Кепілдік міндеттемелерді (түпкілікті пайдаланушылар сертификаттарын) ресімдеу қағидалары Жалпы ережелер Осы Кепілдік міндеттемелерді (түпкілікті пайдаланушылар сертификаттарын) ресімдеу қағидалары (бұдан әрі Қағидалар) «Рұқсаттамалар және хабарламаларжүктеу 69.68 Kb.
Дата29.04.2019
өлшемі69.68 Kb.


Қазақстан Республикасы

Инвестициялар және даму

министрінің

2015 жылғы 28 мамырдағы № 632

бұйрығымен бекітілген

Кепілдік міндеттемелерді (түпкілікті пайдаланушылар сертификаттарын) ресімдеу қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Кепілдік міндеттемелерді (түпкілікті пайдаланушылар сертификаттарын) ресімдеу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Рұқсаттамалар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңының 12-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді және кепілдік міндеттемелерді (түпкілікті пайдаланушылар сертификаттарын) ресімдеу тәртібін айқындайды.

2. Кепілдік міндеттемені (түпкілікті пайдаланушының сертификатын) ресімдеуді экспорттық бақылау саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органның ведомствосы (бұдан әрі - уәкілетті орган ведомствосы) жүзеге асырады.


2. Кепілдік міндеттемелерін (түпкілікті пайдаланушылар сертификаттарын) ресімдеу тәртібі

3. Кепілдік міндеттемесі (түпкілікті пайдаланушының сертификаты) электрондық түрде ресімделіп, арнайы колдан жасалудан қорғалған қағазда дайындалған бланкіде басылып шығарылады және оған мөрмен куәландырылатын кепілдік міндеттемеге (түпкілікті пайдаланушының сертификатына) қол қоюға уәкілетті уәкілетті орган ведомствосының лауазымды тұлғасының қолы қойылады.

Уәкілетті орган ведомствосы кепілдік міндеттемені (түпкілікті пайдаланушының сертификатын) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес экспорттаушы елдің уәкілетті органына ұсыну үшін ресімдейді.

4. Кепілдік міндеттеме (түпкілікті пайдаланушының сертификаты) келісімшартқа қосылған өнімнің мөлшері мен номенклатурасына қарамастан, бір мәмілеге ресімделеді.

5. Кепілдік міндеттеме (түпкілікті пайдаланушының сертификаты) импорттаушыға, егер экспорттаушы елдің заңнамасымен осындай құжаттың ұсынылуы көзделген болса беріледі.

6. Кепілдік міндеттемені (түпкілікті пайдаланушының сертификатын) алу үшін импорттаушы ұсынады:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) импорттаушының (түпкілікті пайдаланушының) кепілдік міндеттемесін;

3) сыртқы сауда мәмілесіне қатысушылар арасындағы шеттету құжаты немесе сату-сатып алу шартының (келісімшарттың) көшірмесін;

4) егер өтініш беруші ретінде делдал шығатын болса, импорттаушы мен түпкілікті пайдаланушы арасындағы сату-сатып алу шартының (келісімшарттың) немесе өзге шеттету құжаты көшірмесін.

Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің әр беті мөрмен (бар болған жағдайда) және өтініш берушінің (уәкілетті тұлғаның) қолымен куәландырылады, не құжаттардың көшірмелері тігіледі және олардың соңғы беттері өтініш берушінің мөрімен (бар болған жағдайда) және өтініш берушінің (уәкілетті тұлғаның) қолымен куәландырылады.

7. Уәкілетті органның ведомствосы мәлімдеушінің өтінішіне рұқсат беру құжаттарын алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші құжаттар топтамасын толық тапсырмаған жағдайда, уәкілетті органның ведомствосы белгіленген мерзімдерде құжаттарды одан әрі қарастырудан дәлелді бас тарту береді.

8. Кепілдік міндеттемені (түпкілікті пайдаланушының сертификатын) ресімдеуден мынадай:

1) өтініш беруші ұсынған құжаттарда мәліметтер толық немесе дұрыс болмаған;

2) рұқсат беруге негіздеме болып табылатын бір немесе бірнеше құжаттардың қолданысын тоқтатып қойған немесе тоқтатқан;

3) Қазақстан Республикасының аталған салада оларды сақтау бойынша оларға қатысты міндеттеме қабылдауына қатысты Қазақстан Республикасының, халықаралық ұйымдар және жекелеген мемлекеттердің салған санкциялары болған жағдайларда бас тартылады.

9. Кепілдік міндеттеме (түпкілікті пайдаланушының сертификаты) осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттар уәкілетті органның ведомствосына келіп түскен күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді.

Уәкілетті орган ведомствосы осы Қағидаларда белгіленген мерзім ішінде кепілдік міндеттемені (түпкілікті пайдаланушының сертификатын) не кепілдік міндеттемені (түпкілікті пайдаланушының сертификатын) беруден дәлелді бас тартуды береді.

Кепілдік міндеттемелерді

(түпкілікті пайдаланушылардың сертификаттарын)

ресімдеу қағидаларына 1-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасының кепілдік міндеттемесі

(түпкілікті пайдаланушының сертификаты)
№ СЕРТИФИКАТ

1. Импорттаушы (заңды мекенжайы, телефоны) БСН (ЖСН)

2. Импорттаушы ел

3. Экспорттаушы (заңды мекенжайы, телефоны)

4. Экспорттаушы ел

5. Түпкілікті пайдаланушы (заңды мекенжайы, телефоны)

6. Тауардың атауы

7. Тауардың СЭҚ ТН бойынша коды

8. Тауардың бақылау тізімдері бойынша коды

9. Сертификатты сұрату үшін негіздеме (келісімшарт немесе шарт, № және қол қойылған күні)

10. Өлшем бірлігі

11. Саны

12. Осымен, 6-тармақта көрсетілген тауардың елдің өз мұқтажына ғана пайдаланатындығы және экспорттаушы елдің уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз кері экспорттамауға міндеттенгені расталады. Осы құжат қол қойылған күннен бастап экспорттаушы елдің уәкілетті мемлекеттік органына алты ай ішінде ұсынылуға тиіс

13. Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның ведомствосы
Тегі, аты, әкесінің аты – бар болған жағдайда (бұдан әрі Т.А.Ә.) Лауазымы

Қолы, М.О.

Күні


Сыртқы жағы

Қазақстан Республикасының кепілдік міндеттемесіне (түпкілікті Тауардың пайдаланушының сертификатына) қосымша


Р/с


Тауардың атауы

СЭҚ ТН бойынша коды

Бақылау тізімдері бойынша коды

Саны

Өлшем бірлігі

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
Барлығы парақ

№ парақ


Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның ведомствосы

Т.А.Ә. Лауазымы

Қолы,  М.О.

Күні

Кепілдік міндеттемелерді

(түпкілікті пайдаланушылардың сертификаттарын)

ресімдеу қағидаларына 2-қосымша
нысан

________________________________________

______________________________________________
(уәкiлеттi орган ведомствосының толық атауы)      

_____________________________________________


(жеке тұлғаның аты, тегі, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі, өтініш берушінің жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген куәлігінің № - жеке кәсіпкер үшін;

заңды тұлғаның толық аты-жөні, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, өтініш берушінің заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген куәлігінің немесе анықтамасының № – заңды тұлға үшін.)

Мекенжай_____________________________________________

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,

көшесінің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі, телефоны )

Кепiлдiк мiндеттеменi (түпкiлікті пайдаланушының сертификатын)

алуға арналған

ӨТIНIШ
      Кепiлдiк мiндеттемені (түпкiлікті пайдаланушы сертификатын) беруді сұраймын.

_________парақ қоса беріледі
Осымен:

өтініш берушінің ақпараттық жүйелер қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беретіндігі;

өтініш берушіге қатысты қызметін немесе оның қызметінің жекелеген түрлерін тоқтату немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкім) жоқтығы.

қоса беріліп отырған барлық құжаттардың шындыққа сәйкес келетіндігі және жарамды болып табылатындығы расталады.      Басшы ______________ __________________________________
                (қолы)         (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

Толтырылған күні 20___жылғы «______»__________________Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет