Менің есім Гүлнәр Құсаинова. Қазақстанның Шығыс Облысынан, Өскемен қаласынан келдім. Бұл қала Ресейге өте жақын жатады. Қаланың аты негізінде орыстын екі сөзінен шыққан: «Усть», «Каменогорск» дегенжүктеу 24.48 Kb.
Дата17.11.2018
өлшемі24.48 Kb.

CultureTalk Kazakhstan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

My Background

Kazakh transcript:
Менің есім Гүлнәр Құсаинова. Қазақстанның Шығыс Облысынан, Өскемен қаласынан келдім. Бұл қала Ресейге өте жақын жатады. Қаланың аты негізінде орыстын екі сөзінен шыққан: «Усть», «Каменогорск» деген. Орысшa бұл «устье каменных гор». «Неге?», десеніз, біздің қаламыздың қасында өте көп таулар бар. Соған байланысты бұл қаланың атын солай қойған - «устье каменных гор», «Усть-Каменогорск». Менің туған жерім Семей облысы, Көкпекті ауданы. Бұл Өскеменнен төрт сағат жер. Бәрі біледі Семей деген жерді – бұл Совет заманында ядерлық полигоны болған. Бірақ біз сол полигоннын қасында тұрған жоқпыз. Біз Көкпекті ауданында тұрдық. Ол таудын арасында тұратын әдемі, жақсы бір аудан. Көкпекті деген негізінде өзінің атын Kөкпекті деген бір шөптен алады. Менің әкелерім айтқанын бойынша, бұрынғы заманда алыстан келе жатқан кезде біздің ауданымыз көк шөптерден көрінбейтін. Сондай жасыл болатын. Сонда соғыс кездерде көп талдарды балталармен шауып алған. Бірақ сонда да манайында жақсы көк жерлер бар, өзендер бар. Біздің ауылдын ішінде өзі Көкпектінің атына байланысты өзен ағып жатыр. Маңайда жеміс-жидек жинайтын жерлер көп. Саңырау құлақ жинауға болады. Жақсы малдарға жайылатын жерлер бар. Маңайы өте жасыл, жидек жинауға өте жақсы.
Мен мектепке жеті жасымнан бардым. Сол өзім тұрған ауылымда, Көкпекті деген жерде бізде екі мектеп болды: бір мектеп – орыс мектебі, бір мектеп – қазақ мектебі. Біз орыс мектебіне барып оқыдық. Мектебіміз өте жақсы болатын. Көп ұлттар тұратын біздің ауылда. Сол неше түрлі ұлттардың арасында өстік. Қазақтар мен орыстардың қатарында тағыда немістер, татарлар, белорус, былғар, грузин, грек және басқа ұлттар тұрды. Біз оқыған кезде мектепте он жыл оқитынбыз. Он жыл оқып бітіргеннен кейін (оныншы класс), мен жоғары білім оқу жеріне оқуға түстім. Сонда неше түрлі қалаларға баруға болды. Мен Өскемен1, жаңағы Усть-Каменогорск деген қаланы тандадым. Сол қалада жоғарғы білім орыннан бес жылғы оқуымды бітірдім. Ағылшын тіліні біз мектепте оқыған жоқпыз. Мектепте біз неміс тілін оқыдық. Мектепте шет тілді төртінші класстан бастап оқиды. Төртіншіден оныншы классқа дейін шет тілді оқиды. Сонда біз неміс тілін оқыдық. Содан кейін мен оқуға түскенде өзімнің мамандығымды шет тіл деп тандадым. Сонда бізде Өскеменде шет тілі болғаны ол ағылшын тілі, және екінші тілі – неміс тілі. Бірінші тілі – ағылшын, екінші тілі – неміс тілі. Мен ағылшын тілін оқып болашақта жер көрейін, елдерді көрейін деп ойлағам. Oсы тіл арқылы басқа елдерменен сөйлесіп, басқа елдерменен араласуы үшін осы тілді тандадым. Және осы тілде кітаптар оқып, кино қарап, көп нәрсені білгім келді. АҚШ-қа келгенде әрине айырмашылықтар да бар, білген нәрселерді де көресіз. Айырмашылығы мәдениет жағынан – ол мұнда адамдар бір-бірне көшеде келе жатып түрлеріне қарап, «Сәлем!», деп амандасып, бір-бірлеріне күлeді. Сонда бұл өте үлкен айырмашылық. «Неге?», десеңіз, бізде, көбінесе, көшеде келе жатып бір-біріне күліп амандасуды көп көрмейсіз. Бірақ қазыр үлкен қалаларда бізде де сондай қалыптасып келе жатыр.

English translation:
My name is Gulnara Kussainova. I am from East Kazakhstan, the city of Ust-Kamenogorsk. This city is located very close to Russia. The city got its name from two Russian words: “Ust” and “Kamenogorsk”. In Russian it means “the mouth of stone mountains”. There are a lot of mountains around our city. That’s why the city was given such a name, “the mouth of stone mountains” Ust Kamenogorsk. My birth place is Semey oblast, Kokpekty. It is four hour drive from Ust-Kamenogorsk. Everyone knows about Semey. In Soviet time, there was a nuclear test polygon. But we didn’t live nearby the polygon. We lived in Kokpekty. It’s a beautiful, good place surrounded by mountains. Kokpekty is named after the grass called kokpekty. My father told me that long ago Kokpekty couldn’t be seen at a distance because of the greenery surrounding it. It was so green. During the war, many trees had been cut down. But nevertheless there are still a lot of good green places and rivers. There is a river inside our village, which is named after our village Kokpekty. There are many places nearby where you can collect fruit and berries. You can also collect mushrooms there. There are good places to breed cattle. The surrounding area is very green, very good to collect berries.
I went to school when I was seven years old. In Kokpekty, in the village where I grew up, there were two schools, a Russian school and a Kazakh school. We went to Russian school. Our school was very good. People of different nationalities lived in our village. We were growing up with those nationalities. Together with Kazakhs and Russians there were Germans, Tatars, Byelorussians, Bulgarians, Georgians, Greeks and other nationalities. At the time when we went to school we had to spend ten years in school. After I finished my school I entered an institute of higher education. There were several cities to go to. I chose Ust-Kamenogorsk. After five years I graduated from the university in that city. We didn’t learn English at school. We studied German language. Children began learning German from the fourth grade in school. A foreign language is taught from the fourth through the tenth grades. So, we learned the German language. When I entered the University I had chosen foreign languages as my major. So, in my university we studied two foreign languages. The first foreign language was English and the second was German. I decided to learn English so that in future I could visit other countries and communicate with their people. That is why I had chosen English, to be able to connect with people from other countries. I also wanted to know many things by reading books and watching movies in their language. When you are in the USA you can see some differences and things that you had learned before. From cultural point of view, one of such differences is the following: people here may walk and greet you smiling at you. So, this is a very big difference (from home). Usually in my country you can seldom meet people, who while passing you by will smile and greet you. But, nowadays, in big cities, sometimes you can encounter such attitude.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
Каталог: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Қазақстанда қөп қызық жерлер бар. «Неге?», десеңіз, Қазақстанның жері өте үлкен. Бұл Орта Азияның ішіндегі ең үлкен мемлекет. Ең бірінші мен білетін жер ол Шығыс Қазақстан біздің тұратын жеріміз
ctalk transcripts -> Шашбау шаштың түбіне бекітіліп, бұрыммен бірге салбырай төгіліп тұрады
ctalk transcripts -> Үй тұрмысында тұтыну мен сәндік мәні зор бұйымдардың бірі ол сандық. Ол киім-кешек, мата-пұл сияқты бағалы заттар салып, сақтауға арналған. Сандықтың бетін былғарымен қаптап, құйма күміспен әшекейлейді
ctalk transcripts -> Осыдан кеін шаңырақты көтереді. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы зор. Шаңырақ үй, әулет мағынасында да пайдаланылады. Оны «қара шаңырақ» деп атайды. Ұл бала әке шаңырағының иесі, мұрагері болып саналады
ctalk transcripts -> Біз үйлерімізде әртүрлі тағамдар дайындаймыз. Көбінесе әйел адамдар жұмыс істейді. Өте уақыттары аз Бірақ сонда да ыстық тамақты дайындап, ыстық тамақты үйде ішу өте керекті және пайдалы нәрсе деп санаймыз. Сол
ctalk transcripts -> Гүлнәр: Және дастархан оған жайылады. Дастарханның үстіне қазақтардың ұлттық тағамдарын қояды. Мысалы, құрт, бауырсақ, ет асады. Қазақша ет асатын бізде «бес бармақ» деп айтылады. Және наурыз көжені дайындайды
ctalk transcripts -> Тымақтың төбесі төрт немесе алты сай үшкіл киізден құралып, шошақ болып келеді
ctalk transcripts -> Қазақ халқы ертеде киіз үйде тұрған. Сондықтан қазақтың үй мүліктері мен жиһаздары ұлттық қолөнер дәстүрі бойынша көшпелі тұрмысқа лайықталып жасалған
ctalk transcripts -> Сонда менің әкем жылап келе жатады. Бірақ жаңағы шанасың тастамайды. «Неге?», десеңіз, шаңасыз қалса, онда қысқа ет жоқ болады, қыста ет жоқ болса, аш қыс болады
ctalk transcripts -> Қазақстанда шет тілін оқытуы туралы әңгіме айтып берейін. Ағылшын, француз, неміс тілі шет тілі болып саналады. Осы үш тіл шет тілдері деп мектептерде, не болмаса, жоғары білім оқу жерлерде беріледі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет