Към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армияжүктеу 53.12 Kb.
Дата11.07.2018
өлшемі53.12 Kb.
түріРешениеРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № 2-24/ 27.06.2012 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 5 – председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на организации на работодатели – Съюз за стопанска инициатива. Проверени са 52 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на:Три имена

Георги Величков Барбудев

Дата на раждане

09.07.1957 г.

Място на раждане

гр. Смолян

Вербувал го служител

о. р. Слави Славов на 26.10.1989 г., регистриран на 16.11.1989 г.

Ръководил го служител

о. р. Слави Славов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Пловдив-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Хари

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на агент "Хари".

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност

Член на Управителния съвет


Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизииТри имена

Данаил Цветков Грънчев

Дата на раждане

16.10.1950 г.

Място на раждане

гр. Враца

Вербувал го служител

ст. лейт. Евгени Евгениев на 28.10.1985 г., регистриран на 31.10.1985 г.; регистриран в ПГУ на 21.03.1989 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Евгени Евгениев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Перник-разузнавателно отделение по линия на НТР.

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Огнян; Мездренски

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1134 (Пк); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо рег. № А 28/ 02.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на СС "Мездренски"; предложение рег. № 617/ 08.02.1990 г. за заличаване на СС "Мездренски" и за унищожаване на личното и работното му дело.

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност

Член на Управителния съвет


Три имена

Калин Борисов Манов

Дата на раждане

03.07.1955 г.

Място на раждане

гр. Радомир

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, отдел II, ВГУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 504/ 15.02.1979 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 348/ 21.12.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 206/ 07.08.1985 г. е преназначен за инспектор.

Публична длъжност или публична дейност

Член на Управителния съвет


Три имена

Нансен Алфред Бехар

Дата на раждане

17.04.1940 г.

Място на раждане

гр. Стара Загора

Вербувал го служител

о. р. Цено Белински на 09.06.1965 г., регистриран на 15.06.1965 г.

Ръководил го служител

о. р. Цено Белински; Стефан Димитров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Второ главно управление-ДС, ІІ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Огнянов

Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. с искане "да бъдат заличени от общосправочната картотека обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти" - "Огнянов" рег. № 12069.

Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност

Член на Управителния съвет


Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители

Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия

Председател:

Евтим Костадинов Костадинов ................................
Зам. председател:

Айруш Ибрахим Хаджи .....…………………


Секретар:

Мариана Иванова Даракчиева ..................................


Членове:

1. Апостол Иванов Димитров ……………………


2. Борис Сребров Михайлов ....………………….
3. Георги Вълчинов Пангаров ...………………….
4. Екатерина Петкова Бончева …………………….
5. Иванка Жекова Витанова …………………….
6. Орхан Ахмедов Исмаилов ……………………..Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет