Жұмыс оқу бағдарламаның титулдық парағыжүктеу 265.12 Kb.
Дата05.10.2018
өлшемі265.12 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Тарих және құқық
Тарих, археология және этнология кафедрасы

050203 Тарих мамандығының студенттері үшін

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

___________ Ақышев А.А.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________т.ғ.к., доцент Ельмуратова Б.Ж.


«Тарих, археология және этнология» кафедрасы

050203-Тарих мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі___________ Мамытова С.Н. 2010 ж. «____» ________
Тарих және құқық факультететінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _________ 20__ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ______________ Батталов Қ.Қ. 20___ж. «_____»___________

Оқытушы жөнінде мәліметтер және ақпараттар
Елмұратова Ботагоз Жұмабайқызы – тарих ғылымдарының кандидаты, доцент (дәріс, тәжірибе сабақтары, СӨЖ)

Кафедрада қабылдау уақыттары: 15.00-15.30 - 431 аудитория


Пән жөнінде мәліметтер
Атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы

Сағат саны: 135 с.

Курс бір семестрде арнайы оқытылады. 6 семестр бойы 15 сағат дәріс сабақтары және 15 сағат тәжірибе сабақтары бекітілген.

Осы пән 6 семестрде оқытылады.

Сабақ жүргізу орындары: диспетчерлік қызмет бекіткен сабақ кестесі бойынша.

Бақылау түрі: емтихан.Пәннің сыйымдылығы

Семестр

Кредит саны

Аудиторлық сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрі

барлығы

Дәріс

Тәжірибе

зертханалық

студиялық

жеке

барлығы

СОӨЖ

4

3

135

30

15

-

-

-

90

45

емтихан

Барлығы

3

135

30

15

-

-

-

90

45

емтихан

1. Пәннің мақсаты – Еуропа және Америка елдерінің тарихы курсында экономикалық, әлеуметтік, саяси және идеологиялық жоспарда күрделі тарихи процесстерді қарастыру, сонымен қатар саяси, экономикалық және әлеуметтік ойлардың негізгі бағыттарын мәдениет және менталділік құрамында.


Пәннің міндеттері:

- әлем тарихының құрамында Еуропа және Америка елдерінің тарихи дамуын көрсету;

- жаңа және қазіргі заманда еуропа елдерінің әлеуметтік-экономикалық, саяси-идеялық, рухани дамуының ерекшеліктерін айқындау;

- қазіргі замаңғы ғылыми категориалды аппаратпен студенттерді таңыстыру;

- Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының негізгі деректерімен таңыстыру;

- Еуропа және Америка елдерінің қоғамдық дамудың негізгі концепцияларымен таңыстыру, сонымен қатар Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша негізгі күрделі еңбектері жөнінде мәлімет ұсыну.

Берілген пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:


 1. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша фактілік материалды;

 2. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заманның қоғамдық дамудың негізгі тенденцияларын;

 3. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заманның экономикалық, әлеуметтік және мәдени тарихының ерекшелігін;

 4. Қазіргі замаңғы категориалды аппаратты;

5. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының негізгі тарихи күрделі еңбектерін.

Біліктілігі:

 • Деректану және тарихнамалық талдау жасау;

 • Ғылыми-аңықтамалық аппараттын рәсімдеу.
 1. Пререквизиттер

Бұл пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып білу нәтижесінде білім, білік және икемділік қажетті шарт болып табылады:

Ежелгі дүние тарихы, ортағасыр тарихы, Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Ресей тарихы. 1. Постреквизиттер

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде алынған білім, білік, икем келесі пәндерді менгеру үшін қажет: шетел елдерінің тарихнамасы, шетел тарихының деректері 1. Пәннің мазмұны

  1. Пәннің тақырыптық жоспары

№р/б

Тақырыптардың атаулары

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжір

СӨЖ

1 бөлім. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ЖАҢА ТАРИХЫ


Кіріспе


1
2

1бөлімше. ХҮІІ ғасырдың II жартысы -XIX ғасырдың басындағы Еуропа және Америка елдеріXVII ғ. ІІ жарт. -XVIII ғғ. әлеуметтік-экономикалық және саяси дамудың негізгі тенденциялары

1

1

2Англия
2Солтүстік Америкадағы тәуелсіздік үшін күрес. АҚШ құрылуы.

1
2Франция

1

2Италия

1
2Герман мемлекеттері. Пруссия

1

2Австриялық империя

1
2Ресей

1

2Халықаралық қатынастар және отарлау саясаты

1

1

2Наполеон соғыстар кезіңдегі Еуропа (1800-1815 жж.) 1799 ж. Конституция.
2

2 бөлімше. 1815-1918 жж. Еуропа және Америка елдеріӘлеуметтік-экономикалық және саяси процесстер

1

1

2Ұлыбритания
2Франция

1
2Герман мемлекеттері. Германия

1
2Австриялық империя. Австро-Венгрия

1
2Италия

1
2Ресей

1
2АҚШ

1
2Халықаралық қатынастар

1

2

2 бөлім. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫКіріспе

1
2

1 бөлімше. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-1945 жж.)Соғыс аралық жылдардағы Еуропа және Америка елдерінің қоғамдық дамуының басты бағыттары

1
2Халықаралық қатынастар

1

2Екінші дүниежүзілік соғыс

1
2Америка Құрама Штаттары

1

2Ресей

1

1

2Германия

1

1

2Ұлыбритания

1
2Франция

1
2Италия

1
2Латын Америкасы

1

2

2 бөлімше. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1945 -2005 жж.)Еуропа және Америка елдерінің қоғамдық-саяси және экономикалық дамудың негізгі бағыттары

1
2ХХ ғ. ІІ жарт. Интеграциялық процесстердің дамуы.

1

2ХХ ғ. ІІ жарт. Еуропа және Америка елдерінің әлеуметтік дамудың негізгі бағыттары.

1
21945-2004 жж. Еуропа және Америка елдері. АҚШ.
2Ұлыбритания

1
2Франция

1
2ГФР

1

1

2Италия
2КСРО және Ресей

1

1

2Орталық және Оңтүстік-шығыс Еуропа елдері
2Швеция

1
2Испания және Португалия

1
3Латын Америка елдері

1
3
БАРЛЫҒЫ

30

15

90


4.3 Тәжірибе сабақтарының тізімі және мазмұны
Тақырып 2. №1 семинар. XVII ғ. ІІ жарт. -XVIII ғғ. әлеуметтік-экономикалық және саяси дамудың негізгі тенденциялары

1. Отарлау экспансияның кеңеюі.

2. Модернизация процессіндегі батыс қоғамындығы әлеуметтік құрылымның өзгеруі.

3. Абсолютизм, оның әлеуметтік табиғаты.

4. Ағарту кезеңі. "XVIII ғасыр – Ой мен Ағарту ғасыры". Жаңа қоғамдық құрылыстың жобалары.

Әдебиет: [1-4,15-17].Тақырып 5. №2 семинар. Франция

1. "Адам және азамат құқықтыр декларациясы".

2. 1791 ж. Конституциясы

3. Заңшығарушы жиналыс. Монархияны құлату.

4. Ұлттық Конвент. Республиканың құрылуы.

5. Монтаньярлар және жирондистер. Якобин диктатурасы.

6. 1793 ж. Конституциясы. «Құтырғандардың» шығыу. Термидориан Конвенті және Директория тәртібі.

7. 18 брюмер төнкерісі. Француз революцияның сипаты және оның қорынтындылары.

Әдебиет: [1-4,14-17].
Тақырып 7. №3 семинар. Герман мемлекеттері. Пруссия


 1. "Герман ұлтының қасиетті Рим империясының" мемлекеттік құрылысы.

 2. Бранденбург-Прусс мемлекетінің көтеріліу.

 3. Фридрих-Вильгельм П. "Ағартушылық абсолютизмі"

Әдебиет: [1-4,14-16].
Тақырып 9. №4 семинар. Ресей

 1. Е.И.Пугачев басшылығымен болған шаруалар көтерілісі.

 2. Орыс-түрік соғыстары. Польша бөліністегі Ресейдін қатысуы.

 3. I Александрдің ішкі және сыртқы саясаты. Сперанскийдің өзгеріс жоспарларыы.

 4. Тильзит бейбіті. 1812 ж. Отан соғысы және оның қорытындысы.

Әдебиет: [1-4,14-18].
Тақырып 10. №5 семинар. Халықаралық қарым-қатынасы және отарлау саясаты.

1. Ресейді теңіз державаға айналдыру. Прусс-австриялық қақтығыстар. Австриялық мұрагерлігі үшін соғыс (1740-1748 жж.)

2. Жетіжылдық соғыс (1756-1763 жж.). Польша мүрагерлігі үшін соғыс.

3. Осман империясының экспансиясы. Антиосмандық "Қасиетті лигасы" (Австрия, Польша, Венеция, Ресей).

4. XVIII ғ. Екінші жартысындағы Шығыс сұрағы.

5. Версаль бітімі және АҚШ тәуелсізгін мойындау. XVII- XVIII ғғ. Отарлау саясаты.

6. Еуропалық капитализмнің және отарлаудың генезисі. Отарлау империялардың қалыптасуы.

Әдебиет: [1-4,14,16-18].


Тақырып 12. №6 семинар. Әлеуметтік-экономикалық және саяси процесстер.

1. XIX ғ. аяғындағы техникалық революциясы - "екінші өндірістік революциясы".

2. Саяси жүйе.

3. Қоғамдық құрылыстың демократизациясы. Республиканизм.

4. Азаматтық қоғамның дамуы. Партиялар және партиялық жүйе.

5. Әлеуметтік реформизм. Әлеуметтік динамика.

6. Ауыл шаруашылығындағы адамдардың саны. Урбанизация. Қоғамдағы әлеуметтік құрылысы. Социалистік қозғалыс. II Интернационалдың қызметі.

Әдебиет: [1-4,13-18].


Тақырып 20. №7 семинар. Халықаралық қатынастар.

1. Империализм кезеңіндегі халықаралық қатынастар сипаттамасы. Еуроцентристік бейбіттің геосаясаты.

2. Әлемнің ауақтық бөлінісінің аяқталуы.

3. «Ескі» және «жас» капитализмнің экономикалық, геосаяси, әскери факторлары.

4. Әскери-саяси блоктың құрылуы.

5. Бірінші дүниежүзілік соғыстың себептері, сипаты. Қатысушы елдердің негізгі мақсаттары.

6. Неміс саяатының дилеммасы: Шығыс және Батыс. Соғыс жж. "Бейбіт мәселесі".

7. В.Вильсонның "14 пунктері". Соғыстан Ресейдің шығыу. Брест-Литов бейбіт келісімі. Компьен бейбіт шарты.

Әдебиет: [5-12,25,32,44].
Тақырып 23. №8 семинар. Халықаралық қатынастар

1. 30-жылдардагы бейбітшілік, қарусыздану және қауіпсіздік мәселесі. Соғыс ошақтарының қалыптасуы.

2. Фашистік мемлекеттердің ашық басқыншылыққа көшуі. 30-жылдардағы ұжымдық кауіпсіздік жүйесін күру әрекеті.

3. 30-жылдардағы халықаралык. қатынастағы Ұлттар Лигасының ролі. 1938-1939жж. халықаралық саяси дағдарысы.

Әдебиет: [5-12,32-33].
Тақырып 25. № 9 семинар. Америка Құрама Штаттары

1. К.Кулидж жоне оның просперити дәуірі".

2. Индивидуализм идеологиясының үстемдігі.

3. 1929-1933жж. әлемдік экономикалық дағдарыс және оның АҚШ-ғы ерекшеліктері.

4. Г.Гувердін саясаты. Ф.Рузвельттің "жаңа бағытының" реформалары. Экономиканың мемлекеттік реттеудің либералдық үлгісі.

5. Ф.Д.Рузвельттің билікке келуі. «Жүз күн». Ф.Д.Рузвельттің "Жаңа курс" реформалары .

Әдебиет: [5-12,40-42].
Тақырып 26. №10 семинар. Ресей.

1. Кеңес Одағы модернизация жолында. Орталықтан жоспарлау және экономиканы басқару.

2. Елді индустриализациялау. Кецес ауылдарындағы "жоғарыдан революция".

3. Бай-кулактарды жою-үжымдастырудың күрамдас бөлімі. 30-шы жж. шаруаларға қарсы заңдар.

4. 1938-1940 жж. еңбек заңдары. Зорлау аппараты калыптасуының аякталуы. 1937-1938жж. жаппай қуғын-сүргін саясаты. И.Сталиннің жеке билігіяің орнауы. Кеңестік жүйе тоталитаризмнІц солшыл нүсқасы. 1936ж. Конституция.

5. 1930-шы жж. КСРО-ның сыртқы саясаты. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы КСРО.

Әдебиет: [5-12,27,43,45,47].
Тақырып 27. №11 семинар. Германия

1. Үшінші рейх. Фашистік тәртіптің шоғырлануы. Мемлекеттік-әкімшілік құрылымдағы peфopмaлap.

2. НСДАП ішкі шоғырлануы. Нацистік тәртіптің идеологиялық аппараты. Қоғамның рухани өміріндегі бірдейлік.

3. Экономиканы соғыска бүру. Экономика мен әлеуметтік қатынастарды мемлекеттік реттеудің фашистік нүскасы.

4. Герман нацизмі-тоталитаризмнің оңшыл нүсқасы. Сырткы саясат бағдарламасы. Фашистік басқыншылықтың кеңеюі.

5. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Германия.

Әдебиет: [5-12,30,32,34].
Тақырып 31. №12 семинар. Латын Америкасы

1. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың Латын Америкасындағы империалистік қайшылықтардың шиеленісіу.

2. Жұмысшы және демократиялық қозғалыстың белсенділігі. Біртұтас жұмысшы және Халықтық майдан үшін күресі.

3. Халықтық майданның ерекшелігі.

4. Халықтық майдан үшін күрестің қорытындысы және мағызы.

Әдебиет: [5-12,32,47,48].


Тақырып 33. №13 семинар. ХХ ғ. екінші жарт. интеграциялық процестердің дамуы.

1. ХХ ғ. ІІ жарт. Еуропа және Америка елдерінің саяси дамудың негізгі бағыттары.

2. Соғыстан кейінгі кезеңдегі әлемдегі саяси дамудың ерекшеліктері.

3. Қоғамдық дамудық екі нұсқасы - либеральді-демократиялық және авторитарлы-тоталитарлық.

4. Идеялық-саяси күрес.

Әдебиет: [5-12,25,28,32,47].


Тақырып 38. №14 семинар. ГФР

 1. Федеральды канцлер Г. Коль (1982-1998 жж.).

 2. Германияның бірігіу процессі

 3. Жаңв канцлер Г. Шредер. Еуропалық интеграцияның күшеюі.

Әдебиет: [5-12,24,47].
Тақырып 40. №15 семинар. КСРО және Ресей

1. КСРО 1985-1991 жылдардағы кайта қүру саясаты. Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Сыртқы саясат.

2. 1991 жылғы тамыз оқиғалары және оның елдің тағдырына әсері. КСРО ыдырауы.

3. Жаңа тәуелсіз мемлекеттердің қүрылуы және олардың өзара карым-қатынасы. Экономиканы нарықтық қатьшастарға көшІру. Жаңа конституциялар.

4. Көппартиялы жүйенің қалыптасуы. Ресей, Украина, Беларусь және Прибалтика мемлекеттерімен казіргі кезендегі дамуы.

Әдебиет: [5-12,27,35,37]Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖМ түрлерінің тізімі


№ п/п

СӨЖМ түрі

Тапсыру нысаны


Бақылау түрі

Сағат саны

1.

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабақтарға қатысу

30

2.

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Конспект

Тәжірибелік сабақтарға жіберілуі

15

3.

Курстың қосымша тақырыптарын оқып білу

Сұрау

Тәжірибелік жұмыстарды қорғау

43

4.

Бақылау жұмыстарына дайындалу

Бақылау жұмысы

МБ1, МБ2

2

Барлығы

90


4.4.2 Студенттерге өздігінен жұмыс істеуге берілген тақырыптар:

 1. XVII ғ. ІІ жарт.- XIX ғ. басындағы Еуропа және Америка елдері.

 2. 1815-1918 жж. Еуропа және Америка елдері

 3. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-1945 жж.).

 4. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1945 -2005 жж.)

Әдебиет: [1-51].


   1. Курстық жұмыстарының тақырыптары

 1. Бүгінгі тарихнамадағы шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихтарын кезеңге бөлу мәселесі

 2. Жаңа тарихты оқытудың өркениетті және формациялық тәсілдері.

 3. Ұлы жағрафиялық ашылулар және олардың Еуропа және Америка елдеріне ықпалдылығы

 4. Капитализмнің генезисі және капиталдың алғашқы қорлану процесі.

 5. ХҮІ-ХҮІІ ғасырлардағы буржуазия: өрлеу тамыры мен жағдайылық

артықшылықтары

 1. Меркантилизм: экономикалык теория және доктрина ретінде.

 2. Жаңа заман қарсанындағы Еуропа мемлекеттері: империялар және ұлттык монархиялар, жан-жақтылық пен ұлттық ұстанымдылық күресі.

 3. Мануфактуралық капитализм дәуіріндегі буржуазиялык революциялар, олардың ерекшеліктері мен нәтижелері.

 4. Версаль бітімі және АҚШ тәуелсіздігінің мойындалуы.

 5. АҚШ мемлекеттік құрылымының қалыптасуы және 1787 жылғы Конституция.

11. Абсолютизм және оның әлеуметтік табиғаты мен сипатты жақтары.

12. ХҮШ ғасырдың П-ж. "ағартушылық абсолютизмнің" саясаты, себептері мен саяси-әлеуметтік мазмүны. 1. Француз ағартушлығы.

 2. ХҮП-ХҮПІ ғғ. көп үлтты Габсбург монархиясының мемлекеттік құрылымы және әлеуметтік -экономикалық дамуы.

 3. Британдық Индия: басқарудың ұйымдасуы мен экспортты отар шаруашылығы.

 4. ХҮІІІғ. Речь Посполитая. Поляк мүрагерлігі үшін соғыс.

 5. Француз революциясы кезеңіндегі Қүрылтай жиналысының жарғысы.

 6. Вена конгресі жоне Қасиетті Одак

 7. Франция Бурбондык реставрация кезеңінде. Шілде революциясы және шілде монархиясы.

 8. XIX ғасырдың 20-жж. Еуропадағы революциялар және ұлт-азаттык қозғалыстар.

 9. Өнеркәсіп буржуазиясының билік үшін күресі (1832 жылғы Англиядағы).

 10. К.Маркстің "Франциядағы тап күресі" және "Луи Бонапарттыц он сегізінші брюмері" атты еңбектері Франциядағы 1848-1849 жж. революцияның дерегі ретінде.

 11. Еуропадағы ерікті ұлттық мемлекеттердің құрылуы (Германия мен Италияның бірігуі)

 12. О.фон Бисмарк және оның "Культуркампф" еңбегінің саяси мәні.

 13. ХІХғ. аяғындағы Еуропадағы жүмысшы жоне социалистік козғалыс.

 14. ХІХғ. аяғ. Англиядағы либералдар мен консерваторлардың ішкі және сыртқы үстанымдары.
 1. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі

Еуропа және Америка елдерінің жаңа тарихы

 1. История Европы. М, 1996.-380с.

 2. История нового времени стран Европы и Америки. - Курск, 1996,- 448с.

 3. Новая история /Л.Н.Жарова, И.А.Мишина, М.В.Пономарев,

В.А.Рогожкин, А.А.Федоренко.- М, 1997. 4.1.

 1. Новая история стран Европы и Америки Второй период /Под ред.И.М.

Кривогуза, Е.Е.Юровской.- М., 1998.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы

5. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918-1945. - М., 1989

6. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-1990. - М., 2002

7. Новейшая история стран Европы и Америки XX век 1900-2000 гг, Часть 1-3.-М..2001

8. Поцелуев В. А. История России XX столетия. - М., 1997

9. Новейшая история Отечества. 4.1-2. -М, 1998

10. Хрестоматия по новейшей истории в 3-х т. - М., 1960

11. Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки. Конец XX - начало XXI вв. М.,2004.

12. Сучков М.В. Хрестоматия по новейшей истории. Часть 1. 1917-1945. - М., 1971

Қосымша

Еуропа және Америка елдерінің жаңа тарихы

13. Кертман Л.Е., Рахшмир П.Ю. Буржуазия Западной Европы и Северной

Америки на рубеже XIX -XX вв. -М, 1984

14. Колониальная политика капиталистических держав. Практикум для студентов-заочников.- М.,1967.

15. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870-1914.Сост. Остриков Л.И.-М.,1989.

16. Хрестоматия по новой истории. Под ред. А.А.Губера и А.В.Ефремова: В 2 т.М.,1963-1965.  1. Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и

новейшее время./Под ред. В.П.Волгина.- М.-Л., 1929.

18. Февр Л. Общий взгляд па социальную историю капитализма/Февр Л. Бои за историю.- М., 1991.

19. Хобсбаум. Век революции.!789-1848. - Ростов-на-Дону, 1999.

20. Хобсбаум. Век капитала.1848-1875.-Ростов-на-Дону, 1999..

21. Хобсбаум. Век империй. 1875-1914.-Ростов-на-Дону, 1999

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы

22. Всемирная история экономической мысли. Т.3-4. - М., 1989

23. Гаджиев К.С. Политическая философия. - М, 1999

24. Либерализм Запада XVII-XX вв. - М, 1995

25. Тоталитаризм в Европе XX в.: из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. - М., 1996

26. Тоталитаризм как исторический феномен. - М.. 1989, 1918-1945

27. Боффа Дж. История Советского Союза. -Т. 1. - М., 1990.

28. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. - М., 1997

29. Галкин А.А., Рахшмир П.П. Консерватизм в прошлом и настоящем. - М., 1987

30. Галкин А.А. Германский фашизм. - М, 1967

31. Год кризиса 1938-1939 гг. Документы и материалы в 2-х т.-М, 1990.

32. Европа в международных отношениях 1917-1939 гг. - М., 1979

33. Идеология международной социал-демократии. - М, 1939

34. История фашизма в Западной Европе. - М.} 1978

35. Ю. Карр Эдв. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917-1929. ~ М, 1990

36. П Коммунистический Интернационал. Краткий исторический очерк. - М., 1969

37. Кривогуз И.М. Рабочий Социалистический Интернационал.- М., 1979

38. Критика буржуазных теорий. ГМК. Проблемы "смешанной экономики".-

М.,1984

39. Лопухов Б.Р. История фашистского режима. - М, 1977

40. Мальков В.П. "Новый курс" в США. Социальные движения и социальная

политика. -М., 1973

41. Маныкин А.С. История двухпартийной системы США. - М., 1981

42. Никитин В.А. Консерватизм и политическая борьба в США 1900-1929 гг. -М, 1991

43. Политические системы СССР и стран Восточной Европы. 20-60 гг. Сб.ст.-М., 1991

44. Согрин В.В. История партийно-политической системы Великобритании. -М, 1991

45. Чернявский Г.И. Большевизм и национал-социализм: сравнительный анализ двух форм тоталитаризма. - Харьков, 1993

46. Чернёга В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. - М. - 1987

47. Европейский Союз: Документы Европейского Союза. -М., 1994. - Т. 1-3

48. Сборник основных документов и материалов организации Североатлантического договора. -М., 1969-1984. -Вып. 1-4

49. Тоффлер Э. Третья волна. М.2002.

50. Осадчая И. М. Консерватизм против реформизма. - М, 1984.51. Френкин А. А. Западногерманские консерваторы: кто они? - М., 1990
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет