Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы


-тармағының 1) тармақшасынажүктеу 3.04 Mb.
бет7/19
Дата07.05.2019
өлшемі3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
227-тармағының 1) тармақшасына немесе 229-тармағына сәйкес пайдаланушының атын және паролін тиісінше тоқтата тұруға немесе кері қайтарып алуға бастамашылық жасайды.

226. Осы Ереженің 210 немесе 216-тармақтарына сәйкес ұсынылған құжаттардағы мәліметтер өзгерген жағдайда тапсырыс беруші, электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы немесе әлеуетті өнім беруші Орталықты өзгерістер туралы дереу хабардар етеді.

227. Орталық мынадай жағдайларда:

1) осы Ереженің 225-тармағында көзделген жағдайларда тапсырыс берушінің, электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының немесе әлеуетті өнім берушінің талабы бойынша;

2) конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы құжаттарды ұсынбаған жағдайда осы Ереженің 248-тармағының 1) тармақшасына сәйкес тапсырыс беруші Орталыққа өтініш жасағанда; Орталық осы өтінішті алған кезде тиісті әлеуетті өнім берушіні пайдаланушының атын және парольді қолдануды тоқтатады;3) осы Ереженің 248-тармағының 2) тармақшасына сәйкес электрондық мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы шарт жасасуды қамтамасыз ету сомасын төлемеген жағдайда тапсырыс беруші өтініш жасағанда; Орталық осы өтінішті алған кезде тиісті әлеуетті өнім берушіні пайдаланушының атын және парольді қолдануды тоқтатады;

4) осы Ереженің 210 және 216-тармақтарына сәйкес ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің толық болмауы немесе дұрыс болмауы анықталғанда пайдаланушының атын және парольді қолдануды тоқтатады.

228. Орталық мынадай жағдайларда:1) егер пайдаланушының атын және парольді қолдануды тапсырыс берушінің, электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының немесе әлеуетті өнім берушінің талабы бойынша тоқтатылған болса, осы тұлғаның талабы бойынша;

2) осы Ереженің 227-тармағының 2), 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда тоқтатылған күннен бастап он сегіз ай өткеннен соң;

3) осы Ереженің 227-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайларда тапсырыс беруші, электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы немесе әлеуетті өнім беруші мәліметтердің толық болмауын немесе дұрыс болмауын жойғанда пайдаланушының атын және парольді қолдануды жаңартады.

229. Орталық тапсырыс берушінің, электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының немесе әлеуетті өнім берушінің пайдаланушы атын және паролін тиісінше тапсырыс берушінің, электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының немесе әлеуетті өнім берушінің талабы бойынша кері қайтарады.

230. Орталық тапсырыс берушінің, электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының немесе әлеуетті өнім берушінің талабын алған немесе Ережеге сәйкес кері қайтарып алу, қолданысын тоқтата тұру немесе жаңарту туралы шешім қабылданған жұмыс күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей пайдаланушының атын және парольді қайтарып алуды, қолданысын тоқтата тұруды немесе жаңартуды жүзеге асырады.

231. Тапсырыс берушінің, электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының немесе әлеуетті өнім берушінің пайдаланушы аты және паролі осы Ереженің 229-тармағына сәйкес кері қайтарып алынған жағдайда, ал әлеуетті өнім берушінің пайдаланушы аты және паролі алдындағы жағдайда және тіркеу шартының қолданысы тоқтатылған кезде өз қолданысын тоқтатады. 

 

Алдағы қаржы жылына арналған мемлекеттіксатып алудың жылдық жоспарын Жүйеге орналастыру

 

232. Тапсырыс беруші тиісті қаржы жылына арналған мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (бұдан әрі - сатып алу жоспары) қол қоятын тапсырыс берушінің бірінші басшысының және мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді ұсынуға жауапты қызметкердің электрондық цифрлық қолтаңбаларының ашық кілттерін Жүйеге енгізеді.

233. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен сатып алу жоспарын бекіткеннен кейін бес жұмыс күні ішінде оны Жүйеге енгізеді.

234. Сатып алу жоспарына өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда Жүйеге орналастырылған сатып алу жоспарына тиісті өзгерістер мен (немесе) толықтырулар Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде енгізіледі.

 

 

Электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу 

235. Ашық конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы Ережеде белгіленген тәртіппен конкурстық комиссияны құрады.

236. Электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Жүйеге электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшысының, конкурстық комиссия мүшелерінің, конкурстық комиссия хатшысының электрондық цифрлық қолтаңбаларының ашық кілттерін енгізеді.

237. Конкурстық комиссияның хатшысы осы Ережеде белгіленген мерзімде Жүйеге ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыруларды және баға ұсыныстарына сұрау салуды енгізеді.

238. Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру және баға ұсыныстарына сұрау салу автоматты түрде веб-сайтқа орналастырылады.

239. Қайталама мемлекеттік сатып алуды өткізу жағдайларын қоспағанда, ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыруға және баға ұсыныстарына сұрау салуға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

240. Жүйе басқа ақпараттық жүйелерге және/немесе мемлекеттік дерекқорларына жүгіну арқылы Жүйеге тіркелген әлеуетті өнім беруші туралы мынадай мәліметтердің:1) әлеуетті өнім беруші - заңды тұлғаның әділет органдарында мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтердің;

2) әлеуетті өнім берушіде конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың басталу күніне дейінгі үш айдан көбірек мерзім үшін салықтық берешегінің және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегінің болмауы туралы мәліметтердің болуын айқындайды.

241. Жүйенің басқа ақпараттық жүйелерге жүгінуі нәтижелері бойынша олар туралы осы Ереженің 240-тармағында көрсетілген мәліметтер болмаған әлеуетті өнім берушілер электрондық мемлекеттік сатып алуға жіберілмейді.Егер әлеуетті өнім берушіде конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың басталу күніне дейінгі үш айдан көбірек мерзім үшін салықтық берешегі және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегі болған жағдайда, осындай әлеуетті өнім беруші конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға жіберілмейді.

242. Электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер осы Ережеде белгіленген тәртіппен және мерзімде Жүйеге өздерінің конкурсқа қатысуға өтінімдерін, конкурстық баға ұсыныстарын немесе баға ұсыныстарын Жүйе пайдаланатын форматтарда енгізеді.Әлеуетті өнім беруші конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысқан кезде конкурстық өтінімді қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету осы Ережеде белгіленген тәртіппен енгізіледі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысқан кезде ол мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын төлеуге міндеттеме алады. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім беруші ұсынған бағадан кейінгі ең төмен баға болып табылатын әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы сомасының бес пайызын құрайды.

243. Ашық конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы болып конкурстық баға ұсынысы ең төмен деп танылған әлеуетті өнім беруші танылады.Баға ұсынысына сұрау салу тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы болып ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші танылады. Баға ұсыныстарын салыстыруды Жүйе автоматты түрде жүргізеді.

244. Электрондық мемлекеттік сатып алу аяқталғаннан кейін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ашық конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алу қорытындыларының тиісті хаттамасын немесе баға ұсынысына сұрау салу қорытындылары туралы ақпаратты дереу Жүйеге енгізеді.

245. Жүйе электрондық мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы енгізілген ақпаратты автоматты түрде веб-сайтқа орналастырады.

246. Ашық конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы болып айқындалған әлеуетті өнім беруші электрондық мемлекеттік сатып алудың қорытындылары шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада санамаланған біліктілік талаптарына сәйкес келетінін растайтын құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариалды расталған көшірмелерін ұсынады.

247. Электрондық мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша тапсырыс беруші жеңімпазбен осы Ережеге сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

248. Электрондық мемлекеттік сатып алу Жүйе арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес, сондай-ақ мынадай жағдайларда өтпеді деп танылады:

1) конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы осы Ереженің 246-тармағына сәйкес тұтастай алғанда немесе қандай да бір лот бойынша құжаттарды ұсынбаған кезде. Осы фактіні анықтаған адамдар тиісті әлеуетті өнім берушінің пайдаланушы атын және паролін қолдануды тоқтата тұру үшін жазбаша нысанда Орталықты хабардар етеді;

2) баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы тапсырыс берушімен электрондық мемлекеттік сатып алу туралы шартты өнім беруші жеңімпаз болып айқындалған талаптармен жасасудан бас тартқан кезде соңғысы тапсырыс берушіге электрондық мемлекеттік сатып алу аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде шарт жасасуды қамтамасыз ету сомасын төлейді. Тапсырыс берушіге шарт жасасуды қамтамасыз ету сомасын белгіленген мерзімде төлемеген кезде тапсырыс беруші бұл туралы тиісті әлеуетті өнім берушінің пайдаланушы атын және паролін қолдануды тоқтата тұру үшін Орталықты хабардар етуге тиіс.

Қайталама электрондық мемлекеттік сатып алуды өтпеді деп таныған жағдайда электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы мемлекеттік сатып алуды Жүйені пайдаланбай, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асыра алады.

 

 

9. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі 

Жалпы ережелер

 

249. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібін (бұдан әрі - ерекше тәртіп) жедел басқару құқығындағы мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер және мемлекеттік кәсіпорындар болып табылатын тапсырыс берушілер қолданады.

250. Арнайы тәртіпті қолдана отырып мемлекеттік сатып алу, біліктілік талаптарын белгілейтін, сондай-ақ Заңда көзделген мемлекеттік сатып алуды өткізудің рәсімдері мен мерзімдерін регламенттейтін нормаларды қоспағанда, Заңға сәйкес жүзеге асырылады. 

 

Қорғаныстың, құқылық тәртіп пен ұлттық қауіпсіздіктің қажеттілігін, құпиялылық режимінің сақталуын, сондай-ақҚазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілеті кепілдігін қамтамасыз ету үшін тауарларды,

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі

 

251. Ерекше тәртіпті қолдана отырып мемлекеттік сатып алу құпиялылық режимін сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілеті кепілдігін қамтамасыз ететін мемлекеттік сатып алуды өткізудің ерекше шарттарын белгілеу талап етілетін қорғаныстың, құқылық тәртіп пен ұлттық қауіпсіздіктің қажеттілігін қамтамасыз ету үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайда жүзеге асырылады. Бұл ретте мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы», «Мемлекеттік қорғаныс тапсырысы туралы», «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

252. Қорғаныстың, құқылық тәртіп пен ұлттық қауіпсіздіктің қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сатып алу жабық конкурс тәсілімен мынадай жағдайларда жүзеге асырылады, егер:1) тауарлар, жұмыстар және қызметтер көрсету олардың күрделі немесе мамандандырылған сипатта болуы себебінен әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға алдын ала мәлім шектеулі санында болғанда;

2) жүзеге асыру барысында мемлекеттік құпияларды қорғау талап етілетін әскери, экономикалық, ғылыми-техникалық, сыртқы экономикалық, сыртқы саяси, барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметі саласындағы тауарлар, жұмыстар және қызметтер көрсету сатып алынғанда;

3) қару-жарақ, әскери техника, бактериялық немесе медициналық қорғау құралдары, қару-жарақты, әскери техниканы және олардың үлгілерін жасау немесе жаңғырту жөніндегі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, қару-жарақты, әскери техниканы, оқ-дәрілер мен бактериялық немесе медициналық қорғау құралдарын өндіру, жеткізу, жөндеу, кәдеге жарату және жою жөніндегі қызметтер көрсету және қорғаныс қабілетін, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған өзге де өнімдер сатып алынғанда.

Осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларына сәйкес сатып алуды жүзеге асырған кезде конкурсқа қатысу құқығына мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді пайдалана отырып жұмыс істеуге Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның органдары белгіленген тәртіппен беретін рұқсаты бар әлеуетті өнім берушілер ғана ие болады, бұл ретте конкурсқа қатысатын әлеуетті өнім берушілердің тізбесі Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісіледі.

253. Конкурс өткізу туралы хабарлама жіберілетін әлеуетті өнім берушілердің тізімін тапсырыс берушінің басшысы не оны алмастыратын тұлға бекітеді.

254. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жоспарланатын номенклатурасын тапсырыс беруші Заңның 5-бабында белгіленген тәртіппен жыл сайын әзірлейді және бекітеді.

255. Осы тарауға сәйкес сатып алуды жүзеге асырудың заңдылығына жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылардың және тапсырыс берушілердің бірінші басшыларына (және олардың құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына) жүктеледі.

256. Осы тараумен реттелмеген жағдайларда тапсырыс берушілер, мемлекеттік сатып алу жөніндегі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар және конкурстық комиссиялардың мүшелері Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын басшылыққа алады.

257. Қорғаныстың, құқылық тәртіп пен ұлттық қауіпсіздіктің қажеттілігін қамтамасыз ету үшін тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер халықаралық қаржы институттары (Дүниежүзілік Банк, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі, Азия Даму Банкі, Ислам Даму Банкі, Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі) беретін қарыздардың қаражаты есебінен сатып алынатын жағдайларда, егер бұл қарыз берудің міндетті шарты болып табылса, сатып алу кредит берушінің рәсімдері бойынша жүргізілуі мүмкін. 

 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінде көзделген дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағыбұйымдарды және амбулаториялық, дәрілік қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды

жүзеге асырудың ерекше тәртібі

 

Дәрілік заттарды сатып алудың ерекшеліктері

 

258. Конкурстық құжаттамада осы Ереженің 22-тармағында көрсетілген мәліметтер болуға тиіс, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының қарауына байланысты сатып алынатын дәрілік заттардың сапалық сипаттамаларында мынадай талаптар көрсетіле алады:

1) жеткізу сәтіндегі әрбір лот бойынша жеке-жеке қалған жарамдылық мерзімі;

2) дәрілік заттар халықаралық стандарттарға сәйкес шарттарда өндірілуге тиіс;

3) дәрілік заттардың өзіне ғана тән дәрілік заттар үшін клиникалық тиімділігі туралы деректері немесе жаңадан өндірілген дәрілік заттар үшін биобаламалығы туралы деректері (бұл талап мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының қалауы бойынша белгіленеді) болуға тиіс.

259. Заңды тұлға болып табылатын, конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінде осы Ереженің 50-62-тармақтарында санамаланған мәліметтер, сондай-ақ мыналар болуға тиіс:1) Үлгі конкурстық құжаттамаға 13-қосымшаға сәйкес ұсынылған, ілеспе қызметтердің құнын қоса алғанда, берілетін дәрілік заттардың түпкі бағасын құрайтын, әлеуетті өнім берушінің барлық нақты шығындары қамтылуға тиіс әлеуетті өнім беруші ұсынған баға кестесі;

2) мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері берген дәрілік заттарды сақтау мен тасымалдау үшін жағдайдың болуын, қажет болған кезде мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары бір жылдың ішінде берген «суықтық тізбегінің» болуын тексеру актісі;

3) дәрілік заттарды өндірушімен өнімді (дәрілік заттардың тізбесін көрсете отырып) Қазақстан Республикасының аумағында сатуға арналған шарттың нотариалды куәландырылған көшірмесі.

260. Әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу өткізілетін соманың бір жүз пайызға тең мөлшерде Қазақстан Республикасының бір немесе бірнеше резидент банктерінің банк кепілдігі түрінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуге ұсыну арқылы төлем қабілеті туралы жалпы біліктілік талаптарына сәйкестігін растауға тиіс. 

 

Амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөніндегікөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру

және өткізу ерекшеліктері

 

261. Амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың тапсырыс берушілері мен ұйымдастырушылары облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары болып табылады.

262. Жыл басынан бастап амбулаториялық ауруларды үздіксіз қамтамасыз ету үшін амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша конкурс алдыңғы жылы келесі жылға арналған бюджетті бекіткеннен кейін өткізіледі.

263. Амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу дәрілік заттарды бөлшек саудада сатуға байланысты фармацевтикалық бөлшек сауда қызметін жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғалардан жүзеге асырылады.

264. Республикалық бюджеттік бағдарламалар шеңберінде орталықтандырылып сатып алынған, диабетпен және онкологиялық аурулармен ауыратын амбулаториялық ауруларды дәрілік заттармен қамтамасыз ету үшін амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер (дәрілік заттарды сатып алуды қоспағанда) бөлек жүзеге асырылады.265. Конкурстық құжаттамада мынадай:

1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы және орналасқан жері;

2) халықаралық патенттелмеген атаулармен тегін берілетін дәрілік заттардың тізбесі;

3) өтем коэффициентін көрсете отырып, халықаралық патенттелмеген атаулармен жеңілдік шарттарымен берілетін дәрілік заттардың тізбесі;

4) амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтердің көлемі үшін өтемнің жалпы сомасы;

5) амбулаториялық дәрілік қамтамасыз етудің автоматтандырылған есепке алу жүйесін жүргізу үшін компьютерлік техникаға және телекоммуникациялық байланыс құралдарына қойылатын талаптар;

6) осы Ереженің 4, 5-қосымшаларына сәйкес амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсететін өнім берушілермен шарттың үлгі нысаны;

7) көрсетілетін қызметтердің көлемдері;

8) қызметтер көрсету орны;

9) қызметтер көрсетудің талап етілетін мерзімдері;

10) төлем шарттары;

11) конкурстық баға өтінімінің мазмұнына қойылатын талаптар, оның ішінде тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің бағасынан басқа, оларды тасымалдауға және сақтандыруға, кеден баждарын, салықтар мен алымдарды төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ қызметтер көрсету шарттарында көзделген өзге де шығыстарды көрсету;

12) Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді, мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасау мен табыс ету тіліне қойылатын талаптар;

13) конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізу шарттары, мазмұны және түрлері;

14) әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өз конкурстық өтінімін оларды ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін өзгерту немесе кері қайтарып алу құқығын көрсету;

15) конкурсқа қатысуға өтінім салынған конвертті табыс ету тәртібі, тәсілі, орны және түпкілікті мерзімі (бірақ жергілікті уақыт бойынша жұмыс күніндегі он бес сағаттан кешіктірмей) және конкурсқа қатысуға өтінімдер қолданылуының талап етілетін мерзімі (мемлекеттік орган өткізетін мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім беруші табыс ететін конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі конкурстық өтінімдерді ашқан күннен бастап 45 күннен кем болмауға тиіс. Конкурстық құжаттамада көрсетілгеннен қолданылу мерзімі аз конкурстық өтінім кері қайтарылады);

16) конкурстық құжаттаманың мазмұны бойынша әлеуетті өнім берушілер солардың көмегімен түсіндіру сұрата алатын тәсілдері, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру жөнінде әлеуетті өнім берушілермен өткізілетін кездесу өткізу орны, күні мен уақыты;

17) конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу орны, күні мен уақыты;

18) конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімдерін сипаттау, конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру;

19) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің талаптары, түрлері, көлемі және оны енгізудің тәсілі;

20) мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген сомалар туралы (әрбір лот бойынша);

21) Заңда белгіленген жағдайларда жариялануға тиіс ақпаратты орналастыру жоспарланатын тапсырыс берушінің веб-сайтының электрондық мекен-жайы туралы ақпарат пен мәліметтер қамтылуға тиіс.

266. Әлеуетті өнім беруші қызметтерді көрсету жөнінде бірлескен орындаушылар ретінде жеке және заңды тұлғаларды тартқан жағдайда, әлеуетті өнім беруші олардың жалпы және арнайы біліктілік талаптарына сәйкес келетіндігін растайтын құжаттарды да табыс етеді.

267. Конкурстық құжаттамада дәрілік заттардың сауда атауына, шыққан жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиістілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларға сілтемелердің болуына жол берілмейді.

268. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімінде мынадай мәліметтер мен құжаттар қамтылуға тиіс:1) әлеуетті өнім берушінің Үлгі конкурстық құжаттамаға 4, 5-қосымшаларға сәйкес өтінімі;

2) өндірушіні көрсете отырып, сауда атауымен тапсырыс беруші айқындаған әрбір дәрілік заттың сатылу бағасы;

3) функционалдық сипаттамаларын көрсете отырып, амбулаториялық дәрілік қамтамасыз етудің автоматтандырылған есепке алу жүйесін жүргізу үшін компьютерлік техниканың және телекоммуникациялық байланыс құралдарының болуы туралы мәліметтер;

4) бөлшек саудада сату объектілеріне қосымшалармен бірге, фармацевтикалық қызметке мемлекеттік лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесі;

5) сату объектілеріне қосымшаларымен бірге есірткі заттарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметке мемлекеттік лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесі (есірткі заттары мен психотроптық заттары бар дәрілік заттарды жеткізетін әлеуетті өнім берушілер табыс етеді);

6) амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер көрсету орны.

269. Амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алған кезде тапсырыс берушілер әлеуетті өнім берушілерге мынадай негізгі талаптар қояды:1) дәрілік заттарды бөлшек саудада сатуға байланысты фармацевтикалық қызметпен айналысуға құқылы болуы;

2) денсаулық сақтау жүйесінде есірткі заттарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымына байланысты қызметпен айналысуға құқылы болуы (қажет болған кезде тапсырыс берушінің қалауына байланысты белгіленеді);

3) фармацевтикалық нарықта кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесінің болуы (заңды тұлғаны қайта тіркеуге дейінгі тәжірибені қоса алғанда);

4) амбулаториялық дәрілік қамтамасыз етудің автоматтандырылған есепке алу жүйесін жүргізу үшін компьютерлік техниканың және телекоммуникациялық байланыс құралдарының болуы;

5) қызметтер көрсетуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таратылуға жатқызылмауға тиіс, оның мүлкіне тыйым салынбауға тиіс, оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмауға тиіс.

270. Берілетін дәрілік заттарға тапсырыс берушілер мынадай талаптар қояды:1) Қазақстан Республикасында тіркелуінің және қолдануға рұқсатының болуы;

2) бекітілген нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі (сәйкестілік сертификатының болуы немесе ілеспе құжаттарында сертификаттың нөмірін және берілген күнін көрсету);

3) амбулаториялық аурулардың тиісті санаты үшін тиісті уәкілетті орган бекіткен қолдану жөніндегі нұсқаулықтың сәйкес келуі;

4) төменгі температурада сақтауды және мұздатудан қорғауды талап ететін дәрілік заттарды тиеу нүктесінен сату объектісіне дейін арнайы ыдыста сақтау мен тасымалдау.

271. Қызметтерді әлеуетті көрсетушілердің конкурсқа қатысуға өтінімінде мынадай мәліметтер мен құжаттар қамтылуға тиіс:1) өндірушіні көрсете отырып, сауда атауымен тапсырыс беруші айқындаған әрбір дәрілік затқа сату бағасы;

2) функционалдық сипаттамаларын көрсете отырып, амбулаториялық дәрілік қамтамасыз етудің автоматтандырылған есепке алу жүйесін жүргізу үшін компьютерлік техниканың және телекоммуникациялық байланыс құралдарының болуы туралы мәліметтер;

3) бөлшек саудада сату объектілеріне қосымшалармен бірге, фармацевтикалық қызметке мемлекеттік лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесі;

4) сату объектілеріне қосымшаларымен бірге есірткі заттарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметке мемлекеттік лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесі (есірткі заттары, психотроптық заттары бар дәрілік заттарды жеткізетін әлеуетті өнім берушілер табыс етеді);

5) амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер көрсету орны.

272. Тапсырыс берушілер бюджеттік бағдарлама әкімшісінің міндеттемелері және төлемдері бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларында көзделген қаражаттың шегінде берілген рецептердің тізілімдерін салыстырып тексеру негізінде, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес нақты көрсетілген қызметтер үшін қызметтерді берушілерге ай сайын шығындарды өтейді. 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет