«Жылутехника» ПӘнінің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 0.7 Mb.
бет13/13
Дата10.01.2019
өлшемі0.7 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Дәріс 14


(2 сағат)
Тақырып. Жылуалмастыру аппараттары
Дәріс сабақтың мазмұны
1 Жылутасымалдағыштар.

2 Жылумассаалмасу аппараттарының жобалау негіздері.

3 Жылумассаалмасу аппараттардың түрлері

4 Жылумассаалмасу аппараттарының есебі


Жылуалмастыру аппараттары деп олардың технологиялық немесе энергетикалық жылытқыштар, қойылту, буды суға айналдыру міндеттеріне қарамай олардың жұмысшы денелерінің арасындағы жылу алмасатын аппараттарын айтамыз.

Жылуалмастыру аппараттарының технологиялық міндеті көп түрлі: жылу алмастыру аппараттарында жылу беру негізгі процесс, ал реакторларда жылу процессі қосымша роль атқарады.

Жылуалмастыру аппараттары әртүрлі белгі бойынша реттеледі.

Жылуберілу жолдары бойынша жылу араласатын жылу алмастыру аппараттары.олардың ішінде жұмысшы денелер бірбірімен түйіседі немесе араласады, беттік жылуалмастыру аппараттары жылу осы орталарды бөліп тұратын қатты қабырға арқылы бір денеден екінші денеге таралады

Негізгі атқаратын міндеті бойынша жылытқыштар буландырғыштар, тоңазытқыштар, газдың немесе будың суға айналуын жүзеге асыратын аппарат.

Жылулық оқшауландыру

Жылудың әсерін азайту үшін құбардың, аппараттың термиялық кедергісін көбейту керек. Ол үшін құбырдың, аппараттың сыртына белгілі бір не бірнеше оқшауландыру материалын жауып, содан кейін оның сыртынан бояп, не сылақ жұмыстарын жүргізеді.

Оқшауландыру материалдарына асбест, слюда, пробка, торф, стекловата т.б жатады. Оларды табиғи күйінде алып, оларды біраз өңдеген соң қабырға бетіне қабаттап жағады. Оқшауландыру қабатын сақтау үшін олардың сыртынан жұқа металл бетімен немесе фольгасымен қаптайды. Бұл қабаттың оқшауландыру қасиеттерін жақсартады, себебі фольгамен оқшауландыру материалы арасында жылуды нашар өткізетін ауа сақталады.
Өздік бақылау сұрақтары
1 Жылумассаалмасу аппараттар деп нені айтады?

2 Жылумассаалмасу аппараттарының түрлері. Приведите уравнение теплопередачи.

3 Жылумассаалмасу аппараттардың жылулық балансын көрсетініз.

4 Жылумассаалмасу аппараттардың жылулық есебі.


Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. – б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». – М.: Высшая школа, 1980. – б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Баскаков Б.В., Берг О.К., Витт и др. «Теплотехника» - М.: Энергоатомиздат., 1991. – б. 4-11, б. 40-41

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.


Дәріс 15


(2 сағат)
Тақырып. Қазандық қоңдырғылар

Дәріс сабақтың мазмұны
1 Қазандық қоңдырғының негізгі түсініктемелері мен оныңсипаттамалары.

2 Қазандық қоңдырғының классификациясы

3 Қазандық қоңдырғының термиялық ПӘК-і

4 Буқыздырғыштар. Экономайзерлер. Ауақыздырғыштар.


Қазандық агрегат деп, қысым мен температурада және берілген мөлшерде буды алуға арналған энергетикалық құрылғы. Бұл құрылғыны, бу генераторы деп атайды, онда, бу генерациясы өтеді немесе оның қарапайым аты булы қазан.

Қажетті бу немесе ыстық су жасауға арналған, қазандық агрегаттардың және қосымша құрылғылар мен механизмдердің жиынтығын, қазанды қоңдырғы деп атайды.

Қазандық қоңдырғы мыналардан құралады: қазаңдық агрегаттан, барабан, жыйнаушы (коллекторлар), қабырға бойында орналасқан қайнатқыш экранды құбырлар, барабан мен жинаушы (коллекторды) жалғастырушы; түсірмелі құбыр арқылы, су жоғарғы барабаннан, төменгі жинаушыға (коллекторға) ағып түседі; бу ысытушы – қазаннан алынатын қаныққан буды, белгіленген температураға дейін қыздырға арналған. Будың температурасын арттыру, түгеліменқоңдырғының үнемділігін арттыруға әкеліп соғады (су жылытқыш қазанда бу қыздырғышы жоқ).

Қазанды агрегаттардың негізгі элементтеріне жататындар:Жағу – құрылғы, онда отының химиялық энергиясына байланысты, өнімнің жануынан жылу энергиясына түрленіп жүреді.

Су үнемдегіш (экономайзер), қазандыққа түскенге дейінгі суды жылытуға арналған. Қазандық агрегаттан шыққан ыстық газбен суды жылытуды жүргізіледі, сонымен қатар, ыстық газдың жылуын пайдалану есебінен, қазандықтын үнемділігін арттырады.

Ауа жылытқыш, ауаны жылытуға арналғанын, жағуға тусер алдындағы қазандық агрегаттан шығуы.

Қазанды оңдырғылардың қосалқы жабдықтарына – отын дайындаушы құрылғы, отын жеткізуші, қатты отындарды жағу кезіндегі күл алып кетуші жүйелер және күлді ұстаушы, сумен қамтамасыздандыруға арналған құрылғы, қамтамасыздандырушы қоңдырғы, үрлеуші желдеткіштер, түтін сорғылар немесе тартып сорушы қоңдырғы, жылылықты тексеруші аспаптар және құрылғыны автоматты басқарушы.

Ірі қазандық қоңдырғылардың, отын дайындаушы құрылғылардың, шаң түріндегі катты отынды жағуы, өзінің тағайындалуымен диірменде, әр түрлі типтегі, кесек отыннан шаңды дайындайды (барабанды, шарлы, балғалы).
Өздік бақылау сұрақтары
1 Қазандық қоңдырғы дегеніміз не?

2 Қазандық қоңдырғының сипаттамалары қандай?

3 Қазандық қоңдырғының классификациясы?

4 Қазандық қоңдырғылардың жылулық балансы?

5 Қазандық қоңдырғының термиялық ПӘК-і?
Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. – б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». – М.: Высшая школа, 1980. – б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Баскаков Б.В., Берг О.К., Витт и др. «Теплотехника» - М.: Энергоатомиздат., 1991. – б. 4-11, б. 40-41

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.


3 ПРАКТИКАЛЫҚ сабақтар
Практикалық сабақ 1


(1 сағат)

Тақырып. Термодинамикалық жүйе күйінің параметрлері.
Сабақ мақсаты. Термодинамикалық жүйе, жұмыс дене мен қоршаған орта, күй параметрлері. Универсалды газ тұрақтысы туралы ұғымдар. Қарастырылған өлшемдерінің өлшем бірлігін білу.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Жылутехника нені оқытады?

2 Жылудинамикалық жүйе деп нені түсінесіз?

3 Қандай жүйе тепе-теңдіктегі және теңестірілмеген деп аталады?

4 Термодинамикалық процесс деген не?

5 Идеал газ деген не?

6Нақты газ деген не?

7 Идеал газ күйінің теңдеуін жаз.

8 Нақты газ теңдеуін жаз.

9 Универсалды газ тұрақтысы мен газ тұрақтысының айырмашылығы

10 Негізгі күй параметрлері?

11 Газ қоспасы деп нені айтады?

12 Нақтылы және орташа жылусыйымдылықтардың айырмашылығы?

13 Майер теңдеуінің физикалық мәні?

14 Температраның t1-ден t2-ге өзгеруіне сәйкес орташа жылусыйымдылықтың формуласын жазыныз.

15 Газ қоспасының жылусыйымдылықты қалай аңықтайды?
Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 2


(1 сағат)

Тақырып. Жылусыйымдылық, ішкі энергия жұмысшы дененің энтальпиясы
Сабақ мақсаты. Жылусыймдылық, ішкі энергия, жұмыс дененің энтальпия ұғымдармен танысу. Есептеу әдісімен танысу. Жылусыйымдылық кестесімен пайдалану.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Меншікті жылусыйымдылықтың анықтамасын беріңіз

2 Орта және нақты жылусыйымдылықтардың өзара айырмашылығы

3 Жылусыйымдылықтардың түрлерін айтыныз

4 Майер теңдеуінің физикалық мәнін түсіндір

5 Газ қоспасының жылусыйымдылығын қалай анықтайды

6 Жылусыйымдылықтың өлшем бірліктерін атаңыз


Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 3, 4


(2 сағат)
Тақырып. Идеал газ күйінің өзгеруінің термодинамикалық процесстер.
Сабақ мақсаты. Идеал газдардың жылудинамикалық процестерін анықтау.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Жылу динамикалық бірінші заңы

2 Жылу мен жұмыстың өлшем бірліктерінің қатнасы

3 ПӘК формуласын жазыныз

4 Жылу динамикасының бірінші заңының аналитикалық кескінің түсіндір

5 Ішкі энергияның формуласын жазыныз
Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 5, 6


(2 сағат)
Тақырып. Термодинамиканың ағысы.
Сабақ мақсаты. Термодинамиканың ағысының жылдамдығын анықтау.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Сопло дегеніміз не?

2 Диффузор дегеніміз не?

3 Дроссельдеу процессі дегеніміз не?

4 Дроссельдеу процессін көрсетініз

5 Реал газдардың параметрлері қалай өзгереді?

6 Қозғалыс процессі дегеніміз не?


Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 7


(1 сағат)
Тақырып. Компрессорлар
Сабақ мақсаты. Компрессорлардың жұмыс істеу принципін білу. Іштен жану қозғалтқышының, газотурбиналық қоңдырғының циклдарын анықтау, қозғалтқыштардың термиялық ПӘК-ін есептеу.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Компрессор дегеніміз не?

2 Компрессордың жұмыс істеу принципі?

3 Компрессордағы изотермиялық, адиабаталық және политропты сығылу процестерін көрсетініз.

4 Жұмыс дененің изотермиялық, адиабаталық және политропты сығылуы кезінде компрессордың жұмысы қалай табылады?

5 Бір сатылы поршеньді компрессор

6 Көпсатылы сығылуы кезіндегі жұмысты қалай табады?


Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 8, 9


(2 сағат)
Тақырып. Стационарлы режимдегі жылуөткізгіштік.
Сабақ мақсаты. Стационарлы режимдегі жылуөткізгіштік процестерінің есеп әдісімен танысу.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Стационарлы режимдегі жылуөткізгіштік процестері қандай турлерге бөлінеді?

2 Реттелетін жылулық режимін сипаттаныз

3 Артық температура дегеніміз не?

4 Суыту (қыздыру) қарқыны дегеніміз не?

5 Суыту (қыздыру) қарқыны неден тәуелді?
Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 10


(1 сағат)
Тақырып. Конвективті жылуалмасу
Сабақ мақсаты. Конвективті жылуалмасуын анықтау.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Ковективті жылуалмасу дегеніміз не?

2 Конвективті жылу алмасудың түрлерін атаңыз

3 Орта температура, анықтаушы температура, сәйкестік диаметрі туралы не білесіз

4 Жылу мөлшерінің формуласын жазыңыз

5 Орта температураның формуласын жазыңыз

6 Ұқсастық теориясы және теңдеулері туралы не білесіз

7 Агрегаттық жүйе өзгергендегі жылу алмасуды түсіндіріңіз
Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 11


(1 сағат)
Тақырып. Агрегатты күй өзгеруі кезіндегі конвектиті жылуалмасу
Сабақ мақсаты. Агрегатты күй өзгеруі кезіндегі конвектиті жылуалмасу процестерінің әдістемелерін анықтау.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Су қайнау кезіндегі жылуалмасудың ерекшеліктері қандай?

2 Бу конденсацияланған кезіндегі жылуалмасудың ерекшеліктері қандай?

3 Қандай қайнау режимдерін білесіз.
Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 12


(1 сағат)

Тақырып. Жылуберу
Сабақ мақсаты. Үшінші түрдегі шекаралық шарттарының есебін әдістерін оқып үйрену.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Жылу беру жылуөткізгіштіктен айырмашылығы қандай?

2 Бірінші түрдегі шекаралық шарттарының айырмашылығы қандай?

3 Жылу беру термиялық кедергі дегеніміз не?
Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 13


(1 сағат)

Тақырып. Стационарлы емес жылуөткізгіштік
Сабақ мақсаты. Стационарлы емес жылуөткізгіштік процестерінің есеп әдісімен танысу.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Стационарлы емес температуралық өріс дегеніміз не?

2 Стационарлы емес температуралық өрістің теңдеуі.

3 Қыздыру және суыту процестер Био мен Фурье критерийлерінің есеп әдістемелері қандай?

Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 14


(1 сағат)

Тақырып. Жылуалмасу аппараттар
Сабақ мақсаты. Жылуалмасу аппараттарының есеп әдістерін оқып үйрену.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Жылуалмасу аппараттар дегеніміз не?

2 Жылуалмасу аппараттарының классификациясы?

3 Жылуберудің теңдеуін келтірініз.

4 Жылуалмасу аппараттарының жылулық балансын қалай құрайды?


Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

Практикалық сабақ 15


(1 сағат)

Тақырып. Қазандық агрегатының жылулық балансы

Сабақ мақсаты. Қазандық агрегатының жылулық балансын оқып үйрену.
Жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік кеңес және жұмысты қорғауға қажетті өздік бақылау сұрақтары. Жұмыстың әдістемелік нұсқасында берілген.
Бақылау сұрақтар
1 Қазандық қоңдырғы дегеніміз не?

2 Қазандық қоңдырғының сипаттамалары қандай?

3 Қазандық қоңдырғының классификациясы?

4 Қазандық қоңдырғылардың жылулық балансы?

5 Қазандық қоңдырғының термиялық ПӘК-і?
Қолданылған оқулықтар
1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника». - М.: Металлургиздат., 1969. - б.3-20

2 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». - М.: Высшая школа, 1980. - б.3-15

3 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006. – б.4-16

4 Кабашев Р.А. «Жылу техникасы» - М.: Полиграфсервис., 2008. – б. 32-66

5 Энергетиканың электрондық энциклопедиясы.

4 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ

Кредиттік жүйемен оқу кезінде студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру сапасын арттыруға жоғары талаптар қойылады, оған үй тапсырмаларын орындауда кіреді.Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы – бұл кредиттік жүйемен оқу кезінде оқу жұмысының бір түрі, онда диалогтық тәртіпте аудиториялық сабақ түрінде өткізіледі, сонымен бірге аудиториядан тыс кеңес түрінде жүргіДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет