Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства Українижүктеу 167.34 Kb.
Дата26.10.2018
өлшемі167.34 Kb.ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

29 січня 2013 року № 42
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12


_____________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та телефон територіального органу

_____________________________________________________________________________

Держсільгоспінспекції України, що здійснює перевірку)


УНІФІКОВАНА ФОРМА

акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва
________________________________

(дата складання акта перевірки)


Перевірено дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва: __________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові

_____________________________________________________________________________,

фізичної особи – підприємця, що перевіряється)

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті) ££££££££££

__________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання

__________________________________________________________________

фізичної особи – підприємця, телефон)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок


Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевіркиТип перевірки


Наказ від ££.££.££££ № ££££

Направлення на перевірку

від ££.££.££££ № ££££


£ планова

£ позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

££

££

££££

££

££

££

££££

££

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході:

посадові особи (найменування органу контролю):

__________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

__________________________________________________________________;
посадові особи інших контролюючих чи правоохоронних органів, що беруть участь у перевірці:

__________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

____________________________________________________________________________;

посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:

__________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

__________________________________________________________________

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова


Позапланова£ не було взагалі

£ не було взагалі

£ була у період з ££.££.££££

по ££.££.££££

Акт перевірки від ££.££.££££


£ була у період з ££.££.££££

по ££.££.££££

Акт перевірки від ££.££.££££


II. Питання що підлягають перевірці

з/п


Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Вимоги до суб’єкта насінництва та розсадництва

1.1

Вимоги вказівок про усунення порушень щодо ведення насінництва та розсадництва за результатами раніше здійснених контрольних заходів, виконано

Абзац третій

статті 26

ЗУ № 411-IV


1.2

До Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу внесений

Частина четверта

статті 12

ЗУ № 411-IV


1.3

Має дозвіл відповідного володільця патенту на використання сорту

Частина перша

статті 12

ЗУ № 411-IV


1.4

Закладає багаторічні насадження плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю згідно з проектно-кошторисною документацією на їх створення та зрошення

Частина друга

статті 12

ЗУ № 411-IV


1.5

Вирощує насіння і садивний матеріал сортів, внесених до Державного реєстру сортів

рослин, придатних для

поширення в Україні (далі – Реєстр сортів рослин України),

в обсязі, визначеному

ліцензійним договором


Абзац другий частини третьої

статті 13

ЗУ № 411-IV


1.6

Додержується технологічних і методичних вимог насінництва та розсадництва щодо збереження сортової чистоти, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння

Абзац третій частини третьої

статті 13

ЗУ № 411-IV


1.7

Зберігає дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифіката на насіння

Абзац п’ятий частини третьої

статті 13

ЗУ № 411-IV


1.8

По кожному сорту веде насінницьку документацію за встановленими формами і зберігає її протягом трьох років

Абзац шостий частини третьої

статті 13

ЗУ № 411-IV


1.9

Встановленого порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу відповідно до вимог нормативно-правових актів та стандартів додержується

Абзац сьомий частини третьої

статті 13

ЗУ № 411-IV


1.10

Матеріальні збитки споживачу в разі реалізації йому некондиційного насіння чи садивного матеріалу відшкодовує

Абзац восьмий частини третьої

статті 13

ЗУ № 411-IV


1.11

Внутрішньогосподарський контроль за виробництвом і обігом насіння і садивного матеріалу здійснює

Абзац дев’ятий частини третьої

статті 13

ЗУ № 411-IV


1.12

Насіння і садивний матеріал вводить в обіг після їх сертифікації

Частина перша

статті 15

ЗУ № 411-IV


1.13

Знищує насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, під наглядом державного інспектора територіального органу Державної інспекції сільського господарства України

Частина п’ята статті 17

ЗУ № 411-IV1.14

Садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, знищує під наглядом державного інспектора територіального органу Державної інспекції сільського господарства України

Частина шоста

статті 17

ЗУ № 411-IV


1.15

Використовує для

сівби/посадки насіння та/або садивний матеріал, на який має відповідний сертифікатЧастина дев’ята

статті 17

ЗУ № 411-IV


1.16

Використовує кондиційне

насіння і садивний матеріал

сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України, для посівних цілей лише у разі,

якщо їх розмноження

передбачено міжнародним договором для вивезення за

межі України або якщо заявник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу в період проведення державної науково-технічної експертизиЧастина перша

статті 19

ЗУ № 411-IV


2

Вимоги до ввезення насіння і садивного матеріалу на територію України

2.1

Насіння і садивний матеріал, що ввозяться в Україну, до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України, належить

Частина перша

статті 20

ЗУ № 411-IV


2.2

Підтвердження для ввезення насіння і садивного матеріалу сортів рослин, призначених для селекційних, дослідних робіт і експонування і не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, наявне

Частина четверта

статті 20

ЗУ № 411-IV


3

Насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, ввезене в Україну у встановленому законодавством порядку за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни

Частина друга

статті 20

ЗУ № 411-IV


4

У разі недобору насіння сільськогосподарських рослин через складні погодно-кліматичні умови дозвіл на ввезення в Україну насіння сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, наявний

Частина друга

статті 19

ЗУ № 411-IV

Пояснення до позначень, використаних у цьому розділі:

«Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» - не вимагається від цього суб’єкта господарювання;

«НП» - не перевірялося в цього суб’єкта господарювання.


Для варіантів «Так» і «Ні» надається детальне письмове тлумачення у розділі ІІІ акта перевірки.
Перелік питань є вичерпним. Проведення перевірок стосовно інших питань, не включених до переліку, заборонено.

III. Порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, які виявлені під час перевірки (детальний опис)

з/п


Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

IV. Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

з/п


Питання, що підлягають контролю з боку суб’єкта господарювання

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб’єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початкуЧастина четверта

статті 5


ЗУ № 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред’явленоЧастина п’ята статті 7,

стаття 10

ЗУ № 877-V


3

Копію направлення на перевірку пред’явленоЧастина п’ята статті 7,

стаття 10

ЗУ № 877-V


4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)Частина дванадцята статті 4

ЗУ № 877-V5

Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової

перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

Частина перша статті 6

ЗУ № 877-V6

Копію рішення про відбір зразків продукції наданоЧастина третя статті 13

ЗУ № 877-V


* Заповнюється виключно суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою.


Пояснення до позначень, використаних у цьому розділі:

«Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
Для варіантів «Так» і «Ні» надається детальне письмове тлумачення у розділі V акта перевірки.
V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб’єкта господарювання*


№ з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень**
* Заповнюється виключно суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

** Пояснення суб'єкта господарювання можуть додаватись до акта перевірки на окремому аркуші (аркушах), про що необхідно зазначити у цій колонці акта перевірки.

VI. Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, другий зберігається в органі, що здійснив перевірку. У разі проведення спільних перевірок з іншими контролюючими чи правоохоронними органами їм вручаються копії акта перевірки.

Посадові особи органу контролю:


________________________ ______________ _________________________;

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


________________________ ______________ _________________________;

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


________________________ ______________ _________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові особи інших контролюючих чи правоохоронних органів, що брали участь у перевірці:
________________________ ______________ _________________________;

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


________________________ ______________ _________________________;

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


________________________ ______________ _________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові особи та/або уповноважені особи суб’єкта насінництва та розсадництва, треті особи:
________________________ ______________ _________________________;

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


________________________ ______________ _________________________;

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


________________________ ______________ _________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


Примірник цього акта перевірки отримано:
________________________ ______________ _________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими особами та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього акта перевірки

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

VII. Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки


№ з/п

Скорочення

Назва акта

Затверджено

вид акта

дата та номер акта

1

ЗУ № 411-IV


Про насіння і садивний матеріал

Закон України

від

26 грудня 2002 року

№ 411-IV


2

ЗУ № 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

від

05 квітня 2007 року№ 877-V
Каталог: laws -> file -> text
laws -> Ятим балаларның, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларның һәм ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан булган затларның торак хокукларын яклау буенча өстәмә чаралар турында
laws -> Государственный стандарт союза сср балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути Технические условия
laws -> Қонуни ҷумҳурии тоҷикистон Дар бораи аудити дохили дар бахши давлатӢ
text -> Талон-корінець


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет