келген заттың атомдар саны.

169_


Су молекуласының массасы (M(H2O)=18 г/моль, NA=6,02·1023 моль-1)

A) ≈2·10-26 кг

B) ≈3·10-26 кг

C) ≈4·10-26 кг

D) ≈6·10-26 кг

E) ≈1·10-26 кг

170_

Массасы 45 г судың зат мөлшері (M(H2O)=18г/моль)A) 18 моль

B) 2,5 моль

C) 3,6 моль

D) 45 моль

E) 4,2 моль

171_


Массасы 135 г алюминийдегі атомдар саны (M(Al)=27г/моль, NA=6,02·1023 моль-1)

A) 3·1024

B) 5·1024

C) 2·1022

D) 6·1024

E) 3·1022

172_

Молекулалар арасындағы тартылыс және тебу күштері есепке алынбайтын, олар тек серпімді соқтығысқанда ғана өзара әрекеттеседі деп саналатын, ал молекулалары көлемі жоқ серпімді шар немесе материялық нүкте ретінде қабылданатын газA) реал газ

B) идеал газ

C) инертті газ

D) жанғыш газ

E) жеңіл газ

173_


Өте көп молекулалардың күйін сипаттайтын макроскопиялық шама

A) молекулалар шоғыры

B) молекула массасы

C) молекула диаметрі

D) молекуланың кинетикалық энергиясы

E) қысым


174_

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

175_


Егер газ молекулаларының концентрациясын 4 есе арттырса, ал орташа квадраттық жылдамдығы өзгеріссіз қалатын болса, онда газ қысымы

A) өзгермейді

B) 4 есе артады

C) 4 есе кемиді

D) 2 есе артады

E) 2 есе кемиді

176_

Идеал газ молекулаларының концентрациясын өзгертпей, орташа квадраттық жылдамдығын 2 есе арттырса, газ қысымыA) 2 есе артады

B) 2 есе кемиді

C) 4 есе артады

D) 4 есе кемиді

E) өзгермейді

177_


Молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы 6·10-21 Дж, ал концентрациясы 5·1025 м-3 болатын идеал газдың қысымы

A) 150 кПа

B) 200 кПа

C) 500 кПа

D) 250 кПа

E) 300 кПа

178_

Көмірқышқыл газының бір молекуласының массасы 7,3·10-26 кг. Егер молекулалардың концентрациясы 2,7·1025 м-3, ал орташа квадраттық жылдамдығы 300 м/с болса, онда ыдыстағы газдың қысымыA) ≈59 гПа

B) ≈59 МПа

C) ≈59 кПа

D) ≈65 кПа

E) ≈65 МПа

179_


Азот молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с, ал тығыздығы 1,35 кг/м3 болса, азот қысымы

A) 112,5 кПа

B) 337,5 кПа

C) 100 кПа

D) 67,5 кПа

E) 225,4 кПа

180_

Идеал газдың массасы 6 кг, қысымы 200 кПа болғанда 4,9 м3 көлем алады. Осы газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығыA) ≈800 м/с

B) ≈500 м/с

C) ≈400 м/с

D) ≈600 м/с

E) ≈700 м/с

181_


Температура-

A) тек дененің қызу дәрежесін сипаттайды.

B) жылу алмасу дәрежесін сипаттайды.

C) тек жүйенің жылулық тепе-теңдік күйін сипаттайды.

D) молекулалардың орташа кинетикалық энергиясын көрсетеді.

E) жүйенің жылулық тепе-теңдік күйін сипаттайды және молекулалардың орташа кинетикалық энергиясының өлшемі болып табылады.

182_

Газдың абсолют температурасы 4 есе артса, молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясыA) 4 есе артады

B) 4 есе кемиді

C) 2 есе артады

D) 2 есе кемиді

E) өзгермейді

183_


Абсолют шкала бойынша 200 К-ге Цельсий шкаласы бойынша сәйкес келетін температура

A) 1000С

B) -1730С

C) 730С

D) 1730С

E) -730С

184_

Цельсий шкаласы бойынша 270С-қа, абсолют шкала бойынша сәйкес келетін температураA) 273 К

B) 327 К


C) 300 К

D) 246 К


E) 400 К

185_


Идеал газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясының анықтайтын өрнек

A)


B)

C)

D)

E)


186_

Температурасы 570С көмірқышқыл газы молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы (k=1,38·10-23 Дж/К)

A) ≈2,7·10-21 Дж

B) ≈3,6·10-21 Дж

C) ≈4,8·10-21 Дж

D) ≈2,4·10-21 Дж

E) ≈6,8·10-21 Дж

187_


Қысымы 100 кПа және молекулалар концентрациясы 1025 м-3 болатын идеал газдың температурасы (k=1,38·10-23 Дж/К)

A) ≈610 К

B) ≈312 К

C) ≈548 К

D) ≈725 К

E) ≈289 К

188_

Аргон атомының орташа кинетикалық энергиясы 50%-ға артуы үшін, оның температурасынA) 2 есе арттыру қажет.

B) 2 есе азайту қажет.

C) 1,5 есе арттыру қажет.

D) 1,5 есе азайту қажет.

E) 3 есе арттыру қажет.

189_


Менделеев-Клапейрон теңдеуі немесе газ күйінің теңдеуі

A)


B)

C)


D)

E)


190_

Бойль-Мариотт заңы

A)

B)


C)

D)


E)

191_


Гей-Люссак заңы

A)


B)

C)


D)

E)


192_

Шарль заңы

A)

B)


C)

D)


E)

193_


Ыдыста сутек пен оттек газдарының қоспасы бар. Оттектің парциалдық қысымы 70кПа, ал сутектікі 50кПа. Қоспаның қысымы

A) 20 кПа

B) 110 кПа

C) 120 кПа

D) 35 кПа

E) 40 кПа

194_

Идеал газ 270С температурада 600 см3 көлем алады. Осы газдың тұрақты қысымда және 370С температурада алатын көлеміA) 600 см3

B) 620 см3

C) 650 см3

D) 750 см3

E) 720 см3

195_


Көлемі 8,3 м3 ыдыстағы температурасы 270С, массасы 0,2 кг сутектің қысымы (М(Н2)=2·10-3 кг/моль, R=8,31 Дж/К·моль)

A) ≈20 кПа

B) ≈30 кПа

C) ≈15 кПа

D) ≈83 кПа

E) ≈45 кПа

196_

Қысымы 204 кПа, температурасы 170С сутектің тығыздығы(М(Н2)=2·10-3 кг/моль, R=8,31 Дж/К·моль)

A) 0,185 кг/м3

B) 0,172 кг/м3

C) 0,156 кг/м3

D) 0,169 кг/м3

E) 0,124 кг/м3

197_

Термодинамиканың І-ші заңыA)

B)


C)

D)


E)

198_


Изобаралық процесс үшін термодинамиканың І-ші заңы

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

199_

Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың І-ші заңыA) 

B) 

C) 

D) 

E) 

200_


Изохоралық процесс үшін термодинамиканың І-ші заңы

A)


B)

C)


D)

E)


201_

Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың І-ші заңы

A)

B)


C)

D)


E)

202_


Жүйеге 5кДж жылу бергенде, газ 2кДж жұмыс атқарады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі

A) 7 кДж


B) 3 кДж

C) 10 кДж

D) 5 кДж

E) 2 кДж


203_

Жүйеге 5кДж жылу берілсе және сыртқы күштер 2кДж жұмыс атқарса, газдың ішкі энергиясының өзгерісі

A) 7 кДж

B) 3 кДж


C) 10 кДж

D) 5 кДж


E) 2 кДж

204_


Жүйеге 5кДж жылу бергенде, газ 8кДж жұмыс атқарады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі

A) 13 кДж

B) 3 кДж

C) 40 кДж

D) -3 кДж

E) -5 кДж

205_

Газға 7 кДж жылу берілді. Оның 60 %-ы газдың ішкі энергиясын арттыруға кетсе, газдың атқарған жұмысыA) 5,2 кДж

B) 4,2 кДж

C) 2,8 кДж

D) 3,5 кДж

E) 7,2 кДж

206_


«Салқын денеден неғұрлым жылы денеге жылудың өздігінен өтуі мүмкін емес» деген тұжырымы

A) термодинамиканың бірінші заңы.

B) термодинамиканың екінші заңы.

C) термодинамиканың үшінші заңы.

D) энергияның сақталу заңы

E) энергияның түрлену заңы

207_

Табиғаттағы процестердің қайтымсыздығы туралы тұжырымA) термодинамиканың бірінші заңы.

B) термодинамиканың екінші заңы.

C) термодинамиканың үшінші заңы.

D) энергияның сақталу заңы

E) энергияның түрлену заңы

208_


Жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және түрлену заңы

A) термодинамиканың бірінші заңы.

B) термодинамиканың екінші заңы.

C) термодинамиканың үшінші заңы.

D) энергияның сақталу заңы.

E) энергияның түрлену заңы.

209_

Егер процесс, қоршаған ортада қандай да бір өзгеріс туғызбай, жүйені өздігінен алғашқы күйіне қайта оралу мүмкіндігінен айырса, ондай процессA) қайтымды

B) қайтымсыз

C) циклді

D) тоқтаусыз

E) шектеулі

210_


Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері

A) жылу беру арқылы.

B) жұмыс істеу арқылы.

C) энергия алмасу арқылы.

D) жылу алмасу және жұмыс істеу арқылы.

E) дененің ішкі энергиясы тұрақты.

211_

«Жылу алмасу жолымен суық денеден ыстық денеге нәтижесі тек қана энергия беру болып табылатын процестің жүруі мүмкін емес» деген тұжырымды айтқан ғалымA) Р.Клаузиус

B) У.Кельвин

C) Р.Майер

D) Д.Джоуль

E) Р.Бойль

212_


«Жылытқыштан, яғни энергия көзінен алынған барлық жылу мөлшерін механикалық жұмысқа түрлендіретін әрі периодты түрде әрекет ететін жылу машинасын жасау мүмкін емес» деген тұжырымды айтқан ғалым

A) Р.Клаузиус

B) У.Кельвин

C) Р.Майер

D) Д.Джоуль

E) Р.Бойль

213_

«Екінші текті мәңгілік қозғалтқыштың болуы мүмкін емес» деген тұжырымA) термодинамиканың бірінші заңы.

B) термодинамиканың екінші заңы.

C) термодинамиканың үшінші заңы.

D) энергияның сақталу заңы

E) энергияның түрлену заңы

214_


Төмендегі процестердің ішіндегі қайтымсызы

A) изобаралық

B) изотермиялық

C) изохоралық

D) адиабаталық

E) көрсетілген процестердің барлығы

215_

Жүйенің ішкі энергиясының біраз бөлігін механикалық энергияға түрлендіретін және оның есебінен жұмыс істейтін құрылғыларA) жылу қозғалтқыштары

B) электр қозғалтқыштары

C) генератор

D) трансформатор

E) тежегіш

216_


Автомобиль қозғалтқышындағы жұмыс денесінің ролін атқарады

A) ауа


B) су

C) отын жанғанда пайда болған газ

D) поршень

E) цилиндр

217_

Жылу қозғалтқыштары айналдырадыA) отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға

B) отынның ішкі энергиясын электр энергиясына

C) отынның ішкі энергиясын жарық энергиясына

D) жылу энергиясын механикалық энергияға

E) жылу энергиясын электр энергиясына

218_


Жылу қозғалтқыштарына жататыны:

1. іштен жану қозғалтқышы;

2. бу турбинасы;

3. реактивті қозғалтқыш.

A) тек қана 1.

B) тек қана 2.

C) тек қана 1 мен 2.

D) тек қана 3.

E) 1, 2 және 3

219_


ПӘК-і 40% жылу қозғалтқышы газ қыздырғыштан 5 кДж жылу алған. Қозғалтқыштың пайдалы жұмысы

A) 1 кДж


B) 3 кДж

C) 2 кДж


D) 4 кДж

E) 5 кДж


220_

Қыздырғыштың температурасы 1200 К, ал тоңазтқыштың температурасы 900 К. Жылу машинасының ПӘК-і

A) 30%

B) 20%


C) 35%

D) 40%


E) 25%

221_


20 МДж жұмысты орындау үшін 1,5 кг дизель отынын жағатын трактордың ПӘК-і (Дизель отынының меншікті жану жылуы 43 МДж/кг)

A) 25%


B) 20%

C) 31%


D) 43%

E) 35%


222_

Автокөліктің қозғалтқышы 55 кВт қуат өндіреді. Егер оның ПӘК-і 40% болса, оның 2 сағ ішінде жағатын бензиннің массасы (Бензиннің меншікті жану жылуы 46 МДж/кг)

A) 15 кг

B) 21,5 кг

C) 31,2 кг

D) 25 кг

E) 24,3 кг

223_


Бір цикл ішінде машина 1 кДж жұмыс атқаратын және тоңазытқышқа 4 кДж жылу беретін болса, онда машинаның ПӘК-і

A) 20%


B) 35%

C) 50%


D) 40%

E) 25%


224_

Молекулалардың қозғалатынын айғақтайтын ең көрнекті құбылыс

A) диффузия

B) қайнау

C) конвекция

D) балқу


E) кебу

225_


Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығын анықтау формуласы

A)


B)

C)


D)

E)


226_

Дене температурасы артқан сайын молекулалардың жылулық қозғалысының жылдамдығы

A) артады

B) кемиді

C) өзгермейді

D) 0-ге тең болады

E) басында кемиді, сосын артады

227_


470С температурадағы оттек молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы (M(О2)=32 г/моль, R=8,31 Дж/кг∙моль)

A) ≈300 м/с

B) ≈420 м/с

C) ≈578 м/с

D) ≈500 м/с

E) ≈390 м/с

228_

Оттек молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с болса, температурасы (M(О2)=32 г/моль, R=8,31 Дж/кг∙моль)A) ≈300 К

B) ≈250 К

C) ≈320 К

D) ≈480 К

E) ≈260 К

229_


Бірдей температурадағы сутек пен оттек молекулаларының орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы (M(Н2)=2г/моль, М(О2)=32г/моль)

A) 16


B) 4

C) 2


D) 6

E) 3


230_

Броуындық қозғалыстың себебі

A) сұйық молекулаларының бір-бірімен соқтығысуы;

B) сұйықтағы бөлшектердің бір-бірімен соқтығысуы;

C) сұйық молекулаларының сұйықта қалықтаған зат бөлшектерімен соқтығысуы;

D) броуындық бөлшектер арасындағы тартылыс және тебіліс күштерінің әсерінен;

E) сұйықтардағы конвекциялық ағындардың әрекетінен.

231_


Жер бетіндегі күн мен түннің ауысуы Жердің өз осінен айналуына байланысты. Осы жағдайдағы санақ жүйесі

A)Күнге байланысты

B)Планеталарға байланысты

C)Жерге байланысты

D)Айға байланысты

E)Кез келген денеге байланысты

232_

Ілгерімелі қозғалысA)барлық нүктелері бірдей траекторияны сызып өтетін қозғалыс

B)дененің теңүдемелі қозғалысы

C)жылдамдығы өзгермейтін қозғалыс

D)дененің түзусызықты қозғалысы

E)қисық сызықты қозғалыс

233_


Шеңбер бойымен қозғала отыра ұзындығы102 км жолды автомобиль екі рет жүріп өтті. Автомобильдің жүрген жолының ұзындығы, орын ауыстырудың модулі

A)102 км; 0

B)204 км; 0

C)204 км; 204 км

D)0; 0

E)102 км; 102 км234_

Еркін қозғалған дененің 1 с жүрген жолы (g = 10 м/с2 )

A) 10 м

B) 9 м


C) 5 м

D) 1 м


E) 8 м

235_


графигінде жылдамдығы үлкен дене
line 45

line 49 1

line 48 2

line 47 3
line 46

A)1


B)2

C)3


D)4

E) 5


236_

Тас вертикаль жоғары лақтырылған.Тастың қозғалысына сәйкес келетін график


группа 679

A)1


B)2

C)3


D)4

E) 5


237_

Денені вертикаль жоғары 5 м/с жылдамдықпен лақтырды. Егер ауа үйкелісін ескермесек, онда құлау мезеттегі жылдамдық модулі

A) 1,5 м/с

B) 6 м/с


C) 5 м/с

D) 7,5 м/с

E) 8,5 м/с

238_


Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеуі (Ауа мен үйкелісті ескермеңіз)

A) g, бағыты жылдамдық векторының бағытымен сәйкес

B) g, жоғары бағытталған

C) g, төмен бағытталған

D) g, траекторияға жанама бағыттас

E) g, жылдамдық векторына жанама бағыттас

239_

Санақ жүйесіA) координат жүйесінен тұрады

B) cанақ денесінен, координат жүйесінен тұрады

C) cанақ денесінен, координат жүйесі, сағаттан тұрады

D) координат жүйесінен, сағаттан тұрады

E) cағаттан, санақ жүйесі

240_


Еркін түсу үдеуі –

A) тек қана ауырлық күшінің әсерінен болатын дененің қозғалысы

B) серпімділік күшінің әсерінен болатын дененің қозғалысы

C) ауа кедергісі әсерінен болатын дененің қозғалысы

D) үйкеліс күшінің әсерінен болатын дененің қозғалысы

E) ауырлық күшін ескермегендегі дененің қозғалысы

241_

Дененің қозғалыс теңдеуі x=4 -3t түрінде берілген. Дененің бастапқы координатасы мен қозғалыс жылдамдығыA) x0=5 м, υх=-3 м/с

B) x0=4 м, υх=-3 м/с

C) x0=4 м, υх=3 м/с

D) x0=1 м, υх=-3 м/с

E) x0=1 м, υх=3 м/с.

242_


Векторлық шама

A) масса


B) тығыздық

C) жылдамдық

D) жол

E) температура243_

График бойынша дененің үдеуі мен 10 с-тағы орын ауыстыруы


group 2

A)-0,4 м/с2; 20 м

B)-0,3 м/с2; 35 м

C)-0,1 м/с2; 25 м

D)-0,2 м/с2; 30 м

E) -2 м/с2; 40 м

244_

Жер бетінен 300 м биіктікте орналасқан нүктеден бір мезетте екі тас 20 м/с жылдамдықпен, біреуі – вертикаль төмен, екіншісі – вертикаль жоғары лақтырылады. Екеуінің арасындағы қашықтық 200 м болу үшін кеткен уақытA)10с

B)15с


C) 5с

D)20 с


E)2с

245_


Жоғары лақтырылған дененің максимал биіктігін 2 есе арттырғанда бастапқы жылдамдығының өзгерісі

A) 4 есе артады

B) 6 есе артады

C) 16 есе артады

D) есе артады

E) өзгермейді

246_

Жоғары лақтырылған дененің максимал биіктігін 4 есе арттырғанда бастапқы жылдамдығының өзгерісіA) 4 есе артады

B) 6 есе артады

C) 16 есе артады

D) 2 есе артады

E) өзгермейді

247_


Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс

A) дене тең уақыт аралығында бірдей арақашықтықта жүріп өтетін қозғалыс

B) жылдамдық тең шамаға өзгеретін қозғалыс

C) жылдамдықтың бағыты мен шамасы өзгермейтін қозғалыс

D) жылдамдық модулі өзгермейтін, траекториясы түзу сызықты қозғалыс

E) жылдамдық модулі өзгермейтін, ал траекториясы шеңбер болатын қозғалыс

248_

Велосипед-дөңгелегінің құрсау нүктесі оның рамасымен (шабағымен) салыстырғандағы қозғалысыA) шеңбер бойымен

B)түзу бойымен

C) өзгермелі траектория бойынша

D) гипербола бойымен

E) парабола бойымен.

249_


Таудан сырғанап бара жатқан адам велосипедші рамасына (шабағына ) қатысты болатын күйі

A) салмақсыз

B) тыныштық күйде

C) қозғалыста

D) тербелісте

E) бастапқы төмен сырғанауда – қозғалыста, соңында – тербелісте

250_

Шеңбер бойымен қозғалыстағы сызықтық және бұрыштық жылдамдықты байланыстыратын формулаA)

B)

C) =ωR

D)

E)

251_


6 км/сағ жылдамдықпен жүзген салда перпендикуляр бағытта 8 км/сағ жылдамдықпен адам жүріп келеді. Жағамен байланысқан жүйедегі адам жылдамдығы

A) 12 км/сағ

B) 2 км/сағ

C) 7 км/сағ

D) 10 км/сағ

E) 14 км/сағ

252_

0,3 м/с жылдамдықпен жүкті вертикаль жоғары көтерген кранның өзі рельспен бірқалыпты 0,4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Жермен байланыстырған жүйедегі жүктің жылдамдығыA) 0,1 м/с

B) 0,35 м/с

C) 0,5 м/с

D) 0,7 м/с

E) 0,9 м/с

253_


Түзу сызық бойымен бірінші автомобиль жылдамдықпен, екіншісі жылдамдықпен қозғалса, салыстырмалы қозғалыс жылдамдық модулі

A)

B)

C)

D) 0

E)254_

Велосипедшінің жылдамдығы 36 км/сағ, ал желдікі 5 м/с. Велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің қуалай соққандағы жылдамдығы

A) 5 м/с

B) 10 м/с

C) 15 м/с

D) 25 м/с

E) 20 м/с

255_


Қуалай соққан жел суға қатысты қайықтың жылдамдығын 8 км/сағ жеткізеді. 16 км/сағ жылдамдықпен соққан желдің қайыққа қатысты жылдамдығы

A) 8 км/сағ

B) 16 км/сағ

C) 6 км/сағ

D) 10 км/сағ

E) 24 км/сағ

256_

Мотоциклшінің жылдамдығы 54 км/сағ, ал адамдікі 2 м/с болса, мотоциклшінің жылдамдығының адам жылдамдығына қатынасыA) 8,5

B) 7,5


C) 10

D) 15


E) 2

257_


Арақашықтығы 90 м дене A және B нүктесінен бір уақытта бір бағытта 5 м/с және 2 м/с жылдамдықпен шықса, бірінші дененің екіншіні қуып жету уақыты

A) 40 с


B) 20 с

C) 30 с


D) 50 с

E) 10 с


258_

Бірқалыпты қозғалыстағы денеге әсер ететін күштерге теңәсерлі күш

A) F= ma

B) F= 0


C) F=

D) F= ma


E) F=

259_


Массасы 60 кг жүргізуші 200 см/с2үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші

A) 12 кН


B) 0,12 кН

C) 120 кН

D) 30 кН

E) 3,3 кН

260_

4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасыA) 2 кг

B) 8 кг


C) 0,4 кг

D) 20 кг


E) 40 кг

261_


Массасы 8 кг дене 0,5 м/с2 үдеу алғандағы әсер күші

A) 40 Н


B) 4 Н

C) 400 Н


D) 20 Н

E) 200 Н


262_

Күштің өлшем бірлігі

A)

B) кг∙ м∙с-2

C) кг∙м/с

D) кг∙м


E)

263_


Массасы 5 кг денегі қарама-қарсы бағытта F1 және F2 күштер әсер етеді. Егер күштер Ғ1 =12 Н және F2 =8 Н болса, дененің алатын үдеуі және қозғалыс бағыты

A) 4 м/с2F1 бағытымен

B) 0,8 м/с2F1 бағытымен

C) 0,8 м/с2F2 бағытымен

D) 4 м/с2F2 бағытымен

E) 20 м/с2 F1 бағытымен

264_

Автомат минутына 360 рет оқ атады.Егер оқтың массасы 10 г, жылдамдығы 1000 м/с болса, онда автомат мергеннің иығына әсер ететін орташа күшіA) 80 Н

B) 24 Н


C) 60 Н

D) 36 Н


E) 40 Н

265_


Қозғалысқа кедергі күш 0,2 кН-ға тең 72 км/сағ жылдамдықпен

келе жатқан массасы 1т автомобиль қозғалтқышты өшірген кездегі уақытты анықтаңыз

A) 10 с

B) 20 с


C)100 с

D) 25 с


E) 150 с

266_


Қозғалысқа кедергі күш 200 Н-ға тең20 м/сжылдамдықпен келе жатқан

массасы 1т автомобиль қозғалтқышты өшірген кездегі уақытты анықтаңыз

A) 10 с

B) 20 с


C)100 с

D) 25 с


E) 150 с

267_


Автомат минутына 240 рет оқ атады.Егер оқтың массасы 10 г, жылдамдығы 1000 м/с болса, онда автомат мергеннің иығына әсер ететін орташа күші

A) 80 Н


B) 24 Н

C) 60 Н


D) 36 Н

E) 40 Н


268_

М массалы планетаның айналасында, массасы m серігі қозғалады. Осы кездегі серіктің планетаға гравитациялық тартылыс күші

A) М массасына тура пропорционал және m-ға тәуелді емес

B) m массасына тәуелді емес және М-ға тәуелді емес

C) Мm массалар көбейтіндісіне тура пропорционал

D) массалар қатынасына тура пропорционал

E) М-ға да, m-ге де тәуелді емес

269_


Бүкіләлемдік тартылыс заңы

A)

B)

C)

D)

E)

270_

Аспаннан жауған бұршақты Жерге құлататын күшA) серпімділік

B) үйкеліс

C) ауырлық

D) кулондық

E) кері итеруші

271_


Егер Айдағы еркін түсу үдеуі 1,6 м/с2 болса, ал Айдың радиусы 1700 км болса, онда Айдағы бірінші ғарыштық жылдамдық

A) 1,65 км/с

B) 16,5 км/с

C) 0,165 км/с

D)165 км/с

E) 1,65 м/с

272_

Жерге тартылу күші алғашқы мәнінен 81% -ға кемитін биіктікA)

B)

C)

D)

E)

273_


Өзара әсерлескен, массалары екі есе артқан екі дененің тартылу күші

A) 2 есе артады

B) 2 есе кемиді

C) 4 есе артады

D) 4 есе кемиді

E) өзгермейді

274_

Бірінші ғарыштық жылдамдықтың өрнегі (Rж - Жер радиусы)A) υ = gRж

B) υ =

C)

D)

E) υ = g

275_


Дене жердің жасанды серігі болу үшін оған берілетін жылдамдық

A) ≈ 10 км/с

B) ≈8 км/с

C) ≈6 км/с

D) ≈4 км/с

E) ≈2 км/с

276_

Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуіA) 10 Н

B) 2,5 Н

C) 5 Н

D) 20 Н


E) 15 Н

277_


Массасы m, жылдамдығы υ вагон, массасы 2m қозғалмайтын вагонға келіп соқтығысады және оған тіркеледі. Соқтығысқаннан кейінгі вагондар жылдамдығы

A) υ


B) υ/2

C) υ/3


D) 2 υ

E) 3 υ


278_

Жылтыр горизонталь жазықтықта әрқайсысының массалары 20кгекі арба бір біріне қарама-қарсы 18км/сағ-пен серпімді жылдамдықпен қозғалады. Арбалардың соқтығысқаннан кейінгі жалпы импульсі

A) 6кг·м/с

B) 12 кг·м/с

C) 0

D) 24 кг·м/сE) 36 кг·м/с

279_


Металл шар h1=0,001 км биіктіктен болат плитаға құлап, одан шоршып h2=0,49 м көтеріледі. Шар соғылғанда оның импульсі

A) 1,34 есе

B) 2,04 есе

C) 1,43 есе

D) 3,03 есе

E) 4,11 есе

280_

Атылған кезде автоматтан массасы m оқ υ жылдамдықпен ұшып шығады. Егер автоматтың массасы оқтың массасынан 400 есе артық болса, автоматтың модулі бойынша жылдамдығыA) υ/400

B) υ/200


C) 400υ

D) 200υ


E) υ/100

281_


7м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 50кг кісі 7,2км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 20кг арбашаны куып жетіп, оған секіріп мінеді.Арбашаның жылдамдығы

A)10 м/с


B) 20 м/с

C) 5,6 м/с

D) 2,5 м/с

E) 1,5 м/с

282_

Ашық ғарыштағы ғарышкер ғарыш кемесіне ешнәрсенің көмегінсіз оралуы мүмкін, егерA) масса тұрақсыз импульстің сақталу заңы орындалса

B) масса тұрақты импульстің сақталу заңы орындалса

C) жылдамдық тұрақты импульстің сақталу заңы орындалса

D) салмақ тұрақты энергияның сақталу заңы орындалса

E) жылдамдық тұрақсыз энергияның сақталу заңы орындалса

283_


Дене импульсінің векторы бағыттас

A) жылдамдық векторымен

B) үдеу векторымен

C) орын ауыстыру векторымен

D)күш векторымен

E) күш импульсімен

284_

Массасы m, жылдамдығы υ вагон, массасы 3m қозғалмайтын вагонға келіп соқтығысады және оған тіркеледі. Соқтығысқаннан кейінгі вагондар жылдамдығыA) υ

B) υ/4


C) υ/3

D) 2 υ


E) 3 υ

285_


Жылтыр горизонталь жазықтықта массалары 45кгекі арба бір біріне қарама-қарсы 18км/сағ-пен серпімді жылдамдықпен қозғалады. Арбалардың соқтығысқаннан кейінгі жалпы импульсі

A) 6кг·м/с

B) 12 кг·м/с

C) 0


D) 24 кг·м/с

E) 36 кг·м/с

286_

Дене импульсі...теңA) жылдамдыққа

B) үдеуге

C) орын ауыстыруға

D)күш моментіне

E) күш импульсіне

287_


Зеңбіректен ату кезінде снаряд 280м/с жылдамдықпен тік жоғары ұшады. Дененің кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиясына тең болатын биіктік (g=10м/с2)

A) 1400м


B) 2800 м

C) 7115 м

D) 1960 м

E) 10310 м

288_

Массасы 0,5 кг жүк 10 м биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1с өткеннен кейінгі потенциалдық энергиясы(g=10м/с2)A) 12,5 Дж

B) 25 Дж


C) 50 Дж

D) 20 Дж


E) 30 Дж

289_


Массасы 2 кг дененің 10 м биіктікте 20 м/с жылдамдықпен қозғалғандағы толық механикалық энергиясы

A) 200 Дж

B) 400 Дж

C) 1000 Дж

D) 800 Дж

E) 600 Дж

290_

Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қоғалыс траекториясы берілген. Кинетикалық және потенциалдық энергиялардың қосындысы (Ауаның кедергісін ескермеңдер.)группа 221

A) 1-ші нүктеде максималь

B) 2-ші нүктеде максималь

C) 3-ші нүктеде максималь

D) 4-ші нүктеде максималь

E) Барлық нүктеде бірдей

291_

Тұйық жүйе құрайтын және бір-бірімен ауырлық күші мен серпімділік күш арқылы әрекеттесетін денелердің...A) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы нольге тең

B) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады

C) кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзара тең болады

D) кинетикалық энергиясы және потенциалдық энергиясы тұрақты болады

E) кинетикалық энергиясы тұрақты болады

292_


Массасы40 кг бала шаңғымен (тыныштық күйден) h1 =2 м

ойға сырғанап түсіп, биіктігі h2 = 1 м қарама қарсы жағына көтеріледі (сурет). h2 биіктікке көтерілген кездегі баланың кинетикалық энергиясы (Қозғалысқа кедергіні ескермеңдер. g = 10 м/с2 ).


группа 232
A) 400 Дж

B) 100 Дж

C) 200 Дж

D) 800 Дж

E) 500 Дж

293_


Массасы 2 кг дененің 10 м биіктіктегі қозғалғандағы потенциалдық энергиясы( g = 10 м/с2 )

A) 200 Дж

B) 400 Дж

C) 1000 Дж

D) 800 Дж

E) 600 Дж

294_

Массасы 200 г дененің 10 м биіктіктегі қозғалғандағы потенциалдық энергиясы( g = 10 м/с2 )A) 20Дж

B) 40Дж


C) 10Дж

D) 80 Дж


E) 60 Дж

295_


Жебенің бастапқы жылдамдығы 40 м/с. Садақтан вертикаль жоғары жіберілген жебенің ең жоғарғы көтерілу биіктігі(Ауаның кедергісін ескермеңдер,g = 10 м/с2)

A) 100 м


B) 80 м

C) 60 м.

D) 40 м

E) 20 м


296_

Қатты денелер ерекшеленеді

A) кристалдық тордың әртүрлілігімен

B) пішінін сақтап, көлемін сақтамайтындығымен

C) кристалдық тордың біртүрлілігімен

D) дененің тек қана массасына тәуелділігімен

E) дененің тек қана тығыздығына тәуелділігімен

297_


Молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі тәжірибелік дерегіне сәйкес заттар мен газдар

A)бөлінбейді;сығылмайды

B) бөлінгіш;сығылғыш

C) бөлінбейді;сығылғыш

D)бөлінгіш;сығылмайды

E) екеуі де бөлінгіш

298_

Табиғаттағы кез келген дене қатты,сұйық,газ күйде (фазада) болуы тәуелдіA)массаға

B) қысымға

C) көлемге

D)жылдамдыққа

E) температураға

299_


Физиканың табиғат туралы ғылым екенін алғаш рет ұсынған ғалым

A)Галилей

B)Птолемей

C)Ньютон


D)Аристотель

E)Архимед

300_

Атом сөзін «бөлінбейтін» деп ашқан ғалымA)Галилей

B)Птолемей

C)Геродот

D)Демокрит

E)Архимед

301_


Ядроның атомға қатынасы 1/1 000 000 000 000 болса, атомның бөлігі тең

A)10-13

B)1013

C)10-12

D)1012

E)1010

302_

Молекулалық-кинетикалық теорияның үш қағидасын ұсынған ғалымA)Галилей

B)Ломоносов

C)Менделеев

D)Демокрит

E)Архимед

303_


Қатты денелердің қасиеті

A) Пішінін де көлемін де сақтайды

B) Пішінін сақтайды, көлемін сақтамайды

C) Пішінін сақтамайды, көлемін сақтайды

D) Дене тек қана массасына тәуелді

E) Дене тек қана тығыздығына тәуелді

304_

12 моль алюминийдің алатын көлемі(М(Аℓ) = 27∙10-3 кг/моль; ρ Аℓ =2700кг/м3)

A) 137 см3

B) 148 см3

C) 115 см3

D) 120 см3

E) 155 см3

305_

Массасы 1 кг судағы зат мөлшеріA) 30 моль

B) 20 моль

C) 50 моль

D) 55,6 моль

E) 75 моль

306_


6 моль судың алатын көлемі

(М( H2O) = 18∙10-3 кг/моль; ρ =1000кг/м3)

A) 1,08∙10 4 м3

B) 2,16∙10 4 м3

C) 1,08∙10 3м3

D) 1,08∙10-4 м3

E) 2,16∙10 -3 м3

307_


Молекулалардың қозғалыс жылдамдығын тәжірибе жүзінде анықтаған

A) Галилей

B) Птолемей

C) Ньютон

D) Штерн

E) Архимед

308_

Температурасы 6000 К Күн атмосферасындағы гелийдің орташа квадраттық жылдамдығы (М (Не)= 4∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль)A) 6,1∙10³м/с

B) 6,1∙10²м/с

C) 6,1∙10м/с

D) 7,1∙10²м/с

E) 7,1∙10³м/с

309_


Сутегі молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы Жердегі бірінші ғарыштық жылдамдыққа тең болғанда, газ температурасы

(М = 2∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль, υғарыш = 8 км/с)

A) ≈2000 К

B) ≈3000 К

C) ≈4000 К

D) ≈5000 К

E) ≈6000 К

310_


Ортасы кранмен қосылған бірдей екі ыдыс молекула саны тең азотпен толтырылған. Бірінші ыдыстағы молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы м/с, ал екіншісінде м/сболса, кранды ашқанда молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы

A) ≈253 м/с

B) ≈353 м/с

C) ≈453 м/с

D) ≈553 м/с

E) ≈653 м/с

311_

Молекулалардың қозғалысын жылдамдық бойынша таралуын сипаттағанA) Галилей

B)Максвелл

C)Ньютон

D)Штерн


E)Архимед

312_


Оттегі молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с-ке тең болатын температура(М (О2)= 32∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль)

A)≈480К


B)≈ 530К

C) ≈ 740К

D) ≈ 230К

E) ≈ 320К

313_

Оттегі молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 650 м/с-ке тең болатын температура (М (О2)= 32∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль)A)≈ 480К

B)≈ 535К


C) ≈ 740К

D) ≈ 233К

E) ≈ 542К

314_


Оттегі молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 300 м/с-ке тең болатын температура (М (Н2)= 2∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль)

A)≈ 5К


B)≈ 3К

C) ≈ 4К


D) ≈ 9 К

E) ≈ 7 К


315_

Оттегі молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 600 м/с-ке тең болатын температура (М (О2)= 32∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль)

A)≈ 680К

B)≈ 530К


C) ≈ 460К

D) ≈ 230К

E) ≈ 320К

316_


Табиғаттағы денелердің агрегаттық күйге ауысуы неге тәуелді

A)массаға

B) қысымға

C) көлемге

D) жылдамдыққа

E) температураға

317_

Тығыздығы 1,35 кг/м³ , орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с азоттың қысымыA) 0,11 МПа

B) 0,11 мПа

C) 0,11 кПа

D) 0,11 ГПа

E) 0,11 Па

318_


Қысымы 0,2 МПа, орташа квадраттық жылдамдығы 700 м/с оттегінің молекула шоғыры (М = 32∙10-3 кг/моль, NA =6 ∙1023 моль-1)

A)

B)

C)

D)

E)

319_

Егер газ молекуларының шоғырын 3 есе арттырып, орташа квадраттың жылдамдығын 3 есе кемітсе, онда газдың қысымыA) 3 есе кемиді

B) 2 есе артады

C) 2 есе кемиді

D) 3 есе артады

E) 4 есе кемиді

320_


Жабық ыдыста идеал газ бар. Егер газ молекуласының орташа квадраттық жылдамдығын 20 %-ға арттырса, қысымы

A) 84 %-ға артады

B) 74 %-ға артады

C) 64 %-ға артады

D) 54 %-ға артады

E) 44 %-ға артады

321_

Жабық ыдыстағы идеал газдың орташа квадраттың жылдамдығы 50 %-ға артса, қысымA) 2 есе артады

B) 2,5 есе артады

C) 2,25 есе артады

D) 3,25 есе артады

E) 4 есе артады

322_


Массасы 6 кг, көлемі 4,9 м³ және қысымы 200 кПа газ молекулалары жылдамдығының орташа квадраты

A) 2,7 ∙105 м²/с²

B) 3,8 ∙105 м²/с²

C) 4,9 ∙105 м²/с²

D) 7 ∙105 м²/с²

E)6 ∙105 м²/с²

323_

Идеал газ қысымыныңбірлік көлеміндегі молекулалардың ілгерілемелі қозғалысы ... тәуелдіA)массасына

B) қысымына

C) орташа көлеміне

D) орташа жылдамдығына

E) орташа кинетикалық энергиясына

324_


Идеал газ молекулалары

A) шексіз аз көлем алады

B) шекті көп көлем алады

C) үлкен ауданға жайылады

D)үлкен массаға ие болады

E) аз ауданға жайылады

325_

Идеал газ молекулаларының хаосты қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы ... тәуелдіA)массаға

B) температураға

C) орташа көлемге

D)орташа жылдамдыққа

E) орташа кинетикалық энергияға

326_


Молекулалық кинетикалық теорияда энергетикалық температураның өлшем бірлігі

A)моль


B) Н

C) Дж


D)Тл

E) Вб


327_

Идеал газдың ілгермелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы тәуелді болатын физикалық шама

A) массаға

B) көлеміне

C) қысымға

D) орташа жылдамдыққа

E) орташа кинетикалық энергияға

328_


Температурасы Т = 296 К, массасы 10 г газдың орташа квадраттық жылдамдығы υ = 480 м/с. Осы газдағы молекула саны (k = 1,38∙10-23 Дж/К)

A) ≈1,9∙1023

B) ≈1,9∙1022

C) ≈1,9∙1021

D) ≈1,9∙1026

E) ≈1,9∙1027

329_

Идеал газ молекуласының 1000°С температурадағы кинетикалық энергиясы (k = 1,38∙10-23 Дж/К)A) 2,6∙10-23 Дж

B) 2,6∙10-20 Дж

C) 2,6∙1023 Дж

D) 1,6∙1020 Дж

E) 2,6∙1020 Дж

330_


2,4∙10 молекуладан тұратын температурасы 60°С көлемі 1 м3 газдың қысымы (k = 1,38∙10-23 Дж/К)

A) 1,1 МПа

B) 0,1 МПа

C) 2,1 МПа

D) 1,2 МПа

E) 1,3 МПа

331_

27°С температурадағы гелий атомының орташа квадраттық жылдамдығы(М = 4∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль)

A) ≈370 м/с

B) ≈137 м/с

C) ≈1370 м/с

D) ≈2370 м/с

E) ≈3370 м/с

332_

Идеал газ молекуласының 727°С температурадағы кинетикалық энергиясы(k = 1,38∙10-23 Дж/К)

A) 2,6∙10-23 Дж

B) 2,07∙10-20 Дж

C) 2,6∙1023 Дж

D) 1,6∙1020 Дж

E) 2,07∙1020 Дж

333_

Идеал газ молекуласының 900 К температурадағы кинетикалық энергиясы(k = 1,38∙10-23 Дж/К)

A) 2,6∙10-23 Дж

B) 1,86∙10-20 Дж

C) 2,6∙1023 Дж

D) 1,86∙1020 Дж

E) 2,6∙1020 Дж

334_

Идеал газ молекуласының 100 К температурадағы кинетикалық энергиясы(k = 1,38∙10-23 Дж/К)

A) 2,07∙10-21 Дж

B) 2,07∙10-20 Дж

C) 2,6∙1023 Дж

D) 1,6∙1020 Дж

E) 2,07∙1020 Дж

335_

Идеал газ молекуласының 1000 К температурадағы кинетикалық энергиясы (k = 1,38∙10-23 Дж/К)A) 2,6∙10-23 Дж

B) 2,07∙10-20 Дж

C) 2,6∙1023 Дж

D) 1,6∙1020 Дж

E) 2,07∙1020 Дж

336_


Дене температурасы 25 ºС-ден 75 ºС дейін артса , онда орташа кинетикалық энергиясының өзгерісі

A) 3есе кемиді

B) 3есе артады

C) 6есе артады

D) 6есе кемиді

E) өзгермейді

337_
Дене температурасы 75 ºС-тан 25 ºС дейін кемісе,онда орташа кинетикалық энергиясының өзгерісі

A) 3 есе кемиді

B) 3 есе артады

C) 6 есе артады

D) 6 есе кемиді

E) өзгермейді

338_

Суреттегі графиктен изохораны табыңызA) 1.


B) 2.

C) 3.


D) 4.

E) 5.


339_

Қысымы 4·105 Па, температурасы 320 К оттегінің тығыздығын анықта

(= 32·10-3, R=8,31)

A) 9,62 кг/м3

B) 2,45 кг/м3

C) 4,81 кг/м3

D) 48,1 кг/м3

E) 24,5 кг/м3

340_

Көлемі 500 см3, температурасы 270 С ыдыста 0,9 г сутегі бар. Газ қысымы (R=8,31 Дж/моль·К, =2∙10-3кг/моль )A) 2,24·106 Па

B) 22,4·106 Па.

C) 2,24·10-6 Па

D) 22,4·103 Па

E) 2,24·104 Па

341_


Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A) 1.


B) 2.

C) 3.


D) 4.

E) 5.


342_

Суретте газдың көлемінің температураға тәуелділік графигі берілген. Изобараға сәйкес келетін график бөліктері
группа 274

A) 1,2.


B) 2.

C) 3,4.


D) 2,3.

E) 1,4.


343_

2730 С температурадағы газ 2 м3 көлемдіалып тұрады. 5460 С температурада және сол қысымда газ көлемі

A) 1 м3

B) 2 м3

C) 3 м3

D) 4 м3

E) 5 м3

344_


Газдың көлемі12,32 л. Осы газды тұрақты қысымда температурасын 45 К-ге салқындатқанда көлемі 10,52 л болды. Газдың бастапқы температурасы

A) 180 К


B) 380 К

C) 208 К


D) 308 К

E) 320 К


345_

Насостың поршені астындағы ауаның қысымы 105 Па,ал көлемі 200 см3. Егер газдың температурасы өзгермесе, 130 см3 көлемді алып тұрғандағы ауа қысымы

A) 1,5·104 Па

B) 1,5·105 Па

C) 2·105 Па

D) 2·104 Па

E) 1,3·104 Па

346_


00 С температурадағы газ 1 м3 көлемді алып тұрады. Тұрақты қысымдағы 8190 С температурадағы газ көлемі

A) 1 м3

B) 2 м3

C) 3 м3

D) 4 м3

E) 5 м3

347_

Температураны 200 С-тан 290 С-қа дейін өсіргенде, көлемі 83 м3 бөлмеден шығатын ауа массасы.A) 3 кг

B) 0,03 кг

C) 4,5 кг

D) 450 кг

E) 45 кг

348_


Тұрақты көлемде берілген газ массасының қысымы оның температурасына тура пропорционал заң

A) Гей-Люссак

B) Бойль-Мариотт

C) Дальтон

D) Шарль

E) Паскаль

349_

Изотермиялық процесте газға жылу мөлшері берілсе газдың атқаратын жұмысыA) A = Q

B) Q < A


C) Q > A

D) A<< Q


E) A = 0

350_


Газ адиабаталық жолмен сығылғанда 750 Дж жұмыс жасалса, оның ішкі энергиясының өзгерісі

A) 375 Дж

B) 0

C) 605 ДжD) 950 Дж

E) 750 Дж

351_

Изотермиялық ұлғаю кезінде газ 2,3 кДж жұмыс жасаған болса, оған берілетін жылу мөлшеріA) 4,6 кДж

B) 460 кДж

C) 0

D) 2,3 кДжE) 230 кДж

352_


Газ ұлғайып, жұмыс жасаса, оның ішкі энергиясының өзгерісі

A)

B)

C)

D)

E)

353_

Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшеріA) 20 кДж

B) 10 кДж

C) 6 кДж

D) 12 кДж

E) 32 кДж

354_


Газ адиабаталық жолмен ұлғайғанда 200Дж жұмыс істеді. Оның ішкі энергиясының өзгерісі

A) 400 Дж

B) 200 Дж

C) – 200 Дж

D)0

E) – 400 Дж355_

Изотермиялық сығылу кезінде газ көлемі 5 л-ге азайып, қысымы 3 есе артса, газдың бастапқы көлемі

A)5,5 л

B) 6,5 л


C) 7,5 л

D) 8,5 л


E) 9,5 л

356_


Изохоралық процесс кезінде газ температурасы 30 %-ға артып, қысымы

200 кПа болды. Газдың бастапқы қысымы

A) ≈154 кПа

B) ≈165 кПа

C) ≈174 кПа

D) ≈184 кПа

E) ≈194 кПа

357_


Изотермиялық ұлғаю кезінде газ 4,6 кДж жұмыс жасаған болса, оған берілетін жылу мөлшері

A) 4,6 кДж

B) 460 кДж

C) 0


D) 2,3 кДж

E) 230 кДж

358_

Ішкі энергияның өзгерісі 10 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшеріA) 20 кДж

B) 10 кДж

C) 6 кДж

D) 12 кДж

E) 22 кДж

359_


Адиабатты сығылғанда газдың

A) көлемі артады

B) температурасы кемиді

C) қысымы кемиді

D) температурасы артады

E) көлемі өзгермейді

360_

Изобаралық қыздыру кезінде газға берілген жылу мөлшеріA) газ көлемін арттыруға және температураны кемітугежұмсалады

B) газ көлемін арттыруға және температураны кемітуге жұмсалады

C) ішкі энергиясын өзгертуге және газдың жұмыс атқаруына жұмсалады

D) газ қысымын арттыруға және температураны кемітуге жұмсалады

E) ішкі энергиясын өзгертуге және газдың қысымын арттыруға жұмсалады

361_


Изобаралық қыздыру кезінде газға берілген жылу мөлшері

A) газ көлемін арттыруға және температураны арттыруға жұмсалады

B) газ көлемін арттыруға және температураны кемітуге жұмсалады

C) ішкі энергиясын өзгертуге және газдың жұмыс атқаруына жұмсалады

D) газ қысымын арттыруға және температураны кемітуге жұмсалады

E) ішкі энергиясын өзгертуге және газдың қысымын арттыруға жұмсалады

362_

Газдағы изохоралық процесс кезінде өзгеріссіз қалатын физикалық шамаA) көлем

B) температура

C) қысым

D) жұмыс


E) жылу мөлшері

363_


Газдағы изобаралық процесс кезінде өзгеріссіз қалатын физикалық шама

A) көлем

B) температура

C) қысым

D) жұмыс

E) жылу мөлшері

364_

Термодинамиканың екінші заңына сәйкесA) денеге берілген жылу мөлшерін толығымен жұмысқа айналдыру мүмкін

B) денеге берілген ішкі энергияны толығымен жұмысқа айналдыру мүмкін

C) денеге берілген жылу мөлшерін толығымен жұмысқа айналдыру мүмкін емес

D) денеге берілген ішкі энергияны толығымен жұмысқа айналдыру мүмкін

емес

E) денеге берілген ішкі энергияны толығымен жылу мөлшеріне айналдыру мүмкін емес365_

Термодинамиканың екінші заңы

A) барлық процестер қайтымды екенін көрсетпейді

B) барлық процестер қайтымсыз екенін көрсетеді

C) барлық процестер айнымалы екенін көрсетеді

D) барлық процестер үздіксіз екенін көрсетеді

E)барлық процестер үздікті екенін көрсетпейді

366_


Екінші ретті мәңгі қозғалтқыш дегеніміз-

A) бірнеше резервуардан алынған жылуды толығымен ішкі энергияға айналдыратын машина

B) бір резервуардан алынған жылуды толығымен ішкі энергияға айналдыратын машина

C) бір резервуардан алынған жылуды толығымен жылу мөлшеріне айналдыратын машина

D)бір резервуардан алынған жылуды жартылай жұмысқа айналдыратын машина

E) бір резервуардан алынған жылуды толық жұмысқа айналдыратын машина

367_

Клаузиус тұжырымдамасына сәйкесA) жылу берілу салқын денеден ыстық дене бағытында жүреді

B) жұмыс атқару салқын денеден ыстық дене бағытында жүреді

C) жұмыс атқару ыстық денеден салқын дене бағытында жүреді

D) ішкі энергияны беру салқын денеден ыстық дене бағытында жүреді

E)жылу берілу ыстық денеден салқын дене бағытында жүреді

368_


Карно циклымен жұмыс істейтін идеал машина бір циклда 735 кДж жұмыс жасады. Қыздырғыштың температурасы 100 0С, ал салқындатқыштікі 0 0С. Машинаның бір циклда қыздырғыштан алатын жылу мөлшері

A) ≈ 0,76 МДж

B) ≈ 6,83 МДж

C) ≈ 2,74 МДж

D) ≈ 3,14 МДж

E) ≈ 1,66 МДж

369_

Егер мотоцикл жылдамдығы 108 км/сағ болып, 100 км жолға 3,7 л бензин жұмсаса, ал двигательдің ПӘК-і 25% болса, мотоцикл двигателінің өндіретін орташа қуаты (qб = 4,6∙10 7 Дж/кг; ρб = 700 кг/м3)A) ≈ 89 кВт

B) ≈ 8,9 кВт

C) ≈ 0,089 кВт

D) ≈ 8900 кВт

E) ≈ 0,89 кВт

370_


Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы 1170С, ал тоңазытқыштікі 270С,онда машинаның ПӘК-і

A) 23 %


B) 33 %

C) 43 %


D) 53 %

E) 63 %


371_

Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әр килоджоуль энергия есебінен, 300 Дж жұмыс атқарылады,машинаның ПӘК-і

A) 40 %

B) 30 %


C) 50 %

D) 3 %


E) 4 %

372_


Қыздырғыштың температурасы 800 К, ал суытқыштікі 300К. Жылу қозғалқышы ПӘК-нің мәні

A) ≈ 63 %

B) ≈ 56 %

C) ≈ 75 %

D) ≈ 43 %

E) ≈ 80 %

373_

Жылу машинасының қыздырғышының температурасы 520 0С, ал суытқыштікі 20 0С. Қыздырғыштан10 7 Дж тең жылу мөлшері алынса, идеал машинаның жұмысыA) 63 Дж

B) 630 кДж

C) 6300 Дж

D) 6300 кДж

E) 0,63 кДж

374_


Жылу қозғалтқыштары

A) отынның ішкі энергиясын электр энергиясына айналдырады

B) отынның ішкі энергиясын жылу энергиясына айналдырады

C) отынның ішкі энергиясын атом энергиясына айналдырады

D) отынның ішкі энергиясын механикалық энергиясына айналдырады

E) отынның механикалық энергиясын ішкі энергиясына айналдырады

375_

Жылу қозғалтқыштары тұрадыA) қыздырғыш, жұмыс денесі, поршеньнен

B) салқындатқыш, жұмыс денесі, поршеньнен

C) қыздырғыш, жұмыс денесі, салқындатқыштан

D) қыздырғыш, поршень, салқындатқыштан

E) қыздырғыш және жұмыс денесінен

376_


Қыздырғыштың температурасы 527 С, ал суытқыштікі 27С . Жылу қозғалқышы ПӘК-нің мәні

A) ≈ 63 %

B) ≈ 56 %

C) ≈ 75 %

D) ≈ 43 %

E) ≈ 80 %

377_

Жылу машинасының қыздырғышының температурасы 520 0С, ал суытқыштікі 20 0С. Қыздырғыштан10 4кДж тең жылу мөлшері алынса, идеал машинаның жұмысыA) 63 Дж

B) 630 кДж

C) 6300 Дж

D) 6300 кДж

E) 0,63 кДж

378_


Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әр килоджоуль энергия есебінен, 400Дж жұмыс атқарылады,машинаның ПӘК-і

A) 40 %


B) 30 %

C) 50 %


D) 3 %

E) 4 %


379_

Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әр килоджоуль энергия есебінен, 0,05кДж жұмыс атқарылады,машинаның ПӘК-і

A) 40 %

B) 30 %


C) 50 %

D) 3 %


E) 5 %

380_


Карно циклымен жұмыс істейтін идеал машина бір циклда 735000 Дж жұмыс жасады. Қыздырғыштың температурасы 100 0С, ал салқындатқыштікі 0 0С. Машинаның бір циклда қыздырғыштан алатын жылу мөлшері

A) ≈ 0,76 МДж

B) ≈ 6,83 МДж

C) ≈ 2,72 МДж

D) ≈ 3,14 МДж

E) ≈ 1,66 МДж

381_

Электр заряды +5e су тамшысынан электр заряды -3e су тамшысы бөлініп кетсе, тамшының қалған бөлігінің зарядыA) – 8e

B) + 2e


C) – 2e

D) + 8e


E) + 4e

382_


Суретте оң q1 электр зарядымен q2 электр зарядының өзара әсерлесу күші көрсетілген. q1 ; және q2 зарядтарының таңбасы

A) q1 > 0; q2 > 0

B) q1 > 0; q2 < 0

C) q1 < 0; q2 = 0

D) q1 < 0; q2 > 0

E) q1 = 0; q2 > 0

383_

+q және +q зарядтары бар бірдей металл шарларды бір біріне тиістіріп, бұрынғы орнына қайта қойса, олардың өзара әсерлесу күші...A) кемиді

B) артады

C) 0-ге тең болады

D) өзгермейді

E) басында артады, сосын кемиді

384_


Егер зарядтар массалары өзгермесе, онда екі бірдей теріс зарядтың арасында, бірдей ара қашықтықта орналастырылған заряд бағыты

A) төмен


B) жоғары

C) оңға


D) солға

E) тыныштықта тұрады

385_

Егер өзара әсерлескен зарядтардың бірінің мәні 2 есе кемітсе, ал әсерлесу күші өзгеріссіз қалса, онда олардың әсерлесу қашықтығынA) өзгертпеу керек

B) есе кеміту керек

C) 2 есе арттыру керек

D) 2 есе кеміту керек

E) 4 есе кеміту керек

386_


Екі зарядты вакуумдегі диэлектрлік өтімділігі 2,5 ортаға апарып орналастырса, бірдей екі зарядталған шарлардың арасындағы өзара әсерлесу күші 10 есе азаяды, онда әр зарядтың шамасы

A) 4 есе артады

B) 4 есе кемиді

C) 2есе артады

D) 2 есе кемиді

E) өзгермейді

387_

Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өткен зарядтың шамасын екі есе арттырып, уақытты екі есе кемітсе, онда ток күшіA) 2 есе кемиді

B) 2 есе артады

C) 4 есе кемиді

D) 4 есе артады

E) өзгермейді

388_


Зарядтары –q және +7q екі бірдей кішкентай шарларды бір-біріне жанастырып, содан кейін бұрынғы орындарына қояды. Шарлардың арасындағы өзара әсерлесу күші

A) 7 есе артты

B) 7 есе азайды

C) есе артты

D) есе кеміді

E) өзгермейді

389_

Диэлектрик электр зарядының өткізгіш арқылы өту қабілетінA) арттырады

B) кемітеді

C) өзгертпейді

D) арттырады және кемітеді

E) жоғалтады

390_


Шаршының жоғары нүктесіндегі электр өрісінің потенциалы 100В, ал төменгінүктесіндегі потенциалы 200В. Шамасы 5 мКл зарядтар өзара орын ауыстырғанда электр өрісі күштерінің атқаратын жұмыс

A) 0,5 Дж

B) -0,5 Дж

C) 0,05 Дж

D) -0,05 Дж

E) 0,005 Дж

391_

Тұйықталған контур бойындаэлектр өрісі күштерінің жұмысыA) теріс мәнге тең

B) оң мәнге тең

C) 0-ге тең емес

D) шексіз

E) әрқашан 0-ге тең

392_


Кернеулігі 2500 В/м біртекті электр өрісі 10 -5Кл зарядпен 10 -2Дж жұмыс жасағанда,оның орын ауыстыратын ара қашықтығы

A) 0,4м


B) 2 м

C) 0,2м


D) 40м

E) 4 м


393_

Егер нүктелік зарядтың модулін 2 есе кемітсек, онда электр өрісінің берілген нүктесіндегі кернеулігі

A)өзгермейді

B)4 есе кемиді

C)2 есе кемиді

D)2 есе артады

E)3 есе кемиді

394_


Кернеулігі 2500 В/м біртекті электр өрісі 10мкКл зарядпен 10мДж жұмыс жасағанда,оның орын ауыстыратын ара қашықтығы

A) 0,4м


B) 2 м

C) 2·106м

D) 40м

E) 4 м


395_

Тікжоғары бағыттағы біртекті электр өрісінде заряды 3,2∙10-7 Кл-ге тең тозаң орналасқан. Егер тозаңның тартылыс күші 3,2 Н күшіне теңелсе, өрістің кернеулігі

A) 1∙107 Н/Кл

B) 3∙106 Н/Кл

C) 6,4∙105 Н/Кл

D) 1∙10-7 Н/Кл

E) 3∙105 Н/Кл

396_


Тікжоғары бағыттағы біртекті электр өрісіндезаряды 1∙10-7 Кл-ге тең тозаң орналасқан. Егер тозаңның тартылыс күші6,4Нкүшіне теңелсе, өрістің кернеулігі

A) 1∙107 Н/Кл

B) 3∙106 Н/Кл

C) 6,4∙107 Н/Кл

D) 1∙10-7 Н/Кл

E)3∙105 Н/Кл

397_

Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігіA)Н/Кл

B)Н


C)кг/Кл

D)В


E)А

398_


Егер нүктелік зарядтың модулін 2 есе және арақашықтығын 4 есе кемітсек, онда электр өрісінің берілген нүктесіндегі кернеулігі

A)өзгермейді

B)8 есе кемиді

C)16 есе кемиді

D)8 есе артады

E)32 есе кемиді

399_

Массасы т және заряды+qбөлшек электр өрісінде кернеулігі Е және потенциалы болғандағы үдеуіA)

B)

C)

D)

E)

400_


Әр түрлі 4 нүктелік зарядтар арқылы шаршының үстіңгі а қабырғаларында электр өрісі пайда болды.Аттас зарядтар қарама-қарсы шыңдарында орналасқан. Шаршы ортасындағы потенциал

A)

B) -

C)0


D)

E)

401_

С1=2 мкФ, С2=4 мкФ, С3=1 мкФ, С4=2 мкФ, С5=6 мкФ болса, суретте көрсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықтагруппа 383

A) 1,5 мкФ

B) 1 мкФ

C) 2,5 мкФ

D) 0,5 мкФ

E) 5 мкФ


402_

Параллель қосылған 12 мкФ және 40 мкФ екі конденсатордың жалпы сыйымдылығы

A) 52 мкФ

B) 12 мкФ

C) 40 мкФ

D) 28 мкФ

E) 9,2 мкФ

403_


Конденсаторға 5·10-6Кл заряд берсек,оныңсыйымдылығы5мкФ-қа тең болады.Осы кезде конденсатор астарындағы кернеу

A) 1·102В

B) 1В

C) 4·104ВD) 4 В

E) 4·106В

404_

Электр сыйымдылығы0,8 мкФ конденсатордың электр өріс кернеулігі1000 В/м. Егер оның астарларының арасындағы ара қашықтық 1 мм болса,онда конденсатордың электр өріс энергиясы

A) 4·10-9 Дж

B) 4·10-5 Дж

C) 4·10-3 Дж

D) 4·10-7 Дж

E) 4·10-6 Дж

405_

Егер пластиналарды алшақтатсақ, онда зарядталған ауа конденсаторының энергиясыA) артады

B) кемиді

C) өзгермейді

D) алғашында артады, сосын кемиді

E) алғашында кемиді, сосын артады

406_


Егер конденсатордың кернеуін 4 есе арттырса, онда конденсатордың энергиясы

A) 5 есе азаяды

B) 4 есе артады

C) 6 есе азаяды

D) 16 есе артады

E) 2 есе артады

407_

Конденсаторға 5 мкКл заряд берсек, оның сыйымдылығы 5 мкФ-қа тең болады. Осы кезде конденсатор астарындағы кернеуA) 1·102 В

B) 1 В


C) 4·104 В

D) 4 В


E) 4·106 В

408_


Ток күші тең

A) өткізгіш арқылы ток жүретін уақыттың электр мөлшерінің қатынасына

B) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы тасымалданатын электр мөлшері мен уақыттың қосындысына

C) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт ішінде тасымалданатын электр зарядының сол уақыт аралығына қатынасына

D) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы тасымалданған электр зарядының уақытқа көбейтіндісіне

E) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр зарядының сол уақыт аралығының айырмасына

409_

Ток күшін анықтайтын өрнекA)

B)

C)

D)

E)

410_


Ток күші 30 мкА. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 нс ішінде өтетін электрондар саны(е =1,6∙10-19Кл)

A)

B)

C)

D)

E)

411_

Алғаш рет пайда болған электр құбылысыA) электр тогы

B) электрлендіру

C) инерция

D) рекомбинация

E) электролиз

412_


Ток күшінің өлшем бірлігі

A) Ватт


B) Ампер

C) Вольт


D) Ом

E) Джоуль

413_

Ток күші 10 А болғанда 10 мин уақытта тасымалдайтын заряд мөлшеріA) 3000 Кл

B) 600 Кл

C) 6000 Кл

D) 0,6 Кл

E) 60 Кл

414_


Металл өткізгіш бойымен 320 мкА ток ағып жатыр.Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы әр секунд сайын өтетін электрон (е = 1,6 · 10-19 Кл)

A)

B)

C)

D)

E)

415_

Металдардан электр тогы өткенде байқалатын құбылысA) тек жылулық

B) тек магниттік

C) тек химиялық

D) жылулық және магниттік

E) жылулық және химиялық

416_


Алғаш рет электр тогының бағыты ретінде алынды

A) электрондар бағыты

B) протондар бағыты

C) нейтрондарбағыты

D) оң иондар бағыты

E) теріс иондар бағыты

417_

Көлденең қимасының ауданы 10 мм2 , ток күші 5000мА. Мыстан жасалған өткізгіштегі бос электрондардың жылдамдығын анықтаңдар. Бос электрондардың шоғыры 9∙1028 м -3A) 0,35мм/c

B) 0,24 мм/c

C) 0,035 мм/c

D) 0,024 мм/c

E) 0,028 мм/с

418_


Егер кедергіні 2 есе азайтып, ток күшін 3 есе арттырса, тізбек бөлігіндегі кернеудің өзгерісі

A) 6 есе артты

B) 6 есе кеміді

C) 1,5 есе артты

D) 1,5 есе кеміді

E) өзгермейді

419_

Джоуль-Ленц заңының формуласыA)

B)

C)

D)

E)

420_


Кернеуі 200 В және ток күші 2 А, 2 минуттағы электр плитасындағы токтың жұмысы

A) 48 кДж

B) 800 Дж

C) 200 Дж

D) 3,3 Дж

E) 0,05 Дж

421_

Кернеуі 5 В, ток күші 0,01 А қозғалмайтын өткізгіште 20 минутта бөлініп шығатын жылу мөлшеріA) 1 Дж.

B) 10 Дж


C) 60 Дж.

D) 1 кДж.

E) 60 кДж.

422_


Ток күші 4 есе артқанда, кедергісі тұрақты резисторда уақыт бірлігінде бөлініп шығатын жылу мөлшері

A) 4 есе артады

B) 4есе кемиді

C)16 есе артады

D) 16 есе кемиді

E) өзгермейді

423_

Кедергі 3 есе артқанда уақыт бірлігінде өткізгіштің ұштарындағы кернеу тұрақты болған жағдайда, өткізгіште бөлініп шығатын жылу мөлшеріA) 3 есе артады

B) 3 есе кемиді

C) 9 есе артады

D) 9 есе кемиді

E) өзгермейді

424_


8 сағат бойы жұмыс істейтін өңдеуші агрегатының қолданған электр энергиясының құнын анықтаңдар. Егер оның клеммаларындағы кернеуі 100 В, ал ток күші 200 А. (1 кВт·сағ электр энергиясының құны 4 теңге)

A) 64 теңге

B) 6400 теңге

C) 640 теңге

D) 6,4 теңге

E) 0,64 теңге

425_

Электрплитаның күйіп кеткен сымын жөндегенде, оның біршама қысқарғаны анықталды. Осы кезде электрплитаның бөліп шығаратын жылу мөлшеріA) артады

B) кемиді

C) алдымен артады, сосын кемиді

D) алдымен кемиді, сосын артады

E) өзгермейді

426_


Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6В, кедергісі 3 Ом. Өткізгіштің ток күші

A) 12 А


B) 0,5 А

C) 8 А


D) 2 А

E) 1 А


427_

Сыртқы кедергі 3,9 Ом болғанда тізбектегі ток күші 0,5 А, ал сыртқы кедергі 1,9 Ом болғандағы ток күші 1 А болса, ток көзінің ішкі кедергісі мен ЭҚК-і

A) 2 Ом; 0,1 В

B) 1 Ом; 0,2 В

C) 2 Ом; 0,4 В

D) 0,4 Ом; 2 В

E) 0,1 Ом; 2 В

428_


Аккумулятор батареясының ЭҚК-і 12 В, тізбектегі ток күші 4 А, ал ұштарындағы кернеу 11 В. Қысқа тұйықталудағы ток шамасы.

A) 4,8 А.

B) 60 А.

C) 48 А.


D) 2,4 А.

E) 24 А.


429_

Электр тогы жұмысының формуласы

A) А = mgh

B)

C)

D)

E)

430_


Көлденең қимасының ауданы 10 мм2 , ток күші 5 А. Мыстан жасалған өткізгіштегі бос электрондардың жылдамдығын анықтаңдар. Бос электрондардың шоғыры9∙1028 м -3

A) ≈0,35мм/c

B) ≈0,24 мм/c

C) ≈0,035 мм/c

D)≈0,024 мм/c

E)≈0,028 мм/с

431_

Кедергісі R, созылған жағдайдағы, ұзындығы 2 , электр плитасының нихромнан жасалған серіппенің көлденең қимасының ауданы ...A)

B)

C)

D)

E)

432_


Ұзындығы , көлденең қимасының ауданы S мыс өткізгіштің кедергісі R болса, мыстың меншікті кедергісі ...

A)

B)

C)

D)

E)

433_

Көлденең қимасының ауданы 10-5м2 , ток күші 5 А. Мыстан жасалған өткізгіштегі бос электрондардың жылдамдығын анықтаңдар. Бос электрондардың шоғыры 9∙1028 м -3 (е=1,6·10-19Кл)A) ≈ 0,35мм/c

B) ≈0,24 мм/c

C) ≈0,035 мм/c

D) ≈0,024 мм/c

E) ≈0,028 мм/с

434_


Егер R1 = 12 Ом, R2 = 4 Ом болса, ток күшінің қатынасы (сурет).

группа 546

A) 3


B) 1/3

C) 1


D) 1/12

E) 1/4435_


Тізбектің толық кедергісін анықта, егер R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет).

группа 526

A) 12 Ом


B) 6 Ом

C) 3 Ом.


D) 18 Ом

E) 2 Ом


436_

Тізбектің толық кедергісін анықта, егер R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет).группа 521

A) 12 Ом


B) 6 Ом

C) 3 Ом


D) 18 Ом

E) 2 Ом


437_

Кернеуге жалғанған және катодтың қыздырылған жағдайында диодтары электрондардың катодтан анодқа қарай қозғаласының сипатамасы...

A) электрондардың қозғалысы бірқалыпты

B) электрондардың қозғалысы үдемелі

C) электрондар бірқалыпты шеңбер бойымен қозғалады

D) электрондар бірқалыпты спираль бойымен қозғалады

E) электрондар парабола бойымен қозғалады

438_


Өткізгіш арқылы тұрақты ток жібергенде оның айналасында магнит өрісі пайда болады. Ол қағаз бетіндегі ұсақ темір ұнтақтарының орналасуынан және магнит тілшенің бұрылуынан байқалады. Магнит өрісі жойылып кететін жағдай

A) темір ұнтақтарын алып тастаса

B) магнит тілшесін алып тастаса

C) темір ұнтақтарын және магнит тілшесін алып тастаса

D) өткізгішті токтан ажыртса

E) пайда болған магнит өрісі жойылмайды

439_

Магнит өрісі ... әсер етедіA) тыныштықтағы электр зарядтарына

B) тыныштықтағы және қозғалыстағы электр зарядтарына

C) магниттік зарядтарға

D) қозғалыстағы электр зарядтарына

E) еркін электрондарға

440_


Тогы бар шарғының магнит өрісін күшейту үшін

1. ток күшін арттыру; 2. орам сандарын арттыру; 3. шарғы ішіне темір өзекше енгізу қажет

A) тек 1

B) тек 2


C) тек 3

D) 1,2,3


E) ондай жағдай мүмкін емес

441_


Параллель орналасқан екі түзу өткізгіш арқылы қарама-қарсы бағытта ток жібергенде

A) өткізгіштер бір-біріне тартылады

B) өткізгіштер бір-бірінен тебіледі

C) өткізгіштерде еш өзгеріс болмайды

D) өткізгіштер созылады

E) өткізгіштер тұйықталады

442_

Компас тогы бар өткізгіштің жанында орналасқан.Егер өткізгіштегі токтың бағытын өзгертсе, магнит тілше қандай өзгеріске ұшырайдыA) тілше бір айналым жасап, тоқтайды

B) тілше айнала бастайды және тоқтамайды

C) тілше шамамен 180ºС-қа бұрылады

D)тілшемен еш өзгеріс болмайды

E) тілше шамамен 360ºС-қа бұрылады

443_


Ұзындығы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет