Ж. З. Оразбаев, Т. Е. Ермеков, М. В. Долгов


-кесте – ЭКС 125 техникалық сипаттамасы (СМ-493Б) «Дробмаш»жүктеу 2.5 Mb.
бет3/11
Дата07.10.2017
өлшемі2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.10-кесте – ЭКС 125 техникалық сипаттамасы (СМ-493Б) «Дробмаш»

Өнімділігі, кг/ч

2000

Ауқымды көлемі
Ұзындығы

2250

Ені

930

Биіктігі

3053

Биіктігі

3390

Сепаратордың салмағы

2200

Реставрациялауды есепке алғандағы бағасы, теңге

32600,0


Қалдықтардан дайындалатын темір және автомобиль жолдары үшін қар ұстайтын шарбақтардың аэродинамикалық қарсылықтарын есептеу.

Есеп ЦП/4390 темір жолдарда қармен күрес жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жиналатын құрылымды қар ұстайтын шарбақ базасында жүргізіледі.

Аэродинамикалық көзқарас тұрғысынан қарға қарсы қалқанның торын оның өзгеріссіз қалыңдығы кезінде тұтас шарбақ ретінде қарастыруға болады.

Есеп қозғалыстың жылдамдығы кезінде ауа қысымының құйынды аймағын есепке ала отырып ені қосарланған тақтайша үшін жүргізіледі.

Мөлшері 40х160х3000 бірлікті тақтайша кезінде ауа ағынының қосарланған тақтайшаларының қарсылық ауданының бір реттік тақтайшалары кезінде анықталады:
Sқос. тақтайша = 2 · 0,32 · 3 = 1,92м2
Ауа ағынының v = 30м/с жылдамдығы кезіндегі динамикалық қысымы,
(1.7)
мұндағы: ρnb – ауаның қалыпты жағдайдағы тығыздығы.

590 Н/м2 шамасын тік бұрышты қимадағы ауа ағынының ең жоғары кернеуі деп есептеуге болады.

1.1-сурет – Қарсы күш шарбағы тағтайшасына кернеу сызбасы
мұндағы f – ең жоғары майысу;

q – тегіс көлденең жүктеменің қарқындылығы;

А және В – қауіпті қима болып табылатын шарбақтағы жөндеу орындары , мұндағы или .

Ең жоғары сәт:
(1.8)
Рұқсат берілетін жүктеме:(1.9)
Ең жоғары майысу:
(1.10)
h=40 мм, в=320 мм көлемді тақтайшалар үшін (160 мм бойынша 2 жолақтан) ось бойынша қарсылық сәт жүктемесінің сызбасына сәйкес:
(1.11)

J


1.2-сурет – Осьтер бойынша қарсылық сәті жүктемесінің сызбасы

Тақтайлардың кең бөлігімен ауа ағынына перпендикулярлы болуына қарай, олардың көлемі мына формула бойынша табылады:

Полиэтилен үшін 160-180 градус температура кезіндегі өңдеуден соң статикалық майысу кезіндегі беріктік шегі ЖҚП (жоғары қысымды полиэтилен) ТҚП (төмен қысымды полиэтилен) мына мағыналарға ие:
Gн(ЖҚП) = 12-14МПа, Gн(ТҚП) =20-38МПа.
Ең төмеңгі мағынаны қабылдаймыз: Gн = 12МПа.

Полимер қалдықтарынан тақтайшамен қабылданатын рұқсат берілетін жүктемелер есебі:

Желдің 30 м/с жылдамдығы кезіндегі нақты жүктеме,
F = ρ·S =590 ·2 ·0,16 ·3 =566,4  567Н
Майысу кезіндегі беріктік қоры:

Полимер қалдықтарындағы тақтайшаның салмағы:
Р = ρ · v · q = 0,16 - 0,04 · 3 ·108 · 10 192Н
Көлемі 40х160х3000 мм полимер қалдықтарынан жасалған тақтайшалар үшін өзіндік салмақтағы рұқсат берілетін жүктеме:
(1.12)

Полиэтиленнің өзіндік жүктемесі Рс= 192Н

Беріктік қоры:


Полиэтиленнен жасалған тақтайшаның салмағы темірбетонды тақтайшаға қарағанда 2,2 есе кем.
ҚТҚ кептіруге арналған жабдық параметрлерін таңдау және есептеу.

Барабандық кептіргіш өнімділігінің ірілігімен, энергияны аз тұтынумен, пайдаланушылық шығынының төмендігімен және жұмыстағы сенімділігімен ерекшеленеді.

Барабанның жылдамдығы мына формула бойынша анықталады:
Vб = W/А , м3 (1.13)

мұндағы W –ҚТҚ буланатын ылғалдың көлемі, кг/ч;

А – ылғал бойынша барабандағы кернеу, кг/м3,с.

Қож үшін А= 120кг/м3

6% ылғалдылық кезінде ,W= 6000 кг/сағат, онда Vб = 6000/120=50 м3

Барабанның Д=2м диаметрі кезінде.


Выбор и расчет оборудования для горохочения.

Есеп үшін екі күрсілді таңдап, төмеңгі бөліктің тиімді жұмыс ауданын есептейміз 0,7. Әрібр бөлік үшін гидрациялық есеп немесе кезекті орналасқан дірілдікті күрсіл ретінде есеп жүргіземіз.

Дірілдікті күрсілдер өнімділігі эмпириялық формула бойынша анықталады:
Q= F·q·б·l·m·n·o·k (1.14)
мұндағы F – бөліктің жұмыс ауданы, м2;

q – өзіндік өнімділігі, олардың 1 м2 беткі бөлігі, м3/с;

б – ҚТҚ төгілетін материалының тығыздығы, т/м3;

l,m,n,o,p,k - түзету коэфициенттері.

Бірінші сатыдағы бөліктің жұмыс ауданын анықтаймыз:
F= Q/(Q·б·l·m·n·o·p·k), м2 (1.15)
саңылау үшін бөліктің диаметрі 50 мм : q=42 м2/ч, б=0,3 т/м3, к=0,5, l=2,0, m=2,1, n=1, o=0,3, p=1

F= 100/(42·0.3·0.5·2·2.1·1·0.3·1)=8 м2

Күрсіл бөлігінің жұмыс ауданы 8 м2 кем болмауы тиіс.

Магнитті сепаратордың түрін таңдау.

Шаруашылық тұрмыстық қалдықтардың құрамында майы бар заттардан тұратын болса және концентрлен түрде берілетін болса, сепарациялау процесін қатты магнитті кендерді сепарациялау ретінде қарастыруға болады.

Құрғақ сепарациялау үшін қатты магнитті кендердің өнімділігі мына формула бойынша есептеледі:


Q=0,82n (L·0,1) v·б (lg(d2/d1))a·b (1.16)
мұндағы Q – өнімділігі, т/с;

n – негізгі сепарация үшін барабандар саны;

L – барабанның ұзындығы;

v – ауысу жылдамдығы (1м/с қабылданады);

б –ҚТҚ тығыздығы, т/м3;

d2,d1 ҚТҚ дәндерінің ең төмеңгі диаметрі, мм (білікті емес материал үшін = 0,01);

а – эмпириялық коэффициент;

в – эмпириялық коэффициент

Қолдағысы:

Q = 100т/с

L =1,2м (БМ 12/10 электр магнитті барабаны үшін)

Б = 7,8 т/м3 (темір үшін);

d1 =150 мм (консервтік банканың көлемі)

d2 = 0,01 d1=1,5 мм

Кестеден: а = 1, в = 1

Негізгі сепарациялау үшін барабандардың санын табамыз:

n=Q/ (0,82 (L-0,1) v(d1-d2/ lg d1/d2) a·b) (1.17)

L= 2,5м үшін (БМ/250 магнитті барабандарының сепараторы, өнімділігі 180 т/с).


n=100/0,82*(2,5-0,1)*1*7,8 (150-1,5/ lg (150/1,5)*1*1 1

1.11-кесте – БМ12/10 электрмагнитті барабанның техникалық сипаттамасы
Көрсеткіш

БМ 12/10

Барабандар ұзындығы, мм

Ішкі диаметрі, мм

Барабанның белсенді бөлігінің ұзындығы, мм

Барабанның айналу жылдамдығы, айн./мин

Ауқымды көлемі, мм

Ұзындығы

Ені

Барабанның салмағы, кгРеставрациялауды есепке алғандағы бағасы

12000

1000


1330

34

2265


1200

5150


5640,0

1.12-кесте – ПБМ 90/250 сепаратордың техникалық сипаттамасы (магнитті барабанның)
Көрсеткіш

ПБМ 90/25

Барабанның көлемі, мм

Ұзындығы


Диаметр

Өнімділігі, т/ч

Жетегінің қуаты, кВат

Сепаратордың массасы, кг

Реставрациялауды есепке алғандағы бағасы


900


2500

180


4

3180


74,60

Ұнтақтауға арналған жабдықты таңдау.

Тісті екі білікті уатқыштар ҚТҚ ірі және орташа ұнтақтауға арналған.

Тісті екі білікті уатқыштар өнімділігі каталогтан алынады. Оны сондай-ақ мына формула бойынша есептеуге болады:


Q = 188DnLSб, т/ч (1.18)
мұндағы Q- тісті уатқыштар өнімділігі, с/і;

D – біліктерінің диаметрі;

n – біліктерінің айналу жылдамдығы, айн./мин;

L – біліктерінің ұзындығы, м;

S – біліктер арасындағы маңылаудың ені, м;

 – материалдың тығыздығы, т/м3;

 = 0,25+0,58 – материалды қопсытудың коэфициенті.

Біліктерінің диаметрін D=(2+4)d max формула бойынша табады, мұндағы dmax басылатын материалдың ірілігі. Материалдың ірілігіне қарай қосымшадан уатқышты (dmax = 200мм), біліктерінің диаметрін D=(2-4)d max = 400-800 мм таңдаймыз.

Қосымшадан тісті уатқышты таңдаймыз. Алға қойылған міндет үшін ДДЗ-3м және ДДЗ-6 уатқыштары дәл келеді. Олардың техникалық сипаттамалары 1.13-кестесінде көрсетілген.
1.13-кесте – ДДЗ-3м және ДДЗ-6 уатқыштарының техникалық сипаттамалары


Көрсеткіштері

ДДЗ-3м

ДДЗ-6м

Өнімділігі , т/ч

125-180

150

Ұнтақталатын материал кесегінің ең жоғары көлемі, мм

800

600

Ұнтақталған өнімнің ірілігі, мм

0-150

0-125

Біліктерінің көлемі, мм:

Диаметрі

900

630

Ұзындығы

900

800

Біліктерінің айналу жылдамдығы, айн./мин

36

50

Электр қозғалтқыштың қуаты, кВт

25,0

20

Ұнтақтау массасы, кг

11400

12000

Негізгі көлемдері, мм

Ұзындығы

4000

3600

Ені

3270

34450

Биіктігі

1215

1235

Реставрациялауды есепке алғандағы бағасы

6890,0

5960,0

Байыту үшін жабдық таңдау.

Даңғырлау арқылы ҚТҚ барлық шикізаты ұсақ және іріге бөлінді, екеуі де ауыр және жеңіл компоненттерден тұрады. ҚТҚ ауыр және жеңіл компоненттерін бөлу үшін шикізаттың екі ағыны да пневматикалық байытуға ұшыратылады. Пневматикалық байыту үшін сепараторлар және пневматикалық тұндыру машиналары қолданылады. Пневматикалық сепараторлардың өнімділігі байытылатын ҚТҚ ірілігіне тәуелді. Өйткені жеңіл компоненттердің саны жалпы санының 80% құрайды, онда 100 т/с өнімділік кезінде өнімділігі 100 т/с төмен емес пневматикалық сепараторларды (тұндыру машиналарын) алуға болады.

1.14-кесте – СП және СПБ тұрпатты пневматикалық сепараторлардың техникалық сипаттамалары

Көрсеткіш

СП-12

СПБ-100

Өнімділігі, т/ч

100

100-140

Байытылатын концентраттың ең жоғары ірілігі, мм

75

6-50 (0-10)

Дека:

Жұмыс алаңы,м2

12,0

-

Минутына тербелу саны

310-400

-

Электр қозғалтқышының қуаты, кВт

19,8

24,0

Сепаратордың массасы, кг

14506

29500

Ауқымды көлемі, мм

Ұзындығы

8150

15800

Ені

3590

5050

Биіктігі

5000

2500

Реставрациялауды есепке алғандағы бағасы

19260,0

21760,0

1.15-кесте – ПОМ-2А пневматикалық тұндыру машинасының техникалық сипаттамасы
Көрсеткіш

ПОМ-2А

Өнімділігі, т/ч

100

Деканың алаңшалары, м

4,5

Пульстайтын ауаның саны

200-420

Ауаның шығыны, м3

15000-20000

Ауаның арыны, кн/м

3,6

Электр қозғалтқышының қуаты, кВт

4,5

Машинаның массасы, кг

6200

Ауқымды көлемі, мм
Ұзындығы

5712

Ені

1850

Биіктігі

6000

Реставрациялауды есепке алғандағы бағасы

12960,0

Көмекші жабдықтың есебі.

Шаң-тозаң аулау үшін жабдықты таңдау және есептеу.

Жеңдік сүзгілер РФГ-У пневматикалық байыту машиналарынан соң ауаны тазарту үшін қолданылады.

Жеңдік сүзгінің өнімділігі мына формула бойынша анықталады:
V=F0  q, м3 (1.19)
мұндағы F0 – сүзгі бетінің сүзіндісі,м2;

q – өзіндік өнімділігі (180-200м3/ч, м2).


1.16-кесте – Көмекші жабдықтың техникалық сипаттамасы


Көрсеткіш

ШЭ-80

ШЭ-100-80

ШЭ-120-10

ШЭ-140-100

Таспа конвейерінің ені, мм

800

1000

1200

1400

Тау жыныстары қабатының қалыңдығы кем емес, мм

До 250

До 250

300

300

Қуатты пайдалану, кВт

4,8

4,8

6,4

8,65

Тегершік

Диаметр, мм

800

800

1000

1000

Масса, кг

3334

1000

4750

5658

Реставрациялауды есепке алғандағы бағасы

6890,0

4750

7460,0

9880,0

Шанақтар мен әртүрлі сыйымдылықтарды таңдау және есептеу.

Екі ауысымдағы туліктің жұмыс нормасы кезіндегі сыйымдылығы 1600т. жүктеу шанағы:

V =, м3 (1.20)


мұндағы Q – шанақтың сыймдылығы, т;

б – материалдың төгілген массасы , т/м3;

 – шанақты толтыру коэфициенті(0,8-0,85).

Шанақтың пирамидиальды бөлігінің биіктігі:


Н1 = tg , м (1.21)
мұндағы L – ғимарат колоннасының қадамы, м;

В – шанақтың жүктеу саңылауының ені, м (в=300+600мм);

 – шанақ түбінің көлбеу бұрышы, градус ( = 50+60).
V= , м3 (1.22)
Шанақтың призмалық бөлігінің биіктігі
H2 = V-V1/1L2, м (1.23)
мұндағы 1 – шанақтың толтырылған призматикалық бөлігінің коэффициенті.
ЭКС 125 электрлік сепараторы.
1.17-кесте – ЭКС 125 электрлік сепараторының техникалық сипаттамасы


Өнімділігі, кг/ч

2000

Ауқымды көлемі

Ұзындығы

2250

Ені

930

Биіктігі

3053

Биіктігі

3390

Сепаратордың салмағы

2200

Реставрациялауды есепке алғандағы бағасы

32600,0

Электрлік сепараторлардың сапасын қажетті деңгейге дейін арттыру немесе оның өнімділігін арттыра отырып сепараторды модерлендіру керек.

Шикізат және алынатын бойынша сандық көрсеткіштер (орташаландырылған мағыналар):

Шикізаттың түсуі – 100 тонн/сағат;

Алынғандары (қайтадан қолдану үшін бөлінген бастапқы шикізат) – 78-87 тонн/сағат;

Қағаз – 18-20 тонн/сағат;

Полимерлер – 5-12 тонн /сағат;

Тамақ қалдықтары – 35-45 тонн/сағат;

Шыны – 7-9 тонн/сағат;

Сүйек – 6-8 тонн/сағат;

Металл – қара – 5-12 тонн/сағат;

түсті – 2-3 тонн/сағат.

ҚТҚ морфологиялық құрамына тәуелді түрде сұрыптау желісіне түсетін, көмуге ҚТҚ айналымдағы көлемінің 6 бастап 18-20% дейін түседі.
2 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫН ЕСЕПКЕ АЛА ОТЫРЫП ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАЛДЫҚТАРДЫ ХИМИЯЛАУ ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ
2.1 Полимер қалдықтарының режимдік параметрлерін және физикалық-механикалық қасиеттерін зертханалық зерттеу
Қазіргі уақытта Қарағанды қ. қатты тұрмыстық қалдықтарды (бұдан әрі – ҚТҚ) түзетін барлық көлемі қалалық қоқысқа шығарылады және сұрыптау және өңдеусіз көміледі [26,52-63].

Облыстық қоршаған ортаны қорғау басқармасының деректері бойынша 2007 жылдың 1 қаңтарында қоқыстарда 4,4 мың тонна ҚТҚ, ал 2008 жылы шамамен 900 мың тонна көмілген.

Қоқыстың мұндай көлемі облыста антисанитарлық, экологиялық қауіпті ахуалдың құрылуына ықпал етеді. Сондықтан да қалдықтарды сұрыптау, өңдеу және кәдеге жарату мүмкіндігімен қоқыс өңдеу зауытын жобалау мен салу қажеттілігі туындап отыр.

Морфологиялық құрамды талдау Қарағанды қ. ҚТҚ куб метрінде (2.1-кесте): 36% қағаз, 14% тамақ қалдықтарының, 6% тоқыма бұйымдарының, 4% металлдың, 4% шыны, 9% пластмасса және қалдықтардан тұратын полимердің бар екендігін көрсетіп отыр. Мұндағы полимерлік қалдықтардың үлесі жалпы массада өсіп отыр.Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер, магистранттар және докторанттар!
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> А. Е. Сыдықованың «Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның қалыптасуының конституциялық-құқықтық мәселелері» тақырыбындағы диссертациялық жұмысына аннотация Зерттеудің өзектілігі
nauka -> Международная научная конференция
nauka -> Ақпараттық хат «Қаржы, есеп, басқару және туризм салаларындағы заманауи экономикалық мәселелер»
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> Конференция мақсаты : Педагог кадрлар даярлау жүйесін жетілдіру, тәжірибе алмасу, жаңашылдыққа ұмтылудың жаңа мүмкіндіктерін ашуға ықпал ету
nauka -> Информационное письмо


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет