Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені тамақ Өндірісініңжүктеу 184.58 Kb.
Дата26.10.2018
өлшемі184.58 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ОӘК.042-16.1.09/03 – 2013

ПOӘК

«Тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау» пәнінің оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы«__»____ 20__ ж.

№ ___ басылымПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«ТАМАҚ ӨНДІРІСІНІҢ

КӘСІПОРЫНДАРЫН ЖОБАЛАУ»


5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»

мамандығы үшін

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей


2013
Кіріспе


  1. ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырушы Какимов М.М., доцент, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппаратттары» кафедрасы ____________ «____» _______2013 ж.
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппаратттары» кафедрасы мәжілісінде қаралды

«____» __________ 2013 жыл, № __ хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ М.М. Акимов
2.2. Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінде қаралды

«____» __________ 2013 года, № __ хаттама


Төрайым ___________ С.С.Толеубекова
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және басылымға рұқсат етілді


«___» «____________» 2013 жыл, №____ хаттама
ОӘК төрағасы _______________ Г.К. Искакова

«____» __________ 2013 года, № __ редакция орнына енгізілгенМазмұны


1

Қолдану саласы .................................................................................................

5

2

Нормативтік сілтемелер....................................................................................

5

3

Жалпы ережелер….............................................................................................

5

4

оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы мазмұны................
5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі.................
6

Пән бойынша оқу-әдістемелік карта…............................................................
7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы..............................
8

Әдебиет...............................................................................................................

1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының студенттері үшін арналған оқу-әдістемелік кешенінің құрамына енгізілген «Тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау» пәнінің оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау» пәнінің оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы аталған пән бойынша келесі құжаттардың талаптары және ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:

- 050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, ҚР МЖМБС 3.08.350-2006. 2005 жылдың 23 желтоқсанда № 779 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Бұйрығымен енгізілген және бекітілген;

- СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Тамақ өндірістің әртүрлі салаларында кәсіпорындарды жобалау әдістерін кеңінен қолдану мамандардан тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау туралы терең білімді қажет етеді.

Тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау әдістерін қолдану өндірістің прогрессивті құрылымын жасауға мүмкіндік береді және өндірісті автоматтандыру мүмкіндігін кеңейтеді. Кәсіпорындарды жобалау қолдану аумағы үздіксіз өсуде. Сондықтан қазіргі заман маманы технология талабына сәйкес өндірістік процестерді ғана басқаруды біліп қоймай, сондай-ақ, осы саладағы ғылымның соңғы жетістіктеріне жауап бере алатын, жоғары техникалық деңгейде ұтымды жүруін қамтамасыз ете білуі қажет.

3.2 «Тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау» пәнін оқыту мақсаты – студенттердің тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау туралы арнайы пәндерді одан әрі оқуға қажетті білім алу, гидравликалық жабдықтарды тиімді пайдалану.

Пәнді оқудың міндетті шарты негізі бақылау болатын барлық жеке тапсырмаларды орындау.

3.3 Пән оқытылғаннан кейін студент төмендегілерді білуге тиіс:


  • тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау қазіргі таңдағы жайын білу, басқа өндірістердің кәсіпорындарының орыны мен мәнін білу, өндірістегі жабдықтардың перспективалы дамуы;

  • тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау әдістерін және қолданылатын жабдықтардың сипаттамасын білу, кәсіпорындарды зерттеу және есептеу әдісі;

  • негізгі түсініктер мен анықтамаларды меңгеру;

  • жабдықтарды таңдауды технологиялық жағдайдағы тамақ өндірісінің кәсіпорындарды жобалау үшін жүзеге асыру;

  • тамақ өндірісінің кәсіпорындарын жобалау сұлбаларды құру, тамақ өндірісінің кәсіпорындарын эксплуатациялауда практикалық дағдыларды меңгеру;

  • басқа пәндерді оқуда алынған білімді жоғары дәрежеде қолдана білу.

3.4 Курстың пререквизиті:

«Инженерлі графика», «Өндірістік құрылыс негіздері».

3.5 Курстың постреквизиті: «Дипломдық жобалау».
Кесте 1 – Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Курс


Семестр

Несие

саны


Дәріс

тер


Зертханалық сабақтар

ОСӨЖ (сағ.)

СӨЖ (сағ.)

Барлығы (сағ.)

Жиынтық

тексеру формасы4

8

3

30

30

22,5

67,5

135

емтихан4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Кесте 2 - Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.


Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

Әдебиет

1

2

3

Дәріс сабақтар

1. СӨБӨПА пәнінің негізгі заңдары. Сүт өнеркәсібіндегі биотехнология өндірісінің процестері мен аппараттарының классификациясы. Процестердің қозғаушы күштің заңы. Гиббс фазалар ережесі. Аппараттар үшін материалдық және жылу баланс тендеулерің қурастыру. Технологиялық процестерді оптимизациялау принциптері.

1

8.1.1.

4 – 16 беттер; 8.1.2.

5 – 19 беттер; 8.2.1

9 – 23 беттер

4.2.1.

34 – 37 беттер2. Ұқсастық теорияның және модельдеудің негіздері. Әртүрлі процестерді зерттеудің теориялық және эксперименталды әдістері. Осы әдістердің синтезі - ұқсастық теориясы. Модельдеудін анықтамасы, мақсаты мен түрлері. Модельдеудің реттілігі және оған қойылатың талаптар. Процестердің ұқсастық түрлері. Толық ұқсастық. Ұқсастық теоремалары және оларды модельдеуде қолдану.

1

4.1.1.

17 – 34 беттер

4.1.2.

19 – 43 беттер; 4.2.1.24 – 49 беттер.

3. Жылу процестері. Өңдеу өндірістерінде шикізатты, өнімдерді жылумен өндеу. Жылумен өндеу тәсілдері: пісіру, қуыру, пастеризация, стерилизация. Жылутасымалдағыш түрлері. Жылу процестердің қозғаушы күші. Жылу өту негіздері. Жылуалмасу тәсілдері: жылуөткізгіштік, конвекция, жылулы сәуле шығару. Жылу баланс тендеуі. Жылу ағыны. Меншікті жылу ағыны.

1

4.1.2.

43 – 51 беттер; 4.2.1.

51 – 57 беттер.


4. Жылу алмасу бетін анықтау. Жылу өтудің негіздері. Жылу өтудің негізгі тендеуі. Жылуөту коэффициентің есептеу. Нуссельттің критерийлі тендеуі. Жылу беру коэффициентің есептеу. Жылу ұқсастығының негізгі критерийлері. Жылу өту бетің анықтау. Жылуалмастырғыштардың конструкциялары: құбырлы, пластиналы, жейделі. Есептеу тәртібі.

1

4.1.1.

37 – 57 беттер; 4.1.2.

51 – 60 беттер; 4.2.1.

57 – 60 беттер.5. Буландыру. Процестің технологиялық мақсаттары және физикалық негіздері. Бір корпусты буландыру қондырғылары. Материалдық және жылу балансы. Тищенко тендеуі.

1

4.1.1.

52 – 55 беттер; 4.2.1.

53 – 57 беттер.


6. Көп корпусты буландыру қондырғылары. Көп корпусты буландыру қондырғылар. Көп корпусты буландыру қондырғысының материалдық және жылу баланстары. Көп корпусты буландыру қондырғыларды есептеу. Буландырғыш аппараттардың классификациясы. Негізгі конструктивтік схемалары. Буландырғыш аппараттардағы конденсация. Барометрлік және беттік конденсаторлардың жұмыс істеу схемалары. Конденсаторладың жылу баланстары.

1

4.1.1.

57– 62, 91-93 беттер

4.1.2.

60 – 70 беттер4.2.1.

60–61, 197–200 беттер.7. Массаалмасу процестері. Массаалмасу негіздері. Массаалмасу процестердің құрылысы мен жалпы сипаттамасы. Қозғаушы күштер және оны өрнектеу тәсілдері. Массаалмасу процестердің агрегаттік күйі және фазалар жанасу тәсілі бойынша жіктелуі. Молекулярлық диффузия. Конвективті диффузия. Диффузия коэффициенттері. Масса өту - күрделі процесс. Масса беру. Масса беру тендеуі. Масса беру және масса өту коэффициентері. Масса өту тендеуі. Нуссельт, Прандтль диффузиялық критерийлері.

1

4.1.1.

69 – 82 беттер


4.1.2.

70 – 75 беттер8. Кептіру. Процестің жалпы сипаттамасы. Өңдеу өндірістерінде шикізатты, өнімдерді кептірудің түрлері мен технологиялық принциптері. Кептіру теориясының негіздері. Ылғалдын материалдармен байланыс түрлері. Конвективті кептіру. Кептірудің кинетика және динамика негіздері. Кептірудің қисық сызығы және кептіру жылдамдығының қисық сызығы. Теориялық кептіру процесі. Кептіру процесін і–d диаграммасында көрінісі. Кептіргіш қондырғылардың материалдық және жылу балансы. Кептіргіш агенттін меншікті мөлшері. Кептіру процесінің варианттары. Кептіргіштердің жіктелуі. Кептіргіштердің конструкциялары. Контакты кептіргіштер. Барабанды кептіргіштер. Таспалы кептіргіштер.

1

4.1.1.

82 – 91 беттер; 4.1.2.

75 – 90 беттер;


9. Гидромеханикалық процестер. Гидромеханикалық процестер тобының құрылысы, олардын жалпы міндеттері. Дисперсті жүйелер. Тұндырудың, араластырудың, сүзудің технологиялық мақсаттары. Қозғаушы күштері. Біртекті және әртекті сұйық жүйелер. Эмульсиялар, суспензиялар, көбіктер, аэрозольдар.

1

4.2.1.

67 – 85 беттер10. Араластыру. Араластыруға арналған орталар. Араластырудың мақсаттары және тәсілдері. Қалақшалы, пропелерлі, турбиналы араластырғыштар. Араластырғыштардың түрің тандау. Араластыруға шығындалатын энергия мөлшері. Араластырудың критерийлі тендеуі. Араластырғыштардың графоаналитикалық есептеу әдісі. Араластыру процесінің қарқындылығын жоғарлату.

1

4.1.1.

93–105 беттер

4.2.1.

86–103 беттер.11. Тұндыру. Ауырлық күші өрістегі тұну. Тұну теориясының негізі. Стокс формуласы. Суспензиядағы бөлшектердің пішіні мен концентрациясының әсері. Тұну режимдері. Тұнудың критерийлі тендеуі. Мерзімді, жартылай үздіксіз, үздіксіз әрекетті тұндырғыштар. Тұндырғыштардың өнімділігін анықтау.

1

4.1.1.

118–136 беттер 4.1.2.

105–127 беттер


12. Центрифугалау. Ортадан тепкіш өрісіндегі сұйық әртекті жүйелерді ажырату. Фруд критерийі. Центрифугалау процесінің жылдамдығын және өнімділігін анықтау. Тұндырғыш центрифугалар: негізгі ерекшіліктер бойынша жіктелуі және негізгі конструкциялары. Тұнбаны мерзімді түсіру, тұнбасы пшақпен алынатын центрифугалар. НОГШ маркалы центрифуга. Негізгі технологиялық есептеулер. Өңдеу өндірісіндегі кәсіпорындарында ауаны тазалау. Тазалау тәсілдері. Циклондардың құрылыс схемалары мен есептеудің негіздері.

1

4.2.1.

122–146 беттер13. Сүзу. Сүзу процесінін түрлері. Тұнба пайда болу жолымен сүзу. Знаменский тендеуі. Сүзу режимдері. Кеуектерді бітеу арқылы жолымен сүзу. Сүзгіштер аппараттардың классификациясы. Фильтр-пресс. Вакуум-фильтр. Таспалы вакуум-фильтр. Барабанды фильтр. Ортадан тепкіш сүзу. Процестін жылдамдығы және өнімділігі. Аспалы сүзгіш центрифуга.

1

4.1.1.

136–147 беттер 4.1.2.

127–132 беттер 4.2.1.

147–154 беттер14. Механикалық процестер. Ұсақтау. Ұсақтаудын міндеті, тәсілдері мен түрлері. Ұсақтау теориясының негізі. Ұсақтауға кететін энергия шығыны. Ұсақтағыштардың жұмыс істеу принципі және конструкциялары: жақты, білікті, балғалы, шарлы, конусты. Кесу процесі, негізгі заңдылықтары.

1

4.1.1.

106–117 беттер 4.1.2.

133–156 беттер


15. Механикалық процестер. Сұрыптау. Престеу. Сұрыптау процесі. Пішін және өлшемдер бойынша. Сұрыптау тәсілдерінің сипаттамасы. Електердің түрлері. Сұрыптау машиналардың түрлері.

Престеу. Шикізатты және тамақ өнімдерді қысыммен өңдеу. Гранулдеу. Пішің беру. Штампілеу. Өнімдерді қысыммен өңдейтін машиналардың эмпирикалық тәуелділіктері.1

4.2.1.

104–114 беттерБарлығы:

15
Практикалық сабақтар

1. Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштағы жылу беру процесін зерттеу.

2
2. Вакуум буландыру аппаратын сынау

2
3. Тамақ өнімдердің конвективті кептіру процесің зерттеу

2
4. Қалақшалы араластырғышты сынау

2
5. Мерзімді әрекетті центрифуганы сынау

2
6. Сүзу процесін зерттеу және рамалы сүзгі-престе сүзі коэффициенттерін тәжірибе бойынша анықтау

2
7. Аэроциклонды сынау

2
8. Шарлар көмегімен ұнтақтайтын диірмен.

1
Барлығы:

15


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

5.1 Негізгі физикалық қасиеттерді өлшейтін аспаптар.


5.2 Гидростатиканың негізгі теңдеуін қолдану мысалдары.

5.3 Қысымды өлшейтін аспаптар, олардың классификациясы және пайдалану ережелері.

5.4 Сифонды құбырөткізгіштер

5.5 Іс жүзінде техникада гидравликалық соққыны пайдалану.


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
Кесте 3 – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта


Тақырыбы

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, зертханалық тақталар

Өз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақылау нысаны

Дәріс сабақтар

Практи-калық сабақтар

Зертхана-лық сабақтар

1

2

3

4

5

6

1. СӨБӨПА пәнінің негізгі заңдары.плакаттар
ауызша сұрау

2. Ұқсастық теорияның және модельдеудің негіздері.плакаттар
ауызша сұрау

3. Жылу процестері.
Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштағы жылу беру процесін зерттеу.

плакаттар
ауызша сұрау

4. Жылу алмасу бетін анықтау. Жылу өтудің негіздері.

зертханалық тақта
Зерт. жұмыстың есебі

5. Буландыру.
Вакуум буландыру аппаратын сынау

зертханалық тақта
Зерт. жұмыстың есебі

6. Көп корпусты буландыру қондырғылары.плакаттар
Тесттік бақылау

7. Массаалмасу процестері.
Тамақ өнімдердің конвективті кептіру процесің зерттеу

плакаттар
ауызша сұрау

8. Кептіру.

зертханалық тақта
Зерт. жұмыстың есебі

9. Гидро-механикалық процестер.плакаттар
ауызша сұрау

10. Араластыру.

Қалақшалы араластырғышты сынау

зертханалық тақта
Зерт. жұмыстың есебі

11. Тұндыру.плакаттар
ауызша сұрау

12. Центрифугалау.

Мерзімді әрекетті центрифуганы сынау

зертханалық тақта
Зерт. жұмыстың есебі

13. Сүзу. Сүзу процесінін түрлері.плакаттар
ауызша сұрау

14. Механикалық процестер. Ұсақтау.
Шарлар көмегімен ұнтақтайтын диірмен.

зертханалық тақта
Зерт. жұмыстың есебі

15. Механикалық процестер. Сұрыптау. Престеу.

Сүзу процесін зерттеу және рамалы сүзгі-престе сүзі коэффициенттерін тәжірибе бойынша анықтау

зертханалық тақта
Зерт. жұмыстың есебі

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
Кесте 7 - Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың саны

Студенттердің саны

Қамтамасызетулі


пайызы

1

2

3

4


4.1. Гапонов П.В. Микробилогические процессы пищевых производств.

60

26

100


4.1.1. Ә. Ақбердиев, М.М. Молдабеков Химиялық технологияның негізгі процестері және аппараттары. 1 бөлім. Алматы. 1993 ж., 302 бет

100


26

100

4.1.2. Ә. Ақбердиев, М.М. Молдабеков Химиялық технологияның негізгі процестері және аппараттары. 2 бөлім. Алматы. 1994 ж., 183 бет

100


26

90


4.1.3. Ә. Ақбердиев Тамақ өндірісінің процестері және аппараттары /оқулық/, Алматы. 1997 ж., 207 бет

100


26

100


8 ӘДЕБИЕТ
8.1. Негізгі әдебиет
8.1.1. . Гапонов П.В. Микробилогические процессы пищевых производств.

8.1.1. Ә. Ақбердиев, М.М. Молдабеков Химиялық технологияның негізгі процестері және аппараттары. 1 бөлім. Алматы. 1993 ж., 302 бет

8.1.2. Ә. Ақбердиев, М.М. Молдабеков Химиялық технологияның негізгі процестері және аппараттары. 2 бөлім. Алматы. 1994 ж., 183 бет

8.1.3. Ә. Ақбердиев Тамақ өндірісінің процестері және аппараттары /оқулық/, Алматы. 1997 ж., 207 бет

8.2. Қосымша әдебиет
8.2.1. Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых производств М.: Пищевая промышленность, 1985

8.2.2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии М.: Химия, 1971

8.2.3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии Л.: Химия, 1987

8.2.4. Федоров Н.Е., Методы расчета ПАПП М.: Пищевая промышленность, 1966

8.2.5. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по курсовому проектированию М.: Химия, 1971

8.2.6. Стабников В.Н. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Киев: Высшая школа, 1982


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет