Iнститут мистецтвжүктеу 1.49 Mb.
бет1/10
Дата26.04.2019
өлшемі1.49 Mb.
түріПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


НАУКОВІ ПРАЦІ

ВИКЛАДАЧІВ КНУКіМ

за 2011р.

Бібліографічний покажчик


Київ – 2012

УДК 013(477-25)

ББК Ч 755.22:Ч 21

Н 34

Укладач: І. Л. Маловська, зав. відділу науково-методичної роботи бібліотеки


Науковий редактор: А. І. Гурбанська, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи КНУКіМ
Бібліографічна редакція: Т. В. Улятовська, Г. О. Стешенко, В. В. Степко.
Відповідальний за випуск: Ю. І. Горбань, заст. директора бібліотеки КНУКіМ

Друкується за рішенням головної Вченої Ради КНУКіМ.

Протокол № 6 від 25.12.2012 р.

Наукові праці викладачів КНУКіМ за 2011 р. : бібліогр. покажч. / МОНмолодьспорту України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека ; уклад. І. Л. Маловська ; наук. ред. А. І. Гурбанська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К., 2012. – 107 с.
Покажчик подає опубліковані наукові праці викладачів КНУКіМ (монографії, підручники, навчальні посібники, статті, методичні матеріали), які вийшли з друку в 2011 році та використовуються в навчальному процесі університету.

Видання розраховане на викладачів ВНЗ, наукових працівників, аспірантів і студентів.УДК 013(477-25)

ББК Ч 755.22:Ч 21

Зміст
Від укладача ………………………………………………………………………... 5

Інститут мистецтв ………………………………………………………………....6

Факультет музичного мистецтва……………………………………………...…6

Кафедра кобзарського мистецтва та бандури..…………………………………....6

Кафедра фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва…………………7

Кафедра естрадного співу………………………………………………………….11

Кафедра інструментальної музики………………………………………………. 12

Факультет режисури та хореографії……………………………………………15

Кафедра режисури естради та масових свят……………………………………. 15

Кафедра режисури драматичного театру та акторської майстерності…………16

Кафедра бальної хореографії………………………………………………………16

Кафедра народної хореографії…………………………………………………….16

Кафедра сучасної хореографії……………………………………………………..17

Кафедра класичної хореографії……………………………………………………17
Інститут державного управління і права………………………………………19

Кафедра державного управління…………………………………………………..19


Інститут журналістики та міжнародних відносин…………………………....22

Кафедра журналістики і видавничої справи…………………………………… 22

Кафедра міжнародних відносин…………………………………………………...26

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю …………………………………...31

Кафедра соціології………………………………………………………………….33

Кафедра теорії і практики перекладу……………………………………………..36


Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу…………………….38

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу………………………………………….38

Кафедра міжнародного туризму………………………………………………… 41

Кафедра економіки готельно-ресторанного і туристичного бізнесу……………42


Інститут дизайну і реклами……………………………………………………...45

Кафедра дизайну одягу…………………………………………………………….45

Кафедра графічного дизайну і реклами…………………………………………...47

Кафедра дизайну середовища……………………………………………………...49

Кафедра рисунку та живопису…………………………………………………….53
Інститут кіно і телебачення……………………………………………………...55

Кафедра режисури телебачення…………………………………………………...55

Кафедра акторів кіно……………………………………………………………….55

Кафедра тележурналістики, дикторів та телеведучих телепрограм…………….55

Кафедра операторської майстерності……………………………………………..56

Кафедра звукорежисури……………………………………………………………57


Факультет культурології………………………………………………………...59

Кафедра книгознавства і бібліотекознавства…………………………………….59

Кафедра культурології……………………………………………………………. 63

Кафедра історії України і музеєзнавства…………………………………………66


Юридичний факультет…………………………………………………………..68

Кафедра цивільно-правових дисциплін………………………………………….. 68

Кафедра теорії та історії держави і права……………………………………….. 70

Кафедра кримінального права та процесу………………………………………..72


Факультет менеджменту та економіки……………………………………… 73

Кафедра менеджменту шоу-бізнесу……………………………………………….73

Кафедра економіки…………………………………………………………………73

Кафедра комп’ютерних наук………………………………………………………79


Факультет індустрії моди……………………………………………………. ….86

Кафедра індустрії моди………..………………………………………..………….86


Загальноуніверситетські кафедри ……………………………………………..87

Кафедра української мови і літератури…………………………………………...87

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін……………………………………..89

Кафедра теорії та історії мистецтв………………………………………………...92

Кафедра фізичного виховання……………………………………………………. 95
Іменний покажчик………………………………………………………………...96

Від укладача

Неоціненним здобутком кожного навчального закладу є наукові праці професорсько-викладацького складу університету.

Для ознайомлення з науковою діяльністю КНУКіМ бібліотекою підготовлений бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів КНУКіМ за 2011 рік». Цей покажчик започатковує серію щорічних регулярних видань, які бібліотека КНУКіМ планує зробити постійними.

Покажчик подає науковий доробок викладачів КНУКіМ, що опубліковані у 2011 році. До нього увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, тези доповідей, матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Всі праці в бібліографічному покажчику розміщено за кафедрами, у межах кафедри – за алфавітом прізвищ авторів. Нумерація бібліографічних записів суцільна. Доповнює покажчик передмова «Від укладача» та іменний покажчик.

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до бібліотечних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис». ДСТУ 3582 – 97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на руссском языке. Общие требования и правила».

Видання не є вичерпним у зв'язку з тим, що інформація до нього відібрана зі звітів про наукову роботу кафедр, де деякі з авторів не змогли представити свої праці. Одначе, на нашу думку, покажчик розкриває основні наукові здобутки викладачів університету.

Бібліографічний покажчик допоможе користувачам ознайомитися з науковою діяльністю вузу та окремих викладачів за конкретний період, стане в нагоді всім, хто займається науково-дослідною діяльністю.Видання розраховане на викладачів ВНЗ, науковців, аспірантів та студентів.
IНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Кафедра кобзарського мистецтва та бандури
Наукові статті


 1. Брояко Н. Б. Бандурне мистецтво на зламі тисячоліть: надбання, сучасні тенденції розвитку, мистецькі пошуки / Н. Б. Брояко // Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство) : зб. матеріалів семінару-практикуму та «Народознавчих студій пам’яті В. Скуратівського», м. Тернопіль, 16–19 листоп. 2011 р. – К. : УЦКД, 2011. – С. 215–217.
 1. Брояко Н. Б. Психолого-педагогічні особливості навчання грі на бандурі на початковому етапі / Н. Б. Брояко // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : матеріали VІІ Міжнар. укр.-кан. наук. конф. «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці». – Чернігів, 2011. – С. 118–122.
 1. Дорофєєва В. Ю. Проблема артефакту у сучасному музичному мистецтві / В. Ю. Дорофєєва // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : матеріали VІІ Міжнар. укр.-канад. наук. конф. «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці». – Чернігів, 2011. – С. 124–127.
 1. Іваниш А. А. Специфіка виконавства в роботі студентських народних інструментальних колективів / А. А. Іваниш // Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., Луганськ, 23–25 берез. 2011 р. – К., 2011. – С. 189–193.
 1. Калужська В. «Естрадне мистецтво як феномен масової культури» / В. Калужська // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : матеріали VІІ Міжнар. укр.-канад. наук. конф. «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці». – Чернігів, 2011. – С. 139–142.Кафедра фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва
Наукові статті


 1. Грица С. Й. «Дума про удову і трьох синів» від Георгія Ткаченка і два інтерв’ю з ним / С. Й. Грица // Студії мистецтвознавчі. – 2011. – № 1. – С. 117–141.
 1. Грица С. Й. «… Її мистецький дух сильніший за обставини» / С. Й. Грица // Музика. – 2011. – № 1/2. – С. 20–23.
 1. Грица С. Й. Листи Миколи Колесси з приводу видання спадщини його батька – Філарета Колесси / С. Й. Грица // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 1. – С. 118–125.
 1. Грица С. Й. Листи Миколи Колесси з приводу видання спадщини його батька – Філарета Колесси / С. Й. Грица // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 2. – С. 37–47.
 1. Гусак Р. Д. Звукова пластична форма на теренах України (традиції та сучасні трансформаційні форми) / Р. Д. Гусак // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких зв’язків». – К., 2011.– С. 109–113.
 1. Гусак Р. Д. Традиции клезмерских капелл в современной музыкально-инструментальной культуре Подольского Приднестровья / Р. Д. Гусак // Контонация: перспективы музыкального искусства и науки о музыке. – СПб., 2011. – С. 118–125.
 1. Купцова-Величко М. Ф. Значення творчості Баха у джазовому мистецтві / М. Ф. Купцова-Величко // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2010. – Вип. 23. – С. 86–93.
 1. Купцова-Величко М. Ф. Корифеї кобзарського мистецтва / М. В. Купцова-Величко // Актуальні питання культурології / РДГУ. – Рівне, 2010. – Вип. 10, т. 2. – С. 112–119.
 1. Поріцька О. А. Рекреація синкретизму в сучасній дозвіллєвій культурі міської молоді: традиції та сучасність (за матеріалами анкетування студентів Києва та даними інтернет-ресурсів) / О. А. Поріцька // ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 2–3 черв. 2011 р. – К., 2011. – С. 147–156.
 1. Поріцька О. А. Ювілей майстра : І все на світі лише пісня. Українська… : [про І. Г. Сінельнікова] / О. А. Поріцька // Українське слово. – 2011. – 19–25 жовт.
 1. Самофалов В. М. Аналіз побудови та засоби відтворення композиційно-драматургічної цілісності органної прелюдії та фуги Й. С. Баха в перекладенні для баяна (акордеона) / В. М. Самофалов // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Теорія та методика мистецької освіти : зб. наук. пр. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», м. Київ, 27–29 квіт. 2011 р. – К., 2011. – Вип. 11(16), сер. 14. – С. 305–308.
 1. Самофалов В. М. Деякі аспекти творчості Астора П’яццолли (до 90-річчя від дня народження) трактування перекладень його творів для ансамблів з баяном (акордеоном) / В. М. Самофалов // Київське музикознавство. – К., 2011. – Вип. 36 : Культурологія та мистецтвознавство.
 1. Самофалов В. М. Й. С. Бах. Органна прелюдія та фуга a-moll (BWV 543). Аналіз принципів побудови та засоби відтворення композиційно-драматургічної цілісності музичної форми в перекладенні для баяна (акордеона) / В. М. Самофалов // Київське музикознавство : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 36 : Культурологія та мистецтвознавство.
 1. Сінельніков І. Г. «Не спи, моє серце…» / І. Г. Сінельніков // Культура і життя. – 2011. – 30 груд. – С. 7.
 1. Сінельніков І. Г. Весільний обряд росіян-старовірів Житомирщини / І. Г. Сінельніков // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журн. / НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2011. – № 2. – С. 140–145.
 1. Сінельніков І. Г. Мій ректор / І. Г. Сінельніков // Шляхами долі. Віхи життєвого літопису Анатолія Литвинчука. – Рівне, 2011. – С. 70–72.
 1. Сінельніков І. Г. Професійна підготовка керівників фольклорних колективів: питання теорії і практики / І. Г. Сінельніков // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : зб. матеріалів Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. – Суми, 2011. – С. 175–178.
 1. Сінельніков І. Г. Репертуар автентичних і фольклористичних українських колективів: питання та проблеми / І. Г. Сінельніков // Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство) : зб. матеріалів семінару-практикуму та «Народознавчих студій пам’яті В. Скуратівського», м. Тернопіль, 16–19 листоп. 2011 р. – К., 2011. – С. 399–403.

 2. Сінельніков І. Г. Старообрядницьке весілля: до питання збереження етнокультури росіян-старовірів Житомирщини / І. Г. Сінельніков // Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 верес. 2010 р. – К., 2011. – С. 50–54.
 1. Сінельніков І. Г. Сучасні молодіжні фольклорні колективи як осередки розвитку обрядової традиції України (з досвіду роботи з фольклорним ансамблем «Кралиця» КНУКіМ) / І. Г. Сінельніков // Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 23–25 берез. 2011 р. – Луганськ, 2011. – С. 367 – 372.
 1. Сінельніков І. Г. Фольклор у київському мистецькому просторі: сучасні пошуки та експериментальні театральні проекти / І. Г. Сінельніков // ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні» : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 2–3 черв. 2011 р. – К., 2011. – Т. 2. – С. 174–181.
 1. Сінельнікова В. В. «Обряди переходу» «проводи Фоми» та «свято Катеринки» як складові традиційної весняно-літньої календарної обрядовості українців Нижнього Поволжя / В. В. Сінельнікова // Матеріали до української етнології : зб. наук. пр. / НАНУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2011. – Вип. 10 (13) – С. 92–98.
 1. Сінельнікова В. В. «Рідне донське слово»: українознавчий аспект дослідження прихоперського козацького говору / В. В. Сінельнікова // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці». – Чернігів, 2011 . – С. 75–79.
 1. Сінельнікова В. В. Краєзнавчі музеї півночі Волгоградської області Російської Федерації: українознавчий аспект / В. В. Сінельнікова // Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство) : зб. матеріалів семінару-практикуму та «Народознавчих студій пам’яті В. Скуратівського», м. Тернопіль, 16–19 листоп. 2011 р. – К., 2011. – С. 403–409.
 1. Сінельнікова В. В. Маршрутами «Кралиці». Голландія / В. В. Сінельнікова // Культура і життя. – 2011. – № 34. – С. 11.
 1. Сінельнікова В. В. Маршрутами «Кралиці». Подорож перша / В. В. Сінельнікова // Культура і життя. – 2011. – № 30. – С. 7.

 2. Сінельнікова В. В. Маршрутами «Кралиці». Словаччина / В. В. Сінельнікова // Культура і життя. – 2011. – № 32. – С. 6.
 1. Сінельнікова В. В. Роль Інтернет-ресурсів у відродженні української етнокультури Нижнього Поволжя / В. В. Сінельнікова // Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 верес. 2010 р. – К., 2011. – С. 285–288.
 1. Сінельнікова В. В. Традиційна культура українців Нижнього Поволжя (кінець ХVІІ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : [спец.] 07.00.05 «Етнологія» / В. В. Сінельнікова. – К. : КНУКіМ, 2011. – 20 с.
 1. Сінельнікова В. В. Українське весілля північного заходу Волгоградської області Росії: трансформація традиції у другій половині ХХ століття / В. В. Сінельнікова // Украинская этничность в социокультурном пространстве России : материалы Междунар. науч. интернет-конф., 24 мая – 24 июня 2010 г. / под общ. ред. Д. А. Черниенко. – Уфа : Изд-во Уфим. фил. МГГУ им. М. А. Шолохова, 2011. – С. 107–128.
 1. Сінельнікова В. В. Український ономастикон нижньоволзького регіону: до питання збереження етнічної ідентичності українців Волгоградської області РФ / В. В. Сінельнікова // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. конгресу. – Л., 2010. – С. 258–263.
 1. Сінельнікова В. В. Українські етнографічні матеріали в районних краєзнавчих музеях Нижнього Поволжя / В. В. Сінельнікова // ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні»: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 2–3 черв. 2011 р. – К., 2011. – Т. І. – С. 167–172.
 1. Сінельнікова В. В. Українські етнографічні матеріали в районних краєзнавчих музеях Нижнього Поволжя / В. В. Сінельнікова // Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці», м. Чернігів, верес. 2011 р. – Чернігів, 2011. – С. 75–79.
 1. Сінельнікова В. В. Українські чумаки у Нижньому Поволжі: особливості житла та господарства (історико-етнографічний нарис середини ХVІІІ – початку ХІХ ст.) / В. В. Сінельнікова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журн. – К. : Міленіум, 2011. – № 2. – С. 168–173.
 1. Синельникова В. В. Украинские говоры Волгоградской области РФ : к вопросу о сохранении языковой самобытности [Електронний ресурс] // Материалы научной нтернет-конференции с международным участием «Филология ­– Культурология : диалог наук» / Одинц. гуманит. ун-т, Моск. обл., РФ. – Режим доступу : http://odinuni.ru/images/stories/files/scientific_effort/conference/dialog_nauk/article17.doc. – Назва з екрана.
 1. Скаженик М. В. Мелогеографическое исследование украинско-белорусского пограничья Центрального Полесья (по материалам календарного цикла бассейна Уборти) / М. В. Скаженик // Музычная культура Беларусі на скрыжаванні епох : навук. пр. Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – Мінск, 2011. – С. 167–179. – (Серыя 1, Беларуская музычная культура ; вып. 26).
 1. Скаженик М. В. Центральное Полесье в свете этномузыкального районирования (по материалам календарных обрядов и песен бассейна Уборти) / М. В. Скаженик // Фольклорно-этнографический атлас восточных славян: методы и результаты ареальных исследований. – СПб., 2011. – С. 26–27.
 1. Яромчук В. В. Віртуальний синтез мистецтв як медіа-проект / В. В. Яромчук // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К., 2011. – Вип. 26 (39). – С. 96–104.Кафедра естрадного співу
Навчальні посібники


 1. Ковмір О. М. Теоретико-методичні засади формування музичного мистецтва особистості : навч. посіб. / О. М. Ковмір. – К. : Вид-во «Дельта», 2011. – 184 с.


Наукові статті


 1. Жайворонок Н. Б. Формування феномену виконавства в українській музичній культурі другої половини ХIХ – початку ХХ ст. / Н. Б. Жайворонок // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2011. – Вип. 12. – С. 224–230.

 2. Кдирова І. О. Музичне мистецтво національних меншин в Україні за роки незалежності / І. О. Кдирова // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія «Мистецтвознавство». – Тернопіль : Вид-во ТПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – № 1 – С. 26–32.
 1. Кдирова І. О. Процес національно-культурного відродження етнічних спільнот в Україні на шляху до національної єдності / І. О. Кдирова // Економіка і держава. – 2011. № 4. – С. 104–106.
 1. Кдирова І. О. Сучасні тенденції розвитку культурної сфери в Україні і їх вплив на духовне життя суспільства (аналіз соціокультурної ситуації в сучасних умовах) / І. О. Кдирова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – K. : Міленіум, 2011. – Вип. 25. – С. 24–37.
 1. Ковмір О. М. До питань про художньо-творчу діяльність підлітків у позашкільних навчальних закладів / О. М. Ковмір // Рідна школа. – 2011. –

№ 6. – С. 41–54.


 1. Ковмір О. М. Організаційно-методична система формування музичного мислення підлітків у позашкільних навчальних закладів / О. М. Ковмір // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 69–73.
 1. Ковмір О. М. Особливості структурно-функціональної організації музичного мислення підлітків у позашкільних закладах / О. М. Ковмір // Рідна школа. – 2011. – № 5. – С. 23–27.
 1. Ковмір О. М. Педагогічна діагностика сформованості музичного мислення студентів ВНЗ культури / О. М. Ковмір // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 21–27.
 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
  2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
  2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
  2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
  2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
  2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
  2013 -> Тақырыптың өзектілігі
  2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет