Қосымша білім беру мекемелерінде тәрбие жұмысын ұйымдастыружүктеу 1.7 Mb.
бет1/13
Дата03.06.2018
өлшемі1.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Педагогикалық факультет деканы

______________ Ботағариев Т.А.

«____» _____________ 200__ ж.

050103 – «Педагогика және психология»

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған
Қосымша білім беру мекемелерінде тәрбие жұмысын ұйымдастыру

(пәннің атауы)пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Курс – ІІІ

Семестр – 5

Кредит - 3

Дәріс –30 сағат

Практикалық сабақтар – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 сағат

СӨЖ-45 сағат

Барлығы – 135 сағат

Орал 2009 ж.

Пәннің оқу әдістемелік кешені М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті педагогикалық институтының педагогика және психология кафедрасында құрастырылған.


Құрастырушы: оқытушы Исмагулова Ж.С,

оқытушы Калаханова С.Б.


«Педагогика және психология» кафедрасының отырысында бекітілді.

“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.


Кафедра меңгерушісі___________ Иргалиев А.С.

(қолы) (аты-жөні)


Педагогикалық институттың оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Институттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Педагогикалық факультет деканы

______________ Ботағариев Т.А.

«____» _____________200__ ж.

050103 – «Педагогика және психология»

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған
Қосымша білім беру мекемелерінде тәрбие жұмысын ұйымдастыру

(пәннің атауы)курс бағдарламасы (sillabus)
Курс – 3

Семестр – 5

Кредит - 3

Дәріс –30 сағат

Практикалық сабақтар – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 сағат

СӨЖ-45 сағат

Барлығы – 135 сағат

Орал 2009 ж.

Курс бағдарламасы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде Психология және педагогика факультетінің «Педагогика» кафедрасында құрастырылған типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалып, «050103-Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік білім беру стандарты негізінде құрастырылған. Алматы, 2005 жыл.
Құрастырушы: оқытушы Исмагулова Ж.С,

оқытушы Калаханова С.Б.


«Педагогика және психология» кафедрасының отырысында бекітілді.

“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.


Кафедра меңгерушісі_________ Иргалиев А.С. (қолы) (аты-жөні)

Педагогикалық институттың оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.
Институттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

Курс бағдарламасына (Sillabus) 2006/ 2008оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар.


Курс бағдарламасына келесі өзгертулер (толықтырулар) енгізілді:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Курс бағдарламасы «Педагогика және психология» кафедрасының отырысында қарастырылып мақұлданды.

“___” ______________200__ ж. № __хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ ____________________________

(қолы) (аты-жөні)

Педагогикалық институттың оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Педагогикалық институттың

оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ .

(қолы) (аты-жөні)1. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).


    1. Оқытушы жөнінде мәліметтер

Оқытушының аты-жөні: Исмагулова Ж.С, Калаханова С.Б.

Оқытушы. “Педагогика және психология ” кафедрасы.

«Педагогика және психология» кафедрасы

Жұмыс орны: Студенттер к,. 15. 2-этаж, 223 каб.

Жұмыс телефоны 8 (7112) 50-32-54.

1.2. Пән жөнінде мәліметтер

Пән атауы – «Қосымша білім беру мекемелерінде тәрбие жұмысын ұйымдастыру»

Семестр 15 оқу аптасы және 2 апта сессиядан тұрады.

Аптасына 3 кредит-сағат беріледі, әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан (дәріс, практика) және студенттердің оқытушының жетекшілігімен орындалатын екі сағаттық өзіндік жұмысынан(СӨЖ, СООӨЖ) тұрады.
Кредиттің аптаға бөлу кесеті:


Сабақтар

Өткізілу уақыты

СОӨЖ

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 1 (дәріс 1)

50 мин.

СООӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2 (дәріс 2)

50 мин

СООӨЖ, СӨЖ

50+50 мин

Байланыс сағаты 3 (практикалық сабақ 1)

50 мин

СООӨЖ, СӨЖ

50+50 мин

Өткізілу орны: №8 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша.


Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


3

1

3

30

15

45

45

135

емтихан


1. Кіріспе
XX – ғасыр - қосымша білім беру деп аталатын ерекше әлеуметтік институттың пайда болу және даму ғасыры. Бұрын экспериментальды тәрбиелеу ұйымы ретінде пайда болған қосымша білім беру мекемелері қазіргі кезде көптеген оқушыларға кең түрде әлеуметтік тәрбие беру мекемесіне айналды. Бұл мекемелерде оқушылар шығармашылық, ғылыми, техникалық жағынан білім алып, практика жүзінде қолдана білуге үйренеді, болашақ мамандықтарын немесе қызығатын саласын айқындайды. Қазақстанның балалары мен жасөспірімдері шығармашылық орталықтарда, клубтарда, т.б. қосымша білім беру ұйымдарында әртүрлі іс-әрекет түрлеріндегі өздерінің күштері мен қабілеттерін сынап көруде. Соған сәйкес қосымша білім беру мамандарын теориялық түрде дайындап, қосымша білім беруді ұйымдастырудың педагогикалық технологияларын, әдістері мен формаларын, тиімді жаңа талаптарды айқындау маңызды.

Республикамыз қазіргі даму кезеңінде қосымша білім беру мекемелерінде тәрбие үрдісін жүзеге асыруға теориялық және практикалық дайындығы бар, тәрбиелеудің жаңа әдістері мен технологияларын меңгерген, өз бетімен білім алып, түрлі жағдайлардан шешім тауып шыға алатын педагогтарды қажет етуде.Курс мақсаты – студенттерге қосымша білім беру мекемелерінде болашақ ұрпақты тәрбиелеудің, дамытудың ғылыми негіздерін меңгерту.
Курс міндеттері:

Қосымша білім мекемелеріндегі тәрбие жұмысының негізгі ұғымдарын меңгеру;

Диагностикалық зерттеу әдістерін, коррекциялық, тренингтік жұмыстарды меңгеру;

Тәрбие жұмысының жоспарын құру және ұйымдастыру іскерлігін қалыптастыру;

Тәрбиелік шаралардың нәтижелерін талдау дағдыларын қалыптастыру.
Курс мазмұны: курс дәріс, практикалық сабақтар, студенттердің өзіндік және оқытушымен өткізілетін өзіндік жұмыстары арқылы жүргізіледі. Студенттер кәсіби білім, біліктіліктер және дағды, іскерліктерді меңгереді.
Пререквизиттері:

- «Әлеуметтік жұмыс негіздері», «Тәрбие теориясы», «Дидактика», «Педагогиканың жалпы негіздері», пәндері.


Постреквизиттер:

Студенттер бұл пәнді оқып бітіргеннен кейін

қосымша білім беру мекемесінің тәрбие жұмысына жетекшілік етуге қажетті білім, біліктіліктерді меңгереді;

қосымша білім беру мекемесінің тәрбие мақсаттарын, міндеттерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістер, ұйымдастыру формалары және құралдарымен танысады;

кәсіби мәдениет негіздерін игереді;

- курс бойынша меңгерген материалдар кейінгі курстарда өтілетін педагогика ғылымының салаларын меңгеруге жағдай жасайды.


Оқыту әдіснамасы: Сабақтар оқытудың жаңа технологияларын қолдану арқылы өткізіледі.

Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет