Генетика және биометрия пәні бойыншажүктеу 145.31 Kb.
Дата10.04.2019
өлшемі145.31 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы Ф СО ПГУ 7.18.2/30

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Агротехнология факультеті
Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Генетика және биометрия пәні бойынша

5В080200- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

мамандығында оқитын студенттерге арналған
Павлодар
Мамандықтың мемлекеттік жалпы білім беру стандарты және типтік бағдарламасы негізінде әзірленген жұмыс бағдарламасының бекіту парағы


Ф СО ПГУ 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________Н.Э.Пфейфер

«___»___________ 2012 ж.

Құрастырған: _______________а/ш.ғ.к., профессор Стамбеков С. Ж.

Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы


Генетика және биометрия бойынша

5В080200- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығында оқитын студенттерге арналған


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы мамандығының мемлекеттік стандарты ҚР МЖМБС 3.08.322 – 2006 мен Жоғары және ЖОО кейінгі білім берудің Республикалық оқу - әдістемелік кеңесі мәжілісінің 2006 жылғы 22 мауысымындағы шешіммен бекітілгени оқу типтік бағдарламасы негізінде әзірленді
2012ж. «20»04 кафедра отырысында ұсынылған №9 хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Бурамбаева Н.Б. 2012ж. «____» ________
Агротехнология факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2012ж.

«07» 06 №6 хаттама


ОӘК төрағасы ___________Сейтханова К.К. 2012 ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________ Бексеитов Т.К. «______» ______ 2012 ж.

ЖБжӘҚ МАҚҰЛДАҒАН

ЖБжӘҚ бастығы ___________ Жуманкулова Е.Н. «____» _______ 2012 ж
Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірмеФорма

Ф СО ПГУ 7.18.3/32Пәннің мақсаты мен міндеті

Пәннің мақсаты: Генетика және биометрия пәні, оның басқа ғылымдармен байланысы бойынша практикалық негіздер мен білімге дағдыландыруды студенттерге үйрету, сонымен қатар өздік зерттеулер кезінде жас маманға қажетстуденттердің генетикалық ойлауын дамыту.

Курстың тапсырмасы: Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің тұқымқуалаушылық заңдылықтарын меңгеру. Тірінің әр түрлі деңгейдегі тұқым қуалаушылық белгілері мен өзгергіштікті зерттеу: молекулярлы , жасушалық, ағзалық, популяциялық.

Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білуі керек. Гендер мен хромосомдардың қызметтерін, құрылысын, құрылымын, өзгергіштік пен тұқымқулаушылықтың негізгі заңжылықтарымен биометриялық анализ негіздерімен.

Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер селекциялық,белгілердің тұқым қуу типтерін анализдеуді, мутагенді факторлардың әсерінен пайда болатын генетикалықөзгерулер типтерін және шығарылған генетикалық статистикалық көрсеткіштер бойынша оларды реттейді.

Пререквизиттер

Биохимия


Математика

ЦитологияПостреквизиттер

Қой шаруашылығы, қой етін, жүнін, сүтін, елтірісін өндіру технологиясы

Жылқы шаруашылығы, жылқы етін, қымыз өндіру технологиясы

Мал шаруашылығы

Құс шаруашылығы, құс шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы


Пән мазмұны


Ф СО ПГУ 7.18.2/07

ПӘН ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ


ПӘН ЖОСПАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫр/с

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Дәріс

Зерт.

Тәжіри-белік

СӨЖ

1

Кіріспе. Тұқым қуалаушылық және ағымның өгергіштігі туралы генетика

16

2

Тұқым қулаушылықтың материалдық негізі. Жасуша генетикалық жүйе ретінде.

2
3

6

3

Белгілерді зерттеу заңдылықтары. Г. Мендельдің тәжірибелері.

3

5
6

4

Аллельді емес гендердің әсері. Аллельді гендер, типтері мен олардың қимылдары.

2

5
6

5

Тұқым қулаушылықтың хромосмдық теориясы.

2

5
6

6

Жыныс генетикасы. Тұқымқулаушылықтың молекулалық негізі.

2
3

6

7

Ген инженериясы. Мутагендік өзгергіштік. Популяция мен эволюция генетикасы.

36

8

Биометрияның негізгі негізгі түсініктері.1,5

6

9

Вариационды қатар мен корреляционды тордың құрылуы.


4,5

Қорытынды

15

15

7,5

52,5


Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақарып 1. Кіріспе. Ағзаның өзгергіштігі мен тұқымқуалаушылығ туралы генетика. Тұқымқуалаушылық пен өзгергештік түрлері. Генетиканы зерттеу әдістері: гибридололгиялық, цитогенетикалық, биохимиялық, популяциялық, онтогендік, иммуногенетикалық, генеологиялық.

Тақарып 2. Тұқымқулаушылықтың материалдық негізі. Жасуша гентикалық жүйе ретінгде- жануар жасушасының құрылуы мен оның гентикалық құрылымы. Хромосомдар: морфологиялық құрылымы, құрылысы, химиялық құрылысы. Теломер, хромонем, хроматид, жартылай хроматд, хромомер және ядрошық түзуші аймақтар туралы ұғымдар.

Тақарып 3. Белгілердің тұқымқуалаушылық заңдылықтары. Г. Мендель тәжірибелері- айқастырудың генетикалық символикасы. Гибридологиялық анализ. Моногибридтік айқастыру. Мендельдің І, ІІ, ІІІ заңдылықтары.

Тақарып 4. Аллельді емес гендердің қимылдары. Аллельді емес гендер, олардың әсер ету типтері- гендер мен жаңа түзілгендердің комплементарлы қимылдары. Эпистаз және гипостаз. Криптомерия құбылыстары.

Тақарып 5. Тұқымқуалаушылықтың хромосомдық теориясы- Белгілердің тұқымқуалаушылығ. Толық емес тіркестіру, кроссинговер, оның генетикалық және цитологиялық дәлелдемелер.

Тақарып 6. Жыныс генетикасы. Тұқымқулаушылықтың молекулалық негізі- Жыныстық хромосомалардың анықтамасы. Гаплодиплоидия. Партонегенез. НК: химиялық құрамы, құрылыс және синтез.

Тақарып 7. Ген инженериясы. Мутагендік өзгергіштік. Популяция мен эволюция генетикасы- гендік инженерия ұғымы, гендік инженерия және ДНК рекомбинаты. Мутация, мутагенез, мутон және мутанттар ұғымы.
Зертханалық жұмыстар мазмұны

Тақарып 3. Белгілердің тұқымқуалаушылық заңдылықтары. Г. Мендель тәжірибелері- айқастырудың генетикалық символикасы. Гибридологиялық анализ. Моногибридтік айқастыру. Мендельдің І, ІІ, ІІІ заңдылықтары.

Тақарып 4. Аллельді емес гендердің қимылдары. Аллельді емес гендер, олардың әсер ету типтері- гендер мен жаңа түзілгендердің комплементарлы қимылдары. Эпистаз және гипостаз. Криптомерия құбылыстары.

Тақарып 5. Тұқымқуалаушылықтың хромосомдық теориясы- Белгілердің тұқымқуалаушылығ. Толық емес тіркестіру, кроссинговер, оның генетикалық және цитологиялық дәлелдемелер.
Тәжірибелік жұмыстар мазмұны

Тақарып 2. Тұқым қулаушылықтың материалдық негізі. Жасуша гентикалық жүйе ретінгде- жануар жасушасының құрылуы мен оның гентикалық құрылымы. Хромосомдар: морфологиялық құрылымы, құрылысы, химиялық құрылысы. Теломер, хромонем, хроматид, жартылай хроматд, хромомер және ядрошық түзуші аймақтар туралы ұғымдар.

Тақарып 6. Жыныс генетикасы. Тұқымқулаушылықтың молекулалық негізі- Жыныстық хромосомалардың анықтамасы. Гаплодиплоидия. Партонегенез. НК: химиялық құрамы, құрылыс және синтез.

Тақарып 8. Биометрияның негізгі ұғымдары- Оның ерекшеліктері мен оның биологиялық ғылымдар жүйесіндегі орны. Ғылыми зерттеулер жүргізу кезіндегі биометримяның ұғымдары мен селекционерлерді дайындау. Келешектегі биометрияның ролі.

СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау формасы мен түрі

Сағат саны

1

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, уй тапсырмаларын орындау

Оқу жетістіктерінің журналы

Сабақтарға қатысу

7,5

(0,5*15)


2

Зертханалық жұмыстарды дайындау
Сабақтарға қатысу

7,5 (0,5*15)

3

Үй тапсырмаларын орындау
СӨЖ қорғау

30

4

Бақылау іс-шараларына дайындық
АБ 1, АБ 2,.

12

Всего

52,5


Студенттердің пәндік жұмыстарының тапсырмалары

Тақарып 1. Кіріспе. Ағзаның өзгергіштігі мен тұқымқуалаушылығ туралы генетика. Тұқымқуалаушылық пен өзгергештік түрлері. Генетиканы зерттеу әдістері: гибридололгиялық, цитогенетикалық, биохимиялық, популяциялық, онтогендік, иммуногенетикалық, генеологиялық.

Тақарып 2. Тұқымқулаушылықтың материалдық негізі. Жасуша гентикалық жүйе ретінгде- жануар жасушасының құрылуы мен оның гентикалық құрылымы. Хромосомдар: морфологиялық құрылымы, құрылысы, химиялық құрылысы. Теломер, хромонем, хроматид, жартылай хроматд, хромомер және ядрошық түзуші аймақтар туралы ұғымдар.

Тақарып 3. Белгілердің тұқымқуалаушылық заңдылықтары. Г. Мендель тәжірибелері- айқастырудың генетикалық символикасы. Гибридологиялық анализ. Моногибридтік айқастыру. Мендельдің І, ІІ, ІІІ заңдылықтары.

Тақарып 4. Аллельді емес гендердің қимылдары. Аллельді емес гендер, олардың әсер ету типтері- гендер мен жаңа түзілгендердің комплементарлы қимылдары. Эпистаз және гипостаз. Криптомерия құбылыстары.

Тақарып 5. Тұқымқуалаушылықтың хромосомдық теориясы- Белгілердің тұқымқуалаушылығ. Толық емес тіркестіру, кроссинговер, оның генетикалық және цитологиялық дәлелдемелер.

Тақарып 6. Жыныс генетикасы. Тұқымқулаушылықтың молекулалық негізі- Жыныстық хромосомалардың анықтамасы. Гаплодиплоидия. Партонегенез. НК: химиялық құрамы, құрылыс және синтез.

Тақарып 7. Ген инженериясы. Мутагендік өзгергіштік. Популяция мен эволюция генетикасы- гендік инженерия ұғымы, гендік инженерия және ДНК рекомбинаты. Мутация, мутагенез, мутон және мутанттар ұғымы.

Тақарып 8. Биометрияның негізгі ұғымдары- Оның ерекшеліктері мен оның биологиялық ғылымдар жүйесіндегі орны. Ғылыми зерттеулер жүргізу кезіндегі биометримяның ұғымдары мен селекционерлерді дайындау. Келешектегі биометрияның ролі.

Тақарып 9. Вариабельді көрсеткіштердің негізгі қасиеттері- қасиеттердің орташа мағнасын және оларды санау әдістерін сипаттайтын коэффициенттер.
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер:

  1. С.Ж. Стамбеков . Генетика. Новосибирск. 2002. Изд. Наука

  2. С.Ж. Стамбеков, О.С. Короткевич, В.Л. Петухов. Генетика. Новосибирск, 2006 изд. Наука

  3. Хелевич. Задачник практикум по общей и медицинской генетике.

  4. Хедрин Ф. Генетика популяций/ Ф. Хедрис; пер. с англ. А.А. Лушниковой, Н.В. Петровой-М.: Техносфера, 2003. Практикум 588с.

Қосымша:

  1. И.Ф. Жимелев. Общая и молекулярная генетика. Н.: изд-во «Наука», 2002.Отаубаева А.У. Генетика есептері: Оқу құралы, 2002.-60б.

  2. Основы генетики и разведения домашнего скота/ авт. сост. Ф.Г. Топалов.-М. АСТ; Донецк, Сталкер, 2003.

 


Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірмеФорма

Ф СО ПГУ 7.18.3/32
5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығының

оқу жұмыс жоспарының көшірмесі

Генетика және биометрия пәні бойынша


Оқу түрі

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау түрі

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлем.

кре-дит

Академиялық сағаттар

кредит

Аудиториялық сабақ (ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат.)всего

ауд

СРС

экз.

зач.

КП

КР

барлығы

дәр

Тәж

зерт

барлығы

ОСӨЖ

Күндізгі оқу базасы ЖББ

2

90

37,5

52,5

3


3

2

37,5

15

7,5

15

52,5

15

Сырттай оқу базасы


ЗГжС кафедрасының меңгерушісі ________ Бурамбаева Н.Б. «___» ________2012 ж.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет