План за действиежүктеу 39.92 Kb.
Дата09.08.2018
өлшемі39.92 Kb.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за изпълнение на проект „Укрепване на институционалния капацитет на ЦИР за работа с държавната администрация и изграждане на мрежа от НПО в областта на икономическата политика” по ОПАК 1. Разработване на план за действие.

Разработване на план за изпълнението на проекта със срокове и отговорници.
Отговорник: Цветомира Ленкова, координатор по проекта

Срок за изпълнение: месец септември 2008 г.

2. Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация ЦИР в средносрочен план.


  • Извършване на анализ и оценка на фактическото състояние на ЦИР в организационен и финансов аспект, възможните заплахи за дейността и формулиране на стратегия за устойчиво развитие и финансиране с план за действие с ясно дефинирани приоритети, цели и методи за постигането им.

  • Събиране на информация и проучване на опита на подобни изследователски институти в България и чужбина, обмяна на опит.


Отговорници: Мария Прохаска, Станислав Славов, Анелия Дамянова, Даниела Петрова, Лиляна Дудева
Срок за изпълнение: месец септември 2008 – месец май 2009

Срок за изпълнение на 2-рата подзадача: месец септември – месец декември 2008

3. Проучване на добри практики в страни-членки на ЕС за работа на НПО в областта на икономическата политика и формите на сътрудничество с държавната администрация.


  • Работни посещения с проучвателна цел на неправителствени организации в Словакия и Белгия;

  • Съставяне на аналитичен материал в областта на сътрудничеството между НПО и администрацията и партньорство при осъществяване на политики.


Отговорници: Мария Прохаска, Анелия Дамянова, Виолетка Спасова, Даниела Петрова, Бленика Джелепова

Срок за изпълнение: месец септември 2008 –месец декември 2008 /февруари 2009/

4. Доизграждане на Интернет сайта, усъвършенстване и актуализиране на вътрешната информационна система на ЦИР.


  • Анализ на текущото състояние на Интернет сайта и вътрешната информационна система;

  • Избор на софтуерна фирма;

  • Избор на стажант за попълване и актуализиране на бази данни.Отговорници:Мария Прохаска, Даниела Петрова, Лиляна Дудева, Виолетка Спасова, системен администратор

Срок за изпълнение: месец ноември 2008 – месец юли 2009

5. Проучване на НПО в България, работещи в областта на икономическата политика и установяване на работни контакти с тях.


  • събиране и анализ на информацията за икономически НПО в България;

  • изграждане на бази данни;

  • обмяна на опит и практики в областта на работата с държавната администрация.


Отговорници: Станислав Славов, Бленика Джелепова

Срок за изпълнение: месец октомври 2008 – месец февруари 2009
6. Създаване на мрежа на НПО, работещи в областта на икономическата политика.
Отговорници: Станислав Славов

Срок за изпълнение: месец декември 2008 – месец юли 2009

7. Провеждане на среща на национално ниво с представителите на централната администрация и създадената мрежа от НПО.
Отговорници: Станислав Славов, Бленика Джелепова, всички експерти по проекта.

Срок за изпълнение: месец юли 2009


 1. Провеждане на шест работни срещи на регионално ниво с представители на мрежа НПО и общинска и областна администрация. Срещи в: гр. Монтана, гр. Велико Търново, гр. Добрич, гр. Сливен, гр. Велинград и гр. Разлог.

- на срещите ще присъстват и НПО от региона, представители на бизнеса и медиите;

- области за дискусии: диалог между НПО и местната власт, местно икономическо развитие, участие на жените в икономическата политика, насърчаване на балансирано представителство между жени и мъже на местно ниво, представяне на опита на ЦИР.
Отговорници: Мария Прохаска, Станислав Славов, Бленика Джелепова и всички експерти по проекта.

Срок за изпълнение: месец май 2009 – месец юни 2009
9. Усъвършенстване на дейността на библиотеката на ЦИР. Привличане на студент-стажант.
Отговорници:Виолетка Спасова, Даниела Петрова

Срок за изпълнение: месец октомври 2008 – месец юли 2009


 1. Дейности за информация и публичност

- създаване на специализирана секция за НПО мрежата към Интернет сайта на ЦИР;

- публикуване на информация от всички етапи и изследвания на проекта в сайта на ЦИР;

- популяризиране на дейностите от проекта в национални и регионални медии.


Отговорници: Бленика Джелепова, Цветомира Ленкова, системен администратор

Срок за изпълнение: месец ноември 2008 – месец август 2009Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет