Индикативті талдауға арналған құжаттар тізімі а-020-1 нысанына №1 қосымша


ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУ ҮЛЕСІжүктеу 0.49 Mb.
бет2/3
Дата30.01.2019
өлшемі0.49 Mb.
1   2   3

9. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУ ҮЛЕСІ:


9.1. Кепіл берушіге тиселі жеке меншік құқығы:

 1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің құрылтайшылық шарты (оған енгізілген өзгерістер/толықтырулар, құрылтайшылық шартқа қосу туралы шарттар), кепілге ұсынылған жарғылық капиалдағы үлесі – егер ЖШС қатысушылары біреуден көп болса;

 2. ЖШС жарғысы (оған енгізілген өзгерістер/толықтырулар), кепіле ұсынылатын қатысу үлесі, Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік;

 3. Жарғылық капиталдағы кепілдік үлесін беруде ЖШС қатысушы (ларының) құқықтарын растаушы құжат (тар):

a) Жарғылық каиталды бастапқы жасақтау/ ұлғайту кезінде қатысушыларға төленетін кепілдік үлес кезінде (оның ішінде қосымша жарналар енгізу жолдары). Үлестің төлемдік құндарын растаушы құжаттар:

 • егер үлестік төлемдері ақшалай жарнамен іске асырылса: сәйкес төлемдік құжаттар;

 • егер үлестік төлемдер ақшалай емес жарнамен іске асырылса: жарғылық капиталға салым ретінде ақшалай емес салымды салу туралы қатысушылар (құрылтайшылар) бірауыздан қабылдаған шешімі; ақшалай емес салымдарды ақшалай бағалауды растаушы тәуелсіз сарапшының есептері (егер мұндай салымдар құны ЖШС арналған айлық есептік көрсеткіштің он екі баламалы көлемінің асып кеткен жағдайларда), осы мүлікке енгізілетін жарғылық капиталдағы құрылтайшы және заңды тұлға арасында бекітілген заңды тұлға теңгеріміндегі ақшалай емес салымды қабылдау- тапсыру актісі.

b) Екінші нарықта қатысушылармен сатып алынған кепілдік үлес кезінде:

 • Жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің Кепіл берушіге өтуі негіздеріндегі құжаттар: сатып алу-сату шарты/үлесті сыйлау/ қайтыс болған тұлғаның ортақ үлесіндегі мұраны алу туралы куәлік/ бұрыңғы меншікті қайта құрылымдау бойынша құжаттар/ сот шешімі және т.б;

 • ЖШС құқығының сақталуын растаушы құжаттар - үлестерді ақысыз иемдену кезінде;

 • өзге қатысушылардың айырқша құқықтарының сақталуын растаушы құжаттар - ақысыз негізде иесіздендіру кезінде немесе тек бұрынырақта шағымдар мерзімі шегінде;

 • Кепілге үлесті беру туралы шешім қабылданған мерзімде ЖШС қатысушыларының тізімінің үзінді көшірмесі – егер ЖШС қатысушылар тізілімі бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен жүргізілсе.


9.2. Болашақта Кепіл алушымен сатып алынатын қатысу үлесі:

 1. ЖШС құрылтайшылық құжаттары, сатып алынатын жарғылық капиталдағы қатысу үлесі: жарғы/құрылтайшылық шарт, Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік;

 2. Жарғылық капиталдың жасағандығын растаушы құжаттар;

 3. Мәмлелерді рәсімдеуге қойылатын талаптарды растаушы құжаттар:

 • Иесіздендіруші атынан (заңды тұлға не заңды/жеке тұлғаның сенімді тұлғасы) Шартқа қол қою өкілдігін растаушы құжат (тар);

 • Үлесті сатып алудың айырықша құқығын сақтауды растаушы құжаттар.
 1. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР (акция, облигация т.с.с.):

10.1. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР, жалп құжаттар:

1) Бағалы қағаздарды сатып алуға негіз болатын құжаттар: сатып алу-сату шарты/ жазылым/ сыйлық ретінде беру/сот шешімі/ қайтыс болған тұлғаның ортақ үлесіндегі мұраны алу туралы куәлік/ бұрыңғы меншікті қайта құрлымдау бойынша құжаттар/ және т.б.;2) Мәмлелерді рәсімдеу бойынша арнайы талапты сақталуын растаушы құжат (тар) –екінші нарықта бағалы қағаздарды сатып алу жағдайларында:

 • Қоғамның дауыс беретін акцияларының 30 (отыз) немесе одан да көп пайызын не дербес немесе өзiнiң үлестес тұлғаларымен бірлесіп сатып алу кезінде- қоғамның өзіне тиселі акциясын қалған акционерлерге сату ұсыныстары, сатып алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде БАҚ жарияланған және сәйкес келетін, сондай-ақ бағалы қағаздарын нарығын реттеуді және қадағалауды іске асыратын Қоғам мен Мемлекеттік орган мекенжайына,   сатып алудың болжамды күнінен бастап 10 (он) күн ішінде қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан да көп пайызын не дербес немесе өзiнiң үлестес тұлғаларымен бірлесіп бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алу ниеті туралы хабарлама;

 • Акцияны сатып алудың табиғи монополия саасындағы қызметтерін реттеу және бақылауды іске асыратын мемлекеттік органның келісімімен – егер дауыс беруші акция табиғи монополия субъектісіне айналған жағдайларда;

 • табиғи монополия саласындағы қызметтерді бақылауды және реттеуді іске асырушы, мемлекеттік органдар мекенжайына жолданған, табиғи монополия субъектісінің 10 % жоғары дауыс беру акциясын, оны қабылдау туралы белгімен сатып алу тураы хабарлама - егер сатып алынған акция табиғи монополияның субъектісі болып табылса;

 • Дауыс беру акцияларын реттеу және қадағалауды іске асыратын мемлекеттік органдардың келесімі, егер Қоғамның дауыс беру акциясы табиғи монополия субъектісіне тиселі не ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста ескерілген, оған қатысты өзге де мәмілелер жасалатын мүлкінің баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң теңгерімдік құнының 0,05 пайызынан асатын болса, олар табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шектi деңгейлерiнiң артуына, тұтынушылармен жасасқан шарттардың бұзылуына, берiк байланыстағы технологиялық жүйенiң бұзылуына, ұсынылатын реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстардың) тоқтап қалуына не көлемiнiң едәуiр кемуiне әкеп соқпайтын жағдайда табиғи монополия субъектiсiнiң реттеліп көрсетілетін қызметтерінің (тауарларының, жұмыстарының) өндірісіне және ұсынылуына арналған мүлкiмен мәмiлелер бекіту;

 • Қоғам/ серіктестіктің Қоғамды құру немесе қызметтеріне қатысу туралы мемлекетке тиселі үлесті (акцияны) ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен келісімдеуді растаушы құжат -

 • - қоғамға тиселі барлық активтердің бес және одан көп пайызын құрайтын сомасында актвтердің бірнеше бөлігін немесе жартысын беру арқылы акционерлік қоғамға қатысуы бойынша;

 • Қалааралық және (немесе) халықаралық оператор болып табылатын Қоғамның дауыс беру акциясының 10 (он) пайызынан артық иемдену бойынша мәмлелерді келісімдеуді жүргізумен байланысты қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторларымен телекоммуникация саласында қызметтерді іске асыратын қызметтерін іске асыратын ұйымдардың, сондай-ақ байланыс желі иелерінің акциясын, үлесін, пайын сатып алу туралы мүдделі тұлғаның өтінішхатымен уәкілеттілік ететін мемлекеттік органның шешімі – егер Қоғам акция сатып алса, онда ол қалааралық және(немесе) халықыралық байланысчтардың не байланыс желілерінің опеаторы болып есептеледі;

 • жер қойнауын (олардың бөлігін) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығына ие, заңды тұлғасындағы акциялар заңды тұлғада акциялар пакетін пайдалануға арналған жер қойнауын пайдалану құқығын иеленген заңды тұлғадағы акциялар пакеттерін алу жөніндегі басымдық құқықтан мемлекеттік бас тартуы туралы жер қойнауын пайдалануға арналған құқықтар иелігінен айыру құқықтардың иелігінен мемлекеттің алу мәселелері жөніндегі Ведомоствоаралық комиссия Шешімінен үзінді көшірме - егер акциялар алатын Қоғам жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын жағдайда ;

 • мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарт жөніндегі мердігер болып табылатын заңды тұлға атынан акциялар пакетін иелігінен айыруға құзырлы органның жазбаша рұқсаты - егер мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарт бойынша мердігер болып табылатын, акциялар алатын Қоғам жағдайында;

 • нарық субъектісінің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларды тұлғаның алуы жөніндегі (тұлғалар тобы) мәмілелерді жүзеге асыруға арналған монополияға қарсы органның алдын ала келісімі, егер нарық субъектісінің акцияларына құзырлық етпесе бұл кезде осындай тұлға (тұлғалар тобы) аталған акциялардың жиырма бес және жиырма бестен аса пайызына құзырлық ету құқығын алса, егер осындай тұлға алуға дейін (тұлғалар тобы) нарық субъектісінің акцияларына құзырлық етпесе немесе аталған нарық субъектісінің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың жиырма бестен азына құзырлық етсе - тұлғалардың тиісті мәмілесіне қатысушы активтердің теңгрімдік құны немесе соңғы қаржылық жылы ішінде тауарларды өткізудің жиынтық көлемі екі миллиондық АЕК мөлшерінен асқан жағдайында немесе олардың біреуі тиісті тауарлық нарықта жетекші (монополиялық) жағдайды атқарса немесе нарықтың аталған субъектілерінің қызметін бақылаушы тұлғалар тобының алушысы болып табылса.

3) акциясы кепілге берілетін акционерлік қоғамның құрылтай құжаттары: жарғы/құрылтай шарты немесе акционерлік қоғамды тіркеу елін тіркейтін елдің заңнамасына сай басқа осы секілді құжаттар, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/ қайта тіркеу туралы Куәлік, акционерлік қоғамды тіркеу елінің заңнамасына сай тіркеу фактін растаушы өзге құжат (бар болған кезде).


10.2. ҚР МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ ЖӘНЕ ҚР РЕЗИДЕНТТЕРІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ, ҚР заңнамасына сай шығарылған, осы Қосымшаның 10.1.-тармағында көрсетілген құжаттарға қосымша:

 1. Құнды қағаздар ұстаушылар реестрлер жүйесінде немесе номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесінде Кепіл берушінің жеке есепшотынан үзінді көшірме;

 2. мемлекеттік эмиссиялық құнды қағаздар немесе туынды құнды қағаздарға қатысты Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі Кепіл берушінің жеке есепшотынан үзінді көшірме;

 3. Құнды қағаздарды номиналды ұстауға арналған Шарт - егер меншік құқығын номиналды ұстаушы растаса;

 4. эмиссиялық құнды қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу және ұлттық сәйкестендіру нөмірін беру туралы куәлік;

 5. Құнды қағаздарды орналастыру қортындысы туралы есепті бекіту туралы уәкілетті органның хабарламаса және оны бекіту туралы уәкілетті органның белгісі бар акцияларды орналастыру туралы Есеп (кепілге берілетін құнды қағаздар эмиссиясына қатысты).


10.3. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫҚ ҚАҒАЗДАР, эмитирленген халықаралық қаржылық ұйымдар, осы Ереженнің 10.1-тармағында көрсетілген құжатқа қосымша

 1. ҚР аумағындағы бағалы қағаздың айналымына жол беруге рұқсат;

 2. Орталық депозитария есеп жүйесіндегі Кепіл берушінің жеке шотынан үзінді көшірме;


10.4. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫҚ ҚАҒАЗДАР, эмитирленген ұйымдар-ҚР резиденті емес, осы Ереженнің 10.1-тармағында көрсетілген құжатқа қосымша:

 1. ҚР аумағындағы бағалы қағаздың айналымына жол беруге рұқсат;

 2. Орталық депозитария есеп жүйесіндегі Кепіл берушінің жеке шотынан үзінді көшірме;

 3. Ұлттық сәйкестендру нөмерін алғандығы туралы куәлік2.


10.5. МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС БАҒАЛЫҚ ҚАҒАЗДАР, Осы Ереженің 10.1-тармағында көрсетілген құжат қосымшасы, шетелдік заңнамаларға сәйкес айналымға шыққан ҚР резиденттері:

 1. Шетелдік заңнамаларға сәйкес ҚР резидентінің бағалды қағазын шығаруға берген ҚР құзыретті органдарының рұқсаты;

 2. Егер бағалы қағаздар құжаттық нысанда шығарылса:

 • Бағалы қағаздар (түпнұсқа) және/немесе бағалы қағаздағы сертификат (тар) (немесе құжат сертификатының балама мәні) немесе/және есепті номиналды ұстаушы жүйелері мен бағалы қағаз иелері тізілімінен үзінді көшірме;

 1. Егер бағалы қағаздар құжатсз нысанда шығарылса:

 • Бағалы қағаздарға арналған сертификат (немесе құжат сертификаты мәні бойынша өзге де балама) және/немесе есепті номиналды ұстаушы жүйелері мен бағалы қағаз иелері тізілімінен үзінді көшірме

 1. Бағалы қағазды номиналды иемдену шарты - егер меншік құқығы номиналды иесімен расталса;

 2. Бағалы қағаздар эмиссиясы бойынша құжаттар: шығарылым бойынша шешім, эмиссиялық аңдатпа, эмиссияны тіркеу туралы құжат, бағалы қағаздарды орналастыру бойынша құжат және эмиссия аңдатпасында және/немесе қолданылатын құқықтарында қарастырылатын өзге де құжаттар.10.6. Болашақта келіп берушінің меншігіне айналатын ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫҚ ҚАҒАЗДАР:

 1. Акциясы кепілге ұсынылатын, акционерлік қоғам құжаттары: жарғы/құрылтайшы шарт не елдегі акционерлік қоғамдарды тіркеу туралы заңнамаға (бар болған кезде) сәйкес тіркеу өзге де құжат, сондай-ақ заңды тұлғаны тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік не елдегі акционерлік қоғамдарды тіркеу туралы заңнамаға сәйкес тіркеу фактісінің өзге де құжаты;

 2. Мәмлелерді рәсімдеуге қойылатын талаптардың сақталуын растаушы құжаттар:

 • Иесіздендіруші атынан (заңды тұлға не жеке/заңды тұлғаның сенімді өкілі) шарқа қол қоюшы уәкілетті тұлға (лар) растаушы құжат (тар);

 • Акцияны сатып алудың артықтандырылған құқығын сақтауды растаушы құжат.


10.7. ЭМИССИЯЛЫҚ ЕМЕС БАҒАЛЫҚ ҚАҒАЗДАР:

   1. ЭМИССИЯЛЫҚ ЕМЕС БАҒАЛЫҚ ҚАҒАЗДАР, жалпы құжаттар:

 1. Бағалы қағаздарды сатып алуға негіз болатын құжаттар: сатып алу-сату шарты/ жазылым/ сыйлық ретінде беру/сот шешімі/ қайтыс болған тұлғаның ортақ үлесіндегі мұраны алу туралы куәлік/ бұрыңғы меншікті қайта рәсімдеу бойынша құжаттар/ және т.б.;

 2. Мәмлелерді рәсімдеу бойынша арнайы талапты сақталуын растаушы құжат (тар) –екінші нарықта және белгілі тәртіптерді ұсынатын мәмелелер ерекшеліктері жағдайларында бағалы қағаздарды сатып алу.


10.7.2. ИПОТЕКАЛЫҚ КУӘЛІК, осы Қосымшаның 10.7.1. -тармақшасында көрсетілген құжаттарға қосымша:

 1. Ипотекалық куәлік, әрқайсысынан соң, мемлекеттік тіркеу туралы белгі тұруы керек, тапсыру жазбалары бар үздіксіз қатарда негізделетін ипотекалық куәлікте Кепіл берушінің меншік құқығы;

Ипотекалық куәлікті рәсімделген беру, мүліктің қамтамасыз етілген кепілі талаптары құқығының қызметін растаушы құжат: Қаржыландыру Шарты, жылжымайтын мүлік ипотекасының Шарты (болған кезде).
10.7.3. БАНКТІК ДЕПОЗИТТІК СЕРТИФИКАТ, осы Ереженің 10.7.1. –тармақтарында көрсетілген құжатқа толықтырма:

Кепіл берушінің меншік құқығының банктік депозиттік сертификат және оған ауыртпарықтың жоқ екендігін растаушы құжат: Орталық депозиттік есеп жүйесіндегі кепіл берушінің жеке шотынан үзінді көшірме.


10.7.4. ҚАРАПАЙЫ НЕМЕСЕ ҚОСАРЛАНҒАН ҚОЙМАЛЫҚ КУӘЛІК (КОНОСАМЕНТ), осы Ереженің 10.7.1. –тармақтарында көрсетілген құжатқа толықтырма

 1. Ешқандай артық жазбасы жоқ бағалы қағаздар - егер коносамент өкілге берілсе;

 2. Бағалы қағаз оның үстіне Кепіл берушінің меншігі өткізілетін жазбалардың үздіксіз қатарына негізделеді – егер коносамент атаулы болса;

 3. Бағалы қағаз оның үстіне Кепіл берушінің меншігі индоссаменттардың үздіксіз қатарына негізделеді - егер кепіл мәні ордерлік коносамент болып танылса.


10.7.5. АСТЫҚ ҚОЛХАТЫ, осы Ереженің 10.7.1-тармағында көрсетілген құжатқа қосымша:

 1. Екі бөлігінде келесі мазмұндағы: «Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қоры» АҚ кепілдік берген» жазылған күні көрсетілген жазбаны қамтитын, лауазымды тұлғаның қолы қойылған және Қордың мөрі басылған;

 2. Астық қолхатын берген астық қабылдаушы кәсіпорынның3 астық сақтау бойынша қызмет жүргізуге лицензиясы;

 3. Астықты ҚР аумағынан тыс жерде сату бойынша астықты қабылдау кәсіпорындарының қызметтерін іске асыру кезінде астық экспортын іске асыру бойынша қызметтердің лиценциясы;

 4. Астық қабылдаушы кәсіпорын мен Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қоры арасында жасалған қатысу шарты не егер астық қабылдаушы кәсіпорын астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің қатысушысы кәсіпорын болып табылмаса азаматтық-құқықтық – астық қолхатында көрсетілген, сақтау шарты бойынша кәсіпорынның азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыруды растайтын құжаттар

 5. Астықты сақтау тураы шарт, сондай-ақ несиелендіру мерзімінен асатын мерзім ішінде астықты сақтау бойынша қызметтер төлем жұргізу құжаттары- егер кепіл беруші жеке сақтауға арнаған шартқа қатыстылығы болмаған кезде;

 6. Астық қолхатын астық сақтау кәсіпорны бергенін және үзіндіні беру кезінде өтелмегенін растайтын Астық қолхаттары тіркелімінен үзінді (үзінді астық қолхаты берілген кезең ішінде толығымен жарамды).


11. ВЕКСЕЛЬ:

 1. Төлем бойынша Кепіл берушінің немесе векселді Сатушының (иесіздендіру) пайдасындағы өзге де кіріктірме міндеттерінің орындалуын растаушы құжат - егер вексель ақылы негізде алынса;

 2. Вексельді шығаруға негіз болған құжат - вексельді кепілге қою кезінде, көрсетілген қызмет, орындалған жұмыс тауарларды сатып алу-сату шарттары бойынша есеп айырысу үшін шығарылған;

 • Вексельдің шығаруы бойынша міндеттерінің орындалу шарты: қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау және тауарларды сатып алу-сату шарты;

 • Вексель шығарушы вексель иесінің пайдасында қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау және тауарларды сатып алу-сату шарттары бойынша вексель иесінің кіріктірме міндеттерінің атқарылуын растаушы құжаттар (жұмысты орындау актілері, қабылдау-тапсыру актілері, қызмет көрсету актілері т.б.);

 1. Мәмлелерді рәсімдеу бойынша арнайы талаптардың сақталуын растаушы құжат (тар) - екінші нарықта вексельді сатып алса жәе мәмлелер ерекшеліктері арнайы бір талаптарды ұстануды ұсынған жағдайларда;

 2. Вексельдегі Кепіл берушінің меншік құқығы, вексель индоссаменттердің үздіксіз қатарларына негізделуі керек.12. ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ:

 1. Тіркеу туралы белгі қойылған Келісімшартқа сәйкес барлық өзгерістер мен толықтырулармен жалпы таралған пайдалы қазбалармен байланысы жоқ жер асты құрылысын мен құрылымдарын пайдалану, барлау, өндіруге арналған келісімшарт, сондай-ақ Келісімшарттың барлық қосымшаларын қоса алғанда (геологиялық/тау-кен жыныстары);

 2. Жер қойнауын пайдалану құқықтарының туындауы процесін сүйемелдеуші құжаттар:

a) Тікелей келіссөздерді жүргізу нәтижелерінде; • Құзыретті органның уәкілетті тұлғасымен куәлендірілген тікелей келіссөздерді жүргізу туралы құзыретті орган шешімдерінен үзінді көшірме.

b) Инвестициялық бағдарламаны конкурсының жеңімпаздарын жариялау нәтижелерінде;

 • Құзыретті органның уәкілетті тұлғасымен куәлендірілген конкурс жеңімпазы туралы конкурыс комиссиясының хаттамасынан үзінді көшірме;

 • Ресми баспа басылымында жарияланған хабарландыру;

c) мәмлелерді жасау арқылы үшінші тұлғадан алу нәтижелерінде (ақылы/ақысыз):

 • Жер қойнауын пайдаланушының құқығы Кепіл берушіге ауысуы негіздеріндегі шарт;

 • Жер қойнауын пайдалану құқығын иемеденуді иесіздендіру мүліктік құқығынан бас тарту туралы ведомства аралық комиссия шешімі мен үшінші тұлғаға жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған құзыретті орган шешімі;

 • Құзыретті органмен келісімделген жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша міндеттер мен құқықтарды бірлесіп іске асыру кезінде туындайтын өзара тиімді міндеттемелер бойыша келісім және ол келісімшарттың («Жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Заңы, 3 бап, 9 тармақ) қосымшасы болып табылады–жер қойнауын пайдалану құқығын ішінара беру кезінде;

d) Қайта құрылымдау нәтижесінде:

 • Қайта құрылымдау туралы уәкілетті органдардың шешімі;

 • Өткізу актісі немесе бөлу теңгерімі;

 1. Келісімшартты тіркеу сертификаты;

 2. Жалпы пайдалануда жатқан пайдалы жер қойнауын және жерасты суларын, жер телімдеріне арналған заңды, сәйкестендірілген және өзге де құжаттар;

 3. Банк кепілдігіне жер қойнауын пайдалану құқығын беруге уәкілетті органның рұқсаты;

 4. Жұмыс бағдарламасына енгізілген өзгерістер ме толықтырулармен қоса Келісімшарттың жұмыс бағдарламасы..


13. МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ:

13.1. Кепіл берушінің жеке меншік құқығына тиесілі мұнай өнімдері: 1. Кепілге ұсынылатын саны, берілген күні, сақтау орны, кепілге ұсынылатын тауарларды сақтауға және босатуға материалдық жауапты тұлғаның қолымен куәландырылған мұнай өнімдерінің қойма анықтамасы, егер Кепілге беруші – заңды тұлға болған жағдайда қойма анықтамасы мөрмен куландырылуы және анықтамаға қол қойған тұлғалардың құзыреттерін растайтын құжаттар (бас бухгалтерді тағайындау туралы және материалдық жауапты тұлғаы тағайындау тралы бұйрықтар және т.б.) ұсыныла отырып, бірінші басшы мен бас бухгалтердің, материалдық жауапты тұлғаның қолы қойылуы тиіс;

 2. Меншік құқықтарының туындайтынын растайтын құжаттар:

a) Кепілге беруші мұнай өнімдерін сатып алған жағдайда:

 • кедендік жүк декларациясы – ҚР тыс сатып алған жағдайда,

 • өзге де тауарға ілеспе құжаттар (ілеспе жүкқұжаттар және т.б.) – ҚР аумағында базадан мұнай өнімдерін сатуды жүзеге асыратын тұлғалардан сатып алған жағдайда.

b) Кепілге беруші мұнай өнімдерін өз бетінше өндірген жағдайда:

 • Мұнай өнімдерін өндіруге лицензия, Жабдықтар құжаттары, Өндіріс төлқұжаты, Уәкілетті органға тиісті техникалық регламенттерге жауап беретін және бірыңғай өлшем бірліктерін қамтамасыз ететін мұнай өнімдерін өндіру және сату көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде тапсыруды қамтамасыз ететін Есепке алу бақылау құралдарының болуын растайтын құжаттар.

 1. Соңғы есепті күнге уәкілетті органға ұсынылған мұнай өнімдерінің өндірісі және айналымы декларациясы – егер Кепілге беруші мұнай өнімдерін сақтауды, сатуды (жаппай және бөлшекті) жүзеге асыратын жағдайда;

 2. МСТ сәйкес мұнай өнімдері сапасының төлқұжаты;

 3. Сәйкестілік сертификаты – міндетті сертификаттауға жататын мұнай өнімдеріне;

 4. Кепіл берушінің мұнай өнімдерін сақтау орнына құқығын растайтын құжат:

 • егер үй-жай Кепіл берушінің меншігі құқығына тиесілі болса: Кепіл берушінің үй-жайға меншік құқығын растайтын құжаттар;

 • егер үй-жай Кепілге берушінің жалға алу/ақысыз пайдалану құқығына тиесілі болса: жалға алу/ақысыз пайдалану шарты (егер шарттың әрекет ету мерзімі 1 (бір) жылдан асқан болса, тіркеу туралы белгісімен);

 • егер мүлік үшінші тұлғаның сақтауында болса: сақтау шарты.


14. АСТЫҚ:

14.1. Кепіл берушінің меншік құқығына тиесілі астық:

 1. Меншік құқығының туындауын растайтын құжаттар:

a) Кепіл берушінің астық сатып алған жағдайда:

 • кедендік жүк декларациясы - ҚР тыс сатып алған жағдайда.

b) Кепілге берушінің астықты өз бетінше өндірген жағдайда:

 • Кепілге беруші астық өсіретін жер тіліміне/тілімдеріне меншік құқығын немесе жерді пайдалану құқығын растайтын құжаттар, Қарыз алушының тұқымға меншік құқығын растайтын құжаттар (бар болған жағдайда) не соның негізінде тұқым сатып алынатын шарттар немесе Кепіл алушының өзінің ауыл шаруашылығы қызметі нәтижесінде тұқым алғаны туралы тиісінше рәсімделген анықтамасы.

 1. Екі бөлігінде келесі мазмұндағы: «Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қоры» АҚ кепілдік берген» жазылған күні көрсетілген жазбаны қамтитын, лауазымды тұлғаның қолы қойылған және Қордың мөрі басылған (егер астық қабылдаушы кәсіпорын астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын болса) не сақтандырушы ұйымның атауы көрсетіле отырып «Азаматтық-құқықтық жауапкершілік сақтандырылды» жазбасы бар (егер астық қабылдаушы кәсіпорын астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылмайтын болса) Астық қолхаты (қойма және кепілзаттық куәлігі);

 2. Астық қолхатын берген астық қабылдаушы кәсіпорынның4 астық сақтау бойынша қызмет жүргізуге лицензиясы;

 3. Астық қабылдаушы кәсіпорын мен Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қоры арасында жасалған қатысу шарты (егер астық қабылдаушы кәсіпорын астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын болса), не – Астық қолхатында көрсетілген сақтау шарты бойынша астық қаблдаушы кәсіпорынның азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің сақтандырылғанын растайтын құжат және астық қабылдаушы кәсіпорынның азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйақысын төлегенін растайтын құжаттар (егер астық қабылдаушы кәсіпорын кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылмайтын болса);

 4. Несиелендіру мерзімінен асатын кезеңге астық сақтау бойынша қызмет көрсету ақысын төлеу туралы құжат – Кепілге беруші өз бетінше сақтауға жағдайы болмаған кезде ұсынылады;

 5. Астық қолхатын астық сақтау кәсіпорны бергенін және үзіндіні беру кезінде өтелмегенін растайтын Астық қолхаттары тіркелімінен үзінді (үзінді астық қолхаты берілген кезең ішінде толығымен жарамды) немесе астық қолхатын шын мәнінде АҚП бергені және анықтама берілген сәтте өтелмегені туралы АҚП берген анықтама.

 6. Сапа сертификаттары және Сәйкестілік сертификаттары (тұқымды аттестаттау – таңдаулы астық үшін, тұқымның куәлігі – бірінші және кезекті репрорукция тұқымдары үшін) – астық ҚР-нан тыс жерден сатып алынған жағдайда;

 7. Астық сапасының төлқұжаты.


 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет