«пэтк» АҚ-ның электр желілері нысандарына қосылу үшін тұтынушыларға техникалық шарттарды ресімдеу және беружүктеу 51.37 Kb.
Дата05.05.2018
өлшемі51.37 Kb.«ПЭТК» АҚ-ның электр желілері нысандарына қосылу үшін тұтынушыларға техникалық шарттарды ресімдеу және беру.
Павлодар облысында техникалық шартты ресімдеу және беру «ПЭТК» АҚ-ның нысандарың орналасуы бойынша аудандық электр желілерінде ресімдеуге болады:

-Павлодар қаласында мына мекен-жай бойынша: Торайғыров к-сі, 76, №16 кабинет, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС Кривенко к-сі 27 (сервистік орталық);

-Электр желілерінің батыс кәсіпорыны – Ақсу қ., Өндірістік аймақ 2, байланыс тел. 8 (71837) 5-95-22, 8 (7182) 75-02-02;

-Электр желілерінің шығыс кәсіпорыны – Павлодар қ., Орталық өнеркәсіптік аймақ, 2014 құрылым, тел.8 (7182)75-12-10, 8 (7182) 75-12-27;

-Ақсу электр желілері (АЭЖ) – Ақсу қ., Қамзин к-сі 33, тел. 8 (71837) 6-17-92, 8 (7182) 75-03-94;

-Павлодар ауданы – Павлодар қ., Толстой к-сі 141/13, (Павлодар АЭЖ), тел.8 (7182)75-16-58, 8 (7182) 75-16-58;

-Қашыр ауданы – Теренкөл а., Торайғыров 2 к-сі, (Қашыр АЭЖ), тел.8(71833) 2-12-69;

-Ертіс ауданы – Ертіс а., Подстанция 1 к-сі, (Ертіс АЭЖ), тел.8 (71832) 75-03-97, 8(7182) 75-03-95;

-Лебяжъе ауданы – Аққу а., Ідрісханов к-сі 33, (Лебяжъе АЭЖ), тел.8(71839) 2- 10-71;

-Ақтоғай ауданы – Ақтоғай а., М.Горький к-сі, (Ақтоғай АЭЖ), тел.871841-750379, 8(7182) 750378

-Май ауданы – Көктөбе а., Ғ.Мұратпаев 1 к-сі, (Май АЭЖ);

-Баянауыл ауданы – Баянауыл а., А.Айтпакин 9 к-сі, (Баянауыл АЭЖ), тел.8 (71840) 9-13-26;

-Успен ауданы – Успен а.,Гагарина 157 к-сі, (Успен АЭЖ), тел. 8 (71834) 9-12-09;

-Шарбақты ауданы – Шарбақты а., Подстанция к-сі, (Шарбақты АЭЖ), тел.8 (71836) 2-27-67;

-Железин ауданы – Железин а., М.Әуезов 70 к-сі, (Железин АЭЖ), тел. 8 (71831) 2-21-33;

Өтінімді толық құжаттармен мына электронды мекен-жайға жолдауға болады «tuprek@pavlodarenergo.kz».

2014 жылғы 04 наурыздағы бірлескен қызмет туралы «ПЭТК» АҚ және «Инвестицияны тарту бойынша агенттігі» ЖШС арасындағы №18 шартқа сәйкес техникалық шартты алу және ресімдеу үшін құжаттарды мына мекен-жайға тапсыруға болады: Павлодар қаласы, Суворов к-сі 9/5, тел. 8 (7182) 65-12-13, 65-12-10.
ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТЫ АЛУДЫҢ СЕБЕПТЕРІ
-қайта енгізілген электр қондырғылар, қайта құрастырылатын нысандар энергия беруші ұйымның желілеріне қосылуы кезінде;

-нысаннан тұтынатын келісімді электр қуаттылығының артуы кезінде;

-нысанның ішкі электрмен жабдықтау сұлбасының өзгеруі кезінде;

-электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша желімен қолданушылар категориясының өзгеруі кезінде.

Нысан атауының өзгеруі, иесінің ауысуы кезінде бұрын алынған техникалық шарт (егер бар болса) жарамды болып есептеледі. Бұл жағдайда тек тараптардың пайдалану жауапкершілігі мен теңгерім шектеулі Актісі өзгертіліп, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-мен шартқа қайта отырады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРДЫ БЕРУДІҢ МЕРЗІМДЕРІ
«ПЭТК» АҚ 2015 жылғы 25 ақпандағы «Электр энергиясын қолдану Ережесінің» №143 заңнамасында анықталған мерзімде беріледі:

- 200кВт дейін электрқондырғылар үшін 5 жұмыс күн;

- 200кВт - 1000кВт дейін электрқондырғылары үшін 10 жұмыс күн;

- 1000кВт жоғары 15 жұмыс күн.Құжаттар күн сайын сағ.8:00-17:00 дейін қабылданады және беріледі (мерекелік және демалыс күндерінен басқа). Павлодар қаласы, Кривенко к-сі, 27 мекен-жай бойынша орналасқан «Павлодарэнергосбыт» ЖШС сервистік орталығынан басқа түскі үзіліс сағ.12:00-13:00 дейін.

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС сервистік орталығының жұмыс кестесі:

-дүйсенбі-жұма: сағ.8:30-18:30 дейін;

-сенбі: сағ.9:00-14:30 дейін;

Демалыс күн-жексенбі.

Павлодар қаласында техникалық шартты алу мәселесі бойынша кеңесті 8 (7182) 75-13-30, 8 (7182) 75-14-65 телефондары бойынша алуға болады.

Сенім телефоны: 8 (7182) 903-309 сағ.8:00-22:00 дейін.

Оформление и выдача технических условий на присоединение объектов потребителей к электрическим сетям АО «ПРЭК»
В Павлодарской области оформление и выдачу технических условий можно оформить в структурных подразделениях АО «ПРЭК», расположенных по месту расположения объекта:

- в городе Павлодаре по адресам: ул.Торайгырова, 76 кабинет №16, ТОО «Павлодарэнергосбыт» ул.Кривенко, 27 (сервисный центр);

- Западное предприятие электрических сетей - г.Аксу, Промышленная зона 2, конт.тел. 8(71837) 5-95-22, 8 (7182) 75-02-02;

- Восточное предприятие электрических сетей – г.Павлодар Центральный промышленный район, строение 2014, тел.8(7182)75-12-10, 8(7182) 75-12-27;

- Аксуские электрические сети (АЭС) - г.Аксу ул.Камзина 33, тел.8(71837) 6-17-92, 8(7182) 75-03-94;

- Павлодарский район - г.Павлодар, ул.Толстого 141/13 (Павлодарский РЭС), тел.8(7182)75-16-58, 8(7182) 75-16-58;

- Качирский район - с.Теренколь, ул.Торайгырова 2 (Качирский РЭС), тел.8(71833) 2-12-69;

- Иртышский район - с.Иртышск, ул.Подстанция 1 (Иртышский РЭС), тел.8(71832) 75-03-97, 8(7182) 75-03-95;

- Лебяжинский район - с.Акку, ул.Идрисханова 33 (Лебяжинский РЭС), тел.8(71839) 2- 10-71;

- Актогайский район - с.Актогай, ул.Горького (Актогайский РЭС), тел.871841-750379, 8(7182) 750378

- Майский район - с.Коктюбе, ул.Гани Муратпаева 1 (Майский РЭС);

- Баянаульский район - с.Баянаул, ул.Амри Айтпакин 9 (Баянаульский РЭС), тел.8(71840) 9-13-26;

- Успенский район - с.Успенка ул.Гагарина 157 (Успенский РЭС), тел. 8(71834) 9-12-09;

- Щербактинский район - с.Шарбакты, ул.Подстанция (Щербактинский РЭС), тел.8(71836) 2-27-67;

- Железинский район - с.Железинка, ул.Ауэзова 70 (Железинский РЭС), тел. 8(71831) 2-21-33;

Заявку с полным пакетом документов можно направить на электронный адрес «tuprek@pavlodarenergo.kz».

Согласно договора о сотрудничестве и совместной деятельности № 18 от 04 марта 2014 между АО «ПРЭК» и ТОО «Центр развития предпринимательства и инноваций» сдать документы на оформление и получение технических условий можно адресу г.Павлодар ул.Суворова 9/5, тел. 8(7182) 65-12-13, 65-12-10.

ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
- при присоединении к сетям энергопередающей организации вновь вводимых электроустановок; реконструируемых объектов;

- при увеличении договорной электрической мощности, потребляемой объектом;

- при изменении схемы внешнего электроснабжения объекта;

- при изменении категории пользователей сети по надежности электроснабжения.

При смене владельца, изменении наименования объекта ранее полученные технические условия, при их наличии, остаются действительными, меняется Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон и перезаключается договор с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

СРОКИ ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
АО «ПРЭК» выдает технические условия в сроки, установленные «Правилами пользования электрической энергией» от 25 февраля 2015г. №143 в течении:

- 5 рабочих дней для электроустановок до 200кВт;

- 10 рабочих дней для электроустановок от 200кВт до 1000кВт;

- 15 рабочих дней свыше 1000кВт


Документы принимаются и выдаются ежедневно с 8.00 ч. до 17.00ч. (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Обеденный перерыв с 12.00ч. до 13.00ч., кроме сервисного центра ТОО «Павлодарэнергосбыт», расположенного по адресу г.Павлодар ул.Кривенко, 27.

Часы работы сервисного центра ТОО «Павлодарэнергосбыт»:

- понедельник – пятница с 8.30 ч. до 18.30ч.;

- суббота с 9.00 ч. до 14.30ч;

Выходной день – воскресенье.

Телефоны, по которым можно получить консультацию по вопросам получения технических условий в г.Павлодар: 8(7182) 75-13-30, 8(7182) 75-14- 65.

Телефон доверия 8(7182) 903-309 с 8.00 ч. до 22.00 ч.
Каталог: assets -> files
files -> Тоо "Аксесс Энерго птэц-2" объявляет о проведении тендера по закупкам следующих материальных, финансовых ресурсов и услуг: раз
files -> Конверттерді ашу хаттамасы
files -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
files -> «севказэнерго»
files -> Акционерное Общество «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
files -> «Павлодар облысы Екібастұз қаласы әкімінің аппараты» мм, 141200, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Мәшһүр Жүсіп көшесі, 45-үй, анықтама телефондары/факс: 340856, электрондық мекенжайы: aitkeshova
files -> «Фармацевтикалық қызметке лицензиялар беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
files -> Бағдарламасы Жосалы кенті, 2015 жыл Мазмұны


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет