Гүлнәр: Және дастархан оған жайылады. Дастарханның үстіне қазақтардың ұлттық тағамдарын қояды. Мысалы, құрт, бауырсақ, ет асады. Қазақша ет асатын бізде «бес бармақ» деп айтылады. Және наурыз көжені дайындайдыжүктеу 21.43 Kb.
Дата30.03.2018
өлшемі21.43 Kb.

CultureTalk Kazakhstan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Holiday Traditions

Kazakh/Russian transcript:
Гүлнәр: Және дастархан оған жайылады. Дастарханның үстіне қазақтардың ұлттық тағамдарын қояды. Мысалы, құрт, бауырсақ, ет асады. Қазақша ет асатын бізде «бес бармақ» деп айтылады. Және наурыз көжені дайындайды. Наурыз көжені бөлек айтып кету болады деп ойлаймын. «Неге?», десеңіз, наурыз көже бұрынғы замандардан дайындалатын тағам. Бұл сүт қосылып жасалатын көже. Онын ішіне жеті нәрсе міндетті түрінде салынады. Сол көжені біз Наурыз мейрамы күні ішіп, бір-бірімізге жақсы-жақсы сөздер айтып мерекелейміз. Наурыз мейрамы күні бұрынғы замандарда бұрыннан бері соғысқан, не болмаса, бұрыннан бері бір-бірдеріне қарамай жау болып жүрген адамдар бір-бірін кешіріп достасaды. Сол күні бәрі жаман нәрселерді ұмытaды.
Және бізде өте жақсы көретін мейрам – туған күнді тойлау. Бұл да өте көп тойланатын мейрам Қазақстанда. Туған күнде бізде достарымыз жиналады, туыстарымыз жиналады. Kішкентай балалары болса, олардың мектептен достары келу мүмкін. Сүйтіп біз туған күндерді тойлаймыз. Одан басқа өте жақсы бізде тағыда мейрамдар бар. Бұл конституция күні, тәуелсіздік күні, жеңіс күні. Бұлардың бәрі бізде тойланады. Бәрі мерекелерде жиналамыз. Және одан басқа бізде professional holidays деп айтылатын мейрамдар бар. Ол күндер әрбір маманның елдері өздерінің коллективінде жиналып, сол мейрамды тойлайды.

Және ұлыма қарап есіме түскені – ол ерлер күні. Негізінде ол «ерлер күні» деп айтылмайды, «отан қорғаушы күні» деп айтылады. Ол күні әйел адамдар ер адамадарды құттықтайды, кішкентай ұл болсын, үлкен адам болсын, жас адамдар болсын. Сол күні біз силық жасап, дастархан жасап, бір-бірімізді қонаққа шақырып, сүйтіп тойлаймыз. «Неге?», десеңізедер, қазақтардың бір жақсы салты – бұл есікті ашып келген кісіге дастархандағы тамағын беру. Сол өте міндетті нәрсе. That is a very good tradition of Kazakh people when а person comes to his house. A person should have something from his table; I mean to taste something from his house. Yes, the Kazakh people are very hospitable. And that’s, I think, a very good quality.Наурыз, я об этом упомянула почему eго стали праздновать. Его стали праздновать после того как мы получили независимость. Мы даже не знали. Допустим, я, будучи помоложе, не знала о существовании такого праздника. Он празднуется на национальном уровне. Каждый город, каждый маленький аул, районный центр, они празднуют его публично. Потому что мы выходим на площадь, на площади стоят несколько юрт. В юрте есть все убранства, характерные для казахской юрты.

English translation:
Gulnar: Also the table is laid inside. Table is served with Kazakh national dishes. For example, kurt1, baursak2 and also cooked meat. In Kazakh cooked meat means Bes Barmak. Also prepare Nauriz Kozhe. I think we can talk separately about Nauriz Kozhe3 because we have been cooking it for a long time. This is a soup containing seven mandatory ingredients. One of them is milk. When eating this soup on Nauriz holiday we give well wishes to each other and celebrate. During Nauriz holiday those who were in a fight for a long time or those who were enemies forgive each other and reconcile. On this day people forget all bad things.
Our next favorite holiday is a birthday. It’s a widely celebrated personal holiday in Kazakhstan. On our birthday our friends and relatives come. On children’s birthday their classmates come. This is how we celebrate birthday. Besides these we have many other holidays, for example, Constitution Day, Independence Day, Victory Day. These are all celebrated in Kazakhstan. We gather all holidays. We also have professional holidays when representatives of different professions gather in their collectives to celebrate this holiday. Looking at my son I’ve recollected Men’s Day. Actually it is called not “Men’s Day”, but “Day of the Defenders of Motherland”. This day women congratulate men: little boys, old men, young men. This day we serve a festive dinner, give presents, invite each other and celebrate holiday. One good tradition of Kazakh’s is hospitality. It’s a duty. That is a very good tradition of Kazakh people when а person comes to his house. A person should have something from his table. I mean to taste something from his house. Yes, the Kazakh people are very hospitable. And that’s, I think, a very good quality.
Nauryz, as I mentioned above, why was it celebrated? We resumed celebrating it after our country gained independence. We didn’t even know about this holiday. For example, when I was young I didn’t know it existed. But now it’s celebrated on a state level. It’s a public holiday. Therefore, people in every city, town and even little village take part in celebration. We go outside to the main plaza where several yurts with traditional decoration are mounted.
About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 Kurt - a salty, hand-rolled ball of dried and filtered sour milk.

2 Baursak (Bawırsaq) - is a Central Asian, Idel-Ural and Mongolian biscuit or cookie (fried dough ball), and an authentic example of Kazakh cuisine.

3 Nauriz Kozhe – traditional soup cooked only during Nauryz holiday.

Каталог: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Қазақстанда қөп қызық жерлер бар. «Неге?», десеңіз, Қазақстанның жері өте үлкен. Бұл Орта Азияның ішіндегі ең үлкен мемлекет. Ең бірінші мен білетін жер ол Шығыс Қазақстан біздің тұратын жеріміз
ctalk transcripts -> Шашбау шаштың түбіне бекітіліп, бұрыммен бірге салбырай төгіліп тұрады
ctalk transcripts -> Үй тұрмысында тұтыну мен сәндік мәні зор бұйымдардың бірі ол сандық. Ол киім-кешек, мата-пұл сияқты бағалы заттар салып, сақтауға арналған. Сандықтың бетін былғарымен қаптап, құйма күміспен әшекейлейді
ctalk transcripts -> Осыдан кеін шаңырақты көтереді. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы зор. Шаңырақ үй, әулет мағынасында да пайдаланылады. Оны «қара шаңырақ» деп атайды. Ұл бала әке шаңырағының иесі, мұрагері болып саналады
ctalk transcripts -> Біз үйлерімізде әртүрлі тағамдар дайындаймыз. Көбінесе әйел адамдар жұмыс істейді. Өте уақыттары аз Бірақ сонда да ыстық тамақты дайындап, ыстық тамақты үйде ішу өте керекті және пайдалы нәрсе деп санаймыз. Сол
ctalk transcripts -> Тымақтың төбесі төрт немесе алты сай үшкіл киізден құралып, шошақ болып келеді
ctalk transcripts -> Қазақ халқы ертеде киіз үйде тұрған. Сондықтан қазақтың үй мүліктері мен жиһаздары ұлттық қолөнер дәстүрі бойынша көшпелі тұрмысқа лайықталып жасалған
ctalk transcripts -> Сонда менің әкем жылап келе жатады. Бірақ жаңағы шанасың тастамайды. «Неге?», десеңіз, шаңасыз қалса, онда қысқа ет жоқ болады, қыста ет жоқ болса, аш қыс болады
ctalk transcripts -> Қазақстанда шет тілін оқытуы туралы әңгіме айтып берейін. Ағылшын, француз, неміс тілі шет тілі болып саналады. Осы үш тіл шет тілдері деп мектептерде, не болмаса, жоғары білім оқу жерлерде беріледі
ctalk transcripts -> Қазақтардың қонақты қарсы алу туралы әңгіме айтып берейін. Қазақтарда қонақ деген бұрынғы заманнан бастап өте қасиетті адам болып саналды


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет