Келісілді Қарағанды агротехникалық колледждің директоры В. П. Галуновжүктеу 465.12 Kb.
бет1/3
Дата11.04.2019
өлшемі465.12 Kb.
  1   2   3

Келісілді

Қарағанды агротехникалық

колледждің директоры

_____________ В.П. Галунов

«____» ____________ 2016 ж.


Келісілді

Қарағанды политехникалық

колледждің директоры

______________ З.Р. Рахимов

«____» _____________ 2016 ж.5В012000 «Кәсіптік оқыту» мамандығы ( 2015 жылғы қабылдау)


р/к №

ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

Элективтік пәндер тізімі

«Машина жасау өндірісі»

білім беру бағдарламасы

«Автокөлік құралдарын жөндеу және пайдалану»

білім беру бағдарламасы

«Құрылыс»

білім беру бағдарламасы

1

2

3

5

7

1

6/4

(БзП)


Jt 6 модулі

Mat 1204 «Математика» 2-2-0-1,2

Пререквизиттері:

-----------

Постреквизиттері:

OOShP 2209 0-6-0-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: математикалық есептерді орындаудың білім және дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: өріс теориясы. Талдау функцияларының теориясы. Операциялық түрлендіру. Сызықтық алгебра. Тензорлар. Вариациялық түрлендіру. Интегралдық теңдеулер. Қарапайым дифференциалды теңдеулер.

Оқыту нәтижелері: студенттер математикалық есептерді орындау тиіс.

Jt 6 модулі

Mat 1204 «Математика» 2-2-0-1,2

Пререквизиттері:

-----------

Постреквизиттері:

OOShP 2209 0-6-0-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: математикалық есептерді орындаудың білім және дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: өріс теориясы. Талдау функцияларының теориясы. Операциялық түрлендіру. Сызықтық алгебра. Тензорлар. Вариациялық түрлендіру. Интегралдық теңдеулер. Қарапайым дифференциалды теңдеулер.

Оқыту нәтижелері: студенттер математикалық есептерді орындау тиіс.

Jt 6 модулі

Mat 1204 «Математика» 2-2-0-1,2

Пререквизиттері:

-----------

Постреквизиттері:

OOShP 2209 0-6-0-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: математикалық есептерді орындаудың білім және дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: өріс теориясы. Талдау функцияларының теориясы. Операциялық түрлендіру. Сызықтық алгебра. Тензорлар. Вариациялық түрлендіру. Интегралдық теңдеулер. Қарапайым дифференциалды теңдеулер.

Оқыту нәтижелері: студенттер математикалық есептерді орындау тиіс.

2

5/3

(БзП)


Jt 6 модулі

SSGIG 1205 «Сызу, сызба геометриясы және инженерлік графика» 1-2-0-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттері:

IKDN 2206 2-1-1-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: техникалық объектілердің әртүрлі сызбаларын жасау білігін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: проекция әдістері, позициялық және өлшемдік тапсырмалар; эпюрде пайда болу тәсілдері; аксионометрия, развертка, беттердің өзара қиылысы; геометриялық, проекциялық, машина құрылысы және құрылыс сызбалары; техникалық сурет және бөлшектің эскизін тұрғызу; машина құрылысы сызбаларының шарттары және және қысқартылуы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: студенттер техникалық объектілердің әртүрлі сызбаларды орындауда біліктерін қолдана білуі тиіс.

Jt 6 модулі

SSGIG 1205 «Сызу, сызба геометриясы және инженерлік графика» 1-2-0-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттері:

IKDN 2206 2-1-1-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: техникалық объектілердің әртүрлі сызбаларын жасау білігін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: проекция әдістері, позициялық және өлшемдік тапсырмалар; эпюрде пайда болу тәсілдері; аксионометрия, развертка, беттердің өзара қиылысы; геометриялық, проекциялық, машина құрылысы және құрылыс сызбалары; техникалық сурет және бөлшектің эскизін тұрғызу; машина құрылысы сызбаларының шарттары және және қысқартылуы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: студенттер техникалық объектілердің әртүрлі сызбаларды орындауда біліктерін қолдана білуі тиіс.

Jt 6 модулі

SSGIG 1205 «Сызу, сызба геометриясы және инженерлік графика» 1-2-0-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттері:

IKDN 2206 2-1-1-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: техникалық объектілердің әртүрлі сызбаларын жасау білігін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: проекция әдістері, позициялық және өлшемдік тапсырмалар; эпюрде пайда болу тәсілдері; аксионометрия, развертка, беттердің өзара қиылысы; геометриялық, проекциялық, машина құрылысы және құрылыс сызбалары; техникалық сурет және бөлшектің эскизін тұрғызу; машина құрылысы сызбаларының шарттары және және қысқартылуы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: студенттер техникалық объектілердің әртүрлі сызбаларды орындауда біліктерін қолдана білуі тиіс.

3

6/4

(БзП)


Jt 6 модуль

IKDN 2206 «Инженерлік-конструкторлық дайындық негіздері» 2-1-1-3,4

Пререквизиттері:

KZOT 1207 2-1-0-2

Постреквизиттері:

OOShP 2209 0-6-0-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің теориялық механика, машиналар теориясы және механизмдер, материалдар кедергісі жөнінде білімдерін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: теориялық механика мәселелері (статика, кинематика, динамика). Механизмдер кинематикасының негізгі ұғымдары. Материалдар кедергісі: созылу және сығылу; ығысу және жаншылауды есептеу; бұралу, иілу, беріктік гипотезасы. Күрделі қарсыласу, орнықтылық. Айнымалы-қайталанбалы күш түскенде беріктікті есептеу. Машина тораптары мен бөлшектерін есептеу және конструкциясын құру.

Оқыту нәтижелері: студент әртүрлі механизмдер, жеңіл түрдегі механизмдерді жобалау, иілу және беріктігін есептей алуы керек.

Jt 6 модуль

IKDN 2206 «Инженерлік-конструкторлық дайындық негіздері» 2-1-1-3,4

Пререквизиттері:

KZOT 1207 2-1-0-2

Постреквизиттері:

OOShP 2209 0-6-0-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің теориялық механика, машиналар теориясы және механизмдер, материалдар кедергісі жөнінде білімдерін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: теориялық механика мәселелері (статика, кинематика, динамика). Механизмдер кинематикасының негізгі ұғымдары. Материалдар кедергісі: созылу және сығылу; ығысу және жаншылауды есептеу; бұралу, иілу, беріктік гипотезасы. Күрделі қарсыласу, орнықтылық. Айнымалы-қайталанбалы күш түскенде беріктікті есептеу. Машина тораптары мен бөлшектерін есептеу және конструкциясын құру.

Оқыту нәтижелері: студент әртүрлі механизмдер, жеңіл түрдегі механизмдерді жобалау, иілу және беріктігін есептей алуы керек.

Jt 6 модуль

KINP 2206 «Құрылыс ісі негіздері бойынша практикум» 2-1-1-3,4

Пререквизиттері:

KZOT 1207 2-1-0-2

Постреквизиттері:

OOShP 2209 0-6-0-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің теориялық механика, машиналар теориясы және механизмдер, материалдар кедергісі жөнінде білімдерін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: теориялық механика мәселелері (статика, кинематика, динамика). Механизмдер кинематикасының негізгі ұғымдары. Материалдар кедергісі: созылу және сығылу; ығысу және жаншылауды есептеу; бұралу, иілу, беріктік гипотезасы. Күрделі қарсыласу, орнықтылық. Айнымалы-қайталанбалы күш түскенде беріктікті есептеу. Машина тораптары мен бөлшектерін есептеу және конструкциясын құру.

Оқыту нәтижелері: студент әртүрлі механизмдер, жеңіл түрдегі механизмдерді жобалау, иілу және беріктігін есептей алуы керек.

4

5/3

(БзП)


BTD 7 модуль

KZOТ 1207 «Қазіргі заманғы өндіріс технологиялары» 2-1-0-2

Пререквизиттері:

PMK 1210 1-0-0-1

Постреквизиттері:

IKDN 2206 2-1-1-3,4

Mt 2210 1-0-1-4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: ҚР индустриал-ды-инновациялық даму стратегиясының жүзеге асыруда қазіргі өндірістің негізгі технологиялары туралы түсініктері бар мамандарды даярлау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: өндіріс туралы жалпы мағлұмат. Өнеркәсіптік өндірістің құрылымы. өнеркәсіптік кәсіпорындарды басқару. өнеркәсіпті орналастыруға әсер ететін факторлар мен жағдайлар. өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру формалары. өндірістің техникалық дайындығын ұйымдастыру. өнімнің өзіндік құны мен бағасы.

Оқыту нәтижелері: политехникалық қағидаларды тәжірибеде жүзеге асырады және ұйымдастыру-шылық-экономикалық міндеттерді шешеді.

BTD 7 модуль

KZOТ 1207 «Қазіргі заманғы өндіріс технологиялары» 2-1-0-2

Пререквизиттері:

PMK 1210 1-0-0-1

Постреквизиттері:

IKDN 2206 2-1-1-3,4

Mt 2210 1-0-1-4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: ҚР индустриал-ды-инновациялық даму стратегиясының жүзеге асыруда қазіргі өндірістің негізгі технологиялары туралы түсініктері бар мамандарды даярлау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: өндіріс туралы жалпы мағлұмат. Өнеркәсіптік өндірістің құрылымы. өнеркәсіптік кәсіпорындарды басқару. өнеркәсіпті орналастыруға әсер ететін факторлар мен жағдайлар. өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру формалары. өндірістің техникалық дайындығын ұйымдастыру. өнімнің өзіндік құны мен бағасы.

Оқыту нәтижелері: политехникалық қағидаларды тәжірибеде жүзеге асырады және ұйымдастыру-шылық-экономикалық міндеттерді шешеді.

BTD 7 модуль

KZOТ 1207 «Қазіргі заманғы өндіріс технологиялары» 2-1-0-2

Пререквизиттері:

PMK 1210 1-0-0-1

Постреквизиттері:

IKDN 2206 2-1-1-3,4

Mt 2210 1-0-1-4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: ҚР индустриал-ды-инновациялық даму стратегиясының жүзеге асыруда қазіргі өндірістің негізгі технологиялары туралы түсініктері бар мамандарды даярлау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: өндіріс туралы жалпы мағлұмат. Өнеркәсіптік өндірістің құрылымы. өнеркәсіптік кәсіпорындарды басқару. өнеркәсіпті орналастыруға әсер ететін факторлар мен жағдайлар. өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру формалары. өндірістің техникалық дайындығын ұйымдастыру. өнімнің өзіндік құны мен бағасы.

Оқыту нәтижелері: политехникалық қағидаларды тәжірибеде жүзеге асырады және ұйымдастыру-шылық-экономикалық міндеттерді шешеді.

5

3/2

(БзП)


BTD 7 модуль

EK 2208 «Еңбекті қорғау» 1-1-0-3

Пререквизиттері:

ТKN 1107 1-1-0-2

Постреквизиттері:

OOShP 2209 0-6-0-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттермен еңбекті қорғау талабын сақтау, (сала бойынша) жұмыстарды орындауда өмір іс-әрекетінің кауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: кәсіби білім берудегі және мамандықтың саласына байланысты өндірістегі еңбекті қорғау. Еңбекті қорғаудың заңнамалы базасы; жеткіншектер еңбегін ұйымдастырудың ерекшеліктері. Зертханалардағы, шеберханалар мен цехтардағы оқушылардың қорғауы. Саланың кәсіпорындарында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасын ұйымдасты-рудың негіздері. Өртке қарсы қауіпсіздік және оның салалық ерекшеліктері. Трансфер және биосфера арасындағы энергетикалық алмасу. Өндірістердің қоршаған ортаға зиянды әсері.

Оқыту нәтижелері: студенттер қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, жұмыс орнын ұйымдастыра алады; өндірістік гигиена мен санитарияны сақтайт алады; өндірісте еңбекті қорғау бойынша білімдерін қолдана алады.

BTD 7 модуль

EK 2208 «Еңбекті қорғау» 1-1-0-3

Пререквизиттері:

ТKN 1107 1-1-0-2

Постреквизиттері:

OOShP 2209 0-6-0-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттермен еңбекті қорғау талабын сақтау, (сала бойынша) жұмыстарды орындауда өмір іс-әрекетінің кауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: кәсіби білім берудегі және мамандықтың саласына байланысты өндірістегі еңбекті қорғау. Еңбекті қорғаудың заңнамалы базасы; жеткіншектер еңбегін ұйымдастырудың ерекшеліктері. Зертханалардағы, шеберханалар мен цехтардағы оқушылардың қорғауы. Саланың кәсіпорындарында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасын ұйымдастырудың негіздері. Өртке қарсы қауіпсіздік және оның салалық ерекшеліктері. Трансфер және биосфера арасындағы энергетикалық алмасу. Өндірістердің қоршаған ортаға зиянды әсері.

Оқыту нәтижелері: студенттер қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, жұмыс орнын ұйымдастыра алады; өндірістік гигиена мен санитарияны сақтайт алады; өндірісте еңбекті қорғау бойынша білімдерін қолдана алады.

BTD 7 модуль

EK 2208 «Еңбекті қорғау» 1-1-0-5

Пререквизиттері:

ТKN 1107 1-1-0-2

Постреквизиттері:

KINP 2209 0-6-0-3,4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттермен еңбекті қорғау талабын сақтау, (сала бойынша) жұмыстарды орындауда өмір іс-әрекетінің кауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: кәсіби білім берудегі және мамандықтың саласына байланысты өндірістегі еңбекті қорғау. Еңбекті қорғаудың заңнамалы базасы; жеткіншектер еңбегін ұйымдастырудың ерекшеліктері. Зертханалардағы, шеберханалар мен цехтардағы оқушылардың қорғауы. Саланың кәсіпорындарында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасын ұйымдасты-рудың негіздері. Өртке қарсы қауіпсіздік және оның салалық ерекшеліктері. Трансфер және биосфера арасындағы энергетикалық алмасу. Өндірістердің қоршаған ортаға зиянды әсері.

Оқыту нәтижелері: студенттер қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, жұмыс орнын ұйымдастыра алады; өндірістік гигиена мен санитарияны сақтайт алады; өндірісте еңбекті қорғау бойынша білімдерін қолдана алады.

6

9/6

(БзП)


BTD 7 модуль

ООShP 2209 «Оқу-өндірістік шеберханаларын-дағы практикум (бейін бойынша)» 0-6-0-3,4

Пререквизиттері:

KZON 1207 2-1-0-2

Постреквизиттері:

KesT 3318 2-0-1-5,

MKK 3319 2-0-1-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: таңдап алған өндіріс саласына оқушылар және кәсіби-білікті жұмысшы кадрларының практикалық дайын-дығына қажетті білім мен икемділік, дағдыны меңгерту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: білікті жұмысшы кадрлар өндірістің таңдалынған бағыты бойынша саланың кәсіпқой мамандары. Шығарылатын өнім мен қызметтің экономикалық есебі; өндірістік, технологиялық карталарды құру және әзірлеу бойынша біліктерін қалыптастыру; білікті мамандар үшін профессиограммалар.

Оқыту нәтижелері: студенттер шығарылатын өнім мен қызметтің экономикалық есебін есептей алады; өндірістік, технологиялық карталарды, профессиограммаларды әзірлей алады.

BTD 7 модуль

ООShP 2209 «Оқу-өндірістік шеберханаларын-дағы практикум (бейін бойынша)» 0-6-0-3,4

Пререквизиттері:

KZON 1207 2-1-0-2

Постреквизиттері:

AFKK 3319 2-0-1-5,

KTOZhT 3321 2-0-1-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: таңдап алған өндіріс саласына оқушылар және кәсіби-білікті жұмысшы кадрларының практикалық дайын-дығына қажетті білім мен икемділік, дағдыны меңгерту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: білікті жұмысшы кадрлар өндірістің таңдалынған бағыты бойынша саланың кәсіпқой мамандары. Шығарылатын өнім мен қызметтің экономикалық есебі; өндірістік, технологиялық карталарды құру және әзірлеу бойынша біліктерін қалыптастыру; білікті мамандар үшін профессиограммалар.

Оқыту нәтижелері: студенттер шығарылатын өнім мен қызметтің экономикалық есебін есептей алады; өндірістік, технологиялық карталарды, профессиограммаларды әзірлей алады.

BTD 7 модуль

KINP 2209 «Құрылыс ісі негіздері бойынша практикум» 0-6-0-3,4

Пререквизиттері:

KZON 1207 2-1-0-2

Постреквизиттері:

OGU 4324 2-1-0-7,

AGETZhS 4325 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: таңдап алған өндіріс саласына оқушылар және кәсіби-білікті жұмысшы кадрларының практикалық дайын-дығына қажетті білім мен икемділік, дағдыны меңгерту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: білікті жұмысшы кадрлар өндірістің таңдалынған бағыты бойынша саланың кәсіпқой мамандары. Шығарылатын өнім мен қызметтің экономикалық есебі; өндірістік, технологиялық карталарды құру және әзірлеу бойынша біліктерін қалыптастыру; білікті мамандар үшін профессиограммалар.

Оқыту нәтижелері: студенттер шығарылатын өнім мен қызметтің экономикалық есебін есептей алады; өндірістік, технологиялық карталарды, профессиограммаларды әзірлей алады.

7

3/2

(БзП)


BTD 7 модулі

Mt 2210 «Материалтану» 1-0-1-4

Пререквизиттері:

KZON 1207 2-1-0-2

Постреквизиттері:

KesT 3318 2-0-1-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: конструкциялық шикізат, металды және металды емес материалдың негізгі түрлері жайында түсінік беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: заттар құрылысы материалдардың технологиялық қасиеттері және олардың мақсатты өзгерісі (өңделуі); металл металл емес конструкциялық-технологиялық материалдар және олардан жасалған бұйы-мдардың негізгі түрлері; тоқыма материалдарын технологиялық өңдеудің түрлері; материалдарды кесу негіздері; материалдарды өңдеудің оқу үрдісі және кабинетін жабдықтау. Саланың ерекшелігін айқындайтын ғылыми кәсіптік оқытуға басшылық ету үшін қажетті оқытушының дайындық мазмұнына арнайы пәндерді.

Оқыту нәтижелері: материалды өндеу технологиясының және олардан жасалынатын бұйымдар жөнінде білімдерінің болуы.

BTD 7 модулі

Mt 2210 «Материалтану» 1-0-1-4

Пререквизиттері:

KZON 1207 2-1-0-2

Постреквизиттері:

KTOZhT 3321 2-0-1-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: конструкциялық шикізат, металды және металды емес материалдың негізгі түрлері жайында түсінік беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: заттар құрылысы материалдардың технологиялық қасиеттері және олардың мақсатты өзгерісі (өңделуі) метал металл емес конструкциялық-технологиялық материалдар және олардан жасалған бұйымдардың негізгі түрлері; тоқыма материалдарын технологиялық өңдеудің түрлері; материалдарды кесу негіздері; материалдарды өңдеудің оқу үрдісі және кабинетін жабдықтау. Саланың ерекшелігін айқындайтын ғылыми кәсіптік оқытуға басшылық ету үшін қажетті оқытушының дайындық мазмұнына арнайы пәндерді.

Оқыту нәтижелері: материалды өндеу технологиясының және олардан жасалынатын бұйымдар жөнінде білімдерінің болуы.

BTD 7 модулі

Mt 2210 «Материалтану» 1-0-1-4

Пререквизиттері:

KZON 1207 2-1-0-2

Постреквизиттері:

OGU 4324 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: конструкциялық шикізат, металды және металды емес материалдың негізгі түрлері жайында түсінік беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: заттар құрылысы материалдардың технологиялық қасиеттері және олардың мақсатты өзгерісі (өңделуі); металл металл емес конструкциялық-технологиялық материалдар және олардан жасалған бұйымдардың негізгі түрлері; тоқыма материалдарын технологиялық өңдеудің түрлері; материалдарды кесу негіздері; материалдарды өңдеудің оқу үрдісі және кабинетін жабдықтау. Саланың ерекшелігін айқындайтын ғылыми кәсіптік оқытуға басшылық ету үшін қажетті оқытушының дайындық мазмұнына арнайы пәндерді.

Оқыту нәтижелері: материалды өндеу технологиясының және олардан жасалынатын бұйымдар жөнінде білімдерінің болуы.

8

5/3

(БзП)


КРР 8 модуль

КPs 2211 «Кәсіптік психология» 2-1-0-3

Пререквизиттері:

PMK 1210 1-0-0-1,

PAD 1211 2-1-0-1

Постреквизиттері:

KOA 3201 1-2-0-6
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді пәннің негізгі ұғымдарымен және пәндік аймағымен таныстыру; зерттеуді ұйымдастыру мәселесін психологиялық сипатымен таныстыру; психологиялық сауатты еңбек қызметін ұйымдастыру мен жүргізудің практикалық әдістерімен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: кәсіби психологияның және әдістері; кәсіби білім психологиясының Қазақстанда және шет елдерде даму тарихы. Тұлғанын қалыптасуындағы жас ерекшеліктері; КТМ оқушыларының психологиялық ерекшеліктері; жұмысшы тұлғасының кәсіби қалыптасуы; кәсіби-техникалық мектептердің психологиялық ерекшеліктері.

Оқыту нәтижелері: студенттер еңбек психофизиологиясының ғылыми негіздері бойынша білімді меңгереді, мамандардың психограммасын және профессиограммасын әзірлейді, психологиялық зерттеулердің әдістерін қолдана алады.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет