Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралыжүктеу 3.04 Mb.
бет12/19
Дата07.05.2019
өлшемі3.04 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Толтырылған күні_____________________________________________

 

Үлгі конкурстық құжаттамаға

6-қосымша

 

Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші жұмыстарды сатып алу кезінде толтырады)

 

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы мен ұйымдық-құқықтық нысаны:

__________________________________________________________________

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нөмірі және мемлекеттік тіркелген жері:

__________________________________________________________________

Орналасқан жері:

__________________________________________________________________

Жұмыстардың осы түрін орындауға арналған лицензияның №

__________________________________________________________________

(лицензияның көшірмесін қоса беру қажет)

2. Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде орындаған жұмыстарының жыл сайынғы көлемі (ол бар болған кезде), теңгемен

__________________________________________________________________

 


Объектілердің атауы мен

орналасқан жері

Тапсырыс берушілердің атауы

мен олардың телефондарының

нөмірлері

Жұмыстардың түрлерімен

объектілердің аяқталу жылы

Шарттың құны, теңге

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Жұмыстарды орындау үшін әлеуетті өнім берушіде мынадай жабдықтар (тетіктер, машиналар) бірлігінің болуының елеулі мәні бар, растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып. Әлеуетті өнім беруші төмендегі кестеде санамаланған барлық сұрақтарға жауап беруге тиіс:

Жабдықтардың (тетіктердің, машиналардың) түрі

Моделімен

шығарылған жылы

Қолда бар

бірліктердің саны

Жай-күйі (жаңа, жақсы, нашар) және пайдалануға жіберудің аяқталу мерзімі

Жекеменшік, жалға

алынған (кімнен), сатып алынады (кімнен)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты іске асыру үшін негізгі әкімшілік және желілік қызметтерге ұсынылатын қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі.

Лауазымы, Т.А.Ә.

Жұмыс стажы

жыл)

Ұқсас объектілердегі

жұмыс тәжірибесі (жыл)

Ұйымның басшысы

 

 

Бас инженер

 

 

Учаске бастығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшірмесін қоса беру қажет.

____________________________________________________

6. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет

_________________________________________________________________.

7. Жұмыстардың ұсынылып отырған әдістері мен кестесі (қоса беру қажет).

8. Әлеуетті өнім берушіде мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сертификатталған менеджмент жүйесінің болуы не болмауы туралы мәліметтер

__________________________________________________________________

(сертификаттардың нөмірлері мен қолданылу мерзімдерін, сондай-ақ тиісті сертификаттар беруді жүзеге асырған ұйымдардың атауын көрсету қажет)

 

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.

Қолы______________________________

 

Үлгі конкурстық құжаттамаға

7-қосымша

 

Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтырады)

 

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы мен ұйымдық-құқықтық нысаны:

__________________________________________________________________

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нөмірі және мемлекеттік тіркелген жері:

__________________________________________________________________

Орналасқан жері:

__________________________________________________________________

Қызметтердің осы түрін көрсетуге арналған лицензияның №

__________________________________________________________________

(лицензияның көшірмесін қоса беру қажет)

 

2. Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас көрсеткен қызметтердің жыл сайынғы көлемі, теңгемен

__________________________________________________________________

 

Көрсетілген қызметтердің

атауы

Тапсырыс берушілердің

атауы мен олардың

телефондарының нөмірлері

Қызметтер

көрсетілген

орын мен күн

Шарттың құны, теңге

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Қызметтер көрсету үшін әлеуетті өнім берушіде мынадай жабдықтар (тетіктер, машиналар) бірлігінің болуының елеулі мәні бар. Әлеуетті өнім беруші төмендегі кестеде санамаланған барлық сұрақтарға жауап беруге тиіс:

Жабдықтардың

(тетіктердің,

машиналардың) түрі

Моделімен шығарылған

жылы

Қолда бар бірліктердің саны

Жай-күйі (жаңа, жақсы,

нашар) және пайдалануға жіберудің аяқталу мерзімі

Жекеменшік, жалға

алынған (кімнен), сатып

алынады (кімнен)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Өнім беруші ұйым қызметкерлерінің біліктілігі мен тәжірибесі*.

Р/сМамандықтар-

дың тізбесі

Саны

Осы конкурста сатып

алынатын қызметтер

көрсету саласындағы

жұмыс стажы

Білімі туралы дипломы,

куәлігі және басқада

құжаттары бойынша

біліктілігі (мамандығы)

Санаты, разряды,

мамандығы бойынша

сыныбы

Атқаратын-

лауазымы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Барлығы______________адам

* әлеуетті өнім беруші осы конкурс (лот) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті деп санайтын қызметкерлер көрсетіледі.

5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшірмесін қоса беру қажет.

____________________________________________

6. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет

_________________________________________________________________.

7. Жұмыстардың ұсынылып отырған әдістері мен кестесі (қоса беру қажет)

8. Әлеуетті өнім берушіде мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сертификатталған менеджмент жүйесінің болуы не болмауы туралы мәліметтер

__________________________________________________________________

(сертификаттардың нөмірлері мен қолданылу мерзімдерін, сондай-ақ тиісті сертификаттар беруді жүзеге асырған ұйымдардың атауын көрсету қажет)

 

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.

Қолы____________________

 

Үлгі конкурстық құжаттамаға

8-қосымша

 

Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші тауарларды сатып алу кезінде толтырады)

 

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы мен ұйымдық-құқықтық нысаны

__________________________________________________________________

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нөмірі және мемлекеттік тіркелген жері:

__________________________________________________________________

Осы конкурста мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын тауарды өндіруге, сақтауға, сатуға және онымен басқа да операцияларға берілген лицензияның және/немесе басқа да растайтын құжаттардың №

__________________________________________________________________

(көшірмелерін қоса беру қажет)

2. Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде ұсынған (өндірген, конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың жыл сайынғы көлемі, теңгемен

Тауардың атауы

Тапсырыс берушілердің

атауы мен олардың телефондарының нөмірлері

Тауарды беру орны мен күні

Шарттың құны, теңге

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Тауар сәйкес келетін Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының тізбесі:

Р/сТауардың атауы

ҚР стандартының атауы мен

тауардың сәйкестігін

растайтын құжаттың

деректемелері

  

  

  

  

  

  

4. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшірмесін қоса беру қажет.

________________________________________

5. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет

__________________________________________.

6. Берудің ұсынылатын кестесі (қоса беру қажет).

7. Әлеуетті өнім берушіде мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес сертификатталған менеджмент жүйесінің болуы не болмауы туралы мәліметтер

__________________________________________________________________

(сертификаттардың нөмірлері мен қолдану мерзімдерін, сондай-ақ тиісті сертификаттарды беруді жүзеге асырған ұйымдардың атауын көрсету қажет)

 

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.

Қолы___________________________

 

Үлгі конкурстық құжаттамаға

9-қосымша

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет