Өзіндік дайындықҚа арналған сұРАҚтар пән: «Жаратылыстанудың экологиялық аспектлері» Мамандық шифры: 5В060800 «Экология» мамандарға арналғанжүктеу 74.34 Kb.
Дата02.05.2018
өлшемі74.34 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Инженерлі экологиялық факультет

Экология, өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау кафедрасыӨЗІНДІК ДАЙЫНДЫҚҚА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
Пән: «Жаратылыстанудың экологиялық аспектлері»

Мамандық шифры: 5В060800 «Экология» мамандарға арналған

Оқыту формасы: күндізгі

Көкшетау, 2017Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтарды құрастырған оқытушы Аятхан Магаш Аятханұлы

«Жаратылыстанудың экологиялық аспектлері» пәнінен оқу жұмыс бағдарламасы типтік бағдарламаға сәйкес құрастырылды.


Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.

ОӘК студенттер және оқытушыларға арналған.

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің әдістемелік кеңесінде бекітілген:
Оқу бағдарламасы кафедра отырысында талқыланды және бекітілді.
№ хаттама ___ _____________ 2017 ж.
Кафедра меңгерушісі ___________________б.ғ.к. Макеева Л.А.

Университеттің әдістемелік кеңесінде қабылданды


№ хаттама ___ _____________ 2017 ж.

Әдістемелік кеңестің төрайымы

Рецензент: аға оқытушы, б.ғ.к. Баязитова З.Е

Тақырып № 1. Пәні, міндеттері, ұстанымдары және әдістері және пәннің методологиялық негізі


 1. Жаратылыстану пәні, ұстанымдары және оның міндеттері

 2. Жаратылыстану әдістері және пәннің методологиялық негізі

 3. Жаратылыстану пәндерінен құзыреттілік тұрғысынан білім беруді ұйымдастыру

 4. Жаратылыстану дегеніміз не?

 5. Жаратылыстануда қандай әдістерді пайдаланады?

 6. Пәннің методологиялық негізі не болып келеді?

 7. Жаратылыстану пәндерінен құзыреттілік тұрғысынан білім беруді ұйымдастыру қалай жүреді?


Тақырып № 2. Өсімдіктану негіздері

 1. Өсімдіктану салалары

 2. Өсімдіктану тарихы

 3. Қазақстан территориясында ғылымның дамуы

 1. Ботаника дегеніміз не?

 2. Жүйеленім дегеніміз не?

 3. Өсімдіктануда қандай салалар болады? Бұл салаларды сипаттаңыз.

 4. Өсімдіктану қалай дамыған?

 5. Өсімдіктану Қазақстан территориясында қалай дамыған?Тақырып № 3. Өсімдік мүшесінің құрылымы

 1. Өсімдіктер анатомиясы

 2. Сабақ дегеніміз не?

 3. Тамыр дегеніміз не?

 4. Гүл дегеніміз не?

 5. Жапырақ дегеніміз не?

 6. Тамыр дегеніміз не?

 7. Өсімдіктер анатомиясы дегеніміз не?


Тақырып № 4. Төменгі және жоғарғы өсімдіктердің морфологиясы, систематикасы және экологиясы

 1. Төменгі сатыдағы өсімдіктер

 2. Жоғары сатыдағы өсімдіктер

 3. Өсімдіктер морфорлогиясы

 4. Өсімдіктердің систематикасы (жүйеленім)

 5. Өсімдіктер экологиясы

 6. Өсімдік түрлерін ата.

 7. Біздің елімізде өсімдіктер қалай қорғалады?

 8. Құрғақшылықта өсетін өсімдіктердің ерекшелігі қандай?

 9. Төменгі сатыдағы өсімдіктерді сипаттаңыз

 10. Жоғары сатыдағы өсімдіктерді сипаттаңыз.

 11. Өсімдіктер морфорлогиясы дегеніміз не?

 12. Өсімдіктердің систематикасы (жүйеленім) дегеніміз не?

 13. Өсімдіктер экологиясы дегеніміз не?

 14. Өсімдіктердің табиғаттағы маңызы қандай?

 15. Өсімдіктердің адам өмірінде маңызы бар ма?

 16. Өсімдіктерді қорғау үшін қандай шаралар жүргізіледі?

 17. Гүлді өсімдіктің қандай мүшелері болады?

 18. Тамырдың маңызы неде?

 19. Сабақ қандай қызмет атқарады?

 20. Өсімдіктің қоректену, өсу мүшелерін атап шығыңыз.

 21. Өсімдіктердің көбею мүшелерін атап шығыңыз.


Тақырып № 5. Жануартану негіздері

1 Жануарлар түрлерін ата. 1. Жануартану ғылымына сипаттама беріңіз.

 2. Жануарлардың қорғаныш бейімділігі қандай болады?

 3. Жануарлар биохимиясы нені зерттейді?

 4. Жануарлар гистологиясы нені зерттейді?

 5. Жануарлар эмбриологиясы нені зерттейді?

 6. Жануарлар генетикасы нені зерттейді?

 7. Жануарлар морфологиясы нені зерттейді?

 8. Жануарларды сұрыптау нені зерттейді?

 9. Біздің елімізде жануарлар қалай қорғалады?

 10. Зоология және экология пәнін және міндеттерін сипаттаңыз.

 11. Біржасушалылар. Қарапайымдылар типі, жалпы сипаттамсы.

 12. Қарапайымдылар типінің кластары (саркодалылар, талшықтылар, инфузориялар), экологиясы.

 13. Ішек қуыстылар типі, жалпы сипаттамасы.

 14. Ішек қуыстылар типінің кластары (гидрозои, сцифоид медузалары, коралл полиптері), экологиясы.

 15. Жалпақ құрттар, жалпы сипаттамасы. Негізгі және аралық қожайыны. Гельминтоз.

 16. Таспа құрттар класы, морфологиялық және биологиялық ерекшкліктері, адам және жануарлардың негізгі паразиттері.

 17. Жұмыр құрттардың жалпы сипаттамасы, құрылысының ерекшкліктері.

 18. Буылтық құрттар типінің жалпы сипаттамасы, құрылысының ерекшкліктері.

 19. Былқылдақденелілер типінің жалпы сипаттамасы, негізгі өкілдері, биологиясы.

 20. Қосжақтаулылар класы, құрылысы. Өкілдері, пайдасы.

 21. Бауыраяқтылар класы.

 22. Басаяқтылар класы.

 23. Буынаяқтылардың жалпы сипаттамасы.

 24. Шаянтәрізділер класының құрылысындағы ерекшекліктер (өзен шаяны, дафния).

 25. Өрмекшілертәрізді класының негізгі ерекшкліктері (өрмекші).

 26. Бунақденелердің құрылысындағы негізгі ерекшкліктері (қоңыз, тарақан).

 27. Желілер типінің жалпы сипаттамасы.

 28. Балықтар класының жалпы сипаттамасы.

 29. Қосмекенділер класының жалпы сипаттамасы, шығу тегі.

 30. Сүйекті, шеміршекті балықтар құрылысы, ерекшеліктер.

 31. Жорғалаушылардың жалпы сипаттамасы, экологиясы.

 32. Жорғалаушыларды жіктеу, тасбақа отряды, құстұмсықтылар, қабыршақтылар.

 33. Құстар класы. Кластын жалпы сипаттамсы.

 34. Құстардың шығу тегі, пайда зияны.

 35. Сүтқоретілер класы, жалпы сипаттамасы, шығу тегі, экологиясы.

 36. Сүтқоретілердің негізгі отряды.


Тақырып № 6. Біржасушалы, омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың анатомиясы, физиологиясы, систематикасы және экологиясы


 1. Жануарлардың қандай систематикалық топтарды білесіз?

 2. Біржасушалы жануарларды сипаттаңыз.

 3. Омыртқасыздар жануарларды сипаттаңыз.

 4. Омыртқалылар жануарларды сипаттаңыз.

 5. Жануарлар анатомиясы нені зерттейді?

 6. Жануарлар экологиясы нені зерттейді?

 7. Жануарлар физиологиясы нені зерттейді?


Тақырып № 7. Жертану және өлкетану негіздері

 1. Жертану ғылымы нені зерттейді?

 2. Өлкетану дегеніміз не?

 3. Қазақстан Республикамызда өлкетану қалай дамыған?


Тақырып № 8. Жердің жалпы физикалық-географиялық дамуының және құрылымының заңдылықтары


 1. Жердің ішкі құрылысын сипаттаңыз.

 2. Литосфера дегеніміз не?

 3. Жер бедері дегеніміз не?

 4. Гидросфера дегеніміз не?

 5. Атмосфера денегіміз не?

 6. Биосфера қабығын сипаттаңыз.

 7. Ауа райы дегеніміз не?

 8. Климат дегеніміз не?


Тақырып № 9. Өңірді, табиғатты, тарихты, ел-жұртты, шаруашылықты, мәдениетті, өнерді және Қазақстан Республикасы халықтары өмірлерінің басқа да жақтарын оқып үйрену

1 Қазақстан Республикасын сипаттаңыз.

2 Қазақстанның өңірін сипаттаңыз.

3 Қазақстан табиғатың сипаттаңыз.

4 Қазақстан өсімдіктер дүниесін сипаттаңыз.

5 Қазақстан өсімдіктер дүниесін сипаттаңыз.

6 Қазақстан тарихын сипаттаңыз.

7 Қазақстанның ел-жұртын сипаттаңыз.1.7 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Даннеман Ф. История естествознания. Естественные науки в их развитии и взаимодействии. Т.1: От зачатков науки до эпохи Возрождения. Пер. с нем. Изд.2 изд. группа URSS, Москва, 2011, - 432 с.

 2. Никонова М.А. Естествознание. Землеведение: Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. Изд.: Academia, 2011, - 224 с.

 3. Заварзин А.А., Харазова А.Д., Молитвин М.Н. Биология клетки. С-Петербург ДГУ, 1992. 314 с.

 4. Полевой В.В. Физиология растений М.: Высшая школа, 1989

 5. Калекенов Ж., Өсімдіктер физиологиясы Алматы, 1997

 6. Жимулев И Ф. Общая и молекулярная генетика. Изд-во НГУ, 2003.

 7. Физиология человека: Учебник / в двух томах. Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. - М.: Медицина, 1998.

 8. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф Фотосинтез. Физиолого-биохимические и экологические аспекты. Из-во МГУ, 1992

 9. Горощенко В.П. Хрестоматия по природоведению. М., 1984


Қосымша:

 1. Баксанский О.Е., Гнатик Е.Н., Кучер Е.Н. Естествознание: Современные когнитивные концепции. Изд.2, изд. группа URSS, Москва, - 224 с.

 2. Ә.Бегенов, Н.Мухитдинов, С.Айдосова Ботаника терминдерінің кысқаша түсінікте сөздігі, Алматы, 1997.

 3. Буш Н.А. Систематика высших растений. М.,1959.

 4. Горибова Л.В., Горбунова Н.П. и др. Низшие растения. М.,1975.

 5. Введение в экологию растений Афанасьева А.А., Березина А.Б. Изд. МГУ, Москва, 2011,- 800с.

 6. Гулаткан В.Д. Ботаника. Учебное пособие. Акмола. 1993.

 7. Жизнь растений, 1-6 т.т., 1973, 1978-1982.

 8. Красная книга Казахской ССР. Часть 2. Растения. Алма-Ата. 1981. 262с.

 9. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника, т.1, 1990. 347 с.

 10. Тахтаджян А.Л. Систематика магнолиофитов. Л., 1987. 440 с.

 11. Тутаюк Х.А. Анатомия и морфология растений. М., 1972.

 12. Флора Казахстана. В 9-ти томах. Алма-Ата. 1956-1966.

 13. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника. М., 1982.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет