Ірлік қосылу сызбасының сипаттамасыжүктеу 274.33 Kb.
Дата22.04.2019
өлшемі274.33 Kb.

Электірлік қосылу сызбасының сипаттамасы
G1көзі – өндірістік жиіліктегі синусоидалы кернеудің көзі.

Кері тиристорлы түрлендіргіш ретінде қосылған, А3 тиристорлы түрлендіргіші/реттеуіші, тәуелсіз қозумен жұмыс істейтін, Ml тұрақты ток машинасының (қозғалтқышының), орамының реттелетін кернеуімен қоректенеді.

А5 және А6 сызықты реакторлары А3 кері түрлендіргішінің теңестіргіш тогын шектейді.

А2 үш фазалы трансформаторлы тобы G1 көзінің кернеуін А3 тиристорлы түрлендіргіш/реттеуішіне берілетін төмендетілген кернеуге түрлендіреді.

Тәуелсіз қосылу сызбасы бойынша соңғысы қосылған жағдайда А4 блогы бірфазалы желілік кернеуді Ml қозғалтқышының қозу орамын қоректендіру үшін түзейді.

G4 бұрыштық ауысуларды түрлендіргіші электромашиналы агрегаттың Р1 айналу жиілігінің көрсеткішіне келіп түсетін импульсты өндіреді.

Генератор режимінде жұмыс істейтін және зерттелетін қозғалтқыштың білігіне жүктемені қамтамасыз ететін, G3 айнымалы ток машинасы А1 белсенді жүктемеге жүктелген. G2 қоздырғышы кернеумен реттелетін G3 машинасының қозу орамын қоректендіреді.

Р2 блогының мультиметрлері арқылы зәкірдің тогы мен кернеуі бақыланады, сонымен қатар М1 қозғалтқышының қозу тогы

А7 блогының кернеу мен ток сезгілері күштік электрлік тізбектен гальваникалы оқшаулайды және зәкірдің кернеу мен ток сигналдарын және М1 зерттелетін қозғалтқышының қоз тогын мөлшерлейді.

А8 коннекторы А9 компьютері мен А7 ток және кернеу сезгілерінің блогы арасындағы байланыстырушы буын функциясын орындайды.А7 компьютері ақпараттық-өлшеуіш жүйе режимінде қолданылады.

Тәжірибені жүргізу бойынша нұсқаулық

 • Тәжірибеде қолданылатын құрылғылардың ток көзінен ажыратылғандығына көз жеткізіңіз.

 • Айнымалы токтың жылулық қорғанысының электрлік қосылыс сызбасын жинаңыз. (12 бет).

 • Тәжірибеде қолданылатын, қорғаныстық жерлендіру “ “ ұяшығын G1 көзінің «РЕ» ұяшығымен жалғаңыз.

 • Аппаратураны электрлік қосылу сызбасына сәйкес жалғаңыз.

 • G2 қоздырғышының жұмыс режимін ауыстырып-қосқышын «РУЧН.» жағдайына орнатыңыз.

 • А2 үш фазалы трансформаторлы тобының номиналды екіншілік фазасын 220 В-ке тең деп орнатыңыз.

 • А1 белсенді жүктемесінің реттеуіш тұтқаларын сағат тілі бойынша шетке ауыстырыңыз.

 • G2 қоздырғышының және А3 тиристорлы түрлендіргішінің реттеуіш тұтқаларын сағат тіліне қарсы тіреуге дейін бұрыңыз.

 • Р2 мултиметрлер блогының «СЕТЬ» ажыратқышын және Р1 айналу жиілігінің көрсеткішін қосыңыз.

 • А3 тиристорлы түрлендіргіш/реттеуішінің «СЕТЬ» ажыратқышын қосыңыз.

 • А3 түрлендіргіш панелінің бетіндегі «РЕВЕРСИВНЫЙ ЗФ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ» батырмасын басыңыз және оны қасында орналасқан жарық диоды жанғанға дейін басып тұрыңыз.

 • А3 тиристорлы түрлендіргішінің реттеуші тұтқасын айналдыры, оның басқару бұрышын 100 град. орнатыңыз.

 • G1 көзін қосыңыз. Оның шығыстарындағы фазаларында кернеудің бар екенін жарқырайтын жарық диоды сигнал беруі керек.

 • А3 тиристорлы түрлендіргішінің реттеуіш тұтқасын айналдырып, М1 қозғалтқышын айналу жиілігі, мысалы 1500 мин-1 дейін екпіндетіңіз.

 1. Статикалық режимде электр жетектің параметрлерін және координаттарын анықтау

 • Қозғалтқыштың айналу п [мин-1] жиілігін Р1 көрсеткішінің көмегімен өлшеңіз.

 • М1 қозғалтқышы зәкірінің If [А] қозу тогын, Iа [А] токты және Ua [В] кернеуді Р2 блогының мультиметрлерімен өлшеңіз.   1. Қозғалтқыштың статикалық механикалық мипаттамаларын анықтау • «СЕТЬ» ажыратқышын қосыңыз және G2 қоздырғышының «ВКЛ.» батырмасын басыңыз.

 • G2 генератор қоздырғышының реттеуші тұтқасын айналдырып, М1 қозғалтқышының 1а (1 А дейін) зәкр тогын өлшеңіз және Р2 блогының вольтметрі мен амперметрінің сәйкес көрсеткіштерін, сонымен қатар Р1 көрсеткішінің айналу жиілігін кестеге 1.3.1 жазып алыңыз.


Кесте 1.3.1.

Iа, А
Uа, B
n, мин 1


 • Тәжірибе аяқталғаннан кейін гриб батырмасын басу және ажыратқыштың кілтін өшіру арқылы G1 көзін өшіріңіз. Тәжірибеде қолданылған барлық блогтардың «СЕТЬ» ажыртақыштарын өшіріңіз.

 • Кесте 1.3.1 мәліметтерді қолданып айналудың бүрыштық жиілігін (1.1.1) білдіруі және (1.1.2) формуласы бойынша М қозағалтқышының электромагниттік моменті бойынша анықтаңыз.және алынған нәтижелерді 1.3.2 кестесіне енгізіңіз.Кесте 1.3.2.

М, Н - м
, с-1


   1. Зәкір кернеуінің өзгеруімен қозғалтқыштың айналу жылдамдығын және бағытын реттеу

 • Р2 мультиметрлер блогының «СЕТЬ» ажыратқышын және Р1 айналу жиілігнің көрсеткішін қосыңыз.

 • А3 тиристорлы түрлендіргіш/реттеуішінің «СЕТЬ» ажыртақышын қосыңыз.

 • А3 түрлендіргіш панелінің бетіндегі «ЗФ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ» батырмасын басыңыз және оны қасында орналасқан жарық диоды жанғанға дейін басып тұрыңыз.

 • А3 тиристорлы түрлендіргішінің реттеуші тұтқасын айналдыры, оның басқару бұрышын 100 град. орнатыңыз.

 • G1 көзін қосыңыз. Оның шығыстарындағы фазаларында кернеудің бар екенін жарқырайтын жарық диоды сигнал беруі керек.

 • А3 тиристорлы түрлендіргішінің реттеуіш тұтқасын айналдырып, М1 қозғалтқышын айналу жиілігі, мысалы 1500 мин-1 дейін екпіндетіңіз.

 • Жүктеме генераторының G2 қоздырғышының «СЕТЬ» ажыратқышын қосыңыз және «ВКЛ.» батырмасын басыңыз.

 • G2 қоздырғышының реттеуші тұтқасын айналдырып М1 қозғалтқышының зәкіріндегі токты, мысалы, 0,5 А-ге тең етіп орнатыңыз және оны тәжірибе барысында ұстап тұрыңыз.

 • А3 түрлендіргішінің реттеуші тұтқасын айналдырып, А3 түрлендіргішін басқару бұрышын 40.. 160 град. аралығында өзгертіңіз және Р2 блогы вольтметрінің және Р1 көрсеткішінің мәндерін 1.2.3 кестеген енгізіңіз.Кесте 1.3.3.

Un, В
n, мин-1


 • Тәжірибе аяқталғаннан кейін гриб батырмасын басу және ажыратқыштың кілтін өшіру арқылы G1 көзін өшіріңіз. Тәжірибеде қолданылған барлық блогтардың «СЕТЬ» ажыртақыштарын өшіріңіз.

 • Кесте 1.3.3 мәліметтерді қолданып айналудың бүрыштық жиілігін (1.1.1) білдіруі бойынша анықтаңыз.және алынған нәтижелерді 1.3.4 кестесіне енгізіңіз.


Кесте 1.3.4.

Ua, В
, с-1
1.3.4 кестесінің мәліметтерін қолданып, қозғалтықштың = f (Ua) тәуелділігін құрастырыңыз.
   1. Өтпелі режимдегі электр жетегінің параметрлері мен координаттарын анықтау

 • А9 персоналды компьютерін жұмыс жағдайын келтіріңіз. «Тұрақты ток машиналарының режимдік параметрлерін тіркеуші» бағдарламасын іске қосыңыз.

 • «Запустить» виртуальды батырмасын басыңыз.

 • Р2 мкльтиметрлер блогының «СЕТЬ» ажыратқышын және Р1 айналу жиілігнің және А5 ток пен кернеу сезгілерінің блогының көрсеткішін қосыңыз.

 • А3 тиристорлы түрлендіргіш/реттеуішінің «СЕТЬ» ажыртақышын қосыңыз.

 • А3 түрлендіргіш панелінің бетіндегі «ЗФ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ» батырмасын басыңыз және оны қасында орналасқан жарық диоды жанғанға дейін басып тұрыңыз.

 • А3 тиристорлы түрлендіргішінің реттеуші тұтқасын айналдыры, оның басқару бұрышын 100 град. орнатыңыз.

 • G1 көзін қосыңыз. Оның шығыстарындағы фазаларында кернеудің бар екенін жарқырайтын жарық диоды сигнал беруі керек.

 • А3 тиристорлы түрлендіргішінің реттеуіш тұтқасын айналдырып, М1 қозғалтқышын айналу жиілігі, мысалы 1500 мин-1 дейін екпіндетіңіз

 • G2 қоздырғышының «СЕТЬ» ажыратқышын қосыңыз және «ВКЛ.» батырмасын басыңыз.

 • G2 қоздырғышының реттеуші тұтқасын айналдырып М1 қозғалтқышының зәкіріндегі токты, мысалы, 0,5 А-ге тең етіп орнатыңыз.

 • Өтпелі үрдісті ұйымдастырыңыз, мысалы М1 қозғалтқышының тастау-лақтыру жүктемесі. Ол үшін «ОТКЛ.» батырмасын және 5 с өткеннен соң G2 қозғалтқышының «ВКЛ.» батырмасын басыңыз.

 • Нақты уақыттағы электр жетектің параметрлері мен координаттарыының өзгеруін бақылаңыз

 • Өтпелі процесс аяқталғаннан кейін виртуальды «Остановить» батырмасын басыңыз және электр жетектің параметрлері мен координаттарының жадында ұсталған уақыттан тәуелділігін талдаңыз.

 • Тәжірибе аяқталғаннан кейін гриб батырмасын басу және ажыратқыштың кілтін өшіру арқылы G1 көзін өшіріңіз. Тәжірибеде қолданылған барлық блогтардың «СЕТЬ» ажыртақыштарын өшіріңіз. 1. «Тұрақты ток машиналарының режимдік прпметрлерін тіркеуші» бағдарламасын қолдану бойынша ұсыныстар • Графиктердегі нүктелердің координаттарын анықтау үшін экранда кескінделген тінтуір көрсеткішінің ағымдағы координатарын қолданыңыз.

 • Масштабтауды графиктегі тінтуірдің сол батырмасын басу, және оны жібермей, манипляторды солдан оңға және жоғарыдан төменге орын ауыстыру жолымен іске асырылады. Бастапқы масштабқа келтіру манипуляторды кері оңнан солға және төменнен жоғарыға – орын ауыстыруымен арқылы іске асырылады.
 • Графиктерді координаттар осіне қатысты тінтуірдің оң батырмасын басу және сәйкес объекте ұстап тұру және оны қажетті жаққа бір мезгілде орнын ауыстыру жолы арқылы қозғаңыз

 • Механикалық сипаттаманың құрылу аймағын сәйкес виртуалды батырманы басу арқылы немесе «Пробел» батырмасын басу арқылы тазартыңыз.

 1. «Өндірістік жиілікті кернеу көзі – фазалы роторлары бар қозғалтқыш» жүйенің электр жетегі


 • Электрлік қосылу сызбасы

 • Аппаратуралар тізімі

 • Электрлік қосылу сызбаларының сипаттамасы

 • Тәжірибені жүргізу бойынша нұсқаулық

Электрлік қосылу сызбасы (жалғасы)

Аппаратуралар тізімі


Белгіленуі

Аталуы

Түрі

Параметрлері

А1

Үш фазалы трансформаторлы топ

347.1

3 х 80 ВА; 230/242, 235, 230, 226, 220, 133,

127 В

АЗ

Үш полюсті ажыратқыш рехполюсный вьрслючатель

301.1

400 В; 10 А

А4

Айнымалы ток машинасының ротор тізбегі үшін реостат

307.1

3 х0...40 Ом; 1 А

А5

Ток және кернеу сезгілерінің блогы

402.3

3 "ток – кернеу"

өлшеуіш түрлендіргіші5А/0,5А/5 В;

3 "кернеу – кернеу"

өлшеуіш түрлендіргіші

1000 В/100 В/3 В


А 6

Коннектор

330

8 аналог, дифф. кірістер; 2 аналог. шығыстар;

8 цифр. кірістер/шығыстарА7

Персоналды компьютер

550

IBM-ақпарат жинайтын үйлесімді

плата PCI 6024ЕG1

Үш фазалы қорек көзі

201.2

400 В 16 А

G2

Тұрақты ток машинасының қорек көзі

206.1

0.. .250 В - 3 А (якорь)

200 В -; 1 А (вқозу)

G3

Тұрақты ток машинасы

101.1

90 Вт; 220 В 0,76 А (якорь) 220 В (возбуждение)

G4

Бұрыштық ауысулар

түрлендіргіші

104

6 шығыс дабылдары

Ml

Айнымалы ток машина

102.1

100 Вт; 230 В ~; 1500 мин-1

Р1

Айналу жиілігін көрсеткіш

506.3

2000. ..0...2000 мин-1

Р2

Қуаттар өлшегіші

507.2

15; 60; 150; 300; 600 В, 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А

РЗ

Мультиметрлер блогы

508.2

3 мультиметра

0...1000 В

0...10 A

0...20 МОмЭлектірлік қосылу сызбасының сипаттамасы

G1көзі – өндірістік жиіліктегі синусоидалы кернеудің көзі.

G2 тұрақты ток қозғалтқышын қоректендіпу көзі, тежеуші режимде жұмыс істейтін, параллельді қозуы бар G3 айнымалы ток машинасының орамының реттелетін кернеуімен қоректену үшін қолданылады.

G4 бұрыштық ауысуларды түрлендіргіші электромашиналы агрегаттың Р1 айналу жиілігінің көрсеткішіне келіп түсетін импульсты өндіреді.

М1 машинасы (фазалы роторы бар ассинхронды қозғалтқыш) қоректі G1 көзінен А1 үш фазалы трансформатолар тобы және А3 үш полюсті ажыратқышы арқылы алады.

А4 реостаты М1 ассинхронды қозғалтқышының роторының тізбегінің активті кедергісін өзгерту үшін қызмет етеді.

Р2 қуат өлшеушісі зерттелетін М1 қозғалтқышының «А» фазасындағы активті қуатты өлшеу үшін қолданылады.

Р1 блогының мультиметрінің көмегімен М1 қозғалтқышының «А» фазасының тогы бақыланады.

А4 блогының кернеу және ток сезгілері тізбектің электрлі күшінен гальваникалы оқшаулайды және зерттелетін М1 қозғалтқышының «А» фазалы кернеуі және тогы, «А» фазалы кернеуі және «В» фазалы кернеуі туралы дабылды мөлшерлейді,

А5 коннектор А7 компьютер және А4 өлшегіш трансформаторлар блогы арасындағы бұйнақты байланыстыратын функцияны атқарады.А7 компьютер ақпаратты–өлшегіш жүйе режимінде қолданылады.


Тәжірибелерді қолдану бойынша нұсқаулық

 • Тәжірибеде қолданылатын құрылғылардың ток көзінен ажыратылғандығына көз жеткізіңіз.

 • Айнымалы токтың жылулық қорғанысының электрлік қосылыс сызбасын жинаңыз. (12 бет).

 • Тәжірибеде қолданылатын, қорғаныстық жерлендіру “ “ ұяшығын G1 көзінің «РЕ» ұяшығымен жалғаңыз

 • Аппаратураны электрлік қосылу сызбасына (1 нұсқа – ротро ортасында реостаты бар тізбек) сәйкес жалғаңыз

 • G2 көзінің және А3 ажыртақышының жұмыс режимін ауыстырып-қосқышын «РУЧН.» жағдайына орнатыңыз.

 • G2 көзінің және А4 реостатының реттеуші тұтқаларын сағат тіліне қарсы тіреуге дейін бұраңыз.

 • А2 трансформаторлының тобының номиналды екіншілік фазасын 133 В-ке тең деп орнатыңыз.

 • Р1 айналу жиілігіннің көрсеткіші, Р2 қуаттар өлшегішін, А3 ажыратқышының және Р3 мультиметрлер блогының «СЕТЬ» ажыратқышын қосыңыз.

 • G1 көзін қосыңыз. Оның шығыстарындағы фазаларында кернеудің бар екенін жарқырайтын жарық диоды сигнал беруі керек.

 • А3 ажыратқышын қосу арқылы М1 қозғалтқышын іске қосыңыз.
 1. Статикалық режимде электр жетектің параметрлерін және координаттарын анықтау

 • М1 қозғалтқыштың айналу п [мин-1] жиілігін Р1 көрсеткішінің көмегімен өлшеңіз.

 • М1 қозғалтқышы тұтынатын Р Вт] активті және Q [Вар] реактивті қуаттарын Р2 өлшеуішінің көмегімен анықтаңыз.

 • М1 қозғалтқышының старторының тогын Р3 блогының мультиметрімен өлшеңіз.

 1. Қозғалтқыштың статикалық механикалық сипаттамаларын анықтау

 • G2 көзінің «СЕТЬ» ажыратқышын қосыңыз және «ВКЛ.» батырмасын басыңыз.

 • G2 көзінің реттеуші тұтқасын айналдырып, зерттелетін М1 қозғалтқышы білігіне сәтін өзгертіңіз және 1.4.1 кестесіне 1-ші статорлық орамның ток мәнін, Р активті қуатын және айналу жиілігін енгізіңіз.

Кесте 1.4.1

I, А
Р, Вт
n, мин-1 • Тәжірибенің аяқталуы бойынша G2 қоздырғышының реттеуіш тұтқасын сағат тіліне қарсы тіреуге дейін бұрыңыз және «ОТКЛ.» батырмасын басыңыз. G1 көзінің гриб батырмасын басу және А3 ажыратқышын «ОТКЛ.» батырмасын басу арқылы өшіріңіз. Тәжірибеде қолданылған барлық блогтардың «СЕТЬ» ажыртақыштарын өшіріңіз.1.4.1 кестесінің мәліметтерін қолданып, бұрыштық жылдамдығының мәнін және қозғалтқыштың М электромагниттік моменті арқылы есептеңіз

 (1.4.1)
мұнда

Р – М1 қозғалтқышы фазасымен қолданылатын активная қуат, Вт; г – М1 қозғалтқышы орамы жағындағы фазаның активті кедергісі, Ом (г = 21 Ом);I – Ml қозғалтқышының активті фазасы;

 – М1 қозғалтқышының магниттік өрісінің бұрыштық айналу жиілігі (157с'1).


Алынған нәтижелерді 1.4.2 кестесіне енгізіңіз

Кесте 1.4.2.

М, Н * м

, с-1 • 1.4.2 кестесінің мәліметтерін қолданып, қозғалтқыштың = f(М) механикалық сипаттамасының графигі түрінде құрастырыңыз.

 1. Ротор ортасындағы реостаттың кедергісінің өзгеруімен қозғалтқыштың айналу жылдамдығын реттеу • Р1 айналу жиілігінің көрсеткіші, Р2 қуаттар өлшегішін, Р3 мультиметрлер логын және А3 ажыратқышның «СЕТЬ» ажыртақышын қосыңыз.

 • G1 көзін қосыңыз. Оның шығыстарындағы фазаларында кернеудің бар екенін жарқырайтын жарық диоды сигнал беруі керек.

 • А3 ажыратқышын қосу арқылы М1 қозғалтқышын іске қосыңыз

 • А4 реостатының реттеуші тұтқасы арқылы оның кедергісін өзгертіңіз және 1.4.3 кестесіне Р1 көрсеткішінің мәнін және соңғы мәнін енгізіңіз.Кесте 1.4.3.

R, Ом

n, мин-1 • Тәжірибе аяқталғаннан кейін гриб батырмасын басу және ажыратқыштың кілтін өшіру арқылы G1 көзін өшіріңіз. Тәжірибеде қолданылған барлық блогтардың «СЕТЬ» ажыртақыштарын өшіріңіз.

 • Кесте 1.4.3 мәліметтерді қолданып, қозғалтқыштың со айналуды жылдамдығын (1.1.1) білдіруі бойынша анықтаңыз.және алынған нәтижелерді 1.4.4 кестесіне енгізіңіз.Кесте 1.4.4.

R, Ом

, с-1

• 1.4.4 кестесінің мәліметтерін қолданып, = f (R) тәуелділігін құрастырыңыз.1.4.4. Өтпелі процестегі электр жетегінің параметрлері мен координаттарын анықтау


 • А7 персоналды компьютерін жұмыс жағдайын келтіріңіз. «Айнымалы ток машиналарының режимдік параметрлерін тіркеуші» бағдарламасын іске қосыңыз.

 • Тәжірибеде қолданылатын барлық блоктардың «СЕТь» ажыратқыштарын қосыңыз.

 • G1 көзін қосыңыз. Оның шығыстарындағы фазаларында кернеудің бар екенін жарқырайтын жарық диоды сигнал беруі керек.

 • А3 ажыратқышын косу арқылы М1 қозғалтқышын іске қосуды жүзеге асырыңыз.

 • G2 көзінің «ВКЛ.» батырмасын басыңыз.

 • G2 қоздырғышының реттеуші тұтқасын айналдырып оның шығысындағы токты 0,7 А-ге тең етіп орнатыңыз.

 • «Запустить» виртуалды батырмасын басып, мәліметтерді жинауды бастаңыз.

 • Қызықтыратын өтпелі үрдісті ұйымдастырыңыз, мысалы, М1 өозғалтқышы жүктемелерін тастау-лақтыру. Ол үшін «ОТКЛ.» батырмасын және 5 с өткеннен соң G2 қозғалтқышының «ВКЛ.» батырмасын басыңыз.

 • Нақты уақыттағы электр жетектің параметрлері мен координаттарыының өзгеруін бақылаңыз.

 • Өтпелі процесс аяқталғаннан кейін виртуальды «Остановить» батырмасын басыңыз және электр жетектің параметрлері мен координаттарының жадында ұсталған уақыттан тәуелділігін талдаңыз.

 • Тәжірибе аяқталғаннан кейін гриб батырмасын басу және ажыратқыштың кілтін өшіру арқылы G1 көзін өшіріңіз. Тәжірибеде қолданылған барлық блогтардың «СЕТЬ» ажыртақыштарын өшіріңіз.

1.4.5. «Айнымалы ток машиналарының режимдік праметрлерін тіркеуші» бағдарламасын қолдану бойынша ұсыныстар

 • Графиктердегі нүктелердің координаттарын анықтау үшін экранда кескінделген тінтуір көрсеткішінің ағымдағы координатарын қолданыңыз.

 • Масштабтауды графиктегі тінтуірдің сол батырмасын басу, және оны жібермей, манипляторды солдан оңға және жоғарыдан төменге орын ауыстыру жолымен іске асырылады. Бастапқы масштабқа келтіру манипуляторды кері оңнан солға және төменнен жоғарыға – орын ауыстыруымен арқылы іске асырылады.

 • Графиктерді координаттар осіне қатысты тінтуірдің оң батырмасын басу және сәйкес объекте ұстап тұру және оны қажетті жаққа бір мезгілде орнын ауыстыру жолы арқылы қозғаңыз

 • Механикалық сипаттаманың құрылу аймағын сәйкес жаққа басу арқылы немесе виртуалды «Пробел» пернесін басу арқылы тазартыңыз.

 • Механикалық сипаттаманың құрылу аймағын сәйкес «Пробел» виртуалды батырмасын басу арқылы тазартыңыз
 1. «Тиристорлы кернеу реттегіші – қысқа тұйықталуы бар ассинхронды қозғалтқыш» жүйесінің электр жетегі

 • Электрлік қосылу сызбасы

 • Аппаратуралар тізімі

 • Электрлік қосылу сызбаларының сипаттамасы

 • Тәжірибені жүргізу бойынша нұсқаулық
Электрлік қосылу сызбасы (жалғасы)


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет