Х1Х ғ. ортасында «Бүгінгі күнге дейінгі барлық қоғамдардың тарихы- таптар күресінің тарихы болып табылады»жүктеу 244.19 Kb.
Дата28.05.2018
өлшемі244.19 Kb.
түріБағдарламасы

« Әлеуметтану» атауы пайда болды: Х1Х ғ. ортасында

« Бүгінгі күнге дейінгі барлық қоғамдардың тарихы- таптар күресінің тарихы болып табылады» деген:К. Маркс

« Білім баршаға» Бағдарламасының басты міндеті:барлық азаматтарға базалық білім алуға тең мүмкіндік беру

« Дәстүрлі бағытталған тұлға», «іштей бағытталған тұлға», «сырттай бағытталған тұлға» тұрпаттамасын ұсынған:Д. Рисмен

« Дін» деген ұғымның анықтамасын берген:Г. Ленски, Р.Л. Джонстоун, Н. Смелзер

« Жастар» ұғымының анықтамасын берген: В.Т. Лисовски

« Семья, жеке меншік және мемлекеттің пайда болуы» атты еңбектің авторы:Ф. Энгельс

«Айнадай Мен» тұжырымдама авторы:У.Кули

«Аномия» ұғымын әлеуметтануға енгізген:Э. Дюркгейм

«Әлеуметтану» атауын енгізген: О. Конт

«Әлеуметтік стратификация» және «әлеуметтік мобильділік» теориясының авторы:П. Сорокин

«Дәстүр» сөзінің алғашқы мағынасы:аңыз (предания)

«Индустриалдық қоғам» атауының авторы:А. Сен – Симон

«Қоғамдық өмірді ұйымдастыру ерекше заңдарға - еліктеу заңдарына негізделген» - деп есептейтін бағыт: «тобыр теориясы»

«Мәдени немесе рухани қажеттіліктер ұғымы:білімге , эстетикалық талғам қалыптаструға деген қажеттілік

«Мәдениет» сөзінің алғашқы мағынасы:жер өңдеу

«Орта кәсіби білімнен кейінгі білім» деген атауды ұсынған:ЮНЕСКО

«Өзін өзі өлтіру» атты еңбектің авторы:Э. Дюркгейм

«Позитивтік философия» деген еңбекте: « интелектуалдық дамудың үш сатысы заңдылығын» ұсынған ғалым:О. Конт

«Постиндустриалдық қоғам» деген қоғам:қазіргі батыс елдері

«Протестантская этика и дух капитализма» атты еңбектің авторы:М. Вебер

«Тарихты материалистік тұрғыда түсіну» ұғымын енгізген:К.Маркс

«Түсінуші» әлеуметтанудың негізін қалаушы: М. Вебер

«Үш саты заңын» қалыптастырған:О. Конт

«Этногенез и биосфера Земли» атты еңбектің авторы:Л.Н. Гумелев

1927 жылы « әлеуметтік мобильділік» атауын енгізген ғалым:П. СорокинААААААА

Абай Құнанбаев ғылымның әлеуметтік рөлі туралы: ғылым қараңғылықтан шығар жолды көрсетеді

Абайдың көзқарасы бойынша әлеуметтенуге әсер ететін факторлар:талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым

Адамдарды күнделікті өмірде қоршаған материалдық ескерткіштер:мәдени мұра

Адамдардың алатын орындарының маңыздылығының бағасы:мәртебе

Адамдардың бір сәттік талғамын қанағаттандыратын мәдениет:бұқаралық

Адамдардың қоғамдағы әлеуметтік жылжуларының жиынтығы:мобильділік

Адамның әлеуметтік мәнін сипаттайтын атау:тұлға

Адамның басқалармен араласа алуы, мақсатқа негізделген қызмет атқаруы сипаттайтын мән:әлеуметтік

Адамның өз тобынан байланысын жоғалтуы, моральдық құлдырауы, қоғамдық өндіріс жүйесінен шығып қалу үрдісі:маргиналдану

Ажырасу себептері:ерлі - зайыптылардың бір - біріне адал болмаулары

Алғашқы әлеуметтанулық еңбек:О. Конттың « Курс позитивной философиясы»

Ар ождан еркіндігі принципі:діни төзімділік

Арбауға негізделген дін түрі:магия

Ассимиляция:аз топтың басым мәдениетке біртіндеп сіңіп кетуі

асырап алуға негізделген адамдар бірлестігі

Ата - аналарымен балаларының бірі бірге қалған отбасы тұрпаты:стержіндік

Ата анасы және кәмелетке толмаған балалардан тұратын отбасы:репродуктивтік

Ауытқушылық тәртіптің негізгі себебі: « қоғам мақсатымен оған жетудің қолдау тапқан құралы арасындағы алшақтық» деп санаған:Р. Мертон

Ауытқыған тәртіпке бейім:жастар

Ашық қоғамды сипаттайтын стратификация тұрпаты:таптық

Ашық стратификациялық жүйе:таптық

ӘӘӘӘӘӘӘ

Әлемдік дінге жатады:буддизм

Әлеметтанудың «әлеуметтік статика», «әлеуметтік динамика» бөлімдерін сараптаған:О. Конт

Әлеуметтану ғылым ретінде пайда болды: Х1Х ғасырдың 40- жылдары

Әлеуметтану зерттейдi: әлеуметтiк әрекеттестiкті

Әлеуметтану құрылымындағы қоғамды тану деңгейлері:макроәлеуметтанулық және микроәлеуметтанулық

Әлеуметтануда тұлғаның әлеуметтенуінің екі деңгейін ажыратады:алғашқы және екінші

Әлеуметтанудағы « репрезентативтілік»деген:бас жиынтықтың нақты көрінісі

Әлеуметтанудағы «андертап»:төменгі

Әлеуметтанудағы саулдама жүргізілетін адамдар атауы:респонденттер

Әлеуметтануды жаратылыстану ғылымына еліктеудің үлгісі санаған:О. Конт

Әлеуметтануды тәртіп туралы ғылым ретінде қарастырған мектеп:америка

Әлеуметтанудың биологиялық / органикалық / бағытының негізін қалаушы:Г. Спенсер

Әлеуметтанудың кешеуілдеп пайда болу себебі: қоғам дамуының объективті заңдылығы

Әлеуметтанудың негізін қалаушы: О. Конт

Әлеуметтанудың объектiсi: адамның әлеуметтiк өмiрi, топтар, қоғамдар, қауымдастықтар;

Әлеуметтанудың объективтілігі қамтамасыз етіледі:идеологилық бұрмалаушылқтан бастартумен

Әлеуметтанудың пәні: әлеуметтік қатынастар және әлеуметтік әрекеттестік

Әлеуметтанудың социал - дарвинистік дәстүрінің өкілі:Л. Гумплович

Әлеуметтанулық білім деңгейлері:эмпирикалық, теориялық

Әлеуметтанулық сараптаудың қарапайым түрі:барлау, немесе пилотаждық зерттеу

Әлеуметтанулық тұрғыдағы қоғам: халықтардың әлемдік қоғамдастығы

Әлеуметтендіру агенттері: әкімшілік өкілі, дәрігер, теледидар жүргізуші, көрші

Әлеуметтендірудің бірінші кезектегі агенттері:ата - ана

Әлеуметтендірудің екінші кезектегі агенттері:әкімшілік өкілдері

Әлеуметтену кезеңдері:бейімделу және интериоризация

Әлеуметтену үрдісі нәтижесі:тұлғаның қалыптасуы

Әлеуметтену үрдісі:индивидтің әлеуметтік өмірге енуі

Әлеуметтену үрдісінің басталуы:туа

Әлеуметтік әрекет, қатынастың алғашқы агенті:тұлға

Әлеуметтік байланыстың тұрпаттары:байланыс және әлеуметтік әрекеттестік

Әлеуметтік бақылау:әлеуметтік тәртіпті реттеу механизмі

Әлеуметтік бақылау:оқиғаларды тікелей тіркеу әдісі

Әлеуметтік жүйе дамуын анықтайтын «ақпарат, компьютерлер және микроэлектроника» деп санайтын теория:ақпараттық қоғам

Әлеуметтік жіктелу:қоғамның әртүрлі жағдайлардағы топтарға бөлінуі

Әлеуметтік институттар тиімділігін қамтамасыз ететін:еңбек бөлінісі және біліктілік

Әлеуметтік институттардың басты қызметі:қоғам қажеттіліктерін өтеу, тұрақтылық беру

Әлеуметтік институттың артықшылығы:болжаушылық, сенімділік,

Әлеуметтік конформист:заңды ұстанушы адам

Әлеуметтік мәртебе көрсетеді:индивид, немесе топтың қоғамда алатын орнын

Әлеуметтік мобильділік түрлері:тік және көлденең

Әлеуметтік мобильділік:бір әлеуметтік топтан екіншіге өту

Әлеуметтік мобильділіктің негізгі институты:мектеп

Әлеуметтік мінез ілімін қалыптастырған:Э. Фромм

Әлеуметтік нормаларды ұстануды ынталандыратын қолдаулар мен жазалар:шаралар

Әлеуметтік объектілерді зерттегенде байқау, басқару арқылы мағлұмат алу әдісі:әлеуметтанулық тәжірибе

Әлеуметтік прогресс:адам, қоғам өмірінің барлық салаларында жақсылыққа, жоғары сатыға қозғалу

Әлеуметтік прогрестің жалпылама өлшемі:адамдар бостандығы, шығармашылығы мүмкіндіктерінің артуы

Әлеуметтік рөлдерді меңгеруге жауапкершілігі бар адамдар, мекемелер - агенттер:әлеуметтендіру

Әлеуметтік стратификация өлшенеді:білімімен

Әлеуметтік стратификация теориясының авторы: П. Сорокин

Әлеуметтік стратификацияның маңызды өлшемдері:білім, табыс,билік, кәсіп

Әлеуметтік стратификацияның негізгі өлшемі:табыс

Әлеуметтік стратификацияның тарихи алғашқы түрі:құлдық

Әлеуметтік тәртіптің негізгі элементі: қажеттіліктер

Әлеуметтік теңдік:жеке топтарға жеңілдіктер берілмеу

Әлеуметтік теңсіздіктің көрінісі:жеке топтарға ерекше жағдайлар жасалынуы

Әлеуметтік теңсіздіктің маркстік тұрғыдағы себебі: меншік қатынасы

Әлеуметтік топ:индивид өз тәртібін,болашағын салыстыратын ұжым

Әлеуметтік топ:индивид өз тәртібін,болашағын салыстыратын нақты, немесе ойдағы кез келген ұжым

Әлеуметтік ұстаным:әлеуметтік объектіге деген құндылық көзқарас

Әлеуметтік ынтымақтастық идеясын ұсынған:Э. ДюркгеймБББББББ

Бағытталған әлеуметтендіру:тұлғаға әсер ететін қоғамдық құралдар жүйесі

Бағытталмаған әлеуметтендіру:әлеуметтік қасиеттердің стихиялық қалыптасуы

Байқауға негізделген әдіс:позитивтік

Балама жауап ұсынатын сауал түрі:жабық

Бар мәдениеттерге ортақ нормалар, құндылықтар:мәдени ұқсастық

Барлық ұлттар,халықтар, нәсілдер теңдігі идеясы:интернационализм

Барша адамзат баласына тән қасиеттер мен қабілеттерді сипаттайтын ұғым:адам

Басқа азаматтыққа ауысу мобильділік үлгісі:көлденең

Басқа халықты қырып - жою: геноцид

Басшылық өлшемі бойынша бүгінде кең тараған отбасы тұрпаты:эгалитарлық

Батыс қоғамдарындағы әлеуметтік құрылымның даму тенденциясы:әлеуметтік мобильділіктің артуы

Бейресми бақылау агенттері:ата - ана

Бекітілген салт арқылы және құқықтары, міндеттері мұрагерлікпен беріліп отыратын әлеуметтік топ:сословие

Белгілі жағдайда мүдде ортақтығы негізінде қалыптасатын үлкен топ: әлеуметтік қауымдастық

Бөлінуге, оқшаулануға талпыну:сепаратизм

Бұзғаны үшін жоғары шара қолданылатын норма:заңдар

Бұқара көпшілікке тән:салт

Бұқаралық мәдениет пайда болған кез:ХХ ортасы

Бұқаралық мәдениет:танымал және эстрадалық әуендер

Бұқаралық мәдениеттің пайда болу себебі:бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы

Бүгінгі батыс қоғамындағы орта тап үлесі: 60%

Білім беру үлгілері:экстенсивті, өнімді, интенсивті

Білім беруді гуманитарландыру:гуманитарлық пәндерді оқытуға баса назар аудару

Білім институттары жүйесіне енеді:отбасы, мектеп, мәдениет мекемелері, БАҚ

Білім қызметі байланысты:әлеуметтенумен

Білім қызметі: келешек ұрпақта құндылықтар, ұстанымдар, идеалдар қалыптастыру

Білімді әлеуметтік институт ретінде зерделейтін ғылым:білім әлеуметтануы

Білімнің атқаратын қызметі:әлеуметтік мобильділік

Білімнің мәртебесін анықтайтын:білімнің маңыздылығын қоғамның мойындауы

Бір әлеуметтік қабаттан екіншіге өтуге шек қойылмаған қоғам:ашық

Бір топ әрі бақылау, әрі тәжірибелік топ болатын зерттеу түрі: параллельді

Біршама жалпылама дәстүрлі емес діни топтар:өзіндік- діни, окульттік -тылсым, квазидіни

Бюрократияның дамуын тарихи үрдістің жағымды болашағы санаған әлеуметтанушы:М. ВеберГГГГГГГ

Г. Спенсер бойынша әлеуметтік прогресс: тұлғаның қоғамнан тәуелділігінің кемуі

Г. Спенсер, Т. Парсонс, Р. Мертон есімдерін байланыстыратын:құрылымдық – функционализм

ҒҒҒҒҒҒҒ

Ғылым:қызметтің ерекше түрі

Ғылыми білім белгісі:дәлелділік

Ғылымның әлеуметтік институт ретінде қалыптасқан кезі:ХХғ. басы

Ғылымның қызметі жатады:білімге

Ғылымның қызметі:мәдени көзқарас қалыптастыруДДДДДДД

Дәстүрлі емес діндердің пайда болуын, олардың әлеуметтік топтарға әсерін зерттеген әлеуметтанушылар: Б. Джонсон, Б. Вильсон, Д. Энтони

Дәстүрлі қоғам белгісі:әлеуметтік реттеу тәсілінің дәстүр болуы

Дәстүрлі қоғам:даму қарқыны төмен индустриалдыққа дейінгі европа қоғамы

Девианттық тәртіп:ауытқыған тәртіп

Девианттық тәртіп:маскүнемдік

Делинквенттік тәртіп:заң бұзушылық

Демографиядағы тууға қарағанда өлу санының өсіп кету үрдісі: депопуляция

Дін әлеуметтануы зерттейді:діннің әлеуметтік үрдістерге ықпалы дәрежесін

Дін қызметі:рухани

Дінді әлеуметтанулық тұрғыда сараптаушылар:К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер

Дінді әлеуметтік институт ретінде зерделейтін ғылым:әлеуметтану

Діни ұйым түрлері:діни мекеме, табыну, секта

ЕЕЕЕЕЕЕ

Еврей ұлты өкілдеріне төзімділік танытпау:антисемитизм

Еврейлердің ұлттық діні:иудаизм

Екі ұрпақтан артық адамдардан тұратын отбасы:кеңейтілген

Ең үлкен әлеуметтік топ:жас- жыныстық

Еңбек бөлінісі, отбасы, меншік, әскер, неке білім атауларын біріктіретін ұғым:әлеуметтік институт

Еңбек саласында жастардың мән беретіні:кәсіби өсу мүмкіндіктері

Еңбектің әлеуметтік рөлі туралы Абайдың көзқарасы: еңбектің барлық түрі, жалдамалы еңбек те пайдалы

Ерекше бір өмір сәнін, ойлау жүйесін анық көрсететін жастар бірлестігінің түрі: жастар субмәдениеті

Ерекше жастар мәселесі:мазмұнды уақыт өткізу

Ерекше қасиеті бар деп есептелетін затқа табынумен байланысты қалыптасқан ертедегі дін түрі:фетишизм

Ересек адам мәртебесіне сәйкес келетін өлшем:өмір сүруіне қажетті жағдайлармен өзін өзі қамтамасыз ету

Ері мен зайыбының, құқықтарымен олардың балалар, туыстар алдындағы құқықтарын, міндеттерін анықтайтын ресми шешім:неке

Ескертулер, мазақ, менсінбеу, жаман атақ телу:бейресми жағымсызЖЖЖЖЖЖЖ

Жабық және ашық қоғамдар айырмашылығы негізін құрайтын фактор:әлеуметтік бақылау,индивид еркіндігі

Жабық қоғам: жариялық, сөз және баспа еркіндігі жоқ

Жабық қоғамға тән мәртебе ( статус ):берілген

Жалпығылыми әдіс:салыстыру

Жанжал әлеуметтануының негізін қалаушы:К. Маркс

Жаңа діни сана қалыптасуы себептері туралы еңбектер авторлары:Э. Дюркгейм, Д. Беллах, К. Кэмпбелл

Жас ұрпақтың дәстүрлі мәдениетті қолдамайтынын көрсететін жасатар субмәдениеті:контрмәдениет

Жасөспірім шақта көрініс беретін өзгерістер:маңызды физиологиялық өзгерістер орын алады

Жастар әлеуметтануының объектісі:жастарды әлеуметтендіру

Жастар субмәдениетінің бағыты:байкерлер

Жастар тобы:әлеуметтік - демографиялық

Жастарды кемсітушілікті білдіретін ұғым:эйджеизм

Жастардың биологиялық және әлеуметтік мәдени есеюінің арасындағы алшақтық:әлеуметтік инфантилділік

Жастардың ересектер өміріне енуі жүзеге асады:отбасында, өндіріске араласуда, жыныстық қатынастар саласында

Жастардың қоғамға белсенді түрде әсер ету үрдісі:ювентизация

Жастардың мамандық таңдауына әсер етеді:мәртебе

Жастардың өздерін өздері билеу мүмкіндіктерінің гендерлік жақтары:өмірлік болашақты сенімді бағалау

жауапкершіліктер, көмекке негізделген кіші топ:отбасы

Жеке адамдар мен топтар арасындағы әрекеттестіктер мен байланыстарды зерттейтін ғылым саласы: әлеуметтану

Жеке бейімделудің дұрыс түрі:конформизм

Жеке индивидтерді, олардың қоршаған ортамен әрекеттестігін зерделеуге бағытталған әлеуметтану білімі саласы:микросоциология

Жер бетінде кеңінен тараған дін:христиандық

Жоғары білім мақсаты:жаңа дәуір маманын дайындау

Жоғары мәртебе, табыс, билікке қол жеткізу: әлеуметтік мобильділік

Жоғары тапқа жатудың өлшемі:меншік, табыс көлемінің мөлшері

Жүйе ретінде қоғамның элементіне жататын байланыстар: энергоресурстар мен өндіріс дамуы

Жүйеленген білімді, дағдыны,біліктілікті меңгеру үрдісімен нәтижесі:білімЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

З. Фрейдтің ізбасары А. Адлер бойынша көш басшылыққа тырысу:кемшілікті сезіну салдары

Зерттеуші оқиғаға араласушы болатын байқау түрі:ішіне енген

ИИИИИИИ

Игіліктерді бөлу арқылы мемлекеттің әлеуметтік саясаты жүзеге асатын қоғам саласы:әлеуметтік

Индивид нақты мүше болып табылмайтын, бірақ өзін соған эталон ретінде жатқызатын топ:референттік

Индивидті қауымдастық мүшесі ретінде сипаттайтын әлеуметтік мәнді қасиеттердің тұрақты жүйесі:тұлға

Индивидтің әлеуметтік дағдыларды жинақтау үрдісі:әлеуметтену

Индивидтің әлеуметтік топ ішінде мәртебесінің өсуі:көлденең мобильділік

Индивидтің биологиялық мәнін, оның эволюциясының жоғары дәрежесін көрсететін ұғым:тұлға

Индивидтің жеке қасиетіне байланысты жағдайы:жеке мәртебе

Индивидтің өз тәртібін өзі реттеуі:өзін өзі бақылау

Индустриалдық қоғамға дейінгі қоғам синонимы:дәстүрлі

Индустриалдық қоғамдағы бөліну:таптық

ККККККК

К. Маркс әлеуметтануының негізгі ұғымы: қоғамдық - экономикалық формация

К. Маркс, Г. Зиммель, Р.Дарендорф есімдерін біріктіретін:әлеуметтік жанжал теориясы

К. Маркстың ұлы буржуазиялық антиподы:М. Вебер

Католиктік тармағы болып табылатын дін:христиан

Кәсіби - қызмет мәртебесі:қол жеткізген

Кең ауқымды аудиториясы бар мәдениет:бұқаралық

Кеңейтілген өндіруді қамтамасыз ететін отбасындағы балалар саны:үш

Кеңес қоғамының негізі болған стратификация:таптық

Кешендік реформалар арқылы дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту:модернизация

Кинотертрларда биік баскиіммен отыруға тыйым салатын ереже - үлгісі:салт

Классикалық касталық жүйе орын алған ел:Үндістан

Контент сараптау:құжат талдау

Контент талдау:құжат талдау

Көлденең мобильділік:бір деңгейдегі әлеуметтік топтар ішіндегі жылжу

Көлденең мобильділік:деңгейлері бірдей топтар ішіндегі жылжу

Көп әйел алу:полигамия

Көпшілік қабылдаған тәртіп нормалары негізінде реттелетін қоғам құрылымының компоненті:әлеуметтік рөл

Кіші әлеуметтік топ саны:екі

Кіші әлеуметтік топ:спорт командасыҚҚҚҚҚҚҚ

Қазақстан білім жүйесін реформалаудың басты буыны:ақпараттық - технологиялық даму

Қазақстан қоғамы әлеуметтік стратификациясын бейнелейтін геометриалық пішін:ромб

Қазақстан қоғамындағы стратификациялық жүйенің жаңа элементі:кәсіпкерлер

Қазақстан Республикасында қылмыстың өсу себептері:экономиканың либералдануы

Қазақстанның үздіксіз білім жүйесінің негізгі кезеңдері:мектепке дейінгі, орта - кәсіби, жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім беру

Қазіргі англо - американдық ғылымда «ұлт» деген:мемлекет азаматтарының жиынтығы

Қазіргі жастарға тән негізгі өмір мәселелері:күнделікті шығын,материалдық тәуелділік, мазмұнды уақыт өткізу, өмір мәселелері

Қазіргі кездегі отбасыларына тән тенденциялар:туу деңгейінің және отбасы көлемінің кемуі

Қазіргі қазақстан қоғамының негізгі табы:орта тап

Қазіргі қоғам сипаттары:даму, өзгеру, мобильділік, нарық қатынасы, ұтымдылық

Қазіргі қоғамда басым неке түрі:моногамия

Қазіргі қоғамда кең тараған отбасы түрі: моногамия

Қазіргі қоғамдардағы мәртебе:қол жеткізген

Қалалардың, қала тұрғындарының өсуі, олардың қоғам дамуындағы рөлінің арту үрдісі:урбанизация

Қаңғыбастық, нашақұмарлық, ұйымдасқан қылмыс:күнделікті өмірді ұйымдастыру тұрпаты

Қауымдастық ішіндегі байланыс тұрақтылығы тәуелді:қауымдастықтың индивидке тиімділігіне

Қауымдастық ішіндегі байланыс тұрақтылығы тәуелді:қоғамның индивидке берерінің тиімділігіне

Қоғам белгісі:ішкі байланыстарды қолдау, өндіру қабілетінің болуы

Қоғам дамуы нәтижесінде екі мәдениет аралығында қалған топ жағдайы:маргиналдық

Қоғам дамуында ұлттық факторлардың басымдылығын мойындау:ұлтшылдық

Қоғам және ондағы үрдістерді тұтас әлеуметтік жүйе ретінде зерттейтін ғылым: әлеуметтану

Қоғам және тұлға өмірі салаларындағы дін ықпалынан арылу үрдісі: секуляризация

Қоғам мен құндылық көзқарастар арасын байланыстыратын күш ретінде Э. Дюркгейм ұсынған атау:ынтымақтастық

Қоғам мүшелері өндірген, меңгерген, бөліп алатынның бәрі:құндылықтар

Қоғам өмірінің әлеуметтік саласы:әлеуметтік топтар арасындағы

Қоғам өмірінің басқа салалардан бұрын зерттелген саласы:саяси

Қоғам теориясының жалпы мәселелерін кеңінен дамытқан:П. Сорокин

Қоғам тұрпатының марксистік өлшемі:өндіріс тәсілі және меншік түрі

Қоғам шеңберінде индивидте қалыптасатын идеялар, міндеттер, ниеттер:қоғам қажеттліктеріне тәуелділікті мойындататын

Қоғам эволюциясының әлеуметтік заңы:даму шапшаңдығының бірдей болмауы

Қоғам элементі:отбасы

Қоғам:бірігіп әлеуметтік өмір құратын адамдар жиынтығы

Қоғамға жүйелі талдау жасау тұжырымдамасын қалыптастырған:К. Маркс

Қоғамда адамды сәйкестендіретін мәртебе:әлеуметтік мәртебе

Қоғамда әлеуметтік институттардың пайда болуы нәтижесі:институттану

Қоғамда әртүрлі топтардың қызметтері мәселелерін қарастыратын теория:топтық динамика

Қоғамдағы әлеуметтік әділетсіздіктің Абай атап көрсеткен себептері: ру, тайпа аралық тартыстар

Қоғамдағы басқа адамдар тәртібіне еліктеу:конформизм

Қоғамдағы ерлер мен әйелдер арасындағы жыныстық қатынастарды, ерлі -зайыптылар құқықтарын ретке келтіретін, тарихи өзгеріп отыратын қатынастар түрі: неке

Қоғамдағы индивид тәртібін ретке келтіріп әлеуметтік тәртіпті қолдайтын механизм:әлеуметтік бақылау

Қоғамды ұйымдастырудың негізіне коммунистік принциптерді жатқызған концепция:утопиялық социализм

Қоғамдық өмірді адамдар әрекеттестіктері нәтижесі ретінде қарастыратын концепция:Т. Парсонстың құрылымдық функционализмі

Қоғамның әлеуметтік - аумақтық құрылымының компоненті:аумақтық жиынтықтар, тұрғындар қауымдастықтары

Қоғамның әлеуметтік жүйесін құрайтын ресми, бейресми ережелер мен ұстанымдардың тұрақты кешені:әлеуметтік институт

Қоғамның әлеуметтік құрылымындағы белгілі бір орын:мәртебе

Қоғамның әлеуметтік құрылымының элементі ретінде ұлт қауымдастыққа жатады: әлеуметтік - этникалық

Қоғамның әлеуметтік нормаларын, мәдени құндылықтарын индивидтің өмір бойы меңгеру үрдісі: әлеуметтену

Қоғамның жүйе құрастыратын қасиеттері:тұтастық, динмизм, өзін өзі ретке кетіру

Қоғамның материалдық және рухани дамуының барлық жетістіктерінің жиынтығы:ғылым

Қоғамның рухани саласының түрі, көрінісі болып саналады:мәдениет

Қол жеткізген мәртебе:жеке күш жұмсап, бәсекелесу арқылы жететін

Қолданбалы әлеуметтану: зерттеулердiң тәсiлдерi мен процедураларының, әдiстемелiк принциптерi, теориялық модельдерiнiң жиынтығы

ҚР үздіксіз білім жүйесінің базалық буынының сатылары:бастауыш, негізгі, жалпы орта

Құбылыстар туралы жаңа білім алуға бағытталған теориялық және эмпирикалық процедуралар жүйесі:зерттеу

Құжаттар талдауда жоғары деңгейдегі нақтылықты қамтамасыз ететін әдіс:дәстүрлі

Құлдырау:мемлекеттік мекемені жеке меншік мекемеге ауыстыру

Құрылымдық функционализм теорисының негізгі ұғымы:әлеуметтік жүйе

Қызметтері, мәртебелері, әлеуметтік рөлдері, мәдени сұраныстары ұқсас адамдар қауымдастығы:әлеуметтік

Қылмыстық жазаға әкелетін тәртіп:делинквенттікМММММММ

М Вебер қалыптастырды:индивидтер әрекеттеріндегі субъективті мәнді түсінудің маңыздылығын

М. Вебер әлеуметтануындағы «идеалдық тұрпат»:теориялық конструкция

М. Вебер бойынша «әлеуметтік стратификация»: теңсіздік негізі: табыс, билік, мәртебелік жағдай

М. Вебер бойынша капитализмнің дамуын анықтаған «капитализм рухының» негізі:аскеттік протестанттық этика

Магиялық ой, догматизм, ұжымдық сана орын алған қоғам:жабық

Мамандық таңдауға әсер ететін:ата - ана, достар, мамандық мәртебесі және сұраныс

Маргиналдар:тұрақты қауымдастықтар арасында аралық жағдайдағы әлеуметтік топтар

Маргиналдықтың нақты белгісі:әлеуметтік топтар ішінде жылжудың аяқталмауы

Марксизм іліміндегі тапқа жату белгісі:өндіріс құралдарына қатынасы

Маркстік теориядағы тапқа жатудың негізгі белгісі:өндіріс құралдарына меншіктік қатынасы

Материалдық мәдениет түріне жатады:материалық өндіріс

Мәдени нормалар, әлеуметтік рөлдерді меңгеру үрдісі:әлеуметтену

Мәртебелер, рөлдер негізінде индивидтер әрекеттестігі:күтінім

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту міндеттері:балаларды мектепке дейінгі білім беру, денсаулық, ішінара түзету бағдарламаларымен толық қамту

Мемлекеттің жастар саясатын жүзеге асыру принципі:кепілдік, басымдылық, әлеуметтік толықтыру, қатысу

Мемлекеттің жастар саясатының объектісі:жас отбасылары, жастар бірлестіктері, 14 – 30 жас аралығындағы жас адамдар

Меншіктің теңсіздіктің өлшемі ретінде маңызын жоятын қоғам:постиндустриалдық

Мифтер, аңыздар, дастандарды қамтыйтын мәдениет:халық мәдениеті

Монотеистік дін бола алмайды:пұтқа табынушылық

Мүшелігі мұрагерлікпен берілетін топ:сословие

ННННННН

Нақты затқа табыну:фетишизм

Нақты мәртебеге тиесілі тәртіп үлгісі: әлеуметтік рөл

Нәсілдердің физикалық және психикалық тұрғыдағы кемдігі туралы идеология:расизм

Негізгі білім берудегі оқу мерзімі:6

Неке табыстылығы өлшемі:жанжал, дағдарыстар болмауы

Неке, немесе қандық туыстыққа негізделген, мүшелері тұрмыс ортақтығы,

Некеде бала болмаудың негізгі себептері:медициналық мәселелер

Некелік келісім шарт:ерлі зайыптылар арасында

Немқұрайлылық, дөрекілік, қатыгездік тән ауытқыған тәртіп бұзады:адамдар қатынасындағы гуманистік принциптерді

Нуклеарлық отбасы:екі ұрпақтан тұратын

ООООООО

О. Конт, Г. Спенсер негізгі деп санаған әдіс:салыстырмалы тарихи

О. Контқа тән пiкiрдi атаңыз: әлеуметтану тәжiрибе мен нақты, шынайы фактiлерге сүйенуi керек

О. Конттың әлеуметтік даму теориясы болған заңы:үш саты заңы

О. Конттың басты шығармасы:«Позитивтік философия курсы»

Объективті мағлұматтарды теориялық сараптап қорытындылайтын адамзат қызметі саласы және оның нәтижесі:ғылым

Ойламаған жерде қалыптасып қалған әлеуметтік байланыстар, нормалар жүйесі мен тұлға және топ аралық қатынастар:бейресми ұйым

Оқу мерзімінің ұзаруына әсер етеді:қоғамдық еңбек қызметінің күрделенуі

Ораза ұстау парыз:мұсылмандықта

Орта тапқа жатады:материалдық жағынан қамтамасыз етілген зиялылар

Орта таптың өсуі:қоғам тұрақтылығын арттырады

Отбасы өмірінің белсенділігінің көрініс беру тәсілі:отбасы қызметі

Отбасы рөлінің өзгеруін зерделейді:әлеуметтану

Отбасылық жанжал себептері:маскүнемдік

Отбасының әлеуметтік институт ретінде пайда болу кезі:алғашқы қауымдық құрылыста

Отбасының ерекше әлеуметтанулық анықтамасы:Өзара ортақ тұрмыс, жауапкершілікпен байланысқан, қандық туыстыққа, некеге,

Офицердің шенінен айырылып қалуы:тік жылжу

ӨӨӨӨӨӨӨ

Өзін өзі өлтіруді әлеуметтік құбылыс ретінде қарастырған:Э. Дюркгейм

Өкілдері қоғам даму заңдылығын табиғи сұрыптау заңдылығына тіреген әлеуметтанудың бағыты: социал-дарвинизм

Өмір кейіпін қалыптастыратын қарекеттер түрі:әлеуметтік мәнді

Өмір кейіпінің негізі:отбасылық, тұмыстық дәстүр

Өмір құбылыстарын өзінің этникалық тобының дәстүрлері, құндылықтары тұрғысында бағалайтын этникалық сана қасиеті:этноцентризм

Өркениетті қоғамның адамға берері:кәсіби қызметте табысқа жету мүмкіндігі

ППППППП

П. Сорокин бойынша әлеуметтік стратификация өлшемі:табыс көлемі, саяси мәртебе, кәсіби рөл

Патриархалдық отбасы:ержеткен балаларының міндетті түрде бөлек шығуы

Пенитенциарлық субмәдениетті құрайтын:түрмедегілер

Полигинияның қалыптасу себебі:ерлерге қарағанда әйелдер санының өсуі

Постфигуративтік, конфигуративтік, префигуративтік мәдениет тұрпаттарын ұсынған:Д. Мид

Православие тармағы болып табылатын дін:христиандық

Православиеліктен католик тобына өту жылжудың түрі:көлденең

Протестантизмнің капитализмнің қалыптасуына әсерін зерттеген автор:М. Вебер

Пұтқа табынып, адамды құрбандыққа шалу:жораРРРРРРР

Р. Арон бойынша: «әлеуметтанудағы философ, философиядағы әлеуметтанушы»: О. Конт

Р. Мертон бойынша мәдени мақсатпен оған жетудің құралы сәйкес келетін тәртіп тұрпаты:конформдық

Ресми әлеуметтік ұйым белгісі:мақсат, ресми қызметтер болуы, қатынастар, тәртіптің нормалармен реттелуі

Ресми инстанцияда қарастырылмаған шаралар:бейресми жағымды, жағымсыз

Ресми ұйымдар қолдауын тапқан шаралар:ресми жағымды

Ресми ұйымдардан шықпаған қолдау шаралары:бейресми жағымды

Ру, тайпа этникалық қауымдастық тұрпаты ретінде орын алды:феодализмде

Рулық, тайпалық бөліну идеологиясы:трайбализм

Рухани мәдениет түрі: құқық

Рухани мәдениеттегі жаңашылдық көрініс береді:өнерде жаңа шығармашылық бағыттың қалыптасуында

Рухани мәселелерді шешу қажеттілігін, өмір мәнін іздестіруді қанағаттандыратын әлеуметтік институт:дін

Руханиат:өмір мәнін қалыптастыратын құндылықтар жиынтығы

ССССССС

Сайлауда жеңіліс табу әлеуметтік мобильділік тұрпаты болады:көлденең, жеке

Сауалдама түрі бойынша халық санағы жатады:жалпылама

Саулдама түрлері:жалпылама және сұрыпталған

Сәйкес келмейтін рөлдерді орындау қажеттілігі:рөлдік жанжал

Сословие негізі:жерге меншік

Социал - дарвинизмнің негізін қалаушы:Г. Спенсер

Социометрия:кіші топтардағы «жолдастықты» зерделеу

Стандарттау дәрежесіне байланысты сұрақ түрлері:ашық, жабық, бейтарап, жеке, жанама

Страта:топ

Стратификацияның тарихи тұрпаты:құлдық, каста, сословие

Субмәдениеттің қалыптасу негізі:діни таным, жыныс, білім

Субэтнос:этностың бір бөлігі

Сұрыпталған сауалдаманың негізгі мәселесі:бас жиынтықтың құрылымын қалыптастыру

Сұрыптау:респонденттерді таңдау

ТТТТТТТ

Т. Парсонс атаған мәдениет элементтерін меңгеруге көмектесетін үрдіс:әлеуметтендіру

Т. Парсонс атап көрсеткен алғашқы әлеуметтендіру үшін маңызды институт:мектеп

Т. Парсонс бойынша стратификация белгісі:адамдарға туа берілген, рөлдерді орындау арқылы және иегерлік сипаттар

Т. Парсонс енгізген әлеуметтік жүйе қызметі:бейімделу, мақсатқа жету, ықпалдастық, әрекеттестік үлгілерін қолдау

Табыс, мәртебеден басқа М. Вебер атап көрсеткен әлеуметтік стратификация өлшемі:билік

Тайпа, халық, ұлт болып тарихи қалыптасқан әлеуметтік топтар:этнос

Танымал және эстрадалық ән – күй:бұқаралық мәдениет

Таптарды антогонистік қатынастарда тұрған топтар ретінде анықтаған:К. Маркс

Таптардың біршама сыпайы анықтамасы: «нарықтық жағдайы мен өмірлік мүмкіндіктері ұқсас мәртебелік топтар жиынтығы»(М. Вебер)

Тәртіптің көпшілік ұстанатын нормадан ауытқуы:девианттық

Теңсіздіктің кешенді өлшемі:ақша

Тепе- теңдікті қоғамның маңызды белгісі ретінде қарастырған әлеуметтанушы:Т. Парсонс

Тестілеу:сауалдама

Тинэйджерлер:13 – 29 жастағы топ

Тиімді қызмет жасау үшін қалыптасатын адамдардың еркін келісімі:әлеуметтік ұйым

Топтық тәртіп мәселелерін зерттеген:Г. Лебон

Тұлғаға қарсы қастандық:бопсалап мәжбүрлеу

Тұлғаларға белгілі бір құқықтар, міндеттер жүктейтін жағдай :әлеуметтік мәртебе

Тұлғаның әлеуметтенуі:адамзат жинақтаған әлеуметтік тәжірибені меңгеру

Тұлғаның әлеуметтенуіне әсер етеді:отбасы

Тұлғаның әлеуметтік және жеке мәртебелері арасындағы қайшылығы барысында біріне басымдылық беруге мәжбүрлігі:мәртебелік жанжал

Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі анықталады:шығу тегімен

Тұлғаның қоғамдағы жынысына, жасына, шығу тегіне, кәсібіне, отбасылық жағдайына байланысты орны:әлеуметтік мәртебе

Тұлғаның өз рөліне барынша енуі:рөлдік сәйкестену

Тұлғаның тәртіп тұжырымдамасының негізін қалаушылар:Б. Скинер, Дж. Хоманс, К.Д. Опп

Тұрғындар санын толықтырып отыратын институт:отбасы

Тұрғындар ішіндегі маргинал топ:эмигранттар

Тұтас әлеуметтік - мәдени кеңістікті зерттейтін ғылым: әлеуметтану

Түбегейлі өзгеріске әкелетін әлеуметтік қозғалыс:революциялық

Тік жылжу каналдары:білім жүйесі, отбасы, бизнес, саясат, әскер

Тік жылжу каналдарын біршама толық сипаттаған:П. Сорокин

Тік мобильділік:бір қабаттан екіншіге өту

ҰҰҰҰҰҰҰ

Ұлт :ортақ мәдениет иегерлігін сезінентін қауымдастық

Ұлттық ерекшеліктерді жоққа шығаратын идеология: космополитизм

Ұлттық жанжалдың шешілу шарты:шоғырланып өмір сүріп жатқан аз ұлтқа автономия, өзін өзі басқаруға мүмкіндік беру

Ұлттың әлеуметтік қауымдастық ретінде қалыптасқан кезі:капитализмде

Ұпақтан ұрпаққа берілетін дағдылар, салттар:дәстүр

Ұрпақаралық мобильділік:ұрақтарының ата - аналарына қарағанда жоғары, немесе төмен әлеуметтік жағдайға жетуі:

Ұрпақтан ұрпаққа берілетін мәдени мұра:мәдени дәстүр

Ұры шарбақты бұза ма, әлде бұзылған шарбақ ұрылыққа итермелей ме, деген сұрақты қоятын: әлеуметтанушы

Ұтымды таным, сын және даралық тән қоғам:ашық


ҮҮҮҮҮҮҮ

Үздіксіз білім:ескірген білімді жаңарту, олқылықтарды толтыру

Үзіліспен ұзақ уақыт жүргізілетін зерттеу түрі:лонготюдтік

Үлкен әлеуметтік топтар, таптар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы қатынастар саласындағы қызмет:саясатФФФФФФФ

Феноменологиялық әлеуметтанудың негізгі ұғымы:өмір ортасы

Француз революциясының ықпалымен Ағартушылқ идеясы негізінде пайда болған ғылым: әлеуметтану

ХХХХХХХ

ХIХ – ХХ ғ. тоғысында танымал болған « Психология толпы» атты еңбектің авторы:Г. Лебон

Хиппи, панктер, рокерлер:жастар субмәдениеті

ХVIII ғасырдағы европалықтарда мәдениет: адамдар қасиетінің жетілуіШШШШШШ

Ш. Уәлиханов өз заманындағы қазақ қоғамы туралы:патриархалдық - феодалдық

Ш. Уәлиханов халықтың әлеуметтік жағдайы туралы: байлар, манаптар мүддесі бұқара мүддесіне қайшы

Шектен шыққан ауытқушылық болып табылады:қылмысІІІІІІІІІІІІ

Ірі көлемді әлеуметтік объектілерді зерделейтін әлеуметтанулық білім саласы:макросоциология

Ішіне еніп жүргізілген байқаудың тиімділігі:толық, объективті ақпарат алу

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Э. Дюркгейм бойынша әлеуметтану: әлеуметтiк фактiлерді зерттейді

Э. Дюркгейм бойынша әлеуметтік ынтымақтастықты тудыратын:қоғамдық еңбек бөлінісі

Э. Дюркгеймнің аномия дегені:норманың әлсіреуі және күйреуі нәтижесіндегі әлеуметтік жағдай

Э. Дюркгеймнің дін теориясын бағалаған:Н. Смелзер

Э. Дюркгеймнің өзін өзі өлтіру теориясына сәйкес келеді:терең әлеуметтік дағдарыстар кезінде өзін өзі өлтіру саны артады

Э. Дюркгеймнің тұжырымдамасы негізінде қалыптасқан мектеп:құрылымдық - функционалдық талдау

Э. Фромм бойынша тұлға тұрпаттары:рецептивтік

Экзогамия талабы:өз тобына жатпайтындармен некелесу

Экологиялық апат:табиғи кешендердің орны толмас өзгерістері

Экономикалық дағдарыс нәтижесінде пайда болған маргиналдану:төтенше

Экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени өмір қызметтері үрдісінде қалыптасатын қатынастар:қоғамдық

Элитаның функционалдық қабілеті теориясын қалыптастырған:В. Парето

Эмпирикалық әлеуметтану әлеуметтанулық зерттеулердің жеке саласы болып қалыптасты:АҚШ та

Эмпирикалық мәлімет жинаудың кең тараған әдісі:сауал жүргізу

Этникалық қауымдастыққа тән сипат:этникалық қауымдастыққа жататынын сезіну

Этнос әлеуметтануының негізгі мәселесі болып табылатын қатынастар:ұлтаралық

Этнос түрлеріне жатады:халықтар

Этнос түрі:халық

Этнос:қауымдастықЭтностың негізгі құрамдас элементі:тайпа, халық, ұлт,

ЮЮЮЮЮ

Ювентологияның мақсаты:жастар мәселесін шешу


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет