Клиент үшін не қажетті?жүктеу 0.9 Mb.
бет1/9
Дата02.05.2019
өлшемі0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Бизнес-жоспары

Жағдай.

Дамыту перспективалардың түсініксіздігі. Мекеменің дамыту үшін инвестициялар қажет, бірақ олардың көлемі белгісіз. Инвестиция жобалардың оралу көрсеткіштері де белгісіз. Потенциалды инвесторлар бизнестің перспективаларды бағалауын қалайды.


Клиент үшін не қажетті?

 • Инвестициялардың тиімділікті бағалау.

 • Инвестиция жобасының тартымдылықты бағалау.

 • Инвестиция жобасын орнату үшін инвесторды таңдау.

 • Инвестиция жобасын орнату үшін әрекеттер жоспарын өндеу.

 • Жобамен байланысты рисктерді бағалау.

 • Сыртқы себептердің әсері санап, көрсеткіштердің өзгеру модельді өндеу.

"Business Technology" тәсілі.

 • Бизнес-жоспарын өндеу.

 • Инвестициялық климаттың анализі.

 • Маркетинг анализі.

 • Компанияның тауар стратегиясының анықтамасы, жобаның техникалық мағынасын және бәсекелік басымдылыктары.

 • Менеждмент және мекеме құрамының структкрасының анықтамасы.

 • Жобаны орнату әрекеттер жоспарын өндеу.

 • Мекеменің ұйым-құқығы түрінің аналізді өткізү.

 • Компанияның инвестиция және қазіргі әрекеттеріне арналған ысыраптарды бағалау.

 • Инвестиция жобаның көрсеткіштердің өзгеру модельді өндеу.

 • Қаржы анализі.

 • Риск себептердің бағалау.

 • Жобаның көрсеткіштерінің сезімділік анализі.

Нәтиже.
Клиенттер алады:

 • Мекеменің болашақ тиімділік бағалауы.

 • Ивестиция керектігін бағалауы.

 • Мекеменің болжал қаржы жағдайының көрсеткіштерінің анализі.

 • Инвестиция жобасының орнату әрекеттері тізімі.

 • Инвестиция оралу, жобаның нағыз бағасы, оралудын ішкі нормасы және басқа көрсеткіштері негізінде бағалауы.

 • Ысырапсыз өндіріс жағдайының бағалауын.

 • Жобаның негізгі рисктердің бағалауы – бизнес-риск, тарату рискі, шетел ақша курстардың өзгеру ж.б.

 • Қаржы жоспары сыртқы себептерінің әсерімен көрсеткіштердің өзгеру модельді өндеу, сатылым көлемі, инвестиция көлемі, қазіргі әрекеттеріне арналған ысыраптарды ж.б.

 • Компанияның деректі анықтама мен инвестиция тиімділігі құжаты (инвесторларға арналған).

Басқару жөніндегі консультациялар:Ұйымдастыру диагностика

Жағдай.
Мекемедегі жағдайлар осылай және басшы оларды түсінеді: ол немесе жұмыскерлер көптеген мәселелерді шешүге алмайтын қалды. Басқаруды жақсарту үшін бәрі әрекеттері тиімсіз қалды. Ұйымдастыру өзгерістер тұралы шешім қабылдау керек, деген, бұл сұрактарға жауп беру: Өзгеруді өткізу керек пе? Егер керек болса, қандай өзгерістер керек? Бұлардың жүйелігі қандай болады?

Клиент үшін не қажетті?
Басқаруды өзгеру және мәселелерді түсінү. Өзгерістер жоспалама: не, қалай, қай кезде және олардың нәтижесі не болады.
"Business Technology" тәсілі.

 • Басқару жөніндегі мүмкідіктерді бағалау: стратегияның басқару, өндірісі, маркетинг, қаржы, персонал.

 • Прцесстерді ұйымдастыру жөніндегі мүмкідіктерді бағалау: жана өнімдерді өндеу, өндіріс, сатылым, материалды ресурстардың қайта оралу, механизмдердің оралу, тасымалдау және есептеу.

 • Себеп-салдар мәселелерді және мүмкіндіктерді таңдау, олардың шешімдердің жүйелігін таңдау.

 • Шешімдердің тәсілдерінінң ризаласу.

Нәтиже.

 • Клиент мәселелерді және олардың шешімдерінің жүйелігін мен керектігін түсінеді.

 • Клиент тиімділікті жоғарту үшін белгіленген және ризаласқан әрекеттер жоспары алады.

Басқару жүйесі

Жағдай.
Басшылар қазіргі тапсырмалармен артық тиеп қалды. Басқару шешімдер ұзың кезенде ризаласады, ризаласқан да орындалмайтын қалады. Мекеменің қазіргі жағдайының тұралы акпараты жоқ. Мамандық кадрлары жоқтығы. Өндіріс және қаржы персонал арасында жанжалы болуы мүмкін. Бизнестің приоритеттері таңдау өте ауыр. Филиалдардың активтери сақтау да қиын.

Клиент үшін не қажетті?

 • Компанияның болашағын таңдау, оның шешімдердің жолдары және тәсілдері.

 • Жауапкершілікті және өкілеттігі тиімді орналастыру.

 • Шын және оперативті есептеу жүйелерді өндеу.

 • Басқарудың әрекеттерінің түсінікті автоматизацияны өткізү.

 • Акционерлік капиталды қорғау тәсілдерді таңдау.

"Business Technology" тәсілі.

 • Мекеменің дамыту стратегиясын өндеу, әрекеттерінің мақсаттарын және басқарудың политикасын жалғыз алаңдарында таңдау.

 • Мекеменің болашақ қөрінісін таңдау, жауапкершілік және өкілеттік жаңа жүйесін, ұйымдастыру құрамын өндеу.

 • Басқару есептеу жүйесін өндеу.

 • Қужаттар және есептер, әрекеттерді анализ және тексеру жүйелерін өндеу

 • Регламент жиынтығын, бөлімдер жағдайларын және қызмет кепілдемені дайындау.

 • Квалификацияны жоғарту және орналастыру, кадрлар жүйесіне талаптар формализациясын өткізү.

 • Автоматизация үшін керекті алаңдарын таңдау, компьютерлик программаларын таңдау кепілдемелерді өндеу.

 • Стратегиялық басқарудың толық құжаттар жиынтығын өндеу.

 • Бөлімдер және персоналдың әрекеттері үшін регламент салған толық құжаттар жиынтығын өндеу.

 • Процесстер кезінде жаңалықтар және жаңа түсімдермен енгізү.

Нәтиже.
Клиенттер алады:

 • Жаңа басқару жүйесі; холдинг, нарықтың сегменті, сауда үйі немесе мекеме үшін.

 • Ұйымдастыру дамытудың көмекші жүйесін.

 • Көмекші жүйелерді енгізү – сапа, экологиялық басқару.

 • Көмекші жүйелерге ресурстарды қолдануға арналған тексеру және жоспары технологиясы: сатылым, тасымалдау, өндіріс, тауар қоймалар, адам ресурстары.

 • Регламент және процедуралар анықтамасы.

 • Болжал және жоспары автоматизация үшін кепілдемелерді: компьтерлік программаларына талаптары, программаларды таңдау.

CRM (Customer Relationship Management) – Сатылымды басқару

Жағдай.
Нарықтардың жоғарылған бәсекелік және оралу кемшілігі, мекемелерді сатылым тиімділікті және клиенттік базасымен басқару әрекеттері алу үшін мәжбүр етеді. Тауарлардың дифференциациясы тағы қиын болады. Көптеген маркетинг тиімсіз қалды. Бағаларды азайту нәтижелерді бермейді. Баға соғыстары – ең ауыр мәселерден бірі. Қызмет сапасы және ұсыныс ииндивидуализациясы бәсекелік басымдылығы болған.

Клиент үшін не қажетті?

 • Сатылым тиімділікті жоғарту.

 • Маркетинг тиімділігін және нарықтың сегментациясының сапасын жоғарту.

 • Алушы тұралы керекті акпарат алу үшін клиенттермен әрқандай коммуникация аспаптардың интеграциясы.

 • Ең пайдалы клиенттерінің лояльностін жоғарту себебімен жұмыс сапасын жақсарту.

 • Клиенттерге тек керекті қызметтерді ұсыну және потенциалды клиенттермен әрекеттерінде персонализация қолдану.

"Business Technology" тәсілі.
Біздің консультациялық өніміз – сатылым және кленттермен қатынас жүйесі, бұл өндірістік мекемелер үшін маркетинг, сатылым және сервис комплексті шешімі. Бұл жүйенің үш кезеңі бар: мекеменің  диагностикасы, қолда болған сату процесстердің анализі, мекеменің сату қызметінің нормативті модельді өндеу, басқару және ұйымдастыру құрамын өзгеру.
Нәтиже.
Клиенттер алады:

 • Қолда болған және болашақ клиенттер тұралы тарихы жағынан толық акпарат. Әрқандай клиентке айрыкша тәсілі.

 • Клиенттеріне қызметтерінің сапасын жақсартып, тұрақты бәсекелік басымдылыкты өндеу.

 • Маркетинг, сатылым және сервис қызметтерінің ризаласқан жұмысы, Компаниямыздың фронт-офисі аталған.

 • Сатылым болжалының дәлдігін жоғарту және мекеменің кірістер жоспарысы.

 • Кросс сатылым принципте негізілген сатылым көлемді жоғарту. Маркетингтің тиімділікті жоғарту.

 • Сату түрлерінің интеграциясы: офистік сатылым, сауда агенттер жүйесі, территориалды орналастырылған филиалдары, электронды коммерция.

 • Ысыраптарды азайтуда негізілген басқарудың және тиімділіктің жоғарту.

 • Нәтижелікті және сауда персоналдың тиімділкті жоғарту.

Управление маркетингом

Жағдай.
Мекеменің басшысының маркетинг қызметіне қандай тапсырмаларды беру керек? Маркетинг бөлімінің қандай ролі болады? Маркетинг бөлімінің және мекеменің басқа бөлімдермен арасында келісімді қалай табуы мүмкін? Сатылымды және маркетингті айыру мәжбүр ма? Маркетинг қызметтері салған ерекше бір бөлімі құрастыру керек пе?
Клиент үшін не қажетті?

 • Маркетингтің тапсырмаларды таңдау.

 • Бұл мәселелерді шешү үшін механизмдерді және ресурстарды таңдау.

 • Маркетинг қызметіне мекеменің құрамында орын және рольді таңдау.

 • Шешімдердің тексерудің механизмін таңдау.

 • Маркетинг бөлімінің және басқа бөлімдердің әрекеттерін ризаласу.

 • Маркетинг персоналды нәтижелікке мақсаттану.

"Business Technology" тәсілі.

 • Маркетинг бөлімінің диагнотика сын откізу.

 • Болашақты белгіленген модельдін детальді өндеу.

 • Қазіргі жағдайынан нормативті модельге көшіру жоспарысы.

 • Маркетинг персоналдың басқару жүйесін өндеу.

 • Маркетинг персоналдың тапсырмаларды тексеру жүйесін өндеу.

Нәтиже.

 • Клиент маркетинг нормативті модельді алады: маркетингтің ұйымы, маркетинг процесстердің детальді аныктамалар, процесстерді салған регламенттер және процедуралар, тапсырма беру және тексеру процессі, есептеу формалары және регламенттері.

 • Қазіргі жағдайынан нормативті модельге көшіру жоспарысы және әрекеттер тізімі, мерзімдерді.

 • Маркетинг персоналының басқару жүйесінің қойылымы.

 • Өзгерістердің еңгізуі және технологияларды жіберу болады.Қазақстан Республикасы
Президентінің
2006 жылғы № Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН
 

 

Қазақстан Республикасының
2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы


Астана, 200 6

 

"... деңгейі жоғары өмірдің басты шарты – тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету.

Бүл міндетті біз атқара аламыз. Біз экономикада жылына 8-9% деңгейінде экономикалық өсуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қажетті негізді жасадық. Енді бізге алға қарқын басуға және екінші онжылдықтың басында жаһандық экономикада лайықты орынға ие болуға мүмкіндік беретін стратегиялық бағыттарға күш-жігерімізді салу қажет.

  ... Қазақстан әлемдік көлік-коммуникация жүйесінің бөлігі болуы тиіс, бұл бізден еліміздің барлық көлік инфрақұрылымын жеделдете дамытуды талап етеді.

Біз аумақтық дамумен қисынды байланысқан ұзақ мерзімді көлік стратегиясын қабылдауға тиіспіз. Солтүстік-Оңтүстік және Батыс-Шығыс бағыттарында континентальды және трансконтинентальды транзитті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы магистральдар желісін құруымыз қажет.

Еліміздің әуе кеңістігі арқылы транзиттік бағдарғылар желісін қалыптастыру жөніндегі жұмысты өрістету қажет. Тек еліміздің барлық қалаларын ғана емес, сонымен қатар дүниежүзінің ірі қалаларын да байланыстыруға мүмкіндік беретін қуатты көлік тораптарын – қазіргі заманғы “хабтар” жасауға айырықша басымдық беріледі. "

 

 Қазақстан Республикасының Президенті

Н.Ә.Назарбаев

 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет