Нұсқа Құқықшығармашылық дегеніміз нежүктеу 197.79 Kb.
Дата16.10.2017
өлшемі197.79 Kb.
  1. нұсқа
  1. Құқықшығармашылық дегеніміз не

А) Мемлекеттік органдардың заң нормаларын қабылдау, өзгерту және тоқтату қызметі;

Б) Қоғамдық ұйымдардың заң нормаларын қабылдау, өзгерту және тоқтату қызметі;

В) Парламенттің заң шығару қызметі;

С) Президенттің заң шығару қызметі;

Д) дұрыс жауап жоқ.

2. Құқық нормасы-бұл:

А) адамдардың адамгершілік туралы қөз қарастарына сәйкес тәртіп ережесі;

Б) қоғамдық ұйымдар мен олардың мүшелеріне бекітілген міндетті тәртіп ережесі;

В) көпшілікпен қабылданған тәртіп ережесі;

С) нормативтік актілерде сақталатын және мемлекетпен кепілденген тәртіп ережесі;

Д) дұрыс жауабы жоқ.


3. Келесі анықтамаға түсінік беріңіздер. Нәтижесінде өзінде заң нормасы бар, арнайы мемлекеттік құжат.

А) санкциялық салт-дәстүр;

Б) сот прецеденті;

В) заң доктринасы;

С) нормативтік акт;

Д) құқық қолданбалы акт.4. Келесі анықтамаға түсінік беріңіздер. Көптеген қайталанатын тәртіп бұзушылық әрекеттері үшін мемлекет өзінің жалпыға міндетті тәртіп туралы ережесін күштеп орындатады.

А) санкциялық салт-дәстүр

Б) әдет-ғұрып;

В) сот прецеденті;

С) заң доктринасы;

Д) нормативтік акт;


5. Қазақстан Республикасында заң шығарумен кім айналысады?

А) Парламент;

Б) Парламент депутаттары және Үкімет;

В) Президент, Парламент депутаттары және Үкімет;

С) Конституциялық кеңес;

Д) Президент.


6. Құқықтық-нормативтік актілердің жүйесі - бұл:

А) заңдарының басымдылығы;

Б) сот іс-тәжірибесі;

В) сол және өзге негіздерге нормативтік-құқықтық актілерді ретке келтіруі;

С) заңды шығару процесі

Д) нормативтік-құқықтық актілер кодификациясы.

7. Құқық жүйесін салаларға бөлу және құқықтық норманың қандай да құқықтық саласына жатқызылуының негізі болып саналады.

А) құқықтық реттеудің пәні, әдісі және қағидасы;

Б) қоғамдық қатынастарға әсер ету әдісі;

В) заңама саласының қалыптасуына сәйкес негізделген пікір;

С) заңды жауапкершіліктің сипаттамасы;

Д) құқық қайнар көзі.8. Мемлекеттік орган немесе лауазымды тұлға ие өкілеттіктер (құқықтыр мен міндеттер) жиынтығы -бұл:

А) құзырет;

Б) құқық қабілеттілік;

В) прерогатива;

С) әрекет қабілеттілік;

Д) дұрыс жауабы жоқ.9. Құқықтық қатынастардың пайда болуын, өзгеруін және тоқтатылуын байланыстыратын нақты өмірлік мән-жайлар:

А) құқықтық қатынастың обьектісі;

Б) құқықтық қатынас пәні;

В) талап пәні;

С) заңды дерек;

Д) жағдай.


10. Құқық қолдану процесінің қай сатысы аяқтаушы болып табылады:

А) құқық қолдану актісін шығару;

Б) құқықтық норманы талқылау;

В) істің іс жүзіндегі мән-жайын анықтау;

С) істің заңды негізін анықтау;

Д) барлық жауабы дұрыс.


11. Тыйым салушы құқық нормаларын жүзеге асыру қай құқықтық нысанда жүзеге асырылады:

А) сақтау;

Б) орындау;

В) пайдалану;

С) қолдану;

Д) барлық жауабы дұрыс.

12. Қоғамдық қатынас тәртібінің заң негізінде және құқықтық нормаға сәйкестігі – бұл:

А) тәртіп;

Б) құқықтық тәртіп;

В) қауіпсіздік;

С) құқықтық мәдениет;

Д) құқықтық тәрбие.


13. Адамның кез-келген дінге сену құқығы қалай аталады:

А) жеке өмірге құқық;

Б) ар-ождан құқығы;

В) жеке бостандық құқығы;

С) ақпарат алу құқығы;

Д) дұрыс жауабы жоқ.


14. Аталған белгілердің қайсысы мемлекет ұғымының негізі болып табылады:

А) халық билігі, азаматтардың аумақтық бірлестігі;

Б) адамдардың тәртібін белгілі бір ережелермен бағындыру;

В) аз адамдардың көпшілікке бағынуы;

С) бірлескен іс-әрекет;

Д) қоғамдық билік.


15. Аталған мемлекеттердің қайсысы басқару нысаны бойынша парламенттік республика болып табылады:

А) Ресей Федерациясы;

Б) Қазақстан Республикасы;

В) АҚШ;


С) Италия;

Д) Ұлыбритания.


16. Құзырет ұғымы құқықтар мен міндеттерді сипаттауға қолданылады:

А) мемлекеттік органдарға;

Б) жеке тұлғаларға;

В) халыққа;

С) Қазақстан Республикасының азаматтарына;

Д) саяси партияларға.17. Еңбек пен халықтың денсаулығын қорғау, мемлекеттің құрамын, еңбек ақының кепілдік өлшемін белгілеу, зейнетақының мөлшерін, әлеуметтік қызметтің даму жүйесі, т.б әректтері бар мемлекеттік қызмет қалай аталады:

А) экономикалық қызмет;

Б) халықаралық экономикаға интеграциялық қызмет;

В) әлеуметтік қызмет;

С) азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, барлық меншік нысандарын және

құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету қызметі;

Д) саяси партия.
18. Қоғамның саяси жүйесіне жататын бірлестіктерден нақты мемлекеттің айырмашылығы неде

А) барлық қатынастарды реттейді;

Б) халықаралық бірлестіктердің мүшелерімен ассоцияланған болып табылады;

В) мемлекеттің спецификалық қоғам жүйесінің басқа да субъектілермен салыстырғанда

С) биліктің толықтығы және жоғарылығы;

Д) өзінің мүшелерін нақты мәселелерді шешу үшін біріктіреді;


19. Келтірілген сипаттамалардың қайсысы көбірек құқықтық әлеуметтік мемлекетке тән болып табылады:

А) аз адамдардың көпшілікке бағынуы;

Б) басылып қалған топтардың қарсылығын басуға арналған машина;

В) әлеуметтік компромис пен келісім туралы;

С) экономикалық қанаушы топтың саяси ұйымы;

Д) дұрыс жауабы жоқ20. Мемлекеттің егемендігі туралы декларация қашан қабылданды?

А) 25 қазан 1990 жылы;

Б) 16 желтоқсан 1991 жылы;

В) 2 наурыз 1992 жылы;

С) 28 қаңтар 1993 жылы;

Д) 30 тамыз 1995 жылы.


21. Қазақстан Республикасының Президенті қанша уақытқа сайланады?

А) 4 жыл;

Б) 5 жыл;

В) 7 жыл;

С) 8 жыл;

Д) 6 жыл.


22. Белсенді сайлау құқығы қандай мағына білдіреді:

А) сайлау құқығының болуы;

Б) сайлау құқығы;

В) сайлау кезіндегі кандидаттардың арасындағы қарым-қатынас;

С) сайлаушылардың құқықтары мен міндеттері;

Д) дұрыс жауабы жоқ.


23. Қазақстан Республикасының Президенті қызметіне кіріседі:

А) халыққа ант берген сәттен бастап;

Б) алдындағы Президеттің өкілеттілік мерзімі аяқталған сәттен бастап;


В) қызметке сайланған сәттен бастап;

С) сайлау нәтижесін арнайы хабарлаған сәттен бастап;

Д) дұрыс жауабы жоқ.
24. Қазақстан Республикасының Президентінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылса, Президент өкілеттілігі бірінші кезекте кімге көшеді:

А) Қазақстан Республикасының Премьер-министріне;


Б) Қазақстан Республикасының Парламент Сенатының төрағасына;


В) Қазақстан Республикасының Парламент Мәжіліс төрағасына;

С) Қазақстан Республикасының Вице-презиндентіне;

Д) Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесінің төрағасы.
25. Қазақстан Республикасында саяси баспана берілуі мүмкін:

А) Қазақстан Республикасының Парламентімен;

Б) Мәжіліс төрағасымен;

В) Қазақстан Республикасының Президентімен;


С) Премьер-министрімен;

Д) Сенат төрағасымен;


2 нұсқа
1. Жоғарғы Сот судьялары қандай мерзімге тағайындалады:

А) ҚР Президентінің өкілеттік мерзіміне;

Б) сенаттың өкілеттік мерзіміне;

В) 5 жылға;

С) 10 жылға;

Д) мерзім белгіленбеген.


2. Республикада Жоғарғы сот органы болып танылады:

А) Конституциялық Кеңес;

Б) Жоғарғы Сот Кеңесі;

В) Жоғарғы Сот;

С) Конституциялық Сот;

Д) Жоғарғы Арбитраждық Сот.


3. Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік биліктің жергілікті өкілдік органдары болып танылады:

А) әкімдер;

Б) жергілікті кеңестер;

В) маслихаттар;

С) атқару комитеттері;

Д) халықтық депутаттар кеңесі.


4. Конституциялық-құқықтық нормалар – бұл:

А) қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған жалпыға міндетті тәртіп ережелері;

Б) бір топты қоғамдық қатынастарды реттейтін конституциялық құқық нормасы жүйесі;

В) әкімшілік-құқықтық қатынастарды реттейтін тәртіп ережелері;

С) құқық саласы негізінде жатқан бастапқы қағидалар;

Д) дұрыс жауабы жоқ.


5. Преамбула, Конституцияның бір бөлігі ретінде нені білдіреді?

А) кіріспе бөлімін;

Б) негізгі бөлімді;

В) қорытынды бөлімі;

С) өтпелі ережелер көрсетілген Конституцияның бөлігі;

Д) Конституция бабы


6. 1995 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясы кіммен қабылданды?

А) ҚР Парламентімен;

Б) ҚР Жоғарғы Кеңесімен;

В) Референдумда

С) ҚР Парламентімен, кейін референдумда бекітілді;

Д) құрылтай жиналысында.


7. Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасында:

А) діни негізінде саяси партиялар және басқа мемлекеттердің кәсіб одақтар, партиялар

қызметіне жол берілмейді;

Б) заңнама бойынша белгіленген жағдайда басқа мемлекеттердің саяси партиялар қызметіне

жол беріледі;

В) конституциямен көзделген жағдайда діни негізінде партиялар қызмет ете алады;

С) ұлттық негізде саяси партиялар қызметіне жол берілмейді;

Д) саяси партиялардың қызметіне жол берілмейді.


8. 1995 жылғы ҚР Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасы:

А) құқықтық мемлекет құруды мақсат қояды;

Б) демократиялық және әлеуметтік мемлекет құруға мақсат қояды;

В) өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық мемлекет деп бекітеді;

С) өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет деп бекітеді;

Д) полицейлік мемлекет құруды мақсат қояды;


9. Натурализация қандай мағына білдіреді?

+ А) “қан құқы” бойынша азаматтық алу;

Б) “жер құқы” бойынша азаматтық алу;

В) азаматтыққа алу;

С) азаматтықтан шығу;

Д) азаматтықты жоғалту.


10. “Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі” туралы заң қашан қабылданды?

А) 25 қазан 1990 жылы;

Б) 30 тамыз 1995 жылы;

В) 2 наурыз 1992 жылы;

С) 28 қаңтар 1993 жылы;

Д) 16 желтоқсан 1991 жылы.


11. Қазақстан Республикасында:

А) азаматтардың құқықтары ғана танылады;

Б) ҚР Конституциясына сәйкес адамдардың құқықтары мен бостандықтары мойындалады және кепілдік беріледі;

В) барлық азаматтардың құқықтарына кепілдік берілген;

С) халықаралық құқық нормаларына сәйкес адамдар мен азаматтардың құқықтары және бостандықтарына кепілдік берілген;

Д) барлық жауаптар дұрыс.


12. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес:

А) әркім өзінің қай ұлтқа жататынын көрсетуге құқылы;

Б) әркім өзінің қай ұлтқа, партия немесе дінге жататындығын көрсетуге немесе көрсетпеуге және белгілеуге құқылы;

В) әрбір азамат қандай партияны қолдайтынын көрсетуге құқылы;

С) әрбір азамат өзінің қай ұлтқа және қай дінге жататындығын көрсетуге міндетті;

Д) барлық жауаптар дұрыс.


13. Қазақстан Республикасының қай жастағы азаматы саяси партияның мүшесі бола алады:

А) 16 жастағы;

Б) 17 жастағы;

В) 20 жастағы;

С) 25 жастағы;

Д) 18 жастағы.


14. Кәмелет жасқа толған адамның әрекет қабілеттілігі кіммен шектеледі?

А) Бас прокурормен;

Б) заңды өкілімен;

В) әкіммен;

С) ҚР Президентімен;

Д) сотпен.


15. Азаматқа құқық қаблеттілігі қашан беріледі?

А) кәмелет жасқа толғаннан кейін;


Б) 16 жасқа толғаннан кейін;

В) туғаннан бастап;

С) жасқа толғаннан кейін;

Д) сот шешімімен;


16. Әкімшілік ұстаудың мерзімін көрсетіңіз:

А) 3 сағат;

Б) 5 сағат;

В) ұсталѓан адамныњ кім екенін анықтағанға дейін;

С) 10 сағат;

Д) 3 тәулікке дейін.


17. Әкімшілік құқықбұзушылықтардың белгілерін көрсетіңіз

А) кінәлілік, жазаланатындық;

Б) қоғамдық қауіптілік, құқыққа қайшылық;

В) қоғамдық қауіптілік, құқыққа қайшылық, кінәлілік, жазаланатындық;

С) кінәлілік, құқыққа қайшы;

Д) жазаланатындық, құқыққа қайшылық.


18. Әкімшілік жауаптылық – бұл:

А) жазаның бір түрі;

Б) әкімшілік заңдылықтармен бекітілген тәртіпте, уәкілетті органмен қылмыс жасаған

адамға қолданылатын жазаның бір түрі;

В) тек қана лауазымды адамдарға қолданылатын жаза түрі;

С) әкімшілік заңдылықтармен бекітілген тәртіпте, уәкілетті органмен әкімшілік құқық

бұзушылық үшін құқық бұзушыға әкімшілік жаза қолдануда көрініс табатын заңдық

жауапкершіліктің бір түрі;

Д) қылмыстық жазаның негізгі түрі.
19. Жеке тұлға әкімшілік жауапкершілікке неше жастан бастап тартылады:

А) 15 жастан;

Б) 18 жастан;

В) 20 жастан;

С) 14 жастан;

Д) 16 жастан.


20. Әкімшілік жауапкершіліктің қылмыстық жауапкершіліктен айырмашылығы:

А) сот және басқа да уәкілетті органмен қолданылады, соттылықты болдырмайды, ескіру

мерзімдері және процессуалдық тәртіптері басқа;

Б) тек қана уәкілетті органмен қолданылады, соттылық болады, ескіру мерзімі жоқ;

В) ешқандай айырмашылық жоқ ;

С) екеуі де бірдей;


Д) соттылықты болдырмайды.
21. Әкімшілік жауапкершілікті болдырмайтын мән-жайлар:

А) қажетті қорғану, қолсұғушылық жасаған тұлғаны ұстау;

Б) қажетті қорғану, қолсұғушылық жасаған тұлғаны ұстау, аса қажеттілік, негізді тәуекел,

физикалық немесе психикалық мәжбүрлеу, бұйрықты немесе өкімді орындау;

В) аса қажеттілік;

С) аса қажеттілік, негізді тәуекел;

Д) қажетті қорғану.
22. Әкімшілік құқықбұзушылық – бұл:

А) құқыққа қайшы жеке тұлғаның іс-әрекеті;

Б) ҚР ӘҚБтК әкімшілік жауапкершілік қарастырылған, жеке тұлғаның құқыққа қайшы,

кінәлі (қасақана немесе абайсыз) немесе заңды тұлғаның құқыққа қайшы әрекеті немесе

әрекетсіздігі;

В) ҚР ӘҚБтК әкімшілік жауапкершілік қарастырылған, жеке тұлғаның құқыққа қайшы,

кінәлі әрекеті;

С) тек қана заңды тұлғаның әрекеті;

Д) жеке тұлғаның әрекетсіздігі.
23. Әкімшілік жазаның мақсаттарын көрсетіңіз

А) әкімшілік заң нормаларымен қарастырылған іс-әрекеттер үшін жауапкершіліктің тиісті

шарасы, әкімшілік заң нормаларына сәйкес құқықбұзушыны тәрбиелеу (қайта тәрбиелеу),

әкімшілік құқықбұзушылықты жасаудың алдын-алу профилактикасы;

Б) әкімшілік заң нормаларымен қарастырылған іс-әрекеттер үшін жауапкершіліктің тиісті

шарасы;


В) әкімшілік заң нормаларына сәйкес құқықбұзушыны тәрбиелеу (қайта тәрбиелеу);

С) әкімшілік құқықбұзушылық жасаудың алдын-алу профилактикасы;

Д) әкімшілік құқықбұзушылықты жасаудың алдын-алу.
24. Арнайы құқықтан айыру кіммен қолданылады?

А) ІІО қызметкерімен;

Б) әкіммен;

В) прокурормен;

С) Президентпен;

Д) судьямен


25. Әкімшілік қамау қандай мерзімге тағайындалады?

А) 10 күнге дейін;

Б) 1 айға дейін;

В) 7 күнге дейін;

С) 2 айға дейін;

Д) 15 күнге дейін.3 нұсқа
1. Қандай жағдайда азаматтың қабілеттілігі шектелуі мүмкін?

А) есірткі заттарды және спирттік ішімдіктерді қолдану жағдайы;

Б) есірткі заттарды және спирттік ішімдіктерді үнемі қолдану жағдайында;

В) есірткі заттарды, спирттік ішімдіктерді үнемі қолдану, құмарлы ойындарға құмар болған жағдайда;

С) есірткі заттарды, спирттік ішімдіктерді қолдану, оның отбасын ауыр материалдық жағдайға ұшыратса;

Д) психикалық аурудың нәтижесінде.


2. Неке кезінде жұбайлардың біреуі сыйлыққа немесе мұраға алған мүлік меншіктің қандай түрі.

А) жұбайлардың ортақ меншігі;

Б) кімге сыйланған немесе мұраға қалдырылса сол тұлғаның мен­шігі;

В) сыйланған мүлік ортақ меншік, ал мұраға қалдырылған жеке меншік;

С) кімнің туыстары, сол тұлға меншік иесі болып табылады;

Д) ажырасқанда екіге бөлінеді


3. Азаматтық заңдылық бойынша жеке тұлға бұл:

А) ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар;

Б) азаматтығы жоқ адамдар және шетел азаматтары;

В) ҚР азаматтары, басқа мемлекеттердің азаматтары, сондай-ақ азамат­тығы жоқ адамдар;

С) ҚР азаматтары және шетел азаматтары;

Д) ҚР аумағында тұратын барлық азаматтар4. Әрекет қабілетсіздігі шектелген азаматқа:

А) өкілеттік;

Б) қамқоршылық;

В) қамқоршылық және органның қорғауы;

С) қамқоршылық және қорғаншылық органның бақылауы;

Д) кепілдікке алуы тағайындалады;


5. Қандай жағдайлардың негізінде азаматты хабар-ошарсыз кетті деп та­нуға болады?

А) егер оның тұрған жерінде ол туралы хабар 1 жылдың ішінде жоқ болса;

Б) егер ол туралы хабар 3 жылдың ішінде жоқ болса;

В) егер ол туралы хабар 1 жылдың ішінде жоқ болса;

С) егер оның тұрған жерінде ол туралы хабар ұзақ уақыт ішінде жоқ болса;

Д) егер ол туралы хабар 1 айдың ішінде жоқ болса.


6. Қылмыстық процесте іске қатысушылардың біреуіне күштеу шарасы қолданылуы мүмкін бе?

А) күштеу шарасы қажетті жағдайда прокурордың санкциясымен куәлар мен жәбірленушіге қолданылуы мүмкін;

Б) процеске қатысушылардың бәріне қолданылуы мүмкін;

В) күштеу шарасын қолдануға жол берілмейді;

С) күштеу шарасы тек қана сезікті мен айыпталушыға қолданылады;

Д) заңдық тәртіп бойынша қарастыру негізінде.


7. Айыпталушының өз кінәсін мойындап келуінің дәлелдемелік мәні қандай?

А) ол ешқандай мәнге ие болмайды және іс бойынша дәлелдеме болып саналмайды;

Б) тергеу жүргізуші тұлғаның қалауы бойынша саналуы мүмкін;

В) ол басқа дәлелдермен бірге тексерілуі және бағалануы керек;

С) ол басқа дәлелдемелер арасында ерекше болады;

Д) айыпталушының мойындағанының негізінде, ол жалғыз дәлелдеме болып табылса да, қылмыс жасаудағы тұлғаның кінәлі екендігі туралы қорытынды жасауға болады.


8. Кінәсіздік презумпция қағидасы нені білдіреді?

А) әр адам оның қылмыс жасандығы үшін кінәлігі қылмыстық процессуалдық заңда көрсетілген тәртіппен дәлелденгенге және соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін кінәсіз деп саналады;

Б) ешкім де өз кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес;

В) айыпталушының кінәлілігіне сейілмеген күдік оның пайдасына түсіндіріледі;

С) жоғарыда аталғандардың бәрі;

Д) айыптау үкімін болжамдарға негіздеуге болмайды және ақиқат дәлелдердің жеткілікті жиынтығымен расталуы тиіс.


9. Қылмыстық процесте сезікті:

А) қылмыс жасаған жерде ұсталған тұлға;

Б) оған қатысты сезікті ретінде ұстау туралы қаулы шығарылған тұлға;

В) оған қатысты қылмыстық іс қозғалған немесе ұстау жүзеге асырылған немесе айып тағылғанға дейін бұлтартпау шарасы қолданылған тұлға;

С) жәбірленушімен немесе қылмысқа куә болмағандармен қылмыстық ізге түсу органына алып келінген тұлға;

Д) қылмыс жасаған.


10. Қылмыстық процесте тұлға жәбірленуші болып қай сәттен бастап танылады?

А) оған қатысты қылмыс жасағаннан бастап;

Б) оның құқық қорғау органына қылмыс туралы арыз беруінен бастап;

В) қылмыстық іс қозғағаннан бастап;

С) сәйкес қаулы шығарғаннан бастап;

Д) сот талқылауы барысында.


11. Қылмыстық құқық мынаны зерттейді:

А) қылмыс пен жазаны;

Б) алдын ала тергеу органдарының қызметін;

В) мемлекеттің конституциялық құрылысын;

С) мемлекет пен құқықтың негіздерін;

Д) салық саласындағы қоғамдық қатынастарды.


12. Ең үлкен қоғамдық қауіптілік:

А) әкімшілік құқық бұзушылық;

Б) тәртіптік теріс-қылық;

В) діни догматты бұзу;

С) қылмыс;

Д) дұрыс жауабы жоқ.


13. Қылмыстық құқықта қандай әдіс кеңінен қолданылады:

А) императивтік;

Б) диспозитивтік;

В) екеуі де;

С) диалектикалық;

Д) дұрыс жауабы жоқ.


14. Қазақстандық қылмыстық құқықта қандай кінәнің нысаны болмайды:

А) екі нысан;

Б) қасақана;

В) абайсызда;

С) ұқыпсыздық;

Д) алдын ала ойламағандық.


15. Заңды тұлға қылмыс субъектісі бола алады ма?

А) иә;


Б) жоқ;

В) кей кезде;

С) заңмен көзделген реттерде;

Д) егер де залал 10 000 айлық есептік көрсеткіштен астам болса.

16. Дұрыс пайымдауды табыңыз.

А) әр адам – азамат;

Б) әрбір қылмыскер жазаланады;

В) қылмыстық жауапкершілікке 16 жастан тартылады, ал кейбір жағдайларда 14 жастан;

С) қылмысқа тек Қазақстан азаматы жауапты;

Д) дұрыс жауабы жоқ.


17. Дұрыс емес пайымдауды табыңыз.

А) заңды білмеу, қылмыстық жауаптылықтан босатпайды;

Б) заңмен тыйым салынбаған іс-әрекетке рұқсат етіледі;

В) тұлға жасаған қылмысы үшін ғана қылмыстық жауапқа тартылады;

С) Конституция – ең негізгі заңдық күші бар ата заң;

Д) дұрыс емес пайымдау жоқ.


18. Кісі өліміне қылмыстық жауаптылық неше жастан бастап тартылады?

А) 14 жастан;

Б) 16 жастан;

В) 18 жастан;

С) 13 жастан;

Д) ҚР азаматы үшін 16 жастан, ал шетел азаматтары үшін 18 жастан;


19. Қай жылы өлім жазасына мараторий енгізілді?

А) 2000 жылы;

Б) 2001 жылы;

В) 2002 жылы;

С) 2003 жылы;

Д) 2004 жылы;


20. Қылмыстық құқық басқа құқық саласынан келесімен ерекшеленеді:

А) атауымен;

Б) септелуімен;

В) пәні мен әдісімен;

С) маңыздылығымен;

Д) ерекшеленбейді


21. Құқықшығармашылық дегеніміз не?

А) мемлекеттік органдардың заң нормаларын қабылдау, өзгерту және тоқтату қызметі;

Б) қоғамдық ұйымдардың заң нормаларын қабылдау, өзгерту және тоқтату қызметі;

В) Парламенттің заң шығару қызметі;

С) Президенттің заң шығару қызметі;

Д) дұрыс жауап жоқ.


22. Құқық нормасы-бұл:

А) адамдардың адамгершілік туралы қөз қарастарына сәйкес тәртіп ережесі;

Б) қоғамдық ұйымдар мен олардың мүшелеріне бекітілген міндетті тәртіп ережесі;

В) көпшілікпен қабылданған тәртіп ережесі;

С) нормативтік актілерде сақталатын және мемлекетпен кепілденген тәртіп ережесі;

Д) дұрыс жауабы жоқ.


23. Келесі анықтамаға түсінік беріңіздер. Нәтижесінде өзінде заң нормасы бар, арнайы мемлекеттік құжат.

А) санкциялық салт-дәстүр;

Б) сот прецеденті;

В) заң доктринасы;

С) нормативтік акт;

Д) құқық қолданбалы акт.


24. Келесі анықтамаға түсінік беріңіздер. Көптеген қайталанатын тәртіп бұзушылық әрекеттері үшін мемлекет өзінің жалпыға міндетті тәртіп туралы ережесін күштеп орындатады.

А) санкциялық салт-дәстүр;

Б) әдет-ғұрып;

В) сот прецеденті;

С) заң доктринасы;

Д) нормативтік акт;


25. Қазақстан Республикасында заң шығарумен кім айналысады?

А) Парламент;

Б) Парламент депутаттары және Үкімет;

В) Президент, Парламент депутаттары және Үкімет;С) Конституциялық кеңес;

Д) Президент.
Каталог: attachments
attachments -> ҚазақТҰтынуодағЫ
attachments -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
attachments -> Музей в открытом информационном пространстве
attachments -> Музей в открытом информационном пространстве
attachments -> Аудит пәнінен курстық ЖҰмыс жазу жөнінде әдістемелік нұСҚаулар, тақырыптар
attachments -> Капиталдыњ ауыспалы айналымы мен айналысы
attachments -> Бағдарламасы «Көлік құралдары»
attachments -> Кафедра Правового регулирования экономических отношений
attachments -> Қазтұтынуодағы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет