Изх.№3 /18. 01. 2017г. До г-н/г-жа Кмета на Община Тетевен обл. Ловеч отче т за дейността на Народно Читалище „Развитие-1960”жүктеу 52.06 Kb.
Дата21.01.2018
өлшемі52.06 Kb.Изх.№3 /18. 01.2017г. До г-н/г-жа Кмета

на Община Тетевен

обл. Ловеч

О Т Ч Е Тза

дейността на Народно Читалище „Развитие-1960”-с.Бабинци,ул.”Главна” №40, п.к. 5726

за календарната 2016 г.

Народно Читалище „Развитие-1960”-с.Бабинци е вписано в Ловешки окръжен съд:РЕГИСТЪРА на ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА под №1, том2, стр.1 по ф.д.№698/10.10.1997г.

В съответствие с чл.10, ал.1, 2 от Закона за Народните читалища, Народно Читалище „Развитие-1960”-с.Бабинци е вписно в РЕГИСТЪРА на Народните Читалища към Министерство на Културата под №2648/ последна промяна 07.01.2015г. /

Библиотеката при Народно Читалище „Развитие-1960”-с.Бабинци е вписана в регистъра на Обществените библиотеки, под № 1361/04.10.2016г.

1.Общият брой на населението за 2016г е 301 жители.

2.Общата разгъната площ на читалището е около 280 кв.м, общинска собственост.

3.Материалната база на библиотеката е 52 кв.м., от която 35кв.м общата разгъната площ на библиотеката и 17.кв.м. читалня или информационен център по програма Глобалн@библиотеки етап 2010г.

4.Библиотечния фонд е 4194 бр.библиотечни единици , от тях набавени през 2016г-11бр.на обща стойност 88.23лв.

5.Библиотеката разполага с 3 компютъризирани работни места за потребители с интернет достъп, мултифункционално устройство и мултимедия, а темите на индивидуални консултаций през 2016г са основно:

5.1.Базови познания за работа с компютър, работа с конкретен софтуер, търсене на информация в интернет и/ или ползване на услуги чрез интернет, ползване на електронна поща, ползване на социални мрежи, ползване на други програми за комуникация, търсене на информация за свободни работни места, оформление на автобиография и кандидатстване през интернет и т.н.

5.2.Доброволците участвали в в дейността са 13 /тринадесет/.

5.3. Основната читалищна дейност за 2016 г е библиотечно- информационна и устойчиво продължение на приключилата програма Глобалн@библиотеки. Общият брой потребители за 2016г е 154, а посещенията 1461 , от тях: до 14г- 68, над 14г- 86, жени- 68, мъже- 86, с основно образование- 24, със средно- 129 , и с висше- 1 . Заетите книги за 2016г- 296 .

6.Читалището е единствената културна институция на територията на с.Бабинци с обществено-достъпна интернет връзка и с общо 1 субсидирана бройка / секретар-библиотекар/, заета по трудов договор.

Дейността на читалището е пряко свързана с условията и възможностите с които читалището разполага на този етап, за да посреща културно просветните нужди на населението от с.Бабинци.

7. Има 1 състав детски танцов с 13 участника на възраст от 7- 12 г. възраст и 3 участия за 2016г.

8. От 01.03.2016г. читалището е със запорирана банкова сметка от съдебен изпълнител. От м. март 2016 /включително/ читалището е със задължения и към НАП за дължимите месечни соц. осигигуровки и месечните трудови възнаграждения към работника.При това положение функционира основно библиотечната и библиотечно- информационната дейност и то при условие, че под някаква допълнителна форма се плаща тока и интернет- абонамента.

9.Приходи и разходи за 2016г.


Приходи и разходи

Всичко от началото на годината

/2016/

1.ПРИХОДИ1.1. Приходи от държавна субсидия

7080.00

1.2 Приходи от общинска субсидия

-


1.3. Други приходи в това число от:членски внос, наеми, дарения и т. н

160.00

ОБЩО ПРИХОДИ

7240.00

2.РАЗХОДИ
2.1. Разходи за соц. осиг. тази точка за:

-

РАЗХОДИ ЗА ДОО-17.3%, ТЗПБ-0.4%,ДОД-10%, ЗДР.ОСИГ.-8.0%

-

ДЗПО/допълнително пенсионно осиг.

-

2.2.Разходи за заплати

1355.27

2.3.Разходи за канцеларски и стопански дейности

94.98

2.4.Разходи за такси и данъци

132.32

2.5.Разходи за транспорт и телефон

214.80

2.6. Пощенски разходи

42.57

2.7.Разходи за ел. енергия

253.66

2.9.Разходи за интернет абонамент

132.00

2.10. Съд.изпълнителна служба/запор/ изп.дело №20154330400054

4966.23

ОБЩО РАЗХОДИ

7191.83

Наличност в касата на читалището на 01.10.2016г.

10.57

Наличност по сметката на читалището на 01.10.2016г

0.18
10.При разпределението на бюджет 2017 ,

Запора се очаква да падне съвсем в края на 2017г. А до тогава читалището продължава да влиза в задължения, този път към НАП за соц. осиг. и съответните лихви за закъсненията и към служителя за заплати.

Повече подробности едва ли са необходими, тъй като едва ли някой се интересува какво е положението , така че проблемите , последствията от отлагане на тяхното решаване , бягството от отговорност по принцип вещае не много добро бъдеще за читалището.

Читалището е единствената културна организация на територията на с.Бабинци, която работи със всички възрастови групи без оглед на възраст , пол, образувание, религиозна и етническа принадлежност и в това си качество повече от всякога изпитва необходимост от ремонт на сградата , за да продължи да развива и обогатява културния живот, социалната и образователна дейност на населението, запазване обичаите и традицийте, развитие творческите заложби на подрастващото поколение и т.н, като осигурява достъп до информация.

18.01.2017г. С Уважение:

Народно Читалище”РАЗВИТИЕ-1960” Секретар/библиотекар

С.Бабинци Елина Илиева

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет