Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағыжүктеу 174.64 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі174.64 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасыОқу жұмыс бағдарламасының

титул парағы


Форма

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


«Биотехнология» кафедрасы

«Тағам өнімдерін суықпен өңдеу негіздері» пәнінен


050727 «Азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандық студенттеріне арналған
оқу жұмыс бағдарламасы

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойМамандық бойынша элективтік пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің оқу жұмыс бағдарламасын бекіту парағыПМУ ҰС Н 7.18.3/31
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор ___________ Н.Э. Пфейфер

«___»_____________20__г.


Кұрастырушы: __________ т. ғ. к., доцент Исаева Қ.С.


Биотехнология кафедрасы
«Тағам өнімдерін суықпен өңдеу негіздері» пәнінен
050727 «Азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандық студенттеріне арналған
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 050727 «Азық-түлік тағамдары технологиясы», С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 2009 ж. «___» _____, № 15
2009 ж. «18» қараша кафедра отырысында ұсынылған №5 хаттама.
Кафедра меңгерушісі _____ Ж.А.Адамжанова«____»___________2009ж.

Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2009ж. «30» қараша №3 хаттама
ОӘҚ төрайымы____________М.Е.Жагипарова «____»___________2009ж.

КЕЛІСІЛГЕН
Факультет деканы__________Т.К. Бексеитов «____»___________2009ж.Жжәқб құпталған

ЖжӘҚБбастығы__________________А.А.Варакута «____»_______2009ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«____»___________2009ж. хаттама № _____1. Пән мақсаты мен міндеттері


    1. Пәнді жүргізу мақсаты

Студенттерді азық-түлік өнімдерінде суықпен өңдеу кезінде өтетін процесстермен таныстыру, суықты алу жолдарымен таныстыру және суықты қолдану мен тоңазыту машиналарында өтетін процесстермен таныстыру.

1.2. Пән міндеттері:

Тамақ өнімдерін сақтау мен суықпен өңдеу негіздерімен таныстыру;

Тоңазыту қондырғыларының қауіпсіздік негіздерімен таныстыру.

Пәнді оқу барысында студент білу керек:

- тоңазыту қондырғыларының даму тарихын білу;

- суықтың маңызын;

- төмен температураларды алудың физикалық принциптерін;

- жасанды суық алудың термодинамикалық негіздерін;

- тоңазыту машиналарының термодинамикалық негіздерін;

- суыту агенттері мен суықтасымалдағыштарын;

- тамақ өнімдерін сақтау принциптерін;

- суықпен өңдеу негіздерін;

- тез мұздатылған өнімдер мен сублимациялық кептіру туралы;

- тамақ өнімдерінің жылуфизикалық қасиеттерін;

- тамақ өнімдерінтасымалдау шарттары мен мерзім ерекшеліктерін.Түсінігі болу керек:

- тамақ өнімдерінің сапасын бағалау туралы;

- мұздату процессінің температуралық графигі туралы;

- салқындату мен мұздатудың процессінің жылулық есептеулері туралы.


Қолынан келу керек:

- тамақ өнімдерін сақтау шарттарын сарраптау;

- тасымалданатын өнімдерді қабылдау ережелерін пайдалану;

- суықпен өңделетін өнімдердің сапасын қамтамасыз ететін әдісті қолдану.

Тоңазыту саласының даму жолдарын анықтауда, микроағзалардың дамуына температураладың әсерін анықтауда, өнімдерге төмен температура әсерін анықтауда және еру кезінде өнімде өтетін процесстерді болжауда құзыретті болу керек.
2. Пререквизиттер:

1) физика


3. Постреквизиттер:

1) Дипломдық жобалау
4. Пәннің мазмұны


3.1 Пәннің тақырып бойынша жоспарыТақырыптың аты

Уақыт саны

Дәріс.

Тәжр.

Зерт.

СӨЖ

1

Кіріспе

2

1

-

6

2

Суық агенттері мен суық тасымалдағыштары


4

2

-

12

3

Тамақ өнімдерін суықпен өңдеу әдістері


4

2
12

4

Тамақ өнімдерін салқындату


4

2

-

12

5

Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу

4

2

-

12

6

Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау


4

2
18

7

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді тасымалдау

4

2
18

8

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді қаптауға арналған материалдар

4

2


Барлығы


30

15

-

90

Сырттай оқыту формасы

1

Кіріспе

1
-

14

2

Суық агенттері мен суық тасымалдағыштары

1

1
15

3

Тамақ өнімдерін суықпен өңдеу әдістері


2

1

-

15

4

Тамақ өнімдерін салқындату


2

1
15

5

Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу

2

1
14

6

Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау


2

1
14

7

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді тасымалдау

1

1
15

8

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді қаптауға арналған материалдар

115

Барлығы:


12

6

-

1173. Пәннің тақырыптық мазмұны
Тақырып 1. Кіріспе

Тоңазыту технологиясының дамуы.

Тоңазыту саласының қазіргі даму бағыттарын сараптау.

Тамақ өнімдерінің сапасын сақтау принциптері.


Тақырып 2. Суық агенттері мен суық тасымалдағыштары.

Жалпы мәліметтер.

Суыту агенттерінің жылуфизикалық, физикалық-химиялық қасиеттері.

Тамақ өнімдеріне арналған тоңазытқыштардың жіктелуі.


Тақырып 3. Тамақ өнімдерін суықпен өңдеу әдістері

Салқындату, салқындату түрлері. Мұздату.

Салқындатылған және мұздатылған өнімдер арасындағы айырмашылық.

Тоңазыту, аса тоңазыту.


Тақырып 4. Тамақ өнімдерін салқындату

Өсімдік шикізатын салқындату.

Малдан алынған шикізатты өндірістік салқындату жолдары.
Тақырып 5. Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу

Өсімдік шикізатын мұздату.

Малдан алынған өнім мен шикізатты мұздату.
Тақырып 6. Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау

Суытып сақтау сипаттамасы.

Тез бұзылатын өнімдерді сақтау шарттары.

Суыту камераларының санитарлық-гигиеналық шарттары.

Суықпен өңдеу кезінде тез бұзылатын өнімдерді ыдыс пен камерада орналастыру ерекшеліктері.

Тоңазытқышта сақтау режимдері.


Тақырып 7. Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді тасымалдау

Тоңазытқыш көліктердің жіктелуі мен қысқаша сипаттамасы.

Тамақ өнімдерін тасымалдау ерекшеліктері.

Тасымалданған өнімді қабылдау ережелері.


Тақырып 8. Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді қаптауға арналған материалдар.

Қаптау материалдарына қойылатын талаптар.

Қолданылатын материалдар.

Қаптау материалдарының тоңазытқышта өзгеруі.


4.3 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны мен оларды орындау графигіТақырыптың аталуы

Мазмұны

Бақылау түрі

1

Кіріспе


Микроағзалардың дамуына төмен температуралардың әсері.


Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

2

Суық агенттері мен суық тасымалдағыштары


Суыту агенттерін қолдану салалары.


Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

3

Тамақ өнімдерін суықпен өңдеу әдістері

Төмен температуралады алудың физикалық принциптері.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

4

Тамақ өнімдерін салқындату

Салқындатылатын бөлмелердің жылу балансы.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

5

Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу

Тамақ өнімдерінің жылуфизикалық қасиеттері.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

6

Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау

Салқындатылған, тоңазытылған өнімдерді жылыту мен етріту ерекшеліктері

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

7

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді тасымалдау


Салқындату ортасы мен өнімдердің көрсеткіштерін анықтауға арналған қондырғылар мен приборлар.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

8

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді қаптауға арналған материалдар.

Қаптау материалдарына қойылатын гигиеналық талаптар.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру4.4 СӨЖ тапсырмалары

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

күндізгі оқу бөлімі

сырттай оқу бөлімі

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

15

6

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларың орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

7,5

3

3

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Конспект


Коллоквиум


59,5

104

5

Бақылау жұмыстарға дайындық

МБ 1, МБ 2, (тестілеу)

8

4

Барлығы:

90

1174.4.2 СӨЖ тапсырмалары

күндізгі оқу бөлімінің студенттеріне арналған
Тақырып 1.

Төмен температуралардың жасушаларға, тіндерге және ағзаларға әсер етуі. Суықпен өңдеу мен сақтау кезінде қолданылатын қосалқы заттар.Тақырып 2.

Тоңазыту машиналарының түрлері: газдың көмегімен жұмыс істейтін, құйын типті машиналар, компрессиялық булы машиналар, абсорбциялық және сорбциялық тоңазыту машиналары, эжекторлы тоңазыту машиналары.Тақырып 3.

Тамақ өнімінің құрамындағы ақуыз, май және көмірсілардың төмен температура әсерінен өзгеруі. Мұздату кезінде дәрумендердің өзгеруі.Тақырып 4.

Шұжық өнімдері мен ет консервілерін салқындату ерекшеліктері. Жұмыртқаны салқындату. Балықты салқындату ерекшеліктері. Малдан алынған тағам майларын салқындату.Тақырып 5.

Тез мұздатылған өнімдер. Өнімдерді сублимациялық кептіру.Тақырып 6.

Тоңазытып сақтау кезінде өнімде болатын процесстер легі. Малдан алынған өнімдерді сақтау ерекшеліктері: салқындатылған өнімдерді сақтау, мұздатылған өнімдерді сақтау.


Тақырып 7.

Контейнермен тасымалдау. Өте тез бұзылатын өнімдерді сақтау ерекшеліктері.Тақырып 8.

Тасымалдау кезінде өнім қаптамасына әсер ететін факторлар. Сақтау кезінде қолданылатын қаптамаларға механикалық әсерлердің алдын алу жолдары.


сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған
Тақырып 1.

Микроағзалардың дамуына төмен температуралардың әсері. Төмен температуралардың жасушаларға, тіндерге және ағзаларға әсер етуі. Суықпен өңдеу мен сақтау кезінде қолданылатын қосалқы заттар.Тақырып 2.

Тоңазыту машиналарының түрлері: газдың көмегімен жұмыс істейтін, құйын типті машиналар, компрессиялық булы машиналар, абсорбциялық және сорбциялық тоңазыту машиналары, эжекторлы тоңазыту машиналары.Тақырып 3.

Тамақ өнімінің құрамындағы ақуыз, май және көмірсілардың төмен температура әсерінен өзгеруі. Мұздату кезінде дәрумендердің өзгеруі.Тақырып 4.

Шұжық өнімдері мен ет консервілерін салқындату ерекшеліктері. Жұмыртқаны салқындату. Балықты салқындату ерекшеліктері. Малдан алынған тағам майларын салқындату.Тақырып 5.

Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу. Тамақ өнімдерінің жылуфизикалық қасиеттері. Тез мұздатылған өнімдер.Өнімдерді сублимациялық кептіру.Тақырып 6.

Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау. Салқындатылған, тоңазытылған өнімдерді жылыту мен етріту ерекшеліктері. Тоңазытып сақтау кезінде өнімде болатын процесстер легі. Малдан алынған өнімдерді сақтау ерекшеліктері: салқындатылған өнімдерді сақтау, мұздатылған өнімдерді сақтау.Тақырып 7.

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді тасымалдау. Салқындату ортасы мен өнімдердің көрсеткіштерін анықтауға арналған қондырғылар мен приборлар. Контейнермен тасымалдау. Өте тез бұзылатын өнімдерді сақтау ерекшеліктері.Тақырып 8.

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді қаптауға арналған материалдар. Қаптау материалдарына қойылатын гигиеналық талаптар. Тасымалдау кезінде өнім қаптамасына әсер ететін факторлар. Сақтау кезінде қолданылатын қаптамаларға механикалық әсерлердің алдын алу жолдары.
Мамандықтың жұмыс оқу

жоспарынана көшірме


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/320500727 – Азық-түлік тағамдары технологиясымамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пәннің атауы «Тағам өнімдерін суықпен өңдеу негіздері»

Оқу формасы

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау формасы

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кредиттер

академиялық сағат

кредиттер

аудиториялық сабақтар

(ак. сағаттарды)СӨЖ

(ак. сағаттарды)барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

сын.

КЖ (жоба)

КЖ

барлығы

дәр.

тәж.

зерт.

барлығы

СӨЖМ

Күндізгі ЖОБ негізінде

3

135

45

90

6


6

3

135

30

15
90

45

Сырттай ОКБ негізінде

3

135

18

117

5


4
12

12

5

3


6

114

18


Кафедра меңгерушісі ____________ Ж. А. Адамжанова
20__ж. «____» _______ хаттама № ____

Қолданылған әдебиеттер тізімі

Негізгі

  1. Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

  2. Руцкий А.В. Холодильная технология обработки и хранения продовольственных продуктов. – Минск: Вышэйшая школа, 1991.

  3. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов / Под. ред. Э.И. Каухчешвили. – М.: Агропромиздат, 1985.

  4. Холодильная техника и технология: Учебник / Под. ред. А.В. Рудского. – М.: ИНФРА-М, 2000.

  5. Цуранов О.А., Евреинова В.С. Лабораторный практикум по холодильной технологии пищевых продуктов. – Л.: Политехника, 1983.


Қосымша

  1. Бабакин Б.С., Тихонов Б.С., Юрчинский Ю.М. Совершенствование холодильной техники и технологии. – М.: Галактика-ИГМ, 1992.

  2. Ильясов В.С., Полушкин В.И., Васильева Н.Л. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

  3. Лашутина Н.Г. Холодильная техника в мясной и молочной промышленности. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет