Педагогика факультетінің деканыжүктеу 1.1 Mb.
бет1/7
Дата05.12.2018
өлшемі1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


Бекітемін

Педагогика факультетінің деканыБотагариев.Т.А.

аты-жөні


____________ 2009ж.

Педагогика институтыЖалпы педагогика және информатика кафедрасы

03201-Шет тілі: екі шет тілі

05404-Бастапқы әскери дайындық

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған
(пәннің атауы)

ЭТНОПЕДАГОГИКА ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Курс – 2

Семестр – 2-3

Кредит саны - 1

Дәріс – _15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 15сағат

СӨЖ – __15 сағат

Емтихан – _3 -ші семестрде

Барлығы – _45_ сағат


Орал 2009 ж.

Пәннің оқу әдістемелік кешені курстарға Педагогика пәнінен оқу-әдістемелік үшінТиптік оқу бағдарламасы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университет,

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы) Алматы 2003.


типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Құрастырушы(лар): п.ғ.к. доцент Ергалиева Гулжан Алғазықызы

оқытушы, магистр Кажимова Карлығаш Рахымқызы

оқытушы, магистр Маденова Ләззат Мұтиғоллақызы

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


жалпы педагогика және информатика _кафедрасының отырысында қарастырылды

“____” ________________2009 ж. № _1__хаттама.

Кафедра меңгерушісі___________ _______ Медешова.А.Б.

(қолы) (аты-жөні)

______________педагогикалық ___институтіінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды

“___” ___________ 200_7 ж. № _1_ хаттама.


Педагогика факультеті оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы доцент _______________ Ботагариев. Т. А.

(қолы) (аты-жөні)1. Типтік оқу бағдарламасы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университет,

Алматы 2003.

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).
2.1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

п.ғ.к. доцент Ергалиева Гулжан Алғазықызы

оқытушы, магистр Кажимова Карлығаш Рахымқызы

оқытушы, магистр Маденова Ләззат Мұтиғоллақызы

Офис: Жалпы педагогика және информатика кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы: Студенческая көшесі, 1, № 7 корпус, 103 ауд.

Жұмыс телефоны:50-53-46

2.2 Пән туралы мәлімет

Этнопедагогика

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада 1 кредит сағат, әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс), және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.
Кредиттің атпаға бөліну кестесі:


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Кредит саны – 1

Өту орны: № 7 ,1 оқу ғимараттары, сабақ кестесі бойынша


Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


1

2

1

15

-

15

15

45

емтихан


2.3 Кіріспе

Курстың қысқаша сипаттамасы: Этнопедагогика ғылыми максаты қазақы және басқа да Қазақстан Республикасындағы халықтарының тәрбие негіздерін қарастыру, қазақы тәрбиесінің тарихын және оның салаларын қарастыру, сол арқылы қазақты білу пән ретінде қоғамдық құрылыспен өндірісті сақтап дамытуға, өсіп келе жатқан ұрпақты мақсатты түрде неғұрлым нәтижелі даярлауға деген қоғамның қажетімен туған

Пән бойынша мағлұмат:

Курс мақсаты: Студенттерді халық педагогикасының тәрбие әдістерімен таныстыру, фольклор, ауыз әдебиеті, өнер арқылы халықтың менталитетін, дүниетану ерекшеліктерін анықтау, халық педагогиканың білімін ғылыми педагогикасында пайдалану.

Курс міндеті: Курсты аяқтағаннан кейін студенттердің тәрбиеге, әлеуметтік құндылыққы көз – қарасы қалыптасу, өз өмірінде тәрбие алған жолдарын рефлексия арқылы сезіну.

Пререквизиттер: педагогика және жалпы психология негіздерін білу.

Постреквизиттер: халық тағылымының мағынасы, мазмұны, формалары мен танысу, ҚР мекендеген халықтарының тәрбие дәстүрлерімен танысу, халық менталитетінің ерекшіліктерін анықтау.

Оқыту әдістемесі:

Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады.


Кіріспе

Этнопедагогика пәні «Бастауышты оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығын даярлауда негізгі пәндердің бірі болып табылады.Курс мақсаты:

студенттерді этнопедагогиканың мәні және өзіндік ерекшелігі жайында біліммен қаруландыру;

ұлттық ерекшеліктер және ұлттық сананың өзіндігін есепке ала отырып, жас ұрпақ тәрбиесіне халықтардың дәстүрлері менсалттарын еліміздің егеменділігін, көпұлттылығын есепке ала отырып, Қазақстан Республикасында этонмәдениеттік білім беру концепсиясының негізгі идеяларымен таныстыру.

Студент пәнді аяқтағанда:

этнопедагогиканың ғылым екендігі жөнінде түсінігінің болуы, этнография, этнофилисофия, тностық мәдениет және этностық психология ғылымдарының түйісуінде қалыптасқан оның салаларын, халықтың дәстрлері мен салттарына тәуелді анықталатын негізгі этнопедагогикалық түсініктерді білуі, рух тәрбиесінде қалыптасқан ұлттық сананы, өзінің және басқа халықтардың мәдениетіне, тіліне, тариына құрметтеуді кәсіпқой іс- әрекетінде теориялық білімдерді пайдалану қажет.Пререквизиттері: «Жалпы педагогика», «Тәрбие теориясы», «Педагогика тарихы» пәндері.

Постреквизиттер: Курсты меңгеріп шыққаннан кейін студенттер этнопедагогикамен кеңірек танысады, теориялық жағынан білімдер жүйесін игеріп, практикада оны қолдана білуге үйренеді.

Оқыту әдістемесі: Оқыту дәріс, практикалық сабақ түрінде өтеді. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, ауызша сұрау түрінде, жеке семестрлік тапсырмалар оларды қорғау түрінде жүзеге асады.

2. Пәнді оқу бағдарламасы:
1 апта

1 кредит сағат

1 дәрісТақырып: Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері

Дәріс мазмұны:

1.Этнопедагогиканың обьектіcі және пәні.

2.Этнопедагогиканың міндеттері, қызметі.

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері.Алматы,1993.
3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж.,Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.

ОЖСӨЖ-1 мазмұны:


 1. Педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі этнопедагогиканың орны

 2. Этнопедагогиканың философия, этнопсихология және этнография, этнософия ғылымдарымен өзара байланысы.

СӨЖ-1 мазмұны:

Этнопедагогиканың негізгі түсініктері: этностық тәрбие, этностық оқыту, ұлт, этнос ұғымдарына сиаттама беріңдер.2 кредит сағат

1 семинарТақырып: Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері

Семинар мазмұны:

 1. Этнопедагогиканың принциптері

 2. Этнопедагогиканың философиялық , мәдениеттану, психологиялық , этнографиялық негіздері.

Әдебиеттер:

 1. Қожахметова К.Ж. Халыктық педагогиканы зерттеудiң кейбiр ғылыми және теориялық мәселелерi. Алматы, 1993.

 2. Ахметов Ш. Народные традиции воспитания детей у казахов в кн. Свидетель древней культуры. Алматы, 1966.

 3. Афанасьев Н.Ф. Этнопедагогика народов дальнего Востока и Сибири. Иркугек, 1980.

 4. Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы, “Рауан» , 1994. ; А. «Білім» 2003

ОЖСӨЖ-2 мазмұны:

 1. Этнопедагогика халық педагогикасы жайлы ғылым.

 2. Этномәдениеттік дәстүрлердің қазіргі жағдайы

СӨЖ-2 мазмұны:

Педагогика мен этнопедагогиканың өзара байланысы, ұқсастықтары мен айырмашылығын кестеге түсіріңдер.


2 апта

3 кредит сағат

2 дәрісТақырып: Адамзат дамуының тарихындағы этнопедагогикалық идеялардың генезисі (тегі).

Дәріс мазмұны:

 1. Педагогика классиктерінің мұраларындағы халықтық тәрбие, оқу мен тәрбиелердің ұлттық жүйесін дамытудағы Я.А.Коменскийдің қосқан үлесі.

 2. К.Д. Ушинскийдің халықтық тәрбие принциптері.

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж.,Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.ОЖСӨЖ-3 мазмұны:

 1. А.С.Макаренконың педагогикалық іс-әрекетінде халықтық тәрбиенің элементтерін пайдалануы.

 2. В.А.Сухомлинскийдің халықтық педагогикасы

СӨЖ-3 мазмұны:

И.Г.Песталоцци, Ж.Ж.Руссоның халықтық педагогикаға қосқан үлесі4 кредит сағат

2 семинарТақырып: Этнопедагогикалық білім беру тұжырымдамасы

Семинар мазмұны:

 1. Этнопедагогикалық білім беру мазмұны

 2. Этнопедагогикалық білім тұжырымдамасын жзеге асыру шарттары

 3. Этнопедагогикалық білім беруді дамыту перспективалары

Әдебиеттер:

 1. С.Ұзақбаева, К.Қожақметова Жоғары мектеп студенттеріне этнопедагогикалық білім беру тұжырымдамасы А.Өнер, 1998.

ОЖСӨЖ-4 мазмұны:

Қазақстан Республикасының ұлттық саясат жөніндегі құжаттарына талдау жасаңыз.СӨЖ-4 мазмұны:

Халық педагогикасы және ғылыми педагогиканың ортақтығы мен айырмашылығы.


3 апта

5 кредит сағат

3 дәрісТақырып: Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаевтың еңбектеріндегі этнопедагогика мәселелері.

Дәріс мазмұны:

 1. Ы. Алтынсаринның мұраларының халықтық педагогика және психология ғылыми ұстанымдарында баяндалуы.

 2. А. Құнанбаевтың қазақ педагогикасы мен психологиясының тереңірек дамытуға қосқан үлесі.

Әдебиеттер:

 1. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев Қазақ тәлім-тәрбиесі, Алматы, 1995.

 2. Қ.Бержанов, С.Мусин Педагогика тарихы. Қысқаша курс, Алматы, 1984.

 3. К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

 4. С. Қалиев ХҮ-ХІХ ғасырдағы ақын-жыраулардың поэзиясындағы педагогикалық ой-пікірлер. Алматы, 1990

 5. Ай, заман-ай, заман-ай... (Бес ғасыр жырлайды). 2 томдық. Құрастырушы М. Мағауин, М. Байділдиев. Алматы, 1991

ОЖСӨЖ-5 мазмұны:

 1. Ш.Уәлиханов еңбектеріндегі ұлттық және этнопедагогика мәселелері.

 2. Ш.Уәлихановтың қазақ халқының салт- дәстүрлері туралы ой- пікірлері

СӨЖ-5 мазмұны:

Ш.Уәлиханов,Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаевтың тәлімгерлік мұралары6 кредит сағат

3 семинарТақырып: ХҮ-ХІХ ғ. Қазақ ақын-жырауларының тәрбие мектебі

Семинар мазмұны:

 1. ХҮ-ХІХ ғ. Қазақ ақын-жырауларының тәрбие мектебі (Асан қайғы, Қазтуған, Шалқиіз, Ақтамберді, Шал, Дулат), олардың халықты басқаруға қатысуы, Отанды қорғауға шақыруы, гумандықты, еңбексүйгіштікті және өнерді насихаттауы.

 2. ХҮІІІғ. Жас ұрпақты тапқырлыққа, шешендік өнерге тәрбиелеудегі билердің ерекше рөлі (Төле би, Қазбек би, Әйтеке би).

Әдебиеттер:

 1. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев Қазақ тәлім-тәрбиесі, Алматы, 1995.

 2. Қ.Бержанов, С.Мусин Педагогика тарихы. Қысқаша курс, Алматы, 1984.

 3. К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

 4. С. Қалиев ХҮ-ХІХ ғасырдағы ақын-жыраулардың поэзиясындағы педагогикалық ой-пікірлер. Алматы, 1990

 5. Ай, заман-ай, заман-ай... (Бес ғасыр жырлайды). 2 томдық. Құрастырушы М. Мағауин, М. Байділдиев. Алматы, 1991

ОЖСӨЖ-6 мазмұны:

  1. Бұхар жырау, Махамбет шығармаларының тәрбиелік мәні

  2. Шешендік сөздердің тәрбиелік мәні

СӨЖ-6 мазмұны:

Ақын-жыраулардың шығармаларындағы тәрбиелік идеяларға талдау жасаңыз.


4 апта

7 кредит сағат

4 дәрісТақырып: Қазақтың халықтық тәрбиесі жайлы орыс және батыс европалық ғалымдардың ой - пікірлері.

Дәріс мазмұны:

 1. Қазақтың халықтық тәрбиесі жайлы орыс және батыс европалық

ғалымдардың ой - пікірлері.

 1. М. Дулатов, А.Байтұрсыновтің тәлім- тәрбиелік тағылымдары

Әдебиеттер:

1. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев Қазақ тәлім-тәрбиесі, Алматы, 1995. 1. Қ.Бержанов, С.Мусин Педагогика тарихы. Қысқаша курс, Алматы, 1984.

 2. К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

 3. С. Қалиев ХҮ-ХІХ ғасырдағы ақын-жыраулардың поэзиясындағы педагогикалық ой-пікірлер. Алматы, 1990

 4. Ай, заман-ай, заман-ай... (Бес ғасыр жырлайды). 2 томдық. Құрастырушы М. Мағауин, М. Байділдиев. Алматы, 1991

ОЖСӨЖ-7 мазмұны:

 1. М. Жұмабаев шығармаларының тәрбиелік мәні

 2. XX ғасырдың 20-30 жылдардағы этнопедагогикалық идеялардың дамуы.

СӨЖ-7 мазмұны:

Қазақ этнопедагогикасының ғылым ретінде қалыптасып, өзіндік даму кезеңдерінің кестесін құрыңдар


8 кредит сағат

4 семинарТақырып: Этнопедагогикадағы тәрбиенің мақсаты

Семинар мазмұны:

 1. Барлық этностағы тәрбие мақсатының ортақтығы

 2. Адам қазіргі халықтық тәрбиенің мақсаты ретінде

 3. Халықтың педагогикалық мәдениеті, мәні, мазмұны

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993
3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж.,Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.

ОЖСӨЖ-8 мазмұны:


 1. Әр халықтың жетілген тұлға ретіндегі пікірінің даму шарттары

 2. Көп ұлтты Қазақстан жағдайындағы түрлі мәдениеттілікке тәрбиелеудің ерекшеліктері

СӨЖ-8 мазмұны:

Ұлттық ар намысқа тәрбиелеу, тұлғаның мінез- құлқын жетілдіру жолдары

5 апта

9 кредит сағат

5 дәрісТақырып: Этнопедагогикадағы тәрбиенің әдістері және құралдары

Дәріс мазмұны:

 1. Халықтық педагогикадағы тәрбие әдістері

 2. Халықтық тәрбиенің құралдары

 3. Халық педагогикасындағы әсер ету әдістері

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж.,Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.ОЖСӨЖ-9 мазмұны:

 1. Тәрбиенің тәсілдері: өсиет және ғибрат, аға ұрпақтың жеке үлгісі және т.б.

 2. Ертегі, жаңылтпаш, жұмбақтардың халықтық тәрбиедегі өзіндік орны

СӨЖ-9 мазмұны:

Ойын- тәрбие құралына жалпы сипаттама беріңдер10 кредит сағат

5 семинарТақырып: Этнопедагогикадағы тәрбиенің әдістері және құралдары

Семинар мазмұны:

 1. Жалпы тәрбие әдістеріне сипаттама

 2. Еңбек –тәрбие құралы

 3. Сөз - тәрбие құралы

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері.Алматы,1993
3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж.,Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.

ОЖСӨЖ-10 мазмұны:


 1. Табиғатты қорғауға тәрбиелеуде халықтық педагогиканың рөлі

 2. Мақалдардың тәрбиелік мәні

СӨЖ-10 мазмұны:

Халық өлеңдері- халықтық тәрбиенің құралы ретінде


6 апта

11 кредит сағат

6 дәрісТақырып:Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салт және дәстүрлері- халықтық тәрбиенің негізі

Дәріс мазмұны:

 1. Салт және дәстүр түсініктері (философиялық, әлеуметтік, педагогикалық және психологиялық анықтамалары)

 2. Адам тәрбиесімен байланысты салт- дәстүрлер, нанымдардың тәрбиелік мәні

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993
3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж.,Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.

ОЖСӨЖ-11 мазмұны:


 1. Әдет ғұрыптар, өлеңдердің тәрбиелік мәні

 2. Жаңа уақытқа байланысты туындаған салттар мен дәстүрлер, олардың тәрбиелік мәні

СӨЖ-11 мазмұны:

Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салт және дәстүрлеріне қысқаша сипаттама беріңдер12 кредит сағат

6 семинарТақырып: Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салт және дәстүрлері

Семинар мазмұны:

 1. Дәстүр және салттардың құрылымы

 2. Салттар мен дәстүрдің жалпы ортақтығы мен айырмашылығы

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993
3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж..Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.

ОЖСӨЖ-12 мазмұны:


 1. Дәстүр және салттардың өзіндік рәсімдері және салтанатты өткізу реті

 2. Аңыздардың тәрбиелік мәні

СӨЖ-12 мазмұны:

Қазақтың салт- дәстүрлер құрылымының кестесін құру


7 апта

13 кредит сағат

7 дәрісТақырып:Халық педагогикасындағы рухани мінез- құлықтық және азаматтық, патриоттық тәрбие

Дәріс мазмұны:

 1. Салт дәстүрлердегі, әндердегі, өлеңдердегі, мақал- мәтелдердегі руханилық жөніндегі халықтық түсініктер

 2. Қазақ халқындағы рухани мінез- құлық тәрбиесінің ерекшеліктері

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж.,Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.ОЖСӨЖ-13 мазмұны:

 1. Парасаттылықтың тәрбиелік мәні.

 2. Ұлттық мінез сипаты

СӨЖ-13 мазмұны:

Мектептегі әдептілік дәстүрлері14 кредит сағат

7 семинарТақырып: Патриотық тәрбиеге тәрбиелеу

Семинар мазмұны:

 1. Патриоттылықтың негізгі моделдері

 2. Ааматтық , патриоттық тәрбиедегі мақал- мәтелдердің алатын орны

Әдебиеттер:

1.Қалиев С. Қазақ этнопедагокикасының теориялық негiздерi мен тарихы. Алматы., Білім, 2003.

2.К. Қожахметова Халықтық педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. Алматы, 1993

3.Қазақтың тәлiмдiк ой-пiкiрлерi Антологиясы, 1 том, (құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев). Алматы, 1994.

4.Табылдиев Ә.Қазақ этнопедагогикасы. Алматы., Санат 2001.

5.ҚалиевС., Молдабеков Ж..Иманбекова Б. Этнопедагогика Астана., Фолиант, 2007.Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет