Ішкі істер министрлігіжүктеу 90.26 Kb.
Дата27.04.2019
өлшемі90.26 Kb.

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік

қызметті реттеудің жай-күйі туралы

жылдық есепті әзірлеу және бекіту

қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Рұқсат беру құжаттары (рәсімдері) жөніндегі ақпарат
Ішкі істер министрлігі

(мемлекеттік органның/облыстың атауы)

1.

Рұқсат беру рәсімінің атауы

Азаматтық пиротехникалық заттар және оларды қолданатын құралдарды жасақтау бойынша қызметке лицензия беру

2.

Рұқсат беру құжатының атауы

Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша, қайта жасақтау, лицензия түпнұсқасы және (немесе) лицензияға қосымша

3.

Рұқсат беру құжатын (рәсімін) енгізу күні

«Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың, жарылғыш материалдардың айналымы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» ҚР Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 395 бұйрығы

4.

Рұқсат беру құжаты қандай деңгейде беріледі

Орталық деңгейде – ІІМ;

ІІМ аумақтық бөліністері5.

Олардың негізінде рұқсат беру құжаты берілетін халықаралық шарттардың атауы және бап нөмірі

жоқ

6.

Олардың негізінде рұқсат беру құжаты берілетін Қазақстан Республикасының Кодекстері мен Заңдарының, Президенті Жарлықтарының бабының және тармағының, тармақшасының атауы, нөмірі Үкімет қаулыларының атауы, мемлекеттік органдар бұйрықтарының немесе басқа нормативтік-құқықтық актілерінің атауы

«Мемлекеттік қызмет көрсету туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 10-бабы, 1-тармақшасы;

«Рұқсат беру және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына 1-қосымша, 1-тармақ, 1-тармақша Бірінші санатты рұқсат тізімі (лицензиялар);

«Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың, жарылғыш материалдардың айналымы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» ҚР Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 395 бұйрығының 1-тармағы, 2-тармақшасы


7.

Рұқсат беру құжатының енгізілуімен шешілуге тиіс проблеманың немесе бүгінгі таңда шешіліп жатқан проблеманың сипаты

Мемлекет қызмет көрсету кезінде уақыт және шығынды үнемдеу, тіркеу және бизнеске енгізумен қатысты (рұқсат, лицензия, аккредитация, кеңес алуға) операциялық ұстауларды төмендету мақсатында азаматық және қызметтік қару, олардың патрондары айналымы саласында қызмет жүргізуге лицензия беру электрондық форматқа ауыстырылды және «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасы» арқылы жүргізіледі.

8.

Рұқсат беру құжатын беру кезінде тәуекелдерді талдау жүйесі пайдаланыла ма

Жоқ

9.

Заңнамада өтініш берген сәттен бастап рұқсат беру құжатын берудің ең жоғары мерзімдері көзделген бе

Ия

1) лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны рәсімдеу кезінде – 15 (он бес) жұмыс күні;

2) лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта рәсімдеу, бөлу немесе тарату нысанымен заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру кезінде – 15 (он бес) жұмыс күні;

3) лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта рәсімдеу кезінде – 3 (үш) жұмыс күні;


4) лицензия және (немесе) лицензияға қосымшанының түпнұсқасын беру кезінде – 2 (екі) жұмыс күні.

10.

Рұқсат беру құжатын беру үшін төлемақы алына ма. Егер алынса, оның мөлшерін көрсетіңіз.

Ия
1) аталған қызметпен шұғылдануға рұқсат алу үшін лицензия беру үшін жинақ 10 (он) АЕК құрайды;

2) лицензияны қайта рәсімдеу үшін лицензиялық жинақ лицензия беру кезіндегі бастапқы жарғының он пайызын құрайды, алайда 4 (төрт) АЕК-тан аспауы қажет;


3) лицензия түпнұсқасын алу үшін лицензиялық жинақ лицензия беру кезіндегі бастапқы жарғының жүз пайызын құрайды.

11.

Рұқсат беру құжатының қолданылу мерзімі (ол қандай кезеңге беріледі)

Шектеусіз

12.

Есепті кезеңге берілген аталған түрдегі/кіші түрдегі рұқсат беру құжаттарының саны

0

13.

Соңғы жылда рұқсат беру құжатының талаптарына сәйкестілікті тексерулер саны

0

14.

Соңғы жылда анықталған бұзушылықтар саны

0

15.

Соңғы жылда анықталған бұзушылықтар үшін салынған айыппұл санкцияларының саны және айыппұлдардың жалпы сомасы

0

16.

Соңғы жылда тоқтатылған немесе күші жойылған рұқсат беру құжаттарының саны

0

Приложение 1

к Правилам разработки и утверждения годового отчета о состоянии

регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан


Форма

Информация по разрешительным документам (процедурам)
__ Министерство внутренних дел РК _

(наименование государственного органа/области)
1.

Наименование разрешительной процедуры

Выдача лицензии на осуществление деятельности по разработке гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.

2.

Наименование разрешительного документа

Лицензия и (или) приложение к лицензии, переоформление, дубликат лицензии и (или) приложения к лицензии.

3.

Дата введения разрешительного документа (процедуры)

Приказ Министра внутренних дел РК от 24 апреля 2015 года № 395 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, взрывчатых материалов»

4.

На каком уровне выдается разрешительный документ

На центральном уровне – МВД;

Территориальными подразделениями МВД.5.

Название международных договоров и номер статьи, на основании которых выдается разрешительный документ

нет

6.

Название, номер пункта, подпункта и статьи кодексов и законов, указов Президента Республики Казахстан, наименование постановлений Правительства, приказов или других нормативных правовых актов государственных органов, на основании которых выдается разрешительный документ

подпункт 1) статьи 10 Закона РК от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»;

подпункт 1 п.33 Перечня разрешений первой категории (лицензий) приложения 1 к Закону РК «О разрешениях и уведомлениях»;

подпункт 2 пункта 1 приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24.04.2015 года № 395 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, взрывчатых материалов».


7.

Описание проблемы, которую должно было решить введение разрешительного документа или проблемы, которую он решает на сегодняшний день

В целях снижения операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, аккредитацией, получением консультаций), включая время и затраты, в ходе проводимой работы по автоматизации и оптимизации оказания госуслуг процесс выдачи лицензий на осуществление деятельности в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему переведен в электронный формат и оказывается посредством ИС «Государственная база данных «Е-лицензирование».

8.

Используется ли система анализа рисков при выдаче разрешительного документа

Нет

9.

Предусмотрены ли законодательством максимальные сроки выдачи разрешительного документа с момента подачи заявления

Да

1) при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней;

2) при переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения – 15 (пятнадцать) рабочих дней;

3) при переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии – 3 (три) рабочих дня;

4) при выдаче дубликатов лицензии и (или) приложения к лицензии – 2 (два) рабочих дня.


10.

Взимается ли плата за выдачу разрешительного документа. Если да, укажите ее размер.

Да
1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 10 (десять) МРП;

2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10% от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 (четыре) МРП;3) лицензионный сбор за выдачу дубликата лицензии составляет сто процентов от ставки при выдаче лицензии.

11.

Срок действия разрешительного документа (на какой период он выдается)

не ограничено

12.

Количество разрешительных документов данного вида/подвида, выданных за отчетный период

0

13.

Количество проверок на соответствие требованиям разрешительного документа за отчетный период

0

14.

Количество выявленных нарушений за отчетный период

0

15.

Количество наложенных штрафных санкций и общая сумма штрафов за выявленные нарушения за последний год

0

16.

Количество приостановленных или аннулированных разрешительных документов за последний год

0

Каталог: portal -> page -> portal -> mvd -> mvd page -> mvd otchety i doclady -> mvd v sphere oborota oruzhiya1
mvd page -> Астанада жолаушыларды және жүкті автомобиль көлігімен тасымалдау ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 007 жылғы қарашадағы №1061 Қаулысы «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы»
mvd page -> Ерікті өрт сөндірушілерді бастапқы даярлаудың оқу бағдарламасы
mvd page -> Кейбір күші жойылған бұйрықтардың тізбесі
mvd page -> Қазақстан Республикасы Жол қозғалысының ережелерiн, Көлiк құралдарын пайдалануға жiберу жөнiндегi негiзгi ережелер мен жол қозғалысының
mvd page -> № исх: 8-5-47/2450-И/вн от: 07. 12. 2015 Қазақстан Республикасы
mvd v sphere oborota oruzhiya1 -> Ішкі істер министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет