І тараудың бақылау және емтихан сұрақтарыжүктеу 75.85 Kb.
Дата16.05.2018
өлшемі75.85 Kb.

І тараудың бақылау және емтихан сұрақтары.

 1. Қазақстанда осы кездегі жаңа философиялық бағыт қандай?

 2. «Жасампаз көшбашылық философиясының» маңызы неде?

 3. Ақпарат және кибернетика ғаымдарының тарихы, олардағы философиялық көзқарастар тарихы қандай болған?

 4. Осы кездегі «информация» туралы қандай көзқарастар болған?

 5. Информатика, кибернетика ғылымдарының табиғатқа байланысы; техносфера мен экзосфераның, ноосфераның араларындағы байланыс қандай?

 6. Ақпарат түрлері; өлшемдері; құрылымдық, геометриялық, комбинаторлық, аддитивтік (Хартли), санақтық (Шеннон) түрлері.

 7. Тең ықтималды оқиғалар Хартли теңдеуі.

 8. Ақпараттар теориясында біріне-бірі байланыссыз немесе қайталануы оқиғалардағы ақпараттарды есептеу.

 9. Әртүрлі ықтималды оқиғалар жүйесінде энтропияны өлшеу.

 10. Ақпараттың санақтық өлшемі. Шеннон теңдеуі.

 11. Оқиғалар ансамбілінің энтропиясы; шартсыз, шартты, өзара байланысты оқиғалар энтропиясы.

 12. Энтропияның кейбір қасиеттері.

 13. Энтропияны қосу ережесі, информацияның көлемін өлшеу; Тәуелді және тәуелсіз оқиғалар энтропиясы.

 14. Өзара алмасу ақпараты; толық ықтималдық; Байиес теңдеуімен болжау бағдар жолы.

 15. Кездейсоқ шаманың эпсилон-энтропиясы;

 16. Үздіксіз хабар көзінің дифференциалдық энтропиясы; қасиеттері.

 17. Кездейсоқ шаманың эпсилон-энтропиясы;

 18. Ақпараттың мағыналық түрі; мазмұндылық, маңыздылық, мақсатқа сәйкес келетіндігі, тезаурс.

 19. Ақпараттың түрлері және оның қасиеттері.

 20. Дискрет оқиғалар энтропиясы.

 21. Энтропияның қасиеттері.

ІІ тараудың бақылау және емтихан сұрақтары.

 1. Дискреттеу мен кванттау үдерістерінің мағынасы неде?

 2. Дискретті және сандық ақпаратты ұзатудың абзалдығын сипаттандар.

 3. Дискреттеу мәселесінің жалпы қойылуын қалыптастыру керек.

 4. Сигнал кеңістік өлшемдерін алудың негізгі әдістері қандай?

 5. Сигналды тіктеудің интерполяциялық және экстраполяциялық әдістерін салыстырыңдар.

 6. Сигналды тіктеудің ортаквадраттық шарты деп нені түсінеміз?

 7. Котельников теоремасын түсіндіріңіз?

 8. Спектрі шектелген үздіксіз қатысты санақтар жиынымен көрсетудің физикалық мүмкіндіктерін түсіңдірініздер.

 9. Спектрі шектелген қатыстарды сигнал үлгісі ретінде көрсетудің қолайсыз жақтары неде?

 10. Үздіксіз сигналдарды ұзатудың Котельников теоремасына негізделгенде техникалық орындалуының қиындығы неде?

 11. Ең үлкен ауытқу шартында біркелкі дискреттеу шарасы қандай?

 12. Бейімделуші дискреттеудің абзалдығы мен кемшіліктері неде?

 13. Біркелкі кванттаудың ортаквадраттық қателігі қандай өрнекпен табылады?

 14. Кванттау шуылы деп нені айтамыз?

 15. Кедергі болғанда сигналды кванттау қадамы қалай табылады?

 16. Геометр иялық көрсетуде сигналдың қандай өлшемдері жиыны қолданылады?

 17. Сигналдарды геометриялық көрсетудің амалдық маңызы неде?

ІІІ тараудың бақылау және емтихан сұрақтары.

 1. Дискреттеу мен кванттау үдерістерінің мағынасы неде?

 2. Дискретті және сандық ақпаратты ұзатудың абзалдығын сипаттандар.

 3. Дискреттеу мәселесінің жалпы қойылуын қалыптастыру керек.

 4. Сигнал кеңістік өлшемдерін алудың негізгі әдістері қандай?

 5. Сигналды тіктеудің интерполяциялық және экстраполяциялық әдістерін салыстырыңдар.

 6. Сигналды тіктеудің ортаквадраттық шарты деп нені түсінеміз?

 7. Котельников теоремасын түсіндіріңіздер.

 8. Спектрі шектелген үздіксіз қатысты санақтар жиынымен көрсетудің физикалық мүмкіндіктерін түсіңдірініздер.

 9. Спектрі шектелген қатыстарды сигнал үлгісі ретінде көрсетудің қолайсыз жақтары неде?

 10. Үздіксіз сигналдарды ұзатудың Котельников теоремасына негізделгенде техникалық орындалуының қиындығы неде?

 11. Ең үлкен ауытқу шартында біркелкі дискреттеу шарасы қандай?

 12. Бейімделуші дискреттеудің абзалдығы мен кемшіліктері неде?

 13. Біркелкі кванттаудың ортаквадраттық қателігі қандай өрнекпен табылады?

 14. Кванттау шуылы деп нені айтамыз?

 15. Кедергі болғанда сигналды кванттау қадамы қалай табылады?

 16. Геометр иялық көрсетуде сигналдың қандай өлшемдері жиыны қолданылады?

 17. Сигналдарды геометриялық көрсетудің амалдық маңызы неде?IV Тараудың бақылау және емтихан сұрақтары.

 1. Хабар көзінің негізгі ақпараттық сипаттамаларын атаңыз.

 2. Эргодикалық хабар көзі түсінігінің маңызы.

 3. Жадысы бар дискрет хабар көзінің энтропиясы қалай есептеледі?

 4. Ұзын таңбалар тізбегінің ассимптотикалық тең ықтималдық теоремасын қалыптастырыңыз.

 5. Хабар көзінің әліпбиінің артықшылығы деп нені түсінеміз?

 6. Дискрет хабарлар көзінің өнімділігін аңықтаңыз және оны арттыру жолдарын атаңыз

 7. Хабардағы артықшылықтың себебі неде?

 8. Дискрет арнаның негізгі сипаттамасын атаңыз.

 9. Кедергілі арнаның ақпараттық үлгісін құру үшін керек болған бастапқы деректер қандай?

 10. Жадысыз екілік симметриялы арнаны сипаттаңыз.

 11. Техникалық және ақпараттық жіберу жылдамдықтары арасындағы айырмашылық.

 12. Арнаның өткізу қабілеті түсінігінің маңызы.

 13. Кедергілі және кедергісіз дискрет арнаның өткізу қабілетін көрсететін өрнекті жазыңыз.

 14. Үздіксізхабар көзінің е-өнімділігідеп нені түсінеміз?

 15. Гаусстық арна үлгісінде қандай жуықтаулар қолданылған?

 16. Үздіксіз арнаның өткізу қабілеті қалай анықталады?

 17. Гаусс арнасы үшін өткізу қабілетінің өрнегін жазып түсіндіріңіз?

 18. Сигнал мен арнаның көлемі деп нені түсінеміз?

 19. Сигналдың арнамен бұзылмай өтуінің шарттарын аңықтаңыз.

 20. Кедергі үздіксіз арна Шенноның кодтау теоремасын қалыптастырыңыз.

 21. Кодтаудың негізгі мақсаттарын аңықтаңыз.

V-тараудың бақылау және емтихан сұрақтары.

1.Екілік кодтарды істеудің ақпаратты ұзату мен өңдеуде қолданудың абзалдықтары неде?

2. Грей коды не үшін қолданылады?

3.Ақпаратты криптографиялық жабу еп нені түсінеміз?

4.Заманауи криптографиялық жүйелерге қойылатын талаптар қандай?

5.Ақпараттық қауіпсіздікті қаматамасыз ету шараларының бес түрі.

6.Гаммалау шифрлеуінің негізгі кемшілігі неде?

7.Қарапайым криптографиялық алмастыру шифрінің бағдаржолы.

8.Гаммалау бағдаржолының қағидасы.

9.Алмастыру немесе Цезарь бағдар жолы.

10.Виженер бағдаржолы.

11. Орын ауыстыру және алмастыру бағдаржолдары бірге қолданылатын криптографиялық жүйелер.

12.RSA криптографиялық жүйесі.

13.RSA бағдаржолымен қолтаңба жасау қағидасы .

14.Эль-Гамал бағдаржолының негізгі қағидасы.

15.Нәтижелі санақтық кодтаудың негізгі маңызы неде ?

16.Шеннонның кедергісіз арна үшін теоремасының маңызы ?

17.Таңбалардың ұзын тізбектерін кодтаудың нәтижелегі неде?

18.Ненің әсерінен нәтижелі кодттауда код қисындастыруының орташа ұзындығы кемиді?

19 .Нәтижелі кодттауда код қисындастыруының орташа ұзындығы кемиді?

20.Шеннон-Фано коды мен Хафмен кодтарын құру методикасының абзалдығы неде?

21. Нәтижелі кодтар қай шартқа бойсынады?

22. Нәтижелі кодтарды қолданғанда қандай күрделіліктер мен қиындықтар болады?

VI-тараудың бақылау және емтихан сұрақтары.

1.Осы замандық сандық деректерді ұзату жүйелерінде қателіктерді түзетудің қандай әдістерін білесіз?

2.Оларда тиімділікті максимал дәрежеде арттыру үшін не істеу керек?

3.Түйіншекті радиожелілерде , жергілікті желілерде және ғаламдық желілерде қандай протоколдар қолданылады?

4.Деректерді ұзатуда ақпараттың максимал жылдамдығын қалай қамтамасыз етсе болады?

5.Түзетуші кодтар қай жағдайларда істетіледі?

6.Хэмминг кодтары мәтінді хабарларды кодтауға арналған ба?Қандай кемшілігі бар?

7.Хэмминг кодтары мәтінді хабарларды кодтауға арнап қалай өзгертсе болады?

8.Хэмминг кодының абзалдықтары қандай?

9.Хэмминг коды қандай қателіктерді түзете алады және қандай қателіктерді анықтай алады?

10.64 дәрежелі кодтау үшін Хэмминг кодында неше қосымша дәреже керек болады?

11.Хэмминг кодын қай жағдайларда қолданған тиімді?VII-тараудың бақылау және емтихан сұрақтары.

1.Кедергілі арна үшін Шеннонның негізгі кодтау теоремасын түсіндіріңіз.

2.Ұзын таңбалар тізбегін кодтаудың абзалдығын түсіндіріңіз .

3.Қандай кодтарды кедергіге шыдамды деп атайды?

4.Неліктен кедергіге шыдамды кодтар қателіктерді анықтайды және түзейді?

5.Жиынтықты және үздіксіз ,ажыратылатын және ажыратылмайтын кедергіге шыдамды кодтарды сипаттаңыз.

6.Қателіктің дәрежесі деп нені түсінеміз?

7.Минималды кодқашықтығы қалай табылады?

8.Анықталатын және түзетілетін қателіктер саны мен минималды код қашықтығы арасындағы қатысты жазыңыз.

9.Түзетуші кодтың негізгі сипатты көрсеткіштерін атаңыз.

10.Топтар және кіші топтар ,жанасқан кластар түсініктеріне анықтама берініз.

11.Сақина мен өріс түсініктерінің айырмашылығы неде?

12.Сызықты векторлы кеңістік қалай анықталады?

13.Қандай кедергіе шыдамды код сызықты делінеді?

14. Қателік векторы деп нені түсінеді ?

15. Қателік синдромы деп нені атаймыз?

16.Берілген корректелетін қателік векторларының жиыны үшін синдромдар кестесі қалай құрылады ?

17.Тексеруші дәрежелер мәнін анықтайтын синдромдар теңдеуін синдромдар кестесінен қалай табады?

18.Мажоритарлық декодтаудың негізі неде?

19.Кодтың туындаушы матрицасынын анықтамасын беріңіз.

20.Қандай код жүйелілік деп аталады?

21.Кодтың тексеруші матрицасы қалай құрылады?

22.Циклдік кодтың құраушы көп мүшелігі қандай талаптарға жауап беруі керек ?

23.Сақинадағы идеал және идеал бойынша айырымдар класына анықтама берініз.

24. Циклдік кодтың құраушы көп мүшелігі қандай талаптарға жауап беруі керек ?

25.Циклдік кодта қателік синдромдары қалай анықталады?

26.Ажыратылған синдром деп нені атаймыз?

27.Қандай құрылымдар циклдік кодтардың техникалық негізін құрады?

28.Циклдік кодтың декодтау үдерісін түсіндіріңіз. Боуз-Чоудхури-Хоквингем кодының құраушы көпмүшелегі қалай таңдалады?

29. Боуз-Чоудхури-Хоквингем кодының декодтау әдісі қандай?30.Құраушы келтірілмейтін көпмүшеліктер бойынша xn+1 екімүшелік түбірлері қалай таралады?
Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет