Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 217.4 Kb.
Дата22.12.2017
өлшемі217.4 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

УМКД 042- 18.38.99/01-2013

ПОӘК

«Ядро және элементар бөлшектер физикасы» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы№1 басылым

11.09. 2013 ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В072300 - «Техникалық физика»

мамандығы үшін

«Ядро және элементар бөлшектер физикасы»
ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013

Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы ___________ «____» ________ 2013 ж. А.Т. Рахимбердина «Физика» кафедрасының аға оқытушысы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Физика» кафедрасының отырысында

28 тамыз 2013 ж. Хаттама №1
Кафедра меңгерушісі _______ С.С.Маусымбаев
2.2. Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросы кеңесі отырысында

“____” _____________ 2013 ж. хаттама № 1


Төраға ________ К.А.Батырова
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып және баспаға ұсынылды

____ ____________2013 ж. хаттама № 1
ОӘК төрағасы ________ Г.К.Искакова
4 Алғаш рет енгізілді

МАЗМҰНЫ


 1. Қолданылу аумағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы мағлұматтар

 4. Оқу пәнінің мазмұны (модуль бойынша)

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

 6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

 8. Әдебиеттер


1. ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ

Оқу-әдістемелік кешенге кіретін оқытушыға арналған «Ядро және элементар бөлшектер физикасы» пәнінің бағдарламасы 5В072300 - «Техникалық физика» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған «Ядро және элементар бөлшектер физикасы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы төмендегі құжаттарға сүйене отырып жасалынып, осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру талаптарын тағайындайды:

- Білім деңгейіне сәйкес келетін мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты;

- Мамандықтың типтік оқу жоспары 5В072300 «Техникалық физика»;

- СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар»

- ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны»3. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны Кіріспе. Ядролық физика-атом ядросының құрылымы, қасиеттері және айналуы туралы ғылым. Атом ядросының қасиеттері. Атом ядроларының модельдері. Ядроның радиоактивті айналуы. Ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі. Ядролық реакциялар физикасы. Жоғары энергия мен элементар бөлшектер физикасы. Космос сәулелері.

3.2. Пәнді оқытудың мақсаты


 • Студенттерді негізгі субатомдық микроәлемде болатын негізгі физикалық құбылыстармен, теориялық және тәжірибелік тәсілдермен, субатомдық физиканың физикалық шамаларымен таныстыру.

 • Физиканың маңызды кезеңдері дамуының тарихы, микроәлем және оның философиялық, әдістемелік мәселелері туралы түсінік беру.

3.3.Пәнді оқытудың негізгі міндеті студенттердің алған теориялық білімін практикалық физикалық және техникалық есептерді шығаруда қолдана білуге үйрету, студенттерге ядролық физиканың негізгі заңдары мен принциптерін және олардың математикалық өрнегін беру;

- Студентті негізгі ядролық физика құбылыстары мен, оларды бақылау және зерттеу әдістерімен, эксперимент нәтижелерін өңдеуді ЭЕМ-ды қолдану әдістерімен таныстыру;

- Студентке ядролық физиканың дамуы мен оның философиялық және методологиялық проблемалары жайлы ұғым беру.

3.4. Пәнді оқыту нәтижелері:

Пәнді оқыған соң студент

Білу керек:

Негізгі физикалық құбылыстар, олардың ерекшеліктері, бақылау және тәжірибе түріндегі зерттеудің тәсілдері; • Атомның және элементар бөлшектердің қасиеттерін анықтаудың басты тәсілдері, негізгі заңдар мен олардың математикалық өрнектері;

 • маңызды субатомдық құбылыстардың ғылыми-техникалық қолданылуы.

 • Істей алулары керек:

 • Бөлімнің негізгі міндеттерін физикалық шамалардың ретін бағалай білу;

 • атом ядролары мен элементар бөлшектердің қасиеттері мен ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі, кванттық ұғымдар мен релятивистік түсініктер бойынша сапалы түрде қолдану.

Тәжірибелік дағдылану керек:

 • Қарапайым теориялық есептеулер;

 • типтік есептерді шығару;

 • Тәжірибелік жұмыстар мен алынған нәтижелерді талдау.

3.5. Курс пререквизиттері Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық физика, математикалық талдау, кванттық механика, статистикалық физика.

3.6. Курс постреквизиттері: нейтрондық физика, конденсирленген күй физикасы.3.7. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1- кесте

Курс


Семестр

Кредиттер

Дәріс

(сағ.)


ПС

(сағ.)


ЛС

(сағ)


ОСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау формасы

3

6

3

15

15

15

22,5

67,5

135

емтихан

4. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (модуль бойынша)

2-кесте


Тақырыптын аты және мазмұны


Сағаттар саны

1

2

Дәрістер

Модуль № 1 Атом ядросының қасиеттері. Атом ядросының модельдері. Ядроның радиоактивті айналуы.

Дәріс № 1. Кіріспе. Ядролық физика - атом ядросының құрылымы, қасиеттері және айналуы туралы ғылым. Атом ядросының қасиеттері. Ядро мен нуклондар массасы. Массалық сан А және атом ядросының заряды Z. Өлшем бірліктері. Массалар дефектісі. Ядроның байланыс энергиясы. Ядродағы нуклондардың меншікті байланыс энергиясы.

1

Дәріс № 2 Ядролық күштер. Стабильді және радиоактивті ядролар. Ядроның спині мен магнит моменті. Ядроның спині мен магниттік моментін анықтау тәсілдері. Бозондар мен фермиондар. Паули принципі.

1Дәріс № 3 Радиоактивтілік. Атом ядролардың тұрақсыздығының негізгі себептері. Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Радиоактивті ыдыраудың статистикалық сипаттамасы. Радиоактивтік ыдырау заңы.

1

Дәріс № 4 Атом ядроларының модельдері. Ядроның тамшы моделі. Ядроның тамшы моделін қолдану аймақтары. Тамшы моделінің кемшіліктері. Ядро қабатшаларының моделі. Ядро қабатшаларының моделінің кемшіліктері. Жалпылама модель.

1

Дәріс № 5. Ядроның радиоактивті айналуы. α-ыдырау, α-ыдыраудағы негізгі тәжірибелік заңдылықтар. α-ыдырау теориясының элементтері. Туннель эффектісі.

1

Дәріс № 6 β-ыдырау. β-ыдыраудың түрлері. Электрондардың энергиялық спектрлері. Нейтриноның болуын тәжірибе түрінде дәлелдеу. β-ыдыраудың теориясының элементтері.

1

Дәріс № 7 Ядролардың γ сәулеленуі. Электрлік және магниттік өтулер. Әртүрлі мультипольдердің γ өтулер үшін моменттер мен жұптау бойынша және өту ықтималдылығының таңдау ережелері. Ядролық изомерия. Мессбауер эффектісі.

1

Модуль № 2 Ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі. Ядролық реакциялар физикасы.

Дәріс № 8 Ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі. Зарядталған бөлшектер, нейтрондар мен γ квантттардың ортамен әсерлесуі. Атомдарды ионизациялау мен қоздырудағы энергия жоғалтулары. Вавилов-Черенков сәулеленуі. Серпімді шашырау.

1

Дәріс № 9 Нейтрондардың затпен әсерлесуі. Нейтрондарды баяулату. γ сәулелерінің зат арқылы өтуі. γ кванттардың эффективтілік қималарының γ сәулеленудің энергиясы мен заттың қасиеттеріне тәуелділігі.

1

Дәріс № 10 Ядролық реакциялар физикасы. Ядролық реакциялар классификациясы. Электр зарядтары мен нуклон сандарының сақталу заңдары. Нейтрондардың ядролармен әсерлесу түрлері. Бөліну және атом ядроларының синтезі. Бөлінудің негізгі тәжірибелік нәтижелері. Бөлінудің элементар теориясы. Өздігінен спонтанды бөліну.

1

Дәріс № 11 Уран изотоптарының нейтрондар әсерінен бөлінуі. Тізбекті реакция. Көбею коэффициенті. Ядролық реакторлар. Ядролық энергетика.

1

Дәріс № 12 Ядролық реакциялар. Зарядталған бөлшектер әсерінен болатын ядролық реакциялар. α бөлшектер әсерінен болатын реакциялар. Протондар әсерінен болатын реакциялар. Тура ядролық реакциялар. γ-кванттар, электрондар, нейтрондар, жеңіл иондар мен көп зарядты иондар әсерінен болатын реакциялардың ерекшеліктері.

1

Дәріс № 13 Ядролық реакцияларды зерттеудің тәжірибелік әдістері. Үдеткіштердің жұмысының физикалық принциптері. Ядролық бөлшектердің детекторлары. Жеңіл ядролар синтезі. Жұлдыздарда болатын ядролық реакциялар. Басқарылатын термоядролық синтездің проблемалары.

1

Модуль № 3 Жоғарғы энергия мен элементар бөлшектер физикасы.. Космостық сәулелер.

Дәріс № 14.Элементар бөлшектер – жоғарғы энергия физикасы. Жоғарғы энергия физикасының тәжірибелік әдістері. Жоғарғы энергиялы шоқтарын алудың бүгінгі күнгі түсініктері. Бөлшектерді жинақтау. Бір-біріне қарсы бағытталған шоқтар. Әмбебап әсерлесудің төрт түрі. Әсерлесу күштері. Элементар бөлшектер классификациясы.

1

Дәріс № 15 Космостық сәулелер. Бірінші космос сәулеленуі. Атмосфера арқылы космос сәулелерінің өтуі. Космос сәулелерінің түрлері. Жердің радиациялық белдемелері. Космос сәулелерінің пайда болуының гипотезалары.

1

Практикалық сабақтары

Модуль № 1 Атом ядросының қасиеттері. Атом ядросының модельдері. Ядроның радиоактивті айналуы.

1. Атом ядросының қасиеттері. Массалар дефектісі. Ядроның байланыс энергиясы. Ядродағы нуклондардың меншікті байланыс энергиясы.

1

2. Ядроның спині мен магнит моменті. Бозондар мен фермиондар. Паули принципі.

1


3. Радиоактивтілік. Радиоактивтік ыдырау заңы.

1

4. Атом ядроларының модельдері.

1

5. Ядроның радиоактивті айналуы. α-ыдырау.

1

6. β-ыдырау.

1

7. Ядролардың γ сәулеленуі.

1

Модуль № 2 Ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі. Ядролық реакциялар физикасы.

8.Атомдарды ионизациялау мен қоздырудағы энергия жоғалтулары. Вавилов-Черенков сәулеленуі. Серпімді шашырау.

1

9.Нейтрондардың затпен әсерлесуі. γ кванттардың эффективтілік қималарының γ сәулеленудің энергиясы мен қаттың қасиеттеріне тәуелділігі.

1

10. Электр зарядтары мен нуклон сандарының сақталу заңдары. Нейтрондардың ядролармен әсерлесу түрлері. Бөліну және атом ядроларының синтезі.

1

11. Тізбекті реакция. Көбею коэффициенті.

1

12. Ядролық реакциялар.

1

13. Жеңіл ядролар синтезі.

1

Модуль № 3 Жоғарғы энергия мен элементар бөлшектер физикасы. Космостық сәулелер.

14. Элементар бөлшектер классификациясы.

1

15. Космостық сәулелер. Бірінші космос сәулеленуі. Атмосфера арқылы космос сәулелерінің өтуі. Космос сәулелерінің түрлері.

1

Зертханалық сабақтар

Зертханалық сабақ № 1 Сутегі спектрін зерттеу. Ридберг тұрақтысы мен электрон массасын анықтау.

3


Зертханалық сабақ № 2 Планк тұрақтысын анықтау.

3

Зертханалық жұмыс № 3 Газдық лазер көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау.


3

Зертханалық жұмыс № 4 Фотонның энергиясы мен толқын ұзындығын анықтау

3

Зертханалық жұмыс № 5 Газдық лазер көмегімен анықталмаушылық қатынасын анықтау.

3

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1.Атом ядросын өлшеу тәсілдері.

2.Ядроның спині мен магниттік моментін анықтау тәсілдері.

3.Тамшы моделінің кемшіліктері.

4.α-ыдырау теориясының элементтері.

5. Нейтриноның болуын тәжірибе түрінде дәлелдеу.

6.Ядролық изомерия.

7.Серпімді шашырау.

8. γ сәулелерінің зат арқылы өтуі

9. Бөлінудің элементар теориясы.

10. Өздігінен спонтанды бөліну.

11. Ядролық энергетика.

12. γ-кванттар, электрондар, нейтрондар, жеңіл иондар мен көп зарядты иондар әсерінен болатын реакциялардың ерекшеліктері.

13. Элементар бөлшектер классификациясы

14.Басқарылатын термоядролық синтездің проблемалары.

15. Космос сәулелерінің пайда болуының гипотезалары.
6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


 1. кесте

Тақырыптар

Көрнектілік құралдар, ОТҚ, плакаттар, зертханалық стенд тер

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәріс сабақтары

Практикалық сабақтар

1

2

3

4

5

Дәріс № 1. Кіріспе. Ядролық физика - атом ядросының құрылымы, қасиеттері және айналуы туралы ғылым. Атом ядросының қасиеттері. Ядро мен нуклондар массасы. Массалық сан А және атом ядросының заряды Z. Өлшем бір

ліктері. Массалар дефек-тісі. Ядроның байланыс энергиясы. Ядродағы нуклондардың меншікті байланыс энергиясы.1. Атом ядросының қасиеттері. Массалар де-фектісі. Ядроның бай-ланыс энергиясы. Ядро-дағы нуклондардың меншікті байланыс энергиясы.
Атом ядросын өлшеу тәсілдері.


Рефе-рат

Дәріс № 2 Ядролық күштер. Стабильді және радиоактивті ядролар. Ядроның спині мен магнит моменті. Ядро-ның спині мен магниттік моментін анықтау тәсілдері. Бозондар мен фермиондар. Паули принципі.

2. Ядроның спині мен магнит моменті. Бозондар мен фермиондар. Паули принципі.
Ядроның спині мен магниттік моментін анық-тау тәсілдері.


Рефе-рат

Дәріс № 3 Радиоактивтілік. Атом ядролардың тұрақсыз-дығының негізгі себеп-тері. Табиғи және жа-санды радиоактивтілік. Радиоактивті ыдыраудың статистикалық сипат-тамасы. Радиоактивтік ыдырау заңы.

3. Радиоактивтілік. Радиоактивтік ыдырау заңы.
Тамшы моде-лінің кемшілік-тері.


Рефе-рат

Дәріс № 4 Атом ядроларының модельдері. Ядроның тамшы моделі. Ядроның тамшы моделін қолдану аймақтары. Там-шы моделінің кемшілік-тері. Ядро қабатшала-рының моделі. Ядро қабатшаларының моде-лінің кемшіліктері. Жалпылама модель.

4. Атом ядроларының модельдері.
α-ыдырау теориясының элементтері.


Рефе-рат

Дәріс № 5. Ядроның радиоактивті айналуы. α-ыдырау, α-ыдыраудағы негізгі тәжірибелік заңдылықтар. α-ыдырау теориясының эле-менттері. Туннель эффектісі.

5. Ядроның радиоактивті айналуы. α-ыдырау.
Нейтриноның болуын тәжірибе түрінде дәлел-деу.


Рефе-рат

Дәріс № 6 β-ыдырау. β-ыдыраудың түрлері. Электрондардың энер-гиялық спектрлері. Нейтриноның болуын тәжірибе түрінде дәлел-деу. β-ыдыраудың тео-риясының элементтері.

6. β-ыдырау.
Ядролық изо-мерия.


Рефе-рат

Дәріс № 7 Ядролардың γ сәулеленуі. Электрлік және магниттік өтулер. Әртүрлі мультиполь-дердің γ өтулер үшін моменттер мен жұптау бойынша және өту ық-тималдылығының таңдау ережелері. Ядролық изомерия. Мессбауер эффектісі.

7. Ядролардың γ сәулеленуі.

Плакат № 143

Серпімді шашы-рау.


Рефе-рат

Дәріс № 8 Ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі. Зарядталған бөлшектер, нейтрондар мен γ квантттардың ортамен әсерлесуі. Атомдарды ионизациялау мен қоздырудағы энергия жоғалтулары. Вавилов-Черенков сәулеленуі. Серпімді шашырау.

8.Атомдарды ионизациялау мен қоздырудағы энергия жоғалтулары. Вавилов-Черенков сәулеленуі. Серпімді шашырау.
γ сәулелерінің зат арқылы өтуі


Рефе-рат

Дәріс № 9 Нейтрондардың затпен әсерлесуі. Нейтрондарды баяулату. γ сәулелерінің зат арқылы өтуі. γ кванттардың эффек-тивтілік қималарының γ сәулеленудің энергиясы мен қаттың қасиеттеріне тәуелділігі.

9.Нейтрондардың затпен әсерлесуі. γ кванттардың эффективтілік қималарының γ сәулеленудің энергиясы мен қаттың қасиеттеріне тәуелділігі.

Плакат № 145

Бөлінудің эле-ментар теория-сы.


Рефе-рат

Дәріс № 10 Ядролық реакциялар физикасы. Ядролық реакциялар классификациясы. Электр зарядтары мен нуклон сандарының сақталу заңдары. Нейтрондардың ядролармен әсерлесу түрлері. Бөліну және атом ядроларының синтезі. Бөлінудің негізгі тәжірибелік нәтижелері. Бөлінудің элементар теориясы. Өздігінен спонтанды бөліну.

10. Электр зарядтары мен нуклон сандарының сақталу заңдары. Нейтрондардың ядролармен әсерлесу түрлері. Бөліну және атом ядроларының синтезі.
Өздігінен спон-танды бөліну.


Рефе-рат

Дәріс № 11 Уран изотоптарының ней-трондар әсерінен бөлінуі. Тізбекті реакция. Көбею коэффициенті. Ядролық реакторлар. Ядролық энергетика.

11. Тізбекті реакция. Көбею коэффициенті.
Ядролық энер-гетика.


Рефе-рат

Дәріс № 12 Ядролық реакциялар. Зарядталған бөлшектер әсерінен бола-тын ядролық реакциялар. α бөлшектер әсерінен болатын реакциялар. Протондар әсерінен болатын реакциялар. Тура ядролық реакция-лар. γ-кванттар, элек-трондар, нейтрондар, жеңіл иондар мен көп зарядты иондар әсерінен болатын реакциялардың ерекшеліктері.

12. Ядролық реакциялар.
γ-кванттар, электрондар, нейтрондар, жеңіл иондар мен көп зарядты иондар әсерінен болатын реакциялардың ерекшеліктері.


Рефе-рат

Дәріс № 13 Ядролық реакцияларды зерттеудің тәжірибелік әдістері. Үдеткіштердің жұмы-сының физикалық прин-циптері. Ядролық бөл-шектердің детекторлары. Жеңіл ядролар синтезі. Жұлдыздарда болатын ядролық реакциялар. Басқарылатын термо-ядролық синтездің проблемалары.

13. Жеңіл ядролар синтезі.

Плакат № 144

Элементар бөл-шектер класси-фикациясы


Рефе-рат

Дәріс № 14.Элементар бөлшектер – жоғарғы энергия физикасы. Жо-ғарғы энергия физикасы-ның тәжірибелік әдістері. Жоғарғы энергиялы шоқтарын алудың бүгінгі күнгі түсініктері. Бөлшек-терді жинақтау. Бір-біріне қарсы бағытталған шоқтар. Әмбебап әсерлесудің төрт түрі. Әсерлесу күштері. Элементар бөлшектер классификациясы.

14. Элементар бөлшектер классификациясы.
Басқарылатын термоядролық синтездің проблемалары.


Рефе-рат

Дәріс № 15 Космостық сәулелер. Бірінші кос-мос сәулеленуі. Атмо-сфера арқылы космос сәулелерінің өтуі. Космос сәулелерінің түрлері. Жердің радиациялық белдемелері. Космос сәулелерінің пайда болуының гипотезалары.

15. Космостық сәулелер. Бірінші космос сәулеленуі. Атмосфера арқылы космос сәулелерінің өтуі. Космос сәулелерінің түрлері.

Плакат 143

Космос сәулеле-рінің пайда бо-луының гипоте-залары

Рефе-рат

7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

4 кесте


Оқулықтар,

оқу-әдістемелік құралдар

аттары


саны

Студенттер саны

Қамтылу пайызы

1

2

3

4

1. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т.V .-М.: Физматлит.2006г. 439 с.

30

5

100

2. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.-М.: «Наука»,1972 г. 283 с.

5

5

100

3. Жұманов К.Б. Оптика негіздері

5

5

100

4. Детлаф А.А.,Яворский Б.М. Курс физики. – М.: ВШ., 1989. – 608 с.

10

5

100

5. Ландсберг Г.С. Оптика-М.: Наука, 1976

1

5

100


8. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.-М.: «Наука»,1972 г. 283 с

8.1.2 Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.5. Атомная и ядерная физика: ч.2, учебное пособие. - М.: ВШ, 1986.-416 с.

8.1.3 Детлаф А.А.,Яворский Б.М. Курс физики. – М.: ВШ., 1989. – 608 с.

8.1.4 Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная физика. Физика ядра и элементарных частиц. Под ред. Сивухина Д.В..-М.: Наука, 1981г.

8.1.5 Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М.: Наука, 1988

8.1.6 Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.:ВШ,1965

8.1.7 Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник задач: Учебное пособие.- СПб: изд. «Лань»,2002. – 288 с.

8.1.8. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т.V .-М.: Физматлит.2006г. 439 с.

8.1.9 Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы.- М.: ВШ,1988г.

8.1.10 Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.- М.: Наука. 1982. – 272с.

8.1.11 Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика. М.: МУ.1968.-311с.

8.1.12 Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие в 2-х томах. – М.: Наука,1984, т.2-438с.

8.2 Қосымша әдебиеттер

8.2.1 Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в квантовую физику. – М.: Наука, 1988.-328 с.

8.2.2 Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.1,Физика атомного ядра.- М.: Энергоатомиздат, 1993 г.,616 с.

8.2.3 Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика; т.2, Физика элементарных частиц.- М.: Энгергоатомиздат,1993 г, 293 с.

8.2.4 Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.- 368с.

8.2.5 Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро. М.: Наука, 1967.

8.2.6 Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой М.: Наука,1968.

8.2.7 Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963.

8.2.8 Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина. М.: Наука, 1973.

8.2.9Ракобольская И.В. Ядерная физика, М.: Изд. МГУ,1971 г,293 с.


   1. Сивухин К.Н. Введение в ядерную физику, - М.:Госатомиздат

1963г.

8.2.11 Айзенберг И.В., Грайнер В. Модели ядер. Коллективные и одночастичные явления. М.: Атомиздат,1975, 454 с.

8.2.12 Айзенберг И.В., Грайнер В. Механизмы возбуждения ядра. М.: Атомиздат,1976,487 с.

8.2.13 Атмачиди П.И., Гайнова Л.Е. и др. Физика. Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов-заочников инженерно-технических специальностей. Семипалатинск, УОП СТИММП, 1996

8.2.14 Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц – М.: УРСС, 2002г.

8.2.15 Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике -М.: Наука,1968г. ч.5

8.2.16 Жумагулов А.Ж., Гайнова Л.Е. и др. Физика. Тесты. Атомная и ядерная физика. Семипалатинск, 1996

8.2.17 Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979

8.2.18 Байсакалова А.Б. Методическая разработка по программированному контролю по общему курсу физики. Алма-Ата, 1987

8.2.19 Чертов А.Г.,Воробьев А.А.Задачник по физике –М.: ВШ, 1988, гл. 8

8.2.20 Джумагулова К.Н., Гайнова Л.Е. и др. Лабораторный практикум по ядерной физике – Курчатов,2001 г.

8.2.21 Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики. - М.: ВШ.1988

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет