Жўмыс баєдарламасыжүктеу 0.55 Mb.
бет2/3
Дата10.01.2019
өлшемі0.55 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3


7.5.1 Студенттерге өз бетінше оқуға арнайы ұсынылатын тақырыптар

1. Уран (VI) қосылыстары: оксид, гидрооксид, галогенидтер, уранаттар, диоксоуран қосылыстары. Нептуний және плутоний (VI, VII) қосылыстары. Нептуний және плутоний, оксонептуний және оксоплутоний қосылыстары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3]

2. Актиноидтар (5f - элементтер). Торий-кюрий және берклий-лоуренсии қатарындағы элементтер валенттіктері, химиялық байланыстардың сипаты, қосылысгар формалары. Металдардың химиялық қасиеттері. Оттек, су, қышқылдарға қатынасы. Торий (IV) қосылыстары: оксид, гидрооксид, галогенидтер.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3,7]

3. Жанғыш және жарылғыш қаупті заттар, қоспалар. Химия және экология. Көмірқышқыл газы мен «түмша эффектісі». Kүкірт, азот оксидтері және «қышқыл жаңбырлар». «Алюминий ауруы».

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3]

4. Платиналык элементтердің қосылыстары. Рутений (IV,VI) оксидтері. Рутенаттар. Осмий (VI,VIII) оксидтері. Осматтар. Родий және иридий (Щ оксидтері мен гидрооксидтері. Палладий (П) оксиді мен гидрооксиді. Палладий (II) тұздары. Платина (II .IV) оксидтері мен гидрооксидтері Платинаның комплексті қосылыстары. Платинаның (II,IV) катионды, аниоиды және бейтарап комплекстері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3,7]

5. Нитраттар. Радиоактивті ластану. Периодтық заң - бейорганикалық химия дамуының негізі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3,7]

6. 5f - элементтердің радиоактивтілігі. Радиактивтік ыдырау реакцияларының типтеpi. Трансуран элементтерінің синтездеу негізінде жататың реакциялар.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3]


8. Пәннің қысқаша мазмұны

Химия ғылым ретінде, ең алдымен затгар және олардың айналуы кезіндегі процестермен тыгыз байланыста болады. Зат - белгілі бір жагдайда

физикалык және химиялык қасиеттермен сипатталатын тыныштық күйдегі массасы бар материянын накты көрінісі.

Жаратылыстану ғылымдары жүйесіндегі химия ғылымының ролі тек


өзіне ғана тән материяның козғалыс формасымен анықталады. Материя
қозғалысының химиялық формасы молекуланың сапалык өзгеруі кезінде
жүретін молекула ішілік атомдардың қозғалысымен анықталады. Атомдар,
молекулалар, макромолекулалар, иондар, радикалдар, сонымен катар басқа
түзілімдер материя қозғалысының химиялық формасының материалды
тасылмалдаушылары болып табылады. Молекула ассоциациясы мен
диссоциациясы да материя козғалысының химиялық түріне жаткызылады.
Қозгалыстың химиялық формасы сапалы түрде жойылмайды, өзінің көріністерінде шексіз сақталады.

Табиғатта және көптеген жасанды жағдайларда барлық жаратылыстану ғылымдарының бір-бірімен өзара байланысып жататындығын байқауға болады (физнка, химия, биология, геология және т.б.). Химия, физика, биология ғылымдары физика гылымының нэтижесіндс пайда болі ан әдістер мен үғымдарды немесе химия, магематика, биологияның қатысуымен мүмкін болатын күрделі биологиялық түзілімдерді ажыратады.

Химия ғылымының пайда болуы жеке химиялық процестерді қолдан жасай білуге негізделген. Мысалы, металды балқыту, сыра ашыту, тері илеу және оны бояу тәрізді процестер. Химия ғылымында да практикалық білім теориядан бүрын туған.

Бейорганикалық химия минералды тыңайткыштар, аммиак, қышқылдар, түздар, шалаөткізгіш материалдар, металдар күймалары және басқа да санқилы өнімдерді алудың теориялық негізгі болып табылады.

Химия ғылым ретінде, ең алдымен затгар және олардың айналуы кезіндегі процестермен тыгыз байланыста болады. Зат - белгілі бір жагдайда

физикалык және химиялык қасиеттермен сипатталатын тыныштық күйдегі массасы бар материянын накты көрінісі.

Жаратылыстану ғылымдары жүйесіндегі химия ғылымының ролі тек
өзіне ғана тән материяның козғалыс формасымен анықталады. Материя
қозғалысының химиялық формасы молекуланың сапалык өзгеруі кезінде
жүретін молекула ішілік атомдардың қозғалысымен анықталады. Атомдар,
молекулалар, макромолекулалар, иондар, радикалдар, сонымен катар басқа
түзілімдер материя қозғалысының химиялық формасының материалды
тасылмалдаушылары болып табылады. Молекула ассоциациясы мен
диссоциациясы да материя козғалысының химиялық түріне жаткызылады.
Қозгалыстың химиялық формасы сапалы түрде жойылмайды, өзінің көріністерінде шексіз сақталады.

Табиғатта және көптеген жасанды жағдайларда барлық жаратылыстану ғылымдарының бір-бірімен өзара байланысып жататындығын байқауға болады (физнка, химия, биология, геология және т.б.). Химия, физика, биология ғылымдары физика гылымының нэтижесіндс пайда болі ан әдістер мен үғымдарды немесе химия, магематика, биологияның қатысуымен мүмкін болатын күрделі биологиялық түзілімдерді ажыратады.

Химия ғылымының пайда болуы жеке химиялық процестерді қолдан жасай білуге негізделген. Мысалы, металды балқыту, сыра ашыту, тері илеу және оны бояу тәрізді процестер. Химия ғылымында да практикалық білім теориядан бүрын туған.

Бейорганикалық химия минералды тыңайткыштар, аммиак, қышқылдар, түздар, шалаөткізгіш материалдар, металдар күймалары және басқа да санқилы өнімдерді алудың теориялық негізгі болып табылады.9. Курстың саясаты

Курстын кейбір құрауыштарынан сіздің білімдерініздің денгейі балдармен бағаланады. Айталық, бір сағаттық сабаққа қатысқаны, сабаққа дайындық, топтағы белсенді жұмыс үшін лекциялық сабақ бойынша 3,0 бал, практикалық сабақ бойынша 5,0 бал және екі сағаттық лаборатриялық сабақ бойынша 4,0 бал қойылады. Екі сағаттық лабораториялық жұмысты дер кезінде орындағаны және қорғағаны үшін 10,0 бал қойылады.

Мен сізден оқу үдерісіне белсенді қатысуыңызды сұраймын. Оқу үдерісіне белсенді қатысу дегеніміз - сабақтарға қатысу, талқылауларда және топ жұмысында белсенді болу, курста бірге оқитындарға көмектесу. Топ жұмысына қатысу сапасы сандық көрсеткішке қарағанда маңыздырақ. Мен сізден сабақтарға кешікпеуіңізді сүраймын. Сабақтардағы кез келген тәртіп бұзушылық тіпті аудиториядан шығарып жібергенге дейін жазаланады. Сабақтарды жібергені үшін мен мынадай айыптау шараларын белгілеймін:


  • себепсіз бір лекцияға қатыспағаны үшін 3,0 бал алынып тасталады;

  • себепсіз екі сағаттық лабораториялық сабаққа қатыспағаны үшін 4,0 бал алынып тасталады;

  • себепсіз бір сағаттық практикалық сабаққа қатсыпағаны үшін 5,0 бал алынып тасталады;

  • жіберген сабақтарды жұмыспен өтегені үшін практикалық сабаққа 1,0 бал, лабораториялық сабаққа 2,0 бал қойылады.

Барлық аудиториялық уақыт лекцияларға, оқығанды талқылауға, өз

ойларын айтуға және лабораториялық жұмыстар, жаттығулар орындауға бөлінеді. Сіздің дайындығыңыз бақылау жұмыстарымен, тестілермен коллоквиумдар тапсырумен, ауызша, жазбаша, және түйдектеп сұраумен тексеріледі. Барлық тапсырмалар дер кезінде орындалуы керек. Кешіктіріліп орындалған тапсырмалар 1,0 балға кем бағаланады. Емтихандарда немесе сұақтарға жауап бергенде, жазбаша бақылау жұмыстарын орындағанда, коллоквиумдар тапсырғанда көшіріп жазуға тиым салынады. Егер кейбір себептермен бақылау шараларын жүргізген кезде сіз оған қатыспаған болсаңыз, онда сізге келесі сабақ басталғанға дейін тапсыруға мүмкіншілік беріледі. Олай болмаған жағдайда сіз «0» бал аласыз.

Әрбір семестрде екі аралық бақылау белгіленген. Онда тақырыптар бойынша коллоквиумдар, жазбаша бақылау жұмыстарын немесе сәйкес бөлімдердің материалдары бойынша тестілеу өткізу көзделген. Қорытынды емтихан жазбаша түрде әрқайсысы үш сұрақтан тұратын билеттер бойынша өткізіледі.
Р1(2) = ЕҮ 1(2)*0,7 + МБ1(2)*0,3

ЕҮ – енбек үлгерімі

МБ – межелік бақылау
Студенттердің білімдерін бағалау шкаласы


Қорытын-ды баға, балл

(И)


Ұпайдың сандық эквиваленті (Ц)

Ұпайдың әріптік эквиваленті (Б)

Дәстүрлі баға (Т)

Емтихан, диф. Сынақ

Сынақ

95 - 100

4

A

Өте жақсы

Есептелді

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағат

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

С-


55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

49

0

F

Қанағатсыз

есептелмеді


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет