Педагогикалық зерттеу пәні олжүктеу 108.9 Kb.
Дата23.04.2019
өлшемі108.9 Kb.

Нұсқа І

Сұрақ -1

Педагогикалық зерттеу пәні – ол:

А) Зерттеу обьектісінің нақты бөлігі не ондағы жүріп жатқан процесс немесе зерттелетін мәселенің аспектісі

В)Педагогика пәнінің бір саласы

С)Зерттеу әрекеттерін ұйымдастыру және оған сәйкес зерттеу тәсілін таңдау

Д) Педагогиканың обьектісі және бақылау әдістерінің жиынтығы

Е)тәжірибе көрсеткен зерттеу жұмыстарының жиынтығы, шығармашылық папка

Сұрақ-2

Зерттеулерден күтілетін соңғы нәтиже - ...

А) Зерттеу пәні

В) Зерттеу нысаны

С)Зерттеу әдістемесі

Д) Зерттеу міндеті

Е)Зерттеу мақсаты

Сұрақ 3

Бақылау жиілігіне қарай бөлінеді:

А) Біржолғы, жанама, тікелей

В)Тұрақты, біржолғы, тура

С)Қайталанбалы, тура, тұрақты

Д)Біржолғы, тікелейғ жанама

Е)Тұрақты, қайталанбалы, біржолғы

Сұрақ 4

Ұғым анықтамасының талабы:

А)Ұғым анықтамасына енгізілетін түрлік айырмашылық белгілер немесе белгілер топтары, тек осы ұғымға тән, басқа ұғымдарда кездеспейді

В) Құбылыстың жаңа қалпын анықтау

С)Заңдылықтарды жинақтау, айқындау

Д)Бұрын зерттелмеген, аз зерттелген, қарама-қайшы зерттелген құбылыстар ерекшеліктерін анықтау

Е)Құбылыстар арасындағы өзара қатынастарды анықтау

Сұрақ 5

Жағдай даму сатысының қалыпты ауысымы:

А)Үдеріс

В)Зерттеу

С)Мәселе

Д)Болжам


Е)Бақылау

Сұрақ -6

Бақылау әдісі:

А)Әдеттегі жағдайды педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану

В)Белгілі бір құбылысты ұзақ және жоспарлы түрде зерттеу

С)Нақты жағдайларды есепке алып, педагогикалық процесті зерттейтін ғылыми тәжірибе

Д)Ғылыми еңбектің мазмұнын жазбаша, қысқаша баяндау

Е)Мектеп құжаттары мен оқушылардың жұмыстарын зерттеу

Сұрақ 7

Оқу процесінің жеке бөлімдерін өз бетімен теориялық және эксперимент ретінде зерттеу:

А)Квалификациялық жұмыс

В) Курстық жұмыс

С)Рецензия

Д)Баяндама

Е)Тезис

Сұрақ -8

Аннотация дегеніміз - ...........

А)Кітаптың қысқаша мазмұнын жазып беру, жалпы тақырыпқа байланысты бір немесе бірнеше мәтін жазу.

В)Баяндаманың, шығарманың белгілі бір лекцияның жүйесіне, кейбір жағдайларына қысқаша анықтама жазу.

С)Мәтіндердің, кітаптардың, қолжазбалардың, мақалалардың қысқаша сипаттамасы, мәтіндерде берілген ойлардың, бағалардың, автордың қорытындыларының маңызын ашу

Д)Белгілі бір шығармаға педагогикалық жұмысқа сын жазу.

Е)Материалдың мазмұнын жүйелі түрде қысқаша көрсету.

Сұрақ -9

Берілетін материалдарға ғылыми негізделген сын жазып, автордың көзқарасын түсіну және соны қысқаша ғылыми тұрғыдан бағалау:

А)Жоспар

В)Курстық жұмыс

С)Квалификациялық жұмыс

Д)Рецензия

Е)Баяндама

Сұрақ -10

Бақылаудың негізгі қызметі:

А)Зерттелетін белгілердің саны аз және олар нақты анықтау

В)Педагогикалық зерттеу нәтижелерін талдау

С)Құжаттар мен жабдықтарды дайындау

Д)Педагогикалық зерттеу нәтижелерін рәсімдеу

Е)Зерттелетін процесс туралы материалдарды талдау, оларға баға беру.

Сұрақ -11

Зерттеудегі бақылаудың қызметі:

А)Педагогикалық зерттеу нәтижелерін рәсімдеу

В)Теорияның тәжірибедегі тепе-теңділігі мен шыншылдығын тексеру

С)Құжаттар мен жабдықтарды дайындау

Д)Педагогикалық зерттеу нәтижелерін талдау

Е)Зерттелетін белгілердің саны аз және олар нақты анықтау

Сұрақ -12

Бақылауды ұйымдастыру мен өткізу ерекшелігі:

А)Белсенді зерттеу кезеңдерін ұйымдастыруға бағытталған зерттеу міндеттерін құрастыру

В)Бұрын ғылымда қарастырылмаған заңдылықтар барлығын алға ұсыну

С)Дәлелді немесе тексеруді қажет ететін, шешімі нақты емес мәселенің болу

Д)Құбылысты бақылау нақты табиғи жағдайда жүрізілуі

Е)Белгіленген ғылыми тәжірибені дайындау және өткізу

Сұрақ -13

Эксперимент өткізу техникасы бойынша бөлінетін топтар:

А)Анықтаушы және тексеруші

В)Тексеруші және нақтылаушы

С)Анықтаушы және нақтылаушы

Д)Эксперимент және бақылау

Е)Тексеруші және эксперимент

Сұрақ -14

Тақырыптың өзектілігі

А)Зерттелетін тақырыптың қазіргі мектеп теориясы мен практикасы үшін құндылығы мен маңызын көрсетеді

В)Алынған проблеманың міндеттерін көрсетеді

С)Педагогикалық құбылыс шеңберіндегі зерттелінетін мәселе

Д) Ғалымдардың зерттеуіне сүйеніп жасалған жүмыс

Е)Шешімдердің практика жүзінде қолданылуы

Сұрақ -15

Зерттеу жұмысының негізгі обьектісі-

А)Зерттеудің проблемасының теориялық негізі

В)Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

С)Зерттеушінің әрекеті бағытталған аймақ

Д)Зерттелетін тақырыптың қазіргі мектеп теориясы мен практикасы үшін құндылығы

Е)Көлемі, жоспары, тәжірибелік жұмыстар мазмұны, зерттеу әдістері
Сұрақ 16

Квалификациялық жұмыс мазмұнының компонентіне қайсысы жатпайды?

А)Кіріспе бөлім

В)Негізгі бөлім

С)Іс-тәжірибелік бөлім

Д)Қорытынды бөлім

Е)Әдебиеттер тізімі

Сұрақ -17

Берілетін материалдарға ғылыми негізделген сын жазып, автордың көзқарасын түсіну және соны қысқаша ғылыми тұрғыдан бағалау:

А)Жоспар

В)Курстық жұмыс

С)Квалификациялық жұмыс

Д)Рецензия

Е)Баяндама

Сұрақ -18

Ғылыми жұмысты зерттеудің барысында оқушыға басшылық жасайды: А)Сынып жетекшісі

В)Ғылыми жетекшісі

С)Пән мұғалімі

Д)Сынып төрайымы

Е)Мектеп басшыларыСұрақ -19

Зерттеу пәні

А)Зерттеушінің обьектіні ғылым тұрғысынан көру әдісі

В)Тақырыптың өскелең ұрпақтың қажеттілігіне қарай ескеру

С)Алдын-ала болжам жасап айту

Д)Болған істің ақиқатын анықтау үшін жасалған болжам

Е)Зерттеу нысанасының қызметі зерттелінетін құбылыс

Сұрақ -20

Модельдеу-

А)Қандай да бір құбылысты,процестінемесе обьектілер тұрғызу арқылы олардың модельдерін оқып үйрену арқылы зерттеу

В)Оқып үйрену арқылы зерттеу

С)Зерттеу тақырыбына байланысты әдебиеттер, нормативтік, әдістемелік құжаттарды оқып, танысу

Д)Жаңа білімді меңгерудегі принциптер мен ережелер жиынтығы

Е)Дүниені теориялық тұрғыдан дәйектеу

Сұрақ -21

Зерттелетін жұмыстарына қызығушыларын қалыптастыратын және таным білімдерді кеңейтетін тақырыпты көпшілікке жариялау

А)Жоспар

В)Курстық жұмыс

С)квалификациялық жұмыс

Д)Рецензия

Е)Баяндама

Сұрақ -22

Бақылаудың негізгі міндеті:

А)Тәжірибе мәселесіне дұрыс жауап беретін ғылыми-зерттеу мәселелерін дұыс анықтап алу

В)Заңдылықтарды жинау

С)Жаңа білім алуға бағытталған ғылыми үрдіс.

Д)Топтастыру, жіктеу

Е)Даму сатысының қалыпты ауысымы

Сұрақ -23

Тұрақты бақылау ..... қамтиды:

А)Бір сабақтағы көріністі

В)Белгіленген мезгіл аралығын

С)Зерттеу нәтижелерін

Д)Белгілі бір уақыт жиілігінде, кейбір пән бойынша сабақты қамтиды

Е)Түзетуден өткен мәліметті жинау

Сұрақ -24

Мәлімет жинау тәсіліне қарай бақылаудың түрін көрсетіңіз.

А)Тұрақты, қайталанбалы

В)Біржолғы, тікелей

С)Тікелей, қосалқы

Д)Қайталанбалы, тура

Е)Біржолғы, жанама

Сұрақ 25

Дидактикалық бақылаудың ерекшелігі:

А)Зерттеу нысанының өзіндік қасиеттерімен өзгешеленеді

В)Жауап беретін ғылыми – зерттеу мәселелерімен өзгешеленеді

С)Ұзақ уақытқа бағытталған және жоспарлы қабылдауға негізделуінде

Д) Өзіндік жұмыстармен айналысуында

Е)Құбылысты бақылау нақты табиғи жағдайда жүрізілуі

Нұсқа-ІІ

Сұрақ-1

Ғылымға сүйеніп жасалған, алдын ала айтылған ой:

А)Гипотеза

В)Анкета


С)Бақылау

Д)Әңгіме


Е)Сауалнама

Сұрақ 2

Мемлекеттік, ғылыми мекемелерде және білім беруді басқару органдарында көп оқушылардың қатысуымен жүргізілетін эксперимент түрі:

А)Жасампаз эксперимент

В)Көлемді эксперимент

С)Жергілікті экспермент

Д)Тексеру эксперимент

Е)Ойдағы эксперимент

Сұрақ 3

Мектепте, сыныпта аз оқушылардың қатысуымен жүргізілетін эксперимент түрі:

А)Жасампаз эксперимент

В)Ойдағы эксперимент

С)Көлемді эксперимент

Д) Жергілікті эксперимент

Е)Тексеру эксперимент

Сұрақ 4

Жаңа білім алуға бағытталған ғылыми қызметтің үрдісі мен нәтижесі - ...

А)Үдеріс

В)Зерттеу

С) Мәселе

Д)Болжам


Е)Бақылау

Сұрақ 5

Зерттеу жұмысының мақсаты

А)Зерттеу әрекеттерінің соңғы нәтижесін ойша қоя білу, нәтиженің моделі ретінде көрсету

В)Мақсат-міндеттер негізінде тақырыпқа байланысты педагогикалық эксперимент ұйымдастыру

С)Жұмыс барысында зерттеу әдістерін дұрыс таңдау

Д)Табылған шешімнің практикада қолданылуын анықтау

Е)Зерттеу нәтижесі бойынша белгілі бір шешімге келу

Сұрақ 6

Шығармашылық дегеніміз:

А)Қоршаған ортаны танып білу

В)Зерттелінетін процестердің мәнін анықтау

С)Өзгертуге және жетілдіруге бағытталған іс-әрекет

Д)Жаңа білімнің қажеттілігі

Е)Өмірде жоқ, қандай да бір жаңа өнімнің пайда болуы

Сұрақ 7

Тұрақты бақылау жүргізіледі:

А)Бір сабақтағы көрініс ғана

В)Белгіленген мезгіл аралығын

С)Белгілі бір уақыт жиілігінде, кейбір пән бойынша

Д)Екі пән аралығындағы көріністі салыстыру

Е)Белгіленген екі мезгілдегі көріністер

Сұрақ 8

Зерттелетін педагогикалық құбылыстың жасырын жерлеріне енуге мүмкіндік беретін бақылау:

А)Монографиялық бақылау

В)Өзін - өзі бақылау

С)Ашық бақылау

Д)Үздіксіз бақылау

Е)Жабық бақылау

Сұрақ 9

Бақылаудың негізгі міндеті:

А)Зерттелетін белгілердің саны аз және олар нақты анықтау

В)Педагогикалық зерттеу нәтижелерін талдау

С)Ғылыми зерттеу мәселелерін дұрыс анықтап алу

Д)Педагогикалық зерттеу нәтижелерін рәсімдеу

Е)Зерттелетін процесс туралы материалдарды талдау, оларға баға беру

Сұрақ 10

Бақылауға дайындық және өткізудің соңғы кезеңі:

А)Бақылау деректерін жинау

В)Бақылау жоспарын жасау

С)Бақылаушының теориялық және тәжірибелік қорытындылары

Д)Бақылау нәтижелерін талдау

Е) Бақылау құжаттары мен жабдықтарын дайындау

Сұрақ 11

Эмпирикалық әдістер:

А)Бірізділік, жүйелілік, саналылық

В)Проективтік техника, әңгіме әдісі

С)Креативтік тест, сұрау әдістері

Д)Мәліметтерді жинау, тексеру және өлшеу, мәліметтерді өңдеу, баға беру әдістері, математикалық, статистикалық, графикалық, кесте

Е)Тәжірибені басқару, бақылау, нәтижесін қорытындылау

Сұрақ 12

Модельдеу-

А)Қандай да бір құбылысты,процестінемесе обьектілер тұрғызу арқылы олардың модельдерін оқып үйрену арқылы зерттеу

В)Оқып үйрену арқылы зерттеу

С)Зерттеу тақырыбына байланысты әдебиеттер, нормативтік, әдістемелік құжаттарды оқып, танысу

Д)Жаңа білімді меңгерудегі принциптер мен ережелер жиынтығы

Е)Дүниені теориялық тұрғыдан дәйектеу

Сұрақ 13

Жаңа білім алуға бағытталған ғылыми қызметтің үрдісі мен нәтижесі - ...

А)Үдеріс

В)Зерттеу

С)Мәселе

Д)Болжам


Е) Бақылау

Сұрақ 14

Оқу процесінің жеке бөлімдерін өз бетімен теориялық және эксперимент ретінде зерттеу:

А) Квалификациялық жұмыс

В)Курстық жұмыс

С)Рецензия

Д)Баяндама

Е)Тезис

Сұрақ 15

Тақырыптың өзектілігі

А)Зерттелетін тақырыптың қазіргі мектеп теориясы мен практикасы үшін құндылығы мен маңызын көрсетеді

В)Алынған проблеманың міндеттерін көрсетеді

С)Педагогикалық құбылыс шеңберіндегі зерттелінетін мәселе

Д)Ғалымдардың зерттеуіне сүйеніп жасалған жүмыс

Е)Шешімдердің практика жүзінде қолданылуы

Сұрақ 16

Курстық жұмысқа қойылатын талаптар:

А)Күрделі тарауларды қолдану, кітаптың мазмұнын қысқаша жазып беру

В)Дәйек сөздерді қолдану, қойылған сұрақтарға жауаптардың бірнеше материалдардан алынуы

С)Жұмыстың әр бөлімдерінің жоспарға сәйкес келуі, материалдың мазмұнын қысқаша түрде көрсету

Д)Барлық педагогикалық практиканың түрлерін бүкіл курс бойынша пайдалану

Е)Жұмысты безендіру, дәйек сөздер қолдану

Сұрақ 17

Педагогикалық зерттеулердегі негізгі ұғымдар:

А)Зерттеу, тәжірибе, эксперимент

В)Эксперимент, анкета, зерттеу нысаны

С)Үдеріс, болжам, зерттеу міндеті, зерттеу пәні

Д)Зерттеу пәні, зерттеу әдістемесі

Е)Мәселе, сауалнама

Сұрақ 18

Бір ұғымның мәнін ашуға көмектесетін зерттеу әдістемесі:

А)Педагогика

В)Тәжірибе

С)Ұғым бәйтерегі

Д)Бақылау

Е)Үдеріс

Сұрақ 19

Мұғалімнің биік шеберлігі, яғни жоғары педагогикалық нәтиже беретін тәжірибе:

А)Инновация

В)Озық педагогикалық тәжірибе

С)Эксперименттік тәжірибе

Д)Алдыңғы қатарлы тәжірибе

Е)Ғылыми тәжірибе

Сұрақ 20

Зерттеу пәні

А)Зерттеушінің обьектіні ғылым тұрғысынан көру әдісі

В)Тақырыптың өскелең ұрпақтың қажеттілігіне қарай ескеру

С)Алдын-ала болжам жасап айту

Д)Болған істің ақиқатын анықтау үшін жасалған болжам

Е)Зерттеу нысанасының қызметі зерттелінетін құбылыс

Сұрақ 21

Зерттеу жұмысының мақсаты

А)Зерттеу әрекеттерінің соңғы нәтижесін ойша қоя білу, нәтиженің моделі ретінде көрсету

В)Мақсат-міндеттер негізінде тақырыпқа байланысты педагогикалық эксперимент ұйымдастыру

С)Жұмыс барысында зерттеу әдістерін дұрыс таңдау

Д)Табылған шешімнің практикада қолданылуын анықтау

Е)Зерттеу нәтижесі бойынша белгілі бір шешімге келу

Сұрақ 22

Болжам жасау

А)Айқындалмаған істі немесе құбылысты, затты, мәселені шешу үшін фактілерге сүйене отырып , алдын-ала жорамал жасау

В)Зерттеушінің обьектіні ғылым тұрғысынан көру әдісі

С)Табылған шешімнің практикада қолданылуын анықтау

Д)Белгіленген жоспарды жүзеге асыру

Е)Тақырыптың өзектілігін анықтау

Сұрақ 23

Теориялық әдістер:

А)Ғылыми әдебиеттерді талдау, индукция, дедукция, жіктеу, салыстыру

В)Стандартты әдістер, клиникалық эксперттік әдістер

С)Проективтік техника, әңгіме әдісі

Д)Интеллектуалдық тест

Е)Ішінара бақылау әдіс

Сұрақ 24

Педагогика саласындағы бақылау неше қызмет атқарады?

А) 3

В) 5


С) 2

Д) 4


Е)6

Сұрақ 25

Ауызша сұрау арқылы ақпарат алу тәсілі

А) модельдеу

В) сұхбаттасу

С) сауалнама

Д) әңгімеЕ)анкета
Каталог: uploads -> doc -> 0197
doc -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0197 -> Құстар туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет