Kz $$$umkd name$пэоәК атауыжүктеу 458.79 Kb.
бет1/3
Дата02.05.2018
өлшемі458.79 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3

$$$UMKD_LANG$KZ

$$$UMKD_NAME$ПЭОӘК атауы

$$$UMKD_AVTORS$ПЭОӘК автор(-лар)

$$$UMKD_YEAR$2012

@@@

###000-001#

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ

БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ПӘННІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Табиғи материалдарды өндеу технологиясының практикумы»«5В012000» – «Кәсіптік білім» мамандығы үшін


шифр атауы

Құрастырғандар:


Битимирова А.М., оқытушы

_________________

Т.А.Ж., қызметі

Семей

2012


&&&

###000-002#Мазмұны

 1. Жұмыс бағдарламасы

 2. Дәрістер конспектісі

 3. Практикалық және семинарлық сабақтар

 4. Зертханалық практикум

 5. Курстық жұмысқа (жобаға) арналған материалдар

 6. Білім бақылау бөлімі

&&&

###000-003#ЭПОӘК- авторлары туралы мәліметтер

ПЭОӘК авторлары туралы мәліметтерБитимирова Алма Мейрамхановна

Ғылыми дәрежесі:
Ғылыми атағы:
Қызметі:

оқытушы

Мамандандыруы:
Байланыс мәліметтері: 87076612736

Жұмыс телефоны:

+7 (7222)30-41-03

Электрондық пошта:

bitimirova@inbox.ru

Skype:

-

Жалпы мәліметтер:

&&&

###002-000#2 Жұмыс бағдарламасы

Қолдану саласы

2. Нормативті сілтемелер

3. Жалпы ережелер

4. Әдебиет және қорлар

5. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі

6. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны

7. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

8. Курс форматы

9. Курс саясаты

10. Баға қою саясаты

11. Студенттер білімін бақылау

12. Оқу үдерісінің және қашықтық кеңестердің графигі

&&&

###002-001#2.1 Қолдану саласы

«Табиғи материалдарды өндеу технологиясының практикумы» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені қашықтықтан оқыту технологиялалары (ҚОТ) бойынша оқитын «5В012000» – «Кәсіптік білім» мамандығы үшін


мамандығының студенттеріне арналған. ПЭОӘК студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.

Пәнді ҚОТ бойынша оқу кезінде ПЭОӘК негізгі құрал болып табылады.


&&&

###002-002#2.2 Нормативтік сілтемелер

Осы «Табиғи материалдарды өндеу технологиясының практикумы» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені (ПЭОӘК) берілген пән бойынша оқу үдерісін ҚОТ пайдалана ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:


«5В012000» – «Кәсіптік білім» мамандығы үшін


мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.020-2006, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2006 жылғы «3» тамыз № 337 бұйрығымен бекітілген.

Шәкәрім атындағы СМУ «Пәннің электрондық оқу-әдістемелік кешені туралы ережесі».


&&&

###002-003#2.3 Жалпы ережелер

 • Оқытушының тегі, аты, жөні –Битимирова Алма Мейрамхановна, оқытушы;

 • Кафедра – Бейнелеу өнері және дизайн;

 • Хабарласу ақпараты – тел: 30-41-03, Оқу ғимараты № 2, кабинет № 409; e-mail: bitimirova@inbox.ru

 • Контактілі сабақтардың өткізілу орны – аудитория № 409;

 • Пән атауы – «Табиғи материалдарды өндеу технологиясының практикумы»;

 • Кредит саны – 3;

Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


1 кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Аудиториялық жұмыс

СӨЖ

(сағ)


Барлығы

(сағ)


Қорытынды бақылау түрі

АС (сағ)

ҚК (сағ)

1

х

3

12

8

115

135

емтихан

2.3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

2.3.2 Курстың мақсаты студенттердің үйірме жұмыстарын өткізу мен ұйымдастыруға тәжірибелік білім алуы

2.3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері – табиғи материалдармен жұмыс істей алатын оның қасиеттерін өндеу әдістері мен сапасын білетін мамандарды дайындау

2.3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

- білу - табиғи материалдарының түрлері, оның қасиеттері , сапалық түрлерін білу;

- игеру – табиғи материалдарын өндеу әдістерін;

- қабылдау - табиғи материалдарын өндеуге керекті әр түрлі құралдармен, техникалармен, материалдармен;

- істей алу – коллаж техникасында, аппликация, сазбалшық, тұз қамыр, қауырсынмен жұмыс жасау;

- ұғу - табиғи материалдарының түрлері, оның қасиеттері , сапалық түрлері;

- болу - үйірме жұмыстарын өткізу мен ұйымдастыруға тәжірибелік кеңестер;

- ұғып алу – табиғи материалдары бойынша негізгі теориялық және тәжірибелік білімдерді.


2.3.5 Курс пререквизиттері: - жоқ
2.3.6 Курс постреквизиттері:

2.3.6.1 Педагогикалық практика

2.3.6.2 Диплом жұмысы

&&&

###002-004#2.4 Әдебиеттер және қорлар

2.4.1 Негізгі әдебиет және қорлар

2.4.1.1 Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000

2.4.1.2 Қазақтың қолданбалы өнері. Алматы кітап - 2007.

2.4.1.3 Энциклопедия рукоделия: М. 2000.«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы: Алматы 2003.

2.4.1.4 Сәндік-қолданбалы өнерді пайдалану жолдары. Қазақстан мектебі. – Алматы, 2009. №9, –Б.35-37.


2.4.2 Қосымша әдебиет және қорлар

2.4.2.1 Художественное проектирование. Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина, М., 1979г.

2.4.2.2 Аппликация Гусакова М.А. М.1987г.

2.4.2.3 Древний календарь КожабаевЕ.Алма-ата 1987г.

2.4.2.4 Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов. Под ред. Б. В. Нешумова – М., Просвещение, 1986

&&&

###002-005#2.5 Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі

Модульдар бойынша пән мазмұны

2 кесте


Модуль атауы

Тақырып атауы

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

8

Сәндік-қолданбалы өнерінің түрлері.

Сәндік-қолданбалы өнерінің түрлері. Ою-өрнек және оның түрлері. Сәндік-қолданбалы өю-өрнектің жазықтық негіздегі белгі, заңдылықтары. Ою-өрнектік композиция құрастыру.


1. Сәндік-қолданбалы өнерінің түрлері. 2.Ою-өрнек және оның түрлері. 3.Сәндік-қолданбалы өю-өрнектің жазықтық негіздегі белгі, заңдылықтары. 4.Ою-өрнектік композиция құрастыру.

5.Табиғи материалдармен орындалатын жұмыстарға қолданатын құрал жабдықтар. 1. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2000

 2. Қазақтың қолданбалы өнері. Алматы кітап - 2007.
Аппликация.


Аппликация /жапсырмалау / –сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын көркемдеу техникасы. Шығу тарихы Аппликацияның түрлері.


1.Аппликация және оның түрлері.

2.Көлемді және жалпақ аппликация.

3. Аппликацияны табиғи материалдардан жасау.


Энциклопедия рукоделия: М. 2000.

«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы: Алматы 2003.

Ысқаққызы Ә. Сырмақ өнері. Алматыкітап -2007. 8. Шоқпарұлы Д., Дәркенбайұлы Д. Қазақтың қолданбалы өнері. Алматы кітап - 2007.


Коллаж техникасы.Коллаж техникасы. Оның дайындау және орындау тәртібі.


1.Коллаж түрлері.

2. Тұз қамырдан коллаж жасау әдісі.

3. Коллажға табиғи материалдарды еңгізу.


Сәндік-қолданбалы өнерді пайдалану жолдары. Қазақстан мектебі. – Алматы, 2009. №9, –Б.35-37.

Сәндік-қолданбалы өнер және эстетикалық мәдениет. Қазақстан мектебі. – Алматы, 2009. №10, – Б.31-33.

Сәндік-қолданбалы өнердің эстетикалық тәрбиедегі орны. Бастауыш мектеп. – Алматы, 2009. №10. Б.3-5. (Ұ.М.Әбдіғапбаровамен авторлық бірлестікте.)


Макраме.

Макраме өнері. Түйін түрлері. Схемалар.


 1. Макраме өнері.

 2. Түйін түрлері.

 3. Схемалар.
Народные ремесла: учеб. пособие / С.А. Жолдасбекова, А.Ш.Изтилеуова, А.И.Ысак и др. / - 2013

Соколовская М. М. Знакомьтесь с макраме. /Для учащихся 4 – 8 классов/ М., Просвещение, 1990.
&&&

###002-006#2.6 СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны
СӨЖ тақырыптары мен мазмұны

3 кесте


№ р/б

СӨЖ тақырыбы

СӨЖ мазмұны

Өткізу мерзімі

(апта)


Қойылатын баллдар

1

2

3

4

5

1

Сәндік-қолданбалы өнерінің түрлері. Ою-өрнек және оның түрлері. Сәндік-қолданбалы өю-өрнектің жазықтық негіздегі белгі, заңдылықтары. Ою-өрнектік композиция құрастыру.


1. Сәндік-қолданбалы өнерінің түрлері. 2.Ою-өрнек және оның түрлері. 3.Сәндік-қолданбалы өю-өрнектің жазықтық негіздегі белгі, заңдылықтары. 4.Ою-өрнектік композиция құрастыру.

5.Табиғи материалдармен орындалатын жұмыстарға қолданатын құрал жабдықтар.3

135

2

Аппликация /жапсырмалау / –сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын көркемдеу техникасы. Шығу тарихы Аппликацияның түрлері.


1.Аппликация және оның түрлері.

2.Көлемді және жалпақ аппликация.

3. Аппликацияны табиғи материалдардан жасау.


6

135

3

Коллаж техникасы. Оның дайындау және орындау тәртібі.


1.Коллаж түрлері.

2. Тұз қамырдан коллаж жасау әдісі.

3. Коллажға табиғи материалдарды еңгізу.


9

105

4

Макраме өнері. Түйін түрлері. Схемалар.


 1. Макраме өнері.

 2. Түйін түрлері.

 3. Схемалар.
14

105


&&&

###002-007#2.7 Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар

 • {пәнді оқуға қажетті уақытты жоспарлау мен ұйымдастыру бойынша кеңестер;

 • студент әрекеттерінің ретін сипаттау;

 • ПЭОӘК материалдарын пайдалану бойынша ұсыныстар;

 • әдебиетпен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар;

 • емтиханға дайындық бойынша кеңестер және т.б.}

&&&

###002-008#2.8 Курс форматы

Пән бойынша офф-лайн және он-лайн сабақтар жүреді. Офф-лайн сабақта студенттер материалды дербес оқып игереді, практикалық сабақтарды, модульдар бойынша бақылау тапсырмаларын орындайды, межелік тестілеу өтеді. Топтық он-лайн семинарлаода ең маңызды тақырыптар талқыланады. Әрбір он-лайн семинардың күні мен уақыты, тақырыбы мен тапсырмалары алдын ала хабарланады. Осы семинарларға белсенді қатысу керек. Сонымен қоса, пән бойынша он-лайн кеңестер жүргізіледі, олардың кестесі курс ішінде жазылады. Офф-лайн кеңес алу үшін оқытушыға хат жазып, жауап алуыңызға болады.


&&&

###002-009#2.9 Курс саясаты

Пәнді студент дербес жүйелі түрде оқуы тиіс, қажет болғанда оқытушыдан кеңес алуға болады. Порталға үнемі кіріп, оқыңыздыр, оқытушының жұмыс бағдарламасында немесе практикалық сабақтарда берген әдістемелік нұсқауларын мұқият оқыңыздар. Тек дәрістер материалымен шектелмей, курс ішінде көрсетілген электрондық қорларды, әдебиетті оқыңыздар. Алдымен бір модульды оқып, игеріп, тапсырмасын орындаңыздар, сонан соң ғана келесі модульға көшу керек. Бақылау тапсырмаларын уақытында орындап, тексеруге жіберу қажет, межелік тестілерді де мерзімінде өту керек. Бақылау мерзімдері: 1-8 апталардағы тапсырмалар мен тестілер үшін – 8-аптаның соңы, қалғандары үшін 15-аптаның соңы.


&&&

###002-010#2.10 Баға қою саясаты

Әрбір студент пән бойынша жеткілікті рейтинг алуы үшін белгілі балл санын жинуы тиіс. Баллдардың максималды саны:

1-рейтинг нәтижесі бойынша 1-8 апталарда – 300 балл,

2-рейтинг нәтижесі бойынша 9-15 апталарда – 300 балл.

Пән бойынша семестрде максималды балл саны – 600.

Баллдар келесі жұмыс түрлері үшін қойылады:

1. Модульдар бойынша тапсырманы орындағаны үшін (1 модуль бойынша максимум 135 балл, 2-модуль бойынша – максимум 135 балл, 3-модуль бойынша – максимум 105 балл, 4-модуль бойынша – максимум 105 балл)

2. Он-лайн семинарға қатысқаны және белсенділігі үшін (қатысу үшін – 10 балл, белсенділігі үшін максимум 50 балл)

3. Межелік тестілерді орындағаны үшін (максимум 30 баллдан)

Курстық жұмыс жеке бағаланады.

Пән бойынша баллдардың бөлінуі төменде 5-кестеде берілген.

Бақылау мерзімдері 8-аптаның соңы және 15-аптаның соңы. Уақытында өткізілмеген тапсырма мен тестерді 15-аптада тапсыруға болады, бірақ егер студент себепсіз уақытында орындамаса, оларға айыппұл салынып, баллдың 60% ғана қойылады.&&&

###002-011#2.11 Студент білімін бақылау

Студенттің білімін бақылау келесі түрде жүргізіледі: • ағымдағы бақылау (әр модуль соңында жүргізіледі)

 • межелік бақылау тестілеу түрінде (8 және 15 апталарда)

 • қорытынды бақылау – семестр соңында бір рет жүргізіледі (емтихан және курстық жұмысты (жобаны) қорғау, мамандықтың МЖМБС-на сәйкес).

Студент пән бойынша емтиханға жіберілуі үшін оның семестрдегі жиынтық рейтингілік бағасы 50% тең немесе артық болуы тиіс. Қорытынды баға 1 және 2 рейтинг пен емтихан нәтижесі бойынша есептеледі: 1-рейтинг нәтижесінің 30% + 2-рейтинг нәтижесінің 30% + емтихан нәтижесінің 40% қосындысына тең.

Пән бойынша қорытынды баға келесі шкала бойынша анықталады (4 кесте).

Әріптік, баллдық және пайыздық эквиваленттегі бағалар шкаласы
4 кесте


Әріптік жүйедегі баға

Баллдың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мөлшері

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95 – 100

Өте жақсы

А–

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Жақсы


В

3,0

80 – 84

В–

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65 – 69

С–

1,67

60 – 64

D+

1.33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 – 49

Қанағаттанарсыз

I

NA

-

Аяқталмаған

P

-

өтті

Пәнді өтті


&&&

###002-012#2.12 Қашықтықтан кеңестер беру және оқу үдерісінің күнтізбелік графигі

5 кесте


№ р/б

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиыны

1-рейтинг

1

Бақылау түріТМ1ТМ2
МБ1

300

балл

2

Баллдар135135
30

3

Кеңестер

OF

OL

OL

OF

OF

OL

OF

OF

№ р/б

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Жиыны

2-рейтинг
1

Бақылау түрі

ТМ3


ОС

ТМ4

МБ2

300

балл


2

Баллдар

105


60

105

30

3

Кеңестер

OL

OL

OF

OF

OL

OF

OF

Белгілеулер: ТМ-модуль бойынша тапсырма; ОС-он-лайн семинар; МБ-межелік бақылау;

OL – он-лайн кеңес; OF- офф-лайн кеңес


&&&


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет