Ќорытындыжүктеу 218.37 Kb.
Дата31.05.2018
өлшемі218.37 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті


3 деңгейлі СМЖ құжаты


ОӘК

УМКД 042-18-17.1.09./01-2013

ПОӘК

Оқытушыға арналған «Шетел және қазақ тілдерінің функциональды стилистикасы» жұмыс оқу бағдарламасыРедакция №


«Шетел және қазақ тілдерінің функционалды стилистикасы»» пәні бойынша
050207 «Аударма ісі» мамандығына арналған
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы

Семей - 2013

ПОӘК 042-18-17.1.21/ 01.-2013

_________ №1 басылым

14 беттің -сіКіріспе

1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырған Калимова Ж.У. «Аударма теориясы мен практикасы» кафедрасының доценті2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Аударма теориясы жэне практикасы кафедрасындаХаттама№ 1 «_02_» 09 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі __________

Калимова Ж.У.


2.2.Гуманитарлық –заң факультетінің оқу-эдістемелік бюросында Хаттама№ 1 «17 » 09 .2012ж

Оқу- эдістемелік бюро бастығы______________ Кеңесбаева Ш.С.3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу - эдістемелік Кеңесінің мэжілінде мақұлданды жэне басылымға ұсынылды.

ОӘК төрайымы, оқу-әдістемелік жұмыс

бойынша проректор ___________________ Искакова Г. К.


Хаттама № 1 « 18 » 09. 20133

4 Алмастырылды Басылым № 1 27.09.2012.

Мазмұны
1. Қолданылу аймағы

2. Нормативті құжат

3. Жалпы мәліметтер

4. Пәннің оқу бағдарламасының мазмұны

5. Өздік жұмыс түрлерінің мазмұны мен тізімдері

6. Пәннің оқу - әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

8. Әдебиеттер
  1. ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

«Шетел және қазақ тілдерінің функциональды стилистикасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 050207 «Аударма ісі» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның өзектілігі және қажеттіліктерімен, курстың саясаты және оқу процесі кезінде студенттер игеретін дағдылармен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқуда басты нұсқау болып табылады және «Аударма теориясы мен практикасы кафедрасында » қолдануға арналған.
  1. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

«Оқылатын тілдің теориялық негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу үрдісің келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына cәйкес ұйымдастыру тәртібін талап етеді:

- 5В 020700 – «Аударма ісі» мамандығы бойынша .Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты (бакалавриат);

- - 5В 020700 – «Аударма ісі» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

СТУ 042 –ЗГКП – СМУ -8-

- 050207 – «Аударма ісі» /бакалавриат/ мамандығы бойынша Абылайхан атындағы ҚазХҚӘТ университеті дайындаған« 2006 жылғы типтік оқу бағдарламасы;

- СТУ 042 - ГУ- 4 -2013- Университет стандарты «Пәндер бойынша оқу-

әдістемелік кешендерді жасау және әзірлеудің жалпы ережелері»;  • ДП 042 – 1.01.-2013 «Пән бойынша оқу- әдістемелік кешеннің құрылымы жіне мазмұны» құжаттық процедурасы3 НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Курс туралы қысқаша мағлұмат:
Функциональды стилистика студенттерінің оқып жатқан шетел тілінің фонетика, грамматика (практикалық және теориялық), лексикология, фразеология және аударма саласынан алатын теориялық біліміне сүйенеді.

Бұл курс студенттердің стилдік танымын арттыруға бағытталған. Жоғарғы оқу орындарында стилистиканы оқыту, әсіресе аударма ісі мамандығында теориялық және практикалық мақсатты көздейді.

Функциональды стилистика курсының негізгі мақсаты студенттерге тілдегі стилистикалық құралдармен олардың жүйесі жайлы теориялық білім беру және әр түрлі стильдегі тілдің функцияларын, функциональды стильдің бөліну критерияларын баяндау, аударма қызметінде әртүрлі функциональды стильді теңбе тең қолдану әдісін қалыптастыру
3.2 Пәнді оқудың мақсаты::
Функционалды стилистика курсы студенттердің стилдік танымын арттыруға бағытталған. Курстың негізгі мақсаты студенттерге тілдегі стилистикалық құралдармен олардың жүйесі жайлы теориялық білім беру және әр түрлі стильдегі тілдің функцияларын, функциональды стильдің бөліну критерийлерін баяндау, аударма жасау барысында әртүрлі функционалды стильді теңбе тең қолдану әдісін қалыптастыру.
3.3 Пәннің негiзгi мiндеттерi:

- оқылатын тілдің стильдік жүйесінің қазіргі жағдайы туралы жалпы сипаттама беру;

- студенттерді тілдің стильдік құралдары мен стильдік тәсілдері мәнерлеп көрсетуге қажетті деңгейде білім беру және олардың мәтіндегі қызметін анықтау;

- студенттердің стилистикалық категорияларды көркем тексті талдауда, газеттік, ғылыми-техникалық, экономикалық, заңгерлік, медициналық және басқа текстерде және арнайы құжаттарда дипломатикалық, заңгерлік, іскерлік, әскери т.б. салаларда практикалық тұрғыдан қолдана білу қабілеттілігін арттыру.


3.4 Пәнді оқып-үйрену барысында барысында студент міндетті:

- стилистика ғылымының зерттеу объектісін және саларын, оның басқа тілдік ғылымдармен байланысын, стилистиканың отан және шетел тіл біліміндегі даму бағыттарын, тіл мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік және этикалық деңгейлерін, стильдік тәсілдер мен троптың тұрлері, олардың жіктелуі және қызметін, тілдің лексикалық-фразеологиялық жіне грамматикалық көркемдеуіш тәсілдерін, функционалды стильдердің сипаттамасы мен жіктелін білуге;

- ғылым ретінде стилистиканың қалыптасу кезеңдерін, слиль ұғымын және стиль жөнінде түрлі трактовкаларды (көзқарастарды), тілдің сөздік құрамының стильдік тұрғыдн топтасуын, түрлі стильдік тәсілдер мен тілдің мәнерлеу, көркемдеуіш құралдарының қызметін, функционалды стильдің классификациясын, оның коммуникативті мақсатын, белгілі бір жанрдағы және функционалды стильдегі тіл мен мәтін ерекшеліктерін меңгеруге;
- стилистика пәнінің өзге тіл ғылымдары арасынан алатын орнын, стилистика ғылымдардың зерттеу нысандарын және зерттеу әдіс-тәсілдері, функционалды стильдер түрін және оладың аударма жасау барында атқаратын рөлін игеруге;

- түрлі стильдік тәсілдер мен көркемдеуіш құралдарды, мәтіннің құрылымын фонетикалық, морфологиялық, лексикалық, синтаксистіктұрғыдан саралай білуге және тілдің фонетикалық, лексикалық, фразеологиялық және грамматикалық тәсілдерін айқынауға қабілетті болуға;

- тіл туралы қазіргі ғылымдағы /нормалар туралы ұғымды, стилистика бойынша теориялық мәліметтерді, түрлі пікірлер мен бағыттарды, стильдік құралдар және олардың берілу жолдарын, тілдік варианттылық жіне оның түрлі тілдік деңгейде көрінуін, оқылатын тілдің сөздік қорының стильдік тұрғыдан ( бейтарап лексика, стильдік айшықталған лексика т.б.) болып саралануын, функционалдық стильдің тілдік ерекшеліктерін, сөйлеу түрлері, стильдік ерекшеліктерді түсінуге;

- стилистика ғылымының қазіргі кезеңдегі жағдайы туралы,тілдің стилистикалық құралдары мен стилистикалық тәсілдерінен, функционалды стилистика жөніндегі негізгі ұғымдар, стиль және оның негізгі сипаттамасынан, стильдік құралдар және олардың берілу жолдарынан, тілдік варианттылық және оның түрлі тілдік деңгейде көрінуі, функционалды стильдің анықтамасы. критерийлері.Функционалды стильдерді жүйелеу критерийлері, олардың стильдік сипаты. Функционалды стильдердің өзара тығыз байланыстылығы жөнінде хабары болуы;

- студенттердің тілдің стильдік құралдары мен стильдік тәсілдерін айқындай алуға және мәнерлеп көрсетуге қажетті деңгейде біліліктілікті меңгеріп, стильдік құралдары мен тәсілдердің мәтіндегі қызметін айқындауға, алған теориялық білімдерін практикалық тұрғыдан қолдану білуге, мәтіндегі көркемдеуіш құралдары мен стильдік тәсілдерді айқындауға, көркем мәтіндегі автордың жеке стиль ерекшеліктерін көрсете білуге, кез-келген функционалды бағыттағы мәтінді стильдік тұрғыдан та технилдаукасын меңгеруге, мәтіннің қандай функциональды стильге жататынын анықтауға, түрлі функционалды стилдің линвостилистикалық мінездеме бере алуға қол жеткізуі міндетті.

3.4 Пәннің пререквизиті

«Практикалық фонетика», «Теоретикалық фонетика», «Практикалық грамматика», «Лексикология», «Теоретикалық грамматика ».3.5 Пәннің постреквизиті

«Көркем аударма», «Ақпараттық аударма, «Лингвострановедение», «Ауызша аударма», «Жазбаша аударма».


Оқу жоспарынан көшірмесі


курс

Семестр

кредит


Дәріс

Машықтану саб.

ӨСӨЖ

СӨЖ

Барлығы


Бақылау түрі

IV

VII

2

15

15

15

45


90

жазбаша емтихан4 ОҚУ-ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

Тақырып атауыТақырып мазмұны

Сағат саны

дәрістер

Практикалық сабақ

1.

Функционалды стилистика пәні, салалары.

Стилистиканың зерттеу объектісі. Оның негізгі бөлімдері мен салалары. Стилистиканың басқа тілдік ғылымдармен байланысы.

Стилистиканың отан және шетел тіл біліміндегі даму бағыттары.
1

1

2.

Стилистиканың отан және шетел тіл біліміндегі даму бағыттары. Әдеби тіл және оның түрлері. Норма категориясы және оның стилистикадағы ролі. Типология нормасы.

Функционалды стилистика жөніндегі негізгі ұғымдар.Стиль және оның негізгі сипаттамасы. Стильдік құралдар және олардың берілу жолдары. Тілдік варианттылық және оның түрлі тілдік деңгейде көрінуі.. Синонимия мәселесі.

Әдеби тіл жіне оның түрлері. Норма категориясы жіне оның стилистикадағы ролі. Типология нормасы.1

1

3.

Тілдік варианттылық және оның түрлі тілдік деңгейде көрінуі Тіл мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік және этикалық деңгейлері. Сөйлеудің негізгі регистрлері. Стиль ұғымының анықтамасы.

Тілдік құралдарының стилистикалық стратификациясы: сөйлеудің бейтарап және стильдік көркемдеуіш құралдары. Стильдік бояу. Стильдік мағына. Сөйлеудің негізгі регистрлері.

1

1

4.

Стильдік тәсілдер мен троптың тұрлері, олардың жіктелуі және қызметі.

Тілдік құралдардың қолданылуы. Стильдік тәсілдер. Лексикалық-грамматикалық көркемдеуіш құралдар. Сөйлеудің анық, көркем әрі нанымды болуы үшін лексикалық бірлікті таңдаудың маңызы. Сөздік қордың түрлі қабатын стильдік тұрғыдан пайдалану: терминдер, архаизмдер, неолоизмдер, жаргон сөздер, кірме сөздер.5.

Оқылатын тілдің сөздігін стильдік тұрғыдан айқындау: стильдік бейтарап және стильдік айшықталған лексика. Синонимдік тәсілдердің берілуі: стильдік синонимдер, контексті синонимдер.

Синтаксистің стильдік мүмкіндіктері: хабарлы, лепті, сұраулы сөйлемдердің қызметі. Оқшау мүшелердің турлері және қызметі. Стильдік фигуралар және олардің түрлері мен қызметі.

1

1

6.

Сөзжасамның коркемдеуіш мүмкіндіктері.

Стильдік тәсілдер мен троптың тұрлері, олардың жіктелуі жіне қызметі. Фразеологизмдердің стильдік мүмкіндіктері. Стильдік тәсілдер мен троптың түрлері, олардың жіктелуі және қызметі.Лексикалық-фразеологиялық көркемдеуіш тәсілдер және и стильдік тәсілдер.

1

1

7.

Стильдік тәсілдер мен троптың түрлері, олардың жіктелуі және қызметі.Лексикалық-фразеологиялық көркемдеуіш тәсілдер және и стильдік тәсілдер.

Грамматикалық көркемдеуіш тәсілдер және стильдік фигуралар. Морфологияның стильдік мүмкіндіктері.. Синтаксистің стильдік мүмкіндіктері: сөз тәртібі.Сөйлем құрылымының өлшемдері. Сөйлемнің түрлері. Шақтардың қолданылуы. Айқындаудың жіне оңашалаудың тәсілдері. Синтаксистік фигуралар және олардың тұрлері. Мәтіннің тілдік сипаттамасы.

1

1

8

Фонетикалық көркемдеуіш құралдар және стильдік фигуралар. Графикалық көркемдеуіш құралдар

Фонетикалық көркемдеуіш құралдар және стильдік фигуралар. Жазуда сөйлеудің дыбыстық жағының берілуі. Интонацияның стильдік қызметі. Графикалық көркемдеуіш құралдар. Пунктуация. Типографикалық көркемдеуіш тәсілдер.

1

1

9

Функционалды стильдер.

Функционалды стильдің анықтамасы. критерийлері.Функционалды стильдерді жүйелеу критерийлері, олардың стильдік сипаты. Функционалды стильдердің өзара тығыз байланыстылығы.

Шетел және қазақ тілдерінің негізгі функционалдық стильдерінің негізгі түрлері.


Функционалды стильдер.

Функционалды стильдің анықтамасы. Шетел және қазақ тілдері стильдерінің жүйесі. Тілдің функционалды стильдерінің қалыптасуының коммуникативті факторлары: коммуникативті өріс, коммуникативтік байланысқа қатысатын адамдардың әлеуметтік-мәдени түрі, коммуникативті жағдаяттың ерекшеліктері, сөйлеу арақатынасының мақсатын анықтау.1

1

10.

функционалды стильдердің стильдік ерекшеліктері

Функционалдық стильдің тілдік ерекшеліктері: сөйлеу түрлері, стильдік ерекшеліктері, сөйлеудің композизиялық түрі, мәтіннің құрылымы, тілдік құралдарды түрлі тілдік деңгейде қолдану ерекшеліктері.

1

1

11.

Функционалды стильдердің өз ара қатынасы.

Стильдің өз ішіндегі функционалды стильдерді айқындау: подстильдер, жанрлар,Көркем әдебиеттің (проза, поэзия, драма)функционалды стилі, оның негізгі қызметі, стильдік ерекшеліктері, автордың жеке стилі.

1

1

12.

Көркем әдебиеттің функционалды-коммуникативтік және лингво-стильдік ерекшеліктері.

Көркем әдебиеттің эстетикалық қызметі. автордың жеке стилі.
Тілдік құрылымдық деңгейлері және оларды талдаудың ерекшеліктері. Сөйлеу түрінің жүйеленуі және көркем шығармада құрылымдық сөйлеу бірліктерін айқындаудың критерийлері. Тілдік талдаудың мәселелері

1

1

13.

Публицистикалық стиль, оның негізгі қызметі және стильдік ерекшеліктері.

Публицистика жанры, олардың тілдік және стильдік ерекшеліктері. Ауызша және жазбаша түрлері.

Публицистикалық стиль, оның негізгі қызметі – ақпараттық және әсер ету қызметі, стильдік ерекшеліктері - стандарттылығы (штамптар) және бейнелілігі. Ауызша және жазбаша түрлері.1

1

14.

Ғылыми стиль, оның его коммуникативті-танымдық қызметі

. Ғылыми стильдің түрлері, олардың тілдік ерекшеліктері. Ғылыми стильдің жазбаша және ауызша түрлері.Ғылыми-көпшілік стиль және оның сипаттамасы.

1

1

15.

Ресми-іскерлік стилі, оның негізгі қызметі. Стильдік ерекшеліктері,

Ресми-іскерлік стильдің ресми-іскерлік саладағы қарым-қатынасты реттеудегі қызметі:(мемлекеттің өзінің азаматтарымен қарым-қатынасы немесе «қызметтегі адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы»).эмоциясыз,дәлдік, нақтылық, стандарттылық сипаттағы тілдік құрылымдар Ресми-іскерлік стилдің жанырлық қөрінісі, тілдік құралдар және олардың берілуі.Заң, дипломатиялық және іскерлік құжаттардың лекикалық-фразқеологиялық және грамматикалық сипаттавмасы. Күнделікті ауыз-екі сөйлеу стилі. Оның шетел тілі мен қазақ тілдеріндегі ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

5 Студентердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
5.1 Мәтінді оқып шығып, одан стильдік тұрғыдан айшықталған элементтерді анықтаңыз. Олардың мәтіндегі қызметін түсіндіріңіз. Бейтарап тілдік құралдардан шетел және ана тілінде мысалдар келтіріңіз 5.2 Стильдік терминдер сөздігін жасаңыз.

5.3 Шетел тіліндегі фонетикалық, графикалық, лексикалық және стильдік құралдарды оқып үйреніңіз.

5.4 Мәтінді оқып шығып, стильдік фигураларды тауып, олардың атын атап, қызметтерін анықтаңыз.

5.5 Көркем прозаның негізгі типтерін анықтаңыз(очерк, ертегі, поэзия, драма) жіне аударыңыз.

5.6 Газет стилінің мағыналық және тілдік сипатын анықтаңыз.Стильдік ерекшеліктерін көрсетіңіз.

5.7 Ғылыми мәтіннің типтік және тілдік сипатын зерттеңіз(мақала, баяндама, резюме). Ана тіліне аударыңыз.

5.8 Күнделікті ауыз-екі сөйлеу фуенционалды стилінің типтік ерекшеліктерін сипаттаңыз(амандасу, қоштасу, құттықтау). Ауыз-екі сөйлеу тілінің тілдік ерекшеліктерін айқындаңыз(лексикалық құралдар, синтаксистік ерекшеліктер, фонетикалық көркемдеуіш құралдар).

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы


Дәріс сабақтары тақырыбы

Практикалық сабақтар тақырыбы

Көрнекілік, ТСО, плакаттар

СӨЖ

сұрақтары

Бақылау түрі

1.Функционалды стилистика пәні . Оның негізгі бөлімдері мен салалары. Стилистиканың басқа тілдік ғылымдармен байланысы.

1.Стилистиканың зерттеу объектісі. Қазіргі стилистиканың пайда болу көздері.

Кестелер, схемаларСтилистиканың отан және шетел тіл білімінде дамуының негізгі бағыттары.

ауызша

2 Стилистиканың отан және шетел тіл біліміндегі даму бағыттары. Әдеби тіл және оның түрлері

2. Функционалды стилистика жөніндегі негізгі ұғымдар.Стиль және оның негізгі сипаттамасы. Стильдік құралдар және олардың берілу жолдары.

Кестелер, схемаларСинонимия мәселесі

ауызша

3. Тілдік варианттылық және оның түрлі тілдік деңгейде көрінуі Тіл мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік және этикалық деңгейлері.

3. Тілдік құралдарының стилистикалық стратификациясы: сөйлеудің бейтарап және стильдік көркемдеуіш құралдары.

Кестелер, схемалар

Проекторды пайдалану
Бейтарап және стильдік бояулы тілдік құралдар

ауызша

4. Тілдік құралдардың қолданылуы. Стильдік тәсілдер. Лексикалық-грамматикалық көркемдеуіш құралдар.

4. Стильдік тәсілдер мен троптың тұрлері, олардың жіктелуі және қызметі.

Проекторды пайдалану
Кестемен жұмыс


Архаизмдернеологизмдер,жаргон сөздер, кірме сөздер

ауызша

5. Оқылатын тілдің сөздігін стильдік тұрғыдан айқындау: стильдік бейтарап және стильдік айшықталған лексика. Синонимдік тәсілдердің берілуі: стильдік синонимдер, контексті синонимдер.

Синтаксистің стильдік мүмкіндіктері: хабарлы, лепті, сұраулы сөйлемдердің қызметі. Стильдік фигуралар және олардің түрлері мен қызметі.

Кестені қажетті материалмен толтыру.

Проекторды пайдалану

Стильдік фигуралар

ауызша

6. Сөзжасамның коркемдеуіш мүмкіндіктері.

Стильдік тәсілдер мен троптың тұрлері, олардың жіктелуі жіне қызметі.6. Стильдік тәсілдер мен троптың түрлері, олардың жіктелуі және қызметі.Лексикалық-фразеологиялық көркемдеуіш тәсілдер.

Слайдтар, схемалар
Кестені қажетті материалмен толтыру.

Проекторды пайдалану
Лексикалық және фразеологиялық көркемдеуіш құралдар

ауызша

7 Грамматикалық көркемдеуіш тәсілдер және стильдік фигуралар. Морфологияның стильдік мүмкіндіктері.. Синтаксистің стильдік мүмкіндіктері.

7. Грамматикалық көркемдеуіш құралдар және стильдік фигуралар.

Слайдтар, кестелер

Грамматикалық көркемдеуіш құралдар

ауызша

8. Фонетикалық көркемдеуіш құралдар және стильдік фигуралар. Интонацияның стильдік қызметі. Графикалық көркемдеуіш құралдар.

8. Фонетикалық көркемдеуіш құралдар және стильдік фигуралар. Графикалық көркемдеуіш құралдар.

Ауызша жауап беру, практикалық тапс. Орындау

Проекторды пайдалану
Графикалық көркемдеуіш құралдар

ауызша

9. Функционалды стильдер.

Функционалды стильдің анықтамасы. Шетел және қазақ тілдері стильдерінің жүйесі.9. Функционалды стильдер.

Функционалды стильдің анықтамасы және оны жүйелеу.

Шетел және қазақ тілдерінің негізгі функционалдық стильдерінің негізгі түрлері.


Тест арқылы студенттер білімін тексеру.

Интернетті пайдалану.Функционалды стилдер

ауызша

  1. Функционалдық стильдің тілдік ерекшеліктері: сөйлеу түрлері, стильдік ерекшеліктер. Мәтіннің құрылымы, тілдік құралдарды түрлі тілдік деңгейде қолдану ерекшеліктері.

10. Стильдің өз ішіндегі функционалды стильдерді айқындау: подстильдер, жанрлар, функционалды стильддердің стильдік ерекшеліктері.

Кестелер, схемалар

Проекторды пайдалану
Стильдер, подстильдер, жанрлар

ауызша

11. . Функционалды стильдердің өз ара тығыз қарым-қатынасы.

Функционалды стильддердің стильдік ерекшеліктері.11. Көркем әдебиеттің функционалды стилі, оның негізгі қызметі, стильдік ерекшеліктері, автордың жеке стилі.

Кестені қажетті материалмен толтыру.

Проекторды пайдалану

Публицистика жанры, олардың тілдік және стильдік ерекшеліктері.

ауызша

12. Көркем әдебиеттің функционалды-коммуникативтік және лингво-стильдік ерекшеліктері. Тілдік құрылымдық деңгейлері және оларды талдаудың ерекшеліктері. Тілдік талдаудың мәселелері мен талдау әдістері. Көркем мәтіннің интерпетациясы..

12.Публицистикалық стиль, оның негізгі қызметі және стильдік ерекшеліктері.Публицистика жанры, олардың тілдік және стильдік ерекшеліктері.

Кестелер, схемаларАвтордың жеке стилі

ауызша

13. Публицистикалық стиль, оның негізгі қызметі, стильдік ерекшеліктері, түрлері . Газеттік публицистикалық түрлері, олардың тілдік-стильдік ерекшеліктері.

13. Ғылыми стиль, оның негізгі қызметі, стильдік ерекшеліктері, жанрлық түрлері, олардың негізгі сипаттамасы.

Кестені қажетті материалмен толтыру.


Научный стиль

ауызша

14. Ғылыми стиль, оның коммуникативті-танымдық қызметі және сипаты. Ғылыми стильдің түрлері, олардың тілдік ерекшеліктері.

14. Ресми-іскерлік стилі, оның негізгі қызметі. Стильдік ерекшеліктері, жанрлық жағынан әр түрлілігі, олардың негізгі сипаттамасы.

Кестелер, схемалар

Проекторды пайдалану
Ресми-іскерлік стилі, оның негізгі қызметі.
15. Ресми-іскерлік стилі, оның негізгі қызметі. Ресми-іскерлік стилдің жанырлық қөрінісі, тілдік құралдар және олардың берілуі. Заң, дипломатиялық және іскерлік құжаттардың лекикалық-фразқеологиялық және грамматикалық сипаттавмасы.

15. Күнделікті ауыз-екі сөйлеу стилі, оның негізгі қызметі, стильдік ерекшеліктері. Әдеби-сөйлеу және ауыз-екі сөйлеу стилі, олардың шетел тілі мен қазақ тілдеріндегі ұқсастықтары мен айырмашылықтары

Тақырыпты практикалқ жаттығулармен бекіту.

Әдеби-сөйлеу және ауыз-екі сөйлеу стилі

ауызша

Всего 15

15
15


7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамттылу картасы


Оқу-әдістемелік құралдар, оқулықтар аттары

Саны

Студентер саны

Қамтылу пайызы1

2

3

4

Гальперин И.Р. Стилистика. М., 1968, 1977

Кухаренко В.П. Семинары по стилистике английского языка

Электрондық

Электрондық

9

9


90

90


8 Әдебиет8.1 Негізгі әдебиет:

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л. 1981.

2. Гальперин И.Р. Стилистика. М., 1968, 1977

3. Кухаренко В.П. Семинары по стилистике английского языка8.2 Қосымша әдебиет

1. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967.

2. Будагов Р.А.Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени.М., 1978.

3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.

4. Виноградов В.М. Проблемы русской стилистики.М., 1961.

5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.

6. Долинин К.А. Интерпретация текста. М., 1985.

7. Домашнев А.И. и др. Интерпретация художественного текста. М., 1983.

8.Кожина М.Н. К основаниям функциональной стилистики. Пермь. 1968.

9.Кузнецов М.Д., Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка. Л., 1960.

10.Кухаренко В.П. Интерпретация текста. М.., 1984.

11.Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., Наука, 1986.12.Телия В.Н. Теория метафоры. М., Наука, 1990.

13.Щадрин Н.Л. Сопоставительная стилистика и теория перевода. Изв. АНСССР СЛЯ 1982. Т. 41, 1.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет