Жұмыс бағдарламасы «Материалдарды өндеу технологиясы»жүктеу 314.67 Kb.
Дата04.12.2018
өлшемі314.67 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы


Рабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Сәулет - құрылыс факультеті

« Инженерлік жүйелер және геотехникалық құрылымдар » кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
« Материалдарды өндеу технологиясы » пәні бойынша

«Кәсіптік білім » 050120 мамандығы студенттеріне арналған

Павлодар

Лист утверждения к рабочей Форма

программе дисциплины, Ф СО ПГУ 7.18.1/06

разработанной на основании

государственного

общеобразовательного стандарта

образования специальности

и типовой программы


Бекітемін

ОЖ жөніндегі проректор

_________Н.Э. Пфейфер

200__ж. «___»_________

Құрастырушы: аға оқытушы _________________ Б.З. Омарова

«Инженерлік жүйелер және геотехникалық құрылымдар» кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Материалдарды өндеу технологиясы»пәнінен

«Кәсіптік білім » мамандығы 050120 мамандығы студенттеріне арналған.

Жұмыс бағдарламасы 050120 «Кәсіптік білім» мамандығы бойынша және типтік оқу бағдарламасы, ҚР Білім және ғылым министрлігігінің 22.06.2006 ж. бұйрығымен бекітілген, 3.08. 357-2006 ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес әзірленген


Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» ___________ 200__ж.

Хаттама № ___


Кафедра меңгерушісі ___________________ Қ. Т. Сақанов

СҚ факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«___»____________ 200__ж. Хаттама №___

ӘК төрағасы ______________________ В.А. Козионов


Келісілді

Факультетің деканы ________________ М.Қ. Кудерин «___»_________200__ ж.ОӘК мақұлданды

ОӘК бастығы _____________________ А.А.Варакута «___»_________200__ ж.

1 Пәнді оқыту міндеттері мен мақсаттары:

Студент білуі тиіс:

 • құрылыс материалдардың және бұйымдардың даярлау негіздерін;

 • құрылыс материалдарға және бұйымдарға қойылатың талаптарың;

 • әр түрлі бұйымдардың өндіріс технологиялары туралы жалпы мәліметтерін;

 • материалдардың және бұйымдардың өндіріс физикалы-химиялық негіздерін;

 • құрылыс материалдардың және бұйымдардың қолдану аймағымен қасиеттерін.


Студент істей тиіс:

 • бөлек және комплексті процестерге технологиялық карталарды құрастыру ;

 • құрылыс процестерін орындалуға механикаландырылған тәсілдерді қолдану;

 • шығарылатын өнімдерге және қызметтерді көрсетуге экономикалық есеп-қисап өндіру


1.2 Пәнді оқыту міндеттері

Пәннің мақсаты - құрылыс материалдардың және бұйымдардың өндіріс аймағында студенттерімен практикалық ұолдану дағдыларының тауып алу.

Нәтижелі және өрнемді өндіріс процестерінде анықтама және қолданудың мақсаты физикалық , химиялық басқа заңдылықтарды табу
2 Пререквизиттер:

«Материалдарды өндеу технологиясы» пәннің бағдарламасы келесі пәндердің базасында негізделген:

«Физика», «Химия», «Математика», « информатика ».

Тематический план Форма

дисциплины Ф СО ПМУ 7.18.2/07

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/п

Тақырып атауы

Сағаттың саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе.


2

1.1 Ағашты қол аспаптарымен өңдеудегі еңбекті ұйымдастыру мен қорғау


3

1.2 Ағаш – конструкциялау материалы


4

1.3 Ағаштан жасалатын бұйымдарды конструкциялау ерекшелігі және жоспарлау процесі


5

1.4 Тік бұрышты пішіндегі, қосылмайтын бұйымдарды дайындау


6

1.5 Қисық пішіндегі қосылмайтын бұйымдарды дайындау


7

1.6 Ағаш қосылыстарын шегемен, бұранда шегемен (шруппен) және желіммен біріктеру


8

1.7 Ағаш бұйымдарын шабақтап біріктіруді орындау


9

2.1 Ағашты механикалық өңдеу барысында жұмысты ұйымдастыру мен еңбекті қорғау


10

2.2 Ағашты механикалық өңдеудің негізі


11

2.3 Ағаш дайындамаларын дөңгелек және ленталы ара станоктарында өңдеу


12

2.4 Ағаш дайындамаларын фуговальді, рейсмус және фрезер станогында өңдеу


13

2.5 Токарь станогында бөлшектерді өңдеу


14

3.1 Оқу шеберханаларын жабдықтарымен және металды қол аспаптарымен өңдеуші темір ұстасының жұмыс орнының ұйымдастырылуы


15

3.2 Металдан жасалатын бұйымдарды конструкциялау және дайындауды жоспарлау


16

3.3 Бақылау-өлшеу құралдары және өлшеу тәсілдері


17

3.4 Жұқа қаңылтырдан бұйымдар дайындау


18

3.5 Жұқа қаңылтыр мен сымтемірді пайдаланып бұйымдар дайындау


19

3.6 Қаңылтырдан бұйымдар дайындау


20

3.7 Сортты металдардан бұйымдар дайындау


21

3.8 Құюмен, қақтаумен және штамптаумен алынған дайындамалардан бұйымдар дайындау


Барлығы

30

30

120

22

4.1 Металды кесу процесінің мәні, металл кесетін станоктар және технологиялық процестер туралы жалпы мағлұматтар


23

4.2 Бұранда кесу токарь станогының құрылысы. Станокты басқару және оны ретке келтіру (наладка)


24

4.3 «Тегіс білік» және «Сатылы білік» типті бұйымдарды дайындау


25

4.4 «Тегіс төлке» және «сатылы төлке» типті бұйымдарды дайындау («Тегіс төлке», «тегіс втулка», «сатылы төлке», «сатылы втулка»)


26

4.5 Конусты беті бар бұйымдарды дайындау


27

4.6 Бұрандасы (резьбасы) бар бұйымдар дайындау


28

4.7 Фасонды бетті бұйымды дайындау


29

4.8 Горизонталь-фрезер станогының құрылысы. Станокты басқару және оны ретке келтіру (наладка)


30

4.9 Сыртқы және ішкі жазық беттері бар бұйымдар дайындау


31

4.10 Бөлгіш головканы қолданумен бұйымдар дайындау фасонды беттерді фрезерлеу


32

5.1 Қол аспаптарымен кешенді операцияларды орындаумен бұйымдар дайындау


33

5.2. Қол аспаптары және механикаландырылған құрал−жабдықтармен өңдеу операцияларын қолданумен бұйымдар дайындау


34

5.3. Қол аспаптармен өңдеу және пісіру (кесу) жұмыс түрлерімен бұйымдар дайындау


35

5.4 Пісіру туралы жалпы мағлұматтар


36

5.5 Электрмен пісіру жабдықтары мен аппараттарының құрылысы және жұмыс жасау принциптері


37

5.6 Электродтар, қолмен электродоғалық пісіру режимдері және тәсілдері


38

5.7 Кешенді технологиялық процестерді қолданумен бұйымдар дайындау


Барлығы

30

30

120

БАРЛЫҒЫ КУРС БОЙЫНША:

60

60

240

Курстің теориялық мазмұны

1 лекция Кіріспе

Қоғамның дамуындағы материалдық өндірістің рөлі. Оның материалдық рухани мәдениеттегі орны. Еңбек құралдарының ғылыми-техникалық прогрестің дамуы. Материалдарды өңдеу практикумының өндірістің негіздерін сипаттаудың оқу курсы ретіндегі пәні мен міндеттері.Бөлім 1 Ағашты қол аспаптарымен өңдеу


1.1 Ағашты қол аспаптарымен өңдеудегі еңбекті ұйымдастыру мен қорғау

Шеберханадағы ағаш өңдеу жұмыс орны. Верстактардың түрлері, оның құрылымы. Құрал-саймандарды, аспаптарды пайдалану талаптары, оларды күту, сақтау орны.

1.2 Ағаш – конструкциялау материалы

Ағаштың құрылымы. Ағаштың қималары: көлденең, ортасынан бойлай (радиальный), шетінен бойлай (тангентальный).Ағаштың қасиеттері: физикалық, механикалық, технологиялық.. Ағаш көздері мен бұтақтары. Ағаштың қабынуы, кеуіп кету түрлері. Ағаштың механикалық ақауы. Ағашты сақтау, қорғау.Ағаш негізіндегі жартылай фабрикаттар, желімделген фанера, талшықты (АТП-ДВП) және ағаш жаңқалы плиталар, ағаш пластиктер.

1.3 Ағаштан жасалатын бұйымдарды конструкциялау ерекшелігі және жоспарлау процесіАғаш бұйымдарының конструкциялық элементтері және құрылымы: брус, рамка, қалқан қораптар (щиты); төсеніш (раскладки), шпатик, филенка, доғалдау (заовалина), дөңгелектеу, гальтел, калевка, фальц, патик, паз, жал (гребенка).Ағаш өңдеудегі стандарттар. Жалпы стандарттау талаптары. Дәлдеудегі ауытқулар, өлшеудегі шектеулер, еркін және жанамалы өлшемдер, өлшеуіш отырғызу, тығыз отырғызу, ағаш өңдеудегі квалитет.

1.4 Тік бұрышты пішіндегі, қосылмайтын бұйымдарды дайындау

Ағашты қол арамен аралау. Араны жұмысқа дайындау.Сүргі, оның түрлері. Сүргіні жұмысқа дайндау. Белгі түсіру, ағашты аралау, сүргілеу.

1.5 Қисық пішіндегі қосылмайтын бұйымдарды дайындау

Ағашты профильді сүргілеу құралдары, олардың құрылымы. Қашау, олардың шұңғылау және кесу. Бұрғы, олардың түрлері. Бұрғыны қозғалысқа келтіретін құралдары.

1.6 Ағаш қосылыстарын шегемен, бұранда шегемен (шруппен) және желіммен біріктеруАғаш бөлшектерін шегемен, бұранда шегемен (шруппен) біріктіру, желім (ағаш шегемен) біріктіру тәсілдері. Ағашты желімдеп біріктіру.

1.7 Ағаш бұйымдарын шабақтап біріктіруді орындау

Жалпы шабақтап біріктіру түрлері, олардың ерекшеліктері. Ағаш бұрыштық ортаны біріктіру арқылы дайындау. Жәшікті-бұрыштық тәсілді пайдаланып бұйым дайындау тәртібі.


2.1 Ағашты механикалық өңдеу барысында жұмысты ұйымдастыру мен еңбекті қорғау

Ағашты механикалық өңдеуде станокпен жұмыс барысындағы қауіпсіздік талаптары. Станокпен жұмыс барысындағы қауіпсіздік ережелері. Шеберханалардағы еңбек процесін ұйымдастыру. Ағашты механикалық өңдеу барысында еңбекті қорғау.

2.2 Ағашты механикалық өңдеудің негізі

Ағашты механикалық өңдеудің түрлері: механикалық тәсілмен аралау, бұрғылау, фрезерлеу, ұңғылау, жону. Ағаш өңдеу станоктары. Ағаш өңдеу станоктарының негізгі бөліктері мен механизмдері (электроқозғалтқыштары, беріс механизмдері, т.б.) және олардың атқаратын қызметі. Станоктардың құрылымы.

2.3 Ағаш дайындамаларын дөңгелек және ленталы ара станоктарында өңдеуJTS-230CS типті дөңгелек аралы және JWB-20 типті ленталы ара станоктардың құрылысы, станокты басқару тәсілдері. Аралас өңдеу (комбинирлі) станоктар. Дискілі араларға сипаттама.

2.4 Ағаш дайындамаларын фуговальді, рейсмус және фрезер станогында өңдеу60А типті фуговальды, JWS-34LX фрезерлі. 719AS маркалы ұңғылау және рейсмус станоктарының құрылысы және оларды басқару. Ағаш дайындамаларын фуговальді станокта өңдеу тәсілдері.

2.5 Токарь станогында бөлшектерді өңдеуСТД-120М және DSK-1500 токарь станогының құрылысы және оның бөлшектері. Икемдеуші құралдары: үшаша (трезубец), планшайба, патрон.
3.1 Оқу шеберханаларын жабдықтарымен және металды қол аспаптарымен өңдеуші темір ұстасының жұмыс орнының ұйымдастырылуы

Еңбекті ғылыми тұрғыда ұйымдастыру. Оқу еңбек процесін ұйымдастыру. Практикалық сабақтардың негізгі міндеттері. Жұмыс орны, слесарь верстагы және оның жабдықталуы (атауыздар, сақтандыру экраны, сызба жұмыстарына арналған тақта, жарықтандыру шамы, ағаш төсеніш (трап), т.б.). жұмыс орнындағы еңбекті ұйымдастыру бойынша жадыхат.

3.2 Металдан жасалатын бұйымдарды конструкциялау және дайындауды жоспарлауКонструкциялау және жобалау процестері. Бұйымды жобалау процесінің кезеңдері. Бұйым және оның құраушы бөліктері: бөлшек, тораптар, топтар. Әдіп, отырғызу (посадка) және дәлдік шегі (допуск), өңделген беттің сапасы, өңделген беттің кедір-бұдырлығының пайдалану белгілері және құрылымы. Сызба құралдары мен бейімдеу құралдары. Отырғызу және дәлдік шегі кестесі.

3.3 Бақылау-өлшеу құралдары және өлшеу тәсілдері

Өлшеу сипаттамасы, өлшеу дәлдігі. Бұрыш өлшемдерін өлшеу құралдары және оларды қолдану тәртібі.

3.4 Жұқа қаңылтырдан бұйымдар дайындауЖұқа қаңылтырды бүктеумен біріктіру тәсілдері (құрсаулау) және бүктеп біріктіру түрлері. Бүктеп жансарлау орны. Бүктеп біріктіру құралдары. Қол аспаптарымен тесік салу.

3.5 Жұқа қаңылтыр мен сымтемірді пайдаланып бұйымдар дайындау

Сымтемірді қырқу, түзеті, ию және сымтемірді өңдеу кезіндегі қолданылатын құрал-саймандарға сипаттама.Компьютермен басқару жүйесі бар, дайындаманы өзі автоматты түрде бекітетін JDP-17FPRCNG типті тік бұрышты бұрғылау станогы. Бұрғының негізгі бөліктері. Тесікті зенковкалау. Тесікті тесу мен зенковкалау қондырғылары және олардың құрылысы мен жұмыс жасау принциптері.

3.6 Қаңылтырдан бұйымдар дайындау

Метал кесетін қол ара және олардың түрлері. Шабу (кесу), шабу құралдары және олардың түрлері (кескір (зубица), крейцмейсель, балға, т.б.).

3.7 Сортты металдардан бұйымдар дайындау

Сортты металдар туралы түсінік және олардың түрлері. Бұранда түрлері (метрикалық (дюймді), құбырлы).

3.8 Құюмен, қақтаумен және штамптаумен алынған дайындамалардан бұйымдар дайындауКеңістікті белгі түсіру. Белгілеу негіздері, белгі түсіру құралдары. Ажарлау операциялары. Термиялық өңдеудің мәні мен түрлері, өңдеу түрлерінің орындалу реттілігі. Термохимиялық өңдеудің негізгі түрлері.
4.1 Металды кесу процесінің мәні, металл кесетін станоктар және технологиялық процестер туралы жалпы мағлұматтар

Кесу процесі жөніндегі мағлұматтар: станоктарда металды жону бұрғылары, сүргілеу, фрезермен кесу және ажарлау. Токарьлық кескіштің құрылысы. Токарьлық кескіштің геометриясы: алдыңғы жазықтық, артқы бас жазықтық, артқы көмекші жазықтық. Кесу режимі: кесу жылдамдығы, беріліс, кесу тереңдігі.Кесу процестерінің физикалық негізі. Кесу процесі жөніндегі жалпы мағлұматтар. Жоңқа, жоңқа түрлері,тойтару (наклеп), шор (нарост), кесу жылуы. Сайманның беріктігі.Металдардың кесуге қарсылығы. Кесудегі қарсылық күштер және оны құраушылар. Тік түсетін күштер және кесу моменті. Кесу қуаты және станоктың қуаты.Металл кесетін станоктар. Станоктың жабдықтардың жіктелуі. Токарь, фрезерлеу, сүргілеу, ажарлау, сандық бағдарламалы басқарылатын станок және олардың түрлері.

4.2 Бұранда кесу токарь станогының құрылысы. Станокты басқару және оны ретке келтіру (наладка)Станоктың негізгі тораптары мен механизмдерінің өзара байланысы. Дайындаманы және кесу құралдарын бекітуші тетіктер. Бұранда кесу токарь станоктарының негізгі түрлерінің сипаттамасы. Жону кезіндегі бас (негізгі) және көмекші қозғалыстар жөніндегі түсініктер.

4.3 «Тегіс білік» және «Сатылы білік» типті бұйымдарды дайындау

«Тегіс білік» және «сатылы білік» типіндегі бұйымдарды дайныдау кезінде токарьлық операциялар: патронда және патрон мен центрлерде бекітілген дайындамалардың цилиндр беттерін жону, фаскіні алу, цилиндр шетін кесу, кесіп түсіру, центрін табу.

4.4 «Тегіс төлке» және «сатылы төлке» типті бұйымдарды дайындау («Тегіс төлке», «тегіс втулка», «сатылы төлке», «сатылы втулка»)

«Тегіс төлке» және «сатылы төлке» бұйымдарын дайындаудағы кешенді операциялар бұрғылау, бұрғылап кеңейту, тесікті жону, зенкерлеу, тесікті кеңейту, ішкі кертпештерді жону, әр түрлі диаметрдегі тесіктерді жолын кеңейту.

4.5 Конусты беті бар бұйымдарды дайындау

Конусты беттерді өңдеу тәсілдері: енді токарь кескіштермен, суппорттың жоғарғы жылжымалы бөлігін (кареткасын) бұрумен, арнайы топайдың қаңқасын (корпусын) бұрумен, конустық сызғышы бар құрылғының жәрдемімен өңдеу. Конусты тесіктерді кеңейту.

4.6 Бұрандасы (резьбасы) бар бұйымдар дайындау

Бұранда (ойма) жөніндегі жалпы мағлұматтар. Бұранда өзекшесі мен тесікті анықтау кестесі. Бұранданы кесуге дайындау. Бұрандамен кесу тәртібі.

4.7 Фасонды бетті бұйымды дайындау

Фасонды беттерді өңдеу тәсілдері: өзекті (кәдуілгі), призмалы, домалақ (дискілі) типті фасонды кескіштермен және кескіштерді аралас, беріс әдістермен көшірме тетіктер көмегімен өңдеу.

4.8 Горизонталь-фрезер станогының құрылысы. Станокты басқару және оны ретке келтіру (наладка)Фрезерлеу кезіндегі бас (негізгі), көмекші қозғалыстар жөніндегі түсініктер. Фрезер станогының керек-жарақтары мен тетіктері. Фрезер станоктарының негізгі типтеріне: горизонталь, вертикаль, кең әмбебап, бойлық, үздіксіз, ойық жасап, ойма, көшіріп, арнаулы фрезерлеу аспаптарының барлығына ортақ қысқаша сипаттама.

4.9 Сыртқы және ішкі жазық беттері бар бұйымдар дайындау

Фреза және олардың түрлері. Жазық сыртқы бетті цилиндрлі және шетті бетті фрезарлармен кесу.

4.10 Бөлгіш головканы қолданумен бұйымдар дайындау фасонды беттерді фрезерлеу

Өлшем және үлгі бойынша фасонды беттерді фасонды фрезалармен фрезалау, екі берісті қосумен фрезерлеу. Фасонды фрезалардың сипаттамасы. Бөлгіш головканың түрлері және олардың арналуы. Әмбебап бөлгіш головкалардың құрылысы. Бөлгіш головкалардың құрылысы. Бөлгіш головканың көмегімен фрезерлеу.


5.1 Қол аспаптарымен кешенді операцияларды орындаумен бұйымдар дайындау

Пайдалынатын материалдар: көміртекті және лигерленген болаттардан, түсті металлдардан әзірленген дайындамалар (жайнақ жұқа материалдар, өзекті арматуралар, түтікшелер (трубалар), т.б.), оларды бұйымның сипатына байланысты таңдау қажеттілігі.Металдарды қолмен өңдеу операциялары (түзету, ию, белгі түсіру, кесу, шабу және т.б.), пайдаланатын құрал-жабдықтар (жазық бетті, үш өлшемді дайындамаға (кеңістікті)

5.2. Қол аспаптары және механикаландырылған құрал−жабдықтармен өңдеу операцияларын қолданумен бұйымдар дайындау.

Әр түрлі металдардан әзірленген дайындаманы қол аспаптармен өңдеу түрлері. Металды өңдеудегі станоктар (бұрғылау, токарь, фрезер т.б.) және олардың ортақ сипаты.

5.3. Қол аспаптармен өңдеу және пісіру (кесу) жұмыс түрлерімен бұйымдар дайындауҚол аспаптары және пісіріп біріктіру жұмыс түрлерін орындаумен дайындалатын бұйымдардың бөлшектері материалының негізгі қасиеттері. Жұмыс түрлерін орындаудағы орын алатын кемшіліктер мен жарамсыздықтардың болу себебтері және олардың алдын алу. Қауіпсіздік еңбек ету ережелері

5.4 Пісіру туралы жалпы мағлұматтар

Пісірудің дамуы. Пісіру доғасы және оны алу жағдайы. Пісіру доғасының электрлік және жылулық қасиеттері. Тұрақты және айнымалы токтың пісіру доғасы. Доғалы пісіру кезіндегі біріктірілетін орынды ауадан қорғау және олардың түрлері. Металдың бірікпе орнының кристалдануы. Пісіру бірікпесінің құрылымы. Металдардың пісірілуі жөніндегі түсініктер. Пісіріп біріктіру түрлері: түйістіріп, бұрыштық, таврлы, айқас, қиықты, жамау салу арқылы, электротойтармалы.

5.5 Электрмен пісіру жабдықтары мен аппараттарының құрылысы және жұмыс жасау принциптеріПісіру трансформаторларының құрылысы мен жұмыс жасау принциптері. Пісіру трансформаторларының техникалық сипаттамасы. Пісіру тогының күштерін реттеу тәсілдері.

Пісіру жабдықтары мен аппараттарындағы жұмыс жасау тәсілдері, ақаулардың болу мүмкіндіктері және оларды түзетудің тәсілдері.5.6 Электродтар, қолмен электродоғалық пісіру режимдері және тәсілдеріҚолмен пісіру режимдері және олрады анықтау. Кеңістіктегі бірікпе орнының орналасуына, пісіріп біріктіру түріне, металл қалыңдықтарына және т.б. байланысты пісіру режимдерінің параметрлері. Пісіру режимі параметрлерінің бірікпе орнының өлшемі мен пішініне әсері.

5.7 Кешенді технологиялық процестерді қолданумен бұйымдар дайындау

Технологиялық процестер түрлері және оларды орындау реттілігі. Қол аспаптарымен, механикаландырылған құрал-жабдықтармен материалдарды өңдеу лерінен тұратын еңбек объектілерін операцияларға талдау. Қажетті материалдарды бұйымның негізгі құраушы бөліктеріне, пайдаланатын орнына, қолдану сипатына байланысты таңдау қажеттілігі.Металл түрлерінде қол аспаптарымен өңдеу операцияларын орындайтын құрал-жабдықтар және олармен жұмыс жасау тәсілдері. Жұмыс тәсілдерін автоматтандырылған құралдарда орындау. Орындалатын операциялар мен жұмыстарды автоматтандыру. Бөлшектерді электротокпен және газбен пісіріп біріктіру тәсілдері.

Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны


Бөлім 1. Ағашты қол аспаптарымен өңдеу

1.4 Тік бұрышты пішіндегі, қосылмайтын бұйымдарды дайындау

- Белгі түсіру, ағашты аралау, сүргілеу. Ағашты аралау. Ағашты сүргілеу

1.5 Қисық пішіндегі қосылмайтын бұйымдарды дайындау

Ағашты профильді пішінде өңдеу, қашаумен, қолмен бұрғылау тәсілдері.

1.6 Ағаш қосылыстарын шегемен, бұранда шегемен (шруппен) және желіммен біріктеру

Ағаш бөлшектерін шегемен, бұранда шегемен (шруппен) біріктіру, желім (ағаш шегемен) біріктіру тәсілдері.

1.7 Ағаш бұйымдарын шабақтап біріктіруді орындау

Бұрышты ұштарды біріктіруді пайдаланып бұйымды дайындау реттілігі.
2.3 Ағаш дайындамаларын дөңгелек және ленталы ара станоктарында өңдеуJTS-250CS типті дөңгелек аралы станоктың құрылысы, станокты басқару тәсілдері.

2.4 Ағаш дайындамаларын фуговальді, рейсмус және фрезер станогында өңдеуАғаш дайындамаларын фуговальді, фрезер, рейсмусты станокта өңдеу тәсілдері

2.5 Токарь станогында бөлшектерді өңдеуТокарлық станогына арналған қол кескіш. Токарлық станокпен басқару және олармен жасайтын жұмыстар.
3.3 Бақылау-өлшеу құралдары және өлшеу тәсілдері

Шкаласыз бақылау-өлшеу құралдары және олардың жіберілетін қателіктері.

3.4 Жұқа қаңылтырдан бұйымдар дайындауЖұқа қаңылтырды дайындағанда қолданатың қүрал-жабдықтардың сипаттамасы.

3.5 Жұқа қаңылтыр мен сымтемірді пайдаланып бұйымдар дайындау

Жұқа қаңылтырды және сымтемірді дайындағанда қолданатың қүрал- жабдықтардың сипаттамасы.. Жұмыс істеуін түсіндіру.

3.6 Қаңылтырдан бұйымдар дайындау

Қаңылтырды дайындағанда қолданатың қүрал-жабдықтардың сипаттамасы

3.7 Сортты металдардан бұйымдар дайындауСортты металдардан дайындағанда қолданатың қүрал-жабдықтардың сипаттамасы

3.8 Құюмен, қақтаумен және штамптаумен алынған дайындамалардан бұйымдар дайындауТермохимиялық өңдеудің негізгі түрлері. Электролитті қаптау жөніндегі түсініктер.
4.2 Бұранда кесу токарь станогының құрылысы. Станокты басқару және оны ретке келтіру (наладка)

Станоктың негізгі тораптары мен механизмдерінің өзара байланысы.ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7, GHB-1340, ЧПУ СС-D60000E типті токарь-бұранда кесу станоктары және CAD/CAMC типті столға орналасқан токарь станогының құрылысы және оның бөліктері. ЧПУ СС-D60000E типті токарь станогына арналған икемдеуші құралдар және құрал-саймандар.

4.3 «Тегіс білік» және «Сатылы білік» типті бұйымдарды дайындаукертпешті жону, жұқалап жону, жылтырату, пластикалық өзгерту, бедерді домалатып салу (накатка).

4.4 «Тегіс төлке» және «сатылы төлке» типті бұйымдарды дайындау («Тегіс төлке», «тегіс втулка», «сатылы төлке», «сатылы втулка»)«Тегіс төлке» бұйымдарын дайындаудағы кешенді операциялар бұрғылап кеңейту, зенкерлеу,

4.5 Конусты беті бар бұйымдарды дайындауКонусты беттердің сипаттамасы. Конусты беттерді өңдеу тәсілдері

4.6 Бұрандасы (резьбасы) бар бұйымдар дайындауБұрандасы бар бұйымдар дайындағанда қолданатың қүрал-жабдықтардың сипаттамасы.

4.7 Фасонды бетті бұйымды дайындауФасонды бетті бұйымды дайындағанда қолданатың қүрал-жабдықтардың сипаттамасы..

4.8 Горизонталь-фрезер станогының құрылысы. Станокты басқару және оны ретке келтіру (наладка)НГФ 110 Ш-4 фрезерлі станогының, JMD-45PF редукторі бар фрезерлі станогының, ЧПУ KOSY2 Standart А5 стөл-фрезерлі станогының техникалық сипаттамасы және олардың ерекшеліктігі. Негізгі фрезерлі станоктар түрлерінің сипаттамасы.

4.9 Сыртқы және ішкі жазық беттері бар бұйымдар дайындауДайындаманы фрезамен кесу. Дайындаманы орнату және бекітуге арналғкн бейнелер.

4.10 Бөлгіш головканы қолданумен бұйымдар дайындау фасонды беттерді фрезерлеуФасонды фрезалардың сипаттамасы. Бөлгіш головканың түрлері және олардың арналуы.

Бөлім 5. Металдарды кешенді (комплексті) өңдеу

5.1 Қол аспаптарымен кешенді операцияларды орындаумен бұйымдар дайындауМеталдарды қолмен өңдеу операциялары (түзету, ию, белгі түсіру, кесу, шабу және т.б.).

5.2 Қол аспаптары және механикаландырылған құрал−жабдықтармен өңдеу операцияларын қолданумен бұйымдар дайындаукесу құралдарының түрлері мен геометриясы. Дайындамаларға, өңдеу дәлдігіне, өлшемге байланысты кесу құралдарын таңдау.

5.3. Қол аспаптармен өңдеу және пісіру (кесу) жұмыс түрлерімен бұйымдар дайындауДайындамаларға белгі түсіру және негізгі өңдеу операцияларының түрлері (кесу, термиялық өңдеу).

5.5 Электрмен пісіру жабдықтары мен аппараттарының құрылысы және жұмыс жасау принциптеріПісіру жабдықтары. Пісіру жабдықтары мен аппараттарындағы жұмыс жасау тәсілдері, ақаулардың болу мүмкіндіктері және оларды түзетудің тәсілдері.

5.6 Электродтар, қолмен электродоғалық пісіру режимдері және тәсілдері

Өте қалың металдарды пісіру. Таврлі және бұрышты пісіріп біріктіру орындау техникасы. Көлденен, тік және төбелі тігістер жасау ерекшеліктері.

5.7 Кешенді технологиялық процестерді қолданумен бұйымдар дайындау

Жартылай автоматтандырылған құралдарда пісіру жұмыстарын орындау. Бөлшектерді электротокпен және газбен пісіріп біріктіру тәсілдері. Бұйымдар дайындау және қосу тәсілдері, олардың ақаулардың болу мүмкіндіктері.
СӨЖ мазмұны


№ п/п

СӨЖ-дін түрі

Есепті баяндама түрі

Бақылаудың түрлері

Сағаттың санасы

1

Дәрістер сабақтарына дайындалу

Ауызша сүрау

Сабақта жұмыс істеу

30

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын істеу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

30

3

Есепті дайындау және тәжірибелік жұмысты қорғау

Есеп

ТЖ қорғау

15

4

Аудиториялық оқу мазмұнына кірмеген сұрақтарды оқу

Конспектер

Сабақта жұмыс істеу

3

5

Рубеждік бақылауға дайындалу

Бақылау

РБ тестілеу

15

Барлығы

120

Студентерге өздік жұмысқа арналған тақырыптар


Бөлім 1. Ағашты қол аспаптарымен өңдеу1.1 Ағашты қол аспаптарымен өңдеудегі еңбекті ұйымдастыру мен қорғау- Ағаш өңдеу шеберханасындағы санитарлық-гигиеналық талаптар. Ағашты қол аспаптарымен өңдеудегі қауіпсіздік техникасы.


  1. Ағаш – конструкциялау материалыҚол араны жұмысқа дайындау, көлденең және бойлық аралау тәсілдерін игеру. Ағаш материалын қол және электрленген аспаптармен сүргілеу тәсілдерін игеру.

1.3 Ағаштан жасалатын бұйымдарды конструкциялау ерекшелігі және жоспарлау процесі Ағаш детальдарын қашаумен ұңғылау және қашаумен кесу іс-әрекеті мен тәсілін игеру.

1.4 Тік бұрышты пішіндегі, қосылмайтын бұйымдарды дайындау Ағашты кесудегі ерекшеліктер.

1.5 Қисық пішіндегі қосылмайтын бұйымдарды дайындау Қол бұрғылау аспаптарымен өтпелі және бітеу тесіктерді бұрғылап тесу. Ағаш талшықтарын бойлай және көлденең бұрғылау тәсілдерін игеру

1.6 Ағаш қосылыстарын шегемен, бұранда шегемен (шруппен) және желіммен біріктеру Ағаш детальдарын шегемен біріктіру тәсілдерін игеру. Ағаш детальдарын бұрандалы шегемен (шуруп) біріктіру тәсілдерін игеру. Ағаш шегені (нагель) дайындау жолдары, оны ағаш бірікпелерінде жөндеу тәсілдерін игеру. Ағаш желімдерін дайындау жолдарын зерделеу, ағаш детальдарын желімдермен біріктіру тәсілдері

1.7 Ағаш бұйымдарын шабақтап біріктіруді орындау Шабақты қосылыстардың элементтерін дайындау, белгі түсіру, із салу, ұңғылау және т.б. операцияларды игеру. Шабақты қосылыстарды дайындауда қолдану тәсілдерін игеру.

Бөлім 2 Ағашты механикалық өңдеу2.1 Ағашты механикалық өңдеу барысында жұмысты ұйымдастыру мен еңбекті қорғау Ағашты механикалық өңдеу барысында еңбекті қорғау.

2.2 Ағашты механикалық өңдеудің негізі- Ағаш өңдеу станоктарының негізгі бөліктері мен механизмдері (электроқозғалтқыштары, беріс механизмдері, т.б.)

2.3 Ағаш дайындамаларын дөңгелек және ленталы ара станоктарында өңдеу- Дөңгелек аралы станоктың құрылысы мен жұмыс істеу принципін зерделеу. Станокты іске қосу және басқару, жұмыс барысындағы іс-әрекеттерді игеру.Ленталы ара станогының құрылысы мен жұмыс істеу принціпін зерделеу. Станокты іске қосу және басқару, жұмыс барысындағы іс-әрекеттерді игеру

2.4 Ағаш дайындамаларын фуговальді, рейсмус және фрезер станогында өңдеу Фуговальді станоктың құрылысы мен жұмыс істеу принципін зерделеу. Станокты іске қосу және басқару, жұмыс барысындағы іс-әрекеттерді игеру. Рейсмусты станоктың құрылысы мен жұмыс істеу принципін зерделеу. Станокты іске қосу және басқару, жұмыс барысындағы іс-әрекеттерді игеру. Фрезер станогының құрылысы мен жұмыс істеу принципін зерделеу. Станокты іске қосу және басқару, жұмыс барысындағы іс-әрекеттерді игеру

2.5 Токарь станогында бөлшектерді өңдеу Токарь станогының құрылысы мен жұмыс істеу принципін зерделеу. Станокты іске қосу және басқару, жұмыс барысындағы іс-әрекеттерді игеру.

Бөлім 3 Металдарды қол аспаптарымен өңдеу 3.1 Оқу шеберханаларын жабдықтарымен және металды қол аспаптарымен өңдеуші темір ұстасының жұмыс орнының ұйымдастырылуы Металды қол аспаптарымен өңдеу шеберханасындағы ішкі тәртіп ережелері. Еңбекті қорғау бойынша негізгі іс-шаралар. Металды қолмен өңдеу бойынша қауіпсіздік техникасының жалпы талаптары, өрттен қорғанудың шаралары, өндірістік санитария және жеке бас гигиенасы.

3.2 Металдан жасалатын бұйымдарды конструкциялау және дайындауды жоспарлау Техникалық құжаттар жөніндегі негізгі мағлұматтар. Бұйымды дайындауды жоспарлау, өзіндік бақылау.

3.3 Бақылау-өлшеу құралдары және өлшеу тәсілдері Қауіпсіз жұмыс жасау тәртібі. Белгі түсіру құралдарын қайрау тәсілдері

3.4 Жұқа қаңылтырдан бұйымдар дайындау Жұқа қаңылтыр металды ию, түзету және кесу операцияларын игеру. Жұқа қаңылтырға белгі түсіру, түзету, ию, кесу және қапсырмалау

3.5 Жұқа қаңылтыр мен сымтемірді пайдаланып бұйымдар дайындау Бұрғылау станокты басқару дағдысын қалыптастыру, бұрғылау және зенковкалау операцияларын орындау. Дайындаманы тесу, зенковкалау. Бөлшектерді тойтармамен біріктіру

3.6 Қаңылтырдан бұйымдар дайындау Дайындаманы арамен кесу, шабу және егеулеу. Тесікті зенкерлеу және ұңғылап кеңейту.

3.7 Сортты металдардан бұйымдар дайындау Бөлшектің ішкі және сыртқы бөліктеріне бұранда кесу. Қатты ерітіндімен дәнекерлеу. Металды шабумен және егеулеумен өңдеуді игеру

3.8 Құюмен, қақтаумен және штамптаумен алынған дайындамалардан бұйымдар дайындау Металды термикалық өңдеуден өткізу. Металды термикалық өңдеуден өткізуді орындау


Бөлім 4. Металдарды механикалық өңдеу4.1 Металды кесу процесінің мәні, металл кесетін станоктар және технологиялық процестер туралы жалпы мағлұматтар Бұйымдар және оның құрастыру бөлімдері: бөлшек, құрастыратың бірлігі, топтары. Ұйғару және отырғызу. Орналастыру аспаптармен жабдықтар. Техникалық деректілердін негізгі мағлуматтар.


4.2 Бұранда кесу токарь станогының құрылысы. Станокты басқару және оны ретке келтіру (наладка) Станоктың құрылысымен танысу және станокты басқару іс-әрекетін қалыптастыру. Токар-бұранда кесу станоктарының құрылысы.

4.3 «Тегіс білік» және «Сатылы білік» типті бұйымдарды дайындау

- Тегіс білік типті және сатылы білік типті бұйымдарды дайындау.

4.4 «Тегіс төлке» және «сатылы төлке» типті бұйымдарды дайындау - Тегіс төлке типті және сатылы төлке типті бұйымдарды дайындау. Сыртқы цилиндр беттерді өңдеу тәсілдерін меңгеру

4.5 Конусты беті бар бұйымдарды дайындау- Конус беттерді әртүрлі әдістермен өңдеу. Конусты бетті бұйымдарды дайындау.

4.6 Бұрандасы (резьбасы) бар бұйымдар дайындау- Метчик, плашка және кескішпен бұранда кесуді меңгеру. Бұрандасы бар бұйымдарды дайындау.

4.7 Фасонды бетті бұйымды дайындау Фасонды бетті бұйымдарды дайындау. Фасонды беттерді әртүрлі әдістермен өңдеу.

4.8 Горизонталь-фрезер станогының құрылысы. Станокты басқару және оны ретке келтіру (наладка) Фрезер станогының құрылысымен танысу және станокты басқару іс-әрекетін қалыптастыру. Горизонталь-фрезер станогының құрылысы.

4.9 Сыртқы және ішкі жазық беттері бар бұйымдар дайындау Қарапайым фрезерлеу операцияларын орындау. Сыртқы және ішкі жазық беттері бар бұйымдар фрезерлеу.

4.10 Бөлгіш головканы қолданумен бұйымдар дайындау фасонды беттерді фрезерлеу Бөлу головкасын қолданумен бөлшектерді фрезерлеуді игеру. Бөлгіш бүркенішті (делительная головка) колданумен бұйымдар дайындау. Фасонды беттерді фрезерлеу.

Бөлім 5. Металдарды кешенді (комплексті) өңдеу5.1 Қол аспаптарымен кешенді операцияларды орындаумен бұйымдар дайындау. - Құрал−жабдықтармен жұмыс жасау тәсілдері. Жұмыс түрлерін механикаландыру. Белгі түсіру, шабу және егеулеу. Кеңістікті белгі түсіру тәсілінің мәнімен танысу және оны орындау.

5.2. Қол аспаптары және механикаландырылған құрал−жабдықтармен өңдеу операцияларын қолданумен бұйымдар дайындау- Бұрғылау станокты басқару дағдысын қалыптастыру, бұрғылау және зенковкалау операцияларын орындау.

5.3. Қол аспаптармен өңдеу және пісіру (кесу) жұмыс түрлерімен бұйымдар дайындау- Конус және фасонн беттерді әртүрлі тәсілдермен өңдеуді меңгеру.

5.4 Пісіру туралы жалпы мағлұматтар- Металды пісіріп біріктіру туралы түсінік. Пісірудің негізгі турлері. Жұмыс жасау қауіпті қамтамасыз ету.

5.5 Электрмен пісіру жабдықтары мен аппараттарының құрылысы және жұмыс жасау принциптері- Электрмен пісіру аппараттарының құрылысы және оларды жұмыс операцияларын орындауды меңгеру. Электрмен пісіру аппараттарының құрылысы.

5.6 Электродтар, қолмен электродоғалық пісіру режимдері және тәсілдері- Бөлшектерді электродоғамен пісіріп біріктіру. Бөлшектерді электроконтактпен пісіріп біріктіру. Бөлшектерді газбен пісіріп біріктіру.

5.7 Кешенді технологиялық процестерді қолданумен бұйымдар дайындау- Станоктарда металл түрлерінен әзірленген дайындамаларды әр түрлі өлшеммен кесу құралдарын пайдаланып, дайындаманың ішкі, сыртқы, конусты, фасонды беттерін өңдеу. Механикаландырылған жұмыс түрлерін жартылай автоматтандырылған құралдарда орындау. Жұмысты автоматтандыру.
Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности


Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

«Кәсіптік білім » мамандығы 050720

«Материалдарды өндеу технологиясы »

Оқу түрі

Тексеру түрі

Сағат бойынша жұмыс көлемі

Сағаттың курс және семестр бойынша бөлінуі

Емтихан

Сынақ

КЖ

КЖ

ЕГЖ

БЖ

барлығы

Дәріс

Тәжирібе

Лаб

СӨЖ

Дәріс

Тәжірібе

Лаб.

СӨЖ

Барлығы

Ауд.

СӨЖ

күндізгі, орта білім базасында т/ж 2008

2

-

-

-

-

-

180

60

120

1 семестр

2 семестр

-

-

-

-

30

30

-

120

күндізгі, орта білім базасында т/ж 2008

1

-

-

-

-

-

180

60

120

1семестр

2 семестр

30

30

-

120

-

-

-

-

Әдебиеттердің тізімі


Негізгі әдебиеттер:

 1. Баженов Ю. М. Способы определения состава бетона различных видов. М. 1975

 2. Баженов Ю. М. Технология бетона. М., 1978.

 3. Буров Ю. С. Технология строительных материалов и изделий. М., 1972.

 4. Комар А. Г. Строительные материалы и изделия. М., 1983

 5. Комар А. Г., Баженов Ю.М., Сулименко Л.М. Технология производства строительных материалов: Учеб. для вузов по спец. «Экономика и орг. пром. строит, материалов».-М.: Высш. шк, 1984.-408 с,

 6. Намазашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции. Справочник М., Высшая школа,1990.

 7. Неелов В.А., Парусова Н.В. Архитектурные конструкции зданий. М.,1990.


 1. Бутт Ю.М., Дудеров Г.Н., Матвеев М.А. Общая технология силикатов. М.,. 1976

 2. Ицкович С.М. Заполнители для бетона. Минск,1972.

 3. Кокин А.Д., Вершинина О.С., Каптельцева Т.М. и др.; Отделочные работы в строительстве. М.: Стройиздат, 1988. – 656 с. (Справочник строителя).

 4. Рыбьев И. А. Строительные материалы на основе вяжущих веществ. М., 1978.

 5. Роговой М. И. Технология искусственных пористых заполнителей и керамики. М. 1974.

 6. Справочник работника строительной лаборатории заводов ЖБИ (Под редакцией М.И. Лещинского). Киев,1980.

 7. Строительные материалы/Под ред. Г. И. Горчакова. М., 1982. Сулименко Л. М.

 8. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе. М., 1983.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет