Конкурсқа қатысу үшін шақыру Қазақстан Республикасы Қарыз 8156-kaz шығыс-Батыс жолдарының жобасыжүктеу 59.4 Kb.
Дата25.04.2019
өлшемі59.4 Kb.
түріКонкурс


САТЫП АЛУ БОЙЫНША АРНАЙЫ ХАБАРЛАМА

Конкурсқа қатысу үшін шақыру
Қазақстан Республикасы

Қарыз 8156-KAZ

Шығыс-Батыс жолдарының жобасы
Қазақстандағы Алматы-Қорғас автомобиль жолында төлемдерді өндіріп алу жүйесін енгізу

Қазақстан Республикасы Шығыс-Батыс автомобиль жолдарын дамыту Жобасы (ШБАЖДЖ) үшін Халықаралық Реконструкциялау және Даму Банктен қарыз алды және берілген қарыздың бір бөлігін төменде келтірілген сипаттамаға сәйкес тауарларды сатып алу үшін пайдалануды көздеуде.


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Автомобиль жолдары комитеті, ШБАЖДЖ жүзеге асыру бойынша жауапты мекеме, құқықты және білікті сауда қатысушыларды жабылған конкурстық ұсыныстарды беруге шақырады:
төлемдерді өндіріп алу жүйесінің және қосымша жұмыстардың құрылғыларын жеткізу мен орнатуға, Келісім нөмірі EWRP-ICB-01-Tolling-2017 (басқа толықтырулар шығарылған тендерлік құжаттамада келтірілген).
Конкурс халықаралық конкурстық саудаларға (ХКС) сәйкес өткізіледі, Дүниежүзілік Банктің нұсқауында: ХРДБ қарызы мен ХҚИ несиелері шеңберінде сатып алу (2011 жылғы қаңтардағы басылым) баяндалған процедуралар, және Нұсқауда көрсетілгендей, құқылы мемлекеттерден барлық қатысушылар үшін ашық.
Мүдделі құқылы қатысушылар ҚР ИДМ АЖК дүйсенбі мен жұма аралығында, Астан уақыты бойынша 9.30-дан бастап 18.00-ге дейінгі аралықта толық ақпаратты ала алды және тендерлік құжаттамалармен таныса алады. Компанияның фирмалық бланкісінде уәкілетті өкілмен қол қойылған, ҚР ИДМ АЖК-не мүдделі құқықты қатысушымен жазбаша түрде өтінім ұсынылған кезде, тендерлік құжаттардың толық топтамасын қағаз немесе электрондық түрде ағылшын тілінде алуға болады.
Барлық өтінімдер коммерциялық банктен тендерлік ұсыныстың кепілдігімен бірге келесі түрде ұсынылуы қажет:
35 миллион теңге (немесе кез келген еркін айналыстағы валюта эквивалентінде)
Өтінімдер 2017 жылғы бейсенбінің 9 наурызына, сағат 16.00 дейінгі уақытта төменде көрсетілген мекен-жайға, конвертте жабылған түрде, нақты нұсқаумен ұсынылуы тиіс:
ҚАРЫЗ 8156-KAZ, ШЫҒЫС-БАТЫС ЖОЛДАРЫН ДАМЫТУ ЖОБАСЫ:

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АЛМАТЫ-ҚОРҒАС АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫНДА ТӨЛЕМДЕРДІ ӨНДІРІП АЛУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ

КЕЛІСІМ НӨМІРІ: EWRP-ICB-01-Tolling-2017
Назарға алу үшін: Амир Каримбаев, Жобаларды дайындау басқармасының басшысы

Инвестициялар және даму министрлігі Автомобиль жолдары комитеті

Қабанбай батыр даңғылы 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты,

6 қабат, 612 каб.

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ.

Тел: +7 (7172) 75 46 66

E-mail: a.karimbaev@mid.gov.kz; k.utepbergenov@mid.gov.kz


Өтінімдер бейсенбі күні 2017 жылдың 9 наурызында сағат 16.15 (Астана қ. бойынша), қатысушылар өкілдерінің қатысуымен, төменде келтірілген мекен-жай бойынша ашылады:

Инвестициялар және даму министрлігі Автомобиль жолдары комитеті

Қабанбай батыр даңғылы 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты,

6 қабат, 704 каб.

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ.


Көрсетілген мерзімнен кейін ұсынылған өтінімдер қабылданбайды.

СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ

Приглашение к участию в конкурсе
Республика Казахстан

Займ 8156-KAZ

Проект дорог Восток-Запад

Внедрение системы взимания платы на автомобильной дороге Алматы-Хоргос в Казахстане
Республика Казахстан получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для Проекта развития автомобильных дорог Восток-Запад (ПРДВЗ) и намеревается использовать часть средств из данного займа для закупа товаров согласно описанию приведенному ниже.
Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, орган, ответственный за реализацию ПРДВЗ, приглашает к подаче запечатанных конкурсных предложений от правомочных и квалифицированных участников торгов на:
поставку оборудования и установку системы взимания платы и сопутствующие работы, номер Контракта EWRP-ICB-01-Tolling-2017 (остальные детали представлены в выпущенной тендерной документации).
Конкурс будет проведен согласно международным конкурсным торгам (МКТ), процедур изложенных в Руководстве Всемирного Банка: Закуп в рамках займов МБРР и кредитов МФИ (издание январь 2011), и открыт для всех участников из правомочных стран, как указано в Руководстве.

Заинтересованные правомочные участники могут получить более детальную информацию и ознакомиться с тендерной документацией в КАД МИР РК (адрес указан ниже) с 9.30 ч. до 18.00 ч времени Астаны, с понедельника по пятницу. Полный пакет тендерных документов на английском языке можно получить в бумажной или электронных версиях при предоставлении письменной заявки в КАД МИР РК заинтересованным правомочным участником подписанное уполномоченным представителем на фирменном бланке компании.

Все заявки должны быть представлены вместе с гарантиями тендерного предложения от коммерческого банка, следующим образом:

35 миллионов тенге (или эквивалент в любой свободно конвертируемой валюте)

Заявки должны быть представлены в запечатанных конвертах по адресу, указанному ниже, в срок до 16:00 ч. (времени Астаны), четверга 9 марта 2017 г., с четким указанием:
ЗАЙМ 8156-KZ, проект развития дорог восток-запад:

внедрение системы взимания платности

на автомобильной дороге алматы-хоргос в казахстане

НОМЕР КОНТРАКТА: EWRP-ICB-01-Tolling-2017
Вниманию: Г- н Амир Каримбаев, руководитель управления подготовки проектов,

Комитет автомобильных дорог, Министерство по инвестициям и развитию

Проспект Кабанбай Батыра 32/1., здание Транспорт Тауэр,

Этаж 6, офис 612

010000, город Астана, Республика Казахстан

тел: +7 7172 75 46 66

E-mail: a.karimbaev@mid.gov.kz; k.utepbergenov@mid.gov.kz
Заявки будут вскрыты в 16:15 ч (времени Астаны), в четверг, 9 марта 2017 г., в присутствии представителей участников, по адресу, указанному ниже:

Комитет автомобильных дорог, Министерство по инвестициям и развитию

Проспект Кабанбай Батыра 32/1., здание Транспорт Тауэр,

Этаж 6, офис 704

010000, город Астана, Республика Казахстан
Заявки, предоставленные позже указанного срока, будут отклонены.

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Invitation for Bidding
Republic of Kazakhstan

Loan 8156-KAZ

East-West Roads Project

Implementation of Almaty – Khorgos Road Toll Collection System in Kazakhstan
The Republic of Kazakhstan has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of the East-West Roads Project (EWRP), and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments for procurement of goods as described below.
The Committee for Roads of the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan, an Implementing Agency for the purposes of the EWRP (CR), now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for:
supply of equipment and installation of the Toll Collection System as well as the associated works, Contract Ref: EWRP-ICB-01-Tolling-2017 (further details are provided in the issued Bidding Document).
Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits (January 2011 edition), and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines.
Interested eligible Bidders may obtain further information and inspect the Bidding Document from the CR at the address below from 9:30 to 18:00 hours, Monday through Friday, Astana time. A complete set of the Bidding Document in English can be received in hard copy or electronically upon submission to the CR of a written request by an interested eligible Bidder signed by the authorized representative on the letterhead of the Bidder’s Company.

All bids must be accompanied by a Bid Security, issued by a commercial bank, as follows:KZT 35 million (or equivalent in any freely convertible currency)

Bids in sealed envelopes shall be delivered to the address below by 16:00 (Astana time), on Thursday, March 9, 2017 and be clearly marked:Loan 8156-KZ, east-WEST ROADS PROJECT:

Implementation of Almaty – Khorgos Road

Toll Collection System in Kazakhstan

CONTRACT REF.: EWRP-ICB-01-Tolling-2017
Attn.: Mr. Amir Karimbayev, Head of Projects Preparation Unit

Committee for Roads, Ministry for Investments and Development

32/1 Kabanbay Batyr Ave., Transport Tower, 6th Floor, Office 612

010000, Astana city, Republic of Kazakhstan,

Tel: +7 (7172) 75 46 66

E-mail: a.karimbaev@mid.gov.kz; k.utepbergenov@mid.gov.kz
The bids will be opened at 16:15 (Astana time) on Thursday, March 9, 2017, in the presence of Bidders’ representatives, who choose to attend, at the address below:
Committee for Roads, Ministry for Investments and Development

32/1 Kabanbay Batyr Ave., Transport Tower, 7th Floor, Office 704

010000 Astana city, Republic of Kazakhstan
Late bids will be rejected.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет