Областна администрация разграджүктеу 18.16 Kb.
Дата28.03.2019
өлшемі18.16 Kb.
түріЗаконР е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД

АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И

ЗАПОВЕД № ДС-16-006 ОТ 06.12.2016 Г. НА

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за административни дейности – за офис, на помещения № 13, 14 и част от коридор с обща площ 40.15 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.3 по кадастралната карта на гр. Разград, находящи се на четвърти етаж в сграда – публична държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2549/05.12.2014 г.

Търгът ще се проведе на 17.01.2017 г. (повторен на 31.01.2017 г.) от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална наемна цена – 140,00 (сто и четиридесет) лева.

3. Стъпка на наддаване – 10,00 (десет) лв.

4. Предназначение на самостоятелния обект – за административни дейности – за офис.

5. Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.

6. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

7. Депозит за участие в търга – 50,00 (петдесет) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN: BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BIC CREXBGSF на „Токудабанк” АД, офис Разград.

8. Oглед на помещението се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 16.01.2017 г.

9. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на 16.01.2017 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

10. В случай на непровеждане на търга, повторен търг ще се проведе на 31.01.2017 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Oглед, за повторния търг, на помещението се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 30.01.2017 г. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 30.01.2017 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.
гр.Разград, бул.“Бели Лом” №37 А, тел. 084/616-201, факс: 084/662-114, 084/661-991, http://www.rz.government.bg


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет