Характеристика на предприятието Наименованието на фирмата е фиктивно с цел запазване на търговската тайна. Тя принадлежи към отрасъл лека промишленост, сектор хранително вкусовжүктеу 77.6 Kb.
Дата07.02.2019
өлшемі77.6 Kb.

  1. Характеристика на предприятието

Наименованието на фирмата е фиктивно с цел запазване на търговската тайна. Тя принадлежи към отрасъл лека промишленост, сектор хранително – вкусов. Предметът на дейност е производство и пакетиране в "combibloc" на натурални сокове. Търговската марка е "ВЕРТЕН". Едноличен собственик на капитала е Стефан Енчев. Фирмата е основана през 1995г.

Мисията на "ВЕРТЕН" ООД се състои в задоволяване нарастващите изисквания, разнообразните предпочитания и вкусове на потребителите от България и чужбина с висококачествени, екологично чисти и съобразени с международните стандарти натурални продукти, отговарящи на тенденциите в тяхната покупателна способност.

Целите на фирмата са:  • да се постигне 25 % пазарен дял от продажбите в страната;

  • утвърждаване на търговската марка "ВЕРТЕН";

  • внедряване на традиционни за българина продукти;

Фирма "ВЕРТЕН" започва дейността си през 1995г. , като собственост на "Мичев"ООД. През месец март 1997г. основателят й прехвърля собствеността си на настоящия й собственик.

Към фирмата се включва и складова база, разширена през последните месеци с още едно помещение, както и склад за съхранение на продуктите с два хладилника от по 103 куб. м,, поддържащи температури от минус 18 °С. Инсталирана е и парова централа в масивна сграда с два котела ПКМ 6.5. Към наличните съоръжения могат да се добавят и помпена станция, воден резервоар 400 куб. 'м. , собствен трафопост и собствена микробиологична лаборатория.

Около района на предприятието съществува изградена цялостна инфраструктура с асфалтови пътища, водещи до регионалните центрове, водоснабдяване, електрификация, телефонизация.

Фирмата разполага с общо 4 склада за млечни продукти.
  1. Транспортна задача на фирма “ВЕРТЕН” ООД – СОФИЯ:

Фирмата разполага с четири склада за млечни продукти с наличности 240, 440, 770 и 530 броя. Тя доставя продуктите на 5 обекта с възможности за потребление на 130, 220, 150, 300 и 450 броя млечни продукти. Транспортните разходи за превозването на 1 бр. продукт в условни единици са дадени в матрицата "C”.


Поради факта, че обект В4 е детска градина, то потреблението към този обект трябва да удовлетворяват с предимство. Да се намери план за превозване на млечните продукти, при който общите транспортни разходи да са минимални
Р е ш е н и е :
Таблица 1


Задачата е от отворен тип. , . Въвеждаме фиктивен потребител B6.

Таблица 2
X1 =

Z1 = 15 930

За да се блокира маршрута от производител А2 до потребител В2, се въсеждат достатъчно големи транспортни разходи М, където М = 10. Сij = 10 . 90 = 90

Задачата е с приоритет на В4 .

Построяваме начален опорен план по правилото на северозападния ъгъл. Правим проверка за оптималност.

D13 = - 2 + 3 – 90 + 9 = - 80 благоприятна

D14 = - 8 + 4 – 90 + 9 = - 85 благоприятна

D15 = - 7 + 5 – 7 + 4 – 90 + 9 = - 86 благоприятна

D16 = - 0 + 0 – 7 + 4 – 90 + 9 = - 84 благорпиятна

D21 = - 7 + 6 – 9 + 90 = 80 неблагоприятна

D25 = - 8 + 5 – 7 + 4 = - 6 благоприятна

D26 = - 90 + 0 – 7 + 4 = - 93 благоприятна

D31 = - 6 + 6 – 9 + 90 – 4 + 7 = 84 неблагоприятна

D32 = - 3 + 90 – 4 + 7 = 90 неблагоприятна

D33 = - 2 + 3 – 4 + 7 = 4 неблагоприятна

D41 = - 5 + 6 – 9 + 90 – 4 + 7 – 0 + 0 = 85 неблагоприятна

D42 = - 6 + 90 – 4 + 7 – 0 + 0 = 87 неблагоприятна

D43 = - 3 + 3 – 4 + 7 – 0 + 0 = 3 неблагоприятна

D44 = - 8 + 7 – 0 + 0 = - 1 благоприятна

D45 = - 2 + 5 -0 + 0 = 3 неблагоприятна

Определяме max Dij = 90 . Следователно, променливата x32 ще се превърне от свободна в базисна променлива.

Определяме t1 = min { 110 ; 120 } = 110 . Променливата x22 ще напусне базиса и ще се превърне в свободна променлива. Извършваме смяната на базиса:

Таблица 3


X2 =
Z2 = 6030

Правим проверка за оптималност.

D13 = - 2 + 9 – 3 + 7 – 4 + 3 = 9 неблагоприятна

D14 = - 8 + 9 – 3 + 7 = 5 неблагоприятна

D15 = - 7 + 5 – 3 + 9 = 4 неблагоприятна

D16 = - 0 + 0 – 3 + 9 = 6 неблагоприятна

D21 = - 7 + 4 – 7 + 3 – 9 + 6 = - 10 благоприятна

D22 = - 90 + 4 – 7 + 3 = - 90 благоприятна

D25 = - 8 + 5 – 7 + 4 = - 6 благоприятна

D26 = - 90 + 0 – 7 + 4 = - 93 благоприятна

D31 = -6 + 6 - 9 + 3 = 6 неблагоприятна

D33 = - 2 + 3 – 4 + 7 = 4 неблагоприятна

D41 = - 5 + 6 – 9 + 3 – 0 + 0 = -5 благоприятна

D42 = - 6 + 3 – 0 + 0 = -3 благоприятна

D43 = -3 + 3 + 4 + 7 – 0 + 0 = 3 неблагоприятна

D44 = - 8 + 7 – 0 + 0 = - 1 благоприятна

D45 = - 2 + 5 – 0 + 0 = 3 неблагоприятна

Определяме max Dij = 9 . Следователно, променливата x13 ще се превърне от свободна в базисна променлива.

Определяме t2 = min { 110; 10; 150 } = 10 . Променливата x34 ще напусне базиса и ще се превърне в свободна променлива. Извършваме смяната на базиса:

Таблица 4


X3 =

Z3 = 5930

Правим проверка за оптималност.

D14 = - 8 + 4 – 3 + 2 = - 5 благоприятна

D15 = - 7 + 5 – 3 + 9 = 4 неблагоприятна

D16 = - 0 + 0 – 3 + 9 = 6 неблагоприятна

D21 = - 7 + 6 – 2 + 3 = 0 благоприятна

D22 = - 90 + 9 – 2 + 3 = - 80 благоприятна

D25 = - 8 + 5 – 3 + 9 - 2 + 3 = 4 неблагоприятна

D26 = - 90 + 0 – 3 + 9 – 2 + 3 = 83 благоприятна

D31 = -6 + 6 - 9 + 3 = - 6 благоприятна

D33 = - 2 + 3 – 9 + 2 = - 6 благоприятна

D34 = -7 + 3 – 9 + 2 – 3 + 4 = -10 благоприятна

D41 = - 5 + 6 – 9 + 3 – 0 + 0 = -5 благоприятна

D42 = - 6 + 3 – 0 + 0 = -3 благоприятна

D43 = -3 + 2 + 9 + 3 – 0 + 0 = - 7 благоприятна

D44 = - 8 + 4 – 3 + 2 – 9 + 3- 0 + 0 = - 11 благоприятна

D45 = - 2 + 5 – 0 + 0 = 3 неблагоприятна

Определяме max Dij = 6 . Следователно, променливата x16 ще се превърне от свободна в базисна променлива.

Определяме t3 = min { 200; 100 } = 100 . Променливата x12 ще напусне базиса и ще се превърне в свободна променлива. Извършваме смяната на базиса:

Таблица 5X4 =

Z4 = 5330

Правим проверка за оптималност.

D12 = - 9 + 0 - 0 + 3 = - 6 благоприятна

D14 = - 8 + 2 – 3 + 4 = - 3 благоприятна

D15 = - 7 + 5 – 0 + 0 = - 2 благоприятна

D21 = - 7 + 6 – 2 + 3 = 0 благоприятна

D22 = - 90 + 3 – 0 + 0 + 2 – 3 = - 88 благоприятна

D25 = - 8 + 5 – 0 + 0 – 2 + 3 = - 2 благоприятна

D26 = - 90 + 3 – 2 + 0 = - 91 благоприятна

D31 = -6 + 6 – 0 + 0 = 0 благоприятна

D33 = - 2 + 2 – 0 + 0 = 0 благоприятна

D34 = -7 + 0 – 0 + 2 – 3 + 4 = - 4 благоприятна

D41 = - 5 + 6 – 0 + 0 = 1 неблагоприятна

D42 = - 6 + 3 – 0 + 0 = - 3 благоприятна

D43 = -3 + 2 – 0 + 0 = - 1 благоприятна

D44 = - 8 + 0 - 0 + 2 – 3 + 4 = - 5 благоприятна

D45 = - 2 + 5 – 0 + 0 = 3 неблагоприятна

Определяме max Dij = 3 . Следователно, променливата x45 ще се превърне от свободна в базисна променлива.

Определяме t4 = min { 450; 530} = 450 . Променливата x35 ще напусне базиса и ще се превърне в свободна променлива. Извършваме смяната на базиса:

Таблица 6X5 =

Z5 = 3980

Правим проверка за оптималност.

D12 = - 9 + 3 – 0 + 0 = - 6 благоприятна

D14 = - 8 + 4 – 3 + 2 = - 5 благоприятна

D15 = - 7 + 0 – 0 + 2 = - 5 благоприятна

D21 = - 7 + 6 – 2 + 3 = 0 благоприятна

D22 = - 90 + 3 – 0 + 0 – 2 + 3 = - 86 благоприятна

D25 = - 8 + 2 – 0 + 0 – 2 + 3 = - 5 благоприятна

D26 = - 90 + 0 – 2 + 3 = - 89 благоприятна

D31 = -6 + 6 – 0 + 0 = 0 благоприятна

D33 = - 2 + 2 – 0 + 0 = 0 благоприятна

D34 = -7 + 0 – 0 + 2 – 3 + 4 = - 4 благоприятна

D35 = - 5 + 0 – 0 + 2 = - 3 благоприятна

D41 = - 5 + 6 – 0 + 0 = 1 неблагоприятна

D42 = - 6 + 3 – 0 + 0 = - 3 благоприятна

D43 = -3 + 2 – 0 + 0 = - 1 благоприятна

D44 = - 8 + 4 - 3 + 2 – 0 + 0 = - 5 благоприятна

Определяме max Dij = 1 . Следователно, променливата x41 ще се превърне от свободна в базисна променлива.

Определяме t5 = min { 130; 80 } = 80 . Променливата x46 ще напусне базиса и ще се превърне в свободна променлива. Извършваме смяната на базиса:

Таблица 7X6 =

Z6 = 3900

Правим проверка за оптималност.

D12 = - 9 + 3 – 0 + 0 = - 6 благоприятна

D14 = - 8 + 4 – 3 + 2 = - 5 благоприятна

D15 = - 7 + 6 – 5 + 2 = - 4 благоприятна

D21 = - 7 + 6 – 2 + 3 = 0 благоприятна

D22 = - 90 + 3 – 0 + 0 – 2 + 3 = - 86 благоприятна

D25 = - 8 + 2 – 5 + 6 – 2 + 3 = - 4 благоприятна

D26 = - 90 + 0 – 2 + 3 = -89 благоприятна

D31 = -6 + 6 - 0 + 0 = 0 благоприятна

D33 = - 2 + 2 – 0 + 0 = 0 благоприятна

D34 = -7 + 0 – 0 + 2 - 3 + 4 = - 4 благоприятна

D35 = - 5 + 0 – 0 + 6 – 5 + 2 = - 2 благоприятна

D42 = - 6 + 3 – 0 + 0 – 6 + 5 = - 4 благоприятна

D43 = -3 + 5 – 6 + 2 = - 2 благоприятна

D44 = - 8 + 4 - 3 + 2 – 6 + 5 = - 6 благоприятна

D46 = - 0 + 5 – 6 + 0 = - 1 благоприятна

X`опт = X6 =

Zmin = Z6 = 3900 лв.

При този план транспортните разходи са минимални.

Всички индексни оценки са благоприятни. Следователно плана X6 e оптимален, а стойността на целевата функция в този план в минимална.

1. Тъй като индексната оценка D21 = 0 , то налице е алтернативен оптимум. Извършваме смяна на базиса, като x21 заменя x11 .

t= min { 50; 140 } = 50

Таблица 8X``опт = X7 =

При този план общите транспортни разходи са минимални.

Zmin = Z7 = 3900 лв.


2. Индексната оценка D31 = 0 и това дава възможност да се намери алтернативен оптимум, като се извърши друга смяна на базиса. Променливата x31 заменя x11 .

t= min { 50; 550 } = 50


Таблица 9X```опт = X8 =

При този план общите транспортни разходи са минимални.

Zmin = Z8 = 3900 лв.


3. Индексната оценка D33 = 0 и това дава възможност да се намери алтернативен оптимум, като се извърши друга смяна на базиса. Променливата x33 заменя x13 .

t= min { 10; 550 } = 10

` Таблица 10


X```опт = X9 =

При този план общите транспортни разходи са минимални.

Zmin = Z9 = 3900 лв.
Склад А1 доставя на потребител В1 50 броя млечни продукти и оставят в склада 100 бр..

Склад А2 доставя на потребител В140 бр. и на В4 300 броя млечни продукти.

Склад А3 доставя на потребител В2 220 броя млечни продукти и в склада остават 400 бр.

Склад А4 доставя на потребител В1 80 броя млечни продукти, на потребител В5 – 450 броя млечни продукти.Каталог: files -> files
files -> Аннотация
files -> Отчет на расширенном заседании коллегии Минобороны России об итогах деятельности за 2014 г.
files -> Ереже модульдік білім беру бағдарламаларының жасалымы туралы
files -> "Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендері мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу
files -> Ереже ects тәртібі бойынша кредиттерді қайта тапсыру туралы е шқму 014-15 Екінші басылым
files -> Мазмұны: Информатиканың философиялық негіздері. Ақпараттың жалпы теориясының бастаулары. Информатиканың математикалық негіздері. Ақпараттық модельдеу негіздері. Информатиканың семантикалық негіздері


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет