«Педагогика» пјні бойынша Phd- докторантураєа тїсу їшін сўраќтаржүктеу 68.2 Kb.
Дата13.04.2018
өлшемі68.2 Kb.

«Педагогика» пәні бойынша PhD- докторантураға түсу үшін сұрақтар

тізімі

6D 0103 – Педагогика және психология мамандығы үшін

2009-2010 оқу жылы


 1. Педагогика пәні, оның міндеттері. Даму перспективалары.

 2. Қазіргі педагогиканың негізгі әдіснамалық қағидалары.

 3. ҚР-дағы білім беру жүйесі, оның дамуы. ҚР-ң «Білім туралы» Заңы.

 4. Оқушылардың жас ерекшеліктері. Оқу-тәрбие үрдісінде оны ескеру.

 5. Оқушылардың дербес, жеке ерекшеліктері және оны зерттеу әдістері.

 6. Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері.

 7. Тұлғаның даму, қалыптасу факторлары.

 8. Өсіп келе жатқан ұрпақ тәрбиесінің мақсатын анықтаудағы қазіргі тәсіл. Тұтас тұлғаны қалыптастыру.

 9. ҚР-ң білім беру саласындағы мемлекеттік саяси тұжырымдамасы.

 10. Дүниетанымның мәні және негізгі компоненттері. Өсіп келе жатқан ұрпақтың дүниетанымын қалыптастыру.

 11. Үздіксіз білім берудің педагогикалық негіздері. Өздігінен білім алудың теориясы мен тәжірибесі.

 12. Іс-әрекет пен қарым-қатынас мектеп оқушысы тұлғасы мен балалар ұжымы дамуының факторы.

 13. 12-жылдық мектеп және білім мазмұны мәселесі.

 14. ҚР-да білім беруді реформалау мәселесі. (ҚР-да 2010 жылға дейін білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы).

 15. 12 жылдық мектептегі бейінді оқыту мәселесі.

 16. Педагогиканың негізгі категориялары, олардың өзара байланысы.

 17. Мәдени тұлғаның мәні.

 18. Аксиологиялық тәсілдің мәні.

 19. Құзыреттілік тұрғының мәні.

 20. Әдіснама және тарихи-педагогикалық зерттеу әдістері.

 21. ҚР-да білім берудің нормативті-құқықтық базасы.

 22. Педагогикалық үрдістің мәні.

 23. Педагогикалық үрдістің негізгі сипаттарының диагностикасы.

 24. Балаларды отбасында тәрбиелеудің педагогикалық негіздері. Тәрбие мәселесі бойынша педагогикалық әдебиеттер мен баспасөзге шолу.

 25. Тұлға мен ұжым мәселесі.

 26. Оқу-тәрбие үрдісін тұлғалық-бағдарлық тұрғыдан ұйымдастыру.

 27. Оқушылармен жүргізілетін сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстардың педагогикалық негізі.

 28. Тәрбие үрдісінің негізгі қағидалары.

 29. Эстетеикалық тәрбиенің мәні.

 30. Қазіргі мектептегі кәсіптік бағдар жұмысының психологиялық-педагогикалық негізі.

 31. Қазіргі мектептегі оқушыны оқыту мен еңбекке тәрбиелеудің мәні және оның мәселесі.

 32. Жан-жақты жетілген тұлғаны тәрбиелеуде мектеп, отбасы, қоғамдық өзара әрекеттестігі мәселесі.

 33. Оқушы жастардың азаматтығы мен қазақстандық патриотизмін қалыптастыру мен дамыту.

 34. Әлеметтендіру. Тұлғаны әлеуметтендіру факторлары.

 35. Қазіргі жағдайдағы педагогикалық қараусыз қалған балалармен жұмыстың ерекшеліктері. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге шолу.

 36. Оқушы жастардың саяси мәдениетін қалыптастыру мәселесі.

 37. Тәрбие әдістері, оларға сипаттама.

 38. Оқушы жастарды жалпы азаматтық рухани құндылықтарды қалыптастырудың негіздері.

 39. Оқушылардың құқықтық тәрбиесінің міндеттері, мазмұны, формасы. Мектептегі тәртіп мәселесі. өткізу мәдениеті және оларды қалыптастыру жолдары.

 40. Білім беру мекемелерінің оқу-тәрбие үрдісіндегі жарияландыру, ізгілендіру, гуманитарландыру мәселесі.

 41. Дене тәрбиесінің жүйесі және жастарда салауатты өмір салтын қалыптастыру.

 42. Тәрбие үрдісінің заңдылықтары мен қағидалары.

 43. Оқушы жастардың тәрбие жұмысын жоспарлаудың педагогикалық негізі.

 44. Қазіргі жағдайдағы оқушы жастардың адамгершілік тәрбиесі мәселесі.

 45. Оқушы жастардың экономикалық тәрбиесі.

 46. Оқытуды ұйымдастыру түрлері.

 47. Оқыту принциптері.

 48. Таным теориясы - оқытудың әдіснамалық негіздері.

 49. Білім мазмұны. Білім мазмұныны таңдау принциптері, көздері, формасы, әдістері, өлшемдері.

 50. Оқыту әдістері, классификациясы және оларға сипаттама.

 51. Оқыту үрдісін ұйымдастырудың дәстүрлі емес тәсідері.

 52. Оқушылардың білімін, біліктілігі мен дағдысын бағалау және тексеру.

 53. Оқушының ақыл-ой тәрбиесі.

 54. Оқушылардың ұжымдық танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі.

 55. Жеке саралап оқытудың ғылыми-педагогикалық негізі.

 56. Қазіргі мұғалімді кәсіби-педагогикалық даярлау мәселесі (ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге шолу).

 57. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттедегі өзін-өзі тәрбиелеу мен қайта тәрбиелеу мәселесі.

 58. ЖОО-ы мен мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және педагог білімін көтеру жүйесі.

 59. Оқушы жастардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдісі.

 60. Қазіргі жағдайда мектептегі экологиялық тәрбие мен білім беру.

 61. Қазіргі педагогикалық технологиялар және оларды ТПП-е пайдалану.

 62. Жаңаң ақпараттық технологиялар және оны ТПП-е қолдану.

 63. Шет елдегі қазіргі білім беру жағдайының сипаттамасы.

 64. Халықтық педагогиканың тұлғаны қалыптастырудағы алатын орны мен ролі.

 65. Жаңашыл-мұғалімдер. Білім беруді түбегейлі жаңарту жағдайындағы ынтымақтастық педагогикасының идеясы.

 66. Педагогикалық ойлар тарихындағы тұлғаны жан-жақты дамыту идеясы.

 67. Қазақстанда халыққа білім беру және педагогика ғылымының ойлар жүйесінің қалыптасуы мен дамуы. (19 ғ. ортасы мен 20 ғ. басы).

 68. Ағартудың дамуындағы орыс-қазақ және халықаралық достық.

 69. Р.Г. Лембергтің «Дидактикалық очерктер» еңбегінің педагогикалық маңызы.

 70. В.А. Сухомлинскийдің «Павлыш орта мектебі», «Балаға жүрек жылуы» педагогикалық мұраларының маңызы.

 71. А.С. Макаренконың «Ұстаздық дастан», «Мұнара үстіндегі ту» кітаптарының педагогикалық мәні.

 72. Қазақстанның жазаға тартылған (реперессияға ұшыраған) ағартушылары мен қоғам қайраткерлері ойларының педагогикалық маңызы: А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, М.Дулатов

 73. Ы.Алтынсаринның педагогикалық мұрасы және оның қазіргі кезеңдегі маңызы.

 74. А.Құнанбаевтың педагогикалық мұрасы.

 75. А.С.Макаренконың педагогикалық мұрасы.

 76. Қазақстан Республикасының жаңашыл педагогтары.

 77. Я.А. Коменскийдің педагогикалық жүйесі және оның педагогика ғылымының қалыптасуындағы мәні.

 78. И.Песталоцци, И.Ф. Гербарт, Ф.А. Дистервегтің педагогикалық жүйелері. Адам туралы ғылымдар жүйесінде педагогиканың алатын орны, оның басты ерекшеліктері.

 79. Педагогикалық зерттеудің әдістері.

 80. Педагогикалық ғылым жүйесі. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы.

 81. Таным теориясы – педагогикалық әдіснамалық негізі.

 82. Тұлға теориясы - педагогикалық әдіснамалық негізі.

 83. Іс-әрекет теориясы - педагогикалық әдіснамалық негізі.

 84. Педагогикалық теорияның мұғалімді кәсіби даярлаудағы маңызы.

 85. «Педагогикалық үрдіс» ұғымы, оның мәні.

 86. Педагогикалық үрдісті болжау және диагностика жағдайы мәселесі.

 87. Тұтас педагогикалық үрдіс қағидалары.

 88. Тұлғаны әлеуметтендіру мәселесі.

 89. Дүниетанымның мәні. Дүниетаным қалыптасатын тұлғаның өзегі.

 90. Оқушылардың эстетикалық мәдениетін қалыптастыру.

 91. Оқушылардың адамгершілік мәдениетін қалыптастыру.

 92. Оқушылардың дене мәдениетін қалыптастыру.

 93. Оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру.

 94. Оқушылардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру.

 95. Оқушылардың экономикалық мәдениетін қалыптастыру.

 96. Тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуі.

 97. Оқыту үрдісінің мәні, оның әдіснамалық негіздері.

 98. Мұғалімді сабаққа дайындау жүйесі.

 99. Педагогикалық қарым-қатынастың мәні.

 100. Мектеп пен отбасының өзара әрекеттестігі.

 101. Оқыту әдістерін таңдау мәселесі.

 102. Оқыту нәтижесін бақылау мен ескерудің теориялық негіздері.

 103. Мектептегі тәрбие жұмысы педагогтың кәсіптік шеберлігін және білімін көтерудің негізі.

 104. Ғылыми зерттеудің негізгі типтері, олардың ерекшеліктері.

 105. «Ғылыми зерттеудің әдіснамасы» ұғымына түсінік.

 106. Ғылыми зерттеудің әдіснамалық деңгейі жәнеерекшеліктері.

 107. Жалпы ғылыми әдіснамалық тәсілдер мен әдістер.

 108. Зерттеудің теориялық әдістері және оларды зерттеу ұрдісінде қолдану.

 109. Ғылыми зерттеу жұмысының тақырыбын таңдау: таңдау өлшемдері мен көздері.

 110. Көкейкестілік – ғылыми зерттеу тақырыбын таңдаудың өлшемі.

 111. Ғылыми зерттеудің нысаны мен пәнінің арақатынасы.

 112. Зерттеу мәселесінің әдіснамалық маңызы.

 113. Ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерінің арақатынасы.

 114. Ғылыми болжамның зерттеу жұмысындағы ролі.

 115. Зерттеудің жетекші идеясының маңызы.

 116. Ғылыми зерттеу әдістерін таңдаудың ерекшеліктері.

 117. Ғылыми зерттеуде жаңа ақпараттардың жинақталу барысын реттеу факторлары.

 118. Жаңа ақпаратты ұғымның идентификациялаудың қажеттілігі.

 119. Білімді жүелеудің тәсілдері.

 120. Ғылыми зерттеудегі білімді тұжырмдау.

 121. Зерттеу нәтижелерін енгізу түрлері: тәжірибе, басылымдар.

 122. Ғылыми мақалалардың ерекшеліктері.

 123. Оқу-әдістемелік құралдардың, кітапшалардың, т.б ерекшеліктері.

 124. Педагогиканың жетекші идеялары зерттеудің негізгі ұстанымы.

 125. Шығармашылық ізденістегі педагогикалық диагностика.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет