Курсы: II студенттің Өзіндік жұмысына арналған әдістемелік өҢдеу қҰрылымыжүктеу 0.56 Mb.
Дата16.10.2017
өлшемі0.56 Mb.ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Фармакогнозия және химия кафедрасы


25 беттің -бетіСТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы
Фармакогнозия және химия кафедрасы
Мамандығы: 051103 - «Фармация»

Пәні: Физколлоидтық химия

Курсы: II


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ

2014-2015ж.


Әдістемелік нұсқау кафедра мәжілісінде (хаттама №__ ____2014ж.) талқыланды.

Кафедра меңгерушісі

х.ғ.д., проф. Ә.Қ.Патсаев

I кредит

Жұмыс №1
1. Тақырыбы: Азеотропты қоспалар. Физикалық сәйкессіздіктері. Бөлшектеп және үздіксіз айдау
2. Мақсаты: Фармацияда сәйкессіздік термині белгілі және кеңінен қолданылады. Сәйкессіздік дәрілік заттардың бастапқы химиялык, физикалық және фармакодинамикалық қасиеттерінің өзгеруі және олардың сапасының төмендеуіне алып келетін процесс деп түсінуге болады. Күй диаграммалар арқылы физикалық және химиялық сәйкессіздікті алдын алуға болады. Көптеген дәрілік формаларды және биологиялық белсенді сұйықтарды сұйылтылган ерітінділер күйінде жасайды. Осы ерітінділердің рН көрсеткіштерін білу және оны зертханада жұмыс жасау барысында ескеріп, тәжірибеге қолдана білудің маңызы зор.

3. Тапсырма:

1. Қандай шекті және шексіз еритін сұйықтықтарды білесіз?

2. Азеотропты қоспаларының қасиеттері.

3. Сұйық және қатты эвтектика дегеніміз не?


4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

Интернет жүйесін қолдану.

Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

Презентация жасау.

Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 1 аптасы.
7. Әдебиет:

1. Патсаев Ә.Қ., Шитыбаев С.А., Төребекова Г.А. «Физикалық және коллоидттық химия». Шымкент -2010.

2. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с.85-110.

3. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990, с.227-230.

4. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1988. с.105-111.

5. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия, М., 2001, с.17-21.

6. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия, М., ВШ, 1988, с. 153-159.

8. Бакылау:

1.Сұйықтардың сұйық заттардағы шекті ерігіштігі болады:

A) гомогенді жүйе пайда болғанда;

B) молекулалардың бір фазадан екінші фазаға өткенде жұмсалатын жұмыс. Молекулалардың орта кинетикалық энергиясын артқанда;

C) идеалды молекулалар түзілгенде;

Д) f A.A>fA.n және fB.n > f A.A болғанда.

2. Еру сызығындағы жоғарғы критикалық температура ол:

A) сұйық және екі катты фаза арасында тепе-теңдік орналастыратын температура;

B) қатты фаза жоқ болып, калған екі фаза арасында тепе-теңдік орналастыратын температура;

C) жүйенің компоненттері бір-бірінде шексіз ерітетін температура;

Д) одан төмен температурада компоненттер бір-бірінде шексіз ериді.

3. Сұйық фазалар кұрамының ұзындық функция температурасының орта арифметикалық мәні және кесіп өту нүктесі жауап береді:

A) эвтектикалық нүктеге;

B) эвтектикалық температураға;

C) барынша толық нүктесіне немесе минимумның;

Д ) жоғарғы сын температураға;

Е) фазалық асулардың нүктесіне.

4. Физикалық сәйкессіздіктерінің колдануы.

5. Фармацияда бөлшектеп және үздіксіз айдау.


Жұмыс №2

1. Тақырыбы: Ерітінділердің электрөткізгіштігі. Иондардың қозғалғыштығы және гидратациясы
2. Мақсаты: Көптеген заттардың ерітінділерінің физико-химиялық қасиеттеріне байланысты белгілі бір электрөткізгіштіктері болады. Стеденттерге ерітінділердің электрөткізгіштігі, иондардың қозғалғыштығы және гидратациясы туралы түсінік қалыптастыру. Кондуктометрлық титрлеу электрөтгізгіштік ерітіндісін өлшеуге негізделген. Берілген әдіс фармацевтердің практикасында кеңінен пайдалыналады. Бұл тақырып мәні дәрілердің технологиясын, физиология, фармацевтикалық химия, сондай ақ изотоникалық және гипертоникалық дәрілік заттар дайындауды оқығанда бұл тақырып қажет болады.

3. Тапсырма:

1.Меншікті және эквивалентті электрөткізгіштік. Шексіз сұйылтқандағы электрөткізгіштік аркылы нені анықтауға болады?

2. Шексіз сұйылткандағы меншікті және эквивалент электрөткізгіштік дегеніміз не?

3. Нернст теңдеуі.

4. Иондардың қозғалысы деген не?

5. Кольрауш заңы және оның математикалық өрнегі.

6. Кондуктометриялық титрлеу және оның фармацияда колдануы.
4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

Интернет жүйесін қолдану.

Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

Презентация жасау.

Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 2 аптасы.
7. Әдебиет:

1. Патсаев Ә.Қ., Шитыбаев С.А., Төребекова Г.А. «Физикалық және коллоидттық химия». Шымкент -2010.

2. Евстратова К.И., Купина Н.Л., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с.139-160.

3. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990, с.326-332.

4. Хмельницкий Р.Л. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1988, с.216-238.

5. Равич-ІЦербо М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия,

М., 2001, с.52-58.
8. Бакылау:

1 Иондардың қозғалыс жылдамдығы дегеніміз не?

2. Эквиваленттік және меншікгі электрөткізгіштікке түсінік беріңдер және олардың есептеуін көрсетіңдер.

3. Ерітіндінің электрлік кернеуін анықтау

4. Концентрациясы 0,05моль/л, 25°С КС1 ерітіндісінің меншікті электр өткізгіштігін анықтаңыз.

5. Меншікті және эквивалентті электрөткізгіштіктерді байланыстыратын теңдеуді анықтаңыз:

А)=Х•V•1000; В)-Х•1/V• 1000; С)Х = 'V' 1000;

Д) 1000 • С

X =-------------6. Меншікті электреткізгіштікті қалай анықдауға болады?

А) Х = I/R • S; В) Х = 1/RS/l; С) X = R/1S;

Д) RS

X =---------

1

7. Температура артқанда электрөтгізгіштік:A) артады, себебі иондардың козғалғыштығы ұлғаяды;

B) өзгермейді, себебі электрөткізгіштік температураға тәуелді емес;

C) төмендейді, себебі ионаралық байланыс күші төмендейді;

Д) төмендейді, себебі ерітіндінің тұтқырлығы төмендейді.

8. Ұзындығы 1м, ауданы 1кв/м және кернеулігі 1 М-ды ерітіндінің электрөткізгіштігі не деп аталады.

A) меншікті электрөткізгіштік

B) меншікті кернеу

C) эквивалент электрөткізгіштік

Д) мольдік кернеу

9. Ерітіндінің электрөткізгіштігін өлшеу арқылы заттың көнцентрациясын анықтау әдісі не деп аталады.

А)титриметриялық

B) потенциометриялық

C) кондуктометриялық

Д) электрохимиялық

10. НС1 ерітіндісін шексіз сұйылткандағы эквиваленттік электрөткізгіштігі мынаған тең 426,1 ом- 1кг-экв-1м2, н =349,8 Ом-1 кг-экв-1 м2. Хлор ионының эквиваленттік электреткізгіштігін анықта.

A) 76,3


B) 1,64

C) 0,94 Д) 0,64


Жұмыс №3

1. Тақырыбы: Таралу заңы. Экстракция. Тұндырма, қайнатпалар алу принциптері
2.Мақсаты: Таралу заңының негізінде экстакция процессі жатыр. Оны фармация саласында дәрілік және биологиялық белсенді заттарды табиғи материалдан бөліп алу үшін қолданады. Экстракция жайлы білім студенттерге фармокогнозия, фармацевтикалық химияны, дәрілердің технологиясын, токсикологиялық химияны өткенде қажет болады. Таралу заңы дәрілік заттардың қосылыстарының анализі үшін қолданылатын, таралу хромотографиясының негізінде жатыр.

3. Тапсырма:

 1. Таралу коэффициенті дегеніміз не?

 2. Таралу заңының қорытындысы қандай тепе-теңдік фазасының шарттарына негізделген?

 3. Таралу коэффициентінің шамасы қандай факторларға тәуелді?

 4. Экстракциялау дегеніміз не?

 5. Экстракциялаудың оптимальды шарттары қандай?

 6. Бірлік жэне бөлшектік экстракция үшін теңдеу жазыңыз?

 7. Қай экстракция жылдамырақ: бірлік немесе бөлшектік?


4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

Интернет жүйесін қолдану.

Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

Презентация жасау.Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 3 аптасы.

7. Әдебиет:

 1. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с.110-113.

 2. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1988, с.95-105.

 3. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия, М., 2001, с. 168-174.

 4. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990, с.236-240.

 5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия, М., ВШ, 1988, с. 204-207.


8. Бақылау:

1. Экстракция неге негізделген:

 1. екі еріткіштер арасына бөліп алатын затты таратуына;

 2. үйкеліс ерітінділерінің пайда болуына;

 3. экстрагентте бөліп алатын заттың жақсы еруіне

2. Берілген еріткіште еритін заттың бөлінуі

A) таралу коэффициенті бірліктен көбірек ерекшеленген сайын,
толығырақ болуы


B) таралу коэффициент! бірліктен азырақ ерекшеленген сайын, толығырақ
болуы

C) К=0 жағдайда толығырақ.

3. Егер тарататын зат еріткіштердің молекулаларыныц ассоциациясында
бөлшектердің бірдей емес
орта шамасы болса, онда таралу заңьг
мынадай түрде болады.


A) lgK=lgC, - lgC2; В) К=С,/С2; С) С=КР.

4. Егер тарататын зат екі еріткіште де бөлшектердің бір шамасына ие болса,
онда таралу заңының математикалық тұжырымы мынадай түрде

А) К=С,/С2; В) К=0,69/Т2; С) К=С1n/С2.

5. Таралу коэффициенті неге тәуелді

А)ерітіндінің концентрациясына және заттардың табигатына В)заттардың табиғатына және температурага

С)заттардың концентрациясына және температураға
Жұмыс №4

1. Тақырыбы: Ерітінділердің табиғаты мен еру механизмі туралы қазіргі кездегі түсініктер

2. Мақсаты: Ерітінділер - деп екі немесе одан да коп компоненттерден түратын термодинамикалык гомогенді жүйелерді айтады. Сұйық, газ, немесе қатты ерітінділердің түрі болады. Практикада фармация саласында маңызыды сұйық ерітінділерімен көп кездесеміз.

3. Тапсырма:

 1. Ерітінділер, еріткіштер, еріген зат. Ерітінділердің өмірдегі ролі.

 2. Ерітінділердің қандай типтерін білесіңдер

 1. Ерітінділердің физикалық теориясы. (С. Аррениустың, В. Оствальдтың, Я. Вант-Гоффтың).

 2. Ерітінділердің химиялық теориясы (Д.И.Менделеева, И.А. Каблукова, Н.С. Курнакова).

5.Ерітінділердің пайда болуының термодинамикалық және кинетика-

молекулярлы шарттары
4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 4аптасы.
7. Әдебиет:

 1. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с.70-84.

 2. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1988, с.165-184.

 3. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия, М., 2001, с.21-33.

 4. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990, с.227-240.

 5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия, М., ВШ, 1988, с. 182-193.

8. Бақылау:

1. Рауль заңы ерітінділер үшін:

 1. Р=Р0 (n/nо+1);

 2. P=CRT;

 3. Р0-Р/Р0 = N(n+N); Д) P0-P/P0=N

2. Ерітінділердің қату температурасы бойынша заттардың молекулалық
массасын анықтау қандай әдіс деп аталады.

 1. криоскопиялық;

 2. эбулиоскопиялық;

 3. осмометрикалық.

3. Қату температурасының азаюында және қайнау температурасының
жоғарлауын есептегенде қандай мағына алынады.:


А) молярлы концентрация;

В) моляльлы концентрация;

С) нормальды концентрация; Д) массалық үлес

4. Коллигативті қасиеттерге не жатады:

 1. кайнау температурасының жоғарлауы, кату температурасының төмендеуі, осмостық қысым

 2. кристаллизация температурасы және ерітінділердің кайнау температурасы

C)осмостық кысым

5. Изотоникалық ерітінділер:

 1. Бірдей кайнау температурасы бар

 2. Бірдей қату температурасы бар

 3. Бірдей осмостық қысымы бар Д) Бірдей заттары бар


Жұмыс 5

1. Тақырыбы: Буферлі жүйелер, олардың биологиялық және практикалық маңызы

2. Мақсаты: Ағзаның буферлік жүйелері -маңызды физика-химиялық жүйелер,себебі ұлпа сұйықтықтары мен қанның рН тұрақтылығын қолдап тұрады.Буферлік ерітінділер ортаның рН-ын тұрақтандырып тұруы үшін қолданады.Буферлік әрекет деген - түсінікпен практикада профильді сабақтарында өткенде кездесесіңдер.

3. Тапсырма:

 1. рН деген не?

 2. Буферлік ерітінділерді дайындайтын қандай әдістерді білесіңдер?

 3. Буферлік әсер неден тұрады?

 4. рН буферлік ерітінді неге тәуелді?

 5. Буферлік сыйымдылық дегеніміз не?

 6. Буферлік сыйымдылық қандай факторларга тәуелді?


4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 5аптасы.
7. Әдебиет:

 1. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с. 128-131.

 2. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., Bill, 1988, с.210-216.

 3. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия, М., 2001, с.40-48.

 4. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990, с.269-286.


8. Бакылау:

1. Буферлік жүйелерге жатады:

А) Н3РО4 + NaH2P04; В) физ-ерітінді;

С) Na2HP04 + NaH2P04; D) НС1 + CH3COONa

2. Буферлік жүйелер - бұл жүйелер қышқылдар мен негіздер, оларға не жатады:

А) НС1 + NaOH; В) CH3COOH + NH4OH;

С) NaCl + HC1; D) CH3COOH + CH3COONa

3. Буферлік ерітіндіні анықта:

A) H3P04 + NaOH; В) CH3COOH + CH3COONa

С) CH3COOH + CH3COONa Д) NH4OH+ NH4C1

4. Буферлік әсер қандай жүйелерде бар:

 1. әлсіз қышқыл мен әлсіз негіз;

 2. күшті қышқыл мен күшті негіз

 3. әлсіз қышқыл жэне қышқылдың тұздары және күшті негіз

5.Буферлік әсер - бұл

 1. рН мағынасының интервалы, буферлік әрекет сакталатын.

 2. күшті қышқыл мен күшті негіздің моль-экв. Санағы, оларды қосқанда рН бірлікке өзгереді

 3. Күшті қышқыл мен күшті негізді қосқан кездегі, және араластырғанда; рН-ты сақтау қасиеті.

6. Буферлік ерітіндіні араластырғанда

 1. оның рН мәні үлкейеді, ал сыйымдылығы өзгермейді;

 2. оның рН мәні өзгермейді, ал сыйымдылыгы үлкейеді;

 3. оның рН мәні және сыйымдылығы өзгермейді.


Жұмыс 6

1. Тақырыбы: Гальваникалық элементтер

2. Мақсаты: Әлектрондық потенциалдың пайда болу механизмін, химиялық жүйенің тотығу- тотықсыздану электролиттердің концентрациясы әр қандай болғандағы потенциалын есептей білуі қажет.

3. Тапсырма:

 1. Фазалардың бөліну шегінде пайда болган екілік электрикалық қабаттың механизімін түсіндір.

 2. Электрикалық потенциал және оның өлшемі. Сутектік салыстырушы электродтың құралы. Тотығу- тотықсыздану потенциаларының стандартты қатары

3. Электродты потенциалдың электролиттің концентрациясына,
температурасына, рН ортасына т
әуелділігі. Нернст теңдеуі.

4. Екі сүйықтықтың шегінде потенциал айырмашылығы калай пайда болады.Өлшеніп жатқан ЭКҚ-ға әсері. Оны қалай енгізуге болады.
4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 6 аптасы.
7. Әдебиет:

 1. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с. 160-173.

 2. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1988, с.238-264.

 3. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия, М., 2001,с.59-63.

 4. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990, с.289-294.

 5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия, М., ВШ, 1988, с. 248-254, 276-279.


8. Бақылау:

1. Стандартты 1 м AgN03 ерітіндісіне салынған, күміс және сутектік
электродттың ЭКҚ күші.:


А)-0,118В; В)-0,12В; С) 0,8В; D)0,118B

2. 1 м ZnS04 ерітіндісіне салынған стандартты сутектік электродың және
мырыштың ЭКҚ күші


А)-0,76В; В)0,76В; С)-0,118В; D) 0,118В Е) 0,82В

3. Екі сутектік элетродтан құралған гальваникалық элементтің біреуі суға
салынған, екінші
электрод анодтың ролін атқару үшін, рН - тың қандай мәндегі ерітіндісіне салыну керек.

А) 10; В)3; С) 4; D) 7; Е) 1

4.Электронный сырткы тізбегінде сол жақтан оңға қарай жылжитын элемент?
A) Pb/Pb+2//Mg+2/Mg; В) Cu/Cu+2//Mg+2/Mg;

С) Pb/Pb +2//Zn+2/Zn; D) Zn/Zn+2//Pb+2/Pb;

5.Магний электродының стандартты потенциалы мынаган тең (-2,36В). Mg+2 0,001 моль/л концентрациясы осыган тең, ерітіндідегі электродтық потенциалы каншаға тең.

А) 12В; В)-12В; С)-1,2В Д) 1,2В
Жұмыс 7

1. Тақырыбы: Полярография және оның фармациядағы қолданылуы

2. Мақсаты: Электрохимиялық реакциялар тэрізді кинетикалық заңдылықтар, негізгі болып табылатын маңызды анықталатын химиялық анализдердің бірі полярография. Бұл әдістің негізін салган Я.Гейровский.

3. Тапсырма:

1. Полярографияның мағынасы.

2.Тамшылаган сынапты электродтың ерекшеліктерін атаңыз.

3.Полярографиялық толқын деп нені атайды, жартылай толқынның
потенциалы, диффузиялық тоқ деген не?

 1. Полярографиялық анализ санды және сапалы түрлері неге негізделген?

 2. Илькович теңдеуі. Полярографиядагы маңызы.

4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 6 аптасы.

7. Әдебиет:

 1. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физикалық және коллоидты химия, М., ВШ, 1990, с.201-217.

 2. Хмельницкий P.А. Физикалық және коллоидты химия, М., ВШ, 1988, с.251-265.

 3. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физикалық жэне коллоидты химия химия, М., 2001, с.75-77.

 4. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физикалық химия, М., ВШ, 1990, с.294-300.

5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физикалық химия, М., ВШ, 1988, с 226-279.

8. Бакылау:

1. ЭКҚ-тың тізбегінің көмегімен заттың концентрациясын анықтау әдісі:

 1. электрохимиялық;

 2. кондуктометриялық;

 3. титриметриялық;

 4. потенциометриялық

2. Қолдану принциптері бойынша электродтардың түрі:

A) катион жэне анион бойынша қайтымды;

 1. бірінші жэне екінші түрдің орынбасарларының электродтары;

 2. салыстырушы жэне индикаторлық электродтар.

3. Екінші түрдің орынбасарлары-бұл:

 1. катион бойынша қайтымды;

 2. полиион бойынша қайтымды;

 3. red-ox-дың концентрациясының қатынасына байланысты потенциал..

4. Никельді электродтыц 298К -0,158 стандартты потенциалы. Никель сульфатының ерітіндісінде концентрациясы 0,1н никель үстірті қалай зарядталады.

А) оң; В) теріс; С)заряды болмайды .

5. Электрикалық тоқ гальваникалық элементе мына құбылыс үшін түзіледі:

A) иондардың қозғалысы;

 1. электрохимиялық реакция болған жағдайда;

 2. өзгергіш тоқ өткен кезде.

Аралық бақылау №1

1. Мақсаты: Студенттер 1 кредит зертханалық-тәжірибелік сабақтарының және өзіндік жұмыс тақырыптары бойынша негізгі сұрақтарға жауап беруі қажет.

2. Өткізу түрі: сұхбаттасу және коллоквиум тапсыру (компьютерлік тестілеу).
3. Әдебиет:

 1. Патсаев Ә.Қ., Шитыбаев С.А., Төребекова Г.А. «Физикалық және коллоидттық химия». Шымкент -2010.

 2. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с.160-175.

 3. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990, с.286-305. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1988, с.238-256.

 4. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия, М., 2001,,С.59-74.

 5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия, М., ВШ, 1988, с.248-279.


4. Бакылау:

1. Термодинамика пәні және оның міндеттері. Түсініктер: жүйе, фаза, жүйе түрлері: ашык, жабық, оқшауланған.

2. Түзілу, жану, бейтараптану, гидратация, еру жылуларына түсінік беріңіз.

3. Гесс заны және оның салдарлары.

4. Энтропия және Гиббс энергиясына түсінік беріңіз.

5. Әсерлесуші массалар заңы.

6.Тепе-теңдіктің тұрақтысы стандартты бос энергияның өзгеруімен қалай байланысқан?

7. Егер реакцияға сұйық тәріздес заттар қатысса, онда әсерлесуші массалар заңы калай колданылады?

8. Бу қысымын және энтальпия өзгерісінің байланыстыратын теңдеуді жаз.

9. Ерітінділер концентрациясын белгілеу тәсілдері.

10. Осмос құбылысы деген не?

11. Бейэлектролиттердің сұйытылған ерітінділері үшін Вант-Гофф ережесі.

12. Рауль заңдарының түрлері.

13. Ерітінділердің коллигативті қасиеттерін қай кезде қолданады?

14. Эбулиоскопиялық және криоскопиялық тұрақтылары, олар нені сипаттайды?

15. Ерітінді және еріткіштің қату температуралары туралы не білесіз?

16. Қандай шекті және шексіз еритін сұйықтықтарды білесіз?

17. Азеотропты қоспаларының қасиеттері.

18. Сұйық және қатты эвтектика дегеніміз не?

19. Екі компонент жүйелердің диаграммасы.

20. Термиялық анализ нені зерттейді?

21. Мұздату сызығы арқылы қандай қасиеттерді анықтауға болады?

22.Меншікті және эквивалентті электрөткізгіштік.

23.Шексіз сұйылтқандағы электрөткізгіштік аркылы нені анықтауға болады?

24. Шексіз сұйылткандағы меншікті және эквивалент электрөткізгіштік дегеніміз не?

25. Нернст теңдеуі.

26. Иондардың қозғалысы деген не?

27. Кольрауш заңы және оның математикалық өрнегі.

28. Кондуктометриялық титрлеу және оның фармацияда колдануы.

29. Бөліну шекарасында қос электр қабатының пайда болу механизмі.

30. Термиялық анализ нені зерттейді?II кредит

Жұмыс №1

1. Тақырыбы: Ферментативті катализ және оның биологиялық маңызы

2. Мақсаты: Катализаторлар -деп химиялық реакциялардың жылдамдығын арттырып өздері, өзгермей реакция нәтижесінде шығып кететін заттарды айтамыз. Көптеген биохимиялық реакциялар каталитикалық болып келеді. Биохимиялық реакцияларда ақуыздың табиғатына жататын,тірі ағзалардың жасушалары бөлетін арнайы заттар ферменттер- катализаторлар болып табылады. Зат алмасу жөнделуі жасуша сатысында синтез жылдамдығын жөндеу концентрация және ферметтердің каталитикалық активтілігі, гендердің қатысуымен орындалады.

3. Тапсырма:

1 .Ферменттер дегеніміз не?

2.Коферменттер дегеніміз не?

З.Ферментативті катализдің механизмін жаз.

4.Михаэлис-Ментеннің тецдеүі кандай қажеттілікті анықтайды? 5.Синтетикалық катализаторлардыц және фсрменттердің іс-

қимылдарын салыстырыңыз.

6.рН-тың өзгеруі ферментативті активтілікке қалай әсер етеді?

Себебін түсіндіріңіз.
4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 9аптасы.
7. Әдебиет:

 1. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физикалык және коллоидты химия, М., ВШ, 1990, с.291-301

 2. Хмельницкий P.А. Физикалық жэне коллоидты химия, М., ВШ, 1988, с. 139-153.

 3. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физикалык жэне коллоидты химия, М., 2001, с.118-129.

 4. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физикалык химия, М., ВШ, 1990, с.393-401.

 5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физикалык химия, М., ВШ, 1988, с.427-486.

8.Бақылау:

1. Катализар қолданылғанда реакцияның жылдамдығының тездетілуінің
себебі:


A) молекулалардың кинетикалық энергиясын арттырады;
В)энергияның активтілігін (Е
акх) арттырады;

С) энергияның активтілігін төмендетеді.

2. Химиялық реакция жылдамдығының константасы неге байланысты:

А)қысым;

 1. концентрация;

 2. катализатор;

 3. температура.

3. Егер реакциялық түтіктің жуйедегі көлемі 2NO + 02 —>2N02 2 есе
жоғарыласа, онда
тура реакцияның жылдамдығы:

А) төмендейді 4 есе;

В) арттады 4 есе;

С) төмендейді 8 есе;

Д) арттады 8 есе.

4. Температуралық коэффициенті 3-ке тең, температурасы 10°С жоғарыласа, он да реакция жылдамдығы арттады:

А) 30 есе; В) 3,3 есе; С) 3 есе; Д) 33 есе Е) өзгермейді.


Жұмыс №2

1. Тақырыбы: Адсорбциялы хроматография

2. Мақсаты: Хроматографиялық анализ эдісін фармацияда дәрілік заттарды бөліп, анализін жүргізу үшін кеңінен қолданамыз. Бұл әдісті біліп, теориялық әдістерді қарастырып, меңгеру студенттерге келешектегі практикада және күрделі дисциплиналарды оқыған кезде айтарлықтай жеңілдіктерге қол жеткізүге өз үлесін қосады.

3. Тапсырма:

 1. Фазалардың бөліну шекарасындагы адсорбция.

 2. Еріген заттардың,газдардың өлшеміне әсер ететін факторлар.

 1. Фрейндлих жэне Ленгмюр адсорбциясының изотермасы-теңдеуі. Сорбция.

 2. Күшті электролиттердің эквивалентті жэне таңдаулы адсорбциясы.

 3. Ион алмасушы адсорбция. Жібу құбылысы. Хроматография. Дәрілік заттардың алынуы және анализі.


4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.

Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 10 аптасы.

7. Әдебиет:


 1. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физикалык жэне коллоидты химия, М., ВШ, 1990, с.346-362.

 2. Хмельницкий Р.А Физикалык және коллоидты химия., М., ВШ, 1988,с.267-288.

 3. Равич-Щсрбо М.И., Новиков В.В. Физикалык жэне коллоидты химия, М., 2001, с.167-175.

 4. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физикалык химия, М., ВШ, 1990, с.337-344.

 5. Фролов Ю.Г. Коллоидты химия курсы, М., Химия, 1982, с. 175-184.

 6. Воюцкий С.С. Коллоидты химия курсы, М., Химия, 1975, с. 137-167.


8. Бақылау:

1. Адсорбциялық хроматографияда бөліну-негізделген:

А)белсенді және белсенсіз фазалардағы компонеттердің ерігіштігінің әртүрлі болуы;

В) ион алмасу қабілеттерінің әртүрлі болуы;

С) жақын түрге жататын компоненттердің сыртындағы адсорбенттерінің әртүрлі болуына байланысты;

Д) молекулалардың пішіні,мөлшері, зарядтары әртүрлі;

2. Ион алмасушы хроматографияда бөліну негізделген:

A) ион алмасу қабілеттерінің әртүрлі болуы; 1. жақын түрге жататын компоненттердің сыртындагы адсорбенттерінің әртүрлі болуына байланысты;

 2. белсенді және белсенсіз фазалардағы компонеттердің ерігіштігінің әртүрлі болуы;

Д)молекулалардың пішіні, мөлшері, зарядтары әртүрлі;

3. Гель-хроматографиялық бөліну механизмі, мына түріне жатады: 1. адсорбциялық;

 2. бөлінгіштік;

 3. ион алмасушы;

Д) өткізгіштік.

4. Хроматографиялық әдістің мағынасы мынада:

А)элюент ағынының өтуі (кимылды фазада) адсорбент қабатынан (қимылсыз фазада);

В)анализ жүргізілген заттың белсенді және белсенсіз фазаларға бірдей бөлінуі;

С)заттардың элюентте еру қабілеттерінің түрлі болуы;

Д) химиялық анализден өтіп жатқан заттың кимылсыз фазамен жақындығы.

5. Бөліну механизмі бойынша хроматография мынадай түрге бөлінеді:


 1. колонкалық;

 2. капиллярлы;

 3. ион алмасушы;

Д) гель-хроматографиялық.
Жұмыс №3

1. Тақырыбы: Дисперсті жүйелердегі седиментация

2. Мақсаты: Седиментациялық анализ бөлшектердің шөгу жылдамдығын өлшеуге негізделген. Практикада кездесетін суспензиялар, полидисперсті жүйелер, яғни өлшемдері әр түрлі бөлшектердің жиынтығы. Полидисперстілікті зерттеу арқылы бөлшектердің өлшемдері бойынша сандық таралуын анықтауға болады. Дәрілік препараттар кейде суспензия түрінде дайындалатындықтан седиментация процесін және оған әсер ететін факторларды білу қажет.

5. Тапсырма:

1. Коллоидты жүйелердін молекулярлы-кинетикалық касиеттері.

2. Молекулярлы-кинетикалық касиеттері бойынша коллоидты бөлшектердің өлшемдерін анықтау әдістері.

3. Коллоидты бөлшектердің түрі дисперсті жүйелердің молекулярлы-кинетикалық касиеттеріне әсер етуі.

4. Коллоидті жүйелердің полидисперстілігі.

5. Седиментация-диффузиялық тепе-тендік дегеніміз не?


4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.

Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 11 аптасы.
7. Әдебиет:


 1. Патсаев Ә.Қ., Шитыбаев С.А., Төребекова Г.А. «Физикалық және коллоидттық химия». Шымкент -2010.

 2. Евстратова К.И., Купина М.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с.370-387.

 3. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990, с.332-337.

 4. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1988, с.305-309.

 5. Фролов Ю.Г., Курс коллоидной химии, М., Химия, 1982, с.184-199.

8. Бақылау:

1. Броундық қозғалыс дегеніміз не?

2. Броундык козғалысты сипаттау үшін Эйнштейн формуласын келтіріңіз.

3. Диффузия дегеніміз не?

4. Шынайы ерітіндітердің және зольдердің осмостық қысымдарының айырмашылығы неде?

5. Коллоидты бөлшектердін радиусын анықтау үшін седиментациялық анализді колдануға болады ма?Жұмыс №4

1. Тақырыбы: Коллоидты жүйелердің коагуляциялық және кристаллизациялық құрылымдары. Ерітінділердің тұткырлығы. Коацервация.
2. Мақсаты: Ұю (коагуляция) және пептизация процесстерін фармацевтер білу кажет, себебі кейбір коллоидты ерітінділер күйіндегі дәрі-дәрмектерді дайындағанда оларды мүмкін болатын ұю кұбылысынан сақтау керек. Ұю (коагуляция) және пептизация процесстерін фармацевтер білу қажет. Себебі кейбір коллоидты ерітінділер күйіндегі дәрі-дәрмектерді дайындағанда оларды мүмкін болатын ұю кұбылысынан сақтау керек.

3. Тапсырма:

1. Коагуляция дегеніміз не?

2. Ұю шекарасын анықтау.

3. Лиофобты коллоидты ерітінділерін қыздырганда қандай процесстер

4.Шульце-Гарди ережесі.

5. Автокоагуляцияның пайда болу себебі.

6. Зольдердің ұю шекарасын электролиттер көмегімен өлшеу.
4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.

Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 12 аптасы.
7. Әдебиет:


 1. Патсаев Ә.Қ., Шитыбаев С.А., Төребекова Г.А. «Физикалық және коллоидттық химия». Шымкент -2010.

 2. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с.424-440.

 3. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990,с.318-338.

 4. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1988, с.324-340.

 5. Фролов Ю.Г., Курс коллоидной химии, М., Химия, 1982, с.184-199.

8. Бақылау:

I. Броундық қозғалыстың жылдамдынғы неге байланысты:

A) температураға кері қарай тәуелді;

B) бөлшекгердің радиуысына тура тәуелді;

C) тұтқырлыкқа тура тәуелді;

Д) тұтқырлыққа кері қарай тәуелді.

2. Fe(OH)3 зольға FeCI3 ерітіндісініцң артық мөлшерін қосканда болады:

А) пептизация;

В) коагуляция;

С) шынайы ерітінді пайда болады.

3. Ұю шекарасы ұйытқыш ионның валенттілігіне қалай тәуелді?

4. Электролиттердің ұю әрекеті неге байланысты:A) дзета-потенциалдын ұлгаюына;

B) дзета-потенциалдың төмендеуіне;

C) диффузиялық қабаттың ұлғаюына.

5. Шульце-Гарди ережесін тәжірибелі дәлелдеу үшін келесі электролиттерді алу қажет:A) K2S03, MgS04, A12(S04)3;

B) NaCl, K2S04 А1Р04;C)A1C13, MgC12, KC1;
Жұмыс №5

1. Такырыбы: Микрогетерогенді жүйелер: аэрозольдер, ұнтақтар, суспензиялар, эмульсиялар, көбіктер
2. Мақсаты: Микрогетерогенді жуйелерде зольдерге қарағанда дисперсті жуйелердің дисперстілігі қатты болып келеді. Ондай жүйелерде бөлшектердің көлемі 10-7 - 10-4м болады. Дисперсті фазаның бөлшектерін көбінесе светтік микроскоп арқылы байқауга болады,осыган орай бүл жуйелер микрогетерогенді деп аталған. Дисперсті ортасы газ тэрізді (аэрозольдер, порошоктар), сұйық дисперсті орта (суспензиялар, эмульсиялар, көбіктер) микрогетерогенді жуйелерге жатады. Көрсетілген жуйелерге тән қасиеттер үстіртті кұбылыстармен бірдей жүреді: адсорбция, жібу, адгезия. Сонымен қатар бірге жүретін тән қасиеттер, үлкен теориялық және практикалық қызығушылық туғызады.

3. Тапсырма:

1. Қандай жүйелерді суспензия, гидросуспензия, органикалық суспензия д.а? Суспензияларды қандай облыстарда колданады?

2. Суспензияның кинетикалық және агрегатты тұрақтылығымен лиофобты коллоидты заттарға тән қасиеттерін айт.

3. Эмульсиялардың үстіртті -активті заттарыныц катты эмульгаторлармен тұрақтану механизмі қандай?

4. Эмульсияның фармацияда атқаратын рөлі.

5. Көбіктер дегеніміз не? Қандай заттар көбік түзуші болып табылады.


4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.

Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 13 аптасы.

7. Әдебиет:


 1. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физикалык жэне коллоидты химия, М., ВШ, 1990, с.446-459.

 2. Хмельницкий Р.А. Физикалык және коллоидты химия, М., ВШ, 1988, с.342-350.

 3. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физикалық және коллоидты химия, М., 2001, с.188-193.

 4. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физикалык химия, М., ВШ, 1990, с.341-355.

 5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физикалык химия, М., ВШ, 1988, с.366-395.

8. Бақылау:

1. Жоғары дисперсті ерімейтін порошок, жылу жібуі бензолмен 2,3 Дж/моль, сумен 1,4 Дж/моль тұрактандыратын:А) тура эмульсия;

В) кері эмульсия;

С) стабилизатор болмайды.

2. Аэрозольдердің спецификалык қасиеті болып табылады:

 1. светорассеяние, опалесценция;

 2. диффузия, седиментация;

 3. термофоррез, фотофорез.

3. Аэрозоль бөлшектерінің заряды иайда болады:

 1. өзгеше адсорбциялық анықтауыш иондардыц потенциалы;

 2. газдардың ионизациясынан тузілген иондардыц адсорбциясы;

 3. ауаның сыйымдылыгының төмендігі.

4. Порошоктердің аэрозольдерден айырмашылығы:
А) фазасының агрегатты күйі;
В)бөлшектерінің көлемі;


С) алу-әдістері.

 1. Сұйық фазамен жэне сұйық ортадагы микрогетерогенді жуйе: А) суспензия; В) паста; С) гель; Д) эмульсия

 2. Эмульгатор - деп:

A) эмульсияның коагуляциясын шақыратын заттарды атаймыз;

B) эмульсия қосқанда коалесценция пайда болуына кедергі келтіретін
заттар;

C) қайтымды коагуляция шақыратын заттар;

7. Эмульсияның қайтымды коагуляциясын шақыру эдісі:

 1. коалесценция;

 2. флокуляция;

 3. эмульсиялардың фазаларының қатысы.

8. Қатты дисперсті фазамен және бос-дисперсті газ тәрізді жүйені:
А) порошок;

В)суспензия;

С) эмульсия;

Д) көбік.

Жұмыс №6

1. Тақырыбы: Коллоидты химияның өзекті мәселелері

2. Мақсаты: Коллоиды химия - үстіртті құбылыстарды және дисперсті жүйелерді зерттейтін ғылым. Анықтау объекттері ретінде негізгі қолда бар заттар мен материалдарды қолдана отырып, коллоидты химия, жалпы химиялық білім береді. Қазіргі кезде физикалық химия, үстіртті құбылыстардың химиясын және дисперсті жүйелер мен қатар да тағы көптеген табиғаттың спецификалык құбылыстарын зерттеп келеді, оларға осы кезге дейін жөнді көңіл бөлінбеген болатын.

3. Тапсырма:

 1. Коллоидты химия пәнінің анықтамасы.

 2. Коллоидты химия объекттерінің қандай тән қасиеттері бар.

 3. Үстіртті құбылыстардың түрлері.

4.Коллоидты химия маңызы.

4. Орындау түрі: силлабустан қөріңіз.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

1.Қолмен жазылған болса, 10 парақтан аз болмау керек.

2.Қолданылған әдебиеттер 3-тен жоғары болуы қажет.

3Интернет жүйесін қолдану.

4..Барлық сұрақтар мен тапсырмаларға жауап болу қажет.

5.Презентация жасау.

Рефератты қорғау және СӨЖ бойынша балл қою.

6. Тапсыру мерзімі: оқу семестірінің 14 аптасы.
7. Әдебиет:


 1. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физикалық және коллоидтық химия, М., ВШ, 1990, с.366-459.

 2. Хмельницкий Р.А. Физикалық және коллоидты химия, М., ВШ, 1988, с.292-351.

 3. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физикалык және коллоидты химия, М., 2001, с. 132-246.

 4. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физикалық химия, М., ВШ, 1990, с.7-19.

 5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физикалық химия, М., ВШ, 1988, с.9-28.

8. Бақылау:

 1. Коллоидты жуйелердің фармациядағы маңызы.

 2. Дисперсті жүйе неден тұрады?

 3. Коллоидты ерітінділердің қандай түрлері бар?

 4. Коллоидты жүйелерді тазалау және алудың қандай әдістері бар?

 5. Коагуляцияның адам ағзасында атқаратын рөлін түсіндір.

 6. Мицелла түзілгенде критикалық концентрация пайда болуы.


Аралық бақылау №2

1. Мақсаты: Студенттер ІІ кредит бойынша зертханалық-тәжірибелік сабақтардың және өзіндік жұмыстарының тақырыптарына негізгі сұрақтарға жауап беруі қажет.2. Өткізу түрі: сұхбаттасу және коллоквиум тапсыру (компьютерлік тестілеу).
3. Әдебиет:

 1. Патсаев Ә.Қ., Шитыбаев С.А., Төребекова Г.А. «Физикалық және коллоидттық химия». Шымкент -2010.

 2. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1990, с.160-175.

 3. Кнорре Д.Г. Крылова Л.Ф., Музыкантов B.C. Физическая химия, М., ВШ, 1990, с.286-305.

 4. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., ВШ, 1988, с.238-256.

 5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия, М., ВШ, 1988, с.248-279.

4. Бақылау:

1. Химиялық реакциялардың жіктелуі.

2. Күрделі реакциялар.

3. Қайтымды және кайтымсыз реакциалары.

4. Тізбекті рекциялар.

5. Фотохимиялық реакциялар. Реакциялардың жүру механизмі.

6. Беттік керілудің пайда болу механизмі.

7. Адсорбция деген не? Оның пайда болу себептері.

8. Адсорбция изотермасы деген не және оның түрлері.

9. Гиббстің адсорбция изотермасының тендеуі.

10. Күшті электролиттердің эквивалеінтті және таңдамалы адсорбциясы.

11. Ионалмасу адсорбциясы.

12. Дисперсті жүйе, дисперсті фаза және дисперсті орта.

13. Дисперсті жүйелердің жіктелуі.

14. Коллоидты ерітінділерді тазалау және алу әдістері. Жасанды өкпе.

15. Мицелланың кұрылысы.

16. Коллоидты ерітінділердің оптикалық қасиеттері. Реней теңдеуі. Тиндаль эффекті.

17. Электрохимиялық кұбылыстар.

18. Фазалардың бөліну шекарасындағы адсорбция.

19. Беттік қабатта молекулалардың бағдарлануы.

20. Адсорбция мөлшерін есептейтін Фрейндлих және Лэнгмюр теңдеулері.

21. Күшті электролиттердің эквивалентті және таңдамалы адсорбциясы.

22. Ион алмастыру адсорбциясы.

23. Коллоидты жүйелердін молекулярлы-кинетикалық касиеттері.

24. Молекулярлы-кинетикалық касиеттері бойынша коллоидты бөлшектердің өлшемдерін анықтау әдістері.

25. Коллоидты бөлшектердің түрі дисперсті жүйелердің молекулярлы-кинетикалық касиеттеріне әсер етуі.

26. Коллоидті жүйелердің полидисперстілігі.

27. Седиментация-диффузиялық тепе-тендік дегеніміз не?

28. Коагуляция дегеніміз не?

29. Лиофобты коллоидты ерітінділерін қыздырғанда қандай процесстер Ұю шекарасын анықтау.

30. Мицелла құрылысы.

Әдістемелік нұсқауларды дайындағандар:

Х.ғ.д.., проф. Патсаев А.К.п.ғ.к.,доц.м.а. Туребекова Г.А.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет