Жұмыс бағдарламасы «Сәулет және құрылыс құрылымдары»жүктеу 120.73 Kb.
Дата06.06.2018
өлшемі120.73 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Көлік құрылысы және кәсіби оқыту» кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Сәулет және құрылыс құрылымдары » пәнінің

050732 «Стандарттау ,өлшемтану және сертификаттау» мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар


Мемлекеттік жалпыға міндетті

мамандықтың білім стандарты мен

типтік бағдарлама негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасына бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________ Н.Э.Пфейфер

2009ж. «___»_________

Құрастырған: оқытушы ____________Ш.Т.Такибай


Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Сәулет және құрылыс құрылымдары» пәні бойынша

050732 «Стандарттау ,өлшемтану және сертификаттау» мамандығының студенттеріне арналған


Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспары негізінде және 050732 «Стандарттау ,өлшемтану және сертификаттау»мамандығының элективтік пәндерінің катологы бойынша әзірленген
2009 ж. «___»_____________ кафедра отырысында ұсынылған №___хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________________Қ.Т. Сақанов
Факультет әдістемелік кеңесімен құпталған ____________________________

2009 ж. «___»_____________№ __хаттама

ӘК төрағасы ____________________ В.А. Козионов
КЕЛІСІЛГЕН:

Факультет деканы ___________ М.Қ. Күдерин «___»_____________2009 ж.


ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН

ЖжӘҚБ бастығы _____________А.А. Варакута «___»_____________2009 ж.1.Пәннің мақсаты мен міндеттері.

  1. Пәннің мақсаты.

Берілген пәнді оқытудың мақсаты студенттерге соңғы замандағы ғимараттар мен имараттарды сәулеттік жобалау негіздері,принциптері,құрылымдардың стандарттық өлшемдері және ережелері оларды пайдалану әдістері жөнінде білім беру;

Пәнді меңгерген студенттер білуі тиіс:

Ғимараттардың сәулеттік құрылымын,жобалау шешімдері мен өлшемдерін,жобалауға қойылатын талаптарды; Құрылыстағы сәулеттік үйлесімділік, біріңғайлау, типтеу, өндірістендіру жөніндегі түсініктерді қолдана білу; құрылыс физикасының негіздерін, ғимараттардың құрылымдық сұлбалары,құрылымдық элементтердің түйілістерін біріктіру ережелері мен тәсілдерін меңгеру; Ғимараттардың түрлері мен қыз меттік мақсаттарына байланысты тиімді көлемдік жобалау шешімдерін шығара білу; неғұрлым үнемді құрылымдық шешімдерді таңдау;ғимараттың құрылыс жүйелері мен құрылымдық сұлбаларын таңдау; жобалауға арналған ережелер мен нормалар,өлшемдерді пайдалана білу;

1.2 Пәнді оқытудың мақсаттары

Гимараттар мен имараттардың құрылымдық элементтерін, сәулеттік жобалау әдіс әрекеттерін үйрету,құрылыс материалдарының жетілдірілген түрлерін таңдау;қолайлы құрылымдық шешімдерді таңдау арқылы экономикалық жағынан тиімді нұсқаларға қол жеткізу мүмкіндіктерін үйрету;көтеруші құрылымдарға түсетін жүктемелер мен әсерлер олардың есептік сұлбаларын таныстыру.

Осы пәнді оқып, үйрену барысында студенттер төмендегілерді білуі тиіс.


 • Заманауи сәулет және елді мекен құрылыстарының даму деңгейін,оларды біріктіретін қала құрылымының іс әрекеттерін білу,

 • Жобалауға қала маңындағы құрылыстар мен табиғи-климаттық факторлардың әсері.

 • Гимараттардың негізгі типтері.

 • Ғимараттарды жобалау негіздері.

 • Құрылыстағы біріңғайлау,типтеу туралы түсінік.

Студенттер меңгеруі тиіс:

 • Көлемдік жобалау сұлбалары мен қызметтік мақсаттарға сәйкес құрылыстың әр түрлі тапсырмаларын орындай білу.

 • Елді мекендегі құрылыстың жай күйіне талдау жасау.

 • Аз қабатты тұрғын үй ғимараттарын жобалау,оларды орналастыру.

2. Пререквизиттер:

Пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді білу қажет: «Жоғарғы математика», «Жалпы физика», «Құрылыс материалдары», «Сызба геометриясы», «Инженерлік графика»Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
3.Пәннің мазмұны.

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

реті

тақырыптар

сағаттар саныдәріс


тәжір

з жұ

сөж

5-ші семестр

1

Кіріспе. Сәулет өнері жөніндегі жалпы түсінік.

1

-

-

2

2

Сәулет өнерінің даму кезеңдері.

2

4
10

3

Сәулеттік жобалаудың негіздері.

4

4
15

4

Құрылыс нормалары мен ережелері.

2

4
10

5

Азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттар.

2

4
17

6

Қала,елді мекен құрылымы жобалау негіздер.

2

4
12

7

Аз қабатты тұрғын үй,бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттадың құрылымы

2

8
14

8

Ғимараттардың көтеруші құрылымдарына түсетін жүктемелер мен әсерлер.

1

2
10
Барлығы

15

30
90


3.1 Дәріс сабақтарының мазмұны.

5-ші семестр   1. Кіріспе.Сәулет өнері. Ғимараттардың көркемдік,әсемдік үйлесімділігі,жалпы түсініктер

   2. Сәулет өнерінің даму кезеңдері.Сәулеттік құрылымдар.Сәулет өнерінің тарихи даму кезеңдері.Егифет,Грек,Рим сәулет туындылары,ерекшеліктері.Ертедегі дүние және орта ғасырлық сәулеттің ғажайып туындылары.

   3. Сәулеттік жобалау негіздері.Құрылыс жүйелері.Құрылымдық сұлбалар. оларды таңдау; жобалаудың көлемдік жобалау шешімдері,сәулеттік пішін, ырғақ, тектоника,ою-өрнек,түр-түс үйлесімділіктері,сәулеттік ансамбль, масштабтылық.

   4. Құрылыс нормалары мен ережелері.Ғимараттарды жобалауға арналған ережелер мен нормалар,құрылыс құрылымдарының стандарттық өлшемдері олардың түрлері.Құрылыстағы біріңғайлау,типтеу және біріккен модулдік жүйе.

   5. Азаматтық, өнеркәсіптік ғимараттар.Аз қабатты тұрғын үй пәтер бөлмелерінің ішкі стандарттық өлшемдерін жобалау,бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттардың ішкі цех бөлмелерінің орналасуы,құрылымы,стандарттық өлшемдері.Деформациялық жіктер,түрлері,орналасуы.

   6. Елді мекен қала құрылымдарын жобалау.Нормалар мен ережелер,қала,елді мекен аумақтарының деңгейлік өлшемдері,Өнеркәсіптің дамуы қала аумағының даму болашағы,бас жоспарды жобалауға қойылатын өлшемдер мен талаптар.

   7. Аз қабатты тұрғын үй ғимараттары. Құрылымдық элементтері, іргетастар,қабырғалар,бағандар, жабын құрылымы,баспалдақтар, есіктер, терезелер. Олардың стандарттық өлшемдері.

   8. Ғимараттардың көтеруші құрылымдары.Ғимараттардың беларқа және итарқа құрылымына тсетін жүктемелер мен әсерлер.Құрылымның өлшемдерін анықтауға арналған есептік сұлбалар.

Қаңқалы ғимараттар құрылымы.


  1. Практикалық сабақтардың мазмұны.
   1. Сәулет өнерінің озық үлгілері.Сәулет өнерінің озық үлгілерімен және жобалық нұсқаларымен танысу.

   2. Сәулеттік құрылым. Олардың түрлеріне талдау жасау,Олардың қызметтік ерекшеліктері мен бағыттары.

   3. Сәулеттік пішіндер мен құралдар.Сәулеттік пішіндердің,өлшемдерінің,түр-түстік,әшекейлік,ою өрнек үйлесімділігін жобалау үлгі сызбалар салу.

   4. Құрылыстың стандарттық өлшемдері және ережелері. Құрылыс құрылымдарының стандарттық өлшемдерін таңдағанда жобалағанда құрылыс нормалары және ережелерін,заңдарды пайдалану.Аз қабатты тұрғын ғимараттардың типтік жобаларын таңдау.

   5. Аз қабатты тұрғын үй және бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттардың жобалары. Олардың жайғасымын салу,қадамы,аралығы және бағандардың орналасу өлшемдері. Пәтер бөлмелерінің жайғасымда орналасуын жобалау.

   6. Елді мекен ,қала құрылымы,бас жоспары.Азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттардың қаланың бас жайғасымында орналасуы, сызба жобалар істеу.

   7. Аз қабатты тұрғын үй жобасы.Жайғасымы бойынша тұрғын ғимараттардың көлденең,және бойлық қималарын салу,құрылымдық сызбалары,өлшемдерін көрсету.

   8. Ғимаратқа түсетін жүктемелер мен әсерлер.Беларқа және итарқа құрылымының өлшемдерін анықтауға арналған есептік сұлбаларды салу.
  1. Студенттердің өздік жұмысының мазмұны.
   1. СӨЖ құрамы және жалпы мазмұны.

Кесте 1 – СӨЖ мазмұны

реті

СӨЖ түрі

есеп беру

тәсілі


бақылау түрі

сағаттар саны

5 ші семестр

1

Дәріс сабақтарына дайындық
сабаққа.қатысу

30

2

Практикалық сабақтарға дайындық
сабаққа қатысу

30

3

Сабақтардың мазмұнына кірмеген мәліметтерді зерделеу

конспект

сұрақ,жауап

15

4

Курстық жобаның орындалуы

жазба,сызба

жобаны қорғау

15

5

Бақылау шараларына дайындық
Мб 1,2барлығы90

3..3.2 Студенттердің өздік зерттеу жұмысына ұсынылатын тақырыптар.

5-ші семестр.

1.Заманауи талаптар мен есептеулерге сәйкес аз қабатты қоғамдық ғимараттар мен бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттарды ылғалдылықтан қорғау шаралары.

Нұсқаған оқулық: Қазбек-Қазиев З.А «Архитектурные конструкций» М 1989г, С.В Дятков. «Архитектура помышленных зданий» М 1981г

2. Отандық және озық тәжірибелер негізінде күмбезді шатыр құрылымды қоғамдық ғимараттарды жобалау.4. Курстық жобаның мазмұны.

Курстық жобаның тақырыбы: «Аз қабатты тұрғын үй ғимаратының жобасы».

Курстық жобаның мақсаты: Сәлеттік құрлыстықжобалау дағдыларын меңгеру.

Жобаның құрамы: Тұрғын үйдің жайғасымы, қималары, іргетас, төбежабын жайғасымдары, түйілістер және сәулеттік детальдардың сызбалары. Түсіндірме жазбалары. Түсіндірме жазбаларының құрамына тұрғын үйдің көлемдік жобалау және құрылымдық шешімдері, сыртқы қабырғаның жылу техникалық есебі кіреді.Әдебиеттер тізімі.

Негізгі әдебиеттер: 1. Е.Н. Белоконев, А.З. Абуханов. «Основы архитектуры зданий и сооружений». Р.Д. 2005 г

 2. Қазбек-Қазиев З.А. «Архитектурные конструкций». М. 1989 г

 3. Ә.Ш.Тәтіғұлов,Т.Ж Ақбердин. «Архитектура мен жобалау негіздері» 3-ші том.Алматы.2005 ж.

 4. Т.Н.Цай,М.К.Бородич «Сройтелные конструкций» Москва 1984г

 5. Кошина Л.В. «Основы градостройтельства» М. 2005 г

 6. Т.Г. Маклакова «Архитектура гражданских и промышленных зданий» М. 1981 г

Қосымша әдебиеттер: 1. СНиПРК 302-03-2003 Жилые здания Астана 2003

 2. Стройтельная климатология и геофизика. СНиПРК 2.04-01-2001 Астана 2002

 3. Стройтельная тепотехника СНиПРК 2.04-01-2001 Астана 2002

Избасар М.Р., Каймулдин А.С «Проектирование малоэтажных жилых зданий» методические указания Алматы КаЗГАСА 1998г.


Мамаңдықтың (тардың)

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан

үзінді көшірме

050732 «Стандарттау,өлшемтану және сертификаттау»

Пәннің аты: Сәулет және құрылыс конструкциялары

Оқу түрі

Бақылау түрі

Студенттің жұмыс сағатының көлемі

Семестр және курс бойынша сағат бөлісі.

Емт

Есеп беру

К.жоб

К.жұм

М.б

Бақ.жұ

Барлығы

дәріс

Практ

Зерт.ж

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

Күндізгі жплпы білім беру негізінде
-

5

-

-

-

135

45

190

5- ші семестр

15

30

-

90
Пәннің жұмыс бағдарламасын келісу парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/11Пәннің жұмыс бағдарламасын келісу парағы

050732 «Стандарттау,өлшемтану және сертификаттау»

2009 – 2010 оқу жылына

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандандырушы кафедра

Кафедра меңгерушісі А.Ж.Т.

Қолы

Келісімдеген күн

1

2

3

4

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет