Келісілді: жшс «Мұнай құрылыс» директоры М. С.Қожабеков 2015 жжүктеу 88.6 Kb.
Дата02.02.2018
өлшемі88.6 Kb.

Келісілді:

ЖШС «Мұнай құрылыс» директоры

___________________М.С.Қожабеков

«_______ » 2015 ж.


«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитетінің төрағасы ___________________ А.А. Шомантаев

«______» 2015 ж.


Үйлестіру Кеңесінің төрағасы

_______________

«_____» _________2015ж.Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіПолитехникалық институты

« Сәулет және құрылыс өндірісі» кафедрасы

5В07300 Құрылыс материалдары, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

Оқуға түскен жылы: 2014 ж.Мамандық-

тың атауы


Пән циклы


Пән


Семестр


Пәннің


пререквизиті

Пәннің сипаттамасы  1. 1.Пәннің мақсаты

  2. 2.Қысқаша мазмұны

  3. 3.Құзіреттілігі

Пәннің


постреквизиті

Бағдарлама жетекшіснің аты- жөні, ғылыми атағы мен дәрежесіКредит саны KZ


ECTS бойынша кредит


Коды

аталуы

Қосымша № 2

Базалық пәндер циклы бойынша таңдау компоненттері тізімі


5В07300 Құрылыс материалдары, бұйымдарын және конструкцияларын өнді

БП/КП

Mat(IІ) 1201


Математика IІ


2

Математика І


Негізгі формулалар мен математикалық есептерді шешу әдістерін;мамандығы бойынша жұмыс атқару барысында кездесетін есептеулерде математикалық әдістерді қолдана білу; мамандығына сай арнаулы әдебиеттерде кездесетін математикалық аппаратты өз бетінше меңгере алуды;

- қажетті есептеу әдістерін, есептеу құралдарын (компьютерлер, анықтамалар мен кестелерді) біліктілікпен таңдап алып, қолдана білуді;

- қолданбалы есептерді шешуде ең тиімді әдістерді көре білуді үйрету.


физика, теориялық механика, құрылыс материалдары мен конструкциялары, инженерлік геодезия

2

3
БП/КП

KM 1201


Қолданбалы математика


2

Математика І


- Техникада тәуелділіктерді модельдеу әдісінің негізі ретінде функция ұғымын жете түсіну;

- техникада функциялардың динамикасын зерттеу үшін дифференциалдық және интегралдық әдістерді қолдана білу;

- мамандыққа сай есептерді шығару барысында қатарлар теориясының қолдану аймағын, дифференциалдық теңдеулер, ықтималдықтар теориясы ұғымдарын қолдана біл


физика, теориялық механика, құрылыс материалдары мен конструкциялары, инженерлік геодезия


БП/КП

MT 1201

Математикалық талдау

2

Математика І


- Техникада тәуелділіктерді модельдеу әдісінің негізі ретінде функция ұғымын жете түсіну;

- техникада функциялардың динами-касын зерттеу үшін дифференциалдық және интегралдық әдістерді қолдана білу;

- мамандыққа сай есептерді шығару барысында қатарлар теориясының қолдану аймағын, дифференциалдық теңдеулер, ықтималдықтар теориясы ұғымдарын қолдана біл


физика, теориялық механика, құрылыс материалдары мен конструкциялары, инженерлік геодезия

IG 1202

Инженерлік графика ІІ

2

Сызу, Геометрия, Математика


Инженерлік сызба

«Инженерлік сызба - I» курсы жоғары оқу орындарының «Құрылыс» мамандығы бойынша оқитын бакалаврларына міндетті пән болып есептеледі және оқу жоспарларына базалық пән ретінде енгізіледі.

Студенттер өздерінің техникалық ойын сызбаның көмегіменбаяндау, сызбаларды оқу және кескінделген бұйымның қалай жұмыс жасайтынын түсіну іскерлігі мен дағдысын үйренуге бағышталған.

3. Жобалаудың қазіргі процессі – жазықтық-тағы кеңістік фигураның кескінін проекция-лық әдістеріне негізделді және сәулет-құрылыс практикасында қолданылатын геометриялық модельдеу, сондай-ақ геометриялық модельдерді көзбен шолып түсінумен байланысты міндеттер қатарына жатадыПостреквизиттері: «Сәулет конструкция-лары», «Сәулет», «Инженерлік графика - II», «Геодезия», және таңдаулы бойынша курстар пәндер.

Постреквизиттері: Автокад ІІ, Кредо және т.Бағдарлама жетекшісі т.ғ.к., акад.доцент Келмағамбетов Н.К.

3

5KS 1202

Құрылыстық сызба


2

Сызу, Геометрия, Математика


1.Сызу құралдары мен жабдықтарын, материалдарын және оларды сызықты-штрихты сызуда қолдануды; рейсфедер мен сызу қаламұшы арқылы шартты белгілерді, шрифттерді сызуды үйрету.

2.Қолданылатын шрифт-терді, әріп элементтердің қалыңдығын, бояудың түсті өңдерінің күші мен үйлесімділігінің және компановкадағы барлық элементтердің компози-циялық байланыстарын келісілген пропорционал-дықта сыза білу.

3. Сызба көмегімен кеністікті міндеттерді зерттеу және шешу тәсілдерін оқу.


Постреквизиттері: «Сәулет конструкция-лары», «Сәулет», «Инженерлік графика - II», «Геодезия», және таңдаулы бойынша курстар пәндер.

Постреквизиттері: Автокад ІІ, Кредо және т.Бағдарлама жетекшісі т.ғ.к., акад.доцент Келмағамбетов Н.К.

3

5TS 1202

Техникалық сызба

2

Сызу, Геометрия, Математика


1. Инженерлі-геодезиялық деректерін өңдеуді автоматтандыру, алаңдық инженерлі-геодезиялық ізденістерін өңдеу, топография-лық пландардың сызбаларын шығару, өндірістік және азаматтық объектілердің бас планын жобалау, пландардың, көлденен қималардың сызбаларын шығару жұмыстарын орындауға болады.

2. Автоматтандырылған жобалаудың жүйелерін қамтамасыз ететін құралдар, техникалық және бағдарламалық камтамасыздандыру.

3.Картографиялық материалдарын алып шығаруды үйренеді. Дипломдық және курстық жобаларды орындау барысында Credo бағдарламасын қолдана білу.


Постреквизиттері: «Сәулет конструкция-лары», «Сәулет», «Инженерлік графика - II», «Геодезия», және таңдаулы бойынша курстар пәндер.

Постреквизиттері: Автокад ІІ, Кредо және т.Бағдарлама жетекшісі т.ғ.к., акад.доцент Келмағамбетов Н.К.

3

5ІМ 1203


Инженерлік механика І


2

Жоғары математика (векторлық алгебра, матрицалар алгебрасы, дифференциалдық және интегралдық есептеулер, дифференциалдық теңдеулер);

Физика (қатты дене механикасы);

Инженерлік графика I


Инженерлік механика пәні математика, физика және теоретикалық механика пәндерінің негізінде инженер мамандарды дайындаудағы теориялық білім беруде маңызды рөл атқарады.

Жоғарыда аталып өтілген пәндер жаңа заманғы технологиялар мен автоматизация әдістерін және нарықтық экономика жағдайында информациялық технологияларды басқара отырып жұмыс жасай алудың негізін құраса, инженерлік механика пәні курсы білікті инженер кадрлар дайындауда өте қажетті пән болып есептеледі. Инженерлік механика пәні білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін ашылуына көмектеседі.
Постреквизиттер: «Инженерлік механика II», «Инженерлік механика III», «құрылыс конструкциялар I,II,III», «құрылыс өндірісінің технологиясы I,II».


Бағдарлама жетекшісі

А.

Мустаяпов, аға оқытушыт.ғ.к.,

3

5TM 1203


Теориялық механика


2
Материялық объектілерден механи-калық қозғалыстары мен өзара әсерлерінің негізгі заңдылықтарын оқып үйрену;

Лекциялық сабақтардағы оқып үйренген тоериялық заңдылықтарды инженерлік есептеулерде қолдана білу;

Теориялық механиканың негізгі ұғымдары. Статикаға кіріспе. Күш. Тең əсерлі күш. Статика аксиомалары. Байланыстардың негізгі түрлері жəне олардың реакциялары.
KM 1203

Қолданбалы механика

2
Техниканың әртүрлі саласындағы кездесетін практикалық есептеулерді шешуде теориялық механиканың қорытындылары мен әдістерін шығармашылық түрде қолдана білуге үйрену;

Сырық ұштарының бекітілуіне байланысты аумалы күшті анықтау формуласы. Эйлер формуласының қолданылу шарты Кернеу пропорцияналдық шектен асқандағы Яссинский формуласы

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет