Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қОРҒАУжүктеу 312.64 Kb.
Дата01.05.2019
өлшемі312.64 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

Е ПОӘК 042-14.4.05.

1.20.32/02- 2013 ж.ПOӘК

«Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау» пәннінің студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешені«30» 09. 2013 ж.

№ 2 басылым«ЖЕР БЕТІНДЕГІ ЖӘНЕ СУДАҒЫ ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІ ҚОРҒАУ»
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В073100– «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығына арналған


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013АЛҒЫ СӨЗ
1. ҚҰРАСТЫРҒАН

Құрастырушы: техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қоргау» кафедрасының профессор м.а.

Сарсембенова О.Ж. ____________ « 28 » 08 2012 ж.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедра отырысында


« 3 » 09 2013 ж. № 1 хаттама
Кафедра меңгерушісі,доцент ____________ Кабышева Ж.К.
2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро отырысында

Хаттама № 1 «__18_» __09___ 2013ж.

АФ ОӘБ төрағасы _________ доцент м.а. Тлеубаева А.В.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады

Хаттама № 1 «_18__» ___09__ 2013ж.


Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,

оқу – әдістемелік жұмысы бойынша проректор профессор Искакова Г.К.4 №2 басылым 30.09.2009 ж. ауыстыруға кіргізілді. Кешен Қазақстан республикасының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты МЖБС негізінде жаңартылған 5.04.019.-2011. Бакалавриат.


Мазмұны


1

Жалпы ережелер
2

Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
3

Курс форматы және саясаты
4

Баға қоюдың саясаты
5

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
6

ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны
7

«Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән бойынша жалпы мәліметтер

 • Оқытушының аты-жөні – Сарсембенова Орынжамал Жунусбековна, техника ғылымдарының кандидаты, доцент;

 • «Экология және қоршаған ортаны қоргау» кафедрасы

 • Байланыс ақпараты - № 5 оқу ғимараты, № 3 кабинет

 • Сабақ өткізетін аудиториялар № 3

 • Пәнің аталуы – «Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау»

 • Кредит саны – 2

1.2 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (кесте 1)

Кесте 1 – Жұмыс оқу жоспарынан көшірмеКурс


Семестр

Кредитер

Дәріс

(сағ.)


ПС

(сағ.)


ОСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау нысаны

2

3

2

15

15

30

30

90

емтихан

1.3. «Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау» пәннің мақсаты мен даму сатылары.

«Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау» пәні базалық пәндер циклына жатады. 050731 “Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау” мамандығын таңдау бойынша және студенттердің қоршаған ортаны қорғау туралы білімдерін қалыптастыруды қарастырады.Бұл пән элективті пән.

1.4 Пәннің мақсаты:

Берілген пәннің мақсаты су және құрлық экожүйелерін қорғау, оларды өсімдік және жануарлар әлемі мәселелерін меңгеру болып табылады

1.5. Пәннің негізгі міндеттері:

“Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау” пәнін меңгеру тапсырмаларының маңызы су және құрлық экожүйелерін қорғау туралы негізгі мәліметтерді меңгеру болып табылады және де бұл тапсырмалар 050731 “Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау” бакалавр мамандығы бойынша оқитын болашақ мамандардың білімі мен қабілетінің мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес келуінен шығады.

1.6. Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:

Бұл пәнді үйрену негізінде 050731 мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес студенттер мыналарды білу тиіс:

Студент білу керек:

- экожүйелер функциясы мен құрылымының бұзылуын жою бойынша, негізгі локальді, регионалды (аймақтық) экологиялық мәселелер және рационалды өлшемдер.

Студент жасай білу керек: • табиғат катоклизмалары мен антропогенді әсерлермен байланысты өтетін экологиялық процестерді анализдеу;

 • қоршаған ортаның жағдайын анализдеу және бақылау;

 • су және құрлық экожүйелерінің ластануы мен тозуын алдын ала ескерту қабілеттілігінің болуы.

1.7. Курстың пререквизиттері:

 • Экология

1.8 Курстың постреквизиттері:


2 ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
Пәнді оќуға арналған әдістемелік нұсќаулар мен танысып, студенттер пәнді толыќ менгерулері керек. Әдістемелік нұсќаны ќарастыру негізінде пєнніњ кейбір бµлімдері студенттермен өздік жұмыс ретінде жүргізіледі.

Әдістемелік нұсќаулар ќұрамына:  • Пәнді оќуда ќажетті жоспарлау, уаќытты ұйымдастыру (орындау уаќыты)

  • оќу-әдістемелік кешенін ќолдану нұсќасы

  • әдебиеттер мен оќулыќтарды ќолдана білу

  • емтиханға даярлану үшін берілетін кенестер кіреді

3 КУРС ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ


Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 5 рет жүргізіледі, ОСӨЖ уақытын қоса есептегенде. Курс форматы - аралас. Дәріс сабақтарында күрделі, мәселелі сұрақтарды қарастырады. Мысалы дәрістер құрылымы мынадай – сабақ мәнін талқылау немесе блиц-сұрақ (1015 минут), дәріс (3540 минут), материалдарды бекіту. Сабақты мұндай құрылымда жүргізу студенттен жүйелілікті, ұсынылған әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасай білуді және дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.

Практикалық сабақтар теориялық материалдарды тереңірек қарастыруды қажет ететін мәселелерді шешуге арналған.

Аудиториялық ОСӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе лабораториялық сабаққа дайындалу процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау кезінде туындаған сұрақтарыңызды қарастырамыз.

Сонымен қатар аптасына бір рет, кафедрада бекітілген график бойынша, мен жекелей немесе топпен консультация түрінде ОСӨЖ сабағын өткіземін.

Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде, сіздер менің көмегімсіз өздеріңіз жұмыс жасайсыздар. Өздік жұмысына арналған тапсырмалар түрлері, ОСӨЖ және СӨЖ жоспары – кестесінде көрсетілген.

Пәнді оқуға берілген барлық кезеңде, менің сіздерге қойатын талаптарымның барлығын орныдайсыз және бір-бірімізді түсінеміз деп ойлаймын.

1. Дәріс, лабораториялық сабақтарға қатысу әрбір студент үшін міндетті жағдай. Сабақтарға кешікпей келу және сабақ үстінде бір–бірлеріңізбен сөйлеспей отыруларыңызды сұраймын. Әр дәріске немесе лабораториялық сабаққа қатысқаны үшін +1 баллмен бағаланады, ал дәрісті немесе лабораториялық сабақты босатып келмей қалған жағдайда -1 баллмен бағаланады.Өткен материалдарды өтеу үшін студентке оқытушы тапсырма береді және ол жұмыс тексеріледі, бірақ ол жұмысқа сіз максимал баға алалмайсыз. Әр өтелмеген сабақ тағыда қосымша -2 баллмен бағаланады.

2. Сабақты белгілі бір себептермен босатсаңыз ол сізді курсты толық меңгеруден босатпайды. Егер студент сабақтарды себепті жағдайлармен босатса, онда ол факультет деканатынан анықтама-рұқсат алуға міндетті. Рұқсат алғанан кейін студент сабаққа қатыса алады. Босатқан сабақтардың тақырыптарын өтеу үшін сіз арнайы тапсырма аласыз және көрсетілген уақытта оны орындап тапсыру қажет. Тапсырма тиісті бағамен бағаланады, ал босатылған сабақтар үшін баллдар қосылмайды.

3. Сіз сабақ процесіндегі аудиториялық жұмыстарға және емтихандарға белсенді түрде қатысып отыруларыңыз, сондай-ақ өз уақытында және шамаңыз келгенше толық үй жұмысын орындауыңыз және белгіленген уақытында өткізуіңіз керек. Тапсырмаларынызды пунктуальды және уақытында тапсыруларыңыз керек. Осылардың бәрі сіздерге жоғары рейтингілік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік береді. Сабақ кезінде студент бұзақылық жасап немесе оқытушының ескертуіне құлақ аспаса, ол студентті сабақтан шығарып жібере алады және ол студентті тәртіпке салу үшін оған қосымша тапсырмалар беріледі.

4. Аудиториялық сабақ уақытында Сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіп тұруы керек. Егер бұл талап орындалмаса оқытушы студентті жауапқа тартуға құқығы бар.

5. Сіздер студенттермен және оқытушыларыңызбен ашық, шыдамды және мейірімді болулары керек.

6. Біреуден көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану немесе көшіріп алу және басқа студенттердің көмегін пайдалану) үшін Оқытушының студентті аудиториядан шығарып жіберуіне немесе қанағаттанарлықсыз баға қоюына құқығы бар.

7. Межелік аттестация қорытындысы, студенттің сабаққа қатысуымен, өзіндік жұмысты орындауымен, сабақта ауызша және жазбаша жауаптарға байланысты, межелік бақылау нәтижелеріне байланысты қойылады.

6. Қорытынды аттестация (емтихан) компьютерлік тестілеу арқылы өткізіледі. Әрбір тесттік тапсырманың бес жауабы болады, оның біреуі дұрыс. Тесттік тапсырмалар пәннің жұмысшы бағдарламасына қатал сәйкес келеді және барлық тақырыптарды қамтиды. Емтиханға дайындалу үшін ПОӘК-де тесттік тапсырмалардың мысалдары келтірілген.


4 БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ

Пән бойынша үлгерімді бақылау келесі түрде жүзуге асырылады:

- ағымдағы бақылау («Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік графигіне сәйкес жүргізіледі)

- межелік бақылау (7 және 15 апталар)

- қорытынды бақылау (бір рет академиялық мерзімнің соңында өткізіледі – компьютерлік тестілеу түрінде емтихан)

Ағымдағы бақылау кезінде студенттің дәріс және лабораториялық сабақтардағы жұмысы бағаланады, сонымен қатар үй тапсырмаларын орындау, рефераттарды жазу және т.с.с.

Межелік бақылау – оқытушының қатысуымен тесттерге жауап беру және аудиториялық бақылау жұмыс орындау.

Пән бойынша баға 100 %-тік шкала бойынша пайыздық мөлшерімен қойылады. Қорытынды рейтінгті есептеуде баллдарды жинақтау принципі қолданады, яғни бірінші межелік бақылау алдында жиналған баллдар екінші межелік бақылаудың баллдарына қосылады. Сонымен, екінші межелік бақылау (МБ2) қорытынды болып есептеледі.

Студенттердің рейтингтерін есептеу кезінде жұмыстардың барлық түрлері есепке алынады:


 • сабаққа қатысу (СҚ);

 • ОСӨЖ орындау графигі бойынша (3-кесте);

 • аудиториялық бақылау жұмысын (АБЖ) орындау;

 • ауызша жауап беру (АЖ)

 • СӨЖ орындау жоспары бойынша (3-кесте) үй тапсырмасын (ҮТ) орындау

 • әр студентке өзіндік жұмысы (ӨЖ) графигі (3-кесте) бойынша реферат орындау;

 • басқа жұмыстары бойынша, мысалы жұмыспен өтеу (ЖӨ - отработка)

Әр студенттің рейтингі «идеалды студенттің» жетістіктерімен салыстырылып қойылады. Ол үшін топ тізіміне қосымша «идеалды студент» еңгізіледі. Берілген тапсырмалардың бәрін тиянақты орындаған студент жоғары рейтингке ие болады.

Емтиханға екінші межелік бақылаудың рейтингісі 50 % жоғары студенттер жіберіледі.

Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) келесі ереже бойнша анықталады: екінші межелік бақылау нәтижесі МБ2, % 0,6-ға (60 %) көбеітіндісіне емтиханның нәтижесінің (Е, %) 0,4-ке (40 %) көбейтіндісі қосылыу арқылы табылады, яғни.
Студенттердің семестрлік үлгерімін бағалау
Студенттердің жылдық рейтингілерін есептегенде 1-ші және 2-ші аралық рейтингілері қосылып 2-ге бөлінеді. Ал студенттің емтихан бойынша қорытынды рейтингісін есептегенде жылдық рейтингісінің 40 пайызы, ал емтиханда алған рейтингісінің 60 пайызы алынады және бір-біріне қосылады.Апта

Бақылау түрі

Барлық баллдар

Ескерту

1

2

3

4

1-61 – 7 апталар аралығындағы аудиториялық сабақтардың барлық түрлеріне қатысу

30
Зертханалық – тәжірибелік сабақтар

15
СОӨЖ

5
СӨЖ

10
7


Зертханалық – тәжірибелік сабақтар

15
СОӨЖ

5
СӨЖ

0
Аралық бақылау 1

70
1 – 7 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы бойынша баллдардың жиынтығы

3008-15 апталар аралығындағы аудиториялық сабақтардың барлық түрлеріне қатысу

30
10

Зертханалық – тәжірибелік сабақтар

105СОӨЖ

35СӨЖ

60
15

Аралық бақылау 2

70
8 – 15 апталар аралығындағы оқыту қорытындысы бойынша баллдардың жиынтығы

300
Емтихан үшін балл жиынтығы

400
Академиялық кезеңдегі баллдарың жиынтығы

1000Барлық тапсырмалар уақытында өткізілуі қажет. Кешігіп тапсырылған тапсырмалар автоматты түрде төмен бағаланады (10 пайызға). Сабаққа кешіккені үшін 0.5 балл төмендетіледі. Қалған сабақтар, сесепті босатқан сабақтар график бойынша өтеледі.

Осы талаптарды орындау

Студенттердің үлгерімін бағалау саясаты

Сабаққа қатысу 1 ағат -3 балл;

СОӨЖ (тапсырманы орындау және қорғау)-5 балл;

СӨЖ (тапсырманы орындау және қорғау)-5 балл;аралық бақылау- 20 балл.


Баға

5-балдық жүйемен бағасы

Орта балл

пайызы

А

өте жақсы


4.00

95-100

А-

3.67

90-94

В+

жақсы3.33

85-89

В

3.00

80-84

В-

2.67

75-79

С+

қанағаттарлық

2.33

70-74

С

2.00

65-69

С-

1.67

60-64

Д+

1.33

55-59

Д

1.00

50-54

Ғ

қанағаттанарсыз

0.00

0-49


5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Кесте 2 - Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.


Тақырыптың атауы

Сағат саны

ДС

ПС

ОСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

1 тақырып. Жер бетіндегі және судағы экожүйелерін қорғаудың экологиялық негіздері мен міндеттері

1.1. Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау пәні мен міндеттері

1.2.Экожүйесінің жалпы мінездемесі

1.3.Экожүйе. Экожүйенің құрылымы

1.3.Экожүйенің жіктелуі


2

2

3

3

2 тақырып. Құрлық экожүйелері– тундра, тайга – қылқан жапырақты орман

2.1.Тундра және тайга зоналары

2.2.Тундраның өсімдік және жануар әлемі

2.3.Бореалды қылқан жапырақты ормандар және олардың құрылымы

2.4.Қылқан жапырақты орманның жануарлар әлемі


1

2

3

3

3 тақырып. Құрлық экожүйелері - қоңыржай зонасының жапырағы түсетін орманы

3.1.Экожүйелердің зоналарға бөлінуі

3.2.Өсімдік және жануар әлемі

3.3.Жойылу қауіпі бар орманды массивтерді тиімді пайдалану және сақтау мәселелері1
3

3

4 тақырып. Құрлық экожүйелері – Орманды дала және дала

4.1.Экожүйелердің зоналарға бөлінуі

4.2.Экожүйелердің өсімдік және жануарлар әлемі


1

1

3

3

5 тақырып. Тропиктік және таулы құрлық экожүйелері

5.1.Экожүйелердің зоналарға бөлінуі

5.2. Экожүйелердің өсімдік және жануарлар әлемі


1

16 тақырып. Тұшы су экожүйелері. Лентті және лотты экожүйелер.Экожүйелердің зоналарға бөлінуі

6.1.Шектеуші факторлар

6.2. Су ағзалары және олардың зоналарға таралуы

6.3.Экожүйелердің продуценттері және консументтері

6.4.Экожүйелердің өнімділігі

6.5.Экожүйелерінің стратификациясы2

2

3

3

7 тақырып. Теңіз экожүйелері

7.1.Адам өмірінде теңіз экожүйесінің маңызы

7.2.Теңіз ортасының шектеуші факторлары

7.3.Теңіз экожүйелерінің тік және көлденең зоналарға бөлінуі

7.4.Экожүйелердің өнімділігі


1
3

3

8 тақырып. Апвеллинг, континентальдық шельф аймағы және мұхит аймақтары. Лимандар (жайылған су)

8.1.Экожүйенің жалпы мінездемесі

8.2.Экожүйелердің фаунасы

8.3.Антропогендік ластану. Экологиялық зардаптары1
3

3

9 тақырып. Қазақстанның өсімдік әлемі және олардың экологиялық мәселелері

9.1.Адам өмірінде өсімдіктердің маңызы

9.2.Өсімдік бірлестігіне антропогенді факторлардың әсері

9.3.Жойылу қаупі бар өсімдіктерді және өсімдік бірлестігін қорғау. Өсімдік түрлерінің санының азаю себептері.1

2

3

3

10 тақырып. Құрлық және су жануарларын қорғау

10.1.Жануар әлемін қорғау

10.2.Құрып бара жатқан және сирек кездесетін жануарлар түрін қорғау


1
3

3

11 тақырып. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар

11.1.Қорық аймағы және басқа да қорғайтын аумақтар

11.2.Мемлекеттік табиғи қорықтар, мемлекеттік ұлттық табиғи парктер, мемлекеттік табиғи заказниктер, мемлекеттік табиғи ескерткіштері

11.3.Ерекше қорғалатын табиғи аймақтарды басқару және ұйымдастыру принциптері

11.4.Жаңа ерекше қорғалатын аумақтарды құру перспективасы


3

5

3

3

Барлығы


15

15

30

30


 1. ОСӨЖ және СӨЖ МАЗМҰНЫ

Кредитттiк жүйеде оқу студентттердiң өз бетiмен жұмыс iстеуге, сонымен қатар үй жұмысын орындауда бiлiм сапасын жетiлдiредi.

Студенттiң оқытушымен жасаған жұмысы – кредиттiк жүйеде оқу формасының бiр түрi. Студенттiң өзiндiк жұмысы және оқытушымен бiрiгiп жасайтын жұмыс жоспары 3 кестеде көрсетiлген.
Кесте 3 - ОСӨЖ және СӨЖ жоспары


СОӨЖ

СӨЖ


Аудиторлық

Аудиторлықтан тыс

1. Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғаудың экологиялық негіздері мен міндеттері

1.1.Экологиялық факторлар

1.2.Экожүйе элементі – популяция

1.3.Экожүйенің өзін-өзі реттеу концепциясыЭкожүйе элементі – популяция

Экожүйенің өзін-өзі реттеу концепциясыЭкожүйелердің биохимиялық циклдары. Энергия ағынына және зат айналымыма антропогендік әсерлері.

2. Құрлық экожүйелері– тундра, тайга – қылқан жапырақты орман

2.1. Тундра мен тайга экожүйенің салыстырмалы сипаттамасы. Экожүйенің алғашқы күйі мен қазіргі қүйінің жалпы және айырмашылықты ерекшеліктері

2.2. Қызыл кітапқа еңген өсімдік және жануар әлемі


Қызыл кітапқа еңген өсімдік және жануар әлемі

Қазақстанның орман ресурстары

3. Экологиялық жер үстіндегі экожүйесі – қоңыржай зонасының жапырағы түсетін орманы – Чаппараль

3.1.Экожұйенің географиялық орналасуы

3.2. Экожұйенің жалпы сипаттамасы

3.3.Экожұйенің биоәртүрлілігі

3.4.Қызыл кітапқа еңген өсімдік және жануар әлемі


Экожұйенің жалпы сипаттамасы

Экожұйенің биоәртүрлілігі

Қазақстанның ормандардың қазіргі жағдайы

4. Құрлық экожүйелері – орманды жазық және жазық

4.1. Экожүйенің халықшаруашылық маңызы орманды жазық, жазық, тропиктік және таулы

4.2.Экожүйенің дәрілік өсімдіктері

4.3. Табиғатты қорғау шараларыЭкожүйенің дәрілік өсімдіктері

Табиғатты қорғау шараларыҚР жер қоры. Қазақстандағы топырақ экологиясының мәселелері

Реферат


5. Тұшы су экожүйелерінің экологиялық жағдайы

5.1.Көл, тоған, су қоймаларының фауна мен флорасының салыстырмалы сипаттамасы. ҚР, ТМД елдерінің әлем көздердің жағдайын зерттеу

5.2. Табиғатты қорғау шаралары


Табиғатты қорғау шаралары

Қазақстанның су қоры. Жер асты суын қолданудың негізгі бағыттары.

6. Батпақтанған экожүйелер

6.1. Батпақтанған экожүйелер (батпақ, сазды жер, шым тезекті батпақ) – олардың сипаттамасы

6.2. Дренирленген экожүйенің экологиялық мәселерінің туындалуы

6.3. Батпақ және шым тезекті (торфты) батпақ жерлердің пайдасыДренирленген экожүйенің экологиялық мәселерінің туындалуы


Батпақ және шым тезекті (торфты) батпақ жерлердің пайдасы Реферат

7. Радиоактивтік қалдықтар, мәселелері және олардың шешілу жолдары

7.1.Қазақстанда радиоактивтік қалдықтарды орналастыру

7.2.Құрлық экожүйелерінің радиоактивтік заттармен ластануы

7.3.Радиоактивтік ластанудың мәселелерін шешу жолдарыҚұрлық экожүйелерінің радиоактивтік заттармен ластануы

Радиоактивтік ластанудың мәселелерін шешу жолдарыСынақ полигондарының қоршаған ортаға әсері.

8. Тұзшы су және теңіз экожүйелерінің химиялық ластануы

8.1. Экологиялық мәселелер және олардың шешу жолдары


Сырдария өзенінің экологиясы.Реферат

9. Мұхит және теңіздердің мұнай өнімдерімен ластануы

9.1 Экологиялық мәселелер және олардың шешу жолдарыЭкологиялық мәселелер және олардың шешу жолдары

Каспий теңізі аймағының экологиялық қауіпсіздік шаралары. Реферат

10. Тұшы су және теңіз экожүйелерінің ауыр металдармен

ластануы


10.1. Экологиялық мәселелер және олардың шешу жолдары

Экологиялық мәселелер және олардың шешу жолдары

Реферат

11 тақырып. Тұшы су және теңіз экожүйелерінің пестицидтермен ластануы

11.1.Экологиялық мәселелер және олардың шешу жолдарыЭкологиялық мәселелер және олардың шешу жолдары

Реферат

15

15

30


7 «ЖЕР БЕТІНДЕГІ ЖӘНЕ СУДАҒЫ ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІ ҚОРҒАУ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ
Кесте 4 - «Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Бақылау түрі
АЖ

АЖ

АЖ

АЖ

АЖ

Т МБ1

АЖ

АЖ

АЖ

АЖ

АЖ

АЖ

Т

МБ2

2

Баллдар


Белгіленулер

ҮТ - үй тапсырмасы; АЖ- ауызша жауап беру; Р- реферат; АБЖ - аудиториялық бақылау жұмыс; МБ- межелік бақылау; Т- тестілеу; КЖ - курстық жобаны орындау.Кесте - «Жер бетіндегі және судағы экожүйелерді қорғау» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
Апталар

Недели


1

2

3

4

5

6

7

8

РК1

9

10

11

12

13

14

15

РК2

Бақылау түрі

Б а л л ы
Б а л л ы
Дәріс

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4

4

4

4

4

4

4

28

ПС

20

22

22

22

22

22

22

22

174

26

26

26

26

26

26

30

186

ОСӨЖ

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4

4

4

4

4

4

4

28

СӨЖ

4

4

4

4

4

4

4

4

32

4

4

4

4

4

4

4

28

Барлық балл

32

34

34

34

34

34

34

34

270

38

38

38

38

38

38

42

270

Сабақ.қатысу

30


30

Барлығы, балл

300


300


8 ӘДЕБИЕТ8.1 Негізгі
8.1.1.«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Алматы,: Юрист 2007.-184 б.

8.1.2. Заповедники и национальные парки Казахстана.- Алматы, 2006

8.1.3. Заповедники Средней Азии и Казахстана (серия «Заповедники СССР»). – М.: Мысль, 1990.-399 с.

8.1.4. Б.Е.Есжанов, Қ.С.Мұсабеков. Териология. Оқулық. – Алматы: ЖШС РПК «Дәуір», 2011. – 264 б.

8.1.5. Қазақстан қорықтары. Т.1.- Алматы, 2007; Т.2.

8.1.6.. Прокопов К.П., Стариков С.В., Браташ И.В, Позвоночные Восточного Казахстана.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2000.-224 с

8.1.7. Беркінбай О., Есжанов Б., Ташенов Б.Ж., Құлманова Г.А. Қазақстан құстары мен аңдарының биологиясы. Алматы: «Агроуниверситет», 2010. – 212 б.

8.1.8. Жұмалиев М., Есжанов Б. Жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі (Сүтқоретілер). 4-ші бөлім. Алматы: «Қазақ университеті», 2007. – 272 б.

8.1.9.Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы, 2002

8.1.10.Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экологиядан оқу-әдістемелік құрал. Алматы, 2000

8.1.11. Коробкин В.И. Передельский Л.В. Экология./ Учебник для вузов.- М.: Феникс, 2001

8.2. Қосымша
8.2.1.О концессиях; Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан; Об особо охраняемых природных территориях :Законы Республики Казахстан.-Алматы,2006

8.2.2. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы. 4-басылым, қайта өнделген және толтырылған.1 том: Жануарлар; 1-бөлім: Омыртқалылар – Алматы, «Нұр-Принт», 2008.-316 бет (жариялау), «DPS», 2010.- 324 (көбейтіп шғару)

8.2.3. Қазақстанның Қызыл кітабы. Том 1. Жануарлар, 1-ші бөлім. Омыртқалылар. 3-ші басылым. Алматы, 2006. - 326 б.

8.2.4. Особо охраняемые природные территории Республики Казахстан. Сборник нормативных актов.- Алматы: Юрист, 2007.- 184 с.

8.2.5. Алматы облысының Қызыл кітабы. Алматы, 2006. - 520 б.

8.2.6. Особо охраняемые природные территории Казахстана: экология, биоразноообразия и перспективы развития их сети. –Алматы,2000.-172 с.

8.2.7.Красная книга Казахской ССР. Ч.1. Позвоночные животные. Алма-Ата, 1978.-204 с.

8.2.8.Экологический энциклопедический словарь. 2004.

8.2.9. Охрана окружающей среды. Учебник. /Автор составитель А.С. Степановских/.- М.: Юнити – Дана, 2000

8.2.10. Панин С.М. Экология Казахстана: /Учебник /.- Семипалатинск 2005.

8.2.11. www.zapovednik.com

8.2.12. www.geosite.com


8.2.13. http:// www.buriatia.ru


8.2.14. http:// www.rambler.ru – поисковый семблер


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет