Літературне читанняжүктеу 276.86 Kb.
Дата30.03.2018
өлшемі276.86 Kb.
түріМетодичні рекомендації


ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ. 4-Й КЛАС
Орієнтовні контрольні роботи
Марія БАРНА, канд. пед. наук,

доцент, завідувач кафедри,

Ольга ВОЛОЩЕНКО, старший викладач;

Олександра КОЗАК, викладач,

кафедра педагогіки Львівського ОІППО
Методичні рекомендації щодо проведення тематичного оцінювання з літературного читання

Згідно з “Інструктивно-методичними матеріалами щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів” (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 р. № 1/9-74) у 4-му класі передбачено написання учнями підсумкової контрольної роботи наприкінці І семестру. Вона може складатися з незнайомого тексту (обсягом 350–420 слів) і 12 завдань: 6 завдань, які передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох (чотирьох) запропонованих варіантів; 5 завдань, серед яких можуть бути: з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідності та на встановлення правильної послідовності; одного завдання творчого характеру, яке потребує розгорнутої відповідіНаприкінці ІІ семестру у 2014/2015 навчальному році учні 4-го класу складали державну підсумкову атестацію з літературного читання у вигляді підсумкової контрольної роботи, вимоги до змісту якої були аналогічні.
Контрольна робота № 1 (за І семестр навчального року)

Програмові вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ програми

Опис вимог

(конкретизовані навчальні цілі)

Рівень навчальних досягнень учня

Номер відповідного завдання

Коло читання

визначає жанр прочитаного твору

початковий

1

Літературознавча пропедевтика

співвідносить прислів’я з основною думкою прочитаного твору

високий

6

пояснює, які події, пригоди трапилися з героями твору

середній

9

розуміє, які яскраві, влучні слова (речення) допомагають краще уявити, глибше зрозуміти стосунки між героями твору

середній

5

розуміє основний смисл описаних фактів, подій

середній

2

демонструє вміння знаходити у тексті слова (словосполучення), які допомагають краще уявити, глибше зрозуміти характери, вчинки персонажів

достатній

4

Досвід читацької діяльності

уміє знаходити і пояснювати істотні ознаки певних подій

достатній

3

розташовує пункти плану в правильній послідовності

середній

7

добирає власний заголовок до тексту

достатній

11

встановлює відповідність між словами і їхніми лексичними значеннями

високий

8

знаходить у тексті засоби художньої виразності

достатній

10

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

виконує творчі завдання до прочитаного

високий

12


Структура тесту і формати завдань

1. Контрольну роботу проводять у письмовій формі. Кожен учень отримує індивідуальний бланк із завданням.

2. Тестування триває 40 хв, з них 5 хв — організація класу, інструктаж учнів; 35 хв — виконання тестових завдань.

3. Контрольна робота передбачає такі формати тестових завдань:

а) завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–6);

б) завдання на встановлення правильної послідовності (7);

в) завдання на встановлення відповідності (8);

г) відкриті завдання з короткою відповіддю (9–11);

ґ) відкриті завдання з розгорнутою відповіддю (12).
Як оцінити роботу
1. Правильне виконання завдань 1–6 оцінюють 1 балом.

2. Виконання завдань 7–11 оцінюють у межах 2 балів:2 бали — завдання виконано правильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність чи відповідність;

1 бал — завдання виконано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтована;

0 балів — учень виконав завдання неправильно чи не приступив до виконання завдання.

3. Виконання завдання 12 оцінюють у межах 3 балів. Ураховують: зміст (висловлення (обґрунтування) власної думки); логічність і послідовність викладу; використання засобів художньої виразності у висловлюванні. Бали виставляють без урахування граматичних помилок.


Таблиця переведення набраних балів в оцінку

Кількість набраних балів

Оцінка

1

1

2–3

2

4–5

3

6–7

4

8–9

5

10

6

11–13

7

14–16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ № __

уч _______ 4 ____ класу

_________________________________________________________

(назва школи)

______________________________________________________________________________

(прізвище та ім’я)

Час виконання — 40 хвилин.Дорогий четвертокласнику!

Пропонуємо тобі контрольну роботу з літературного читання.

Під час тестування тобі потрібно буде прочитати текст і відповісти на запитання до прочитаного. Деякі частини тесту можуть здаватися тобі легкими, інші — складними.

Ти маєш відповісти на запитання різних типів. Після деяких запитань наводяться три варіанти відповіді, позначені буквами. Обери правильну відповідь і обведи кружечком ту букву, що їй відповідає, як це зроблено у прикладі.Хто є автором літературної казки “Біда навчить”?

А Іван Франко

Леся Українка


В Олена Пчілка

У кожній роботі є також кілька завдань, у яких ти маєш записати коротку відповідь у спеціально відведеному для цього місці. Одне завдання вимагає розгорнутої відповіді.

Постарайся відповісти на всі запитання. Якщо ти не можеш дати відповідь на якесь із них, переходь до наступного.

Пиши грамотно. Записи роби охайно.

Не забувай перевіряти виконані завдання.

Зичимо тобі успіхів!І варіант

Прочитай текст.

Загублені рукавички

Товаришів у мене багато — у школі, в нашому класі й у сусідських дворах. Але найбільше дружу з Ігорем. Ми живемо в одному будинку й навчаємося в одному класі, і сидимо за однією партою.

Яка в нас дружба — судіть з такої пригоди.

Коли похолодало й випав сніг, Ігореві, щоб не мерзли руки, купили зелені вовняні рукавички, м’якенькі й теплі-теплі.

Я теж захотів такі самі. Мама купила й мені.

Одного разу на великій перерві ми кидалися сніжками. Як подзвонили на урок, припинили гру, вбігли в клас, глянули — а в нас обох немає по рукавичці. У мене лівої, в Ігоря — правої.

Наступної перерви майже всім класом шукали. Перерили в шкільному дворі геть увесь сніг і не знайшли.

— Ну, де вона пропала? — сумував Ігор. — Тепер удома будуть лаяти….

— І мене лаятимуть…. — журився я.

Після того вже й учителів мало слухали на уроках. Все думали про загублені рукавички і про те, як пояснити вдома, де вони поділися.

“А що, як віддати йому свою рукавичку? — раптом подумав я. — У нього ж права, в мене — ліва. Якраз і буде пара!..”

Авжеж, так і зроблю — віддам свою. Тоді вдома не узнають, що він загубив, і не лаятимуть. Але якщо вже віддавати Ігореві свою рукавичку, то треба, щоб і він про це не знав!..

Так і зробив. Наприкінці останнього уроку засунув тихцем рукавичку в Ігорів ранець, глибоко, на саме дно.

Однак вийшло непередбачене, довелося самому дивуватися.

Коли я вдома виклав на стіл зі свого ранця книжки та зошити, то разом з ними витягнув і зелену вовняну рукавичку. Спершу подумав, що ми з Ігорем переплутали ранці. Таке вже не раз було, бо вони однакові. Щоб остаточно переконатися в тому, подивився на зошити. Ні, зошити мої. Значить, не переплутали. А як же тоді в мій ранець потрапила оця рукавичка? Адже я добре пам’ятаю, що засовував її не у свій, а в Ігорів.

Стривай, стривай, рукавичка ж із правої руки! Тепер усе ясно… виявляється, Ігор теж хотів мене виручити й засунув у мій ранець свою рукавичку. От сміхота, от комедія!..Хапаю рукавичку і мерщій до Ігоря. Тільки відчинив двері, відчиняються навпроти і його. Я тримаю зелену вовняну рукавичку, і у нього в руці така ж…
За Борисом Комаром

Виконай завдання.

І. Завдання 1– 6 з вибором однієї правильної відповіді

1. Визнач жанр твору.

А казка

Б оповідання

В легенда
2. У якому реченні описано пригоду, що сталася з персонажами твору?

А “Ми живемо в одному будинку й навчаємося в одному класі, і сидимо за однією партою”.

Б “Як подзвонили на урок, припинили гру, вбігли в клас, глянули, а в нас обох немає по рукавичці”.

В “Все думали про загублені рукавички і про те, як пояснити вдома, де вони поділися”.
3. Яку з ознак справжньої дружби продемонстрували дійові особи твору?

А справжні друзі завжди готові прийти на допомогу

Б справжні друзі вміють слухати

В справжні друзі ніколи не змагаються
4. Які слова тексту передають переживання хлопців через пригоду, що з ними сталася?

А “…все думали про загублені рукавички”

Б “…як пояснити вдома, де вони (рукавички) поділися”

В “…засунув тихцем рукавичку в ранець”
5. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає краще уявити стосунки між хлопцями.

А “Ігор теж хотів мене виручити й засунув у мій ранець свою рукавичку”

Б “Стривай, стривай, рукавичка ж із правої руки!”

В “Після того вже й учителів мало слухали на уроках”
6. Яке прислів’я найточніше виражає основну думку твору?

А Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже

Б Друзі пізнаються в біді

В Дружба та братство — найбільше багатство

ІІ. Завдання 7 на встановлення правильної послідовності

7. Розташуй пункти плану твору в правильній послідовності.


1
2
3
4
5
6А Пошуки рукавичок.

Б Як виручити друга?

В Купили рукавички.

Г Що знайшли хлопці в своїх ранцях?

Ґ Зустріч хлопців на сходовому майданчику

Д Загубили по рукавичці.
ІІІ. Завдання 8 на встановлення відповідності

8. Установи відповідність між словами і їхніми лексичними значеннями.

А комедія

Б тихцем

В ранець

1 потай, непомітно, криючись

2 школярська сумка, яку носять на спині

3 драматичний твір з веселим, смішним сюжетом


А
Б
В

ІV. Відкриті завдання 9–11 з короткою відповіддю

9. Чому учні всього класу перерили в шкільному дворі увесь сніг?

___________________________________________________________________
10. Вибери з тексту три найвлучніші, на твою думку, слова, які використав автор для опису рукавичок, і запиши їх.

___________________________________________________________________
11. Запропонуй власний заголовок до прочитаного твору. Запиши його.

____________________________________________________________________
V. Відкрите завдання 12 з розгорнутою відповіддю
12. Як могли б розвиватися події, пов’язані з загубленими рукавичками, якби хлопці не були справжніми друзями? Свою думку обґрунтуй.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ варіант

Прочитай текст.

Велосипед для Катрусі

Тієї осені Катрусі купили велосипед. О, скільки щастя! У її старшого братика Дениса давно вже був великий, з рамою. Він часто возив на ній Катруську, коли батьки казали. А по своїй волі катати не хотів. Тож мрією дівчинки був свій, власний велосипед.

Що й казати, Катруська просто марила цією покупкою.

А тут уже наступного дня батьки привезли новенького, лискучого червоного велосипедика. Ох і щаслива була дівчинка — її мрія здійснилася!

Та тут нагодився братик і геть зіпсував настрій сестрі:

— Малече, ти спочатку навчися їздити на ньому!

— Синку, не ображай сестру, вона навчиться, обов’язково. Ти ж також колись не вмів, а потім навчився. Доню, ходімо вчитися!

Вони вийшли з квартири. Денис — за ними. Катруся вилізла на сидіння, яке тато підкрутив спеціально для неї, стиснула ручками кермо і поглядом тріумфатора обвела всіх навколо. Мовляв, от я сиджу на велосипеді — своєму, власному, а зараз поїду.

Як тільки тато відпустив велосипед, Катруська скрутила кермо і наїхала пряменько на дерево. Коли тато з Денисом добігли до місця пригоди, то знайшли там покарлючений велосипедик і Катрусю, яка сиділа на траві й тільки кліпала очима.

— Тату, відремонтуй, будь ласка, чимшвидше мого велосипедика, а то так ще й літо мине, а я не навчуся їздити, — тихо промовила Катруся.

За день велосипедика було відремонтовано, і Катруся продовжувала падати. Вона набивала синці й здирала лікті та коліна, доки не навчилася тримати кермо у правильному напрямку і не перехилятися набік. Словом, доки не навчилася їздити сама без підтримки.

З того великого дня вона майже не злізала зі свого залізного друга. І до подружок, і до бабусі, й до магазину на ньому їздила. Вона не тямила себе від щастя відтоді, як їй купили велосипед.

Та якось Денис прийшов додому дуже засмучений, бо зламав свого велосипеда — врізався в дерево.

— Не переживай! На моєму їздитимеш — поділимося якось.Денис аж очі витріщив на сестру від подиву. Але відразу йому стало соромно, що от він колись не хотів катати Катрусю на своєму велосипеді, а тут вона так просто пропонує йому свій. Денис підійшов до Катруськи, обійняв і вперше в житті зрозумів, що кращого друга, ніж його маленька сестра, у нього немає.
За Дариною Мурмуєнко

Виконай завдання.

І. Завдання 1–6 з вибором однієї правильної відповіді

1. Визнач жанр твору.

А легенда

Б казка

В оповідання
2. У якому реченні описано головну подію, що сталася з Катрусею?

А “Катруська просто марила цією покупкою”

Б “Малече, ти спочатку навчися їздити на ньому!”

В “Тієї осені Катрусі купили велосипед”
3. Яку з ознак справжньої дружби демонструє героїня твору?

А справжні друзі завжди раді вашим успіхам

Б справжні друзі завжди готові прийти на допомогу

В справжні друзі не нав’язливі
4. У яких рядках автор розкриває захоплення героїні від їзди на велосипеді?

А “Катруся вилізла на сидіння, яке тато підкрутив спеціально для неї, стиснула ручками кермо і поглядом тріумфатора обвела всіх навколо”.

Б “Катруся продовжувала падати. Вона набивала синці й здирала лікті та коліна, доки не навчилася тримати кермо у правильному напрямку і не перехилятися набік”.

В “З того великого дня вона майже не злізала зі свого залізного друга. І до подружок, і до бабусі, й до магазину на ньому їздила”.
5. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає краще уявити стосунки між героями твору.

А “Не переживай! На моєму їздитимеш — поділимося якось”.

Б “За день велосипедика було відремонтовано, і Катруся продовжувала падати”.

В “Денис аж очі витріщив на сестру від подиву”.
6. Яке прислів’я найточніше виражає основну думку твору?

А Без біди друга не пізнаєш

Б Людина без друзів, що дерево без коріння

В Вірний приятель — то найбільший скарб

ІІ. Завдання 7 на встановлення правильної послідовності

7. Розташуй пункти плану твору в правильній послідовності.


1
2
3
4
5
6А Перший виїзд Катрусі на велосипеді.

Б Здійснилася мрія Катрусі.

В Пригода з Денисом.

Г Зміна ставлення Дениса до сестри.

Ґ Чому зіпсувався настрій у Катрусі?

Д Катруся навчилася їздити на велосипеді.
ІІІ. Завдання 8 на встановлення відповідності

8. Встанови відповідність між словами і їхніми лексичними значеннями.

А тріумфатор

Б покарлючений

В кермо

1 пристрій для керування

2 сильно зігнутий, викривлений

3 той, хто досягнув успіху, переміг у чому-небудь


А
Б
В

ІV. Відкриті завдання 9–11 з короткою відповіддю

9. Чому Денис змінив ставлення до сестри?

___________________________________________________________________
10. Вибери з тексту три найвлучніші, на твою думку, слова, які використав автор для опису Катрусиного велосипеда, і запиши їх.

____________________________________________________________________
11. Запропонуй власний заголовок до прочитаного твору. Запиши його.

____________________________________________________________________
V. Відкрите завдання 12 з розгорнутою відповіддю
12. Як могли б розвиватися події після поломки Денисового велосипеда, якби Катруся не виявилась справжнім другом для брата? Власну думку обґрунтуй.

___________________________________________________________________________________________________________________________________Контрольна робота № 2 (за ІІ семестр навчального року )

Програмові вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ програми

Опис вимог

(конкретизовані навчальні цілі)

Рівень навчальних досягнень учня

Номер відповідного завдання

Коло читання

визначає жанр прочитаного твору

початковий

1

Літературознавча пропедевтика

співвідносить прислів’я з основною думкою прочитаного твору

високий

3

пояснює, які події, пригоди трапилися з героями твору

середній

2

розуміє, які яскраві, влучні слова (речення) допомагають краще уявити, глибше зрозуміти вчинки персонажів твору

середній

4
розуміє основний смисл описаних фактів, подій

середній

9

демонструє вміння знаходити у тексті слова (словосполучення), які допомагають краще уявити, глибше зрозуміти характери, вчинки персонажів

достатній

5

Досвід читацької діяльності

демонструє вміння самостійно визначати за змістом тексту позитивні (негативні) вчинки персонажів

достатній

6

розташовує пункти плану в правильній послідовності

середній

7

добирає власний заголовок до тексту

достатній

10

встановлює відповідність між героями твору і їхніми висловлюваннями

високий

8

знаходить у тексті засоби художньої виразності

достатній

11

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

виконує творчі завдання до прочитаного

високий

12


Структура тесту і формати завдань

1. Контрольну роботу проводять у письмовій формі. Кожен учень отримує індивідуальний бланк із завданням.

2. Тестування триває 40 хв, з них 5 хв — організація класу, інструктаж учнів; 35 хв — виконання тестових завдань.

3. Контрольна робота передбачає такі формати тестових завдань:

а) завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–6);

б) завдання на встановлення правильної послідовності (7);

в) завдання на встановлення відповідності (8);

г) відкриті завдання з короткою відповіддю (9–11);

ґ) відкриті завдання з розгорнутою відповіддю (12).
Як оцінити роботу
1. Правильне виконання завдань 1–6 оцінюють 1 балом.

2. Виконання завдань 7–11 оцінюють у межах 2 балів:2 бали — завдання виконано правильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність чи відповідність;

1 бал — завдання виконано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтована;

0 балів — учень виконав завдання неправильно чи не приступив до виконання завдання.

3. Виконання завдання 12 оцінюють у межах 3 балів. Ураховують: зміст (висловлення (обґрунтування) власної думки); логічність і послідовність викладу; використання засобів художньої виразності у висловлюванні. Бали виставляють без урахування граматичних помилок.


Таблиця переведення набраних балів в оцінку

Кількість набраних балів

Оцінка

1

1

2–3

2

4–5

3

6–7

4

8–9

5

10

6

11–13

7

14–16

8

17

9

18

10

19

11

20

12


І варіант

Прочитай текст.

Калина цвіте пізно

Жила собі дівчинка Марійка. На цю осінь вже в третій клас перейшла. Після уроків, пообідавши, біжить вона на город, а потім у сад. Тут Марійка господиня: нарве травички для кроликів, опалі яблука позбирає, вичистить гарбузи, а їхнє насіння покладе сушитися на підвіконня. А мама з татом цілий день на роботі, в полі.

Якось покликала її бабуся Марина, що поралась на сусідньому городі.

— Чуєш, онучко! Я на своїй калині вже кетяги обламала. Час і тобі пообламувати, бо незабаром дощі почнуться!

Пообламувала дівчинка кетяги калини, як червоні намистини, поставила кошик з ягодами поряд із верандою і взялася пучечки в’язати. Коли це заходить у двір тітка Ольга. Марійка хутенько принесла стільця:

— Сідайте, тьотю!

— Та ніколи мені. На автобус треба встигнути. Оце ж їду в місто до дочки. Вона просить, щоб і на цілу зиму зоставалася. Щось я хворію часто, а в неї квартира тепла, простора... Ось вам пиріжків із яблуками та сливами принесла. Бувай здорова!

Провела Марійка свою гостю та й сіла пиріжки їсти. Налила в склянку молока, стала пити. Як же смачно! І враз дівчинці зробилося соромно-соромно. Згадала, що тьотя Оля все покашлювала, а вона, Марійка, не дала їй ані жменьки калини. Калина від застуди чи не найкращі ліки. І Марійці мама давала пити чай з калиною, коли вона застудилася.

Швидко проминула зима.

Ось і весна прийшла з теплими дощами.

Облетіли з вишень білі пелюстки, а там і яблуні перецвіли. Лише калина і досі чорніє. Жодного листочка на всьому кущі. А коли ж вона цвістиме?

Бабуся й каже:

— Бачиш, онучко, недарма калина завжди цвіте пізно. Наче прислухається, вагається. Всі дерева й трави дуже чутливі до зла і добра, до людського слова. А калина — особливо! Тобі видніше, за що вона могла на тебе нагніватись. Щось, мабуть, сталося, що цього року цвісти не хоче.

— Я починаю здогадуватись... От якби тітка Ольга додому вернулася! Я для неї три пучки ягід приберегла. А минулої осені, коли вона заходила до нас, якось не здогадалася з нею поділитися, — виправдовується дівчинка.

— Бачили Ольгу в місті, навесні вона знову розхворілася. Ти її не дочекаєшся. А коли надумаєш сама їхати до неї, то у мене адреса є — ось, візьми.

Ходила Марійка замислена цілий день, а тоді надумала разом з мамою поїхати до Києва, щоб знайти там тьотю Олю.

— Я перед нею так завинила! — каже дівчинка мамі. — І перед калиною винна теж, то через мене вона сохне. Поливаю щодня, а жодна гілочка зеленіти не хоче.

За якийсь тиждень приїхали мати з донькою до міста, пішли до тітки Ольги. Зраділа вона гостям, привітала, посадила у вітальні й стала розпитувати, які в рідному селі новини. Марійка мерщій і каже:

— Та все добре, все як було, тільки моя калина після зими чомусь не оживає. Пам’ятаєте, я вам не вділила ягід восени? То ось привезла. Візьміть, будь ласка!

Тітка Ольга усміхнулася:

— Та що ти! Такі дрібниці! Та й мені незручно було просити... Все гаразд, не мучся тим. Сідаймо чай пити!

Наступного дня увечері йшли Марійка з мамою рідною вулицею. Коли вже до хати підходили, прислухалися — а в їхньому садку соловейко щебече, аж луна котиться! Забігла дівчинка у двір, глянула — калина за одну нічку і зазеленіла, і рясним цвітом вкрилася.І відтоді Марійчина калина цвіте щороку. Знає вже дівчинка, як її доглядати. Половину ягід вона людям роздає. А як дізнається, що хтось занедужав, то й останніми поділиться.

За Тетяною Майданович

Виконай завдання.

І. Завдання 1–6 з вибором однієї правильної відповіді

1. Визнач жанр прочитаного твору.

А легенда

Б оповідання

В повість
2. У якому реченні описано пригоду (подію), що сталася з калиною навесні?

А “Пообламувала дівчинка червоні кетяги (калини)”.

Б “Лише калина і досі чорніє. Жодного листочка на всьому кущі”.

В “Калина від застуди чи не найкращі ліки”.
3. Яке прислів’я найточніше виражає основну думку твору?

А Справжнє добро завжди просте

Б Добро не помре, а зло зникне

В Коли люди до тебе добрі, будь до них ще ліпший
4. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає краще зрозуміти, чому Марійка попросила маму поїхати з нею до тітки Ольги.

А “Ходила Марійка замислена цілий день”.

Б “Я перед нею так завинила! …І перед калиною винна теж”.

В “Провела Марійка свою гостю та й сіла пиріжки їсти”.
5. Які вислови у тексті допомагають краще уявити характер тітки Ольги?

А “…нарве травички для кроликів, опалі яблука позбирає…”

Б “…час і тобі пообламувати (кетяги калини)…”

В “…стала розпитувати, які в рідному селі новини…”

6. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає визначити негативний вчинок головного персонажа твору.

А “Після уроків, пообідавши, біжить вона на город, а потім у сад”.

Б “…тьотя Оля все покашлювала, а вона, Марійка, не дала їй ані жменьки калини”.

В “Провела Марійка свою гостю та й сіла пиріжки їсти”.
ІІ. Завдання 7 на встановлення правильної послідовності

7. Розташуй пункти плану твору в правильній послідовності.


1
2
3
4
5
6
7
8А Чому Марійці зробилося соромно?

Б Марійка — господиня на городі й в саду.

В Марійка і мама приїхали до тітки Олі.

Г Калина навесні не розцвіла.

Ґ Нагадування бабусі Марини.

Д Чому калина перестала гніватися на Марійку?

Е Тітка Ольга зайшла у двір до Марійки.

Є Калина зазеленіла, рясним цвітом вкрилася.
ІІІ. Завдання 8 на встановлення відповідності

8. Установи відповідність між персонажами твору і їхніми висловлюваннями.


А
Б
ВА Марійка

Б бабуся Марина

В тітка Ольга

  1. “Бачиш, недарма калина завжди цвіте пізно”

  2. “Ось вам пиріжків із яблуками та сливами принесла”

  3. “…тільки моя калина після зими чомусь не оживає”


ІV. Відкриті завдання 9–11 з короткою відповіддю

9. Продовж речення.

Калина зацвіла так пізно тому, що дерева й трави дуже чутливі до зла і добра, до людського слова, а Марійка _______________________________.


10. Запропонуй власний заголовок твору. Запиши його.

________________________________________________________________
11. Вибери з тексту вираз, у якому образ калини конкретизується шляхом порівняння його з іншим предметом, і запиши його.

____________________________________________________________________
V. Відкрите завдання 12 з розгорнутою відповіддю

12. Знайди у творі епізод, який, на твою думку, потребує детальнішого опису. Доповни його.

__________________________________________________________________
ІІ варіант

Прочитай текст.

Вишенька

Жив собі на світі бідняк. І був у нього син Янош. Та такий ледачий був той Янош, такий лежень, що й розказати не можна. Цілісінький день лежить, з боку на бік перекидається. Скажеш зробити що-небудь — пальцем не поворухне, бровою не поведе.

Якось сказав батько синові:

— Ходім, сину, подивимось, що на білому світі робиться.

І рушили вони в путь-дорогу.

Ішли вони, йшли, і раптом бачить Янош: підкова лежить — корисна річ! Підняв би її Янош, та от біда — нагинатися ліньки. А батько його не полінувався — нагнувся, підкову підняв і заховав собі за пазуху.

Незабаром прийшли вони в село. Зайшов батько до крамниці й дав крамареві підкову.

— Ваша підкова коштує цілий гріш! — сказав крамар і дав біднякові монету.

Пішли вони далі.

А сонце високо в небі. Янош то на небо гляне, то навкруги роззирнеться — чи нема поблизу села або якої корчми.

Уже й полудень настав, і обідати давно пора. Ох, як хочеться Яношу їсти, сил немає!

Увійшли вони ще в одне село. Ідуть вулицею. По боках — хати, а на них стирчать димарі, мов вартові. Зрадів Янош! Та, мабуть, рано ще було радіти: димарі стирчать, а диму над ними нема. Всі вже пообідали. Зрозумів бідаха Янош, що піде він звідси, облизня впіймавши.

Сумний ішов він селом, навіть на перехожих не дивився. Раптом на базарному майдані побачив Янош віз із вишнями.

— Батьку, батьку! — загукав він. — Подивись-но, вишні! Адже гріш у тебе є?

— Є, — сказав батько і підійшов до воза.

Зрадів Янош, коли за гріш насипали їм цілу хустку ягід. Та рано ще було радіти: батько зав’язав хустку вузликом і пішов далі.

Поплентався за батьком і Янош. Жде не діждеться, коли посідають вони під деревом, у затишку, та досхочу наїдяться вишеньок. А батько мовчить і йде далі.

От зійшли вони зі шляху. Пішли чистим полем: навкруги трава й квіти.

Ішов-ішов Янош за батьком, раптом бачить: упала вишенька на траву, лежить у зеленій траві, виблискує. Янош нагнувся, схопив вишеньку — і до рота. Ой, до чого ж добра! Соковита, м’ясиста, запашна!

Дивиться — знову вишенька упала на траву. Знову нагнувся Янош, підняв її й з’їв.

А старий іде-йде мовчки та ненароком і кине з хустки крізь дірочку вишеньку на траву. Одну загубить, другу, третю...

Янош усі ягоди з’їв. Трохи перебив голод. Тоді батько озирнувсь на нього та й каже:

— Бачиш, синку, тобі ліньки було раз нагнутися за підковою, а довелося дев’яносто дев’ять разів нагинатися, вклоняючись кожній вишеньці.

Отак воно завжди буває з ледарями.З угорського фольклору

Виконай завдання.

І. Завдання 1–6 з вибором однієї правильної відповіді

1. Визнач жанр прочитаного твору.

А легенда

Б міф

В оповідання
2. У якому реченні описано пригоду (подію), що сталася з Яношем наприкінці його подорожі з батьком?

А “Дивиться — знову вишенька упала на траву. Знову нагнувся Янош, підняв її й з’їв”.

Б “Янош то на небо гляне, то навкруги роззирнеться — чи нема поблизу села або якої корчми”.

В “Сумний ішов він селом, навіть на перехожих не дивився”.
3. Яке прислів’я найточніше передає основну думку твору?

А Хочеться їсти, та не хочеться лізти

Б Як до діла, то й спина заболіла

В Аби руки і охота, буде зроблена робота
4. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає краще зрозуміти, чому Янош не підняв підкову.

А “Уже й полудень настав, і обідати давно пора”.

Б “Підняв би її… та от біда — нагинатися ліньки”.

В “Сумний ішов він селом, навіть на перехожих не дивився”.
5. Які вислови у тексті допомагають глибше зрозуміти (краще уявити) характер Яноша?

А “…не полінувався — нагнувся, підкову підняв і заховав собі за пазуху...”

Б “…Цілісінький день лежить, з боку на бік перекидається…”

В “…Ох, як їсти хочеться Яношу, сил немає!..”
6. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає визначити позитивний вчинок батька.

А “Батько зав’язав хустку вузликом і пішов далі”.

Б “А батько мовчить і йде...”

В “А старий… ненароком і кине з хустки крізь дірочку вишеньку на траву”.

ІІ. Завдання 7 на встановлення правильної послідовності

7. Розташуй пункти плану твору в правильній послідовності.


1
2
3
4
5
6
7
8А Подорож батька й Яноша.

Б Яношу хочеться їсти.

В Як батько провчив Яноша-ледаря.

Г Очікування Яноша.

Ґ Янош-лежень.

Д Батько продав крамареві підкову.

Е Батько купив вишні.

Є Підкова на дорозі.
ІІІ. Завдання 8 на встановлення відповідності

8. Установи відповідність між героями твору і їхніми висловлюваннями.


А
Б
ВА батько

Б Янош

В крамар

1. “Ваша підкова коштує цілий гріш!”

2. “Ходім… подивимось, що на білому світі робиться”.

3. “Подивись-но, вишні! Адже гріш у тебе є?”


ІV. Відкриті завдання 9–11 з короткою відповіддю

9. Продовж речення.

Батько ніби ненароком кидав з хустки крізь дірочку вишеньку на траву, тому що _______________________________________________________.


10. Запропонуй власний заголовок твору. Запиши його.

____________________________________________________________________
11. Вибери з тексту вислів, у якому конкретизують слово димар шляхом його порівняння з іншим предметом, і запиши його.

___________________________________________________________________
V. Відкрите завдання 12 з розгорнутою відповіддю
12. Знайди у творі епізод, який, на твою думку, потребує детальнішого опису. Доповни його.

____________________________________________________________________

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет