Мамандығы 6N 0203- тарихжүктеу 0.95 Mb.
бет1/6
Дата14.01.2018
өлшемі0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Философия кафедрасы

Әлеуметтік танымның әдіснамасы

Пәннің оқу-әдістемелік кешені
Мамандығы 6N 0203- Тарих

Қостанай ,2013


Құрастырушы:ф.ғ.д.,профессор Колдыбаев С.А.


Философия кафедрасының отырысында қарастырылды және ұсынылды «_____25.06. 2013 ____№ 23хаттама

Философия кафедрасының меңгерушісі ________ проф.Колдыбаев С.А.


Гуманитарлық-әлеуметтік факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды

« 24. 06. 2013 ж. № 6 хаттама


Әдістемелік кеңестің төрайымы С.Турежанова

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі«А. Байтұрсынов атындағы

Қостанай

мемлекеттік

университеті» РМҚК


Гуманитарлық-әлеуметтік

факультет


Бекітемін
Оқу жұмысы және жаңа технологиялар жөніндегі проректоры

___________________Ф.Майер

_____._________2013 ж.

Философия кафедрасы
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

пән Әлеуметтік таным әдіснамасы

мамандығы 6N0203- Тарих

күндізгі оқу нысаны


ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша/ профильдік бағыт бойынша


Семестр
Барлық кредиттер(с)
Дәрестер

10сағ.

МОӨЖ
Практикалық

20сағ.

МӨЖ
Емтихан

2Қостанай, 2013


Оқу жұмыс бағдарламасын ф.ғ.д.,профессор Колдыбаев С.А.құрастырған .
18 . 07. 2013 г. ______________________С.А.Колдыбаев

Философия кафедрасының отырысында қаралған және ұсынылған.


25.06.2013 ,№ 12 хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________ С.Колдыбаев


Гуманитарлық-әлеуметтік факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған

25.09 . 2013ж.,хаттама № 10


Әдістемелік кеңестің төрайымы) _____________ С.Турежанова

Пән туралы мәлімет. Әлеуметтік таным әдіснамасы

Пән атауы: Әлеуметтік таным әдіснамасы.

Сабақтың өткізілу орны мен уақыты: Сабақ кестеге сәйкес ҚМУ 1 корпусында өткізіледі.

Консультация уақыты: кестеге СЖТӘ ауд. және кафедрадағы консультациялық графикке (СЖТӘ) сәйкес.  1. Пән пререквизиті

Бұл пәнді меңгеру үшін білім, дағдылық, философияның бастапқы курсын зерттегенде алған білім, сонымен қатар негізгі профильдік пән жаратылыстану-ғылыми және әлеуметтік - гуманитарлық айналымның негізгі жағдайларымен таныс болу

  1. Пән постреквизиті

«Әлеуметтік таным әдіснамасы» курсын меңгеру алдағы уақытта белгілі бір ғылыми – теориялық пәндерді меңгеруге септігін тигізеді.

  1. Пәннің қысқаша аңықтамасы

Әлеуметтік танымның әдіснамасы пәні магистрант үшін әдіснамалық негіз бен заманауи ғылымның мәселелерін, әдіс теориясын қолдануға, оны арнайы қағидат ретінде, ғылыми қызмет әдістерін ұғынуға мүмкіндік береді

Ол ғылымның логика мен әдіснамасын, ғылыми – зерттеу жұмыстың әдіснамалық мәдениетің түсінуге жол береді. Ғылымның әдіснамасы кез келген ғылыми зерттеудің бастамасы және осы тарапта болашақ ғылыми және ғылыми - педагогикалық кадр дайындауда маңызы зор.4 Пәннің мақсаты мен міндеті

Мақсаты: Магистранттарға әлеуметтік таңым әдіснамасы жөнінде білім беріп, негізгі мектептерде ғылыми білімін дамыту, ғылыми зерттеу жұмыстарында практикалық қасиеттерді баулу.

5Пәннің міндеті:

  • Әлеуметтік таным әдіснамасы толық немесе жеке ғылыми кешенді білім беру, толық ғылымның образі жөнінде ойдың қалыптастыру мақсатында.

  • Әлеуметтік таңым әдіснамасы туралы магистранттар білімін жеке арнайы ғылыми пән ретінде ұлғайту, яғни оның оның әлеуметтік мәдениеттің бір бөлігі ретінде, қоғамның әлеуметтік және рухани ғылымның ұғынуы, практикалық ғылыми – зерттеу қызметінің ғылыми білімнің көзқарасын қалыптастыру

  • Ғылыми қызметтің көп функционалдық және көп факторлық мінезін ашу, әр түрлі аспектілер мен контекстін өзінің: тарихи, аксиологиялық, логикалық, әлеуметтік, психологиялық, институциялық зерттеуің талдау.

  • Қоғамдық сананы қалыптпстыратын әлеуметтік институт , өндіріс күші,білім ретінде әлеуметтік таңым негізінің әдіснамасын ашып көрсету.


6 Пәннің мазмұны

6.1 Дәрістік сабақтар


№ п/п

Тақырып атауы

Тақырыптың мазмұны

Сағаттар саны

ғ/п

проф

1.

Қоғам, мәдениет, тарих пен адам туралы ғылымдардың пайда болуы


Философия ғылыми білімнің интегральдық формасы ретінде. СГН феномені және оның өркениеттік маңызы. Әлеуметтік ғылымның

посткеңестік кеңістігіндегі орны2

2

2.

Әлеуметтік – гуманитарлық таңымның объекті мен пәнінің ерекшелігі.

Әлеуметтік гуманитарлық таным субьекті.
ӘГТ ерекшелігі. ӘГТ теориясы. Табиғат пен қоғам жөніндегі ғылым ұқсастығы мен ерекшелігі. Қоғам мен адам ерекшелігі. ӘГТ субъектісінің ерекшелігі.

2

2

3.

Құндылық табиғаты және оның әлеуметтік – гуманитарлық танымдағы ролі. Өмір қоғам мен мәдениет ғылым сатысы ретінде.
Аксиология ағымында. Іш күйінің ғылымдағы құны. Генезис пен құндылық статусы. Құндылық пен Ақиқат. Құңдылық пен норма.Құндылық пен идеал . Ценностное сознание в эпоху Постмодерн дәуіріндегі іш күйінің құндылығы. Өмір түсінігінің әлеуметтік пен гуманитарлық мәні (А. Бергсон, В.Дильтен, философиялық антропология). Болмыстың өлі және тірі зонасы. Экзистенция, экзистенциалдар. Ойын, махаббат, үй, бостандық , қорқыныш экзистенциалдық болмыстың тұлғасы.

2

2

4.

Уақыт, әлеуметтік гуманитарлық танымның кеңістігі

Әлеуметтік және мәдени – тарихи уақыт. Объективтік және субьективтік уақыт. Кеңістік пен уақыттың «сырттай» және заманауи санаттарын қайта ойлап ойын өзгерту

(М.М. Бахтин).2

2

5.

Комуникативтілік қоғам мен мәдениет туралы ғылым. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдарда шыңайылық мәселесі

Араласу және коммуникация : бірлік пен араздық. Қарым қатынас жүйесі Мен-Мен, Мен-СЕН, МЕН-БІЗ, МЕН-ОЛАР. ӘГТ іш күйімен манипуляциялау.

Тиісті ақиқат пен барының ақиқаты.

ӘГТ практикалық қолданысының ақиқат мәселелері.

ӘГТ – дағы релятивизм, психологизм, историзм .2

2Сағаттар саны

10

10


6.2 Тәжірибелік сабақтар


№ п/п

Тақырып атауы

Практикалық сабақтың мазмұны

Сағ.саны.

ғ/п

проф

1.

Гуманитарлық әлеуметтік циклдің қоғам, мәдениет, тарих пен адам туралы ғылымдардың пайда болуындағы мәселелерҚоғам, мәдениет, тарих пен адам туралы сабақтан тыс біліп келу. Әлеуметтік – гуманитарлық жиілігінің пәнінің ғылыми қалыптасуы. Қазақстандағы әлеуметтік танымның және әлеуметтік әдіснаманың жаңа парадигмасы.


2

2

2.

Гуманитарлық – әлеуметтік танымның обьектісі мен пәнінің мәселелері


Жаңа мәселелер жиыны: гноселогиялық реманитизм, эпистемологиялық редукционизм, гносеологиялық унитаризм. Бастапқы констант түсінігі (ФСК).

ӘГТ математикалық компьютерлік үлгілердің қолдану мүмкіндігі

4

4

3.

Гуманитарлық әлеуметтік танымның субъектісі

Бостандық пен рациональдық

Парадоксальдық рациональділік.

Билік пен білімнің контаминациясы


4

4

4.

Гуманитарлық әлеуметтік танымдағы құндықтың табиғаты және олардың рөліМәдени бірігу түсінігі:К.Г. Юнг, Е.А. Мамгур

К.Поппердің «гуманитарлық ғылым логикасы» көзқарасы

Т.Кунаның Дж.Холтонның тематикалық анализы.Парадигма үлгілері


4

4

5.

Өмір – қоғам мен мәдениет ғылымының сатысы ретінде


1. Биологиялық маңызынан тыс өмір түсінігі

2. Тарих – өмір сүргендігін көрсететін ерекшелік

3. Тұтыну табиғаты


2

2

6.

Әлеуметтік – гуманитарлық білімнің кеңістік -уақытша

Параметрі.
1. Объективтік и субъективтік уақыт

2. Жаңаеврепейлік рациональділік пен уақыт мәселесінің негізі

3. Белгілі бір бірліктің кеңістік – уақытша хронотопы түсінігінің кіріспесі


2

2

7.

Гуманитарлық – әлеуметтік танымның шынайылығы мәселесі


1. Конвенцияның кіріспесі үшін ғалымның моральдық жауапкершілігі

2. ӘГТ дағы рациональдық, объективтік, шыңайылық

3.Өтірік пен дезинформация орны ғылымда .


2

2Сағаттар саны

20

20


6.3 Лабораториялық сабақтар (оқу жоспарымен қарастырылмаған)

7 Магистранттың өздік жұмысы

7.1 Магистранттың оқытушымен өздік жұмысы


№ п/п

Тақырып атауы

МОӨЖ

Сағ- тар саны

ғ/п

проф

1.

«Қоғам, мәдениет, тарих пен адам туралы ғылымның пайда болуы

Баяндама тыңдау

1

1

2.

Әлеуметтік – гуманитарлық танымның обьектісі.

Әлеуметтік – гуманитарлық танымның субъектісіТақырыпты талқылау

6

6

3.

Құндылық табиғаты және оның әлеуметтік – гуманитарлық танымдағы ролі. Өмір қоғам мен мәдениет ғылым сатысы ретінде.


Рефераттарды тыңдау

6

6

4.

Уақыт, әлеуметтік

гуманитарлық танымның кеңістігіБаяндамаларды тыңдау

6

6

5.

Комуникативтілік қоғам мен мәдениет туралы ғылым. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдарда шыңайылық мәселесі

Тақырыпты талқылау

6

6МОӨЖ бойынша сағ саны ауд.

30

30


МОӨЖ жалпы саны

30

30
7.2 МӨЖ тапсырмалары


№ п/п

Тақырыбы ,тапсырмасы ,

жұмыс түріСағ-тар саны

Әдебиет

Есеп беру түрі

Тапсыру уақыты жетілік

н/п

проф

1

« Қоғам, мәдениет, тарих пен адам туралы ғылымның пайда болуы» атты тақырыбына баяндама

10


10


1,4,5,10,13

Ауд. МӨЖ баяндама

2

2

«Уақыт, әлеуметтік гуманитарлық танымның кеңістігі» тақырыбына баяндама дайындап келу10

10

1,2,5,9,11

Ауд. МӨЖ баяндама

4

3

«Әлеуметтік – гуманитарлық танымның обьектісінің ерекшелігі. Әлеуметтік – гуманитарлық танымның субъектісі» тақырыбын зерттеп келу.10


10


1,3,5,10,11

Дәптерге конспект

6

4

« Комуникативтілік қоғам мен мәдениет туралы ғылым. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдарда шыңайылық мәселесі» тақырыбын зерттеп келу


10


10

1,3,5,10,11

Дәптерге конспект

8

5

Реферат (3)

10


10


1,4,5,9,11,12
1,3,5,7,9,10,11,13

МӨЖ бойынша басқа да жұмыстар түрлері
Дәрістік саб-ға дайындық (05 х саб.саны.)

10


10


Тәжірибелік саб-ға дайындық (05 х саб.саны .)

10


10


Бақылау іс шараларына (1сағ х тексеру түрі)

10


10

Шептік бақылауға.дайындық (2 сағат х 1РК)

10


10


Барлық МӨЖ сағ.

90


90
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет