Жұмыс оқу бағдарламасының титулды парағыжүктеу 172.21 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі172.21 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулды парағы
Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/30Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы
Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау пәнінен

6М050100 «Әлеуметтану» мамандығының магистранттарына арналған


Жұмыс ОҚУ бағдарламасы

Павлодар


Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректор

________ Н.Э.Пфейфер

«__» _________ 20__ж.


Құрастырушы: с.ғ.к., доцент М.А.Алтыбасарова _______


Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы
Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау пәні бойынша

6М050100 «Әлеуметтану» мамандығының магистранттарына арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы______бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді, хаттама №__
Кафедраның отырысында ұсынылды 20__ ж. «___»_______№__ Хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Ғ.Н.Иренов 20__ ж. «___»_______


Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___» _________№ __ Хаттама


ОӘК төрағасы____________К.К.Батталов 20__ж. «___» _________
КЕЛІСІЛДІ

ТжҚФ деканы ____________А.А.Акишев 20__ж. «___» _________


МАҚҰЛДАНДЫ

ЖжӘҚБ _____________ А.А,Варакута 20__ж. «___» _______


Университетт оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлдандыің

20__ ж. «____»_________№___Хаттама
1 Пәнің мақсаты

Пәнді оқудың мақсаты магистранттардын әлеуметтік-экономикалық үрдістерді статистика, жобалау, экспертиза тәсілдері арқылы болжау мен талдау дағдыларын қалыптастыру, олардың байланыстарымен таныстыру, оның негізгі турлерін зерттеу жалпы теориялы-әдістемелік аспектілері туралы ойларды зерттеу болып табылады.Пәнің міндеттері

– Пәнді, курс мазмұнын, магистранттің мамандық қызметі үшін оның маңыздылығын ашу; • Магистранттардың кәсіптік қызмет саласында тиімді еңбек етуге мүмкіндік беретін әлеуметтік болжау саласында жеткілікті білім деңгейін қалыптастыру;

 • болжамдарды өңдеуде нақты дағдыларды игеру.

Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар білуі тиіс:

 • әлеуметтік болжаудың технологиялық жолдары мен тәсілдерін;

 • жобалау технологиясы мен әлеуметтік болжамның мөделдерінің ерекшеліктері туралы хабардар болу;

 • әлеуметтік болжам мен әлеуметтік жобалаудың байланысы жайлы түсінігі болу.

Пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар істеу білу керек:

 • әлеуметтік болжамдарды өңдеуде нақты процедураларды қолдана алу;
 • болжанатын жағдайлар мен дайын болжамды талдауда қарапайым дағдаларды игере алу;

 • әлеуметтік құбылыстар мен үрдістердің өзгеру жағдайына болжам жасау.

2 Алдыңғы реквизиттер:

Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде

қалыптасқан білімдер мен дағдылар керек: әлеуметтану тарихы,экономикалық әлеуметтану, менеджмент негіздері.

3 Кейінгі реквизиттер:

Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар келесі пәндерді меңгеру үшін керек: басқару әлеуметтануы, тұлға әлеуметтануы.

Тематический план Форма

дисциплины ФСО ПГУ 7.18.2/074 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары(оқу түрі - күндізгі)


№ п/п

Тақырып атауы

Сағат саны

дәріс

Тәжірибелік сабақ

МӨЖ

МОӨЖ

1.

Болжау ғылым ретінде. Әлеуметтік болжаудың пәні.

2

2

4

12

2.

Болжамның типологиясы


2

2

4

12

3.

Әлемдік қоғамдық ойдағы болашақ жайлы көзқарастың дамуы.

2

2

4

12

4.

Болжау анализінің объектісі. Болжаудың құралдары.

2

2

4

12

5.

Болжам өңдеудің кезеңдері

2

2

4

12

6.

Іздену болжамы

2

2

4

12

7.

Нормативті болжам

2

2

3

12

8.

Іздену мен нормативті болжамның байланысы

1

1

3

6
Қорытынды:

15

15

30

905.Пән тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1: Болжау ғылым ретінде. Әлеуметтік болжаудың пәні.

Ғылым жүйесіндегі болжаудың орны. Болжау және прогностика.


Болжаудың негізгі қызметі. Әлеуметтік болжаудың әлеуметтік басқарумен өзара байланысы.

Әлеуметтік болжаудың методологиялық базасы.


Тақырып 2: Болжамның типологиясы


Болжамның мақсатқа байланысты, уақытқа байланысты, зерттеу объектісі бойынша түрлері.

Әлеуметтік басқару мен болжамның байланысы. Болжам дамитын білім салалары.


Тақырып 3 Әлемдік қоғамдық ойдағы болашақ жайлы көзқарастың дамуы. Болашақтың негізгі діни концепциялары.


Утопиялық концепциялардың қалыптасуы мен даму кезеңдері.Утопия түрлері.

Тарихи үрдіс дамуының әртүрлі нұсқалары.

Қоғам дамуының циклдық теориялары. Әлеуметтік жүйеде теориялық циклдардың тарихи дамуы және қазіргі жағдайы.

Тақырып 4: Болжау анализінің объектісі


Болжау объектілерінің классификациясы.Болжау объектісінің анализдернің негізгі тәсілдік принциптері.Болжанатын объектінің көрсеткіштерін жүйелеу.

Тақырып 5: Болжам өңдеудің кезеңдері


Болжамдық зерттеулердің бастапқы кезеңі.

Жұмыстың гипотезалары, объектінің күтілетін және қалаулы жағдайы.

Экстраполяция, сценарийлер, эксперттік бағалау болжау зерттеуінің тәсілдері ретінде. Жобалау теориясы. Болжау фонының құрылымы.

Тақырып 6: Іздену болжамы


Іздену әлеуметтік болжаудың методикасы.

Механикалық экстраполяция іздену болжауының оның мүмкіндіктері және шектеулерінің негізі ретінде. Жоғарғы және төменгі экстрем анықтамасы. Келтірілген болжамдық фонның есебімен мүмкін болатын мағыналар. Әлеуметтік басқару құралдарымен шешілетін «мақсаттар ағашы», «әлеуметтік мәселелерді» құрастыру.


Тақырып 7: Нормативті болжам


Нормативті әлеуметтік болжамның методикасы.

Әлеуметтік идеал және әлеуметтік құбылыстың идеализациясы келесі болжамдық бағдарламалардың әдістемелік бағыты ретінде. Келтірілген болжамдық фонның алдын ала тапсырылған критерилар бойынша есепке алған әлеуметтік үрдісті белсендіру.Әлеуметтік оптимумдар мен әлеуметтік нормалар.


Тақырып 8: Іздену мен нормативті болжамның байланысы


Мүмкіндік және қалаулы перспективалардың даму құбылысы - әлеуметтік болжаудың мәні. Болжамның верификациясы және басқару шешімдерін қабылдау үшін ұсынымдар құрастыру. Әлеуметтік жаңа негіздердің болжамдық мазмұны.


5.1.1. Дәрістердің мазмұны

Тақырып 1 Болжау ғылым ретінде. Әлеуметтік болжаудың пәні

1 Ғылым жүйесіндегі болжаудың орны. Болжау және прогностика.


2. Болжаудың негізгі қызметі. Әлеуметтік болжаудың әлеуметтік басқарумен өзара байланысы.

Тақырып 2: Болжамның типологиясы


1. Болжамның мақсатқа байланысты, уақытқа байланысты, зерттеу объектісі бойынша түрлері.

2. Әлеуметтік басқару мен болжамның байланысы. Болжам дамитын білім салалары.

.
Тақырып 3 Әлемдік қоғамдық ойдағы болашақ жайлы көзқарастың дамуы.

1 Утопиялық концепциялардың қалыптасуы мен даму кезеңдері.Утопия түрлері.

Тарихи үрдіс дамуының әртүрлі нұсқалары.

2 Қоғам дамуының циклдық теориялары. Әлеуметтік жүйеде теориялық циклдардың тарихи дамуы және қазіргі жағдайы.Тақырып 4: Болжау анализінің объектісі


1 Болжау объектілерінің классификациясы.

2.Болжау объектісінің анализдернің негізгі әдістемелік принциптері.Болжанатын объектінің көрсеткіштерін жүйелеу.

.

Тақырып 5: Болжам өңдеудің кезеңдері


1. Болжамдық зерттеулердің бастапқы кезеңі.

2. Жобалау теорияларыТақырып 6: Іздену болжамы


1. Іздену әлеуметтік болжаудың методикасы..

2. Механикалық экстраполяция іздену болжауының оның мүмкіндіктері және шектеулерінің негізі ретінде.


Тақырып 7: Нормативті болжам


1. Нормативті әлеуметтік болжамның методикасы.

2. Әлеуметтік идеал және әлеуметтік құбылыстың идеализациясы келесі болжамдық бағдарламалардың әдістемелік бағыты ретінде.

3. Әлеуметтік оптимумдар мен әлеуметтік нормалар.

Тақырып 8: Іздену мен нормативті болжамның байланысы


1. Мүмкіндік және қалаулы перспективалардың даму құбылысы - әлеуметтік болжаудың мәні. Болжамның верификациясы және басқару шешімдерін қабылдау үшін ұсынымдар құрастыру

2. Әлеуметтік жаңа негіздердің болжамдық мазмұны.
5.1.2. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1 Болжау ғылым ретінде. Әлеуметтік болжаудың пәні


1. Болжау және прогностика.

2. Әлеуметтік болжаудың әдістемелік базасы.Тақырып 2: Болжамның типологиясы


1. Болжамның мақсатқа байланысты, уақытқа байланысты, зерттеу объектісі бойынша түрлері.

2. Болжам дамитын білім салалары.


Тақырып 3 Әлемдік қоғамдық ойдағы болашақ жайлы көзқарастың дамуы.

 1. Болашақтың негізгі діни концепциялары.

2. Тарихи үрдіс дамуының әртүрлі нұсқалары.

3. Әлеуметтік жүйеде теориялық циклдардың тарихи дамуы және қазіргі жағдайы.Тақырып 4: Болжау анализінің объектісі


 1. Болжау объектісінің анализдернің негізгі әдістемелік принциптері

 2. Болжанатын объектінің көрсеткіштерін жүйелеу.

Тақырып 5: Болжам өңдеудің кезеңдері


1. Жұмыстың гипотезалары, объектінің күтілетін және қалаулы жағдайы.

2.Жобалау теориясы. Болжау фонының құрылымыТақырып 6: Іздену болжамы


 1. Механикалық экстраполяция іздену болжауының оның мүмкіндіктері және шектеулерінің негізі ретінде.

2. Әлеуметтік басқару құралдарымен шешілетін «мақсаттар ағашы», «әлеуметтік мәселелерді» құрастыру.

Тақырып 7: Нормативті болжам


1. Нормативті әлеуметтік болжамның методикасы.

2. Әлеуметтік оптимумдар мен әлеуметтік нормаларТақырып 8: Іздену мен нормативті болжамның байланысы


 1. Мүмкіндік және қалаулы перспективалардың даму құбылысы - әлеуметтік болжаудың мәні..

2. Әлеуметтік жаңа негіздердің болжамдық мазмұны.


5.1.3. Өздік жұмысқа арналған тақырыптар

Тақырып 1 Болжау ғылым ретінде. Әлеуметтік болжаудың пәні


 1. Әлеуметтік болжаудың әлеуметтік басқарумен өзара байланысы.

Әлеуметтік болжаудың әдістемелік базасы.

1Пайдалануға арналған әдебиеттер [1], 33-38 б.


2: Болжамның типологиясы


1. Болжамның мақсатқа байланысты, уақытқа байланысты, зерттеу объектісі бойынша түрлері.

Пайдалануға арналған әдебиеттер [2]; 114-187 б.


3: Әлемдік қоғамдық ойдағы болашақ жайлы көзқарастың дамуы.

1. Қоғам дамуының циклдық теориялары. Әлеуметтік жүйеде теориялық циклдардың тарихи дамуы және қазіргі жағдайы. 1. Пайдалануға арналған әдебиеттер [3] 168 б., [4] 62-70 б.Тақырып 4: Болжау анализінің объектісі


 1. Болжау объектілерінің классификациясы. Болжау объектісінің анализдернің негізгі әдістемелік принциптері

Болжанатын объектінің көрсеткіштерін жүйелеу

Пайдалануға арналған әдебиеттер [5] 14-26 б.


Тақырып 5: Болжам өңдеудің кезеңдері


 1. Жұмыстың гипотезалары, объектінің күтілетін және қалаулы жағдайы

 2. Экстраполяция, сценарилер, эксперттік бағалаулар болжау зерттеулерінің тәсілі ретінде.

Пайдалануға арналған әдебиеттер [6], 155-180 б.

Тақырып 6: Іздену болжамы


1. Іздену әлеуметтік болжаудың методикасы

2. Механикалық экстраполяция іздену болжауының оның мүмкіндіктері және шектеулерінің негізі ретінде.

Пайдалануға арналған әдебиеттер [6], 117-126 б.

Тақырып 7: Нормативті болжам


1. Әлеуметтік идеал және әлеуметтік құбылыстың идеализациясы келесі болжамдық бағдарламалардың әдістемелік бағыты ретінде.

Пайдалануға арналған әдебиеттер [7] 17-23 б.


Тақырып 8: Іздену мен нормативті болжамның байланысы


 1. Мүмкіндік және қалаулы перспективалардың даму құбылысы - әлеуметтік болжаудың мәні..

Пайдалануға арналған әдебиеттер [8] 77- 91 б.

5.1.4. МӨЖ мазмұны

(оқу түрі - күндізгі)СӨЖ түрі

Өткізілу түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындықСабаққа қатысу

20

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй жұмыстарын орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмейтін материалдарды талдау

Конспект

Ауызша жауап

35

4

Бақылау жұмыстарына дайындықМБ 1, МБ 2

15Қорытынды

90


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі:


 1. Аганбегян А.Г. Советская экономика – взгляд в будущее. – М.: Экономика, 2008.

 2. Асеев В.Г., Шкаратан О.И. Социальные нормативы и социальное планирование. М.: 2007.

 3. Баталов Э.Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. – М.: Политиздат, 2009.

 4. Баталов Э.Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США. М., 2008.


Қосымша:


 1. Бахметова Г.Ш. Методы демографического прогнозирования. М.: 2008.

 2. Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. – М.: 208.

 3. Прогнозное обоснование социальных нововведений / Рос. АН, Ин-т социол. –М.: Наука, 2007.

 4. Бестужев-Лада В.И. Преодоление проблемных ситуаций в управлении социальными процессами // Вопр. экономики. 2010. №1.

 5. Бестужев-Лада И.В. Развитие представлений о будущем в домарксистской общественной мысли // Вопр. истории. 2007. № 11.

 6. Бестужев-Лада И.В.. Нормативное социальное прогнозирование: возможные пути реализации целей общества. – М.: 2009.
Мамандықтың жұмыс оқу бағдарламасынан көшірме

Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/32
Оқу жоспарының жұмыс көшірмесі

6М050100 «Әлеуметтану» мамандық бойынша

«Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау» пәні
Оқыту формасы

Пәннің көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кредиттер

академиялық сағат

кредиттер

Аудиториялық сабақтар

(ак.сағат)МӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

МӨЖ

емтихан.

сынақ

КП

КЖ

барлығы

дәрістер

тәж.
барлығы

МӨЖ

күндізгі ЖОБ

2

150

60

90

1
1

2

150

15

15

30

150

90
Кафедра меңгерушісі _____________ Г.Н.Иренов 2012 ж. «___»__________Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет