Жұмыс бағдарламасы 5В050200 «Саясаттану»жүктеу 335.06 Kb.
Дата10.05.2019
өлшемі335.06 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной

Пән бойынша оқыту бағдарламасының(Syllabus) титулдық парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы

MPABT 4305 «Терроризммен күресүдің халықаралық аспектілері»


пәнІ бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық факультетінің деканы ________ Акишев А.А.

«____» ____________ 2013 ж.

Құрастырушы: с. ғ.к., доцент _________ Елмұратов Ғ.Ж.


Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы
Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

«Терроризммен күресүдің халықаралық аспектілері» пәні бойынша

5В050200 «Саясаттану» мамандығы студенттеріне арналған оқу түрі жалпы орта білім негізіндегі күндізгі

Жұмыс бағдарламасы 5В050200 «Саясаттану» мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 3.08.306 - 2006 негізінде әзірленген.

С.Торайғыров атындағы ПМУ-ның Ғылыми кеңес отырысында бекітілді

«25» мамыр 2013 ж. № 6 Хаттама.


Кафедраның жиналысында ұсынылған «23» сәуір 2013 ж. № 17 хаттама
Кафедра меңгерушісінің м.а. ________ Ақышев А.А. «23» сәуір 2013 ж.
Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі жиналысында бекітілді

«24» сәуір 2013 ж. хаттама № 10


ОӘК төрағасы ___________ Сулейменова Ш.К. «24» сәуір 2013 ж.

1. Пәннің паспорты.

Пәннің атауы «Терроризммен күресүдің халықаралық аспектілері»
Міңдетті компонент
Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 4

Семестр: 7Аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Дәріс – 30 сағат

Тәжірибе - 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат

Пәннің көлемі – 135 сағат

Семестр бойынша бақылау формасы

Емтихан – 7 семестр
Пререквизиттер:

Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар керек:  • Қазақстан Республикасының ұлттық қаүіпсіздігі

  • саяси конфликтология


Постреквизиттер:

Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар мемлекеттік емтихан тапсыру және дипломды жұмысты қорғау үшін керек


2 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні: Елмұратов Ғани Жумабайұлы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: саяси ғылымдарының кандидаты, доцент

әлеуметтану және саясаттану кафедрасы А корпусында,

Ломов кошесі, 64, 517 аудиторияда орналасқан.

Байланыс телефоны 67-36-87 (ішкі 1124).


3 Пәннің мақсаты мен міндеттеріПәндi оқытудың мақсаты тәжiрибелiк, саяси тиiмдiлiкке қол жеткiзуге бағдарланған теориялық модельдердi, әдiстемелiк принциптердi, зерттеудiң әдiстерi мен процедурасын, сонымен қатар саясаттанулық технологияларды, нақты бағдарламалар мен ұсыныстарды оқыту болып табылады.

Студенттердің саяси мәдениетін көтеру, саяси процестер туралы ойларын қалыптастыру.

Төмендегі міндеттерді шешуге көзделген:

-саясат қоғамдық құбылыс ретінде, оның макро және микро деңгейлердегі құрылымдық элементтерін анықтау, ішкі және сыртқы байланыстар мен қатынастар;

-түрлі саяси жүйедегі негізгі тенденциялар мен заңдылықтарды анықтау;

-саясаттың әлеуметтік объективті критерийлерін анықтау.

-саясаттың институционалдық және әлеуметтік-мәдени аспектілерінің талдау.

4 Білім мен дағдыларға қойылатын талаптар

Аталмыш пәнді оқу кезінде студенттер білуі тиіс:

- салыстырмалы саясаттанудың шығу тегі және дамуы,

- қазіргі заманның салыстырмалы саясаттанудагы жаңа бағыттары;

- салыстырмалы әдістің мазмұны;

-қазіргі қоғамның дамуындағы салыстырмалы саясаттанудың ролі мен мәні;

- салыстырмалы саясаттанудың негізгі түсініктері, саяси зерттеудің негізгі әдістері, қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі ролі.

Бұл пәннің оқу нәтижесінде студент істей білуі тиіс:

- саяси процесстер мен саясатқа салыстырмалы талдауын жасау;

- саяси объектілердің заңдылықтары мен дамуын ерекшеліктерің анықтау;

- саяси күрделі оқиғаларды салыстыру білу.5. Пәннің мазмұны

Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптардың №


Тақырыптардың атауы


Сағат саны

Дәріс

Тәж.

Лаб. жұмыс

Студиялық

Жеке

СӨЖ

1

Терроризм: ұғымы және мәні

2

1

-

-

5

2

2

Терроризм және саяси экстремизм

2

1

-

-

5

2

3

Әлемдегі террористік ұйымдар

2

1

-

-

8

2

4

Ультра терроризм

2

1

-

-

8

2

5

Националды терроризм

2

1

-

-

8

2

6

Діни терроризм

2

1

-

-

8

2

7

Терроризм жаңа түрлері

3

18

3

8

Әйелдер терроризм: себептері және ерекшеліктері

3

18

3

9

Халықаралық терроризммен күресү

3

18

3

10

Терроризмнің трансұлтты сипаттамасы

3

28

3

11

Терроризммен күресүдің әлемдік тәжерибе

3

28

3

12

Терроризммен күресү және алдын ала

3

28

3
БАРЛЫҒЫ

30

15

-

-

90

306. Дәріс сабақтардың мазмұны
1 Тақырып. Терроризм : ұғым және мән

Жоспар :


1. Терроризмге анықтауға ұғым және негізгі тұрғылар.

2. Терроризмдің қазіргі түсініктемелері.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.


2 Тақырып. Терроризм және саяси экстремизм

Жоспар :


1. Халықаралық қатынастарға дамытуда қазіргі тенденциялар.

2. Глобалді мәселелер және қауіпсіздік.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.


3 Тақырып. Террорлық ұйымдар қазіргі әлемне

Жоспар :


1. Терроризмдің субъекттері. Терроризмдің субъекттердің негізгі түрлерге туралы ұғым.

2. Террорлық ұйымдар анықтау және негізгі белгілер.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар.

4 Тақырып. Өтеоң терроризм

Жоспар :


1. Оң терроризмдің мәні және айырмашылық ерекшеліктері.

2. Оң терроризмдің қалыптасулар және бастаулар тарих.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.


5 Тақырып. Ұлтшыл терроризм

Жоспар :


1. Ұлтшыл терроризмдің пайда болулар себептері.

2. Ұлтшыл террорлық ұйымдардың мәні, программалық қоюы және тактикасы - ИРА, БҰЛ ТОТЭ,.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм

6 Тақырып. Діни терроризм

Жоспар :


1. Терроризм және дін.

2. Діни негізде терроризмдің пайда болулары себептері.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.


7 Тақырып. Терроризмдің жаңа түрлері

Жоспар :


1. Терроризмдің жаңа түрлердің халықаралық орталар және пайда болу өзгеріс.

2. Терроризмдің қазіргі бір түрілердің ерекшеліктер және мінездеме.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.

8 Тақырып. Әйел терроризм : себепті және ерекшелікті

Жоспар :


1. Әйелдер терроршылардың ерекше криминологическая дәрежесі сияқты.

2. Әйел терроризмдің пайда болулар себептері.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.


9 Тақырып. Халықаралық терроризммен глобалді соғысы

Жоспар :


1. Халықаралық терроризмдің ұғымы және мәні.

2. Халықаралық қауіпсіздіктер глобалді мәселенің сияқты экстремизм және терроризм.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар.

10 Тақырып. Қазіргі терроризмдің Транснациональный сипаты

Жоспар :


1. Қазіргі халықаралық қатынастарда қауіпсіздіктер жүйесі.

2. Халықаралық қауіпсіздіктер жүйелер элементтері : халықтармен арасында мемлекеттердің, бүкіләлемдік және аймақтық ұйымдар, транснациональные корпорацияның, халықаралық қатынастың егеменді ұлттық мемлекеттер, топтары.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.


11 Тақырып. Терроризммен күрестер дүниелік тәжірибесі

Жоспар :


1. Халықаралық терроризммен күрестер ерекшелігі.

2. Халықаралық терроризммен күрестер формалары.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

12 Тақырып. Терроризммен профилактикасы және күресі

Жоспар :


1. Терроризммен күресте халықаралық істестіктер және заңға сүйенген реттеулер рөл.

2. Антитеррористической коалициялар қалыптасу.


Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.


7. Семинарлық сабақтардың мазмұны, олардың көлемі сағатта

1 Тақырып. Терроризм : ұғым және мән

Семинарлық № 1 сабақ

Жоспар :
Мақсат : оның пайда болулар терроризмдің және себептің мәні айқындалу керек.


Осы тақырып зерттеу аяқтау бойынша студенттер тиісті :

Білу :


- террорлық қозғалыстардың пайда болулар қандай саяси, экономикалық жағдаят, әлеуметтік алғышарттар;

- күрестерге қазіргі әлемне және жолда терроризмдің әсер етулері формалары олармен.


1 тапсырма. Қазіргі әлемне терроризмдің әсер етулері мысалдары Келтіру керек және алар олардың сақтап қалар болған шараны анықтау.
2 тапсырма. Анықтау, мүмкін олардың жорамалдарына емес қазіргі Қазақстанға және жолға аумақта террористские акттар.
Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.

Семинарлық кәсіп № 2

Жоспар:


1. Лаңкестік сияқты әлеуметтік көрініс.

2. Саяси экстремизмнің нысандары.

3. Негізгі белгі және лаңкестіктің өзгешеліктері.

Мақсат: Қазіргі кезеңде лаңкестіктің басталуы және қозғаушы күштерін анықтау

Тақырыптың сонында студенттердің білуі тиіс :

- саяси экстремизмді снг аумағында жасайтын негізгі ұйымдар;

- мемлекеттік деңгейде қолданылатын күштер және лаңкестік акттерге қарсы тұру

1 тапсырма.Жер шарындағы лаңкестік пен экстремизмнің ортақтары және оның өзгешеліктері

2 тапсырма. лаңкестік түрлі аймақтарда немен анықталады, олардың айқындалуында түрлі аймақтарда қандай ерекшеліктер бар

Әдебиет:


Ю.И 1) Авдеев., Қазіргі лаңкестік: күй және болашақтар. М., 2009.

2) Ю.М Антонян. Лаңкестік. М., 2009.

Ю.В 3) Гаврилина. Қазіргі лаңкестік. М. 2010.

4) Халықаралық лаңкестік: құжат, куәліктер, деректер. М., 2009.

5) В.Е Петрищев. Қазіргі лаңкестік: күй және болашақтар. М., 2011.

3 тақырып. Лаңкестік ұйымдар қазіргі әлемде

Семинарлық кәсіп № 3

Жоспар:


1. Лаңкестік ұйымның ортақ сипаттары.

2. Лаңкестік ұйымның негізгі санаттары.


Мақсат: осы көріністің қаупін қазіргі әлемде анықтайтын лаңкестік ұйымның сипаттарын айқында

Тақырыптың сонында студенттін білуі тиіс

- негізгі лаңкестік ұйымдар, айбаттарды қазіргі елдерге тасымалдауыш;

- ең маңызды соңғы он жылдықта ілгері лаңкестік актілер.

1 тапсырма. ҚР аумағында айқындаған лаңкестік ұйымдардың аттары
2 тапсырма. Қандай шараларды түрлі экстремистік ұйымның лаңкестік қызметінің тыйуы үшін пайдалану тиіс?
Әдебиет:

Ю.И 1) Авдеев., Қазіргі лаңкестік: күй және болашақтар. М., 2009.

2) Ю.М Антонян. Лаңкестік. М., 2009.

Ю.В 3) Гаврилин. Қазіргі лаңкестік. М. 2010.

4) халықаралық лаңкестік: құжат, куәліктер, деректер. М., 2009.

5) В.Е Петрищев. Қазіргі лаңкестік: күй және болашақтар. М., 2011.

4 тақырып. Өтеоң лаңкестік

Семинарлық кәсіп № 4

Жоспар:

1. Стратегия және оң лаңкестіктің тактикасы.2. Негізгі идеялар, мақсаттар және күрестің әдіс-айлаларының правотеррористтік топтар

3. Оң лаңкестік Европада - фашистік және неофашизм ұйымдар.

4. Латынша Америкадағы оң ланкестік
Мақсат: оң лаңкестіктің негізгі тактикасын айқында :

Тақырыптың сонында студенттін білуі тиіс

- лаңкестіктің түрлі пішінінің санаттары және өтеоң бағыттың жері лаңкестік қызметте;

- Европада қазір қандай фашистік және неофашизм ұйымның пішіндері бар


1 тапсырма. оң лаңкестіктің және басқа лаңкестіктің арасындағы ортақтығын және айырмашылығын анықта
2 тапсырма. оң лаңкестіктің Европаның және латынша Американың елдеріндегі ажырымы неде?
Әдебиет:

Ю.И 1) Авдеев., Қазіргі лаңкестік: күй және болашақтар. М., 2009.

2) Ю.М Антонян. Лаңкестік. М., 2009.

Ю.В 3) Гаврилина. Қазіргі лаңкестік. М. 2010.

4) халықаралық лаңкестік: құжат, куәліктер, деректер. М., 2009.

5) В.Е Петрищев. Қазіргі лаңкестік: күй және болашақтар. М., 2011.

5 тақырып. Ұлттық лаңкестік

Семинарлық кәсіп № 5

Жоспар:

1. Сикский лаңкестік. Палестиналық лаңкестік. Палестина азаттығының халықтықтын босатылуы2. Өзін айқындау және сепаратизмның мәселесі және ұлтшылдықтың лаңкестік ұйымдары(курд, уйгурские, еврей, палестиналық лаңкестік группировки).
Мақсат: ұлтшылдықтың лаңкестігінің өзгешеліктерін лаңкестік ұйымның құрылымын анықтау

Тақырыптың сонында студенттін білуі тиіс

- ұлтшылдықтың және ұлттық лаңкестігінің жаны және оның зиянының халықаралық қал-жағдайларда;

- интернационализм сияқты қарама-қайшылық ұлтшылдыққа және оның консолидир зейіні халықаралық одақты.


1 тапсырма. сикстік және палестиналық лаңкестіктін айырымашылығын анықта.

2 тапсырма. құқық ұлт өзін айқындау сияқты бір ұлттық дамудың негізгі догматтарын анықтау


Әдебиет:

Ю.И 1) Авдеев., Қазіргі лаңкестік: күй және болашақтар. М., 2009.

2) Ю.М Антонян. Лаңкестік. М., 2009.

Ю.В 3) Гаврилина. Қазіргі лаңкестік. М. 2010.

4) халықаралық лаңкестік: құжат, куәліктер, деректер. М., 2009.

5) В.Е Петрищев. Қазіргі лаңкестік: күй және болашақтар. М., 2011.

6 тақырып. Діни лаңкестік

Семинарлық кәсіп № 6

Жоспар:

1. Жан және діни лаңкестіктің түрлері2. Идеологиялық қондырғы, стратегия және ең ірі діни лаңкестік ұйымның тактикасы -, "Аль-Кайеда", "ХАМАС" "ағалы-інілілер-мұсылман", "Хезболлах".
Мақсат: діни лаңкестіктің мінез сипаттарының және оның әлемге қаупын сақтауын анықта

Осы тақырып зерттеу аяқтау бойынша студенттер тиісті :

Білу :

- діни терроризмдің мәні және террорлық қызметтен басқа түрлермен оның қатынасы;- ең ірі діни террорлық ұйымдардың стратегияны және тактиканы.
1 тапсырма. Террорлық қызметтен басқа формалардан діни терроризмдің және оның айырмашылықтың мән ашу керек.
2 тапсырма. Анықтау, не жұмыстарына олардың мәнінде және ұйымында әр түрлі діни террорлық ұйымдар бірлестіріп жатыр.
Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.


7 Тақырып. Терроризмдің жаңа түрлері

Семинарлық № 7 сабақ

Жоспар :

1. Технологиче6ские мүмкіндіктер ядролық терроризмдің адам баласылар және қауіп.

2. Экологиялық терроризмдің ұғымы және мәні.
Мақсат : адам баласы сақтау үшін әр түрлі технологиялық мүмкіндіктер қолдануға болатын негізде ғылыми - техникалық өрлеудің қазіргі деңгей айқындалу керек.
Осы тақырып зерттеу аяқтау бойынша студенттер тиісті :

Білу :


- терроризммен күрес үшін ғылымдарға және техникаларға облыста табыстар деңгейі;

- ядролық емес терроризм қазіргі адам баласы болу үшін өлім қауіппен келіп жатыр.


1 тапсырма. Өз қару-жарақта ядролық потенциал және оның сақтауға болатын елді анықтау.
2 тапсырма. Қазіргі әлемге қандай экологиялық қауіптер бар және бұл қауіпті қалай әлсіздету керек?
Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар,
8 Тақырып. Әйел терроризм : себептер және ерекшеліктер

Семинарлық № 8 сабақ

Жоспар :

1. Әйел терроризмдің ерекшелігі және айырмашылық ерекшеліктері.

2. Әйел-террористтердің психологиялық портреттері.
Мақсат : әйел терроризм қатқақтаратын қауіп-қатерде қазіргі әлемге әйелдер рөлі айқындалу керек.
Осы тақырып зерттеу аяқтау бойынша студенттер тиісті :

Білу :


- қоғамдық өмірінде әр түрлі салаларында әйел терроризмдің және олардың әсер етуінің тән сызықтар;

- әйел терроризмдің ерекшеліктер анықтау керек және террорлық қызметтен басқа түрлерден оның айырмашылығы.


1 тапсырма. Саяси қызметінде әйелдерді және олардың орынын тең құқықтық анықтау керек.

2 тапсырма. Әйел терроризм сияқты бір бар жағдайдан әлеуметтік және саяси наразылықтан әсер етуден формалары


Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,

9 Тақырып. Халықаралық терроризммен глобалді соғыс

Семинарлық № 9 сабақ

Жоспар :


1. Халықаралық терроризмдің субъекттері және объекттері.

2. Халықаралық терроризмдің саяси қауіп-қатері.


Мақсат : аренада дүниелігіде терроризммен ымырасыз күресті өткізген сол саяси институттарды айқындалу.
Осы тақырып зерттеу аяқтау бойынша студенттер тиісті :

Білу :


- халықаралық терроризмдің субъекттері және объекттері

- дүниелік бірлестіктер елдерге халықаралық терроризм әкелген қауіп-қатері.


1 тапсырма. Халықаралық терроризмдің нақты субъекттер және объекттер атау керек.
2 тапсырма. Жерде әлем сақтау үшін дүниелік бірлестіктер консолидациялар қажеттілігі айқындалуы керек.
Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.

10 Тақырып. Қазіргі терроризмдің Транснационал сипаты
Семинарлық № 10 сабақ

Жоспар :


1. Терроризмдің мәселесі және СНГ мемлекеттерде халықаралық қатынастардың күйі.

2. Қазіргі шарттарда терроризмге дамытуда Негізгі тенденциялар.


Мақсат : соңғы он жылдықтарға СНГ елдер қақтығысып қалған терроризмдің мәселелері айқындалу керек.
Осы тақырып зерттеу аяқтау бойынша студенттер тиісті :

Білу :


- қоғамдық өмірде әр түрлі салаларда терроризммен күрестерге жоспарда СНГ елдердің алдында тұрған мәселе;

- қазіргі шарттарда болып жататын терроризмге дамытуда негізгі тенденциялар.


1 тапсырма. Айқындалу СНГ елдерде терроризмдің мәселесі тұр.
2 тапсырма. ҚР және олардың жеңулері оның террорлық мәселе, жолдары.
Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е.

11 Тақырып. Терроризммен күрестер дүниелік тәжірибесі

Семинарлық № 11 сабақ

Жоспар :

1. Халықаралық терроризммен идеологиялық күресі.

2. Терроризммен күресте халықаралық істестіктер формалар.

3. Халықаралық терроризмге қарсы әрекеттер мәселесі.


Мақсат : қазіргі шарттарда терроризммен күрестер халықаралық тәжірибесі қорыту керек.
Осы тақырып зерттеу аяқтау бойынша студенттер тиісті :

Білу :


- терроризммен күресте халықаралық бірлестікпен қолданхатын күрестер форма және әдістер;

- халықаралық терроризмге қарсы әрекеттер негізгі тетіктері.


1 тапсырма. Терроризммен күрестер идеологиялық, экономиқалық және саяси мүмкіндіктері анықтау керек.
2 тапсырма. Террорлық қызметпен ары қарай күрестер перспективалар анықтау керек.
Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Өлең айтқан 12 Тақырып. Терроризммен профилактика және күресі

Семинарлық № 12 сабақ

Жоспар :


1. Терроризммен күресте халықаралық істестіктер бағыттар.

2. Контртеррористтық қызметте облыста СНГ елдердің істестіктері дамытулары күй және перспективалары.

3. СНГ шеңберлерде терроризммен күрестерге салада өзара әрекеттесулер.

4. Шеңберлерде терроризммен күрес ОДКБ және басқа халықаралық ұйымдарды.


Мақсат : терроризммен күресте халықаралық істестіктер негізгі бағыттар айқындалу керек.
Осы тақырып зерттеу аяқтау бойынша студенттер тиісті :

Білу :


- қазіргі әлем және СНГ елдерде қолданхатын антитеррористтық қызметтер негізгі бағыттар.

- терроризмінен әсер етулерімен күрестері халықаралық ұйымдар және олардың формалары.


1 тапсырма. Терроризммен күрес үшін халықаралық істестіктер әр түрлі пішін және әдістер айқындалу керек.
2 тапсырма. Қоғамдық өмірінің барлығын салаларының террорлық қызметтің СНГ қарсы істестіктер ашу керек.

Әдебиет :

1) Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.
8. Дербес жұмыстар тапсырмалар

1 Тақырып. Терроризм : ұғым және мән

Тапсырмалар СРС : терроризмдің Идеологиялық доктринасы. Терроризмдің типологияы. Терроризмге қатынаста халықаралық-заңға сүйенген нормалар.
2 Тақырып. Терроризм және саяси экстремизм

Тапсырмалар СРС : Саясат және терроризм. Терроризмдің құрайтын элементтерді сияқты террор, террорлық қызмет, террорлық акция.


3 Тақырып. Террорлық ұйымдар қазіргі әлемде

Тапсырмалар СРС : террорлық ұйымдардың Құрылымы және құрамы. Қазіргі әлемде өте ірі террорлық ұйымдардың мінездеме.


4 Тақырып. Өтеоң терроризм

Тапсырмалар СРС : оң терроризмдің дамытулар Тарихі АҚШҚА. Ультр мінездеме

Мінездеме өтеоң – террордың « Періште-Кекшілдері », « Пайғамбарлары », « Қара қол », « Боз қасқыр т.д » және. Өтеоң топтаулар қазіргі әлемде.
5 Тақырып. Ұлтшыл терроризм

Тапсырмалар СРС : Сикстік терроризм. Палестиналық терроризм. Палестинаның босаулары халық майданы. (курд, ұйғыр, еврей, палестинские террорлық топтаулар) өз тағдырын өзі шешудің және сепаратизмдің және ұлтшыл террорлық ұйымдың мәселесі.


6 Тақырып. Діни терроризм

Тапсырмалар СРС : ең ірі діни террорлық ұйымдардың Идеологиялық қоюлары, стратегияы және тактикасы –« аға-Мұсылмандар », « Хезболлах », « Мүмкін-мүмкін « ХАМАС »»,. Талибы және Орталық Азиялар қауіпсіздіктер қауібі ваххабиты сияқты.


7 Тақырып. Терроризмдің жаңа түрлері

Тапсырмалар СРС : қазіргі әлемде оның қолданулар Биологиялық терроризм және мүмкіндіктер. Ақпараттық терроризм кибертерроризм және – мән және айырмашылық ерекшеліктер.


8 Тақырып. Әйел терроризм : себептері және ерекшеліктері

Тапсырмалар СРС : әйел терроризмнің Тарихы. Террорлық қызметте қатысуға факторлар түрткі болатын әйелдерді.


9 Тақырып. Халықаралық терроризммен глобалді соғыс

Тапсырмалар СРС : терроризмнің халықаралық-Заңға сүйенген заңға қайшылығы. Саясаттар өзгерісі 11 қырқүйек 2001 жылдан оқиғалардан кейін АҚШ және терроризммен глобалді соғысы.


10 Тақырып. Қазіргі терроризмдің Транснационал сипаты

Тапсырмалар СРС : халықаралық қауіпсіздік жүйелер Элементтері : халықтар мен мемлекеттер арасында, бүкіләлемдік және аймақтық ұйымдар, транснационалткорпорацияның, халықаралық қатынастың егеменді ұлттық мемлекеттер, топтары.


11 Тақырып. Терроризммен күрестер дүниелік тәжірибесі

Тапсырмалар СРС : шекараның артында терроризммен күрестер Мемлекеттік саясаты. Терроризммен күрес қазіргі заманда глобалді мәселесі сияқты.


12 Тақырып. Терроризммен профилактика және күрес

Тапсырмалар СРС : контртеррористік қызметте жүзеге асыруда мемлекеттердің өзара әрекеттесулері Бастаушы бағыттар және формалары. Халықаралық терроризммен күрестерге салада СНГ мемлекет-қатысушылардың істестіктері қазіргі күй, мәселелер және перспективалары.
  1. Кенес беру кестелері (25% СРО) СРОП (СРОП құрайды)


Сабақ түрлері

дүйсенбі

сейсембі

сәрсенбі

бейсенбі

жұма

сенбі

1

дәрістер сұрақтар бойынша кенес

10.00

13.0010.00

13.00

2

семинарлар сұрақтар бойынша кенес
10.00

13.00

10.00

13.00
3

СРО сұрақтар бойынша кенес

10.00

13.00

10.00

13.004

Тест тапсырмалар сұрақтар бойынша кенес

10.00

13.00


10 Білімдердің тексерулердің үйренуші кестесі

Дәрістердің және жаттығу сабақтың баруы 0-100 баллдардан бағаланып жатыр.
Жұмыс түрлері

Тапсырманың мазмұны

Ұсынылғаң әдебиет

Көлемі

Бақылау түрлері

Мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Конспект

Кiрiспе

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

1 апта

2

Конспект

Қолданбалы саясаттанудың пғнi мен ерекшелiгi

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

2 апта

3

Конспект

Зерттеуге дайындық және бағдарламалар жасақтау

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

3 апта

4

Конспект

Зерттеуге дайындық және бағдарламалар жасақтау

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

4 апта

5

Конспект

Мәлiметтердi жинақтау мен сұрыптау әдiстерi

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

5 апта

6

Конспект

Мәлiметтердi жинақтау мен сұрыптау әдiстерi

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

6 апта

7

Конспект

Саяси оқиғаларды және қоғамдағы саяси күштердiң

арақатынастарын орналасуын талдауГолосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

7 апта

8

Межелік бақылау

Саяси оқиғаларды және қоғамдағы саяси күштердiң

арақатынастарын орналасуын талдауГолосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

8 апта

9

Конспект

Саяси кеңес беру

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

9 апта

10

Конспект

Саяси болжам

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

10 апта

11

Конспект

Саяси шешiм

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

11 апта

12

Конспект

Саясаттағы ақпараттық технологиялар.

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

12 апта

13

Конспект

Сайлау кампанияларының технологиялары

Голосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

13 апта

14

Конспект

Сайлау кампанияларын ұйымдастырудың кезеңдiк

технологиясыГолосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.

1 апта

жазбаша

14 апта

15

Межелік бакылау

Сайлау кампанияларын ұйымдастырудың кезеңдiк

технологиясыГолосов Г.В. Қолданбалы саясаттану. Новосибирск, 2012.
жазбаша

15 апта

Ескерту :

Оқытушымен міндетті түрде сәйкес келген студенттің дербес жұмыстары сол нақты тақырыпқа жазған болуға тиісті.


12. Білімдердің бағалары белгілері үйренуші

Пәндер Зерттеуі барлық пысықтау материал қамтатын тестер формада емтиханмен бітіп жатыр. Емтиханға кіру рұқсаты үшін міндетті шартпен бағдарламасында барлығын ескерған тапсырмаларының орындау келіп жатыр.

Әрбір тапсырма 0-100 баллдардаң бағаланып жатыр.

Кіру рұқсаты рейтинг бойынша дәрісі, үй тапсырмасы, тапсырмасы (баруы ағымдағы сабақтары орташа арифметикалық барлығын істелінген тапсырмаларынан іске аспай қалып жатыр СРО, тәжірибе бойынша тапсырмалар және басқа, рубежный бақылау). Егер кіру рұқсатының рейтингі бойынша сияқты, үйренуші оң бағалар алса, пән бойынша қорытынды баға сол жағдайда тек қана есептеліп жатыр, солай қорытынды бақылау бойынша. Себепсіз себеп бойынша қорытынды бақылауға келу емес « қанағатты емес » бағаға теңесіп жатыр. Пән бойынша емтиханның және аралық іскерлік сараптаудың нәтижелері сол студенттерге дейін болып жатыр күн немесе егер жазбаша емтихан күннің екінші жартыға жүргізілсе, келесі күнге.

Білім қорытынды баға есептеу түзулылық үшін (рейтингтен) және қорытынды емтиханнан рубежном бақылаудан үйренуші 100

баға аралық бақылауға 0 пайыздардан бағаланып жатыр аралық бақылау бағалардан және бағадан ағымдағы қалыптасып жатыр.

Оқу табыстар, біресе білімдер, білулер, дағдылар барамын және терроризммен күрес « халықаралық-Заңға сүйенген тұрғылар пән бойынша студенттердің құзырлары бағалар барабар оның сандық балама және дәстүрлі шәкіл многобалльной әріптік жүйе бойынша » бағаланып жатыр.


әріптік жүйе бойынша баға

Сандық балама

баға


Процентті мазмұн баллдар

дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы


A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағатты

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


13. Оқытушының, саясаттың және процедураның талаптары

Бару кешігулерсіз барлығын аудитория сабақтарының үйренуші міндетті түрде келіп жатыр. Сабақтар жағдайда рұқсатнаманың деканатпен қойылған ретте істеліп өтеліп жатыр. Сабақтардың максимал тек қана екі рұқсатнамасы рұқсат етіліп жатыр. Сабаққа екі кешігу бір рұқсатнамаға теңесіп жатыр. Жағдайда көп екі рұқсатнама оқытушы сұраққа әкімшілік шешімге дейін сабақтарға рұқсат етілмеу ары қарай студентке құқық алып жатыр. Осы курстың студенттердің контингентпен болатын емес бөтен беттерге дәрістерде қатысу, рұқсат етілмеп жатыр.

Жұмыстар көрсетілген мерзімдерге беру шығып жатыр. Барлығын тапсырмаларының өткізулер шеткі мерзімі – экзамендік сессияға бастауыға дейін 3 күннің артында.

Студенттер, тапсырған емес барлық тапсырмалар, және курстық жұмысты қорғал қалған емес, емтиханға рұқсат етілмейді.

Қайталау әрбір оқу міндетті сабақ бойынша пысықтау материалдардың тақырыптар және жан-жақты зерттеу. Оқу материалдардың игерулер дәрежесі тесттермен тексеріп жатыр немесе жазбаша жұмыстармен Бақылау студенттердің жүргізіле алады
14. Әдебиеттер тізім

Негізгі Авдеев Ю.И., Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2009,.

2) Антонян Ю.М. Терроризм. М. 2009,.

3) Гаврилин Ю.В. Қазіргі терроризм. М. 2010.

4) Халықаралық терроризм : құжаттар, куәлік қағаздар, айғақтар. М. 2009,.

5) Петрищев В.Е. Қазіргі терроризм : күй және перспективалар. М. 2011,.

Қосымша :

6) Косиченко А.Г. Ашимбаев М.С. Др және. Қазіргі терроризм : Орталық Азиядан көзқарас. Алматыға, Дайк-Пресс. 2005,.

Н.А 7) Назарбаев. Кризистік он жылдық. Алматы. 2003,.

8) Қылмыстық РК кодекс. 2012 Алматыға.

Ю.С 9) Бүкірлерді. Терроризм классификация туралы сұраққа. М. 2007 ж.,

10) Емельянов В.П. Терроризирования белгілермен терроризмі және қылмыстары. М. 2000,.

11) Кілт В., Ильчиков М., Терроризм – қазіргі замандар глобалді мәселе. М. 2006,.

12) Кожушко Е.П. Қазіргі терроризм : негізгі бағыттардың талдауы. Минск 2000,.13) Моджорян Л.А. Терроризм : шын және жалған. М. 2006,.

14) Непесов М.М. Сапрыков В.Н.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет