Информатиканы оқыту технологиясы мен әдістемесіжүктеу 175.42 Kb.
Дата24.04.2019
өлшемі175.42 Kb.
түріЛекция

стр. из

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБАЙ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Информатика және қолданбалы

математика кафедрасы
«БЕКІТЕМІН»

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________________М.А.Бектемесов

«____»____________________200_ ж.

Факультет деканы

____________________М.Ж. Бекпатшаев

«______» _____________200___г.

050111 информатика мамандықтары үшін

Информатиканы оқыту технологиясы мен әдістемесі

пәнінен
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Оқыту формасы __күндізгі_____________________

Факультет Физика--математика

Кафедра Информатика және қолданбалы математика

Курс 4 курс

Семестр 7

Барлығы

Кредит саны 2

Лекция 30

Лабораториялық сабақ 15

СОӨЖ 15

СӨЖ 30

Емтихан


Алматы, 2008

Жұмыс оқу бағдарламасы050111 информатика

____________________________________________________________

мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары кәсіптік білім беру стандарты негізінде құрастырылған.

«Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі» пәнінің типтік бағдарламасыБҒМ ҚР №_289__ «_11__» __05_____2005_ ж. бұйрығымен, «_11__» __05_____2005_ ж. бекітілген.
«Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасын доцент, п.ғ.к.,Г.З.Халықова, аға оқытушы, п.ғ.к. Г.А.Абдулкаримова құрастырған және Информатикажәне қолданбалы математика кафедрасының отырысында талқыланған.

«___»____________2005_ ж., хаттама № ________


Халикова Г.З. _______________

Абдулкаримова Г.А. _______________

Кафедра меңгерушісі, профессорБидайбеков Е.Ы. ________________

Жұмыс оқу бағдарламасы факульттетің Ғылыми Кеңесінде (Жалпы университеттік кафедраларға арналған университеттің әдістемелік Кеңесінде) мақұлданған. «_03__»_03____________2008_ ж., хаттама № ________Факультет Кеңесінің төрағасы, профессор

М.Ж. Бекпатшаев _______________


1. Пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттері.

Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі пәнін оқытудың мақсаты Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, «Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі» курсы оқытудың басты мақсаттарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді: білім берудің барлық баспалдақтарында информатиканы оқыту теориясына байланысты жаңа білімді үйрену, ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланудың дидактикалық мүмкіндіктерін меңгеру, арнайы әдістермен оқушылардың қабілеттерін толығырақ ашу және дамыту. «Информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясы» пәні ақпараттандыру құралдарын пайдалануға байланысты мәселелерді қарастырады, адамның ақпараттық коммуникациялық технологияларды меңгеру тәжірибесін түсіндіруді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, білім беру жүйесін ақпараттандыруда толық жетекші роль атқарады.

Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі пәнін оқытудың міндеттері – информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің теориялық негіздерін меңгеру, болашақ информатика пәні мұғалімін «информатьика» курсын оқытуға қажетті білім, іскерлік пен дағдылармен қамтамасыз ету; сондай-ақ, студенттерді озық педагогикалық іс-әрекеттің жалпыланған тәжірибесі негізінде өз бетімен сабақты жоспарлауға, тақырыптық жоспар құруға, сабақ конспектісін жасауға, әдістемелік жұмыстар жасауға баулу; оқу процесінде пайдаланылатын нақты қолданбалы программалық қамтамасыз етуді пайдаланатын мамандарды дайындау.
Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі пәнін оқудың нәтижесінде студенттер:

 • Информатика мен ақпараттық коммуникациялық технологияларды оқытудың барлық мақсаттарын – білім беру, тәрбилеу, дамыту – түсініп, білуі тиіс;

 • Жалпы білім берудегі Информатика мен ақпараттық коммуникациялық технологиялардың орны мен мәнін білуі тиіс; Информатика мен ақпараттық коммуникациялық технологиялар курсының тұжырымдамалары мен мазмұнын тұтас білуі тиіс; Мазмұнды іріктеу принципін түсініп, оны пайдалана білуі тиіс;

 • Информатика мен ақпараттық коммуникациялық технологиялар курсын оқыту құралдарын меңгеруі тиіс, оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін меңгеру, оқушылардың ақыл-ой әрекетін басқара білуі тиіс; Сабақтың әртүрлі ұйымдастыру формаларын меңгере білуі тиіс; Информатика мен ақпараттық коммуникациялық технологиялар курсының басқа пәндермен пәнаралық байланысын жобалап, құра білу іскерлігі болуы тиіс;

 • Информатика мен ақпараттық коммуникациялық технологияларды оқыту процесін талдауды үйреніп, оның программалық және техникалық қамтамасыз етілуін жасап, пайдалана білуі тиіс.

«Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі» курсы «Педагогикалық информатика» «Информатика», «Информатиканы оқыту әдістемесі», «Педагогика», «психология» және т.б. пәндерден алынған білімге сүйенеді.

Пәндер атауы, олардың бөлімдері

1

Педагогикалық информатика. Тақырыптар: Информатикалық білім - беру білім беруді ақпараттандырудың факторы ретінде. Педагогикалық және ақпараттық технологиялар.

2

Информатика. Тақырыптар: Ақпарат, ақпараттық процесстер. Ақпараттық технологиялар. Алгоритмдеу және программалау. Есептеуіш техника негіздері. Формальдау және модельдеу. Компьютерлік телекоммуникация

3

Педагогика. Тақырыптар: Оқыту принциптері. Оқыту әдістері. Оқыту технологиялары. Оқыту құралдары. Оқу процесін ұйымдастыру формалары..

4

Психология. Тақырыптар: Жеке тұлға және іс-әрекет. Жеке тұлғаның танымдық процестері. Жеке тұлғаның психологиялық ерекшеліктері.2. Пәннің мазмұны
2.1.Лекциялық курс


№ тақырыптар

Тақырыптар мазмұны

Сағаттар саны

1-бөлім.

Орта мектепте информатиканы оқыту әдістемесінің жалпы мәселелері.


Педагогикалық білім жүйесіндегі информатиканы оқыту теориясы

мен әдістемесі.2Мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттерінің жүйесі

1Информатика және ақпараттық коммуникациялық технологиялар негіздерін оқытудың мазмұны мен құрылымы.

2Бастауыш мектепте информатика негіздерінің кіріктіріліп оқытылуы

1Орта мектептегі информатиканың негізгі (базалық) курсы

2Орта мектептің жоғарғы буынында информатиканы саралап оқыту.

112-жылдық білім беру жағдайында информатиканы оқыту мәселелері

1Информатика курсын программалық қамтамасыз ету

1Жалпы орта білім беру жүйесіндегі компьютерлік телекоммуникациялар

1Жоғарғы мектептегі информатика.

1

2-бөлім.

Информатиканы оқыту процесі


Информатика кабинетінің жабдықталуы.

1Информатика курсы бойынша оқу процесін жоспарлау.

1Информатика негіздері және оның қолданылуларын мектепте қосымша оқытудың түрлері.

1Оқыту нәтижелерін тексеру мен бағалауды ұйымдастыру.

1

3-бөлім

Информатика негіздерін оқыту технологиялары


Информациялар теориясы мен ақпараттық процестер теориясының

негіздерін оқыту технологиясы2Алгоритмдеу негіздері мен программалау технологиясын оқыту

5Негізгі аппараттық құралдар мен жүйелі программалық қамтамасыз ету негіздерін оқыту технологиясы

2Ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды оқыту технологиясы.

2Модельдеу теориясының негіздерін оқыту технологиясы.

2
Барлығы

30

2.2. Лабораториялық сабақтар (6-семестр)№№

п.п.


Лабораториялық сабақтардың аты мен мазмұны

Сағаттар саныПрограммалау тілдерін таңдау мен оны оқытудың әдістемелік аспектілері.


3Алгоритмдеу негіздерін оқыту барысында атқарушылар жүйесі мен алгоритмдік тілді пайдалану. Тақырыптарға сәйкес программалық құралдармен танысу. Информатиканың базалық курсының оқу бөлімінің тақырыптары бойынша көп деңгейлі тапсырмалар жүйесін жасау, қызықты есептер құрастыру

3Есеп шығару барысында пән аралық байланысты пайдалану әдістемесі.

3Компьютердің архитектурасы және жұмыс істеу принципімен оқушыларды таныстыру әдістемесі.

3Дербес тапсырмаларды орындау.

3

Барлығы

15
№№

п.п.


Лабораториялық сабақтардың аты мен мазмұны (7- семестр)

Сағаттар саныИнформатика курсы бойынша оқу процесін жоспарлау. Сабақты талдау.

Информатика пәнінен базалық курс материалдарын құрылымдау.2Ақпарат және ақпараттық процестер бағытын оқыту әдістемесі

2Ақпараттың берілуі бағытын оқыту әдістемесі

1Компьютер бағытын оқыту әдістемесі.

2Формальдау мен модельдеу бағытын оқыту әдістемесі.

2Алгоритмдеу және программалау бағытын оқыту әдістемесі

3Ақпараттық технологиялар бағытын оқыту әдістемесі

3

Барлығы

15

2.4. Оқытушының жетекшілігімен орындайтын студенттердің өзіндік жұмысы (6-семестр)

№№ п.п.

Тақырыптар аты мен СОӨЖ-ге арналған тапсырмалар мазмұны

Өткізу түрі

Сағаттар саны

1

Информатика ғылым және оқу пәні ретінде. Информатиканы оқыту әдістемесі.

1. Информатика ғылым және орта мектептегі оқу пәні ретінде.

2. Информатиканы оқыту әдістемесі педагогика ғылымының жаңа бөлімі ретінде және информатика мұғалімдерін дайындау пәні ретінде


Семинар.

2

2

Информатика курсын оқытудың мақсаттары. Информатика курсының мазмұны мен құрылымы.

1. Жалпы білім беретін орта мектепте информатика негіздерін оқытудың жалпы және нақты мақсаттары

2. Компьютерлік сауаттылық мектепке информатика негіздерін енгізудің алғашқы мақсаты ретінде.

3. Оқушылардың ақпараттық мәдениеті мектепте информатиканы оқытудың болашақ мақсаты ретінде

4. Информатиканы оқыту мазмұнын қалыптастырудың жалпы принциптері

5. Информатика пәнінің мазмұнының қалыптасу кезеңдерін талдау.

6. Информатикадан үздіксіз білім беру мазмұнының қалыптасу тұжырымдамасы


Семинар.

2

3

12-жылдық білім беру жағдайында информатиканы оқыту мәселелері

1. Жалпы білім беретін орта мектепте бағдаралды дайындықтың мазмұны мен оны ұйымдастыру2. Негізгі мектеп оқушыларын бағдаралды даярлауда оқу нәтижелерін бағалау жүйесінің деңгейлері.

3. Бағдарлы оқыту жағдайында «информатика» саласы бойынша оқытылатын қолданбалы курстардың мазмұны

4

Информатиканы оқытуды ұйымдастыру. Есептегіш техника кабинеті.
1. Информатикадан оқу жұмысын ұйымдастырудың формалары мен әдістері.

2. Оқыту құралдары: есептеуіш техника кабинеті және программалық қамтамасыз ету.

3. Есептеуіш техника кабинетінің жұмысын ұйымдастыру мен жабдықтауға қойылатын санитарлық гигиеналық талаптар.

4. Есептеуіш техника кабинетінің жұмысын ұйымдастыру.Семинар.

2

5

Информатиканы қосымша оқытудың түрлері.

1. Информатиканы қосымша оқытудың түрлерін талдау

2. Информатика курсынан факультативтік сабақтар ұйымдастыру әдістемесі

3. Олимпида өткізуді ұйымдастыру әдістемесі

4. Информатика курсынан жүргізілетін басқа да сыныптан тыс жұмыстар (үйірме, экскурсия, қызықты кештер, мектептегі информатика қоғамының жұмысы)


Семинар.

2

2.4. Оқытушының жетекшілігімен орындайтын студенттердің өзіндік жұмысы (7- семестр)


№№ п.п.

Тақырыптар аты мен СОӨЖ-ге арналған тапсырмалар мазмұны

Өткізу түрі

Сағаттар саны

1

Информатика курсы бойынша оқу процесін жоспарлау. Сабақты талдау.

Информатика пәнінен базалық курс материалдарын құрылымдау.

1. Информатика ғылым және орта мектептегі оқу пәні ретінде.

2. Көрсетілген видео филм бойынша информатика сабағын талдау.

3. Информатика курсының мазмұндық бағыттары бойынша сабақты құрылымдау тәсілдері


Семинар.

2

2

Ақпарат және ақпараттық процестер бағытын оқыту әдістемесі
1. Информатиканың базалық курсында тақырыпты оқытудың мақсаттары мен міндеттері

2. Бөлімнің негізгі ұғымдарына толық талдау жасау

3. Оқу материалының логикалық құрылымдық моделін құру

4. Негізгі ұғымдар жүйесіндегі пән ішілік және пән аралық байланысты сипаттау

5. Тақырыпты оқыту жоспарын құру


Семинар.

2

3

Компьютер бағытын оқыту әдістемесі

1. Информатиканың базалық курсында тақырыпты оқытудың мақсаттары мен міндеттері

2. Бөлімнің негізгі ұғымдарды оқытудың логикалық ретін анықтау

3. Оқу материалының логикалық құрылымдық моделін құру

4. Компьютердің құрылымы мен оның жұмыс істеу принципіне байланысты негізгі ұғымдарды оқытудың әдістерін формаларын, құралдарын айқындау


Семинар.

3

4

Формальдау мен модельдеу бағытын оқыту әдістемесі.

1. Информатиканың базалық курсында тақырыпты оқытудың мақсаттары мен міндеттері

2. Әртүрлі белгілеріне қарай ақпараттық моделдерді топтастыру

3. Оқу материалының логикалық құрылымдық моделін құру

4. Ақпаарттық моделдеу негіздерін оқыту процесінде пайдаланылатын есептер жүйесі


Семинар.

3

5

Алгоритмдеу және программалау бағытын оқыту әдістемесі

1. Информатиканың базалық курсында алгоритмдеу мен программалау негіздерін оқытудың мақсаттары мен міндеттері

2. Алгоритмдеу мен программалаудың негізгі ұғымдарын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері

3. Оқыту жүйелеріндегі атқарушылар мен олардың алгоритмдеуді оқытудағы пайдаланылуы

4. Оқушыларды программалаудың негізгі парадигмаларымен таныстыру әдістемесі


Семинар.

5

2.5. Студенттердің өзіндік жұмысы
№№ п.п.

Тақырыптар аты мен СӨЖ-ге арналған тапсырмалар мазмұны

Бақылау түрі

Сағаттар саны

1

Информатиканың базалық курсының оқу бөлімінің тақырыптарын құрылымдау (тақырыптың құрылымданған конспектісін мысал арқылы)

Жұмысты тапсыру түрі:

презентация


2

Информатиканың базалық курсының теориялық материалдарының негізінде ағымдық, аралық, қорытынды және өзіндік бақылауды ұйымдастыруға арналған тест тапсырмаларын дайындау.


Жұмысты тапсыру түрі:

Кез келген ортада құрылған программа


3

Информатиканың базалық курсының бөлімдерінің тақырыптары бойынша қызықты тапсырмалар, қызықты есептер құрастыру

Жұмысты тапсыру түрі:

6 бет мәтін (А4 форматында).


4.

Информатиканың таңдаулы бөлімдерінің бірінен факультативтік курстың бағдарламасын және жүргізу әдістемесін жасау

Жұмысты тапсыру түрі:

Электрондық мәтін (А4 форматында).


3. ПӘНГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР
3.1.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


 1. Баранов В.Ю. Формы ответов при автоматизированном контроле знаний. ИнфО. – 2004. – N 8.

 2. Бочкин А.И. Методика обучения информационному поиску. ИнфО. – 2000. N 3.

 3. Бочкин А.И., Вислобокова Н.С. Об оценке доли знаний с помощью комбиноторных тестов. ИнфО. – 2004. – N 11.

 4. Варламова С.А. Методические приемы в преподавании информатики. Инфо. – 2000. N3.

 5. Гейн А.Г., Линецкий Е.В., Сапир М.А., Шолохович М.Ф. Информатика: модели, алгоритмы и исполнители. ИнфО. – 1989.- N 2-4.

 6. Жужжалов В.Е. Интеграция парадигм программирования в курсе информатики. ИнфО. – 2004. – N 10.

 7. Зимин А.Л., Хеннер Е.К. Повышение квалификации работников образования в области информационно-коммуникационных технологий. ИнфО. – 2004. – N 12.

 8. Каймин В.А. Курс информатики: состояние, методика и перспективы. ИнфО. – 1990. N 6.

 9. Кателл Д. Информационные и коммуникационные технологии для активного обучения. ИнфО. – 2004. – N 3.

 10. Китаевская Т.Ю., Арзамасцев А.А., Слетков Д.В. Автоматизированная система проектирования содержания обучения информатике в вузе. ИнфО. – 2004. – N 12.

 11. Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Современный курс информатики: от концепции к содержанию. ИнфО. – 2004. – N 1,2.

 12. Леднев В.С., Кузнецов А.А., Бешенков С.А. Состояние и перспективы курса информатики в общеобразовательной школе. ИнфО. – 1998. N 3.

 13. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: педагогика, 1988.

 14. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов педвузов/ М.П. Лапчик и др. Москва «Академия», 2001. – 624 с.

 15. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высш.шк., 1990.

 16. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. М.: Педагогика, 1989.

 17. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. - М.: Просвещение, 1988.

 18. Погодина Е.В., Луганская С.В.Касторнов А.Ф. Активные формы повышения профессионализма учителей информатики. ИнфО. – 2004. – N 11.

 19. Халықова К.З. Информатиканы оқыту әдістемесі. Алматы, «Білім». 2000 ж. – 196 б.

3.2. Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар

 1. Орта мектепте информатиканы оқыту әдістемесінің жалпы мәселелері.

 2. Педагогикалық білім жүйесіндегі информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі.

 3. Мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттерінің жүйесі

 4. Информатика және ақпараттық коммуникациялық технологиялар негіздерін оқытудың мазмұны мен құрылымы.

 5. Бастауыш мектепте информатика негіздерінің кіріктіріліп оқытылуы

 6. Орта мектептегі информатиканың негізгі (базалық) курсы

 7. Орта мектептің жоғарғы буынында информатиканы саралап оқыту.

 8. Информатика курсын программалық қамтамасыз ету

 9. Жалпы орта білім беру жүйесіндегі компьютерлік телекоммуникациялар

 10. Жоғарғы мектептегі информатика.

 11. Информатиканы оқыту процесі

 12. Информатика кабинетінің жабдықталуы.

 13. Информатика курсы бойынша оқу процесін жоспарлау.

 14. Информатика негіздері және оның қолданылуларын мектепте қосымша оқытудың түрлері.

 15. Оқыту нәтижелерін тексеру мен бағалауды ұйымдастыру.

 16. Информатика негіздерін оқыту технологиялары

 17. Информациялар теориясы мен ақпараттық процестер теориясының негіздерін оқыту технологиясы

 18. Алгоритмдеу негіздері мен программалау технологиясын оқыту технологиясы

 19. Негізгі аппараттық құралдар мен жүйелі программалық қамтамасыз ету негіздерін оқыту технологиясы

 20. Модельдеу теориясының негіздерін оқыту технологиясы

Ф ҚазҰПУ 0703- 2- 06 Жұмыс оқу бағдарламасы

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет