Лекция кафедрасы «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы»жүктеу 113.89 Kb.
Дата30.12.2017
өлшемі113.89 Kb.
түріЛекция

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология факультеті
Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы
«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша

5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығының студенттеріне студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойМамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.3/33БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор


__________Н.Э.Пфейфер

«___»_____________2012ж.
Құрастырушылар: _________ ф.ғ.к., профессор А.Ф. Зейнулина

_________ а/ш.ғ.к., доцент А.А. Темиржанова


Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы


«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Кафедра отырысында ұсынылған 2012 ж. «20»04. №9 хатттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ Н.Б.Бурамбаева «____»______2012ж.

Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2012ж. «07» 06. №6 хаттама

ОӘҚ төрайымы_______________К. К. Сейтханова «____»_______2012ж.
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы______________Т.К.Бексеитов «____»_______2012ж.ОӘБ құпталған

ОӘБ бастығы______________А.А.Варакута «____»______2012ж

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2012 ж. « » ., № хаттама

Пәннің негізгі мақсаттары:

1. Үйренуші мамандыққа қатысты сөйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгеріп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыруы тиіс.

2. Ауыл шаруашылығы мамандықтарына сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды қазақша тілдік деңгейде меңгеруі тиіс.

3. Тіл үйренушінің кәсіби лексика мен мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығына байланысты терминдерді меңгеріп, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.Пәннің міндеттері:

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту барысында келесі жалпы міндеттер игеріледі:  • ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдниетінің деңгейін көтеру;

  • қажетті стильдік әлеуметтік кәсіби білім қалыптастыру;

  • коммуникацияның әртүрлі формалары мен түрлері бойынша сөйлеу тәртібінің сөйлеу тәртібінің стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік икемі игеру;

курс практикалық бағытта ауыл шаруашылық мамандықтары бойынша студенттің сөйлеу мәдениетін қалыптастыру

Пәнді оқыту нәтижесінде төмендегідей нәтижелер болу қажет:

Білуі қажет:

- кәсіби қазақ тілі пәнінің тілдік теориясын;

- мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша қолданылатын терминдердің қолданыс жиілігін;

- мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық жағдаятардағы қолданысын;

- мал шаруашылығы саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.

Меңгеруі қажет:

- мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту кезінде оқыту әдістері мен технологиясын пайдалану;

-кәсіби қазақ тілін оқыту кезінде лексикалық минимумымен жұмыс істей білу;

-кәсіби, іскери қызметте ауыл шаруашылығы бойынша мамандық тілін сауатты, мәдениетті жүргізе білу.Пререквизиттер:

Қазақ тілі

Мамандыққа кіріспе

Постреквизиттер:

Жылқы шаруашылығы

Ірі қара шаруашылығы

Қой шаруашылығыПәнің тақырыптық жоспары
Ф СО ПГУ 7.18.2/07№ р/с

Тақырыптардың атауы

Тәж.

жұм


СӨЖ

1

Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша кәсіби мәтіндер

6

12

2

Терминдік сөздер. Ауыл шаруашылығы саласындағы терминдер мен ұғымдар.

6

12

3

Мал шаруашылығы саласында қолданылытын терминдер мен ұғымдардың стильдік нормалары

6

12

4

Ауыл шаруашылығы саласындағы және жалпы агротехнологиялық сөздердің қолданыс жиілігі

6

12

5

Кәсіби мәтінмен жұмыс істеу шарттары. Білімді бақылау формалары

6

12
БАРЛЫҒЫ :

30

60Практикалық сабақтардың тізімі мен мазмұны


1 Сабақтың атауы. Кәсіби тілдің негізгі ұғымдары. Кәсіби мәтін.

Сабақтың мазмұны. Тіл және оның мақсат-міндеттері. тіл, әдеби тіл, сөйлеу, ауыл шаруашылық терминдері, мамандық тілі, мәтін, әдеби тіл нормасы, стиль. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша кәсіби мәтінмен жұмыс.

2 Сабақтың атауы. Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар.

Сабақтың мазмұны Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Әр мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің жасалу жүйесі. Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы.

3 Сабақтың атауы. Мал шаруашылығы саласында қолданылытын терминдер мен ұғымдардың стильдік нормалары

Сабақтың мазмұны. Кәсіби сөздер туралы түсінік. Кәсіби қазақ тілінің ауыл шаруашылық мамандықтарын дамытудағы алатын рөлі. Дұрыс сөйлеу қағидасы. Сөз дәлдігі. Тіл тазалығы. Сөз байлығы. Сөз талғамы. Сөз әдебі. Сөзді дұрыс айту нормалары. Кәсіби мәтіндермен жұмыс істеу өлшемдері.Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша кәсіби мәтінмен жұмыс

4 Сабақтың атауы. Ауыл шаруашылығы саласындағы және жалпы агротехнологиялық сөздердің қолданыс жиілігі

Сабақтың мазмұны. Кәсіби сөздердің жіктелу құрылымы. Кәсіби сөздердің ішіндегі активті және пассивті қолданысы. Кәсіби сөздердің жиілілік қолданысындағы мағыналық түсінік беру, ақпарат беру құрылымын ажырату.

5 Сабақтың атауы. Кәсіби мәтінмен жұмыс істеу шарттары. Білімді бақылау формалары.

Сабақтың мазмұны. Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Кәсіби мәтіндегі этномәдени айшықтар. Кәсіби мәтіндегі сөздік жұмысы. Кәсіби мәтіндегі аударма практикумы. Ауыл шаруашылық мамандығының тілін сауатты жазу мен мәдениетті сөйлетудегі амал-әдістер және білімді бақылау формалары (алғашқы, межелік, қорытынды). Кәсіби сөйлеу ортасы және кәсіби іскерлік.
Студентердің өздік жұмыстарының мазмұны.

р/н

СӨЖ-дің түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Тәжірибелік жұмыстарға дайындалу

Тәжірибелік жұмыстардың кестелерін дайындау және т.б.

Тәжірибелік жұмысты істеу үшін рұқсат алу.

20

2

Аудиториялық сабаққа кірмеген қосымша материалдарды оқу, өңдеу

Конспект және т.б.


Коллоквиум және т.б.


10

3

Үй жұмысын орындау

Конспект

Семинар

20


4

Бақылау шараларға дайындалу межелік бақалауға дайындалу
МБ1 және МБ2, коллоквиум және т.б.

10

Барлығы

60
Мамандық(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірмеПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығының

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша

оқу жұмыс жоспарының көшірмесі


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Барлығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а


бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

Жалпы орта күндізгі

база-сында ғы іштей2

90

30

60

33

2

30
30
60

15
Кафедра меңгерушісі Бурамбаева Н.Б. 2012 ж. «___» ________


Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

2 Бектұров Ш.К., Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2006

3 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007.

4 В.Ю.Франк. Қазақ тілі жоғары сынып оқушылары мен студенттерге арналған. Алматы: Болашақ балапандары, 1999

5 Зейнулина А.Ф., Рахимжанов К.Х., Акошева М.К. Практический курс казахского языка для стройтельных специальностей. Учебник. – Павлодар, 2003-241 с.

6 Зейнулина А.Ф., Балпанов Н.М. Кәсіби-іскери қазақ тілі (Экономика). Павлодар, 2007

7 Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы (Құқықтану). Паводар, 2010

8 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009

9 Зейнулина А.Ф. Кәсіби қазақ тілі (Ақпараттық жүйелер, Информатика). 2012.

10 Оразбаева Ф. Кәсіби қазақ тілі (Медицина). Алматы, 2007

11 Қожабаева Қ. Кәсіби қазақ тілі (Автомобильді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету мамандығына арналған оқу құралы), 2010

12 Ақжанова А., Өтегенова Қ. Кәсіби қазақ тілі (Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит) Астана, 2010

13 Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. Алматы, 2005.Қосымша

14 Мусинов А.,ж.б. Қазақ тілі: Студенттерге арналған окулық/ А.Мусинов, М.Мухеметқалиева, Е.Құдайбергенов. - Алматы,1995.

15 Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы: «Жеті жарғы» 1998.

16 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі для начинающих. Алматы: Рауан, 1994.

17 Бектұров Ш.К. Читаем газеты на казахском языке. Қазақша газеттерді оқып үйренейік. Алматы: ВШП «Әділет» 1999.

18 Белботаев А., Тукебаева Ж.Казахский язык для начинающих /1-3 книги/ Алматы: Қазақстан, 1994.

19 Оралбаева Н. Қазақ тілін үйренеміз. Алматы: «Мектеп» 1989.

20 Тургамбаева Б., Линко Т. Вы говорите по казахски? /Самоучитель казахского языка/ Алматы: Балауса, 1992.

21 Сейіт Кенжеахметов. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Алматы: «Ана тілі» 1994.

22 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2003.

23 Б.Қ. Капасова, Б.Х. Әбдіжүсіпова Қазақ тілі 10 сынып. Астана: Арман ПВ 2006

24 Аханов К. Тіл білімінің негіздері – Алматы: Рауан, 2002

25 Садықұлов Т. С., Бексеитов Т. К. Мал өсіру және селекция. – Павлодар, 2009. –375 б.

26 Сабденов Қ., Абдуллаев М., Құлатаев Б. Қой шаруашылығының технологиясы. – Астана, 2008. – 295 б.27 Төреханов.А.Ә. Каримов Ж.К., Даленов Ш.Д. Найманов Д.Қ., Жазылбеков Н.Ә., Ірі қара шаруашылығы.Алматы, 2006
Сөздіктер

  1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 1986

  2. Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк Пресс», 2002

  3. Мамандық бойынша қазақша-орысша терминдік сөздіктер жиынтығы. Павлодар, 2008


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет